SADRŽAJ
3
Predgovor
4
Iz recenzija
13
Aleksandar Dejanović, Sanja Bošnjak
Neke mogućnosti primene izometrijskih vežbi u prevenciji mišićnog disbalansa kao uzroka
nestabilnosti lumbalnog dela kičmenog stuba
20
Aleksandar Dejanović, Franja Fratrić
Značaj neutralne pozicije lumbalnog dela kičme za pravilan trening fleksibilnosti
26
Aleksandar Đorđević
Uticaj imidža na rast profita u sportu
33
Aleksandar Đorđević
Upravljanje marketing procesom i marketing planiranjem
39
Aleksandar Naumovski
Prilog potrebe za objektivniju i egzaktniju primenu kvalitativnih metoda u sportskom
menadžmentu
45
Aleksandra Vujko
Marketing strategija sportskog turizma na reci Tari
53
Branko Dević, Milan V. Mihajlović, Vesna Čilerdžić
Sagledavanje delatnosti intersporta primenom swot analize
60
Branko Pokrajac
O emocionalnoj inteligenciji u kontekstu edukacije menadžera u sportu
67
Danilo Aćimović, Saša Marković
Ka novom tipu stvaranja sportskih organizacija
71
Dejan Simić, Miloš Stamenković
Management of tennis experts organizations
74
Đorđe Nićin
Menadžment u fitnes klubovima
80
Đorđe Maćvanin, Goran Vasić
Savremeni klupski lekar
84
Đorđe Stojanović, Mirjana Životić-Vanović
Stanje i perspektive billboard oglašavanja u sportu
90
Dragan Drobnjak, Duško Bjelica
Javni interes u sportu, okvirni kriterijumi za finansijsko vrednovanje Nacionalnog programa
sporta u Crnoj Gori
94
Dragana Manojlović
J.p. Ada Ciganlija u funkciji razvoja sporta i rekreacije
100
Dubravka Nikolovski, Nenad Arsić, Eleonora Higl
Higijena u sportu opštine Pančevo
108
Dušan Baralić
Obrazovanje sportskih novinara kao funkcija razvoja savremenog sporta
115
Duško Bjelica
Učenicima osnih razreda osnovnih škola u Crnoj Gori nedovoljna dva časa fizičkog vaspitanja u
nedeljnom rasporedu
122
Duško Tomić
PR u sportu i krizne situacije za sportske organizacije
125
Duško Tomić
Značaj i uloga sportske promocije u razvoju industrije sporta
134
Edita Kastratović
Teorija i praksa opšteg menadžmenta u menadžmentu u sportu
140
Eva Hrabovski-Tomić
Ciljevi i koristi sponzorstva u sportu
146
Goran Vasić, Đorđe Mačvanin
Menadžment ishrane sportista
151
Zoran Gortnar
Planiranje i organizovanje nastave fizičkog vaspitanja (vežbanja) u muzičkoj školi “Mokranjac”
uz pomoć informatike
155
Jasna Simović, Milan Vujičić
Organizovanje aerobic konvencije
162
Jelena Velić, Vladimir Anušić
Analiza promocije sportske manifestacije na primeru plivačkog kluba “Vojvodina”
168
Josip Lepeš, Ida Kabok
Uloga gledalaca sportskih utakmica u razvoju sportskog tržišta
174
Josip Lepeš
Sponzorisanje kao faktor strategije razvoja sporta u Vojvodini
181
Jovan Filipović, Branislav Mašić, Edita Kastratović
Menadžment i kvalitet u industriji sporta
187
Jovo Radoš
Vera i sport
194
Kemal Idrizović
Edukativni sistemi za proizvodnju kvalitetnog stručnog kadra u fitness-u
200
Milan Milošević, Nebojša Teofilović
Huliganizam u sportu
207
Milan Mitrović
Primena sportskog menadžmenta u upravljanju profesionalnim košarkaškim klubom
215
Milan Nešić
Menadžerska pozicija kao odrednica motiva i stavova u karate sportu
225
Milan Tomić
Adhokratija kao pristup u dizajniranju organizacione strukture sportske organizacije i njen uticaj
na stvaralaštvo i inovacije u sportu
235
Milan Tomić
Važnost javnog i komercijalnog sektora u uspostavljanju institucionalnog okvira sportskih
organizacija u budućnosti
246
Goran Milovanović, Vlada Luković
Menadžment u profesionalnom fudbalu
256
Mira Vesović
Evropske tendencije u obrazovanju i nauci
259
Mirjana Životić-Vanović, Đorđe Stojanović
Internacionalni upitnik o fizičkoj aktivnosti
264
Mirko Kantar, Milan V. Mihajlović, Vesna Čilerdžić
Brojnost i vrste sportskih organizacija u republici Srbiji
269
Nebojša Maksimović, Aleksandar Raič
Evropski model sporta i razvoj sporta u srbiji
276
Nedžad Osmankač, Joško Milenkovski
Korišćenje savremenog informatičkog sistema u odbojci
281
Joško Milenkovski, Nedžad Osmankač
Multivarijantne razlike varijabli za procenu motoričkih sposobnosti prve odbojkaške
makedonske lige ekipa koje učestvuju u play-off-u i play-out-u
288
Nenad Stavretović
Izgradnja sportskog travnjaka kao osnov za njegovo kvalitetno upravljanje
292
Nenad Stavretović
Menadžment travnatih sportskih terena
296
Predrag Nemec
Mogućnosti nove kompozicije tima 3+2+1+(1) u odbojci
299
Predrag Nemec
Prognostika u sportu
302
Saša Dimitrijević
Predstojeća privatizacija u sportu – šta nas čeka na javi
312
Slavko Segić
Mogućnost svojinske transformacije sportskih organizacija u BiH i zemljama u tranziciji
321
Slavko Vujović
Strategijski osnovi razvoja informacionih sistema u sportu
327
Slobodan Goranović, Vidosav Loloić, Velimir Vukajlović
Optimizacija transformacionih procesa antropoloških karakteristika značajnih za postizanje
vrhunskih sportiskih rezultata u rukometu
337
Slobodan Simović, Slavko Segić
Reorganizacija košarkaškog sporta u Bosni i Hercegovini
343
Sretenka Dugalić, Snežana Lazarević
Cenovni miks, strategije i finansijska efikasnost sportskih objekata
353
Sretenka Dugalić
Swot analiza i takmičarsko-ekonomska efikasnost
360
Svetlana Višnjić, Vesko Drašković
Integracije fizičke kulture i medicine u otklanjanju posledica hopokinezije na primeru programa
studija №1
365
Svetolik Kostadinović, Zoran Mašić
Uticaj prava na bezbednost u sportu
370
Nenad Trunić
Značaj psiholoških karakteristika košarkaša kao dispozicija za uspešno igranje košarke
377
Vesko Drašković, Svetlana Višnjić
Dijagnostika-procena fizičkog statusa statusa kao meritorni faktori kinetičkog programa
381
Višeslav Krsmanović
Moral sportske publike
386
Višnja Đorđić
Mladi sportisti i visoko obrazovanje
393
Vladan Radonjić, Srđan Sarić
Korelacija maksimalne sile mišića opružača u zglobu kolena sa maksimalnom vrednošću
odskoka uvis kod košarkaša i netretirane populacije
398
Vladimir Anušić, Jelena Velić
Mogućnosti sporta i rekreacije na Fruškoj gori
404
Zoran Đokić
Specifični intervalni trening u sportu
411
Zoran Đokić
Faktori uspeha u savremenom stonom tenisu
417
Zoran Mašić
Karakteristike savremenih sportskih objekata na primeru stadiona američkog i evropskog
fudbala
423
Zvezdan Terzić
Mogućnosti razvoja fudbala u Srbiji
427
Predrag Dragosavljević, Proko Dragosavljević
Funkcionalna institualizacija kao uslov strukturalnih promjena razvoja sporta u Republici
Srpskoj
435
Dragan Petrović, Vesna Habić
Fizička kultura i “Soko”
437
Vesna Habić
Fizička kultura studenata
439
Ivan Kostadinović
Sportsko pravo: transferi i status sportista fudbalera u Evropskoj uniji i Evropi
446
Violeta Šiljak
Utvrđivanje gnoseoloških vrednosti učenika o olimpijskim igrama školske omladine Srbije
453
Violeta Šiljak, G. Fragiadakis
Trening trkača u Antičkoj Grčkoj
458
Spisak autora
Download

I Конференција