SADRŽAJ
Mašić Branislav
Novi koncepti i pristupi u strategijskom menadzmentu sportskih organizacija
New concepts and approaches to strategic management of sports organizations
Uvodni referat
Mihajlovic Milan
Sport u XXI veku
Sports in XXI century
Uvodni referat
Sobzirom na promenu uređivačkog odbora u materijalu koji smo preuzeli nisu bili uvodni
referati tako da stoje samo autori i ime samog rada.
9
Aćimović Danilo
Principi menadžmenta i sportskog marketinga
The principiles of management and sports marketing
13
Biberović Alija, Ahmić Damir, Džibrić Dževad, Miletić Lidija
Zaposlenost stručnog kadra u radu sa igračima u sportskim klubovimu tuzlanskog kantona
Employement of professional staff working with players in sports club of tuzla canton
18
Baralić Dušan
Kako prevazići nasilje u sportu
How to prevail the violence in sport?
21
Bižić Vojkan
Osobine lidera u borilačkim sportovima
Properties leader in martial arts
25
Bjelica Duško, Krivokapić Dragan
Hipokinezija kao jedan od činilaca etiologije najčešćih hroničnih nezaraznih bolesti
Hypokisis as a factor of ethiology of the most frequent chronical uncontagious diseases
29
Bogdanović Zoran
Udobnosti jastuka za spavanje i lordotično držanje tela
Comfort pillow sleeping posture lordotic
36
Bošković Branko, Reperger Šandor
Pojam i planiranje velikog sportskog vojnog događaja
Term and planning major sporting event of the military
44
Bunčić Veselin
Organizovanje i program lekarskog pregleda mladih sportista
Organizing and programm of medical examination for young athlets
53
Ćuk Saša
Bezbednost u sportu:
Elementi i načini kreiranja pravilnika o održavanju sportske priredbe i događaja
54
Ćuk Saša
Ekonomika sportskih preduzeća:
Budžetiranje i planiranje sportskih događaja, značaj pravilne klasifikacije i detekcije problema
55
Delić-Selimović Kada, Nešić Milan, Mandić Pane
Interno okruženje kao bitan faktor strateškog planiranja u Ak „Sloboda-Tehnograd“
Internal environment as an important factor of strategic planning in Ak “Sloboda-Tehnograd”
62
Delić-Selimović Kada, Mandić Pane, Goranović Slobodan
Državna prvenstva u košarci za osobe sa posebnim potrebama i nastupi na olimipijskim igrama
State basketball championship for people with special needs and access to olympic games
69
Džibrić Dževad, Ahmić Damir, Biberović Alija
Materijalni uslovi u kojima se izvodi nastava tjelesnog i zdravstvenog odgoja u srednjim
školama zeničko-dobojskog kantona
Material conditions for physical education in secondary schools of zenica-doboj canton
74
Đukanović Nina, Babić Zorica, Drašković Vesko, Višnjić Svetlana, Ilić Dejan
Anabolički androgeni steroidi i neželjeni kardiovaskularni događaji
Anabolic androgenic steroids and adverse cardiovascular events
80
Đukić Veljko, Đukić Biljana
Etički aspekti tehnološkog razvoja u funkciji proizvodnje hrane za sportiste
Ethical aspects of technological development in the function of the food production for athletes
86
Glamočić Goran
Organizacija odbojkaških turnira na travi u nemačkoj pokrajini Bavarska
Organization volleyball tournaments on grass in the province of Bavaria, Germany
87
Goranović Slobodan, Budimlić Jasmin, Lolić Nikša
Kvantitativne razlike motoričkih sposobnosti učenica osnovne škole primjenom dva programa
rada
Quantitative differences in motor skills of primary school students by applying two work
models
94
Grandov Zorka, Jovanović Radica, Vučičević Marko
Oglašavanje i zaštita potrošača u sportu
Advertising and consumer protection in sport
100
Grbović Marija
Akrobatika – mesto i uloga u savremenom sportu
105
Habić Vesna, Marijanović Ranko, Đukić Milka
Evaluacija sens gym-a kao fitness modela vežbanja uz muziku
Evaluation sens gym as a model fitness exercise to music
109
Vladislav Ilic, Sladjana Mijatovic, Filanti Agelaku
Analiza mogućih pravaca razvoja olimpijskog pokreta u xxi veku
Analysys of some possible scenarios for olympic movement development in the 21st century
114
Ivanovski Aleksandar
Animacija i animator u funkciji sportskog događaja
118
Janković Jelena
Uloga i značaj kondicione pripreme tenisera u uzrastnom dobu do 14 godina
The role and importance of conditioning in preparing players to 14 year old
126
Kabok Ida
Inkluzija i diferencirano vrednovanje u fizičkom vaspitanju
Inclusion, differentiation and evaluation in physical education
134
Kostadinović Svetolik, Kostadinović Ivan
Sportom za budućnost - zauvek
Sports for the future – forever
144
Krivokapić Dragan, Bjelica Duško
Zdravstveno-preventivna uloga tjelesne aktivnosti omladine
Health-preventive role of physical activity in youth population
149
Krstić Goran
’’Demitologizacija talenta’’ i psihološko vreme refrakcije
‘’Demythologization of talent’’ and psychological time refraction
155
Mačvanin Nenad, Mačvanin Djordje
Uloga dopinga u sportu
161
Mihailo Maričić, Đukić Milka, Slađana Mijatović
Marketing plan preduzeća „Suvobor“
The marketing plan of „Suvobor“ enterprize
167
Marijanović Ranko, Đukić Milka, Habić Vesna
Formulisanje strategije univerzitetskog sporta Republike Srbije
169
Mašić Zoran, Strahinić Danijela
Paraolimpijske igre Peking 2008
Para olympic games Peking 2008
175
Milić Zoran, Milošević Milenko
Nova terminologija osnovnih pojmova u sportu Republike Srbije
New terminology of basic concepts in sport of Serbian republic
183
Milošević Milan, Nikač Željko
Zakon o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama
– normativni i operativni aspekti primene Act of spectacor vilence and misbehaviour preventions at sports events – normative and
operational aspects of implementation
188
Milošević Milenko, Milić Zoran
Novi pristup u edukaciji fudbalskih trenera i programiranju treninga profesionalnih fudbalera
- zablude o sportskoj formi profesionalnih fudbalera –
New approach in education and trainer football programming training of professional football
players - misconceptions about the professional football players form -
197
Mitić Branislav, Tojagić Miodrag, Đokić Maja
Menadžment ljudskih resursa – savremeni izazovi
Human resource management – recent challenges
205
Naumovski Aleksandar
Intenziviranje potreba za primene egzaktnijih metodološko-statističkih postupaka u daljim
istraživanjima sportskog menadžmenta
Intensification of the need for application procedures egzaktnijih metodološkostatističkih
further research sports management
211
Nešić Dušica, Šiljak Violeta, Gojgić Dušan, Plakona Elena
Primena „biofeedback” metoda u sportskoj medicini
Biofeedback method application in sport medicine
214
Nikolić Davor
Usavršavanje sportskih menadžera u cilju stvaranja konkurentske prednosti
Sports development manager to creation of competitive advantage
221
Parčina Ivana
Nastanak identiteta sportskih navijača
Creation of a sports fan identity
226
Pavlović D. Petar, Simović Slobodan, Grgić Zrinko, Pantelić Kristina
Košarkaške aktivnosti u Kraljevini Jugoslaviji u vremenu od 1930. do 1940. godine
Basketball activities in the Kingdom of Yugoslavia in the period since 1930. until 1940.
239
Perović Marko
Naknada neimovinske štete u oblasti sporta
Consequential damage compensation in sports
244
Pokrajac Branko
O „psiho-socijalnim troškovima“ „promišljenog vežbanja“ u razvoju sportskog majstorstva?
About „psycho-social costs“ of „deliberate pactice“ in sports expertise development?
249
Radun Viktor
Primena koncepta konkurentskog intelidžena
U funkciji konkurentnosti u sportu
257
Rajilić T Tišma., Srdić, V., Jovanović M.
Struktura motoričkih sposobnosti kod početnika u plesu
Structure of motor abilities at beginers in dance
262
Stanišić Igor
Stvaranje uslova za uvođenje nastave fizičkog na univerzitete
Creating conditions for implementation of university sport
267
Stojanović Marko
Uloga i značaj sponzorstva za sportsku organizaciju (klub)
269
Stošić Marija
Istraživanje o vrstama i učestalosti povreda kod takmičara u mešovitim borilačkim veštinama
(MMA)
The research on the types and incidence of injuries in mixed martial arts (MMA)
273
Strahinić Danijela
Univerzijada Beograd 2009
Universiade Belgrade 2009
279
Šačić Biljana
Strategija minimalizacije rizika u sportskom menadžmentu
The strategy of risks minimalisation in sport management
285
Tomić Duško, Marković Jovan
Uloga pr-a u marketing strategiji organizovanja
Međunarodnog sportskog kampa
Download

VI Конференција