SPISAK ODOBRENIH RADNIH UDŽBENIKA, UDŽBENIKA,
PRIRUČNIKA, RADNIH LISTOVA I ZBIRKI ZADATAKA ZA
OSNOVNE ŠKOLE, GIMNAZIJE I SREDNJE TEHNIČKE I
STRUČNE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ 2014/2015. GODINI
1
DEVETOGODIŠNJA OSNOVNA ŠKOLA
2
R/B
NAZIV UDŽBENIKA
IME I PREZIME AUTORA
IZDAVAČKA KUĆA
1. RAZRED DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE
'“Dječija knjiga“ Sarajevo
„Bosanska riječ“ Sarajevo
''Vrijeme'' Zenica
''Nam'' Tuzla
“Dječija knjiga“ Sarajevo
„Bosanska riječ“ Sarajevo
“Florex“ Tuzla
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
''Vrijeme'' Zenica
''Nam'' Tuzla
''Svjetlost'' Sarajevo
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
''Bosanska knjiga“
Sarajevo
''Vrijeme'' Zenica
''Nam'' Tuzla
“Dječija knjiga“ Sarajevo
„Bosanska riječ“ Sarajevo
''Klett“ Sarajevo
''Florex“ Tuzla
1.
Maštalica- radni udžbenik
Zehra Hubijar
2.
Moja početnica- radni udžbenik
Vildana Mujakić, Dijana Kovačević,
Žarmen Hamidović
3.
Prvanka- radni udžbenik
Hazema Ništović, Ibro Ništović
4.
Liliput- čitanka- radni udžbenik
5.
Čitanka- radni udžbenik
Jagoda Iličić
Hadžem Hajdarević,
Mirsad Bećirbašić, Belma Dilberović
6.
Moja slova- radni udžbenik
Munevera Rašidović
7.
Početnica- radni udžbenik
Bahrudin Kurtagić, Izeta Tunović
8.
Matematika- radni udžbenik
Boško Jagodić
9.
Matematika- radni udžbenik
Eldina Dizdar
10.
Moja matematika- radni udžbenik
Vildana Mujakić, Dijana Kovačević
11.
Računica- radni udžbenik
12.
13.
15.
Matematika- radni udžbenik
Matematika- radni udžbenik
Mali matematički svijet- matematika- radni
udžbenik
Matematika- radni udžbenik
16.
Svijet matematičkih čuda- radni udžbenik
17.
Moja okolina- radni udžbenik
Zinaida Livnjak
18.
Moja okolina- radni udžbenik
Samira Lugavić, Mediha Pašić
19.
Moja okolina- radni udžbenik
Vildana Mujakić, Dijana Kovačević,
Rusmira Gazdić, Svetlana Duvnjaković
20.
Moja okolina- radni udžbenik
21.
Moja okolina- radni udžbenik
22.
Moja okolina- radni udžbenik
23.
24.
Moja okolina- radni udžbenik
Moja okolina- radni udžbenik
Muamer Tinjak, Gabrijela Hrga,
Vahida Kunovac
Amira Idrizović, Mirsada Jaganjac,
Smajo Sulejmanagić
Ibro Ništović, Hazema Ništović,
Adisa Bijedić
Mirsada Begović
Ibro Borovina, Sabaheta Borovina
25.
Muzička kultura- radni udžbenik
Vesna Kečalović
26.
Muzička kultura- radni udžbenik
Refik Hodžić
27.
Muzička kultura- radni udžbenik
Željka Andrić, Zlatan Mujkić
28.
Muzička kultura- radni udžbenik
Nađa Pejak, Dijana Mršo
29.
Muzička kultura- radni udžbenik
Selma Ferović, Indira Meškić
30.
Muzička kultura- radni udžbenik
Esad Šuman
''Bosanska knjiga''
Sarajevo
31.
Likovna kultura- radni udžbenik
Jasna Mujkić
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
32.
Likovna kultura- radni udžbenik
Miralem Brkić
''Vrijeme'' Zenica
''Nam'' Tuzla
3
33.
Likovna kultura- radni udžbenik
Maja Hrvanović, Indira Jaranović
''Bosanska knjiga''
Sarajevo
14.
Ibro Ništović, Adisa Bijedić,
Hazema Ništović
Halida Zvorničanin
Abdulah Hodžić
Branislava Šimić, Marko Mijatović
Marinko Pejić
Muamer Tinjak, Gabrijela Hrga,
Vahida Kunovac
''Florex“ Tuzla
''Svjetlost'' Sarajevo
''Vrijeme'' Zenica
''Nam'' Tuzla
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
''Bosanska knjiga''
Sarajevo
''Vrijeme'' Zenica
''Nam'' Tuzla
''Vrijeme'' Zenica
''Nam'' Tuzla
''Nam'' Tuzla
''Vrijeme'' Zenica
“Dječija knjiga“ Sarajevo
„Bosanska riječ“ Sarajevo
''Klett“ Sarajevo
''Svjetlost'' Sarajevo
“Dječija knjiga“ Sarajevo
„Bosanska riječ“ Sarajevo
''Nam'' Tuzla
''Vrijeme'' Zenica
''Florex“ Tuzla
''Svjetlost'' Sarajevo
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
R/B
NAZIV UDŽBENIKA
IME I PREZ8IME AUTORA
IZDAVAČKA KUĆA
2. RAZRED DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE
1.
Čitanka- udžbenik
Mirsad Bećirbašić, Rasema Pelidija,
Belma Dilberović
Vildana Mujakić, Dijana Kovačević,
Žarmen Hamidović
2.
Moja čitanka- udžbenik
3.
Čitanka- udžbenik
Zehra Hubijar
4.
Slovodar- udžbenik
Hazema Ništović, Ibro Ništović
5.
Čitanka- udžbenik
6.
Svijet matematičkih čuda- udžbenik
7.
Moja matematika- udžbenik
8.
Matematika- udžbenik
Eldina Dizdar
9.
Matematika- udžbenik
Boško Jagodić
10.
Matematika- udžbenik
Atija Fako
11.
Moja okolina- udžbenik
Zinaida Livnjak
12.
Moja okolina- udžbenik
Samira Lugavić, Mediha Pašić
13.
Moja okolina- udžbenik
14.
Moja okolina- udžbenik
15.
Moja okolina- udžbenik
16.
Muzička kultura- udžbenik
Refik Hodžić
17.
Muzička kultura- udžbenik
Vesna Kečalović
18.
Muzička kultura- udžbenik
Željka Andrić, Zlatan Mujkić
19.
Muzička kultura- udžbenik
Esad Šuman
20.
Muzička kultura- udžbenik
Selma Ferović, Indira Meškić
21.
Likovna kultura- udžbenik
Jasna Mujkić
22.
Likovna kultura- udžbenik
Miralem Brkić
Jagoda Iličić, Amira Salković,
Šime Ešić
Džana Gojačić-Pezerović,
Hebib Natira, Sabiha Babović
Vildana Mujakić, Dijana Kovačević,
Žarmen Hamidović
Muamera Tinjak, Gabrijela Hrga,
Vahida Kunovac
Vildana Mujakić, Dijana Kovačević,
Žarmen Hamidović
Ibro Ništović, Hazema Ništović,
Adisa Bijedić
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
''Vrijeme'' Zenica
''Nam'' Tuzla
''Tugra'' Sarajevo
'“Dječija knjiga“ Sarajevo
„Bosanska riječ“ Sarajevo
''Florex“ Tuzla
''Vrijeme'' Zenica
''Nam'' Tuzla
''Vrijeme'' Zenica
''Nam'' Tuzla
''Bosanska knjiga'' Sarajevo
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
'“Dječija knjiga“ Sarajevo
„Bosanska riječ“ Sarajevo
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
''Bosanska knjiga'' Sarajevo
''Vrijeme'' Zenica
''Nam'' Tuzla
''Vrijeme'' Zenica
''Nam'' Tuzla
'“Dječija knjiga“ Sarajevo
„Bosanska riječ“ Sarajevo
''Vrijeme'' Zenica
''Nam'' Tuzla
'“Dječija knjiga“ Sarajevo
„Bosanska riječ“ Sarajevo
''Florex“ Tuzla
''Bosanska knjiga'' Sarajevo
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
''Vrijeme'' Zenica
''Nam'' Tuzla
4
R/B
NAZIV UDŽBENIKA
IME I PREZIME AUTORA
IZDAVAČKA KUĆA
3. RAZRED DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE
1.
Žubor radosti - čitanka- udžbenik
Zehra Hubijar
2.
Čitanka- udžbenik
Hazema Ništović, Ibro Ništović
3.
Čitanka- udžbenik
Azra Verlašević
4.
Moja čitanka- udžbenik
Šejla Šehabović, Jasminka Šehabović
5.
Čitanka- udžbenik
Selma Kopić
6.
Čitanka- udžbenik
Altijana Alić, Alma Mašala
7.
Čitanka- udžbenik
Belma Dilberović
8.
Čitanka- udžbenik
9.
Čitanka- udžbenik
10.
Engleski jezik- udžbenik
11.
12.
Engleski jezik - ''English Adventure 1“ udžbenik
Engleski jezik – ''Family and Friends 1“ udžbenik
Ismeta Tunović,
Elvedina Gerun Fazlić
Nusret Tobudić
Mirela Vasić, Maja Mardešić,
Olinka Breka
Anne Worrall, Elizabeth Kilbey,
Asmir Mešić
Naomi Simmons
13.
Matematika- udžbenik
Atija Fako
14.
Moja matematika- udžbenik
Vildana Mujakić, Dijana Kovačević,
Žarmen Hamidović
15.
Matematika- udžbenik
Boško Jagodić
16.
Moja okolina- udžbenik
Vildana Mujakić, Dijana Kovačević,
Žarmen Hamidović
17.
Moja okolina- udžbenik
Zinaida Livnjak
18.
Moja okolina- udžbenik
Mediha Pašić
19.
Moja okolina- udžbenik
Muamer Tinjak, Gabrijela Hrga,
Vahida Kunovac
20.
Moja okolina- udžbenik
Zijad Numić
21.
Moja okolina- udžbenik
Ibro Borovina, Sabaheta Borovina
22.
Muzička kultura- udžbenik
Refik Hodžić
23.
Muzička kultura- udžbenik
Željka Andrić, Zlatan Mujkić
24.
Muzička kultura- udžbenik
Selma Ferović, Indira Meškić
25.
Muzička kultura- udžbenik
Esad Šuman
26.
Muzička kultura- udžbenik
Vesna Kečalović, Marko Baroševčić
27.
Likovna kultura- udžbenik
Jasna Mujkić
28.
Likovna kultura- udžbenik
Indira Jaranović
'“Dječija knjiga“ Sarajevo
„Bosanska riječ“ Sarajevo
'“Dječija knjiga“ Sarajevo
„Bosanska riječ“ Sarajevo
''Bosanska knjiga'' Sarajevo
''Vrijeme'' Zenica
''Nam'' Tuzla
''Vrijeme'' Zenica
''Nam'' Tuzla
''Svjetlost'' Sarajevo
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
''Klett“ Sarajevo
''Buybook“ Sarajevo
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
''Buybook“ Sarajevo
''Šahinpašić“ Sarajevo,
Oxford University Press
“Dječija knjiga“ Sarajevo
„Bosanska riječ“ Sarajevo
''Vrijeme'' Zenica
''Nam'' Tuzla
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
''Vrijeme'' Zenica
''Nam'' Tuzla
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
''Bosanska knjiga'' Sarajevo
''Vrijeme'' Zenica
''Nam'' Tuzla
“Dječija knjiga“ Sarajevo
„Bosanska riječ“ Sarajevo
''Svjetlost'' Sarajevo
''Vrijeme'' Zenica
''Nam'' Tuzla
''Florex“ Tuzla
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
''Bosanska knjiga'' Sarajevo
'“Dječija knjiga“ Sarajevo
„Bosanska riječ“ Sarajevo
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
''Bosanska knjiga'' Sarajevo
5
R/B
NAZIV UDŽBENIKA
IME I PREZIME AUTORA
IZDAVAČKA KUĆA
4. RAZRED DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE
1.
Čitanka – udžbenik
Zehra Hubijar
2.
Čitanka – udžbenik
Hazema i Ibro Ništović
''Bosanska riječ'' Tuzla
3.
Čitanka – udžbenik
Zejćir Hasić, Jagoda Iličić i Šimo Ešić
''Bosanska riječ'' Tuzla
4.
Književnost – radni listovi
Zdravka Zekić
5.
Književnost – radni listovi
Hazema i Ibro Ništović
6.
Književnost – radni listovi
Šejla i Jasenka Šehabović
7.
Bosanski jezik – udžbenik
Refik Bulić
''Bosanska riječ'' Tuzla
8.
Naš jezik – udžbenik
Mirsad Bećirbašić
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
9.
Naš jezik – udžbenik
Azra Verlašević, Vesna Alić
10.
Naš jezik – priručnik
Mirsad Bećirbašić
11.
Naš jezik – priručnik
Azra Verlašević, Vesna Alić
12.
Naš jezik – radni listovi
Mirsad Bećirbašić
13.
Naš jezik – radni listovi
Azra Verlašević, Vesna Alić
14.
Bosanski jezik – radni listovi
Refik Bulić
15.
Radna bilježnica za lektiru
Nadžida Šukalo
''Bosanska riječ'' Sarajevo
16.
Matematika – udžbenik
Atija Fako
''Bosanska riječ'' Sarajevo
17.
Matematika – udžbenik
Boško Jagodić
18.
Matematika – udžbenik
Dijana Kovačević, Žarmen Hamidović
i Vildana Mujakić
19.
Matematika – priručnik
Boško Jagodić
20.
Matematika – priručnik
Nasiha Fazlić
21.
Matematika – radni listovi
Atija Fako
22.
Matematika – radni listovi
Boško Jagodić
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
23.
Matematika – radni listovi
Nasiha Fazlić
''Bosanska knjiga'' Tuzla
24.
Moja okolina – udžbenik
Zinaida Livnjak, Sabaheta Bijedić
25.
Moja okolina – udžbenik
Samira Lugavić
26.
Moja okolina – udžbenik sa radnim listovima
Nusret Tobudić
27.
Moja okolina – priručnik
Zinaida Livnjak, Sabaheta Bijedić
28.
Moja okolina – priručnik
Samira Lugavić
29.
Moja okolina – radni listovi
Zinaida Livnjak, Sabaheta Bijedić
30.
Moja okolina – radni listovi
31.
Moja okolina – radni listovi
Dijana Kovačević, Žarmen Hamidović
i Vildana Mujakić
Muamer Tinjak, Vahida Kunovac i
Gabrijela Hrga
''Bosanska riječ'' Sarajevo
''Bosanska riječ'' Sarajevo
''Bosanska riječ'' Tuzla
''Vrijeme'' Zenica, ''Nam''
Tuzla
''Bosanska knjiga'' Tuzla
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
''Bosanska knjiga'' Tuzla
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
''Bosanska knjiga'' Tuzla
''Bosanska riječ'' Tuzla
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
''Vrijeme'' Zenica,''Nam''
Tuzla
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
''Bosanska knjiga'' Tuzla
''Bosanska riječ'' Sarajevo
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
''Bosanska knjiga'' Tuzla
''Denfas'' Tuzla
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
''Bosanska knjiga'' Tuzla
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
''Vrijeme'' Zenica,''Nam''
Tuzla
''Vrijeme'' Zenica,''Nam''
Tuzla
6
32.
Likovna kultura – udžbenik sa radnim
listovima
Aida Agić
33.
Likovna kultura – udžbenik
Jasna Mujkić
34.
Likovna kultura – udžbenik
Miralem Brkić
35.
Muzička kultura – udžbenik+ CD
Selma Ferović
36.
Muzička kultura – udžbenik+ CD
Refik Hodžić
37.
Muzička kultura – udžbenik
38.
Muzička kultura – udžbenik
39.
Muzička kultura – priručnik
40.
''Bosanska riječ'' Tuzla
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
''Vrijeme'' Zenica, ''Nam''
Tuzla
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
''Vrijeme'' Zenica, ''Nam''
Tuzla
Marko Baroševčić i Mehmed
Bajraktarević
Željka Andrić, Zlatan Mujkić i Vesna
Kečalović
Željka Andrić, Zlatan Mujkić i Vesna
Kečalović
''Bosanska riječ'' Tuzla
Muzička kultura – priručnik
Selma Ferović
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
41.
Muzička kultura – priručnik
Marko Baroševčić i Mehmed
Bajraktarević
42.
Muzička kultura – radni listovi
Selma Ferović
43.
Muzička kultura – radni listovi
Marko Baroševčić i Mehmed
Bajraktarević
44.
Engleski jezik DIP IN 4 – udžbenik sa CD-om
Mirela Vasić, Zarifa Kazazović
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
45.
Engleski jezik – REACH FOR THE STARS 4
– udžbenik
Magdalena Novak, Jožica Nuč,
Danica Š. Novosel
„Nam“ Tuzla i „Vrijeme“
Zenica
46.
47.
48.
Engleski jezik – JOIN IN 2 – udžbenik
Engleski jezik DIP IN 4 – radna bilježnica
Engleski jezik – JOIN IN 2 – radna bilježnica
50.
Engleski jezik – REACH FOR THE STARS 4 –
radna bilježnica
DIP IN 4 - Priručnik za nastavnike engleskog
jezika
51.
Priručnik za nastavnike engleskog jezika REACH FOR THE STARS 4
49.
Gunter Gerngross, Herbert Puchta
Mirela Vasić, Zarifa Kazazović
Gunter Gerngross, Herbert Puchta
Magdalena Novak, Jožica Nuč,
Danica Š. Novosel
''Svjetlost'' Sarajevo
''Bosanska riječ'' Tuzla
''Svjetlost'' Sarajevo
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
''Svjetlost'' Sarajevo
''Cambridge Centar“ Banja
Luka
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
''Cambridge Centar“
Banja Luka
„Nam“ Tuzla i „Vrijeme“
Zenica
Mirela Vasić, Zarifa Kazazović
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
Magdalena Novak, Jožica Nuč,
Danica Š. Novosel
„Nam“ Tuzla i „Vrijeme“
Zenica
7
R/B
NAZIV UDŽBENIKA
IME I PREZIME AUTORA
IZDAVAČKA KUĆA
5. RAZRED DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE
1.
Čitanka - udžbenik
Almira Hadžihrustić
„Klett“ Sarajevo
2.
Čitanka – udžbenik „SVEZAME, OTVORI SE!“
Lamija Begagić, Eldina Brulić, Namir
Ibrahimović, Sanja Jurić, Amer
Tikveša, Azra Rizvanbegović, Nenad
Veličković
3.
Čitanka - udžbenik
Šejla Šehabović, Jasminka Šehabović
4.
Radna bilježnica uz čitanku
Šejla Šehabović, Jasminka Šehabović
5.
Radna bilježnica za lektiru
Amira i Ismeta Džibrić
6.
Radna bilježnica za lektiru
Zdravka Zekić, Muhidin Džanko,
Željko Ivanković
7.
Radna bilježnica za lektiru
Nadžida Šukalo
8.
Naš jezik - udžbenik
Šejla Šehabović, Jasminka Šehabović
9.
Naš jezik - udžbenik
Zdravka Zekić, Muhidin Džanko,
Željko Ivanković
10.
Bosanski jezik - udžbenik
Refik Bulić
11.
Naš jezik – radna bilježnica
Zdravka Zekić, Muhidin Džanko,
Željko Ivanković
12.
Bosanski jezik – radna bilježnica
Refik Bulić
13.
Naš jezik – radna bilježnica
Amira i Ismeta Džibrić
14.
Matematika – udžbenik
Halida Zvorničanin
15.
Matematika – udžbenik
Atija Fako
16.
Matematika – udžbenik
Vildana Mujakić, Žarmen Hamidović,
Dijana Kovačević
''Bosanska riječ''
Sarajevo
Vrijeme'' Zenica
''Nam'' Tuzla
17.
Matematika – radna bilježnica
Halida Zvorničanin
„Klett“ Sarajevo
18.
Matematika – radna bilježnica
Edin Galijatović, Robert Onodi
19.
Matematika – radna bilježnica
Atija Fako
20.
Priroda - udžbenik
Zijad Numić, Naida Vidović
21.
Priroda - udžbenik
Vildana Mujakić, Žarmen Hamidović,
Dijana Kovačević
22.
Priroda - udžbenik
Nusret Tobudić
23.
Priroda – radna bilježnica
Zijad Numić
''Bosanska riječ''
Sarajevo
24.
Priroda – radna bilježnica
Mirsada Begović
„Klett“ Sarajevo
25.
Priroda – radna bilježnica
Vildana Mujakić, Žarmen Hamidović,
Dijana Kovačević
Vrijeme'' Zenica
''Nam'' Tuzla
26.
Priroda – priručnik za nastavnike
Mirsada Begović
„Klett“ Sarajevo
27.
Društvo - udžbenik
Enisa Kulašin
28.
Društvo - udžbenik
Amira Idrizović
29.
Društvo - udžbenik
Arifa Isaković, Greta Župančić
„SEZAM“ Sarajevo
„Vrijeme'' Zenica
''Nam'' Tuzla
„Vrijeme'' Zenica
''Nam'' Tuzla
IK ''Bosanska riječ''
Tuzla
''Bosanska riječ''
Sarajevo
''Bosanska riječ''
Sarajevo
Vrijeme'' Zenica
''Nam'' Tuzla
''Bosanska riječ''
Sarajevo
IK ''Bosanska riječ''
Tuzla
''Bosanska riječ''
Sarajevo
IK ''Bosanska riječ''
Tuzla
IK ''Bosanska riječ''
Tuzla
„Klett“ Sarajevo
IK ''Bosanska riječ''
Tuzla
''Bosanska riječ''
Sarajevo
''Bosanska riječ''
Sarajevo
Vrijeme'' Zenica
''Nam'' Tuzla
„Denfas“ Tuzla
„Bosanska knjiga“ Tuzla
Vrijeme'' Zenica
''Nam'' Tuzla
''Bosanska riječ''
Sarajevo
8
Vrijeme'' Zenica
''Nam'' Tuzla
''Bosanska riječ''
Sarajevo
30.
Društvo – radna bilježnica
Amira Idrizović
31.
Društvo – radna bilježnica
Arifa Isaković, Greta Župančić
32.
Društvo – radna bilježnica
Enisa Kulašin
33.
Kultura življenja - udžbenik
Tatjana Neidhardt, Zijad Numić
34.
Kultura življenja - udžbenik
Subhija Kapić
35.
Kultura življenja - udžbenik
Sadeta Ajanović
36.
Osnovi tehnike - udžbenik
Sakib Selimović, Elvir Nezirević
37.
Osnovi tehnike - udžbenik
Ćamil Ahmetović
38.
Osnovi tehnike - udžbenik
Milan Cvijetinović, Sulejman Ljubović
39.
Osnovi tehnike – radna bilježnica
Ešref Korijenić, Nijaz Brajlović, Suada
Numić, Nusret Ahmetović
40.
Osnovi tehnike – radna bilježnica
Ćamil Ahmetović
41.
Osnovi tehnike – radna bilježnica
Sakib Selimović, Elvir Nezirević
42.
Likovna kultura - udžbenik
Jasna Mujkić
43.
Likovna kultura - udžbenik
Miralem Brkić
44.
Likovna kultura - udžbenik
Indira Jaranović
45.
Likovna kultura – radna bilježnica
Veselinka Ivančević
46.
Muzička kultura - udžbenik
Refik Hodžić
47.
Muzička kultura - udžbenik
Esad Šuman
48.
Muzička kultura - udžbenik
Senad Kazić
49.
Engleski jezik DIP IN 5 – udžbenik sa CD-om
Mirela Vasić, Zarifa Kazazović
50.
Engleski jezik ENGLISH ADVENTURE 3udžbenik
Izabella Hearn, Asmir Mešić
51.
Engleski jezik - udžbenik
Stella Maidment, Loren Roberts
''Šahinpašić'' Sarajevo
52.
Engleski jezik DIP IN 5 – radna bilježnica
Mirela Vasić, Zarifa Kazazović
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
53.
Engleski jezik ENGLISH ADVENTURE 3–
radna bilježnica
Izabella Hearn
54.
Engleski jezik – radna bilježnica
Stella Maidment, Loren Roberts
''Šahinpašić'' Sarajevo
55.
DIP IN 4 – priručnik za nastavnike
Mirela Vasić, Zarifa Kazazović
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
56.
Njemački jezik - udžbenik
Giorgio Mota
57.
Njemački jezik - udžbenik
Emira Hadžimuratović, Džemlamna
Džananović
58.
Njemački jezik – radna bilježnica
Giorgio Mota
„Klett“ Sarajevo
59.
Njemački jezik – priručnik za nastavnike
Giorgio Mota
„Klett“ Sarajevo
„Bosanska knjiga“ Tuzla
''Bosanska riječ''
Sarajevo
IK ''Bosanska riječ''
Tuzla
IP „Svjetlost“ Sarajevo
„Bosanska knjiga“ Tuzla
Vrijeme'' Zenica
''Nam'' Tuzla
''Bosanska riječ''
Sarajevo
IP „Svjetlost“ Sarajevo
Vrijeme'' Zenica
''Nam'' Tuzla
„Bosanska knjiga“ Tuzla
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
Vrijeme'' Zenica
''Nam'' Tuzla
„Bosanska knjiga“ Tuzla
„Klett“ Sarajevo
Vrijeme'' Zenica
''Nam'' Tuzla
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
„Bosanska knjiga“ Tuzla
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
''Buybook'' Sarajevo
''Buybook'' Sarajevo
„Klett“ Sarajevo
IP „Svjetlost“ Sarajevo
9
R/B
NAZIV UDŽBENIKA
IME I PREZIME AUTORA
IZDAVAČKA KUĆA
6. RAZRED DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE
1.
Čitanka - udžbenik
Azra Verlašević i Vesna Alić
2.
Čitanka – udžbenik
Zejćir Hasić
3.
Čitanka - udžbenik
4.
Čitanka – udžbenik
5.
Čitanka - udžbenik
Suzana Timarac, Suada Čamo i
Edina Konak
6.
Naš jezik - udžbenik
Amira Džibrić i Ismeta Džibrić
7.
Matematika – udžbenik
Hariz Agić i Mara Kešina
8.
Matematika – udžbenik
Šefket Arslanagić i Dragoljub
Milošević
9.
Matematika – udžbenik
10.
Biologija- udžbenik
11.
Biologija- udžbenik
12.
Biologija- udžbenik
Zvonko Korene
13.
Biologija- udžbenik
Minela Pezić, Ljiljana Tolić, Rifet
Terzić i Isat Skenderović
„Bosanska riječ“ Tuzla
14.
Biologija- udžbenik
Zijad Numić i Naida Vidović
„Bosanska riječ“
Sarajevo, Dječija knjiga
Sarajevo
15.
Geografija- udžbenik
Izeta Tumbul i Nerminka Hadžić
16.
Geografija- udžbenik
Enisa Kulašin
17.
Geografija- udžbenik
Greta Župančić i Alma Pobrić
18.
Historija- udžbenik
Edis Dervišagić i Hadžija Hadžiabdić
19.
Historija- udžbenik
Aida Petković i Marina Pocrnja
20.
Historija- udžbenik
Melisa Forić
21.
Historija- udžbenik
Izet Šabotić i Mirza Čehajić
22.
Tehnička kultura- udžbenik
Milan Cvijetinović i Sulejman Ljubović
23.
Tehnička kultura- udžbenik
Ćamil Ahmetović
24.
Tehnička kultura- udžbenik
Esed Karić
25.
Informatika- udžbenik
Daliborka Vilić i Suada Numić
Šejla Šehabović i Jasminka
Šehabović
Almira Hadžihrustić
Edin Galijatović i Robert Onodi
Mehmed Bašić; priređivači: Senka
Krgo i Muamer Spahić
Amela Begić, Jasminka Hadžihalilović
i Rasima Tupkušić
26.
Informatika- udžbenik
Suada Numić
27.
Informatika- udžbenik
Lejla Dizdarević
„Nam“ Tuzla
„Bosanska riječ“ Tuzla
„Nam“ Tuzla
„Klett“ Sarajevo
„Svjetlost“ Sarajevo
„Bosanska riječ“ Tuzla
„Nam“ Tuzla
„Bosanska riječ“
Sarajevo, Dječija knjiga
Sarajevo
„Bosanska riječ“ Tuzla
„Nam“ Tuzla
„Bosanska knjiga“
Sarajevo
„Bosanska riječ“
Sarajevo, Dječija knjiga
Sarajevo
„Svjetlost“ Sarajevo
„Bosanska knjiga“
Sarajevo
„Bosanska riječ“
Sarajevo, Dječija knjiga
Sarajevo
„Bosanska knjiga“
Sarajevo
„Klett“ Sarajevo
„Bosanska riječ“
Sarajevo, Dječija knjiga
Sarajevo
„Nam“ Tuzla
„Bosanska riječ“
Sarajevo, Dječija knjiga
Sarajevo
„Nam“ Tuzla
„Bosanska riječ“ Tuzla
„Nam“ Tuzla
„Bosanska riječ“
Sarajevo, Dječija knjiga
Sarajevo
„Sarajevo Publishing“
Sarajevo
10
28.
Informatika- udžbenik
Milan Cvijetinović i Sulejman Ljubović
29.
Likovna kultura - udžbenik
Indira Jaranović
30.
Likovna kultura - udžbenik
Miralem Brkić
31.
Likovna kultura - udžbenik
Admir Mujkić
32.
Likovna kultura - udžbenik
33.
Muzička kultura - udžbenik
Borka Jokić
Mevludin Hajdarhodžić i Marko
Baroščević
34.
Muzička kultura - udžbenik
Refik Hodžić
35.
Muzička kultura - udžbenik
Senad Kazić
Engleski jezik (prvi strani jezik) DIP IN 6 –
udžbenik sa CD-om
Engleski jezik (prvi strani jezik) CHALLENGES
1 - udžbenik
Mirela Vasić, Zarifa Kazazović,
Suzana Ban i Dubravka Blažić
Michael Harris, David Mower i Asmir
Mešić
38.
Engleski jezik (prvi strani jezik) - udžbenik
Tom Hutchinson i Amila Islamović
39.
Njemački jezik (prvi strani jezik) - udžbenik
Emira Hadžimuratović i Džemilamna
Džananović
40.
Njemački jezik (prvi strani jezik) - udžbenik
Giorgio Mota, Zrinka Ćoralić
41.
Njemački jezik (drugi strani jezik)- udžbenik
Zlata Maglajlija
42.
Njemački jezik (drugi strani jezik)- udžbenik
Vahidin Preljević, Marija Maležić,
Jelka Dežman i Gertruda Kostanjšek
36.
37.
„Bosanska riječ“
Sarajevo, Dječija knjiga
Sarajevo
„Bosanska knjiga“
Sarajevo
„Nam“ Tuzla
„Sarajevo Publishing“
Sarajevo
„Klett“ Sarajevo
„Nam“ Tuzla
„Nam“ Tuzla
„Bosanska knjiga“
Sarajevo
„Sarajevo Publishing“
Sarajevo
„Buybook“ Sarajevo
“Šahinpašić“ Sarajevo
„Svjetlost“ Sarajevo
„Klett“ Sarajevo
„Bosanska riječ“
Sarajevo, Dječija knjiga
Sarajevo
„Nam“ Tuzla
11
R/B
NAZIV UDŽBENIKA
IME I PREZIME AUTORA
IZDAVAČKA KUĆA
7. RAZRED DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE
"Vrijeme" Zenica, "Nam"
Tuzla
"Sarajevo Publishing"
Sarajevo
1.
Čitanka - udžbenik
Azra Verlašević i Vesna Alić
2.
Čitanka - udžbenik
Almira Hadžihrustić
3.
Čitanka - udžbenik
Eldina Brulić, Namir Ibrahimović,
Sanja Jurić, Željko Malinović, Klaudija
Mlakić Vuković, Azra Rizvanbegović,
Amer Tikveša i Nenad Veličković
"Sezam" Sarajevo
4.
Čitanka - udžbenik
Hadžem Hajdarević
"Bosanska knjiga"
Sarajevo
5.
Čitanka - udžbenik
Suada Čamo, Suzana Timarac i
Edina Konak
6.
Naš jezik - udžbenik
Azra Verlašević i Vesna Alić
7.
Naš jezik - udžbenik
Amira Džibrić i Ismeta Džibrić
8.
Bosanski jezik - udžbenik
Almira Hadžihrustić
9.
Bosanski jezik - udžbenik
Elvira Ćemalović i Edita Kevro
10.
Naš jezik - udžbenik
Zdravka Zekić
11.
Matematika – udžbenik
Boško Jagodić
12.
Matematika – udžbenik
Aleksandra Junuzović
13.
Matematika – udžbenik
Atija Fako
14.
Matematika – udžbenik
Šefket Arslanagić, Dragoljub
Milošević
15.
Biologija- udžbenik
Jasminka Hadžihalilović, Amela
Begić, Rasima Tupkušić
16.
Biologija- udžbenik
Zijad Numić i Naida Vidović
17.
Biologija- udžbenik
18.
Biologija- udžbenik
19.
Biologija- udžbenik
Edhem Hasković
20.
Geografija- udžbenik
Muriz I. Spahić i Haris Jahić
21.
Geografija- udžbenik
Alma Pobrić
22.
Geografija- udžbenik
Greta Župančić
23.
Geografija- udžbenik
Teufik Hodžić
24.
Geografija- udžbenik
Izeta Tumbul i Nerminka Hadžić
25.
Geografija- udžbenik
Enisa Kulašin
26.
Geografija- udžbenik
Damir Džafić i Anđelina Sulejmanović
Minela Pezić, Rifet Terzić i Senada
Pezić
Isat Skenderović, Avdul Adrović i
Ljiljana Tolić
"Svjetlost" Sarajevo
"Vrijeme" Zenica, "Nam"
Tuzla
"Vrijeme" Zenica, "Nam"
Tuzla
"Sarajevo Publishing"
Sarajevo
"Bosanska riječ" Tuzla
„Bosanska riječ“
Sarajevo, „Dječija knjiga“
Sarajevo
"Bosanska knjiga"
Sarajevo
"Sarajevo Publishing"
Sarajevo
"Bosanska riječ" Tuzla
„Bosanska riječ“
Sarajevo, „Dječija knjiga“
Sarajevo
"Bosanska knjiga"
Sarajevo
„Bosanska riječ“
Sarajevo, „Dječija knjiga“
Sarajevo
"Bosanska riječ" Tuzla
"Vrijeme" Zenica, "Nam"
Tuzla
"Sarajevo Publishing"
Sarajevo
"Sarajevo Publishing"
Sarajevo
„Bosanska riječ“
Sarajevo, „Dječija knjiga“
Sarajevo
„Bosanska riječ“
Sarajevo, „Dječija knjiga“
Sarajevo
„Bosanska riječ“
Sarajevo, „Dječija knjiga“
Sarajevo
"Svjetlost" Sarajevo
"Bosanska knjiga"
Sarajevo
"Vrijeme" Zenica, "Nam"
Tuzla
12
27.
Historija- udžbenik
Asmir Hasičić
28.
Historija- udžbenik
Aida Petković i Marina Pocrnja
29.
Historija- udžbenik
Leonard Valenta
30.
Historija- udžbenik
Arifa Isaković
31.
Historija- udžbenik
Izet Šabotić i Mirza Čehajić
32.
Historija- udžbenik
Azerina Muminović i Safer Muminović
33.
Historija- udžbenik
Amela Bajramović
34.
Historija- udžbenik
Edis Dervišagić, Hadžija Hadžiabdić,
Alen Mulić i Vahidin Mehić
35.
Tehnička kultura- udžbenik
Milan Cvijetinović i Sulejman Ljubović
36.
Tehnička kultura- udžbenik
Sakib Selimović i Elvira Selimović
37.
Tehnička kultura- udžbenik
Elvira Šišić, Esed Karić, Muhamed
Suljić i Jasmin Karahmet
38.
Tehnička kultura- udžbenik
Refik Hadžić
39.
Tehnička kultura- udžbenik
Nijaz Brajlović i Samir Arapčić
40.
Tehnička kultura- udžbenik
41.
Tehnička kultura- udžbenik
42.
Tehnička kultura- udžbenik
43.
Informatika- udžbenik
Daliborka Vilić i Amela Kazazić
44.
Informatika- udžbenik
Amila Sarić i Aleksandra Marinčić
45.
Informatika- udžbenik
Milan Cvijetinović i Sulejman Ljubović
46.
Informatika- udžbenik
Suada Numić
47.
Informatika- udžbenik
Lejla Dizdarević
48.
Informatika- udžbenik
Haris Husić
49
Likovna kultura - udžbenik
Admir Mujkić
50.
Likovna kultura - udžbenik
Miralem Brkić
51.
Likovna kultura - udžbenik
Indira Jaranović
52.
Likovna kultura - udžbenik
Željko Filipović
53.
Muzička kultura - udžbenik
Refik Hodžić
Ešref Korjenić, Nusret Ahmetović i
Nijaz Brajlović
Pavle Valentić i Abduselam
Rustempašić
Ćamil Ahmetović, Fuad Suljkanović,
Nijaz Halilović, Muris Čičkušić i Elbin
Gazibegović
"Sarajevo Publishing"
Sarajevo
"Klett" Sarajevo
„Bosanska riječ“
Sarajevo, „Dječija knjiga“
Sarajevo
"Sezam" Sarajevo
"Vrijeme" Zenica, "Nam"
Tuzla
"Svjetlost" Sarajevo
"Vrijeme" Zenica, "Nam"
Tuzla
"Bosanska knjiga"
Sarajevo
„Bosanska riječ“
Sarajevo, „Dječija knjiga“
Sarajevo
"Sarajevo Publishing"
Sarajevo
"Bosanska riječ" Tuzla
"Bosanska knjiga"
Sarajevo
"Svjetlost" Sarajevo
"Svjetlost" Sarajevo
"Svjetlost" Sarajevo
"Vrijeme" Zenica, "Nam"
Tuzla
"Vrijeme" Zenica, "Nam"
Tuzla
"Bosanska knjiga"
Sarajevo
„Bosanska riječ“
Sarajevo, „Dječija knjiga“
Sarajevo
„Bosanska riječ“
Sarajevo, „Dječija knjiga“
Sarajevo
"Sarajevo Publishing"
Sarajevo
"Sarajevo Publishing"
Sarajevo
"Sarajevo Publishing"
Sarajevo
"Vrijeme" Zenica, "Nam"
Tuzla
"Bosanska knjiga"
Sarajevo
"Svjetlost" Sarajevo
"Vrijeme" Zenica, "Nam"
Tuzla
13
"Sarajevo Publishing"
Sarajevo
"Bosanska knjiga"
Sarajevo
54.
Muzička kultura - udžbenik
Esad Šuman
55.
Muzička kultura - udžbenik
Senad Kazić
56.
Engleski jezik (prvi strani jezik) - udžbenik
Michael Harris, David Mower i Asmir
Mešić
57.
Engleski jezik (prvi strani jezik) - udžbenik
Tom Hutchinson
58.
Engleski jezik (prvi strani jezik) - udžbenik
Mirela Vasić i Olinka Breka
59.
Engleski jezik (prvi strani jezik) - udžbenik
Mira Grbić i Rada Bjelić
60.
Njemački jezik (prvi strani jezik) - udžbenik
Emira Hadžimuratović i Džemilamna
Džananović
61.
Njemački jezik (drugi strani jezik)- udžbenik
Zlata Maglajlija
„Bosanska riječ“
Sarajevo, „Dječija knjiga“
Sarajevo
62.
Njemački jezik (drugi strani jezik)- udžbenik
Vahidin Preljević, Adnan Čavro,
Marinka Maležić i Gertruda
Kostajnšek
"Vrijeme" Zenica, "Nam"
Tuzla
63.
Fizika - udžbenik
Edin Kušmić i Mirsudin Pačariz
"Klett" Sarajevo
64.
Fizika - udžbenik
Edin Šahman i Lejla Ramić
65.
Fizika - udžbenik
Hasnija Muratović i Nada Gabela
66.
Fizika - udžbenik
Smajo Sulejmanović
67.
Fizika - udžbenik
Fahreta Sijerčić
"Buybook" Sarajevo
"Šahinpašić" Sarajevo
"Sarajevo Publishing"
Sarajevo
„Bosanska riječ“
Sarajevo, „Dječija knjiga“
Sarajevo
"Svjetlost" Sarajevo
„Bosanska riječ“
Sarajevo, „Dječija knjiga“
Sarajevo
"Grafex" Mostar
"Vrijeme" Zenica, "Nam"
Tuzla
"Sarajevo Publishing"
Sarajevo
14
R/B
NAZIV UDŽBENIKA
IME I PREZIME AUTORA
IZDAVAČKA KUĆA
8. RAZRED DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE
1.
Čitanka- udžbenik
Almira Hadžihrustić
2.
Čitanka- udžbenik
Azra Verlašević i Vesna Alić
3.
Čitanka- udžbenik
Alija H. Dubočanin i Ljiljana
Mitić-Rorić
4.
Čitanka- udžbenik
Namir Ibrahimović, Sanja Jurić,
Željko Malinović, Klaudija Mlakić
Vuković, Dijana Pupić, Azra
Rizvanbegović, Amer Tikveša i
Nenad Veličković
5.
Čitanka- udžbenik
Zdravka Zekić
6.
Naš jezik- udžbenik
Zdravka Zekić
7.
Bosanski jezik- udžbenik
Almira Hadžihrustić
8.
Matematika- udžbenik
Aleksandra Junuzović
9.
Matematika- udžbenik
Šefket Arslanagić, Arif Zolić i
Dragoljub Milošević
10.
Matematika- udžbenik
Boško Jagodić
11.
Matematika- udžbenik
Mara Kešina, Sabiha Babović, Edin
Kljajić, Adis Pirija i Mirha Ibrišimović
12.
Matematika- udžbenik
Mirsudin Pačariz
13.
Biologija- udžbenik
Rifet Terzić, Jasmina Kamberović,
Minela Pezić i Šefika Grgić-Husarić
14.
Biologija- udžbenik
Zijad Numić i Naida Vidović
15.
Biologija- udžbenik
Amela Begić i Jasminka H Halilović
16.
Biologija- udžbenik
Senad Ahmić, Sead Nočajević, Azra
Šljivar, Sulejman Bijelić i Mirsada
Kurtović
17.
Biologija- udžbenik
Isat Skenderović i Avdul Adrović
18.
Biologija- udžbenik
Dženisa Buljugić
19.
Geografija- udžbenik
Greta Župančić
20.
Geografija- udžbenik
Haris Jahić
21.
Geografija- udžbenik
Salih Kulenović i Damir Džafić
22.
Geografija- udžbenik
Enisa Kulašin
23.
Historija- udžbenik
Leonard Valenta
24.
Historija- udžbenik
Asmir Hasičić
„Sarajevo Publishing“
Sarajevo
„Vrijeme“ Zenica, „Nam“
Tuzla
„Bosanska riječ“
Sarajevo, „Dječija knjiga“
Sarajevo
„Sezam“ Sarajevo
„Bosanska riječ“
Sarajevo, „Dječija knjiga“
Sarajevo
„Bosanska riječ“
Sarajevo, „Dječija knjiga“
Sarajevo
„Sarajevo Publishing“
Sarajevo
„Sarajevo Publishing“
Sarajevo
„Bosanska riječ“
Sarajevo, „Dječija knjiga“
Sarajevo
„Bosanska knjiga“
Sarajevo
„Vrijeme“ Zenica, „Nam“
Tuzla
„Vrijeme“ Zenica, „Nam“
Tuzla
„Florex“ Tuzla
Bosanska riječ“ Sarajevo,
„Dječija knjiga“ Sarajevo
„Bosanska knjiga“
Sarajevo
„Vrijeme“ Zenica, „Nam“
Tuzla
„Vrijeme“ Zenica, „Nam“
Tuzla
„Sarajevo Publishing“
Sarajevo
„Bosanska riječ“
Sarajevo, „Dječija knjiga“
Sarajevo
„Sarajevo Publishing“
Sarajevo
„Vrijeme“ Zenica, „Nam“
Tuzla
„Bosanska knjiga“
Sarajevo
„Bosanska riječ“
Sarajevo, „Dječija knjiga“
Sarajevo
„Sarajevo Publishing“
Sarajevo
15
„Vrijeme“ Zenica, „Nam“
Tuzla
„Bosanska knjiga“
Sarajevo
25.
Historija- udžbenik
Izet Šabotić i Mirza Čehajić
26.
Historija- udžbenik
Edis Dervišagić i Hadžija Hadžiabdić
27.
Historija- udžbenik
Amela Bajramović, Fikret Midžić,
Esad Ahmetašević, Anisa Hadžiabdić
i Adil Klepo
„Vrijeme“ Zenica, „Nam“
Tuzla
28.
Historija- udžbenik
Azerina Muminović i Safer Muminović
„Svjetlost“ Sarajevo
29.
Tehnička kultura- udžbenik
Milan Cvijetinović i Sulejman Ljubović
30.
Tehnička kultura- udžbenik
Sakib Selimović, Elvira Selimović i
Jasmin Smajlović
31.
Tehnička kultura- udžbenik
Refik Hadžić
32.
Tehnička kultura- udžbenik
33.
Tehnička kultura- udžbenik
34.
Tehnička kultura- udžbenik
35.
Tehnička kultura- udžbenik
Pavle Valentić
36.
Hemija- udžbenik
Nataša Miličević i Mediha Musić
37.
Hemija- udžbenik
Sanija Adrović, Ervada Sinanović,
Zinajda Pašagić-Hadžić i Lenka Delić
38.
Hemija- udžbenik
Deniza Tokalija
39.
Hemija- udžbenik
Mehmedalija Lilić
40.
Likovna kultura- udžbenik
Miralem Brkić
„Vrijeme“ Zenica, „Nam“
Tuzla
41.
Likovna kultura- udžbenik
Željko Filipović
„Svjetlost“ Sarajevo
42.
Likovna kultura- udžbenik
Admir Mujkić
43.
Likovna kultura- udžbenik
Indira Jaranović
44.
Muzička kultura- udžbenik
Refik Hodžić
45.
Muzička kultura- udžbenik
Esad Šuman
46.
Muzička kultura- udžbenik
Senad Kazić
47.
Muzička kultura- udžbenik
Nađa Pejak i Dijana Mršo
48.
Muzička kultura- udžbenik
Vesna Kečalović
Engleski jezik „Challenges 3“ (prvi strani jezik)
- udžbenik
Engleski jezik „Project 4“ (prvi strani jezik) udžbenik
Michael Harris, David Mower, Anna
Sikorzynska i Asmir Mešić
49
50.
Ešref Korjenić. Samir Arapčić i Nijaz
Brajlović
Ćamil Ahmetović, Jasmin Karahmet,
Belma Huban, Asim Gluhić, Fahrudin
Smajlović, Elvir Ibeljić, Nihad
Mujezinović, Mersad Vatić, Džemal
Zahirović, Hazim Fehrić, Asif Andelić
i Senad Mulić
Nahid Kulenović, Emir Rizvo i Edis
Kadrić
Tom Hutchinson
„Bosanska riječ“
Sarajevo, „Dječija knjiga“
Sarajevo
„Sarajevo Publishing“
Sarajevo
„Bosanska knjiga“
Sarajevo
„Svjetlost“ Sarajevo
„Vrijeme“ Zenica, „Nam“
Tuzla
„Vrijeme“ Zenica, „Nam“
Tuzla
„Svjetlost“ Sarajevo
„Sarajevo Publishing“
Sarajevo
„Vrijeme“ Zenica, „Nam“
Tuzla
„Bosanska knjiga“
Sarajevo
„Tugra“ Sarajevo
„Sarajevo Publishing“
Sarajevo
„Bosanska knjiga“
Sarajevo
„Vrijeme“ Zenica, „Nam“
Tuzla
„Sarajevo Publishing“
Sarajevo
„Bosanska knjiga“
Sarajevo
„Svjetlost“ Sarajevo
„Bosanska riječ“
Sarajevo, „Dječija knjiga“
Sarajevo
"Buybook" Sarajevo
„Šahinpašić" Sarajevo,
Oxford University Press
16
51.
Engleski jezik (prvi strani jezik) - udžbenik
Mirela Vasić, Olinka Breka i Maja
Mardešić
52.
Njemački jezik (drugi strani jezik)- udžbenik
Zlata Maglajlija
53.
Njemački jezik (drugi strani jezik)- udžbenik
Lara Hedžić, Adnan Čevra, Nihada
Kahrić, Marinka Maležić, Gertruda
Kostajnšek i Jelka Dežman
54.
Fizika- udžbenik
Hasnija Muratović i Nada Gabela
55.
Fizika- udžbenik
Zinka Šalaka i Sanela Karović
56.
Fizika- udžbenik
Fahreta Sijerčić
57.
Fizika- udžbenik
Mirsudin Pačariz, Amir Hadžić, Mina
Adrović i Nedžad Udvinčić
58.
Fizika- udžbenik
Drago Tomić
"Sarajevo Publishing"
Sarajevo
„Bosanska riječ“
Sarajevo, „Dječija knjiga“
Sarajevo
"Vrijeme" Zenica, "Nam"
Tuzla
„Grafex“ Mostar
„Svjetlost“ Sarajevo
"Sarajevo Publishing"
Sarajevo
"Vrijeme" Zenica, "Nam"
Tuzla
„Bosanska knjiga“
Sarajevo
17
R/B
NAZIV UDŽBENIKA
IME I PREZIME AUTORA
IZDAVAČKA KUĆA
9. RAZRED DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE
1.
Čitanka - udžbenik
Azra Velašević i Vesna Alić
„Vrijeme'' Zenica
„Nam'' Tuzla
1a
Radna sveska za bosanski jezik i
književnost
Azra Velašević i Vesna Alić
„Vrijeme'' Zenica
„Nam'' Tuzla
2.
Naš jezik - udžbenik
Amira Džibrić
2a
Naš jezik – radna sveska
Amira Džibrić
3.
Matematika – udžbenik
Šefket Arslanagić
4.
Biologija – udžbenik
Amela Begić i Jasminka Halilović
5.
Geografija – udžbenik
Napomena: U toku je realizacija Javnog konkursa za pribavljanje rukopisa
udžbenika geografije za 9. razred devetogodišnje osnovner škole.
6.
Historija – udžbenik
Izet Šabotić i Mirza Čehajić
„Nam'' Tuzla
„Vrijeme'' Zenica
7.
Tehnička kultura – udžbenik
Ćamil Ahmetović, Suada Numić i
Nahid Kulenović
„Nam'' Tuzla
„Vrijeme'' Zenica
7a
Tehnička kultura – dnevnik rada
Ćamil Ahmetović, Suada Numić i
Nahid Kulenović
„Nam'' Tuzla
„Vrijeme'' Zenica
8.
Hemija - udžbenik
Nataša Miličević i Mediha Musić
„Sarajevo Publishing'' Sarajevo
9.
Muzička kultura - udžbenik
Refik Hodžić
„Nam'' Tuzla
„Vrijeme'' Zenica
10.
Likovna kultura - udžbenik
Jasna Mujkić
„Sarajevo Publishing'' Sarajevo
11.
Engleski jezik „Challenges 4“
(prvi strani jezik) – udžbenik
Asmir Mešić, Michael Davis, David
Mower, Anna Sikorzynska
„Buybook“ Sarajevo
11a
Engleski jezik „Challenges 4“
(prvi strani jezik) – radna sveska
Amanda Maris
„Buybook“ Sarajevo
12.
Njemački jezik (drugi strani jezik) udžbenik
Zlata Maglajlija
12a
Njemački jezik (drugi strani jezik) –
radna sveska
Zlata Maglajlija
13.
Fizika - udžbenik
dr. Nada Gabela i dr. Hasnija
Muratović
„Grafex“ Mostar
13a
Fizika – zbirka zadataka
dr. Nada Gabela i dr. Hasnija
Muratović
„Grafex“ Mostar
„Dječija knjiga“ Sarajevo
„Bosanska riječ“ Sarajevo
„Dječija knjiga“ Sarajevo
„Bosanska riječ“ Sarajevo
„Dječija knjiga“ Sarajevo
„Bosanska riječ“ Sarajevo
„Bosanska knjiga“ Sarajevo
„Dječija knjiga“ Sarajevo
„Bosanska riječ“ Sarajevo
„Dječija knjiga“ Sarajevo
„Bosanska riječ“ Sarajevo
18
Download

spisak udzbenika 2014_15.pdf