SPISAK ODOBRENIH RADNIH UDŽBENIKA, UDŽBENIKA,
PRIRUČNIKA, RADNIH LISTOVA I ZBIRKI ZADATAKA ZA
OSNOVNE ŠKOLE, GIMNAZIJE I SREDNJE TEHNIČKE I
STRUČNE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ 2014/2015. GODINI
1
DEVETOGODIŠNJA OSNOVNA ŠKOLA
2
R/B
NAZIV UDŽBENIKA
IME I PREZIME AUTORA
IZDAVAČKA KUĆA
1. RAZRED DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE
'“Dječija knjiga“ Sarajevo
„Bosanska riječ“ Sarajevo
''Vrijeme'' Zenica
''Nam'' Tuzla
“Dječija knjiga“ Sarajevo
„Bosanska riječ“ Sarajevo
“Florex“ Tuzla
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
''Vrijeme'' Zenica
''Nam'' Tuzla
''Svjetlost'' Sarajevo
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
''Bosanska knjiga“
Sarajevo
''Vrijeme'' Zenica
''Nam'' Tuzla
“Dječija knjiga“ Sarajevo
„Bosanska riječ“ Sarajevo
''Klett“ Sarajevo
''Florex“ Tuzla
1.
Maštalica- radni udžbenik
Zehra Hubijar
2.
Moja početnica- radni udžbenik
Vildana Mujakić, Dijana Kovačević,
Žarmen Hamidović
3.
Prvanka- radni udžbenik
Hazema Ništović, Ibro Ništović
4.
Liliput- čitanka- radni udžbenik
5.
Čitanka- radni udžbenik
Jagoda Iličić
Hadžem Hajdarević,
Mirsad Bećirbašić, Belma Dilberović
6.
Moja slova- radni udžbenik
Munevera Rašidović
7.
Početnica- radni udžbenik
Bahrudin Kurtagić, Izeta Tunović
8.
Matematika- radni udžbenik
Boško Jagodić
9.
Matematika- radni udžbenik
Eldina Dizdar
10.
Moja matematika- radni udžbenik
Vildana Mujakić, Dijana Kovačević
11.
Računica- radni udžbenik
12.
13.
15.
Matematika- radni udžbenik
Matematika- radni udžbenik
Mali matematički svijet- matematika- radni
udžbenik
Matematika- radni udžbenik
16.
Svijet matematičkih čuda- radni udžbenik
17.
Moja okolina- radni udžbenik
Zinaida Livnjak
18.
Moja okolina- radni udžbenik
Samira Lugavić, Mediha Pašić
19.
Moja okolina- radni udžbenik
Vildana Mujakić, Dijana Kovačević,
Rusmira Gazdić, Svetlana Duvnjaković
20.
Moja okolina- radni udžbenik
21.
Moja okolina- radni udžbenik
22.
Moja okolina- radni udžbenik
23.
24.
Moja okolina- radni udžbenik
Moja okolina- radni udžbenik
Muamer Tinjak, Gabrijela Hrga,
Vahida Kunovac
Amira Idrizović, Mirsada Jaganjac,
Smajo Sulejmanagić
Ibro Ništović, Hazema Ništović,
Adisa Bijedić
Mirsada Begović
Ibro Borovina, Sabaheta Borovina
25.
Muzička kultura- radni udžbenik
Vesna Kečalović
26.
Muzička kultura- radni udžbenik
Refik Hodžić
27.
Muzička kultura- radni udžbenik
Željka Andrić, Zlatan Mujkić
28.
Muzička kultura- radni udžbenik
Nađa Pejak, Dijana Mršo
29.
Muzička kultura- radni udžbenik
Selma Ferović, Indira Meškić
30.
Muzička kultura- radni udžbenik
Esad Šuman
''Bosanska knjiga''
Sarajevo
31.
Likovna kultura- radni udžbenik
Jasna Mujkić
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
32.
Likovna kultura- radni udžbenik
Miralem Brkić
''Vrijeme'' Zenica
''Nam'' Tuzla
3
33.
Likovna kultura- radni udžbenik
Maja Hrvanović, Indira Jaranović
''Bosanska knjiga''
Sarajevo
14.
Ibro Ništović, Adisa Bijedić,
Hazema Ništović
Halida Zvorničanin
Abdulah Hodžić
Branislava Šimić, Marko Mijatović
Marinko Pejić
Muamer Tinjak, Gabrijela Hrga,
Vahida Kunovac
''Florex“ Tuzla
''Svjetlost'' Sarajevo
''Vrijeme'' Zenica
''Nam'' Tuzla
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
''Bosanska knjiga''
Sarajevo
''Vrijeme'' Zenica
''Nam'' Tuzla
''Vrijeme'' Zenica
''Nam'' Tuzla
''Nam'' Tuzla
''Vrijeme'' Zenica
“Dječija knjiga“ Sarajevo
„Bosanska riječ“ Sarajevo
''Klett“ Sarajevo
''Svjetlost'' Sarajevo
“Dječija knjiga“ Sarajevo
„Bosanska riječ“ Sarajevo
''Nam'' Tuzla
''Vrijeme'' Zenica
''Florex“ Tuzla
''Svjetlost'' Sarajevo
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
R/B
NAZIV UDŽBENIKA
IME I PREZ8IME AUTORA
IZDAVAČKA KUĆA
2. RAZRED DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE
1.
Čitanka- udžbenik
Mirsad Bećirbašić, Rasema Pelidija,
Belma Dilberović
Vildana Mujakić, Dijana Kovačević,
Žarmen Hamidović
2.
Moja čitanka- udžbenik
3.
Čitanka- udžbenik
Zehra Hubijar
4.
Slovodar- udžbenik
Hazema Ništović, Ibro Ništović
5.
Čitanka- udžbenik
6.
Svijet matematičkih čuda- udžbenik
7.
Moja matematika- udžbenik
8.
Matematika- udžbenik
Eldina Dizdar
9.
Matematika- udžbenik
Boško Jagodić
10.
Matematika- udžbenik
Atija Fako
11.
Moja okolina- udžbenik
Zinaida Livnjak
12.
Moja okolina- udžbenik
Samira Lugavić, Mediha Pašić
13.
Moja okolina- udžbenik
14.
Moja okolina- udžbenik
15.
Moja okolina- udžbenik
16.
Muzička kultura- udžbenik
Refik Hodžić
17.
Muzička kultura- udžbenik
Vesna Kečalović
18.
Muzička kultura- udžbenik
Željka Andrić, Zlatan Mujkić
19.
Muzička kultura- udžbenik
Esad Šuman
20.
Muzička kultura- udžbenik
Selma Ferović, Indira Meškić
21.
Likovna kultura- udžbenik
Jasna Mujkić
22.
Likovna kultura- udžbenik
Miralem Brkić
Jagoda Iličić, Amira Salković,
Šime Ešić
Džana Gojačić-Pezerović,
Hebib Natira, Sabiha Babović
Vildana Mujakić, Dijana Kovačević,
Žarmen Hamidović
Muamera Tinjak, Gabrijela Hrga,
Vahida Kunovac
Vildana Mujakić, Dijana Kovačević,
Žarmen Hamidović
Ibro Ništović, Hazema Ništović,
Adisa Bijedić
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
''Vrijeme'' Zenica
''Nam'' Tuzla
''Tugra'' Sarajevo
'“Dječija knjiga“ Sarajevo
„Bosanska riječ“ Sarajevo
''Florex“ Tuzla
''Vrijeme'' Zenica
''Nam'' Tuzla
''Vrijeme'' Zenica
''Nam'' Tuzla
''Bosanska knjiga'' Sarajevo
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
'“Dječija knjiga“ Sarajevo
„Bosanska riječ“ Sarajevo
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
''Bosanska knjiga'' Sarajevo
''Vrijeme'' Zenica
''Nam'' Tuzla
''Vrijeme'' Zenica
''Nam'' Tuzla
'“Dječija knjiga“ Sarajevo
„Bosanska riječ“ Sarajevo
''Vrijeme'' Zenica
''Nam'' Tuzla
'“Dječija knjiga“ Sarajevo
„Bosanska riječ“ Sarajevo
''Florex“ Tuzla
''Bosanska knjiga'' Sarajevo
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
''Vrijeme'' Zenica
''Nam'' Tuzla
4
R/B
NAZIV UDŽBENIKA
IME I PREZIME AUTORA
IZDAVAČKA KUĆA
3. RAZRED DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE
1.
Žubor radosti - čitanka- udžbenik
Zehra Hubijar
2.
Čitanka- udžbenik
Hazema Ništović, Ibro Ništović
3.
Čitanka- udžbenik
Azra Verlašević
4.
Moja čitanka- udžbenik
Šejla Šehabović, Jasminka Šehabović
5.
Čitanka- udžbenik
Selma Kopić
6.
Čitanka- udžbenik
Altijana Alić, Alma Mašala
7.
Čitanka- udžbenik
Belma Dilberović
8.
Čitanka- udžbenik
9.
Čitanka- udžbenik
10.
Engleski jezik- udžbenik
11.
12.
Engleski jezik - ''English Adventure 1“ udžbenik
Engleski jezik – ''Family and Friends 1“ udžbenik
Ismeta Tunović,
Elvedina Gerun Fazlić
Nusret Tobudić
Mirela Vasić, Maja Mardešić,
Olinka Breka
Anne Worrall, Elizabeth Kilbey,
Asmir Mešić
Naomi Simmons
13.
Matematika- udžbenik
Atija Fako
14.
Moja matematika- udžbenik
Vildana Mujakić, Dijana Kovačević,
Žarmen Hamidović
15.
Matematika- udžbenik
Boško Jagodić
16.
Moja okolina- udžbenik
Vildana Mujakić, Dijana Kovačević,
Žarmen Hamidović
17.
Moja okolina- udžbenik
Zinaida Livnjak
18.
Moja okolina- udžbenik
Mediha Pašić
19.
Moja okolina- udžbenik
Muamer Tinjak, Gabrijela Hrga,
Vahida Kunovac
20.
Moja okolina- udžbenik
Zijad Numić
21.
Moja okolina- udžbenik
Ibro Borovina, Sabaheta Borovina
22.
Muzička kultura- udžbenik
Refik Hodžić
23.
Muzička kultura- udžbenik
Željka Andrić, Zlatan Mujkić
24.
Muzička kultura- udžbenik
Selma Ferović, Indira Meškić
25.
Muzička kultura- udžbenik
Esad Šuman
26.
Muzička kultura- udžbenik
Vesna Kečalović, Marko Baroševčić
27.
Likovna kultura- udžbenik
Jasna Mujkić
28.
Likovna kultura- udžbenik
Indira Jaranović
'“Dječija knjiga“ Sarajevo
„Bosanska riječ“ Sarajevo
'“Dječija knjiga“ Sarajevo
„Bosanska riječ“ Sarajevo
''Bosanska knjiga'' Sarajevo
''Vrijeme'' Zenica
''Nam'' Tuzla
''Vrijeme'' Zenica
''Nam'' Tuzla
''Svjetlost'' Sarajevo
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
''Klett“ Sarajevo
''Buybook“ Sarajevo
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
''Buybook“ Sarajevo
''Šahinpašić“ Sarajevo,
Oxford University Press
“Dječija knjiga“ Sarajevo
„Bosanska riječ“ Sarajevo
''Vrijeme'' Zenica
''Nam'' Tuzla
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
''Vrijeme'' Zenica
''Nam'' Tuzla
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
''Bosanska knjiga'' Sarajevo
''Vrijeme'' Zenica
''Nam'' Tuzla
“Dječija knjiga“ Sarajevo
„Bosanska riječ“ Sarajevo
''Svjetlost'' Sarajevo
''Vrijeme'' Zenica
''Nam'' Tuzla
''Florex“ Tuzla
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
''Bosanska knjiga'' Sarajevo
'“Dječija knjiga“ Sarajevo
„Bosanska riječ“ Sarajevo
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
''Bosanska knjiga'' Sarajevo
5
R/B
NAZIV UDŽBENIKA
IME I PREZIME AUTORA
IZDAVAČKA KUĆA
4. RAZRED DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE
1.
Čitanka – udžbenik
Zehra Hubijar
2.
Čitanka – udžbenik
Hazema i Ibro Ništović
''Bosanska riječ'' Tuzla
3.
Čitanka – udžbenik
Zejćir Hasić, Jagoda Iličić i Šimo Ešić
''Bosanska riječ'' Tuzla
4.
Književnost – radni listovi
Zdravka Zekić
5.
Književnost – radni listovi
Hazema i Ibro Ništović
6.
Književnost – radni listovi
Šejla i Jasenka Šehabović
7.
Bosanski jezik – udžbenik
Refik Bulić
''Bosanska riječ'' Tuzla
8.
Naš jezik – udžbenik
Mirsad Bećirbašić
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
9.
Naš jezik – udžbenik
Azra Verlašević, Vesna Alić
10.
Naš jezik – priručnik
Mirsad Bećirbašić
11.
Naš jezik – priručnik
Azra Verlašević, Vesna Alić
12.
Naš jezik – radni listovi
Mirsad Bećirbašić
13.
Naš jezik – radni listovi
Azra Verlašević, Vesna Alić
14.
Bosanski jezik – radni listovi
Refik Bulić
15.
Radna bilježnica za lektiru
Nadžida Šukalo
''Bosanska riječ'' Sarajevo
16.
Matematika – udžbenik
Atija Fako
''Bosanska riječ'' Sarajevo
17.
Matematika – udžbenik
Boško Jagodić
18.
Matematika – udžbenik
Dijana Kovačević, Žarmen Hamidović
i Vildana Mujakić
19.
Matematika – priručnik
Boško Jagodić
20.
Matematika – priručnik
Nasiha Fazlić
21.
Matematika – radni listovi
Atija Fako
22.
Matematika – radni listovi
Boško Jagodić
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
23.
Matematika – radni listovi
Nasiha Fazlić
''Bosanska knjiga'' Tuzla
24.
Moja okolina – udžbenik
Zinaida Livnjak, Sabaheta Bijedić
25.
Moja okolina – udžbenik
Samira Lugavić
26.
Moja okolina – udžbenik sa radnim listovima
Nusret Tobudić
27.
Moja okolina – priručnik
Zinaida Livnjak, Sabaheta Bijedić
28.
Moja okolina – priručnik
Samira Lugavić
29.
Moja okolina – radni listovi
Zinaida Livnjak, Sabaheta Bijedić
30.
Moja okolina – radni listovi
31.
Moja okolina – radni listovi
Dijana Kovačević, Žarmen Hamidović
i Vildana Mujakić
Muamer Tinjak, Vahida Kunovac i
Gabrijela Hrga
''Bosanska riječ'' Sarajevo
''Bosanska riječ'' Sarajevo
''Bosanska riječ'' Tuzla
''Vrijeme'' Zenica, ''Nam''
Tuzla
''Bosanska knjiga'' Tuzla
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
''Bosanska knjiga'' Tuzla
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
''Bosanska knjiga'' Tuzla
''Bosanska riječ'' Tuzla
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
''Vrijeme'' Zenica,''Nam''
Tuzla
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
''Bosanska knjiga'' Tuzla
''Bosanska riječ'' Sarajevo
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
''Bosanska knjiga'' Tuzla
''Denfas'' Tuzla
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
''Bosanska knjiga'' Tuzla
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
''Vrijeme'' Zenica,''Nam''
Tuzla
''Vrijeme'' Zenica,''Nam''
Tuzla
6
32.
Likovna kultura – udžbenik sa radnim
listovima
Aida Agić
33.
Likovna kultura – udžbenik
Jasna Mujkić
34.
Likovna kultura – udžbenik
Miralem Brkić
35.
Muzička kultura – udžbenik+ CD
Selma Ferović
36.
Muzička kultura – udžbenik+ CD
Refik Hodžić
37.
Muzička kultura – udžbenik
38.
Muzička kultura – udžbenik
39.
Muzička kultura – priručnik
40.
''Bosanska riječ'' Tuzla
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
''Vrijeme'' Zenica, ''Nam''
Tuzla
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
''Vrijeme'' Zenica, ''Nam''
Tuzla
Marko Baroševčić i Mehmed
Bajraktarević
Željka Andrić, Zlatan Mujkić i Vesna
Kečalović
Željka Andrić, Zlatan Mujkić i Vesna
Kečalović
''Bosanska riječ'' Tuzla
Muzička kultura – priručnik
Selma Ferović
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
41.
Muzička kultura – priručnik
Marko Baroševčić i Mehmed
Bajraktarević
42.
Muzička kultura – radni listovi
Selma Ferović
43.
Muzička kultura – radni listovi
Marko Baroševčić i Mehmed
Bajraktarević
44.
Engleski jezik DIP IN 4 – udžbenik sa CD-om
Mirela Vasić, Zarifa Kazazović
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
45.
Engleski jezik – REACH FOR THE STARS 4
– udžbenik
Magdalena Novak, Jožica Nuč,
Danica Š. Novosel
„Nam“ Tuzla i „Vrijeme“
Zenica
46.
47.
48.
Engleski jezik – JOIN IN 2 – udžbenik
Engleski jezik DIP IN 4 – radna bilježnica
Engleski jezik – JOIN IN 2 – radna bilježnica
50.
Engleski jezik – REACH FOR THE STARS 4 –
radna bilježnica
DIP IN 4 - Priručnik za nastavnike engleskog
jezika
51.
Priručnik za nastavnike engleskog jezika REACH FOR THE STARS 4
49.
Gunter Gerngross, Herbert Puchta
Mirela Vasić, Zarifa Kazazović
Gunter Gerngross, Herbert Puchta
Magdalena Novak, Jožica Nuč,
Danica Š. Novosel
''Svjetlost'' Sarajevo
''Bosanska riječ'' Tuzla
''Svjetlost'' Sarajevo
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
''Svjetlost'' Sarajevo
''Cambridge Centar“ Banja
Luka
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
''Cambridge Centar“
Banja Luka
„Nam“ Tuzla i „Vrijeme“
Zenica
Mirela Vasić, Zarifa Kazazović
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
Magdalena Novak, Jožica Nuč,
Danica Š. Novosel
„Nam“ Tuzla i „Vrijeme“
Zenica
7
R/B
NAZIV UDŽBENIKA
IME I PREZIME AUTORA
IZDAVAČKA KUĆA
5. RAZRED DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE
1.
Čitanka - udžbenik
Almira Hadžihrustić
„Klett“ Sarajevo
2.
Čitanka – udžbenik „SVEZAME, OTVORI SE!“
Lamija Begagić, Eldina Brulić, Namir
Ibrahimović, Sanja Jurić, Amer
Tikveša, Azra Rizvanbegović, Nenad
Veličković
3.
Čitanka - udžbenik
Šejla Šehabović, Jasminka Šehabović
4.
Radna bilježnica uz čitanku
Šejla Šehabović, Jasminka Šehabović
5.
Radna bilježnica za lektiru
Amira i Ismeta Džibrić
6.
Radna bilježnica za lektiru
Zdravka Zekić, Muhidin Džanko,
Željko Ivanković
7.
Radna bilježnica za lektiru
Nadžida Šukalo
8.
Naš jezik - udžbenik
Šejla Šehabović, Jasminka Šehabović
9.
Naš jezik - udžbenik
Zdravka Zekić, Muhidin Džanko,
Željko Ivanković
10.
Bosanski jezik - udžbenik
Refik Bulić
11.
Naš jezik – radna bilježnica
Zdravka Zekić, Muhidin Džanko,
Željko Ivanković
12.
Bosanski jezik – radna bilježnica
Refik Bulić
13.
Naš jezik – radna bilježnica
Amira i Ismeta Džibrić
14.
Matematika – udžbenik
Halida Zvorničanin
15.
Matematika – udžbenik
Atija Fako
16.
Matematika – udžbenik
Vildana Mujakić, Žarmen Hamidović,
Dijana Kovačević
''Bosanska riječ''
Sarajevo
Vrijeme'' Zenica
''Nam'' Tuzla
17.
Matematika – radna bilježnica
Halida Zvorničanin
„Klett“ Sarajevo
18.
Matematika – radna bilježnica
Edin Galijatović, Robert Onodi
19.
Matematika – radna bilježnica
Atija Fako
20.
Priroda - udžbenik
Zijad Numić, Naida Vidović
21.
Priroda - udžbenik
Vildana Mujakić, Žarmen Hamidović,
Dijana Kovačević
22.
Priroda - udžbenik
Nusret Tobudić
23.
Priroda – radna bilježnica
Zijad Numić
''Bosanska riječ''
Sarajevo
24.
Priroda – radna bilježnica
Mirsada Begović
„Klett“ Sarajevo
25.
Priroda – radna bilježnica
Vildana Mujakić, Žarmen Hamidović,
Dijana Kovačević
Vrijeme'' Zenica
''Nam'' Tuzla
26.
Priroda – priručnik za nastavnike
Mirsada Begović
„Klett“ Sarajevo
27.
Društvo - udžbenik
Enisa Kulašin
28.
Društvo - udžbenik
Amira Idrizović
29.
Društvo - udžbenik
Arifa Isaković, Greta Župančić
„SEZAM“ Sarajevo
„Vrijeme'' Zenica
''Nam'' Tuzla
„Vrijeme'' Zenica
''Nam'' Tuzla
IK ''Bosanska riječ''
Tuzla
''Bosanska riječ''
Sarajevo
''Bosanska riječ''
Sarajevo
Vrijeme'' Zenica
''Nam'' Tuzla
''Bosanska riječ''
Sarajevo
IK ''Bosanska riječ''
Tuzla
''Bosanska riječ''
Sarajevo
IK ''Bosanska riječ''
Tuzla
IK ''Bosanska riječ''
Tuzla
„Klett“ Sarajevo
IK ''Bosanska riječ''
Tuzla
''Bosanska riječ''
Sarajevo
''Bosanska riječ''
Sarajevo
Vrijeme'' Zenica
''Nam'' Tuzla
„Denfas“ Tuzla
„Bosanska knjiga“ Tuzla
Vrijeme'' Zenica
''Nam'' Tuzla
''Bosanska riječ''
Sarajevo
8
Vrijeme'' Zenica
''Nam'' Tuzla
''Bosanska riječ''
Sarajevo
30.
Društvo – radna bilježnica
Amira Idrizović
31.
Društvo – radna bilježnica
Arifa Isaković, Greta Župančić
32.
Društvo – radna bilježnica
Enisa Kulašin
33.
Kultura življenja - udžbenik
Tatjana Neidhardt, Zijad Numić
34.
Kultura življenja - udžbenik
Subhija Kapić
35.
Kultura življenja - udžbenik
Sadeta Ajanović
36.
Osnovi tehnike - udžbenik
Sakib Selimović, Elvir Nezirević
37.
Osnovi tehnike - udžbenik
Ćamil Ahmetović
38.
Osnovi tehnike - udžbenik
Milan Cvijetinović, Sulejman Ljubović
39.
Osnovi tehnike – radna bilježnica
Ešref Korijenić, Nijaz Brajlović, Suada
Numić, Nusret Ahmetović
40.
Osnovi tehnike – radna bilježnica
Ćamil Ahmetović
41.
Osnovi tehnike – radna bilježnica
Sakib Selimović, Elvir Nezirević
42.
Likovna kultura - udžbenik
Jasna Mujkić
43.
Likovna kultura - udžbenik
Miralem Brkić
44.
Likovna kultura - udžbenik
Indira Jaranović
45.
Likovna kultura – radna bilježnica
Veselinka Ivančević
46.
Muzička kultura - udžbenik
Refik Hodžić
47.
Muzička kultura - udžbenik
Esad Šuman
48.
Muzička kultura - udžbenik
Senad Kazić
49.
Engleski jezik DIP IN 5 – udžbenik sa CD-om
Mirela Vasić, Zarifa Kazazović
50.
Engleski jezik ENGLISH ADVENTURE 3udžbenik
Izabella Hearn, Asmir Mešić
51.
Engleski jezik - udžbenik
Stella Maidment, Loren Roberts
''Šahinpašić'' Sarajevo
52.
Engleski jezik DIP IN 5 – radna bilježnica
Mirela Vasić, Zarifa Kazazović
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
53.
Engleski jezik ENGLISH ADVENTURE 3–
radna bilježnica
Izabella Hearn
54.
Engleski jezik – radna bilježnica
Stella Maidment, Loren Roberts
''Šahinpašić'' Sarajevo
55.
DIP IN 4 – priručnik za nastavnike
Mirela Vasić, Zarifa Kazazović
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
56.
Njemački jezik - udžbenik
Giorgio Mota
57.
Njemački jezik - udžbenik
Emira Hadžimuratović, Džemlamna
Džananović
58.
Njemački jezik – radna bilježnica
Giorgio Mota
„Klett“ Sarajevo
59.
Njemački jezik – priručnik za nastavnike
Giorgio Mota
„Klett“ Sarajevo
„Bosanska knjiga“ Tuzla
''Bosanska riječ''
Sarajevo
IK ''Bosanska riječ''
Tuzla
IP „Svjetlost“ Sarajevo
„Bosanska knjiga“ Tuzla
Vrijeme'' Zenica
''Nam'' Tuzla
''Bosanska riječ''
Sarajevo
IP „Svjetlost“ Sarajevo
Vrijeme'' Zenica
''Nam'' Tuzla
„Bosanska knjiga“ Tuzla
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
Vrijeme'' Zenica
''Nam'' Tuzla
„Bosanska knjiga“ Tuzla
„Klett“ Sarajevo
Vrijeme'' Zenica
''Nam'' Tuzla
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
„Bosanska knjiga“ Tuzla
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
''Buybook'' Sarajevo
''Buybook'' Sarajevo
„Klett“ Sarajevo
IP „Svjetlost“ Sarajevo
9
R/B
NAZIV UDŽBENIKA
IME I PREZIME AUTORA
IZDAVAČKA KUĆA
6. RAZRED DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE
1.
Čitanka - udžbenik
Azra Verlašević i Vesna Alić
2.
Čitanka – udžbenik
Zejćir Hasić
3.
Čitanka - udžbenik
4.
Čitanka – udžbenik
5.
Čitanka - udžbenik
Suzana Timarac, Suada Čamo i
Edina Konak
6.
Naš jezik - udžbenik
Amira Džibrić i Ismeta Džibrić
7.
Matematika – udžbenik
Hariz Agić i Mara Kešina
8.
Matematika – udžbenik
Šefket Arslanagić i Dragoljub
Milošević
9.
Matematika – udžbenik
10.
Biologija- udžbenik
11.
Biologija- udžbenik
12.
Biologija- udžbenik
Zvonko Korene
13.
Biologija- udžbenik
Minela Pezić, Ljiljana Tolić, Rifet
Terzić i Isat Skenderović
„Bosanska riječ“ Tuzla
14.
Biologija- udžbenik
Zijad Numić i Naida Vidović
„Bosanska riječ“
Sarajevo, Dječija knjiga
Sarajevo
15.
Geografija- udžbenik
Izeta Tumbul i Nerminka Hadžić
16.
Geografija- udžbenik
Enisa Kulašin
17.
Geografija- udžbenik
Greta Župančić i Alma Pobrić
18.
Historija- udžbenik
Edis Dervišagić i Hadžija Hadžiabdić
19.
Historija- udžbenik
Aida Petković i Marina Pocrnja
20.
Historija- udžbenik
Melisa Forić
21.
Historija- udžbenik
Izet Šabotić i Mirza Čehajić
22.
Tehnička kultura- udžbenik
Milan Cvijetinović i Sulejman Ljubović
23.
Tehnička kultura- udžbenik
Ćamil Ahmetović
24.
Tehnička kultura- udžbenik
Esed Karić
25.
Informatika- udžbenik
Daliborka Vilić i Suada Numić
Šejla Šehabović i Jasminka
Šehabović
Almira Hadžihrustić
Edin Galijatović i Robert Onodi
Mehmed Bašić; priređivači: Senka
Krgo i Muamer Spahić
Amela Begić, Jasminka Hadžihalilović
i Rasima Tupkušić
26.
Informatika- udžbenik
Suada Numić
27.
Informatika- udžbenik
Lejla Dizdarević
„Nam“ Tuzla
„Bosanska riječ“ Tuzla
„Nam“ Tuzla
„Klett“ Sarajevo
„Svjetlost“ Sarajevo
„Bosanska riječ“ Tuzla
„Nam“ Tuzla
„Bosanska riječ“
Sarajevo, Dječija knjiga
Sarajevo
„Bosanska riječ“ Tuzla
„Nam“ Tuzla
„Bosanska knjiga“
Sarajevo
„Bosanska riječ“
Sarajevo, Dječija knjiga
Sarajevo
„Svjetlost“ Sarajevo
„Bosanska knjiga“
Sarajevo
„Bosanska riječ“
Sarajevo, Dječija knjiga
Sarajevo
„Bosanska knjiga“
Sarajevo
„Klett“ Sarajevo
„Bosanska riječ“
Sarajevo, Dječija knjiga
Sarajevo
„Nam“ Tuzla
„Bosanska riječ“
Sarajevo, Dječija knjiga
Sarajevo
„Nam“ Tuzla
„Bosanska riječ“ Tuzla
„Nam“ Tuzla
„Bosanska riječ“
Sarajevo, Dječija knjiga
Sarajevo
„Sarajevo Publishing“
Sarajevo
10
28.
Informatika- udžbenik
Milan Cvijetinović i Sulejman Ljubović
29.
Likovna kultura - udžbenik
Indira Jaranović
30.
Likovna kultura - udžbenik
Miralem Brkić
31.
Likovna kultura - udžbenik
Admir Mujkić
32.
Likovna kultura - udžbenik
33.
Muzička kultura - udžbenik
Borka Jokić
Mevludin Hajdarhodžić i Marko
Baroščević
34.
Muzička kultura - udžbenik
Refik Hodžić
35.
Muzička kultura - udžbenik
Senad Kazić
Engleski jezik (prvi strani jezik) DIP IN 6 –
udžbenik sa CD-om
Engleski jezik (prvi strani jezik) CHALLENGES
1 - udžbenik
Mirela Vasić, Zarifa Kazazović,
Suzana Ban i Dubravka Blažić
Michael Harris, David Mower i Asmir
Mešić
38.
Engleski jezik (prvi strani jezik) - udžbenik
Tom Hutchinson i Amila Islamović
39.
Njemački jezik (prvi strani jezik) - udžbenik
Emira Hadžimuratović i Džemilamna
Džananović
40.
Njemački jezik (prvi strani jezik) - udžbenik
Giorgio Mota, Zrinka Ćoralić
41.
Njemački jezik (drugi strani jezik)- udžbenik
Zlata Maglajlija
42.
Njemački jezik (drugi strani jezik)- udžbenik
Vahidin Preljević, Marija Maležić,
Jelka Dežman i Gertruda Kostanjšek
36.
37.
„Bosanska riječ“
Sarajevo, Dječija knjiga
Sarajevo
„Bosanska knjiga“
Sarajevo
„Nam“ Tuzla
„Sarajevo Publishing“
Sarajevo
„Klett“ Sarajevo
„Nam“ Tuzla
„Nam“ Tuzla
„Bosanska knjiga“
Sarajevo
„Sarajevo Publishing“
Sarajevo
„Buybook“ Sarajevo
“Šahinpašić“ Sarajevo
„Svjetlost“ Sarajevo
„Klett“ Sarajevo
„Bosanska riječ“
Sarajevo, Dječija knjiga
Sarajevo
„Nam“ Tuzla
11
R/B
NAZIV UDŽBENIKA
IME I PREZIME AUTORA
IZDAVAČKA KUĆA
7. RAZRED DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE
"Vrijeme" Zenica, "Nam"
Tuzla
"Sarajevo Publishing"
Sarajevo
1.
Čitanka - udžbenik
Azra Verlašević i Vesna Alić
2.
Čitanka - udžbenik
Almira Hadžihrustić
3.
Čitanka - udžbenik
Eldina Brulić, Namir Ibrahimović,
Sanja Jurić, Željko Malinović, Klaudija
Mlakić Vuković, Azra Rizvanbegović,
Amer Tikveša i Nenad Veličković
"Sezam" Sarajevo
4.
Čitanka - udžbenik
Hadžem Hajdarević
"Bosanska knjiga"
Sarajevo
5.
Čitanka - udžbenik
Suada Čamo, Suzana Timarac i
Edina Konak
6.
Naš jezik - udžbenik
Azra Verlašević i Vesna Alić
7.
Naš jezik - udžbenik
Amira Džibrić i Ismeta Džibrić
8.
Bosanski jezik - udžbenik
Almira Hadžihrustić
9.
Bosanski jezik - udžbenik
Elvira Ćemalović i Edita Kevro
10.
Naš jezik - udžbenik
Zdravka Zekić
11.
Matematika – udžbenik
Boško Jagodić
12.
Matematika – udžbenik
Aleksandra Junuzović
13.
Matematika – udžbenik
Atija Fako
14.
Matematika – udžbenik
Šefket Arslanagić, Dragoljub
Milošević
15.
Biologija- udžbenik
Jasminka Hadžihalilović, Amela
Begić, Rasima Tupkušić
16.
Biologija- udžbenik
Zijad Numić i Naida Vidović
17.
Biologija- udžbenik
18.
Biologija- udžbenik
19.
Biologija- udžbenik
Edhem Hasković
20.
Geografija- udžbenik
Muriz I. Spahić i Haris Jahić
21.
Geografija- udžbenik
Alma Pobrić
22.
Geografija- udžbenik
Greta Župančić
23.
Geografija- udžbenik
Teufik Hodžić
24.
Geografija- udžbenik
Izeta Tumbul i Nerminka Hadžić
25.
Geografija- udžbenik
Enisa Kulašin
26.
Geografija- udžbenik
Damir Džafić i Anđelina Sulejmanović
Minela Pezić, Rifet Terzić i Senada
Pezić
Isat Skenderović, Avdul Adrović i
Ljiljana Tolić
"Svjetlost" Sarajevo
"Vrijeme" Zenica, "Nam"
Tuzla
"Vrijeme" Zenica, "Nam"
Tuzla
"Sarajevo Publishing"
Sarajevo
"Bosanska riječ" Tuzla
„Bosanska riječ“
Sarajevo, „Dječija knjiga“
Sarajevo
"Bosanska knjiga"
Sarajevo
"Sarajevo Publishing"
Sarajevo
"Bosanska riječ" Tuzla
„Bosanska riječ“
Sarajevo, „Dječija knjiga“
Sarajevo
"Bosanska knjiga"
Sarajevo
„Bosanska riječ“
Sarajevo, „Dječija knjiga“
Sarajevo
"Bosanska riječ" Tuzla
"Vrijeme" Zenica, "Nam"
Tuzla
"Sarajevo Publishing"
Sarajevo
"Sarajevo Publishing"
Sarajevo
„Bosanska riječ“
Sarajevo, „Dječija knjiga“
Sarajevo
„Bosanska riječ“
Sarajevo, „Dječija knjiga“
Sarajevo
„Bosanska riječ“
Sarajevo, „Dječija knjiga“
Sarajevo
"Svjetlost" Sarajevo
"Bosanska knjiga"
Sarajevo
"Vrijeme" Zenica, "Nam"
Tuzla
12
27.
Historija- udžbenik
Asmir Hasičić
28.
Historija- udžbenik
Aida Petković i Marina Pocrnja
29.
Historija- udžbenik
Leonard Valenta
30.
Historija- udžbenik
Arifa Isaković
31.
Historija- udžbenik
Izet Šabotić i Mirza Čehajić
32.
Historija- udžbenik
Azerina Muminović i Safer Muminović
33.
Historija- udžbenik
Amela Bajramović
34.
Historija- udžbenik
Edis Dervišagić, Hadžija Hadžiabdić,
Alen Mulić i Vahidin Mehić
35.
Tehnička kultura- udžbenik
Milan Cvijetinović i Sulejman Ljubović
36.
Tehnička kultura- udžbenik
Sakib Selimović i Elvira Selimović
37.
Tehnička kultura- udžbenik
Elvira Šišić, Esed Karić, Muhamed
Suljić i Jasmin Karahmet
38.
Tehnička kultura- udžbenik
Refik Hadžić
39.
Tehnička kultura- udžbenik
Nijaz Brajlović i Samir Arapčić
40.
Tehnička kultura- udžbenik
41.
Tehnička kultura- udžbenik
42.
Tehnička kultura- udžbenik
43.
Informatika- udžbenik
Daliborka Vilić i Amela Kazazić
44.
Informatika- udžbenik
Amila Sarić i Aleksandra Marinčić
45.
Informatika- udžbenik
Milan Cvijetinović i Sulejman Ljubović
46.
Informatika- udžbenik
Suada Numić
47.
Informatika- udžbenik
Lejla Dizdarević
48.
Informatika- udžbenik
Haris Husić
49
Likovna kultura - udžbenik
Admir Mujkić
50.
Likovna kultura - udžbenik
Miralem Brkić
51.
Likovna kultura - udžbenik
Indira Jaranović
52.
Likovna kultura - udžbenik
Željko Filipović
53.
Muzička kultura - udžbenik
Refik Hodžić
Ešref Korjenić, Nusret Ahmetović i
Nijaz Brajlović
Pavle Valentić i Abduselam
Rustempašić
Ćamil Ahmetović, Fuad Suljkanović,
Nijaz Halilović, Muris Čičkušić i Elbin
Gazibegović
"Sarajevo Publishing"
Sarajevo
"Klett" Sarajevo
„Bosanska riječ“
Sarajevo, „Dječija knjiga“
Sarajevo
"Sezam" Sarajevo
"Vrijeme" Zenica, "Nam"
Tuzla
"Svjetlost" Sarajevo
"Vrijeme" Zenica, "Nam"
Tuzla
"Bosanska knjiga"
Sarajevo
„Bosanska riječ“
Sarajevo, „Dječija knjiga“
Sarajevo
"Sarajevo Publishing"
Sarajevo
"Bosanska riječ" Tuzla
"Bosanska knjiga"
Sarajevo
"Svjetlost" Sarajevo
"Svjetlost" Sarajevo
"Svjetlost" Sarajevo
"Vrijeme" Zenica, "Nam"
Tuzla
"Vrijeme" Zenica, "Nam"
Tuzla
"Bosanska knjiga"
Sarajevo
„Bosanska riječ“
Sarajevo, „Dječija knjiga“
Sarajevo
„Bosanska riječ“
Sarajevo, „Dječija knjiga“
Sarajevo
"Sarajevo Publishing"
Sarajevo
"Sarajevo Publishing"
Sarajevo
"Sarajevo Publishing"
Sarajevo
"Vrijeme" Zenica, "Nam"
Tuzla
"Bosanska knjiga"
Sarajevo
"Svjetlost" Sarajevo
"Vrijeme" Zenica, "Nam"
Tuzla
13
"Sarajevo Publishing"
Sarajevo
"Bosanska knjiga"
Sarajevo
54.
Muzička kultura - udžbenik
Esad Šuman
55.
Muzička kultura - udžbenik
Senad Kazić
56.
Engleski jezik (prvi strani jezik) - udžbenik
Michael Harris, David Mower i Asmir
Mešić
57.
Engleski jezik (prvi strani jezik) - udžbenik
Tom Hutchinson
58.
Engleski jezik (prvi strani jezik) - udžbenik
Mirela Vasić i Olinka Breka
59.
Engleski jezik (prvi strani jezik) - udžbenik
Mira Grbić i Rada Bjelić
60.
Njemački jezik (prvi strani jezik) - udžbenik
Emira Hadžimuratović i Džemilamna
Džananović
61.
Njemački jezik (drugi strani jezik)- udžbenik
Zlata Maglajlija
„Bosanska riječ“
Sarajevo, „Dječija knjiga“
Sarajevo
62.
Njemački jezik (drugi strani jezik)- udžbenik
Vahidin Preljević, Adnan Čavro,
Marinka Maležić i Gertruda
Kostajnšek
"Vrijeme" Zenica, "Nam"
Tuzla
63.
Fizika - udžbenik
Edin Kušmić i Mirsudin Pačariz
"Klett" Sarajevo
64.
Fizika - udžbenik
Edin Šahman i Lejla Ramić
65.
Fizika - udžbenik
Hasnija Muratović i Nada Gabela
66.
Fizika - udžbenik
Smajo Sulejmanović
67.
Fizika - udžbenik
Fahreta Sijerčić
"Buybook" Sarajevo
"Šahinpašić" Sarajevo
"Sarajevo Publishing"
Sarajevo
„Bosanska riječ“
Sarajevo, „Dječija knjiga“
Sarajevo
"Svjetlost" Sarajevo
„Bosanska riječ“
Sarajevo, „Dječija knjiga“
Sarajevo
"Grafex" Mostar
"Vrijeme" Zenica, "Nam"
Tuzla
"Sarajevo Publishing"
Sarajevo
14
R/B
NAZIV UDŽBENIKA
IME I PREZIME AUTORA
IZDAVAČKA KUĆA
8. RAZRED DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE
1.
Čitanka- udžbenik
Almira Hadžihrustić
2.
Čitanka- udžbenik
Azra Verlašević i Vesna Alić
3.
Čitanka- udžbenik
Alija H. Dubočanin i Ljiljana
Mitić-Rorić
4.
Čitanka- udžbenik
Namir Ibrahimović, Sanja Jurić,
Željko Malinović, Klaudija Mlakić
Vuković, Dijana Pupić, Azra
Rizvanbegović, Amer Tikveša i
Nenad Veličković
5.
Čitanka- udžbenik
Zdravka Zekić
6.
Naš jezik- udžbenik
Zdravka Zekić
7.
Bosanski jezik- udžbenik
Almira Hadžihrustić
8.
Matematika- udžbenik
Aleksandra Junuzović
9.
Matematika- udžbenik
Šefket Arslanagić, Arif Zolić i
Dragoljub Milošević
10.
Matematika- udžbenik
Boško Jagodić
11.
Matematika- udžbenik
Mara Kešina, Sabiha Babović, Edin
Kljajić, Adis Pirija i Mirha Ibrišimović
12.
Matematika- udžbenik
Mirsudin Pačariz
13.
Biologija- udžbenik
Rifet Terzić, Jasmina Kamberović,
Minela Pezić i Šefika Grgić-Husarić
14.
Biologija- udžbenik
Zijad Numić i Naida Vidović
15.
Biologija- udžbenik
Amela Begić i Jasminka H Halilović
16.
Biologija- udžbenik
Senad Ahmić, Sead Nočajević, Azra
Šljivar, Sulejman Bijelić i Mirsada
Kurtović
17.
Biologija- udžbenik
Isat Skenderović i Avdul Adrović
18.
Biologija- udžbenik
Dženisa Buljugić
19.
Geografija- udžbenik
Greta Župančić
20.
Geografija- udžbenik
Haris Jahić
21.
Geografija- udžbenik
Salih Kulenović i Damir Džafić
22.
Geografija- udžbenik
Enisa Kulašin
23.
Historija- udžbenik
Leonard Valenta
24.
Historija- udžbenik
Asmir Hasičić
„Sarajevo Publishing“
Sarajevo
„Vrijeme“ Zenica, „Nam“
Tuzla
„Bosanska riječ“
Sarajevo, „Dječija knjiga“
Sarajevo
„Sezam“ Sarajevo
„Bosanska riječ“
Sarajevo, „Dječija knjiga“
Sarajevo
„Bosanska riječ“
Sarajevo, „Dječija knjiga“
Sarajevo
„Sarajevo Publishing“
Sarajevo
„Sarajevo Publishing“
Sarajevo
„Bosanska riječ“
Sarajevo, „Dječija knjiga“
Sarajevo
„Bosanska knjiga“
Sarajevo
„Vrijeme“ Zenica, „Nam“
Tuzla
„Vrijeme“ Zenica, „Nam“
Tuzla
„Florex“ Tuzla
Bosanska riječ“ Sarajevo,
„Dječija knjiga“ Sarajevo
„Bosanska knjiga“
Sarajevo
„Vrijeme“ Zenica, „Nam“
Tuzla
„Vrijeme“ Zenica, „Nam“
Tuzla
„Sarajevo Publishing“
Sarajevo
„Bosanska riječ“
Sarajevo, „Dječija knjiga“
Sarajevo
„Sarajevo Publishing“
Sarajevo
„Vrijeme“ Zenica, „Nam“
Tuzla
„Bosanska knjiga“
Sarajevo
„Bosanska riječ“
Sarajevo, „Dječija knjiga“
Sarajevo
„Sarajevo Publishing“
Sarajevo
15
„Vrijeme“ Zenica, „Nam“
Tuzla
„Bosanska knjiga“
Sarajevo
25.
Historija- udžbenik
Izet Šabotić i Mirza Čehajić
26.
Historija- udžbenik
Edis Dervišagić i Hadžija Hadžiabdić
27.
Historija- udžbenik
Amela Bajramović, Fikret Midžić,
Esad Ahmetašević, Anisa Hadžiabdić
i Adil Klepo
„Vrijeme“ Zenica, „Nam“
Tuzla
28.
Historija- udžbenik
Azerina Muminović i Safer Muminović
„Svjetlost“ Sarajevo
29.
Tehnička kultura- udžbenik
Milan Cvijetinović i Sulejman Ljubović
30.
Tehnička kultura- udžbenik
Sakib Selimović, Elvira Selimović i
Jasmin Smajlović
31.
Tehnička kultura- udžbenik
Refik Hadžić
32.
Tehnička kultura- udžbenik
33.
Tehnička kultura- udžbenik
34.
Tehnička kultura- udžbenik
35.
Tehnička kultura- udžbenik
Pavle Valentić
36.
Hemija- udžbenik
Nataša Miličević i Mediha Musić
37.
Hemija- udžbenik
Sanija Adrović, Ervada Sinanović,
Zinajda Pašagić-Hadžić i Lenka Delić
38.
Hemija- udžbenik
Deniza Tokalija
39.
Hemija- udžbenik
Mehmedalija Lilić
40.
Likovna kultura- udžbenik
Miralem Brkić
„Vrijeme“ Zenica, „Nam“
Tuzla
41.
Likovna kultura- udžbenik
Željko Filipović
„Svjetlost“ Sarajevo
42.
Likovna kultura- udžbenik
Admir Mujkić
43.
Likovna kultura- udžbenik
Indira Jaranović
44.
Muzička kultura- udžbenik
Refik Hodžić
45.
Muzička kultura- udžbenik
Esad Šuman
46.
Muzička kultura- udžbenik
Senad Kazić
47.
Muzička kultura- udžbenik
Nađa Pejak i Dijana Mršo
48.
Muzička kultura- udžbenik
Vesna Kečalović
Engleski jezik „Challenges 3“ (prvi strani jezik)
- udžbenik
Engleski jezik „Project 4“ (prvi strani jezik) udžbenik
Michael Harris, David Mower, Anna
Sikorzynska i Asmir Mešić
49
50.
Ešref Korjenić. Samir Arapčić i Nijaz
Brajlović
Ćamil Ahmetović, Jasmin Karahmet,
Belma Huban, Asim Gluhić, Fahrudin
Smajlović, Elvir Ibeljić, Nihad
Mujezinović, Mersad Vatić, Džemal
Zahirović, Hazim Fehrić, Asif Andelić
i Senad Mulić
Nahid Kulenović, Emir Rizvo i Edis
Kadrić
Tom Hutchinson
„Bosanska riječ“
Sarajevo, „Dječija knjiga“
Sarajevo
„Sarajevo Publishing“
Sarajevo
„Bosanska knjiga“
Sarajevo
„Svjetlost“ Sarajevo
„Vrijeme“ Zenica, „Nam“
Tuzla
„Vrijeme“ Zenica, „Nam“
Tuzla
„Svjetlost“ Sarajevo
„Sarajevo Publishing“
Sarajevo
„Vrijeme“ Zenica, „Nam“
Tuzla
„Bosanska knjiga“
Sarajevo
„Tugra“ Sarajevo
„Sarajevo Publishing“
Sarajevo
„Bosanska knjiga“
Sarajevo
„Vrijeme“ Zenica, „Nam“
Tuzla
„Sarajevo Publishing“
Sarajevo
„Bosanska knjiga“
Sarajevo
„Svjetlost“ Sarajevo
„Bosanska riječ“
Sarajevo, „Dječija knjiga“
Sarajevo
"Buybook" Sarajevo
„Šahinpašić" Sarajevo,
Oxford University Press
16
51.
Engleski jezik (prvi strani jezik) - udžbenik
Mirela Vasić, Olinka Breka i Maja
Mardešić
52.
Njemački jezik (drugi strani jezik)- udžbenik
Zlata Maglajlija
53.
Njemački jezik (drugi strani jezik)- udžbenik
Lara Hedžić, Adnan Čevra, Nihada
Kahrić, Marinka Maležić, Gertruda
Kostajnšek i Jelka Dežman
54.
Fizika- udžbenik
Hasnija Muratović i Nada Gabela
55.
Fizika- udžbenik
Zinka Šalaka i Sanela Karović
56.
Fizika- udžbenik
Fahreta Sijerčić
57.
Fizika- udžbenik
Mirsudin Pačariz, Amir Hadžić, Mina
Adrović i Nedžad Udvinčić
58.
Fizika- udžbenik
Drago Tomić
"Sarajevo Publishing"
Sarajevo
„Bosanska riječ“
Sarajevo, „Dječija knjiga“
Sarajevo
"Vrijeme" Zenica, "Nam"
Tuzla
„Grafex“ Mostar
„Svjetlost“ Sarajevo
"Sarajevo Publishing"
Sarajevo
"Vrijeme" Zenica, "Nam"
Tuzla
„Bosanska knjiga“
Sarajevo
17
R/B
NAZIV UDŽBENIKA
IME I PREZIME AUTORA
IZDAVAČKA KUĆA
9. RAZRED DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE
1.
Čitanka - udžbenik
Azra Velašević i Vesna Alić
„Vrijeme'' Zenica
„Nam'' Tuzla
1a
Radna sveska za bosanski jezik i
književnost
Azra Velašević i Vesna Alić
„Vrijeme'' Zenica
„Nam'' Tuzla
2.
Naš jezik - udžbenik
Amira Džibrić
2a
Naš jezik – radna sveska
Amira Džibrić
3.
Matematika – udžbenik
Šefket Arslanagić
4.
Biologija – udžbenik
Amela Begić i Jasminka Halilović
5.
Geografija – udžbenik
Napomena: U toku je realizacija Javnog konkursa za pribavljanje rukopisa
udžbenika geografije za 9. razred devetogodišnje osnovner škole.
6.
Historija – udžbenik
Izet Šabotić i Mirza Čehajić
„Nam'' Tuzla
„Vrijeme'' Zenica
7.
Tehnička kultura – udžbenik
Ćamil Ahmetović, Suada Numić i
Nahid Kulenović
„Nam'' Tuzla
„Vrijeme'' Zenica
7a
Tehnička kultura – dnevnik rada
Ćamil Ahmetović, Suada Numić i
Nahid Kulenović
„Nam'' Tuzla
„Vrijeme'' Zenica
8.
Hemija - udžbenik
Nataša Miličević i Mediha Musić
„Sarajevo Publishing'' Sarajevo
9.
Muzička kultura - udžbenik
Refik Hodžić
„Nam'' Tuzla
„Vrijeme'' Zenica
10.
Likovna kultura - udžbenik
Jasna Mujkić
„Sarajevo Publishing'' Sarajevo
11.
Engleski jezik „Challenges 4“
(prvi strani jezik) – udžbenik
Asmir Mešić, Michael Davis, David
Mower, Anna Sikorzynska
„Buybook“ Sarajevo
11a
Engleski jezik „Challenges 4“
(prvi strani jezik) – radna sveska
Amanda Maris
„Buybook“ Sarajevo
12.
Njemački jezik (drugi strani jezik) udžbenik
Zlata Maglajlija
12a
Njemački jezik (drugi strani jezik) –
radna sveska
Zlata Maglajlija
13.
Fizika - udžbenik
dr. Nada Gabela i dr. Hasnija
Muratović
„Grafex“ Mostar
13a
Fizika – zbirka zadataka
dr. Nada Gabela i dr. Hasnija
Muratović
„Grafex“ Mostar
„Dječija knjiga“ Sarajevo
„Bosanska riječ“ Sarajevo
„Dječija knjiga“ Sarajevo
„Bosanska riječ“ Sarajevo
„Dječija knjiga“ Sarajevo
„Bosanska riječ“ Sarajevo
„Bosanska knjiga“ Sarajevo
„Dječija knjiga“ Sarajevo
„Bosanska riječ“ Sarajevo
„Dječija knjiga“ Sarajevo
„Bosanska riječ“ Sarajevo
18
OSMOGODIŠNJA OSNOVNA ŠKOLA
19
* 1. RAZRED OSMOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
Čitanka
Čitanka ''Od riječi do bajke'', Radni listovi
uz čitanku
Čitanka
Čitanka, Radne sveske – tiskana slova,
pisana slova
Čitanka, Čitamo i pišemo – radni listovi
Početnica sa slovaricom
Početnica
Put u Slovograd sa slovaricom, Radni
listovi uz Slovograd
Početnica, slovarica – radna bilježnica
Slovodar, Slovarica Slovodara
Početnica, Slovarica – tiskana
slova/pisana slova –radne sveske
Pišem slova i čitam priče
Slovo na slovo
Tiskana slova – radni listovi, Pisana slova
- radni listovi
Kultura izražavanja - priručnik
Radna bilježnica za lektiru 1 i 2
Radna bilježnica za lektiru 1,2
Romska početnica
Engleski jezik (fakultativno) – English
Adventure Starter
Arapski jezik
Matematika – udžbenik, radna bilježnica
Matematika – udžbenik, radni list
Matematika – radna bilježnica
Matematika – konverzija mjera – CD
softver
Šefkija Merzić, Salko Gazibara
''Svjetlost'' Sarajevo
Zehra Hubijar
''Svjetlost'' Sarajevo
Azra Verlašević, Vesna Alić
''Sarajevo Publishing'' Sarajevo
Nadžida Šukalo
''Sarajevo Publishing'' Sarajevo
Hazema i Ibro Ništović
Šefkija Merzić
Safet Gazibara
''Vrijeme'' Zenica
''Svjetlost'' Sarajevo
''Svjetlost'' Sarajevo
Zehra Hubijar
''Svjetlost'' Sarajevo
Nadžida Šukalo
Hazema i Ibro Ništović
''Sarajevo Publishing'' Sarajevo
''Vrijeme'' Zenica
Azra Verlašević, Vesna Alić
''Sarajevo Publishing'' Sarajevo
Nusret Tobudić
Rašidović Munevera, Gazdić Rusmira
Dževahira i Safet Gazibara
Salko Gazibara
Ismeta Džibrić , Šimo Ešić
Nadžida Šukalo
Ragib Seferović,Ljerka R.Frančević
Cristiana Bruni, Anne Worrall,
Izabella Hearn
O. Nakičević, J. Ramić, M. Hafizović
Abdulah Hodžić, Robert Onodi
Ramiz Džananović
Boško Jagodić, Enver Kurbegović
Marijan Dover
Matematičke bojanke 1 – 4 (Učim sabiranje,
Učim oduzimanje, učim množenje, Učim
dijeljenje)
Priroda i društvo–udžbenik, radna
bilježnica
Priroda i društvo –udžbenik, radna
bilježnica
PPD – udžbenik, radna bilježnica,
priručnik za nastavnike
Priroda i društvo
Priroda i društvo – Moj dom, moja škola –
radna bilježnica
Kalendar prirode i društva 1 - 4
Likovna kultura
Likovna kultura 1 i 2
Likovna kultura 1 i 2
Likovna kultura – CD-softver
Muzička kultura
Muzička kultura
''Denfas'' Tuzla
''Nam'' Tuzla
''Svjetlost'' Sarajevo
''Svjetlost'' Sarajevo
''Bosanska riječ'' Tuzla
''Bosanska riječ'' Sarajevo
''Svjetlost'' Sarajevo
''Buybook'' Sarajevo
''Ljiljan'' Sarajevo
''Bosanska riječ'' Tuzla
''Svjetlost'' Sarajevo
''Sarajevo Publishing'' Sarajevo
IP „Dover&Co“ Sarajevo
''Bosanska riječ'' Sarajevo
Sabaheta i Ibro Borovina
Sabaheta Bijedić, Zinaida Livnjak
Hazema i Ibro Ništović
''Svjetlost'' Sarajevo
''Sarajevo Publishing'' Sarajevo
''Bosanska riječ'' Sarajevo
Nusret Tobudić
''Denfas'' Tuzla
Nusret Tobudić
''Denfas'' Tuzla
Esmira Isaković
Jasna Mujkić
Ragib Lubovac
Željko Filipović
Marijan Dover
Selma Ferović
Marko Baroševčić
''Svjetlost'' Sarajevo
''Sarajevo Publishing'' Sarajevo
''Svjetlost'' Sarajevo
''Svjetlost'' Sarajevo
IP „Dover&Co“ Sarajevo
''Sarajevo Publishing'' Sarajevo
''Svjetlost'' Sarajevo
20
38.
39.
40.
Muzička kultura 1 - 3
Tjelesna kultura
Tjelesna kultura 1- 2
Selma Ferović, Teodora Ćuković
Hamid i Jasmina Šoše
Jasna Bajraktarević
''Minex'' Zenica
''OKO'' Sarajevo
''Sarajevo Publishing'' Sarajevo
* U kantonima u kojima je uvedeno devetogodišnje osnovno obrazovanje ovaj spisak
udžbenika, priručnika i radnih svesaka ne važi.
* 2. RAZRED OSMOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Čitanka, radni listovi
Čitanka
Čitanka
Bosanski jezik – udžbenik, radna
bilježnica, učimo ćirilicu
Bosanski – udžbenik, radna
bilježnica
Naš jezik radna bilježnica
Priručnik za kulturu izražavanja
Engleski jezik - Blue Skies 1
Engleski jezik – udžbenik, radna
bilježnica, priručnik za nastavnike
Zehra Hubijar
Azra Verlašević, Vesna Alić
Salko Gazibara
''Ljiljan'' Sarajevo
''Sarajevo Publishing''Sarajevo
''Svjetlost'' Sarajevo
N. Raič, J. Bujanović, E. Hajrulahović
''Sarajevo Publishing'' Sarajevo
Minela Spahić
''Sarajevo Publishing'' Sarajevo
10.
ENGLISH ADVENTURE 1 engleski jezik
– udžbenik, radna bilježnica
Salko Gazibara, Zdravka Zekić
Salko Gazibara
Ron Holt
Gunter Gernogross,
Herbert Puchta
Cristiana Bruni, Anne Worrall,
Izabella Hearn
11.
Njemački jezik
Zlata Maglajlija
12.
13.
Arapski jezik
Matematika – udžbenik, radni list
Matematika – udžbenik, radna
bilježnica
Matematika – udžbenik, radna
bilježnica
O. Nakičević, J. Ramić, M. Hafizović
9.
14.
15.
16.
Matematika – udžbenik, radna
bilježnica
25.
26.
27.
Matematika – Konverzija mjera –
CD -softver
Priroda i društvo - udžbenik
PPD – udžbenik, radna bilježnica
PPD – udžbenik, radna bilježnica
Priroda i društvo - udžbenik
Priroda i društvo – udžbenik, radna
bilježnica
Priroda i društvo
Moj dom, škola i mjesto – radni
listovi
Likovna kultura – radni udžbenik
Likovna kultura - CD -softver
Muzička kultura
28.
Muzička kultura
29.
Tjelesna kultura
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
''Bosanska riječ'' Sarajevo
''Svjetlost'' Sarajevo
''Buybook'' Sarajevo
''Svjetlost'' Sarajevo
Cambridge University Press
''Buybook'' Sarajevo
Ramiz Džananović
''Svjetlost'' Sarajevo
Cambridge University Press
''Ljiljan'' Sarajevo
''Svjetlost'' Sarajevo
Enver Kurbegović
''Sarajevo Publishing'' Sarajevo
Lejla Sarajlić
''Vrijeme'' Zenica
Nihad Suljičić
Mišljenje dalo Kantonalno
ministarstvo za obrazovanje nauku,
kulturu i sport
Marijan Dover
IP „Dover&Co“ Sarajevo
Šefkija Merzić, Ismet Ajanović
Fehim Baraković
Elvira i Faik Kačapor
Nusret Tobudić
Zinaida Livnjak, Sabaheta Bijedić
''Svjetlost'' Sarajevo
''Svjetlost'' Sarajevo
''Dom štampe'' Zenica
''Denfas'' Tuzla
''Sarajevo Publishing'' Sarajevo
Marko Stevanović
''R & S'' Tuzla
Nusret Tobudić
''Denfas'' Tuzla
Jasna Mujkić
Marijan Dover
Selma Ferović
M. Baroševčić, D. Basrak
M. Bajraktarević
Hamid i Jasmina Šoše
''Sarajevo Publishing'' Sarajevo
IP „Dover&Co“ Sarajevo
''Sarajevo Publishing'' Sarajevo
''Svjetlost'' Sarajevo
''OKO'' Sarajevo
* U kantonima u kojima je uvedeno devetogodišnje osnovno obrazovanje ovaj spisak
udžbenika, priručnika i radnih svesaka ne važi.
3. RAZRED OSMOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE
21
1.
2.
3.
Čitanka
Čitanka
Čitanka – Mali svijet
Čitanka – Miris rose, Čitam, pišem,
stvaram – radna bilježnica
Čitanka
Bosanski jezik – udžbenik, radna
bilježnica
Bosanski – udžbenik, radna
bilježnica
Naš jezik – radna bilježnica
Kultura izražavanja
Kultura izražavanja - priručnik
''Lijepe riječi'' – radna bilježnica za
lektiru
Radna bilježnica za lektiru 3,4
Engleski jezik – udžbenik, radna
bilježnica, priručnik za nastavnike
Engleski jezik HAPPY STREET 1 –
udžbenik
Salko Gazibara
Elbisa Ustamujić
Šimo Ešić, Zejćir Hasić
15.
Engleski jezik ENGLISH ADVENTURE
2 – udžbenik, radna bilježnica
Cristiana Bruni, Anne Worrall,
Izabella Hearn
16.
17.
18.
21.
22.
Arapski jezik
Priroda i društvo
Priroda i društvo – radna bilježnica
Priroda i društvo – udžbenik, radna
bilježnica
Priroda i društvo – udžbenik, radna
bilježnica
Priroda i društvo
Priroda i društvo
23.
Priroda i društvo
24.
PPD – radna bilježnica
Matematika – udžbenik, zbirka
zadataka, radna bilježnica
Matematika – udžbenik, zbirka
zadataka, radna bilježnica
Matematika – udžbenik, radna
bilježnica
Matematika – udžbenik, radni listovi
Zbirka zadataka iz matematike
Matematika – metodički priručnik
Matematika – konverzija mjera
CD-softver
Matematika – konverzija mjera
(softver – radna bilježnica)
Likovna kultura – radni udžbenik
Likovna kultura 3 i 4
Likovna kultura 3 i 4
Likovna kultura- CD-softver
Muzička kultura
Muzička - glazbena kultura
Tjelesna kultura
Tjelesna kultura 3 - 4
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
19.
20.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
Zehra Hubijar
Hazim i Ljubica Hodžić
''Svjetlost'' Sarajevo
''Sarajevo Publishing'' Sarajevo
''Bosanska riječ'' Tuzla
''Bosanska riječ'' Sarajevo
''Denfas'' Tuzla
N. Raič, J. Bujanović, E. Hajrulahović
''Sarajevo Publishing'' Sarajevo
Minela Spahić
''Sarajevo Publishing'' Sarajevo
Salko Gazibara, Zdravka Zekić
Rasema Pelidija
Hazim i Ljubica Hodžić
Ismeta Džibrić
Nadžida Šukalo
Gunter Gernogross
Herbert Puchta
Stella Maidment
O. Nakičević, J. Ramić, M. Hafizović
Sabaheta i Ibro Borovina
Teufik Hodžić
''Bosanska riječ'' Sarajevo
''OKO'' Sarajevo
''Denfas'' Tuzla
''Bosanska riječ'' Tuzla
''Bosanska riječ'' Sarajevo
''Svjetlost'' Sarajevo
Cambridge University Press
''Šahinpašić'' Sarajevo
''Oxford University Press''
''Buybook'' Sarajevo
''Ljiljan'' Sarajevo
''Svjetlost'' Sarajevo
''Svjetlost'' Sarajevo
Bahrudin Kurtagić
''Sarajevo Publishing'' Sarajevo
M. Avdić, Š. Smajlović, H.
Hadžiabdić, J. Mehmedović
''Sarajevo Publishing'' Sarajevo
Nusret Tobudić
Sabina Toskić
Nusret Tobudić
''Denfas'' Tuzla
''OKO'' Sarajevo
''Dječija i omladinska štampa''
Sarajevo
''Denfas'' Tuzla
Jefto Šotra
''Sarajevo Publishing'' Sarajevo
Boško Jagodić, Enver
Kurbegović
''Sarajevo Publishing'' Sarajevo
Ramiz Džananović
Atija Fako
Fadila Arnautović
Božidar Popović
Marijan Dover
Marijan Dover
Jasna Mujkić
Ragib Lubovac
Željko Filipović
Marijan Dover
Selma Ferović
Nusret Strujić
Hamid i Jasmina Šoše
Jasna Bajraktarević
''Fojnica'' Fojnica
''Bosanska riječ'' Tuzla
''Svjetlost'' Sarajevo
''Svjetlost'' Sarajevo
IP „Dover & Co“ Sarajevo
Agencija za obrazovanje,
Dover & Co
''Sarajevo Publishing'' Sarajevo
''Svjetlost'' Sarajevo
''Svjetlost'' Sarajevo
IP „Dover & Co“ Sarajevo
''Sarajevo Publishing'' Sarajevo
''Svjetlost'' Sarajevo
''OKO'' Sarajevo
''Sarajevo Publishing'' Sarajevo
22
* U kantonima u kojima je uvedeno devetogodišnje osnovno obrazovanje ovaj spisak
udžbenika, priručnika i radnih svesaka ne važi.
4. RAZRED OSMOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE
1.
Čitanka
Čitanka, priručnik za nastavnike uz
čitanku
Čitanka
Čitanka
Čitanka
Bosanski jezik – udžbenik, radna
bilježnica
Bosanski jezik – udžbenik, radna
bilježnica
Naš jezik
Naš jezik – radna bilježnica
Kultura izražavanja
Gramatika u slici i riječi 3 - 4
Engleski jezik – JOIN IN 2 – udžbenik
i radna bilježnica
Hazema Ništović
13.
Engleski jezik – CHATERBOX 1
Derek Strange
14.
Engleski jezik HAPPY STREET 2 –
udžbenik
Stella Maidment
15.
Engleski jezik ENGLISH ADVENTURE 3 –
udžbenik, radna bilježnica
16.
17.
18.
19.
20.
Francuski jezik
Njemački jezik sa priručnikom
Njemački jezik
Matematika
Matematika – udžbenik, radni list
Matematika – udžbenik, radna
bilježnica, zbirka zadataka
Zbirka zadataka iz matematike
Matematika – konverzija mjera
CD softver
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
21.
22.
23.
24.
Priroda i društvo
25.
Priroda i društvo – radna bilježnica
26.
Priroda i društvo
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Priroda i društvo – udžbenik, radna
bilježnica
Priroda i društvo – udžbenik, radna
bilježnica
Priroda i društvo
Moja domovina – radni listovi
Likovna kultura – radni udžbenik
Likovna kultura
CD softver
33.
Muzička kultura
34.
Muzička kultura
35.
Muzička kultura
Zdravka Zekić
''Vrijeme'' Zenica
''Bosanska riječ'' Sarajevo
Mirsad Bećirbašić
Hazim i Ljubica Hodžić
Azra Verlašević, Vesna Alić
''OKO'' Sarajevo
''Denfas'' Tuzla
''Sarajevo Publishing'' Sarajevo
Minela Spahić
''Sarajevo Publishing'' Sarajevo
N. Raič, J. Bujanović, E. Hajrulahović
''Sarajevo Publishing'' Sarajevo
Zdravka Zekić
Salko Gazibara, Zdravka Zekić
Salko Gazibara
Zdravka Zekić
Gunter Gerngross, Herbert Puhta
Cristiana Bruni, Anne Worrall,
Izabella Hearn
Vlado Sučić
Ljiljana Masal
Ljiljana Masal
Ramiz Džananović
Edin Galijatović
Boško Jagodić, Enver
Kurbegović
Fadila Arnautović
Marijan Dover
Lj. Berberović N.Hadžimehmedagić
I. Bakić
Nadija Hadžimehmedagić
S. Čajo, B. Kapetanović
A. Pejković
''Bosanska riječ'' Sarajevo
''Bosanska riječ'' Sarajevo
''Svjetlost'' Sarajevo
''Bosanska riječ'', Sarajevo
''Bosanska riječ'' Sarajevo
''Cambridge University Press''
''Oxford University Press'' Oxford
TKD ''Šahinpašić''
''Oxford University Press'' Oxford
TKD ''Šahinpašić''
''Buybook'' Sarajevo
''Sarajevo Publishing'' Sarajevo
''Dom štampe'' Zenica
''Svjetlost'' Sarajevo
''Svjetlost'' Sarajevo
''Bosanska riječ'' Tuzla
''Sarajevo Publishing'' Sarajevo
''Svjetlost'' Sarajevo
IP „Dover & Co“ Sarajevo
''Svjetlost'' Sarajevo
''Svjetlost'' Sarajevo
''Ljiljan'' Sarajevo
Razija Bajtarević, Eldina Hajrić
''Sarajevo Publishing'' Sarajevo
M. Avdić, Š. Smajlović, H.
Hadžiabdić, J. Mehmedović
''Sarajevo Publishing'' Sarajevo
Nusret Tobudić
Nusret Tobudić
Jasna Mujkić
''Denfas'' Tuzla
''Denfas'' Tuzla
''Sarajevo Publishing'' Sarajevo
Marijan Dover
IP „Dover & Co“ Sarajevo
V. Krajtmajer, B. Kulenović,
S. Ferović
S. Ferović, V. Krajtmajer, B.
Kulenović, T. Ćuković
M. Baroševčić, M. Hajdarhodžić,
''Sarajevo Publishing'' Sarajevo
''Minex'' Zenica
''Svjetlost'' Sarajevo
23
V. Andre
36.
Tjelesna kultura
Hamid i Jasmina Šoše
''OKO'' Sarajevo
* U kantonima u kojima je uvedeno devetogodišnje osnovno obrazovanje ovaj spisak
udžbenika, priručnika i radnih svesaka ne važi.
5. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
1.
Čitanka
Muhidin Džanko, Željko Ivanković
''Bosanska riječ'' Sarajevo
2.
Čitanka
Zejćir Hasić
''Bosanska riječ'' Tuzla
3.
Čitanka
Aiša Softić
''Sarajevo Publishing'' Sarajevo
4.
Čitanka
Rizo Džafić
''Denfas'' Tuzla
5.
Bosanski jezik – udžbenik, radna
bilježnica
Remzija Hadžiefendić Parić
6.
Naš jezik
Ismeta i Amira Džibrić
''Bosanska riječ'' Tuzla
7.
Naš jezik – radna bilježnica
Almira Hadžihrustić
''Bosanska riječ'' Tuzla
8.
Naš jezik – radna bilježnica
Salko Gazibara, Zdravka Zekić
''Bosanska riječ'' Sarajevo
9.
Naš jezik - priručnik
Salko Gazibara, Zdravka Zekić
''Bosanska riječ'' Sarajevo
10.
Kultura izražavanja – radna bilježnica
Salko Gazibara
''Bosanska riječ'' Sarajevo
11.
Naš jezik – udžbenik, priručnik za
nastavnike
Salko Gazibara, Zdravka Zekić
''Bosanska riječ'' Sarajevo
12.
Priručnik za nastavnike uz čitanku
Muhidin Džanko
''Bosanska riječ'' Sarajevo
13.
Radna bilježnica za lektiru 5, 6
Ismeta Džibrić
14.
Radna bilježnica za lektiru 5 - 8
Mevlida Pekmez
15.
Kultura izražavanja – Moć govora
Z. Hasić, A. Džibrić, I. Džibrić
16.
Engleski jezik – JOIN IN 3 – udžbenik i
radna bilježnica
Gunter Gerngross, Herbert Puhta
17.
Engleski jezik OPEN DOORS 1A
Norman Whitney
18.
Engleski jezik PROJECT 1
Tom Hutchinson
19.
Engleski jezik TOP MARK 1 –
udžbenik, radna bilježnica
Carmen Ecevarria, Emma
Trelles, Ellen Montgomery
20.
Francuski jezik
Vlado Sučić
21.
Njemački jezik PINGPONG NEU 1 –
udžbenik, radna bilježnica 5. i 6. razred
Gabrielle Kopp, Konstanze
Froelich
22.
Njemački jezik sa priručnikom
Ana Božanović
''Svjetlost'' Sarajevo
23.
Njemački jezik
Ana Božanović
''Dom štampe'' Zenica
24.
Njemački jezik (5. i 6. razred) PLANET
A1 – udžbenik, radna bilježnica
Gabriele Kopp, Siegfried Büttner
''Buybook'' Sarajevo
25.
Njemački jezik – radna bilježnica
Zlata Maglajlija
''Svjetlost'' Sarajevo
26.
Njemački jezik – II strani jezik
Zlata Maglajlija
''Svjetlost'' Sarajevo
27.
Arapski jezik
Mesud Hafizović
28.
Matematika – udžbenik, radna
bilježnica, zbirka zadataka
Blagota Lučić, Ljubo Pejić
''Sarajevo Publishing'' Sarajevo
''Bosanska riječ'' Tuzla
''Bosanska riječ'' Sarajevo
''Bosanska riječ'' Tuzla
''Bosanska riječ'' Sarajevo
''Cambridge University Press''
''Šahinpašić'' Sarajevo
''Oxford University Press''
Oxford
''Šahinpašić'' Sarajevo
''Oxford University Press''
Oxford
''Buybook'' Sarajevo
''Sarajevo Publishing'' Sarajevo
''Šahinpašić'' Sarajevo
''Hueber''
''Ljiljan'' Sarajevo
''Sarajevo Publishing'' Sarajevo
24
29.
Matematika – udžbenik, zbirka
zadataka, radna bilježnica
Boško Jagodić, Sead Rešić
30.
Matematika sa zbirkom zadataka
Edo Galijatović
Matematika – udžbenik, zbirka
zadataka, priručnik za nastavnike
Matematika – udžbenik, zbirka
zadataka
Matematika – konverzija mjera
CD softver
Šefket Arslanagić, Dragoljub
Milošević
Šefket Arslanagić, Dragoljub
Milošević
34.
Biologija
Samir Đug i grupa autora
35.
Biologija
Zvonko Korene
''Svjetlost'' Sarajevo
36.
Biologija
Mehmed Bašić
''Vrijeme'' Zenica
37.
Biološki praktikum 5 - 8
Nadžija Nadžimehmedagić i drugi
38.
Biološki praktikum
(uz udžbenik za 5. razred)
Mehmed Bašić
''Bosanska riječ'' Sarajevo
39.
Biologija – radna bilježnica
Šemso Maslić
''Selimpex'' Srebrenik
40.
Biologija – herbarijum
Bajruzin Planjac
41.
Likovna kultura – radni udžbenik
Admir Mujkić
42.
Likovna kultura 5 i 6
Ragib Lubovac
''Svjetlost'' Sarajevo
43.
Likovna kultura 5 i 6
Željko Filipović
''OKO'' Sarajevo
44.
Likovna kultura 5 i 6
Željko Filipović
''Svjetlost'' Sarajevo
Marijan Dover
IP „Dover & Co“ Sarajevo
Marijan Dover
IP „Dover & Co“ Sarajevo
31.
32.
33.
45.
46.
Likovna kultura – ABC crtanja na PC
(softver – radna bilježnica)
Likovna kultura
CD softver
Marijan Dover
47.
Muzička kultura
Vinko Krajtmajer
48.
Muzička kultura
Vinko Krajtmajer, Bakir Kulenović
49.
Muzička - glazbena kultura
Marko Baroševčić
50.
Tjelesna kultura 5 - 8
Jasna Bajraktarević
51.
Tehnički odgoj sa dnevnikom rada
Hadžo Bezdrob, Ešref Korjenić
52.
Informatika 5 i 6
Suada Numić, Salih Čemo
53.
Osnovi informatike
M. Sarajlić, Dž. Džonko,
S. Šabeta
54.
55.
Informatika – ABC crtanja na PC
(softver – radna bilježnica)
Informatika – ABC editora
(softver – radna bilježnica)
Marijan Dover
Marijan Dover
''Sarajevo Publishing'' Sarajevo
''Bosanska riječ'' Tuzla
''Bosanska riječ'' Sarajevo
''Svjetlost'' Sarajevo
IP „Dover & Co“ Sarajevo
''Sarajevo Publishing'' Sarajevo
''Svjetlost'' Sarajevo
''Planjax'' Bobare
''Sarajevo Publishing'' Sarajevo
''Sarajevo Publishing'' Sarajevo
''Studentska štamparija''
Sarajevo
''Svjetlost'' Sarajevo
''Sarajevo Publishing'' Sarajevo
''Svjetlost'' Sarajevo
''Bosanska riječ'' Sarajevo
''Svjetlost'' Sarajevo
Agencija za obrazovanje,
Dover & Co
Agencija za obrazovanje,
Dover & Co
56.
Kultura življenja 5
Subhija Kapić
''Bosanska riječ'' Tuzla
57.
Domaćinstvo
Sadeta Ajanović
''Dom štampe'' Zenica
58.
Tehnički odgoj – udžbenik, dnevnik
rada
Esad Karić, Jovo Stefanović
''Bosanska riječ'' Tuzla
R/B
NAZIV UDŽBENIKA
IME I PREZIME AUTORA
IZDAVAČKA KUĆA
POVIJEST
5. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
58.
Historija – udžbenik
Melisa Forić
''Bosanska riječ''
Sarajevo
25
59.
Historija – udžbenik
Hadžija Hadžiabdić i Edis
Dervišagić
60.
Historija – udžbenik
Muhamed Ganibegović
61.
Historija – priručnik
62.
Historija – radni listovi
63.
Historija – radni listovi
R/B
Hadžija Hadžiabdić i Edis
Dervišagić
Hadžija Hadžiabdić i Edis
Dervišagić
Feho Agović i Dženita Dedić
NAZIV UDŽBENIKA
IME I PREZIME AUTORA
''Bosanska knjiga''
Tuzla
''Svjetlost''
Sarajevo
''Bosanska knjiga''
Tuzla
''Bosanska knjiga''
Tuzla
''Labirint''
Zenica
NAKLADNIK
ZEMLJOPIS
5. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
64.
Geografija – udžbenik
Alma Pobrić, Greta Župančić
65.
Geografija – udžbenik
Muriz Spahić
66.
Geografija – udžbenik
Jasmina Čaušević i Erna Bilić
67.
Geografija – priručnik
Alma Pobrić, Greta Župančić
68.
Geografija – priručnik
Muriz I. Spahić
69.
Geografija – radni listovi
Alma Pobrić, Greta Župančić
70.
Geografija – radni listovi
Muriz I. Spahić
71.
Geografija – Evropa
(softver-radna bilježnica)
Marijan Dover
''Bosanska riječ''
Sarajevo
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
''Bosanska knjiga''
Tuzla
''Bosanska riječ''
Sarajevo
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
''Bosanska riječ''
Sarajevo
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
Agencija za obrazovanje,
Dover & Co
* U kantonima u kojima je uvedeno devetogodišnje osnovno obrazovanje ovaj spisak
udžbenika, priručnika i radnih svesaka ne važi.
26
6. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
1.
Čitanka
Aiša Softić
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
2.
Čitanka
Azra Mujkanović, Nefisa
Mujezinović, Milosav Mikić
''Bosanska riječ'' Tuzla
3.
Čitanka
Muhidin Džanko, Željko Ivanković
4.
Čitanka
Rizo Džafić
5.
Čitanka
Almir Zalihić, Željko Grahovac
6.
Priručnik za nastavnike uz čitanku
Muhidin Džanko
''Bosanska riječ'' Sarajevo
7.
Naš jezik
Zdravka Zekić
''Bosanska riječ'' Sarajevo
8.
Naš jezik – radna bilježnica
Zdravka Zekić, Salko Gazibara
''Bosanska riječ'' Sarajevo
9.
Bosanski jezik
Jasminka Bujanović,Nedžara Raič
10.
Bosanski jezik – radna bilježnica
Hanka Vajzović
11.
Bosanski jezik
Selma Kopić
12.
Naš jezik
Ismeta i Amira Đibrić
13.
Naš jezik
Almira Hadžihrustić
''Denfas'' Tuzla
14.
Naš jezik
Hazim i Ljubica Hodžić
''Denfas'' Tuzla
15.
Cambridge English for Schools 1 –
udžbenik i radna bilježnica
Andrew Litlejohn, Diana Hicks
16.
Engleski jezik – OPEN DOORS 1B
Norman Whitney
17.
Engleski jezik PROJECT 2 –
udžbenik
Tom Hutchinson
18.
Engleski jezik TOP MARK 2 –
udžbenik, radna bilježnica
Carmen Ecevarria, Emma Trelles,
Ellen Montgomery
19.
Francuski jezik
Vlado Sučić
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
20.
Njemački jezik
Benjamin Terzić
''Dom štampe'' Zenica
21.
Njemački jezik – udžbenik, radna
bilježnica
Benjamin Terzić
''Svjetlost'' Fojnica
22.
Njemački jezik – II strani jezik
Zlata Maglajlija
''Svjetlost'' Sarajevo
Marijan Dover
Agencija za obrazovanje,
Dover & Co
Š. Arslanagić, D. Milošević
''Bosanska riječ'' Sarajevo
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Geografija – Europa
(softver – radna bilježnica)
Matematika – udžbenik, zbirka
zadataka, priručnik za nastavnike
Matematika – udžbenik, zbirka
zadataka
Matematika
Matematika – udžbenik, radna
bilježnica, zbirka zadataka
Matematika – konverzija mjera CDsoftver
Fizika
Božidar Popović
''Bosanska riječ'' Sarajevo
''Svjetlost'' Sarajevo
''OKO'' Sarajevo
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
''Bosanska riječ'' Tuzla
''Bosanska riječ'' Sarajevo
''Cambridge University
Press''
''Oxford University Press''
Oxford
TKD ''Šahinpašić''
''Oxford University Press''
Oxford
TKD ''Šahinpašić''
''Buybook'' Sarajevo
''Svjetlost'' Sarajevo
Atija Fako
''Bosanska riječ'' Tuzla
Boško Jagodić, Sead Rešić
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
Marijan Dover
Esad Kulenović
IP „Dover&Co“ Sarajevo
''Svjetlost'' Sarajevo
27
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
30.
Biologija – udžbenik, radna bilježnica
Ethem Hasković i grupa autora
31.
Biologija
Avdo Sofradžija
''Svjetlost'' Sarajevo
32.
Biologija – udžbenik, biološki
praktikum
Mehmed Bašić
''Bosanska riječ'' Sarajevo
33.
Biologija – radna bilježnica
Šemso Maslić
''Selimpex'' Srebrenik
34.
Likovna kultura – radni udžbenik
Admir Mujkić
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
35.
Likovna kultura
CD-softver
Marijan Dover
IP „Dover&Co“ Sarajevo
36.
Muzička kultura
Vinko Krajtmajer
37.
Muzička kultura
M. Hajdarhodžić, M. Baroševčić
38.
Muzička kultura
Vinko Krajtmajer, Bakir Kulenović
39.
Muzička – glazbena kultura
Marko Baroševčić
''Svjetlost'' Sarajevo
40.
Tehnički odgoj 5, 6, dnevnik rada
Hadžo Bezdrob, Ešref Korjenić
''Svjetlost'' Sarajevo
41.
Tehnički odgoj – udžbenik, dnevnik
rada
Esed Karić
''Bosanska riječ'' Tuzla
42.
Informatika 5, 6
Lejla Dizdarević
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
43.
Informatika 5 i 6
Suada Numić, Salih Čemo
44.
Informatika 5 - 8
Edin Hadžikadunić
45.
46.
Informatika – ABC editora (softver –
radna bilježnica)
Informatika – ABC crtanja na PC
(softver – radna bilježnica)
Marijan Dover
Marijan Dover
47.
Kultura življenja 5, 6
Fahira Kalajdžisalihović
48.
Kultura življenja
Subhija Kapić
49.
Kultura življenja
Sadeta Ajanović
R/B
NAZIV UDŽBENIKA
IME I PREZIME AUTORA
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
''Denfas'' Tuzla
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
''Bosanska riječ'' Sarajevo
''OKO'' Sarajevo
Večernje novine i MAYO
HELP SCHOOL
Agencija za obrazovanje,
Dover & Co
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
''Bosanska riječ'' Tuzla
''Svjetlost'' Sarajevo
IZDAVAČKA KUĆA
POVIJEST
6. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
50.
Historija – udžbenik
Arifa Isaković i Melisa Forić
51.
Historija – udžbenik
Esad Kurtović i Samir
Hajrulahović
52.
Historija – udžbenik
Hadžija Hadžiabdić, Edis Dervišagić,
Alen Mulić i Vahidin Mešić
53.
Historija – priručnik
54.
Historija – radni listovi
55.
Historija – radni listovi
Hadžija Hadžiabdić i Edis
Dervišagić
Hadžija Hadžiabdić i Edis
Dervišagić
Feho Agović i Dženita Dedić
''Bosanska riječ''
Sarajevo
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
''Bosanska knjiga''
Tuzla
''Bosanska knjiga''
Tuzla
''Bosanska knjiga''
Tuzla
''Labirint''
Zenica
28
R/B
NAZIV UDŽBENIKA
IME I PREZIME AUTORA
IZDAVAČKA KUĆA
ZEMLJOPIS
6. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
56.
Geografija – udžbenik
Teufik Hodžić
57.
Geografija – udžbenik
Alma Pobrić
58.
Geografija – udžbenik
Muriz I. Spahić i Haris Jahić
59.
Geografija – priručnik
Teufik Hodžić
60.
Geografija – priručnik
Muriz Spahić i Haris Jahić
61.
Geografija – radni listovi
Teufik Hodžić
62.
Geografija – radni listovi
Alma Pobrić
63.
Geografija – radni listovi
Muriz I. Spahić i Haris Jahić
64.
Geografija –svijet
(softver-radna bilježnica)
Marijan Dover
''Bosanska riječ''
Sarajevo
''Bosanska riječ''
Sarajevo
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
''Bosanska riječ''
Sarajevo
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
''Bosanska riječ''
Sarajevo
''Bosanska riječ''
Sarajevo
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
Agencija za obrazovanje,
Dover & Co
* U kantonima u kojima je uvedeno devetogodišnje osnovno obrazovanje ovaj spisak
udžbenika, priručnika i radnih svesaka ne važi.
29
7. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
1.
Čitanka
Mirsad Bećirbašić
Alija Hasagić Dubočanin
2.
Čitanka
Ajša Softić
3.
Čitanka
4.
Čitanka
5.
Čitanka
6.
Naš jezik
7.
Naš jezik
Zdravka Zekić
8.
Naš jezik
Ismeta i Amira Džibrić
9.
10.
Bosanski jezik – udžbenik, radna
bilježnica
Bosanski jezik – udžbenik, radna
bilježnica
Azra Mujkanović, Almira
Hadžihrustić
Željko Ivanković
Muhidin Džanko
Ruzo Džafić
''Bosanska riječ'' Sarajevo
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
''Bosanska riječ'' Tuzla
''Bosanska riječ'' Sarajevo
''Svjetlost'' Sarajevo
''Dječija i omladinska štampa''
Sarajevo
Hanka Vajzović
Džafer Avdić
''Bosanska riječ'' Sarajevo
''Bosanska riječ'' Tuzla
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
11.
Naš jezik – radna bilježnica
Zdravka Zekić
Salko Gazibara
''Bosanska riječ'' Sarajevo
12.
Priručnik za nastavnike uz čitanku
Muhidin Džanko
''Bosanska riječ'' Sarajevo
13.
Engleski jezik – OPEN DOORS 2A
Norman Whitney
14.
Engleski jezik PROJECT 3 - udžbenik
Tom Hutchinson
Carmen Ecevarria, Emma
Trelles, Ellen Montgomery
Benjamin Terzić
''Svjetlost'' Fojnica
20.
Engleski jezik TOP MARK 3 –
udžbenik, radna bilježnica
Cambridge English for Schools 2 –
udžbenik, radna bilježnica
Njemački jezik PINGPONG NEU 2 –
udžbenik, radna bilježnica
Njemački jezik (II strani jezik) –
PLANET A2 za 7. i 8. razred
Njemački jezik – udžbenik, radna
bilježnica
Njemački jezik
Zlata Maglajlija
''Svjetlost'' Sarajevo
21.
Njemački jezik – II strani jezik
Zlata Maglajlija
''Svjetlost'' Sarajevo
22.
23.
Ruski jezik
Arapski jezik
Geografija – svijet
(softver – radna bilježnica)
Ilijas Tanović
Mesud Hafizović
25.
Matematika – zbirka zadataka
Abdulah Hodžić
26.
Matematika sa zbirkom zadataka
Šefket Arslanagić, Dragoljub
Milošević
27.
Matematika sa zbirkom zadataka
Abdulah Hodžić, Robert Onodi
28.
Matematika sa zbirkom zadataka
Šefket Arslanagić, Dragoljub
Milošević
''Svjetlost'' Sarajevo
29.
Matematika – udžbenik, zbirka
zadataka, radna bilježnica
Boško Jagodić, Sead Rešić
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
30.
Matematika – priručnik za nastavnike
Šefket Arslanagić, Dragoljub
Milošević
''Bosanska riječ'' Sarajevo
31.
Matematika – konverzija mjera
CD-softver
Marijan Dover
IP „Dover & Co“ Sarajevo
15.
16.
17.
18.
19.
24.
Andrew Litlejohn, Diana Hicks
Gabrielle Kopp, Konstanze
Froelich
Gabriele Kopp, Siegfrid Büttner,
Josef Alberti
Marijan Dover
''Oxford University Press''
Oxford
TKD ''Šahinpašić''
''Oxford University Press''
Oxford
TKD ''Šahinpašić''
''Buybook'' Sarajevo
''Bosanska riječ'' Sarajevo
''Cambridge University Press''
''Šahinpašić'' Sarajevo
''Hueber''
''Buybook'' Sarajevo
''Svjetlost'' Sarajevo
''Ljiljan'' Sarajevo
Agencija za obrazovanje,
Dover & Co
''Denfas'' Tuzla
''Bosanska riječ'' Sarajevo
''Bosanska riječ'' Tuzla
30
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
32.
Fizika
Hedija Boškailo - Šikalo
33.
Fizika – zbirka zadataka
Hasnija Muratović
34.
Fizika
Esad Kulenović
35.
Fizika - udžbenik
Hasnija Muratović, Nada Gabela
''Grafex'' Mostar
36.
Fizika za osnovnu školu
Hasnija Muratović, Nada Gabela
''Grafex'' Mostar
37.
Fizika
Aziza Skoko, Kasim Imamović
38.
Fizika – zbirka zadataka
Aziza Skoko
39.
Fizika – zbirka zadataka
Kasim Imamović, Brgo Mehurić
40.
Fizika – konverzija mjera
(softver – radna bilježnica)
Marijan Dover
Agencija za obrazovanje,
Dover & Co
41.
Biologija
Mehmed Bašić
''Ljiljan'' Sarajevo
42.
Biološki praktikum
Mehmed Bašić
''Bosanska riječ'' Sarajevo
43.
Biologija
Zvonko Korene
''Svjetlost'' Sarajevo
44.
Biologija – radna bilježnica
Šemso Maslić
''Selimpex'' Srebrenik
45.
Biologija – herbarijum
Bajruzin Planjac
46.
Hemija – udžbenik, radna bilježnica
Hadžira Dračo
47.
Hemija
Mehmedalija Lilić
48.
Hemija
Hajra Bešlija, Vladimir Milićević,
Alen Hadžović
''Svjetlost'' Sarajevo
49.
Hemija
Antica Petreski
''Svjetlost'' Sarajevo
50.
Hemija – radna bilježnica
Šemso Maslić
''Selimpex'' Srebrenik
51.
Moja prva hemija
Antica Petreski
''Svjetlost'' Sarajevo
52.
Hemija – udžbenik, radna bilježnica
Hiba Sikirić, Vladimir Miličević
53.
Informatika 7, 8
Lejla Dizdarević
54.
Likovna kultura – radni udžbenik
Admir Mujkić
55.
Likovna kultura
Ragib Lubovac
''Svjetlost'' Sarajevo
56.
Likovna kultura
Željko Filipović
''Ljiljan'' Sarajevo
57.
Likovna kultura
Željko Filipović
''Svjetlost'' Sarajevo
58.
Likovna kultura
CD-softver
Marijan Dover
IP „Dover & Co“ Sarajevo
59.
Muzička kultura
Bakir Kulenović
60.
Muzička kultura
Nusret Strujić
61.
Muzička kultura
Vinko Krajtmajer, Bakir
Kulenović
62.
Tehnički odgoj sa dnevnikom rada
Milan Cvjetinović, Nijaz Brajlović
63.
Tehnički odgoj sa dnevnikom rada
Milan Cvjetinović, Hadžo
Bezdrob, Ešref Korjenić
64.
Informatika 7 i 8
Suada Numić, Salih Čemo
''Grafex'' Mostar
''Svjetlost'' Sarajevo
''Bosanska riječ'' Tuzla
''Bosanska riječ'' Sarajevo
''Harfograf'' Tuzla
''Planjax'' Bobare
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
''Ljiljan'' Sarajevo
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
''Svjetlost'' Sarajevo
''Dom štampe'' Zenica
''Svjetlost'' Sarajevo
''Studentska štamparija''
Sarajevo
''Bosanska riječ'' Sarajevo
31
65.
66.
R/B
Informatika – ABC editora
(softver – radna bilježnica)
Informatika – ABC crtanja na PC
(softver – radna bilježnica)
NAZIV UDŽBENIKA
Marijan Dover
Marijan Dover
IME I PREZIME AUTORA
Večernje novine i MAYO
HELP SCHOOL
Agencija za obrazovanje,
Dover & Co
IZDAVAČKA KUĆA
POVIJEST
7. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
67.
Historija – udžbenik
68.
Historija – udžbenik
69.
Historija – udžbenik
70.
Historija – priručnik
71.
Historija – radni listovi
72.
Historija – radni listovi
R/B
Arifa Isaković
Edin Radušić, Aladin Husić, Vehid
Smriko
Hadžija Hadžiabdić i Edis
Dervišagić
Hadžija Hadžiabdić i Edis
Dervišagić
Hadžija Hadžiabdić i Edis
Dervišagić
Feho Agović i Dženita Dedić
NAZIV UDŽBENIKA
IME I PREZIME AUTORA
''Bosanska riječ''
Sarajevo
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
''Bosanska knjiga''
Tuzla
''Bosanska knjiga''
Tuzla
''Bosanska knjiga''
Tuzla
''Labirint''Zenica
IZDAVAČKA KUĆA
ZEMLJOPIS
7. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
73.
Geografija – udžbenik
Teufik Hodžić
74.
Geografija – udžbenik
Greta Župančić
75.
Geografija – udžbenik
Jasmina Čaušević i Erna Bilić
76.
Geografija – udžbenik
Muriz I. Spahić
77.
Geografija – priručnik
Teufik Hodžić
78.
Geografija – priručnik
Muriz I. Spahić
79.
Geografija – radni listovi
Teufik Hodžić
80.
Geografija – radni listovi
Muriz I. Spahić
81.
Geografija – radni listovi
Jasmina Čaušević i Erna Bilić
82.
Geografija –BiH
(softver-radna bilježnica)
Marijan Dover
''Bosanska riječ''
Sarajevo
''Bosanska riječ''
Sarajevo
''Bosanska knjiga''
Tuzla
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
''Bosanska riječ''
Sarajevo
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
''Bosanska riječ''
Sarajevo
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
''Bosanska knjiga''
Tuzla
Agencija za obrazovanje,
Dover & Co
32
8. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
1.
Čitanka
Zejćir Hasić
''Bosanska riječ'' Tuzla
2.
Čitanka
Ajša Softić
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
3.
Čitanka
Muhidin Džanko, Željko Ivanković
4.
Čitanka
Rizo Džafić
5.
Priručnik za nastavnike uz čitanku
Muhidin Džanko
''Bosanska riječ'' Tuzla
6.
Naš jezik – udžbenik, radna bilježnica
Hanka Vajzović
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
7.
Naš jezik – radna bilježnica
Zdravka Zekić
''Bosanska riječ'' Sarajevo
8.
Naš jezik
Muhidin Džanko
''Bosanska riječ'' Sarajevo
9.
Naš jezik
Azra Mujkanović, Almira Hadžihrustić
''Bosanska riječ'' Tuzla
10.
Naš jezik – radna bilježnica
Almira Hadžihrustić
''Bosanska riječ'' Tuzla
Almira Hadžihrustić
''Bosanska riječ'' Tuzla
11.
12.
Naš jezik sa tehnikom RWCT i proj.
nastave
Naš jezik – pravopis – udžbenik
bosanskog jezika
''Bosanska riječ'' Sarajevo
''Denfas'' Tuzla
''Dom štampe'' Zenica
13.
Naš jezik – priručnik
14.
Cambridge English for Schools 3 –
udžbenik, radna bilježnica
Andrew Litlejohn, Diana Hicks
15.
Engleski jezik – OPEN DOORS 2B
Norman Whitney
16.
Engleski jezik PROJECT 4 - udžbenik
Tom Hutchinson
Engleski jezik TOP MARK 4 –
udžbenik, radna bilježnica
Njemački jezik PINGPONG NEU 3 –
udžbenik, radna bilježnica
Carmen Ecevarria, Emma
Trelles, Ellen Montgomery
Gabrielle Kopp, Konstanze
Froelich
19.
Njemački jezik
Benjamin Terzić, Inka Omanović
20.
Njemački jezik
Zlata Maglajlija
''Svjetlost'' Sarajevo
21.
Ruski jezik
Ilijas Tanović
''Svjetlost'' Sarajevo
22.
Arapski jezik
Mesud Hafizović
23.
Geografija – BiH
(softver – radna bilježnica)
Marijan Dover
Agencija za obrazovanje,
Dover & Co
24.
Matematika
Šefket Arslanagić, D. Milošević
''Bosanska riječ'' Sarajevo
25.
Matematika – zbirka zadataka
Abdulah Hodžić, Robert Onodi
''Denfas'' Tuzla
26.
Matematika – odabrani zadaci za
pripremanje učenika – radna bilježnica
Nasiha Fazlić, Mila Dešić
''Selimpex'' Srebrenik
27.
Matematika
Abdulah Hodžić, Robert Onodi
''Bosanska riječ'' Tuzla
28.
Matematika – udžbenik, zbirka zadataka,
radna bilježnica
Boško Jagodić, Sead Rešić
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
29.
Matematika – priručnik za nastavnike
Šefket Arslanagić
30.
Matematika –pr. zadaci – testovi
31.
Matematika – konverzija mjera
CD-softver
Marijan Dover
32.
Biologija – udžbenik, radna bilježnica
Edhem Hasković
17.
18.
''Bosna leksika'' Sarajevo
''Bosanska riječ'' Sarajevo
''Cambridge University Press''
''Oxford University Press''
Oxford
TKD ''Šahinpašić''
''Oxford University Press''
Oxford
TKD ''Šahinpašić''
''Buybook'' Sarajevo
''Šahinpašić'' Sarajevo
''Hueber''
''Svjetlost'' Fojnica
''Ljiljan'' Sarajevo
''Bosanska riječ'' Sarajevo
''Planjax'', Bobare
IP „Dover & Co“ Sarajevo
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
33
33.
Biologija
Zvonko Korene, Rifat
Hadžiselimović, Esad Maslić
34.
Biologija – radna bilježnica
Šemso Maslić
''Selimpex'' Srebrenik
35.
Biloški parktikum
Mehmed Bašić
''Bosanska riječ'' Sarajevo
36.
Fizika – zbirka zadataka
Nada Gabela
37.
Fizika
Esad Kulenović
38.
Fizika
Aziza Skoko, Kasim Imamović
39.
Fizika - udžbenik
Nada Gabela, Hasnija Muratović
''Grafex'' Mostar
40.
Fizika – zbirka zadataka za osnovnu
školu
Nada Gabela, Hasnija Muratović
''Grafex'' Mostar
41.
Fizika
Hedija Boškailo - Šikalo
42.
Fizika – zbirka zadataka
Aziza Skoko
43.
Fizika – zbirka zadataka
Kasim Imamović, Brgo Mehurić
44.
45.
Zbirka zadataka iz fizike za osnovne i
srednje škole
Fizika – konverzija mjera
(softver – radna bilježnica)
Zinka Šalaka
Marijan Dover
Hadžira Dračo, Mirsada
Rizvanović
Marijana Miljas,
Esma Velagić - Habul
46.
Hemija – udžbenik, radna bilježnica
47.
Hemija
48.
Hemija
Mehmedalija Lilić
49.
Hemija – udžbenik, radna bilježnica
Hiba Sikirić, Vladimir Miličević
50.
Likovna kultura – radni udžbenik
Admir Mujkić
51.
Likovna kultura
CD-softver
Marijan Dover
52.
Muzička kultura
Selma Ferović
53.
Muzička kultura
Selma Ferović,
Teodora Ćuković
54.
Muzička kultura
Vjekoslav Andree, Marija Andree
55.
56.
57.
Tjelesni odgoj 1. – 4. – priručnik za
nastavnike razredne nastave
Ritmička gimnastika – priručnik za
nastavnike
Tehnički odgoj – udžbenik, dnevnik
rada
Hamid Šoše, Jasmina Šoše
Fadila Ibrahimbegović - Džafić
Sulejman Ljubović i drugi
''Svjetlost'' Sarajevo
''Grafex'' Mostar
''Svjetlost'' Sarajevo
''Bosanska riječ'' Tuzla
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
''Bosanska riječ'' Sarajevo
''Harfograf'' Tuzla
''Šahinpašić'' Sarajevo
Agencija za obrazovanje,
Dover & Co
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
''Svjetlost'' Sarajevo
''Grafičar'' Bihać
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
IP „Dover & Co“ Sarajevo
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
''Dom štampe''
Zenica
''Svjetlost'' Sarajevo
''Bosanska riječ'' Sarajevo
''Svjetlost'' Sarajevo
''Denfas'' Tuzla
58.
Tehnički odgoj sa dnevnikom rada
Pavle Valentić, Nijaz Brajlović
''Svjetlost'' Sarajevo
59.
Tehnički odgoj -brodomodelarstvo
Eugen Smital
''Svjetlost'' Sarajevo
60.
Informatika 7 i 8
Suada Numić, Salih Čemo
61.
Informatika za dodatnu nastavu –
udžbenik
Lejla Dizdarević
62.
Informatika – zbirka zadataka
Suada Numić
63.
64.
65.
Q-BASIC – zbirka zadataka iz
informatike za OŠ
Informatika – ABC editora
(softver – radna bilježnica)
Informatika – ABC crtanja na PC
(softver – radna bilježnica)
D. Omerašvić M. Sarajlić
Marijan Dover
Marijan Dover
''Bosanska riječ'' Sarajevo
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
''Svjetlost'' Sarajevo
Večernje novine i MAYO
HELP SCHOOL
Agencija za obrazovanje,
Dover & Co
34
R/B
NAZIV UDŽBENIKA
IME I PREZIME AUTORA
IZDAVAČKA KUĆA
POVIJEST
8. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
66.
Historija – udžbenik
Leonard Valenta
67.
Historija – udžbenik
Zijad Šehić, Zvjezdana Maričić –
Matošević i Alma Leka
68.
Historija – udžbenik
Hadžija Hadžiabdić, Edis Dervišagić,
Alen Mulić i Vahidin Mešić
69.
Historija – udžbenik (za KŠC)
Leonard Valenta
70.
Historija – priručnik
71.
Historija – radni listovi
72.
Historija – radni listovi
R/B
Hadžija Hadžiabdić i Edis
Dervišagić
Hadžija Hadžiabdić i Edis
Dervišagić
Feho Agović i Dženita Dedić
NAZIV UDŽBENIKA
IME I PREZIME AUTORA
''Bosanska riječ''
Sarajevo
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
''Bosanska knjiga''
Tuzla
''Bosanska riječ''
Sarajevo
''Bosanska knjiga''
Tuzla
''Bosanska knjiga''
Tuzla
''Labirint''
Zenica
IZDAVAČKA KUĆA
ZEMLJOPIS
8. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
73.
Geografija – udžbenik
Muriz I. Spahić
74.
Geografija – udžbenik
Jasmina Čaušević i Erna Bilić
75.
Geografija – priručnik
Muriz I. Spahić
76.
Geografija – radni listovi
Muriz I. Spahić
77.
Geografija – radni listovi
Jasmina Čaušević i Erna Bilić
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
''Bosanska knjiga''
Tuzla
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
''Bosanska knjiga''
Tuzla
35
GIMNAZIJA
36
I RAZRED SREDNJE ŠKOLE
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
1.
Čitanka
Zdenko Lešić
2.
Čitanka
Zejćir Hasić
Azra Mujkanović
3.
Naš jezik
Remzija Hadžiefendić - Parić
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
4.
Naš jezik
Refik Bulić, Muhamed Šator
''Bosanska riječ'' Tuzla
5.
Engleski jezik - Headway
John & Liz Sears
6.
Engleski jezik – English in Mind 2 –
udžbenik, radna bilježnica
Herbert Puchta
7.
8.
Engleski jezik SNAPSHOT PREINTERMEDIATE I i II gimnazije i III i IV sr.
teh. šk.
Engleski jezik OPPORTUNITIES PREINTERMEDIATE – udžbenik, radna bilježnica,
priručnik za nastavnike
''Svjetlost'' Sarajevo
''Oxford''
''Bosanska riječ'' Sarajevo
''Cambridge University Press''
Brian Abbs, Ingrid Freebairn,
Chris Barker
''Buybook'' Sarajevo
Michael Hariss, David Mower,
Anna Sikorzynska
''Buybook'' Sarajevo
''Šahinpašić'' Sarajevo
''Oxford University Press''
Oxford
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
9.
Engleski jezik Business and commerce –
priručnik
Neil Wood
10.
Francuski jezik – II strani jezik
Vlado Sučić
11.
Francuski jezik I i II PANORAMA –
udžbenik, radna bilježnica (II strani jezik)
Jacky Girardet, Jean – Marie
Cridlig
''Šahinpašić'' Sarajevo
''Cle international''
12.
Njemački jezik
Ana Božanović, Ljiljana Masal
''Svjetlost'' Sarajevo
13.
Njemački jezik – Sichtwechsel 1
Grupa autora
14.
Njemački jezik I GENIAL A1- II strani jezik –
udžbenik, radna bilježnica
Herman Funk, Michael Koenig,
Ute Koithan, Theo Scherling
15.
Ruski jezik
Ilijas Tanović
''OKO'' Sarajevo
16.
Arapski jezik
Adila Begović
''Ljiljan'' Sarajevo
17.
Gramatika arapskog jezika
Teufik Muftić
''Ljiljan'' Sarajevo
18.
Matematika
Enver Kurbegović, Svetozar
Kurepa
19.
Matematika sa zbirkom zadataka
Meliha Alić, Lejla Krilić
''Svjetlost'' Sarajevo
20.
Matematika
Abdulah Hodžić
''Svjetlost'' Sarajevo
21.
Matematika
Meliha Alić, Lejla Smajlović Krilić
''Svjetlost'' Sarajevo
22.
Matematika za učiteljsku školu
Abdulah Hodžić
23.
Matematika za tehničke škole
Adem Huskić
''Svjetlost'' Sarajevo
24.
Matematika – zbirka riješenih zadataka
Adem Huskić
''Svjetlost'' Sarajevo
25.
Matematika – konverzija mera
CD-softver
Marijan Dover
IP „Dover & Co“ Sarajevo
26.
Biologija
27.
Biologija
28.
Biologija - praktikum
29.
Biološki praktikum
Sulejman Redžić, Tomislav
Bačić Radovan Erben
Avdo Sofradžija,Dubravka
Šoljan, R. Hadžiselimović
N. Hadžimehmedagić,
Lj. Berberović
Nadžija Hadžimehmedagić i
drugi
Edition Deutsch
''Buybook'' Sarajevo
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
''OKO'' Sarajevo
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
''Svjetlost'' Sarajevo
''Svjetlost'' Sarajevo
''Svjetlost'' Sarajevo
37
30.
Fizika – radna bilježnica
Jugoslav Stahov
Hrustem Smailhodžić
31.
Fizika
Željko Stapić
Mišljenje dalo kantonalno
ministarstvo obrazovanja i nauke
Zeničko – dobojskog kantona
32.
Fizika
Ahmed Čolić
''Svjetlost'' Sarajevo
33.
Fizika sa zbirkom zadataka
Nada Abasbegović, Rajfa
Musemić
''Svjetlost'' Sarajevo
34.
Fizika za škole primijenjenih umjetnosti
Amira Bajrić
''OKO'' Sarajevo
35.
Fizika za tehničke škole
Ahmo Čolić
''Svjetlost'' Sarajevo
36.
Hemija
Milan Sikirica
''Svjetlost'' Sarajevo
37.
Hemija
Milan Sikirica
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
38.
Hemija
Mehmedalija Lilić
39.
Informatika I - III
Željko Jurić
40.
Informatika I i II
Muhamed Sarajlić
''Svjetlost'' Sarajevo
41.
WINDOWS 2000
Osman M. Džindo
''Bosanska riječ'' Tuzla
42.
Kompjuterska grafika – priručnik
Selma Rizvić
''Arka'' Sarajevo
43.
Informatika – CD-softver
Marijan Dover
IP „Dover & Co“ Sarajevo
44.
Zbirka zadataka iz informatike
Muhamed Sarajlić
Hazim Glavić
45.
Logika
Slavo Kukić, Mirko Jakić
46.
Latinski jezik 1, 2
Jadranka Bagarić
47.
Latinski jezik 1, 2
Osman Arnautović
48.
Muzička kultura
Selma Ferović
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
49.
Likovna kultura
Salih Posvandžić
''Bosanska riječ'' Tuzla
50.
Likovna kultura 1, 2
Ragib Lubovac
51.
Likovna kultura 1, 2
Miralem Brkić
52.
Likovna kultura – CD-softver
Marijan Dover
IP „Dover & Co“ Sarajevo
53.
Tjelesni i zdravstveni odgoj I - IV
Milica Bešević
''Ljiljan'' Sarajevo
54.
Geografija I – udžbenik
Muriz I. Spahić
55.
Geografija I – priručnik
Muriz I. Spahić
56.
Geografija I – radni listovi
Muriz I. Spahić
57.
Geografija I – udžbenik
Greta Župančić
58
Historija I – udžbenik
Snježana Vasilj i Ekrem
Baraković
59.
Historija I – udžbenik
Hadžija Hadžiavdić i Edis
Dervišagić
60.
61.
Informatika za I razrede gimnazije* udžbenik
Engleski jezik Way up za 1. razred
gimnazije- udžbenik
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
''Ljiljan'' Sarajevo
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
''Svjetlost'' Sarajevo
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
''Svjetlost'' Sarajevo
''Svjetlost''
Sarajevo
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
''Bosanska knjiga''
Tuzla
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
''Bosanska knjiga''
Tuzla
Japanska međunarodna agencija za saradnju (JICA) pod nadzorom
gosp. Kazunori Takade. Po uzoru na japanski udžbenik Informatika A
Joanne Collie
„Klett“
Sarajevo
38
Giorgio Motta i Veljko Dunjko
„Klett“
Sarajevo
Jane Comyns Carr i Jennifer
Parsons
„Buybook“ Sarajevo
Bob Hastings i Stuart McKinlay
„Buybook“ Sarajevo
Gerhard Neuner, Anta Kursiša,
Lina Pilypaityte, Erna Szakaly i
Sara Vicente
„Buybook“ Sarajevo
Gerhard Neuner, Lina
Pilypaityte, Sara Vicente,
Carmen Cristache i Erna
Szakaly
„Buybook“ Sarajevo
Njemački jezik za 1. razred gimnazije (drugi
strani jezik)
Engleski jezik Gateway A2 (udžbenik
engleskog jezika kao drugog stranog jezika
u 1. i 2. razredu gimnazije i u 1. i 2. razredu
četverogodišnjih srednjih tehničkih i srodnih
škola, te kao udžbenik engleskog jezika kao
prvog stranog jezika u 1. i 2. razredu
trogodišnjih srednjih stručnih škola)
Engleski jezik Gateway B1 (udžbenik
engleskog jezika kao prvog stranog jezika u
1. razredu gimnazije, u 1. i 2. razredu
četverogodišnjih srednjih tehničkih i srodnih
škola i u 2. i 3. razredu trogodišnjih srednjih
stručnih škola, te kao udžbenik engleskog
jezika kao drugog stranog jezika u 3.
razredu gimnazije u jezičkom izbornom
području, u 3. i 4. razredu gimnazije u
ostalim izbornim područjima i u 3. i 4.
razredu četverogodišnjih srednjih tehničkih i
srodnih škola)
Emira Hadžimuratović i
Džemilamna Džananović
„Svjetlost“ Sarajevo
David Spencer
„Books.ba“ Sarajevo
David Spencer
„Books.ba“ Sarajevo
70.
Fizika za 1. razred gimnazije
Željko Stapić
71.
Engleski jezik Solutions Pre-intermediate
(udžbenik engleskog jezika kao prvog
stranog jezika u 1. razredu gimnazije, u
1. i 2. razredu četverogodišnjih srednjih
tehničkih i srodnih škola i u 2. i 3.
razredu trogodišnjih srednjih stručnih
škola te kao udžbenik engleskog jezika
kao drugog stranog jezika u 2. razredu
Tim Falla, Paul A Davies
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
Njemački jezik Direkt 1 za 1. razred
gimnazije i srednje stručne škole- udžbenik
Engleski jezik Success Elementary
(udžbenik engleskog jezika kao prvog
stranog jezika za 1. i 2. razred trogodišnjih
stručnih škola, te kao udžbenik engleskog
jezika kao drugog stranog jezika za 1. i 2.
razred gimnazije i za 1. i 2. razred
četverogodišnjih srednjih tehničkih i srodnih
škola)
Engleski jezik Success Pre-Intermediate
(udžbenik engleskog jezika kao prvog
stranog jezika za 1. razred gimnazije, za 1. i
2. razred četverogodišnjih srednjih stručnih
škola i za 2. i 3. razred trogodišnjih srednjih
stručnih škola, te kao udžbenik engleskog
jezika kao drugog stranog jezika za 3.
razred gimnazije u jezičkom izbornom
području i za 3. i 4. razred gimnazije)
Njemački jezik Deutsch.com 1 (udžbenik
njemačkog jezika kao drugog ili trećeg
stranog jezika u 1. i 2. razredu srednjih
škola (gimnazija i stručnih škola)
Njemački jezik Deutsch.com 2 (udžbenik
njemačkog jezika kao prvog stranog jezika u
1. i 2. razredu srednjih škola (gimnazija i
stručnih škola), te kao udžbenik njemačkog
jezika kao drugog ili trećeg stranog jezika u
3. i 4. razredu srednjih škola (gimnazija i
stručnih škola)
„Labirint“ Zenica
„Šahinpašić“
39
gimnazije i u 2., 3. i 4. razredu
četverogodišnjih srednjih tehničkih i
srodnih škola)
II RAZRED SREDNJE ŠKOLE
1.
2.
3.
Čitanka
Naš jezik
Engleski jezik – Headway
Engleski jezik – English in Mind 3 –
udžbenik, radna bilježnica
Engleski jezik OPPORTUNITIES
INTERMEDIATE – udžbenik, radna bilježnica,
Zdenko Lešić
Ratmira Pjanić
John & Liz Sears
6.
Engleski jezik Engineering – priručnik
Lindsay White
7.
8.
Grupa autora
Ana Božanović, Ljiljana Masal
Herman Funk, Michael Koenig,
Ute Koithan, Theo Scherling
11.
12.
13.
14.
Njemački jezik – Sichtwechsel 2
Njemački jezik – II strani jezik
Njemački jezik II GENIAL A2- II strani jezik –
udžbenik, radna bilježnica
Njemački jezik Direkt 2 za 2. razred
gimnazije i srednje stručne škole
Francuski jezik – II strani jezik
Ruski jezik
Arapski jezik
Historija
15.
Historija, Historijska čitanka
E. Hašimbegović, A. Busuladžić, E.
Veladžić,M. Sijarić
16.
17.
18.
Šefik Prgo
Adem Huskić
Adem Huskić
20.
21.
Matematika
Matematika sa zbirkom zadataka
Zbirka zadataka iz matematike
Matematika – zbirka riješenih zadataka –
srednje škole
Matematika – udžbenik, zbirka zadataka
Matematika – konverzija mjera – CD-softver
22.
Biologija
23.
Biologija
24.
Fizika
25.
4.
5.
priručnik za nastavnike
9.
10.
19.
Herbert Puchta
Michael Hariss, David Mower,
Anna Sikorzynska
Giorgio Motta, Veljko Dunjko
Vlado Sučić
Ilijas Tanović
Adila Begović
Fahrudin Isaković
Hazim Karahmet
''Sarajevo Publishing''Sarajevo
''Sarajevo Publishing''Sarajevo
''Oxford''
''Bosanska riječ'' Sarajevo
''Cambridge University Press''
''Buybook'' Sarajevo
''Šahinpašić'' Sarajevo
''Oxford University Press'' Oxford
Edition Deutsch
''Svjetlost'' Sarajevo
''Buybook'' Sarajevo
„Klett“ Sarajevo
''Sarajevo Publishing''Sarajevo
''OKO'' Sarajevo
''Ljiljan'' Sarajevo
''Svjetlost'' Sarajevo
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
''Svjetlost'' Sarajevo
''Svjetlost'' Sarajevo
''Svjetlost'' Sarajevo
''Bosanska riječ'' Sarajevo
Ljubo Radović
Marijan Dover
Lj. Berberović,
R.Hadžiselimović,A. Sofradžija
S. Međedović,
R.Hadžiselimović,E. Maslić
H. Smailhodžić, S.
Sulejmanović,V. Par
''Sarajevo Publishing''Sarajevo
IP „Dover & Co“ Sarajevo
Fizika
Željko Stapić
Mišljenje dalo kantonalno ministarstvo
obrazovanja i nauke Ze-Do kantona
26.
Fizika sa zbirkom zadataka
Egvin Girt, Asim Džonlić,K.Novalija
27.
Hemija
Božo Banjanin, Aida Crnkić
28.
29.
30.
Hemija
Hemija
Hemija
Milan Sikirica
A. Peterski, B. Tkalčec
Mehmedalija Lilić
''Svjetlost'' Sarajevo
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
''Sarajevo Publishing''Sarajevo
''Svjetlost'' Sarajevo
''Ljiljan'' Sarajevo
''Svjetlost'' Sarajevo
''Svjetlost'' Sarajevo
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
40
31.
32.
33.
34.
35.
36.
Muzička kultura
Muzička kultura
Muzička kultura
Vokalni kontrapunkt
Harmonija – muzička škola
Geografija II – udžbenik
37.
Geografija II – udžbenik
38.
39.
Historija II – udžbenik
Historija II – udžbenik
40.
Historija II – udžbenik
41.
42.
Likovna kultura – CD-softver
Informatika – CD-softver
Informatika za I razrede gimnazije* udžbenik
Engleski jezik Success Intermediate
(udžbenik engleskog jezika kao prvog
stranog jezika za 2. razred gimnazije i za 3. i
4. razred četverogodišnjih srednjih stručnih
škola, te kao udžbenik engleskog jezika kao
drugog stranog jezika za 4. razred gimnazije
u jezičkom izbornom području)
Engleski jezik Gateway B1+ (udžbenik
engleskog jezika kao prvog stranog jezika u
2. razredu gimnazije i u 3. i 4. razredu
četverogodišnjih srednjih tehničkih i srodnih
škola, te kao udžbenik engleskog jezika kao
drugog stranog jezika u 4. razredu gimnazije
u jezičkom izbornom području
Njemački jezik za 2. razred gimnazije (drugi
strani jezik)
Njemački jezik Deutsch.com 3 (udžbenik
43.
44.
45.
46.
47.
48.
Selma Ferović
Selma Ferović
M. Baroševčić, M. Bajraktarević
Samir Fejzić
Asim Horozić
Greta Župančić
Anđelina Sulejmanović, Rafet
Kršić i Snježana Musa
Esad Kurtović i Samir Hajrulahović
Fahrudin Isaković
Hadžija Hadžiavdić, Edis
Dervišagić, Alen Mulić i V. Mehić
Marijan Dover
Maijan Dover
Japanska međunarodna agencija za saradnju (JICA) pod nadzorom
gosp. Kazunori Takade. Po uzoru na japanski udžbenik Informatika B.
Bob Hastings i Stuart McKinlay
„Buybook“ Sarajevo
David Spencer
„Books.ba“ Sarajevo
Emira Hadžimuratović i
Džemilamna Džananović
„Svjetlost“ Sarajevo
njemačkog jezika kao prvog stranog jezika u
2. razredu gimnazija, srednjih tehničkih i
srodnih četverogodišnjih škola, te s kao
udžbenik njemačkog jezika kao drugog u 3. Gerhard Neuner, Sara Vicente,
Carmen Cristache i Lina
razredu srednjh škola u jezičkom izbornom
Pilypaityte
području, odosno u 4. razredu gimnazije,
srednjih tehničkih i srodnih četverogodišnjih
škola, te kao udžneik njemačkog jezika kao
trećeg stranog jezika u 4. razredu srednjih
škola u izbornom području)
Engleski jezik Solutions Intermediate
(udžbenik engleskog jezika kao prvog
stranog jezika u 2. razredu gimnazije, u
2., 3. i 4. razredu četverogodišnjih
srednjih tehničkih i srodnih škola te kao
udžbenik engleskog jezika kao drugog
stranog jezika u 3. razredu gimnazije i u
3. i 4. razredu četverogodišnjih srednjih
tehničkih i srodnih škola)
''Sarajevo Publishing''Sarajevo
''Dom štampe'' Zenica
''Svjetlost'' Sarajevo
''Svjetlost'' Sarajevo
''OKO'' Sarajevo
''Sarajevo Publishing''Sarajevo
''Bosanska knjiga''
Tuzla
''Sarajevo Publishing''Sarajevo
''Svjetlost''Sarajevo
''Bosanska knjiga''
Tuzla
IP „Dover & Co“ Sarajevo
IP „Dover & Co“ Sarajevo
Tim Falla, Paul A Davies
„Buybook“ Sarajevo
„Šahinpašić“
41
III RAZRED SREDNJE ŠKOLE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Čitanka
Čitanka
Naš jezik
Engleski jezik – Headway
Engleski jezik (Snapshot
intermediate) III i IV gimnazije
Vedad Spahić, M. Kunić
Nusret Voloder
Senija Midžić
John & Liz Sears
Brian Abbs, Ingrid Freebairn,
Chris Barker
Engleski jezik – OPPORTUNITIES
UPPER-INTERMEDIATE udžbenik,
radna bilježnica, priručnik za nastavnike
Michael Hariss, David Mower,
Anna Sikorzynska
Engleski jezik Tourism and Catering
– priručnik
Engeski jezik Way up 2 za 3. i 4.
razred gimnazije i srednje stručne
škole
Njemački jezik – Sichtwechsel 3
Njemački jezik
11.
Njemački jezik III i IV GENIAL B1- II
strani jezik – udžbenik, radna bilježnica
12.
13.
Francuski jezik – I strani jezik
Francuski jezik – II strani jezik
14.
Francuski jezik III i IV PANORAMA –
udžbenik, radna bilježnica (II strani jezik)
15.
16.
17.
20.
Arapski jezik
Matematika
Matematika sa zbirkom zadataka
Matematika – zbirka riješenih
zadataka
Matematika – konverzija mjera
CD-softver
Fizika
21.
Fizika sa zbirkom zadataka
22.
Hemija
18.
19.
Neil Wood
Joanne Collie
Grupa autora
Emira Hadžimuratović
Herman Funk, Michael Koenig, Ute
Koithan, Theo Scherling
Vlado Sučić
Vlado Sučić
Jacky Girardet, Jean – Marie Cridlig
Adila Begović
Enver Kurbegović, Svetozar Kurepa
Sead Softić
''Sarajevo Publishing'' Sarajevo
''OKO'' Sarajevo
''Sarajevo Publishing'' Sarajevo
''Oxford''
''Buybook'' Sarajevo
''Buybook'' Sarajevo
''Šahinpašić'' Sarajevo
''Oxford University Press'' Oxford
„Klett“ Sarajevo
Edition Deutsch
''Svjetlost'' Sarajevo
''Buybook'' Sarajevo
''Sarajevo Publishing'' Sarajevo
''Sarajevo Publishing'' Sarajevo
''Šahinpašić'' Sarajevo
''Cle international''
''Ljiljan'' Sarajevo
''Sarajevo Publishing'' Sarajevo
''Svjetlost'' Sarajevo
Adem Huskić
''Svjetlost'' Sarajevo
Marijan Dover
IP „Dover & Co“ Sarajevo
Ismet Botonjić
Z. Šalaka , S. Dervišbegović
D. Milošević
Milan Sikirica
''Sarajevo Publishing'' Sarajevo
''Svjetlost'' Sarajevo
''Sarajevo Publishing'' Sarajevo
42
23.
Hemija
24.
Hemija
25.
Biologija
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Sociologija
Sociologija
Sociologija
Filozofija
Psihologija
Psihologija
Opća psihologija
Harmonija – muzička škola
Estetika za srednje umjetničke škole
Milan Sikirica,
Branka Korpar – Čolik
Mehmedalija Lilić
S. Međedović, R. Hadžiselimović,
E. Maslić
Slavo Kukić
Salih Fočo
Mustafa Spahić
Muhamed Filipović
Refik Ćatić
Jasminka Zećo
Elharun Selimović
Asim Horozić
Fatima Lačević
35.
Geografija III – udžbenik
Greta Župančić
36.
Geografija III – udžbenik
37.
38.
39.
Historija III – udžbenik
Historija III – udžbenik
Likovna kultura – CD softver
Engleski jezik Success UpperIntermediate (udžbenik engleskog
jezika kao prvog stranog jezika za 3.
razred gimnazije u jezičkom
izbornom području i za 3. i 4. razred
gimnazije u ostalim izbornim
područjima)
Engleski jezik Gateway B2 (udžbenik
engleskog jezika kao prvog stranog
jezika u 3. razredu gimnazije u
jezičkom izbornom području i u 3. i
4. razredu gimnazije u ostalim
izbornim područjima
40.
41.
Anđelina Sulejmanović, Rafet Kršić i
Snježana Musa
Vehid Smriko i Aladin Husić
Hadžija Hadžiavdić i Edis Dervišagić
Marijan Dover
''Svjetlost'' Sarajevo
''Ljiljan'' Sarajevo
''Svjetlost'' Sarajevo
''Sarajevo Publishing'' Sarajevo
''Svjetlost'' Sarajevo
''Vrijeme'' Zenica
''Sarajevo Publishing'' Sarajevo
''Svjetlost'' Sarajevo
''Sarajevo Publishing' Sarajevo
''Bosanska riječ'' Tuzla
''OKO'' Sarajevo
''Sarajevo Publishing'' Sarajevo
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
''Bosanska knjiga''
Tuzla
''Sarajevo Publishing'' Sarajevo
''Bosanska knjiga'' Tuzla
IP „Dover & Co“ Sarajevo
Bob Hastings i Stuart McKinlay
„Buybook“ Sarajevo
David Spencer
„Books.ba“ Sarajevo
43
IV RAZRED SREDNJE ŠKOLE
1.
Čitanka
Hadžem Hajdarević
2.
Čitanka
Vedad Spahić
3.
Čitanka
Enver Kazaz, Nedžad Ibrahimović
4.
Naš jezik
Remzija Hadžiefendić – Parić
5.
Gramatika bosanskog jezika
6.
Engleski jezik – udžbenik
Michaele Harris, David Mower, Anne
Sikorzynske
7.
Engleski jezik – Headway
John & Liz Sears
8.
9.
Engleski jezik Information
Technology – priručnik
Engleski jezik First Certificate
Masterclass – udžbenik
Dinos Demetriades
Simon Haines
10.
Njemački jezik
Emira Hadžimuratović
11.
Francuski jezik – I strani jezik
Vlado Sučić
12.
Francuski jezik – II strani jezik
Vlado Sučić
13.
Arapski jezik
Adila Begović
14.
Matematika – udžbenik, zbirka
zadataka
Ljubo Radović
15.
Matematika sa zbirkom zadataka
Nataša Džubur
16.
17.
Matematika – zbirka riješenih
zadataka
Matematika-konverzia mjera – CD
softver
18.
Fizika
19.
Fizika sa zbirkom zadataka
Adem Huskić
Marijan Dover
Hrustem Smailhodžić, Jugoslav
Stahov, Vladimir Par
Fahrudin Kulenović, Josip Sliško,
''Svjetlost''
Sarajevo
''Sarajevo Publishing'' Sarajevo
''OKO''
Sarajevo
''Sarajevo Publishing'' Sarajevo
''Dom štampe''
Zenica
„Buybook“ Sarajevo
''Oxford''
''Šahinpašić'' Sarajevo
''Oxford University Press'' Oxford
''Šahinpašić'' Sarajevo
''Oxford University Press'' Oxford
''Svjetlost''
Sarajevo
''Sarajevo Publishing'' Sarajevo
''Sarajevo Publishing'' Sarajevo
''Ljiljan''
Sarajevo
''Sarajevo Publishing'' Sarajevo
''Svjetlost''
Sarajevo
''Svjetlost''
Sarajevo
IP „Dover & Co“ Sarajevo
''Sarajevo Publishing'' Sarajevo
''Svjetlost''
44
Slavenka Vobornik
Božo Banjanin
Zorica Hodžić
Milan Sikirica
Milan Sikirica,
Branka Korpar – Čolik
Mehmedalija Lilić
Avdo Sofradžija, Rifat Škrijelj, Esad
Maslić
20.
Hemija
21.
Hemija
22.
Hemija
23.
Hemija
24.
Biologija
25.
Pregled historije filozofije
Ismet Strujo
26.
Osnove formalne logike s općom
metodologijom
Ismet Strujo
27.
Geografija IV – udžbenik
Snježana Musa
28.
Geografija IV – udžbenik
Ibrahim Bušatlija
29.
Historija IV – udžbenik
Zijad Šehić, Aida Kovačević i Alma
Leka
30.
Historija IV – udžbenik
Hadžija Hadžiavdić, Edis Dervišagić,
Alen Mulić i Vahidin Mehić
31.
Likovna kultura – CD softver
Engleski jezik Success Advanced
(udžbenik engleskog jezika kao prvog
stranog jezika za 4. razred gimnazije
u jezičkom izbornom području i
dijelom za 4. razred gimnazije u
ostalim izbornim područjima)
Engleski jezik Gateway B2+
(udžbenik engleskog jezika kao prvog
stranog jezika u 4. razredu gimnazije
u jezičkom izbornom području i
dijelom u 4. razredu gimnazije u
ostalim izbornim područjima)
Marijan Dover
32.
33.
Sarajevo
''Sarajevo Publishing'' Sarajevo
''Sarajevo Publishing'' Sarajevo
''Svjetlost''
Sarajevo
''Ljiljan'' Sarajevo
''Svjetlost''
Sarajevo
''Svjetlost''
Sarajevo
''Svjetlost''
Sarajevo
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
''Svjetlost''
Sarajevo
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
''Bosanska knjiga''
Tuzla
IP „Dover & Co“ Sarajevo
Bob Hastings i Stuart McKinlay
„Buybook“ Sarajevo
David Spencer
„Books.ba“ Sarajevo
45
SREDNJE TEHNIČKE ŠKOLE
I
SREDNJE STRUČNE ŠKOLE
46
TEHNIČKE I SRODNE STRUČNE ŠKOLE
1.
Informatika za 1. i 2. razred srednjih
škola po EU VET programu
Said Čerkezović, Hajrija Šišić
i Suad Kasapović
2.
Historija za srednje tehničke i stručne škole
Hadžija Hadžiabdić, Edis
Dervišagić, Alen Mulić i
Vahidin Mehić
3.
„Sarajevo Publishing“
Sarajevo
„Bosanska knjiga“ Sarajevo
Engleski jezik Solutions Elementary
(udžbenik engleskog jezika kao prvog
stranog jezika u 1. i 2. razredu
trogodišnjih srednjih stručnih škola te kao
Tim Falla, Paul A Davies
udžbenik engleskog jezika kao drugog
stranog jezika u 1. razredu gimnazije i u 1.
i 2. razredu četverogodišnjih srednjih
tehničkih i srodnih škola)
Mašinska tehnička škola i mašinska stručna škola
„Šahinpašić“
1.
Čitanka za II razred srednjih tehničkih i
srednjih stručnih škola
2.
Čitanka III – srednje tehničke šk.
3.
Engleski jezik – SNAPSHOT ELEMENTARY
I i II razr. Sr. Teh. Šk.
Amira Đibrić, Milosav Mikić,
Zejćir Hasić
Brian Abbs, Ingrid Freebairn,
Chris Barker
4.
Matematika – konverzija mjera –CD softver
Marijan Dover
IP „Dover & Co“ Sarajevo
5.
Fizika za I razred tehničkih škola
Šemso Bukalo
''OKO'' Sarajevo
6.
Fizika II – srednje tehničke šk.
Ahmed Čolić
7.
Tehnički materijali za I razred mašinske i
elektrotehničke struke
Fahrudin Biogradlić
Amira Đibrić
''Bosanska riječ'' Tuzla
''Bosanska riječ'' Tuzla
''Bosanska riječ'' Tuzla
''Svjetlost'' Sarajevo
47
8.
Praktična nastava za I razred mašinske
škole
Sead Sakić
''Svjetlost'' Sarajevo
9.
Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom I
Stjepan Karlović
''Svjetlost'' Sarajevo
10.
Praktična nastava I
Sead Sakić
''Svjetlost'' Sarajevo
11.
Tehnička mehanika za stručne škole I
Abduselam Rustempašić
''Svjetlost'' Sarajevo
12.
Tehničko crtanje za stručne škole
Stjepan Karlović
''Svjetlost'' Sarajevo
13.
Tehnička mehanika I
Nazim Pešto, Mustafa Kramo
''Svjetlost'' Sarajevo
14.
Tehnologija obrade
Slađenko Čerkez
''Svjetlost'' Sarajevo
15.
Toplotehnika I
Stjepan Iličić
''Dom štampe'' Zenica
16.
Mašinski elementi II
Sead Sakić
''Svjetlost'' Sarajevo
17.
Mašine u drvnoj industriji I
Vlaho Despot
''Svjetlost'' Sarajevo
18.
Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom II
Stjepan Karlović
''Svjetlost'' Sarajevo
19.
Tehnologija obrade II
S. Ćorović, M. Andelija,
M. Kijamet
''Svjetlost'' Sarajevo
20.
Tehnička mehanika II
Nazim Pešto, Mustafa Kramo
''Svjetlost'' Sarajevo
21.
Mašinski elementi II
Nedžad Repčić i dr.
''Svjetlost'' Sarajevo
22.
Motori SUS-a II – za stručne škole
Enes Šurković
''Svjetlost'' Sarajevo
23.
Praktična nastava II
Nasuf Bošnjak
''Svjetlost'' Sarajevo
24.
Ekonomika i organizacija poslovanja
Faruk Hasanbegović
25.
Termodinamika sa termotehnikom
M. Rešidović, H. Baručija
''Svjetlost'' Sarajevo
26.
Mašine u drvnoj industriji I i II
Vlaho Despot
''Svjetlost'' Sarajevo
27.
Tehnologija zanimanja II i III – zavarivač
Sadik Zalikić
''Svjetlost'' Sarajevo
28.
Tehnologija zanimanja II i III – metalostrugar
Nazif Bošnjak
''Svjetlost'' Sarajevo
29.
Tehnička mehanika III
Nazim Pešto, Mustafa Kramo
''Svjetlost'' Sarajevo
30.
Motori SUS-a i motorna vozila III
Slađenko Čerkez
''Svjetlost'' Sarajevo
31.
Hidraulika i pneumatika III
Fahrudin Šećibović
''Svjetlost'' Sarajevo
32.
Tehnologija zanimanja – bravar III
Smajo Ćorović
''Svjetlost'' Sarajevo
33.
Tehnološki postupci III
Zdravko Simeunović
''Svjetlost'' Sarajevo
34.
Radne i pogonske mašine
Nazim Pešto
''Svjetlost'' Sarajevo
Drago Cvitanović
''Svjetlost'' Sarajevo
35.
36.
Remont i održavanje motora i motornih
vozila
Hemija III – teh. Šk. I gimnazije mat.- inf.
Smj.
J. Hadžimurtezić, J. Stojanov
''Ljiljan'' Sarajevo
''OKO'' Sarajevo
37.
Osnovi konstruisanja IV
Nedžad Repčić, Alija Zuko i
dr.
''Svjetlost'' Sarajevo
38.
Transportni uređaji IV
Nedžad Repčić i dr.
''Svjetlost'' Sarajevo
39.
Termička obrada sa ispitivanjem materijala
IV
Zdravko Simeunović
''Svjetlost'' Sarajevo
40.
Tehnika telekomunikacija
Franjo Stvarnik
41.
Termodinamičke tablice
H. Ibrahimović, Edin
Huremović
''Denfas'' Tuzla
''Svjetlost'' Sarajevo
48
42.
Tehničko crtanje
Sead Salkić
''Bosanska riječ'' Tuzla
43.
Tehničko pismo
Grupa autora
''Planjax'' Tešanj
44.
Odabrani zadaci iz fizike
Ahmo Čolić
''Harfograf'' Tuzla
45.
Likovna kultura – CD softver
Marijan Dover
IP „Dover & Co“ Sarajevo
Elektrotehnička škola
46.
Osnove elektrotehnike I
Pero Cigić
''Svjetlost'' Sarajevo
47.
Električne instalacije I
Milo Mišković
''Sarajevo Publishing'' Sarajevo
48.
Električne instalacije II
Milo Mišković
''Sarajevo Publishing'' Sarajevo
49.
Energetika II
Jasminka Jakić
50.
Osnove elektrotehnike II
Pero Cigić
''Svjetlost'' Sarajevo
51.
Osnovi elektrotehnike II
Pero Cigić
''Ljiljan'' Sarajevo
52.
Elektroakustika II
Asaf Sarajlić
''Svjetlost'' Sarajevo
53.
Električne instalacije III
Dušan Kljakić
''Svjetlost'' Sarajevo
54.
Elektroenergetika III
Dušan Kljakić
''Svjetlost'' Sarajevo
55.
Elektronika III
Alija Džigal
''Svjetlost'' Sarajevo
56.
VF tehnika III
Zdravko Vrsalović
''Svjetlost'' Sarajevo
57.
Električna mjerenja IV
Zdravko Vrsalović
''Ljiljan'' Sarajevo
58.
Električna mjerenja IV
Zdravko Vrsalović
''Svjetlost'' Sarajevo
59.
Električna kola IV
Zdravko Vrsalović
''Sarajevo Publishing'' Sarajevo
60.
Elektronika IV
Aida Kurtović, Faruk Kurtović
''Svjetlost'' Sarajevo
61.
Električne instalacije i osvjetljenja IV
Dušan Kljakić
''Svjetlost'' Sarajevo
''Ljiljan'' Sarajevo
Drvoprerađivačka i šumarska škola
62.
Meteorologija sa klimatologijom
Orhan Zubčević
''Sarajevo Publishing'' Sarajevo
63.
Tehnologija drveta I
Selma Taslaman
''Sarajevo Publishing'' Sarajevo
64.
Pedologija sa geologijom
Husnija Resulović
''Sarajevo Publishing'' Sarajevo
65.
Fitocenologija II
Vladimir Beus
''Sarajevo Publishing'' Sarajevo
66.
Geodezija za šumarsku struku
N. Kapetanović, V. Malanović
''Sarajevo Publishing'' Sarajevo
67.
Ekonomika i organizacija rada
Hamdija Šerak
''Sarajevo Publishing'' Sarajevo
68.
Organizacija i ekonomika proizvodnje
69.
Površinska obrada drveta
Hamdija Šerak
Melćija Mulaosmanović –
Kupus
''Svjetlost'' Sarajevo
''Sarajevo Publishing'' Sarajevo
Ekonomska, trgovinska i ugostiteljsko – turistička škola
70.
71.
72.
73.
Ekonomika preduzeća I i II
Privredna matematika 1 – za I ekonomske, II
razred trgovačke šk. I III razred ugostiteljsko –
turističke škole
Privredna matematika za II razred srednje
ekonomske škole, III razred trgovinske i IV razred
ugostiteljsko – turističke škole
Privredna matematika I i II
Mira Šunjić – Beus, Jasmina
Čomić
''Ljiljan'' Sarajevo
Akif Delić, Salih Mešanović
''Off set'' Tuzla
Salih Mešanović, Akif Delić
''Off set'' Tuzla
Nedžib Žerić, Husref Šarić
''Svjetlost'' Sarajevo
49
74.
Knjigovodstvo II
Ahmed Bračković
75.
Knjigovodstvo II – za trgovinske škole
Sadeta – Sabina Zulić
76.
77.
78.
Ekonomika i org. Ugostitelj. Preduzeća I i II
Poznavanje robe I
Poznavanje robe II
Osnovi ekonomske teorije za III razred
ekonomske škole
Ekonomika prometnih preduzeća za III
razred ekonomske škole
Poznavanje robe III
Finansijska matematika za III razred
ekonomske i drugih srodnih škola
Ekonomika prometnih preduzeća za IV
razred ekonomske škole
Finansijska matematika IV
Knjigovodstvo
Daktilografija i poslovne komunikacije
udžbenik
Fethija Jamaković
Murad Hadžidedić
Murad Hadžidedić
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
''Ljiljan'' Sarajevo
''Sarajevo Publishing'' Sarajevo
i autor
''Ljiljan'' Sarajevo
''Ljiljan'' Sarajevo
''Ljiljan'' Sarajevo
Akif Delić, Salim Šišić
''Off set'' Tuzla
Muharem Hasanović
''Svjetlost'' Sarajevo
Murad Hadžidedić
Salih Mešanović, Akif Delić
''Ljiljan'' Sarajevo
''Off set'' Tuzla
Muharem Hasanović
''Svjetlost'' Sarajevo
Nedžib Žerić, Husref Šarić
Sadeta – Sabina Zulić
''Ljiljan'' Sarajevo
''Svjetlost'' Sarajevo
Zvonko Čičević
87.
Ekonomika preduzeća 1
Gabrijela Blaznek, Hilmo
Bunjo, Jovanka Glišić, Siniša
Bilić i Ivica Opačak
88.
Bankarsko poslovanje za IV razred
ekonomske škole
Belmina Beganović
89.
Ekonomika preduzeća 2
90.
Statistika za III i IV razred ekonomske škole
91.
Ekonomika preduzeća 3
92.
Ekonomika preduzeća 4
Gabrijela Blaznek, Hilmo
Bunjo i Jovanka Glišić
Husnija Okić
Gabrijela Blaznek, Hilmo
Bunjo, Jovanka Glišić,
Wilfried Schneider, Bettina
Greimel-Fuhrmann, Helga
Wirth, Gabriele Andre,
Gerhard Geissler, Stefan A.
Grbenic i Stefan Grbenic
Gabrijela Blaznek, Hilmo
Bunjo, Jovanka Glišić,
Wilfried Schneider, Bettina
Greimel-Fuhrmann, Helga
Wirth, Gabriele Andre,
Gerhard Geissler, Stefan A.
Grbenic i Stefan Grbenic
''IC'' Mostar
„Mohorjeva založba/Hermagoras
Verlag“ Klagenfurt
„Tugra“ Sarajevo
„Mohorjeva založba/Hermagoras
Verlag“ Klagenfurt
„Selimpex“ Srebrenik
„Mohorjeva založba/Hermagoras
Verlag“ Klagenfurt
„Mohorjeva založba/Hermagoras
Verlag“ Klagenfurt
Veterinarska škola
93.
94.
95.
Patologija domaćih životinja I i II
Opće i specijalno stočarstvo I i II
Anatomija, histologija i fiziologija domaćih
životinja I i II
96.
Mikrobiologija sa imunologijom II
97.
Pčelarstvo i ribarstvo III
98.
Porodiljstvo, suzbijanje neplodnosti i umjetno
osjemenjavanje III
99.
Osnovi veterinarske hirurgije IV
100.
Parazitologija i invazione bolesti domaćih životinja
sa praktikumom
Mirsad Kadrić
Salko Adilović
M. Hamamdžić, H. Pobrić,
Lj. Babić
M. Hadžimuratović, T.
Bajrović,
R. Velić
A. Šaćirbegović,
M. Hadžimuratović
Marija Filipović, Mustafa
Podžo
Jasmina Šehinović
Adnan Jažić,
Almedina Zuko
''OKO'' Sarajevo
''OKO'' Sarajevo
''OKO'' Sarajevo
''OKO'' Sarajevo
''OKO'' Sarajevo
''OKO'' Sarajevo
''Svjetlost'' Sarajevo
''OKO'' Sarajevo
50
Medicinska i zubotehnička škola
101.
Latinski jezik I i II
102.
Zdravstvena njega I
103.
Zdravstvena njega II
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
Mikrobiologija i parazitologija II
Mikrobiologija i parazitologija II
Medicinska psihologija i pedagogija
Neuropsihijatrija III i IV
Akušerstvo III
Ginekologija III
Stomatološka rendgenologija III
Fizikalna terapija III i IV
Praktikum iz akušerstva III i IV
Praktikum iz ginekologije III i IV
Akušerstvo IV
Ginekologija IV
Ginekologija i akušerstvo IV
Gerijatrija IV
118.
Klinička biohemija
119.
120.
121.
Klinička biohemija – vježbe za
praktičnu nastavu
Pedijatrija IV
Farmakologija za 4. razred srednje
medicinske škole
B. Samouković – Jusufbegović,
Sabina Dević
Fadila Ramović, Đuka Stjepić, Rifija
Omerčajić
Fadila Ramović, Đuka Stjepić, Rifija
Omerčajić
Suad Habeš, A. Ćatibušić
Suad Habeš
Dženana Kalaš, Mirjana Mavrak
Senad Huseinagić
Dobrislav Ćetković
Dobrislav Ćetković
Maida Ganibegović – Selimović
Jadranka Prusac – Šormaz
Dobrislav Ćetković
Dobrislav Ćetković
Dobrislav Ćetković
Dobrislav Ćetković
Dobrislav Ćetković
M. Gavranović, A. Buljina
Milan Miholjčić, Mira Jadrić –
Winterhalter
Milan Miholjčić, Mira Jadrić –
Winterhalter
Mirsada Mahić
Željko Bukvić
''OKO'' Sarajevo
''Penn'' Tuzla
''Penn'' Tuzla
''OKO'' Sarajevo
''Svjetlost'' Sarajevo
''OKO'' Sarajevo
''OKO'' Sarajevo
''OKO'' Sarajevo
''OKO'' Sarajevo
''OKO'' Sarajevo
''OKO'' Sarajevo
''Svjetlost'' Sarajevo
''Svjetlost'' Sarajevo
''OKO'' Sarajevo
''OKO'' Sarajevo
''Svjetlost'' Sarajevo
''Svjetlost'' Sarajevo
''Svjetlost'' Sarajevo
''Svjetlost'' Sarajevo
''Sarajevo Publishing'' Sarajevo
„Svjetlost“ Sarajevo
Građevinska škola
122.
123.
124.
125.
126.
Građevinski materijali I
Građevinske konstrukcije I i II
Geodezija za građevinsku struku II
Nacrtna geometrija II za građ. i arh.
teh. šk.
Geodezija za građevinsku struku III
Ahmet Hadrović
Tatjana Najdhart
Asim Hadžialić
''Ljiljan'' Sarajevo
''Svjetlost'' Sarajevo
''Dom štampe'' Zenica
Naim Marušić
''Svjetlost'' Sarajevo
Asim Hadžialić
''Dom štampe'' Zenica
Saobraćajna škola
127.
128.
129.
130.
131.
Osnovi drumskog saobraćaja I
Stabilna postrojenja I
Građevinske i pretovarnemašine II
Održavanje vučenih vozila III
Bezbjednost drumskog saobraćaja III
i IV
Midhat Tatlić, Kemal Jaganjac
Ale Karadžić
Midhat Tatlić, Kemal Jaganjac
Petar Simić
Faik Sadiković
''Sarajevo Publishing'' Sarajevo
''Sarajevo Publishing'' Sarajevo
''Sarajevo Publishing'' Sarajevo
''Sarajevo Publishing'' Sarajevo
''Svjetlost'' Sarajevo
51
132.
133.
134.
Organizacija teh. kolske djelatnosti
Vučena vozila
Upotreba vučenih vozila
Ilija Šobot, Ale Karadžić
Ilija Šobot, Ale Karadžić
Hamdija Šaljić
''Denfas'' Tuzla
''Denfas'' Tuzla
''Denfas'' Tuzla
Geodetska škola
135.
136.
137.
138.
139.
Geodezija I
Priručnik praktične nastave I
Geodezija II
Priručnik praktične nastave II
Račun izravnanja III
Asim Hadžialić
Asim Hadžialić
Asim Hadžialić
Asim Hadžialić
Nihad Kapetanović
''Dom štampe'' Zenica
''Dom štampe'' Zenica
''Dom štampe'' Zenica
''Dom štampe'' Zenica
''Dom štampe'' Zenica
Rudarsko – geološka škola
140.
141.
142.
Tehničko crtanje sa nacrtnom
geometrijom I
Mineralogija
Mineralogija
Ćazim Begić, Alija Mujkanović
Galiba Sijarić
Galiba Sijarić
''Studentska štamparija''
Sarajevo
''Sarajevo Publishing'' Sarajevo
''Svjetlost'' Sarajevo
Poljoprivredno – prehrambena škola
143.
Povrtlarstvo
Smiljka Vukašinović
144.
Biljna proizvodnja I
T. Šarić, Dž. Bisić – Hajro,
B.Šaćiragić, E. Alagić
145.
Osnovi vrtlarstva II
Ahmed Muratović, Besim Balić
146.
Tehnologija mesa II i III
Higijena i tehnologija namirnica
animalnog porijekla
Tehnologija ulja i masti II i III
Suada Islamović
147.
148.
''Studentska štamparija''
Sarajevo
''Studentska štamparija''
Sarajevo
''Studentska štamparija''
Sarajevo
''Svjetlost'' Sarajevo
Jasmina Šehinović
Selma Čorbo
''Svjetlost'' Sarajevo
''Sarajevo Publishing'' Sarajevo
Tekstilna tehnička škola
149.
150.
151.
Tekstilna vlakna I
Organizacija konfekcijske proizvodnje
Subhija Joldo
Behudin Kozica, Hrvoje Brajković
Osnovi tekstilne tehnologije
Vasilija Ibrahimagić, Subhija Joldo
''Svjetlost'' Sarajevo
''Svjetlost'' Sarajevo
''Sarajevo Publishing'' Sarajevo
PRIRUČNICI
2.
Tjelesni i zdravstveni odgoj 1 – 8 – priručnik za
nastavnike
Didaktički vodič ''Dijete u centru aktivnosti''
3.
Mediji – priručnik EU VET – MODUL 2
1.
Hamid Šoše
Ediba Pozderović
Danka Mitrović, Amira
Džibrić
Danka Mitrović, Amira
Džibrić
8.
Komunikacija na radnom mjestu – priručnik EU VET –
MODUL 1
Nastavnik u inkluzivnom okruženju
Jezičko – pravopisni priručnik
Moj bosanski 1., 2., 3., i 4. – školski rječnik kulture
izražavanja
Izbor kompozicija za gitaru 1,2,3
Refik Bulić
Dževad Jahić, Hazema
Ništović
Nusret Strujić
9.
Zbirka kompozicija za gitaru
Vjekoslav Andree
Kompas – priručnik za obrazovanje mladih
Patricija Brander, Rui Gomes,
Ellie Keen, Marie-Laure
Lemineur, Barbara Oliveira,
Jana Ondračkova, Alessio
Surian, Olena Suslova
4.
5.
6.
7.
10.
11.
12.
Fizika za osnovnu školu – priručnik za nastavnike
Konverzija mjera –informatika, matematika, fizika,
geografija/zemljopis i likovno vaspitanje ili likovno obrazovanje
– Za geografiju su date oblasti : Europa, Svijet i Bosna i
Nada Gabela, Hasnija
Muratović
Marijan Dover
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
''Denfas'' Tuzla
''Bosanska riječ'' Tuzla
''Bosanska riječ'' Tuzla
''Štamparija Fojnica''Fojnica
''Bosanska riječ'' Tuzla
''Dom štampe'' Zenica
''Svjetlost'' Sarajevo
''Vrijeme''
Zenica
''Intependent'' Zenica
''Grafex'' Mostar
IP ''Dover & Co'' Sarajevo
52
Hercegovina - cd (softver – radna bilježnica)
13.
Informatika 5. – 8. – metodički priručnik za nastavnike
Suada Numić, Salih
Čemo
14.
Priručnik za opisno ocjenjivanje
Vahid Mulić
15.
''Osnovi demokratije'' udžbenik za I – IV razred OŠ
(bosanski i hrvatski jezik – latinica; srpski jezik – ćirilica)
16.
''Osnovi demokratije'' radni listovi za I – IV razred OŠ
(bosanski i hrvatski jezik – latinica; srpski jezik – ćirilica)
17.
'Osnovi demokratije'' priručnik za nastavnike I – IV
razred OŠ (bosanski i hrvatski jezik – latinica; srpski jezik
– ćirilica)
18.
'Osnovi demokratije'' udžbenik za VIII razred OŠ
(bosanski i hrvatski jezik – latinica; srpski jezik – ćirilica)
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
''Osnovi demokratije'' priručnik za nastavnike za VIII
razred OŠ (bosanski i hrvatski jezik – latinica; srpski jezik
– ćirilica)
'Demokratija i ljudska prava'' udžbenik za učenike
srednjih škola (bosanski i hrvatski jezik – latinica; srpski
jezik – ćirilica)
''Demokratija i ljudska prava'' priručnik za nastavnike
srednjih škola (bosanski i hrvatski jezik – latinica; srpski
jezik – ćirilica)
'Projekt građanin'' priručnik za učenike viših razreda
osnovne i srednje škole (bosanski i hrvatski jezik –
latinica; srpski jezik – ćirilica)
''Projekt građanin'' priručnik za nastavnike viših razreda
osnovne i srednje škole (bosanski i hrvatski jezik –
latinica; srpski jezik – ćirilica)
''Demokratija i ljudska prava'' zbornik radova (bosanski
i hrvatski jezik – latinica; srpski jezik – ćirilica)
''Umijeće življenja'' radni listovi za učenike srednjih
škola (bosanski i hrvatski jezik – latinica; srpski jezik –
ćirilica)
''Umijeće življenja'' priručnik za nastavnike srednjih
škola (bosanski i hrvatski jezik – latinica; srpski jezik –
ćirilica)
''Bosanska riječ'' Sarajevo
''Sarajevo Publishing''
Sarajevo
autorska prava ''Centar
za građansko
obrazovanje''
autorska prava ''Centar
za građansko
obrazovanje''
autorska prava ''Centar
za građansko
obrazovanje''
autorska prava ''Centar
za građansko
obrazovanje''
autorska prava ''Centar
za građansko
obrazovanje''
''Civitas Bosne i
Hercegovine'', 2000. god.
''Civitas Bosne i
Hercegovine'', 2000. god.
''Civitas Bosne i
Hercegovine'', 2000. god.
''Civitas Bosne i
Hercegovine'', 2000. god.
''Civitas Bosne i
Hercegovine'', 2000. god.
autorski tim ''Civitasa za
BiH''
''Civitas Bosne i
Hercegovine'', 2001. god.
autorski tim ''Civitasa za
BiH''
''Civitas Bosne i
Hercegovine'', 2001. god.
autorska prava ''Centar
za građansko
obrazovanje''
''Civitas Bosne i
Hercegovine'', 2000. god.
autorska prava ''Centar
za građansko
obrazovanje''
autorski tim ''Civitasa za
BiH''
''Civitas Bosne i
Hercegovine'', 2003. god.
autorska prava Peace
Corps, USA
''Civitas Bosne i
Hercegovine'', 2004. god.
autorska prava Peace
Corps, USA
''Civitas Bosne i
Hercegovine'', 2004. god.
''Civitas Bosne i
Hercegovine'', 2000. god.
NASTAVNI FILMOVI
1.
Fizika
''Domes trade company'' Sarajevo
2.
Biologija
''Domes trade company'' Sarajevo
3.
Hemija
''Domes trade company'' Sarajevo
4.
Razredna nastava
''Domes trade company'' Sarajevo
53
Download

SPISAK ODOBRENIH RADNIH UDŽBENIKA, UDŽBENIKA