Rezultati ispita Pravo Evropske unije‐juni br. bodova ocjena 15 7 12,5 6 13 6 11,5 5‐6 11,5 5‐6 11 5‐6 11 5‐6 7,5 5 7,5 5 9,5 5 4 5 9 5 8,5 5 4,5 5 8,5 5 9 5 7 5 0 5 3,5 5 2,5 5 Ime i prezime Indira Hadžibegović Balagić Amra Rašić Marin Andrea Blažević Herceg Adnan Đelilbašić Aida Šumarić Mirela Durmiš Maida Fejzić Amin Talić Ermin Numić Damir Šarić Selvedina Seferović Amar Muračević Adnana Šušić Almir Uzunović Sabina Selimović Šejla Turković Merisa Katić Alen Bajrakterević Jasmina Usmeni ispit i uvid u rad održaće se u četvrtak 20.6. u 10h u sali 3104. Doc.dr. Zlatan Meškić 
Download

Rezultati ispita Pravo Evropske unije