Asim Mehanović
Edmira Brljak
Enis Muslimović
Larisa Pejić
Selena Grizić
Minela Ðulić
Dražen Grubešić
Nihad Čakić
Ćazim Ðogić
Almedin Zec
Omladinska banka Novi Travnik
Emir Todorovac
Članovi i
članice
odbora
Omladinske
banke
Novi Travnik
u 2012.
godini
su:
Senka Sulejmanović
Osoba iz Općine Novi Travnik za podršku radu Omladinskoj banci:
Alem Čorbić – stručni saravjetnik za informacione sisteme i mlade
159
Omladinska banka Novi Travnik u 2010. i 2011. godini je podržala 20 projekata
neformalnih grupa mladih čija je ukupna vrijednost bila 81.885 KM.
Fond Omladinske banke Novi Travnik za podršku projektima neformalnih grupa
mladih u 2012. godini iznosio je 18.000 KM, od kojih je 8.000 KM obezbijedila
Fondacija Mozaik iz sredstava donatora USAID-a, a 10.000 KM obezbijedila je
Općina Novi Travnik.
Članovi odbora Omladinske banke uz podršku predstavnika općine su promovisali
program i konkurs, te realizovali sedam prezentacija/radionica o programu i
mobilizaciji lokalnih resursa od 27. marta do 6. aprila i to u Srednjoj školi Novi
Travnik, OŠ Edhem Mulabdić MZ Opara, MSŠ "308. Slavna brdska brigada", OŠ
"Musa Ćazim Ćatić" Trenica, MZ Pečuj, OŠ "Mak Dizdar" Vodovod i tokom ulične
prezentacije na kojima je učestvovalo ukupno 173 osobe što je i doprinijelo da veći
broj mladih može iskoristiti mogućnost podrške Omladinske banke.
Članovi odbora Omladinske banke tokom realizacije prezentacija/radionica za mlade
Omladinska banka Novi Travnik je primila 16 prijedloga projekata do 20. aprila i
kroz proces preliminarne selekcije, intervjua sa članovima neformalnih grupa i
finalnu selekciju, a nakon rangiranja i u skladu sa raspoloživim budžetom (Općina
Novi Travnik je obezbijedila dodatna sredstva) predložila za finansiranje 11
projekata neformalnih grupa mladih.
Dana 11. juna u prostorijama općine Novi Travnik je održana ceremonija uručivanja
čekova i potpisivanja ugovora sa predstavnicima neformalnih grupa mladih čijih je
11 projekata odobrila Omladinska banka Novi Travnik. Ukupna vrijednost odobrenih
projekta je iznosila 41.461,84 KM, od kojih je iz fonda Omladinske banke planirano
da se podrži sa 19.803,90 KM (8.000,00 KM sredstvima USAID/Mozaik i 11.803,00
KM sredstvima Općine) i 21.657,94 KM su sredstva koja su obezbijedile neformalne
grupe iz zajednice (od preduzeća, organizacija, institucija i građana u novcu i/ili
robi i uslugama).
160
Omladinska banka Novi Travnik
Zajednička slika nakon ceremonije uručivanja čekova i potpisivanja
ugovora sa mladima čiji su projekti odobreni
Ovom svečanom činu prisustvovali su gdin Refik Lendo-načelnik Općine Novi
Travnik, gđa Mirjana Valjevac-program menadžer USAID BiH, Alem Čorbićpredstavnik općine za podršku programu Omladinske banke, Željko Paukovićprogram menadžer Fondacije Mozaik, Dženan Šarić-projekt menadžer Fondacije
Mozaik i članovi odbora Omladinske banke Novi Travnik koji su uručili čekove
predstavnicima mladih i potpisali ugovore sa njima za odobrene projekte.
Realizovani projekti neformalnih grupa mladih
Ukupno 9 projekata neformalnih grupa mladih realizovano je u periodu od 15. juna
do 31. oktobra.
Članovi grupe koja je trebala realizovati projekat ‘’Košarkaško igralište u
Rastovcima" odustala je od realizacije jer su odustali donatori iz zajednice koji su
trebali dodatno podržati projekat. Grupa koja je započela realizaciju projekta
161
‘’Nogometno igralište Kasapovići" nije uspjela realizovati projekte aktivnosti zbog
imovinskih problema na parceli, pa će realizaciju projekta završiti do 31.03.2013.
godine.
Članovi odbora Omladinske banke su u toku realizacije projekata bili zaduženi za
monitoring i asistenciju članovima grupa u procesu kompletiranja izvještaja, čime
se doprinosilo većoj odgovornosti mladih i transparentnosti ostvarenih rezultata.
Sljedeći projekti neformalnih grupa mladih su realizovani:
Fudbalski teren "Pečuj";
Uređenje sportskog terena Trenica;
Mini park "Vejzovići";
Nogometno igralište u Prvomajskoj;
Ugradnja zaštitne ograde ispred škole na Rostovu;
Izrada varoške, gospodske ženske nošenje;
Učionica u prirodi;
Dodatna oprema za poboljšanje rada mažoretkinja;
Dani sporta u srednjoj školi.
Zajednički podaci realizovanih projekata neformalnih grupa mladih:
Ukupna vrijednost realizovanih projekta je iznosila 38.457,19 KM od kojih je
iznos od 17.793,92 KM obezbijeđeno iz fonda Omladinske banke Novi Travnik
(5.993,15 KM su sredstva Mozaik/USAID, a 11.800,77 KM su sredstva općine
Novi Travnik);
Neformalne grupe su obezbijedile za realizaciju projekata kroz mobilizaciju
lokalnih resursa iz zajednice ukupno 20.663,27 KM (1.047,67 KM u novcu i
19.615,60 KM u robi i uslugama) od 6 institucija, 6 organizacije, 10 preduzeća
i 53 građanina;
U realizaciji projekata učestvovalo je 115 volontera (78 M i 37 Ž) koji su radili
i doprinijeli sa 2.404 volonterskih sati;
Ukupan broj direktnih korisnika ovih projekata je 2.655.
162
Omladinska banka Novi Travnik
Projekat:
Fudbalski teren Pečuj
Mjesto:
MZ Pečuj, Novi Travnik
Ova grupa je inicirala ovaj projekat radi riješavanja problema aktivne divlje deponije sekundarnog otpada
na lokaciji Brizovac i stvaranja uslova za mlade koji žele da se bave fudbalom.
Uz podršku volontera i zajednice prvo su očistili teren i prevezli otpad na mjesto gdje se odlaže, potom su
još angažovali ‘’uspavanih’’ mladih koji su se zainteresovali za podršku i krenuli redom. Iskopali rupe za
stubove koji su ubetonirani oko terena dimenzija 15m x 30m, postavili oko terena plastificiranu ogradu
visine 3.5m, te postavili natkrivene klupe, golove i na kraju postavili vrata na ograđeni fudbalski teren.
Pošto se teren nalazi na pola puta između Pečuja i Zubića omogućili su da mladi hrvatske i bošnjačke
nacionalnosti mogu zajedno igrati fudbal/nogomet.
Ukupna vrijednost projekta:
4.249,10 KM
Sredstva Omladinske banke:
Odobreno: 2.000,00 KM
Potrošeno: 1.999,10 KM
Doprinos zajednice:
U robi/uslugama: 2.250,00 KM
Sponzori iz zajednice:
MERKEZ OIL d.o.o. Novi Travnik, OU
''Đulistan'' Novi Travnik, Tehnorad Prom
d.o.o. Vitez, Zahid Sarajlić i Nezir Zahirović
Trajanje projekta:
15.06-30.09.2012. godine
Broj volontera:
10
Broj volonterskih sati:
650
Broj korisnika:
10
Članovi neformalne grupe koji su
inicirali projekat:
Haris Amidžić, Eldin Sarajlić, Senadin
Sarajlić, Belmin Sarajlić, Elmir Sarajlić i
Seldin Sarajlić
163
Projekat:
''Mini park Vejzovići''
Mjesto:
MZ Vejzovići, Novi Travnik
Ova grupa je odlučila da stvori bolje uslove u njihovom selu za djecu i mlade da se mogu baviti sportsko
rekreativnim aktivnostima.
Zajedničkim resursima uz pomoć volontera napravili su i postavili ljuljačku sa dvije sjedalice, klupe za
odmor i druženje i nakon uređenja terena izgradili betonski sto za stoni tenis.
164
Ukupna vrijednost projekta:
3.211,76 KM
Sredstva Omladinske banke:
Odobreno: 1.568,60 KM
Potrošeno: 1.566,16 KM
Doprinos zajednice:
U novcu: 345,00 KM
U robi/uslugama: 1.300,60 KM
Sponzori iz zajednice:
Nevzet Aščić, Ešref Aščić, Selvedin
Aščić, Sanel Gazdić, ''Semi''
d.o.o. Novi Travnik i 35 mještana
Vejzovića
Trajanje projekta:
20.06-20.07.2012. godine
Broj volontera:
25
Broj volonterskih sati:
202
Broj korisnika:
165
Članovi neformalne grupe koji su
inicirali projekat:
Samir Šić, Maehmed Aščić, Derviš
Aščić, Tarik Krnjić i Fariz Aščić
Omladinska banka Novi Travnik
Projekat:
Nogometno igralište Prvomajska
Mjesto:
MZ Centar II, Novi Travnik
Ova grupa je odlučila da uredi nogometno igralište u njihovom naselju na kojem će mladi se moći baviti
sportom i družiti.
Uz podršku volontera su prvo očistili teren, proširil ga, nasuli materijalom (tri sloja pijeska, sitnog kamena,
pa zemlja), poravnali ručno i uz pomoć valjka, a zatim postavili cijevi za ogradu i zaštitnu mrežu visine 4m
oko nogometnog igrališta. Naravno na kraju su postavili golove i organizirali nogometni turnir.
Ukupna vrijednost projekta:
2.997,09 KM
Sredstva Omladinske banke:
Odobreno: 1.500,00 KM
Potrošeno: 1.497,09 KM
Doprinos zajednice:
U robi/uslugama: 1.500,00 KM
Sponzori iz zajednice:
Croatia osiguranje d.d. podružnica Vitez,
''INTER 96'' d.o.o. Vitez, B.C. ''Vidak'' Novi
Travnik, ''Gyros-B'' Novi Travnik, Goran
Pejaković, Siniša Smiljić, Dragan Krišto,
Nenad Krišto, Mario Kapetak, Kristijan
Šapina, Nikola Cindrić, Dalibor Ćorić,
Ivan Kajić i Boris Krišto
Trajanje projekta:
1.07-31.10.2012. godine
Broj volontera:
12
Broj volonterskih sati:
159
Broj korisnika:
40
Članovi neformalne grupe koji su
inicirali projekat:
Goran Pejaković, Nenad Krišto, Dragan
Krišto, Ivank Kajić i Mario Kapetan
165
Projekat:
Izrada varoške, gospodske ženske narodne nošnje
Mjesto:
Novi Travnik
Cilj ovog projekta je bio uključivanje mladih kroz edukaciju i očuvanje starih zanatskih vještina da doprinesu
promociji očuvanja kulturnog nasljeđa.
Volonteri su uz stručnu podršku kroz projekat uspjeli da nabave potreban materijal, iskroje i sašiju haljine i
digišlije, ali i nauče i uspješno završe na haljinama šivanje svile, zlatovez na digišlijama i heklanje. Najveći
izazov je bila nabavka starog nakita, ali i to su supješno riješili. Vidljivi rezultat su osam narodnih nošnji
koje su članice grupe prezentovale u Novom Travniku tokom manifestacije Dani folklora i Rujanskih susreta,
ali i na 48. europskom festivalu folklora u Bitburgu. Urađena narodna nošnja će biti korištena samo tokom
manifestacija i smotri kao doprinos očuvanju zajedničkog kulturnog nasljeđa.
Ukupna vrijednost projekta: 5.312,03 KM
166
Sredstva Omladinske banke:
Odobreno: 2.000,00 KM
Potrošeno: 1.999,36 KM
Doprinos zajednice:
U novcu: 702,67 KM
U robi/uslugama: 2.610,00 KM
Sponzori iz zajednice:
Udruga ''Hrvatska žena kraljica Katarina'' Novi Travnik, Udruga
''Baština'' Rankovići-Novi Travnik, KUD ''Stari hrast 2000'' Novi
Travnik, Pole extra d.o.o. Novi Travnik, Foto studio Franjić, Kata
Ramljak, Ankica Mitrović, Dragica Kolar i Josip Skopljaković
Trajanje projekta:
15.06-31.10.2012. godine
Broj volontera:
12
Broj volonterskih sati:
157
Broj korisnika:
500
Članovi neformalne grupe
koji su inicirali projekat:
Suzana Lozančić, Marina Trupina, Nina Šainović, Ivona Lukić i
Matea Jakovljević
Omladinska banka Novi Travnik
Projekat:
Dani sporta u srednjoj školi
Mjesto:
MZ Kalinska, Novi Travnik
Cilj ovog projekta je bio uključivanje srednjoškolaca sportske aktivnosti radi zajedničkog druženja i
promovisanja aktivizma među mladima
Grupa koja je inicirala projekat je uz podršku srednje škole organizovala sportska takmičenja u ženskoj
odbojci, stonom tenisu i nogometu. Oko 300 mladih je učestvovalo na takmičenjima, a najbolji su dobili
majice, pehare i plakete.
Ukupna vrijednost projekta:
3.299,22 KM
Sredstva Omladinske banke:
Odobreno: 1.620,00 KM
Potrošeno: 1.619,22 KM
Doprinos zajednice:
U robi/uslugama: 1.680,00 KM
Sponzori iz zajednice:
MSŠ ''308. Slavna brdska brigada''
Novi Travnik
Trajanje projekta:
15.06-31.10.2012. godine
Broj volontera:
13
Broj volonterskih sati:
764
Broj korisnika:
300
Članovi neformalne grupe koji su
inicirali projekat:
Lamija Rizvić, Harisa Muslimović,
Naser Maličević, Enisa Muslimović i
Lejla Hajrić
167
Projekat: Uređenje sportskog terena Trenica
Mjesto: MZ Trenica, Novi Travnik
Glavni cilj projekta je bio poboljšati uslove za sportsko rekreativne aktivnosti mladih i uključivanje učenika i
mještana Trenice u zajedničke aktivnosti koje doprinose boljem životu.
U neposrednoj blizini školskog terena izvršili su postavljanje potpornog zida pored potoka koji je bio srušen
zbog bujuca, postavili su pored terena metalne zaštitne mreže, izvršili ocrtavanje terena, te postavili nove
mreže na golovima.
Ukupna vrijednost projekta:
Sredstva Omladinske banke:
Doprinos zajednice:
Sponzori iz zajednice:
Trajanje projekta:
Broj volontera:
Broj volonterskih sati:
Broj korisnika:
Članovi neformalne grupe koji su
inicirali projekat:
4.000,00 KM
Odobreno: 2.000,00 KM
Potrošeno: 2.000,00 KM
U robi/uslugama: 2.000,00 KM
OŠ ''Musa Ćazim Ćatić'' Trenica
15.06-31.10.2012. godine
13
90
250
Muharem Musić, Vildana Aščerić,
Mirela Jusić, Amila Skopljak i Emrah
Grizić
Projekat: Ugradnja zaštitne ograde ispred škole u Rostovu
Mjesto: MZ Rostovo, Novi Travnik
Glavni cilj projekta je bio poboljšati uslove za sportsko rekreativne aktivnosti mladih u ovom selu.
Na školskom terenu se realizovao projekat, a nabavili su materijal, iskopali rupe,
postavili cijevi i ogradu oko igrališta.
Ukupna vrijednost projekta:
Sredstva Omladinske banke:
Doprinos zajednice:
Sponzori iz zajednice:
Trajanje projekta:
Broj volontera:
Broj volonterskih sati:
Broj korisnika:
Članovi neformalne grupe koji su
inicirali projekat:
168
4.564,69 KM
Odobreno:1.997,80 KM
Potrošeno: 1.994,69 KM
U robi/uslugama: 2.570,00 KM
OŠ ''Edhem Mulabdić'' Oparapodručna škola Rostovo
20.06-25.07.2012. godine
10
100
100
Nermin Šumarić, Omer Sarajčić,
Senic Hodžić, Ramiz Šumarić i Ensar
Hodžić
Omladinska banka Novi Travnik
Projekat: Učionica u prirodi
Mjesto: MZ Opara, Novi Travnik
Glavni cilj projekta je bila eko edukacija mladih korisnika učionice, te povećati druženje i saradnju mladih
kroz organizaciju debata i okruglih stolova u novoizgrađenoj učionici u prirodi.
U dvorištu osnovne škole su na lokalitetu Zelena izgradili platformu i krovnu konstrukciju i dali novi izgled
učionici u prirodi za mlade i one koji se tako osjećaju.
Ukupna vrijednost projekta:
Sredstva Omladinske banke:
Doprinos zajednice:
Sponzori iz zajednice:
Trajanje projekta:
Broj volontera:
Broj volonterskih sati:
Broj korisnika:
Članovi neformalne grupe koji su
inicirali projekat:
4.503,00 KM
Odobreno:1.992,20 KM
Potrošeno: 1.998,00 KM
U robi/uslugama: 2.505,00 KM
OŠ ''Edhem Mulabdić'' Opara
20.06-20.07.2012. godine
10
180
200
Sabina Tahirović, Mahir Skopljak,
Emina Otuzbir, Džemal Dedić i
Amira Skopljak
Projekat: Dodatna oprema za poboljšanje
rada mažoretkinja Novi Travnik
Mjesto: Novi Travnik
Glavni cilj projekta je bio poboljšanje uslova za rad grupe mažoretkinja u Novom Travniku.
Kroz prrojekat su uspjeki nabaviti dodatnu opremu, uraditi novu koreografiju i sa novim članicama
pripremiti i održati nekoliko nastupa.
Ukupna vrijednost projekta:
Sredstva Omladinske banke:
Doprinos zajednice:
Sponzori iz zajednice:
Trajanje projekta:
Broj volontera:
Broj volonterskih sati:
Broj korisnika:
Članovi neformalne grupe koji su
inicirali projekat:
2.370,00 KM
Odobreno:1.170,00 KM
Potrošeno: 1.170,00 KM
U robi/uslugama: 1.200,00 KM
Udruga ''Dok teče Lašva'' Novi
Travnik
1.07-30.09.2012. godine
10
100
1000
Ivona Lukić, Tanja Bavrka, Matea
Raguž, Matea Lukić i Betin Maroš
169
Download

Iskustvo dobre prakse 2012