JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA TUZLA
Broj:
Datum:
RASPORED INSTRUKTIVNO - KONSULTATIVNE NASTAVE ZA VANREDNE KANDIDATE PRVOG
RAZREDA U MARTU 2015. GOD.
Dan:
Predmet:
Nastavnik:
Učionica:
Vrijeme:
Srijeda
Informatika
Delalić Nermina
I-a
17:50
Četvrtak
Islamska vjeronauka
Suljić Edina
I-a
17:00
Četvrtak
Latinski jezik
Tomić Draginja
I-a
17:50
Petak
Uvod u laboratorijski rad; Praktična nastava:
Uvod u laboratorijski rad
Suljagić Mersida
I-a
16:10
Subota
Higijena i zdravstvena zaštita
Delić Mrza
I-d
8:00
Subota
Anatomija i fiziologija čovjeka (prva grupa)
Cavrić Suada
I-d
9:30
Subota
Anatomija i fiziologija čovjeka (druga grupa)
Kalesić Jasmin
I-e
9:30
Subota
Zdravstvena njega
Jurišić Marijana
I-d
11:00
Nedjelja
Fizika
Avdić Aida
I-a
8:00
Nedjelja
Biologija
Šahmanović Isak
I-a
9:30
Nedjelja
Hemija
H.Halilović Sabina
I-a
11:00
Nedjelja
Religijska kultura
Onodi Ljiljana
I-a
12:30
Instruktivna nastava 1 od 5
RASPORED INSTRUKTIVNO - KONSULTATIVNE NASTAVE ZA VANREDNE KANDIDATE DRUGOG
RAZREDA U MARTU 2015. GOD.
Dan:
Predmet:
Nastavnik:
Učionica:
Vrijeme:
Utorak
Sociologija
Hadžiomerović Hazim
I-b
17:50
Srijeda
Fizika
Avdić Zinaida
I-b
16:10
Srijeda
Engleski jezik
Mujanović Selma
I-b
17:50
Četvrtak
Islamska vjeronauka
Suljić Edina
I-b
17:50
Petak
Analitička hemija; Praktična nastava: Analitička
hemija
Ramić Admir
I-b
17:50
Subota
Anatomija i fiziologija čovjeka (prva grupa)
Ajruli Mirna
I-a
8:00
Subota
Medicinska mikrobiologija s
epidemiologijom(druga grupa)
Herić Alisa
I-b
8:00
Subota
Socijalna medicina(treća grupa)
Petrović Sunčica
I-c
8:00
Subota
Anatomija i fiziologija čovjeka (druga grupa)
Ajruli Mirna
I-a
9:30
Subota
Medicinska mikrobiologija s
epidemiologijom(treća grupa)
Herić Alisa
I-b
9:30
Subota
Socijalna medicina(prva grupa)
Petrović Sunčica
I-c
9:30
Subota
Anatomija i fiziologija čovjeka (treća grupa)
Ajruli Mirna
I-a
11:00
Subota
Medicinska mikrobiologija s
epidemiologijom(prva grupa) / Medicinska
mikrobiologija
Herić Alisa
I-b
11:00
Subota
Socijalna medicina(druga grupa)
Petrović Sunčica
I-c
11:00
Subota
Praktična nastava: Medicinska mikrobiologija
Herić Alisa
I-b
12:30
Nedjelja
Biologija
Mišković Maida
I-a
8:00
Nedjelja
Uvod u rehabilitaciju; Osnove kineziologije;
Masaža
Jahić Edina
I-e
9:30
Nedjelja
Zdravstvena njega (prva grupa)
Ljubunčić Milica
I-b
9:30
Nedjelja
Zdravstvena njega (druga grupa)
Stjepić Brankica
I-c
9:30
Nedjelja
Zdravstvena njega (treća grupa)
Hodžić Jasmina
I-d
9:30
Nedjelja
Zdravstvena njega (četvrta grupa)
Kišić Mirnesa
I-e
9:30
Nedjelja
Fizikalna terapija
Mujabašić Sabiha
I-f
10:15
Nedjelja
Hemija
Habul Vildesa
I-b
11:00
Nedjelja
Religijska kultura
Onodi Ljiljanja
I-a
12:30
Nedjelja
Katolička vjeronauka
Trkulja Vanja
I-b
12:30
Instruktivna nastava 2 od 5
RASPORED INSTRUKTIVNO - KONSULTATIVNE NASTAVE ZA VANREDNE KANDIDATE TREĆEG
RAZREDA U MARTU 2015. GOD.
Dan:
Predmet:
Nastavnik:
Učionica:
Vrijeme:
Ponedjeljak
Hemija
Ikanović Izeta
I-c
17:50
Utorak
Bosanski,hrvatski,srpski jezik i književnost
Aksentijević Danica
I-c
17:00
Utorak
Fizika; Elektronika
Sućeska Amira
I-c
17:50
Četvrtak
Demokratija i ljudska prava
Ahmetović Amir
I-c
17:50
Petak
Biohemija
Suljagić Mersida
I-a
16:10
Petak
Medicinska psihologija i pedagogija
Mijatović Ivana
I-c
16:10
Petak
Biologija
Aščić Mubera
I-c
17:50
Subota
Patologija i patofiziologija
Omazić Muhamed
II - a
8:00
Subota
Farmaceutska hemija s farmakologijom;
Praktična nastava:Farmaceutska hemija s
farmakologijom
Alihodžić Aldijana
I-f
8:00
Subota
Botanika s farmakognozijom; Praktična nastava:
Aganović Azemina
Botanika s farmakognozijom
I-f
8:45
Subota
Klinička medicina 1: Interne bolesti
Omazić Muhamed
II - a
9:30
Subota
Prirodna ljekovita sredstva
Aganović Azemina
I-f
9:30
Subota
Klinička medicina 1: Hirurgija
Babajić Emina
II - a
11:00
Nedjelja
Klinička medicina 1: Bolesti čula
Ajruli Mirnesa
I-f
8:00
Nedjelja
Osnove kineziologije; Kineziterapija; Masaža;
Klinička medicina
Jahić Edina
II - c
8:45
Nedjelja
Klinička medicina 1: Bolesti nervnog sistema
Jahić Amela
I-f
9:30
Nedjelja
Fizikalna terapija; Socijalna medicina
Mujabašić Sabiha
II - c
11:00
Nedjelja
Farmakologija
Beganović Mirna
I-f
11:00
Instruktivna nastava 3 od 5
RASPORED INSTRUKTIVNO - KONSULTATIVNE NASTAVE ZA VANREDNE KANDIDATE ČETVRTOG
RAZREDA U MARTU 2015. GOD.
Dan:
Predmet:
Nastavnik:
Učionica:
Vrijeme:
Ponedjeljak
Matematika
U.P.Jasminka
I-d
16:10
Ponedjeljak
Bosanski,hrvatski,srpski jezik i književnost
B.M.Sedina
I-d
17:50
Utorak
Engleski jezik
K.D.Lejla
I-d
17:50
Utorak
Njemački jezik
Tinjić Nedima
I-e
17:50
Srijeda
Fizika
Dedić Zineta
I-d
16:10
Srijeda
Tjelesni i zdravstveni odgoj
Šljivić Isak
I-d
17:50
Četvrtak
Biologija
Selimović Medhin
I-d
18:40
Petak
Hemija
Alibegović Enisa
I-d
17:00
Subota
Klinička medicina 2: Pedijatrija
Hodžić Almerisa
II - b
8:00
Subota
Zdrava ishrana i dijetetika
Stjepić Đuka
II - b
9:30
Subota
Farmaceutska hemija s farmakologijom
Alihodžić Aldijana
II - c
8:45
Subota
Bromatologija; Praktična nastava:Bromatologija Alihodžić Aldijana
II - c
9:30
Subota
Praktična nastava:Botanika s farmakognozijom
Aganović Azemina
II - c
10:15
Subota
Klinička medicina 2: Zarazne bolesti
Đurić Sanja
II - b
11:00
Subota
Farmaceutska tehnologija s kozmetologijom;
Praktična nastava: Farmaceutska tehnologija s
kozmetologijom
Burgić Nedimka
II - c
11:00
Nedjelja
Klinička medicina 2: Psihijatrija
Jahić Amela
II - b
8:00
Nedjelja
Kineziterapija; Masaža; Klinička medicina
Jahić Edina
II - d
9:30
Nedjelja
Klinička medicina 2: Ginekologija i akušerstvo
Petrović Sunčica
II - b
9:30
Nedjelja
Industrijska proizvodnja lijekova; Praktična
nastava:Industrijska proizvodnja lijekova
Beganović Mirna
II - c
10:15
Nedjelja
Urgentna medicina
Tursunović Renata
II - b
11:00
Nedjelja
Fizikalna terapija; Dermatologija
Mujabašić Sabiha
II - d
11:45
Instruktivna nastava 4 od 5
Instruktivna nastava se održava u navedenim učionicama, a po potrebi u i odgovarajućim
kabinetima u JU Srednja medicinska škola u Tuzli!
VANREDNI KANDIDATI ĆE ZA POLAGANJE DOPUNSKIH ISPITA SVA POTREBNA OBAVJEŠTENJA,
LITERATURU, KAO I ISPITNA PITANJA POTREBNA ZA POLAGANJE ISPITA DOBITI ISKLJUČIVO OD
NASTAVNIKA KOJI IM IZVODI INSTRUKTIVNO - KONSULTATIVNU NASTAVU!
ZA INFORMACIJE U VEZI NEKOG PREDMETA KANDIDATI KOJI IZ OPRAVDANIH RAZLOGA NE MOGU
PRISUSTVOVATI ORGANIZOVANOJ INSTRUKTIVNO -KONSULTATIVNOJ NASTAVI MOGU SE SVAKIM
DANOM JAVITI I PREDSJEDNIKU AKTIVA KOJEMU PRIPADA ODGOVARAJUĆI NASTAVNI PREDMET:
AKTIV
NASTAVNIK
Bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti
Brkić Međedović Sedina
Stranih jezika
Kusturica Divjak Lejla
Društvenih nauka
Ćorić Mubera
Tjelesnog i zdravstvenog odgoja
Buljubašić Natmir
Matematike, informatike i fizike
Ustavdić Pirić Jasminka
Biologije i hemije
Ikanović Izeta
Doktora medicine i mag. farmacije
Ajruli Mirna
Nastavnika praktične nastave – Zdravstvene njege
Mujčinović Fatima
Tuzla: 13. 3. 2015. god.
Direktor:
Mr.sc. Jasna Hadžiselimović, prof.
Instruktivna nastava 5 od 5
Download

JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA TUZLA