BRČKO
B
H
38
38
22
S
22
O
18
18
8
8
OPĆINSKI INSTRUKTORI
FINALNA LISTA BEZ UVEZENIH KANDIDATA / ФИНАЛНА ЛИСТА БЕЗ УВЕЗЕНИХ КАНДИДАТА
Prezime
Презиме
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Ime
Име
Etnička pripadnost Škola
Етничка
Школа
припадност
IZABRANI KADNIDATI/ИЗАБРАНИ КАНДИДАТИ
Karasuljić
Adis
Bošnjak/-inja
Bajić
Branko
Srbin/Srpkinja
Žižić
Adisa
Bošnjak/-inja
Malkanović
Amila
Bošnjak/-inja
Kasavica
Branka
Srbin/Srpkinja
Arnautović
Enver
Albanac
Daric
Mišo
Srbin/Srpkinja
Čaber
Alma
Bošnjak/-inja
Osmanović
Erbein
Bošnjak/-inja
Salihović
Jasmina
Bošnjak/-inja
Mujanović
Mirnesa
Bošnjak/-inja
Duvnjak
Tijana
Srbin/Srpkinja
Dubravić
Almedin
Srbin/Srpkinja
Alihodžić
Edin
Bošnjak/-inja
8/26/2013 10:09:08 AM
Status u
aktivnosti
Статус у
активности
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Opći dojam
Општи дојам
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Rukopis
Рукопис
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Ukupan broj
bodova
Укупан број
бодова
Rad u drugoj Žrtva rata Krug
općini
Жртва рата izbora
Рад у другој
Круг
општини
избора
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
Da/Да
Da/Да
Da/Да
Da/Да
Da/Да
Da/Да
Da/Да
Da/Да
Da/Да
Da/Да
Da/Да
Da/Да
Da/Да
Da/Да
Da/Да
Da/Да
Da/Да
Da/Да
Da/Да
Da/Да
Da/Да
Općina
prebivališta
Општина
пребивалишта
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Stranica / Страница 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Mišković
Karić
Mijatović
Mujić
Radiša
Sofrenović
Maratović
Kavazović
Čelik
Kukuljević
Bahor
Hamidović
Damjanac
Tripunoski
Imamović
Memović
Subašić
Stokić
Geljić
Barišić
Grujić
Kalesić
Omerhodžić
Grahovac
Kurtalić
Đukrić
Anđić
Čivić
Simić
Hodžić
Pajkanović
Knežević
Tomić
8/26/2013 10:09:08 AM
Marko
Mirsada
Andrijana
Edin
Mirjana
Tanja
Ljubomir
Zlatan
Aleksandar
Jasmina
Elma
Aida
Nemanja
Dea
Berina
Maida
Asja
Nikola
Marinko
Dubravko
Sanja
Edin
Asja
Stanislava
Mirza
Nataša
Marijan
Amer
Slavica
Elmedin
Zora
Mirjana
Ana
Hrvat/-ica
Bošnjak/-inja
Hrvat/-ica
Bošnjak/-inja
Srbin/Srpkinja
Srbin/Srpkinja
Srbin/Srpkinja
Bošnjak/-inja
Srbin/Srpkinja
Bošnjak/-inja
Bošnjak/-inja
Bošnjak/-inja
Srbin/Srpkinja
Makedonka
Bošnjak/-inja
Bošnjak/-inja
neopredjeljen
Srbin/Srpkinja
Hrvat/-ica
Hrvat/-ica
Neopredjeljen
Bošnjak/-inja
Bošnjak/-inja
Srbin/Srpkinja
Bošnjak/-inja
Srbin/Srpkinja
Hrvat/-ica
Bošnjak/-inja
Srbin/Srpkinja
Bošnjak/-inja
Srbin/Srpkinja
Hrvat/-ica
Hrvat/-ica
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
Da/Да
Da/Да
Da/Да
Da/Да
Da/Да
Da/Да
Da/Да
Da/Да
Da/Да
Da/Да
Da/Да
Da/Да
Da/Да
Da/Да
Da/Да
Da/Да
Da/Да
Da/Да
Da/Да
Da/Да
Da/Да
Da/Да
Da/Да
Da/Да
Da/Да
Da/Да
Da/Да
Da/Да
Da/Да
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Stranica / Страница 2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
Šinka
Ristanović
Jovanović
Jahić
Gudeljević
Josić
Šuvalić
Karamustafić
Hadžić
Damjanović
Nišić
Đurić
Muminović
Murselović
Mujić
Elezović
Čardaklija
Abidović
Lamešić
Bešić
Hasanović
Perišić
Trninić
Mujkanović
Đurić
Šokčević
Božić
Redžić
Sarajlić
Dubravić
Čaušević
Rosić
Ostoić
8/26/2013 10:09:08 AM
Sabina
Jovanka
Siniša
Asmir
Klaudija
Perica
Asima
Edina
Almir
Slavica
Anel
Bojana
Nihad
Adnan
Semira
Almir
Negra
Amer
Anto
Esma
Šemsa
Mladen
Milijana
Asmir
Dajana
Dragan
Marina
Mirsad
Denis
Deni
Mirela
Dijana
Dijana
Hrvat/-ica
Srbin/Srpkinja
neopredjeljen
Bošnjak/-inja
Hrvat/-ica
Hrvat/-ica
Bošnjak/-inja
Bošnjak/-inja
Bošnjak/-inja
Srbin/Srpkinja
Bošnjak/-inja
Srbin/Srpkinja
Bošnjak/-inja
Bošnjak/-inja
Bošnjak/-inja
Bošnjak/-inja
Bošnjak/-inja
Bošnjak/-inja
Hrvat/-ica
Bošnjak/-inja
Bošnjak/-inja
jevrej
Hrvat/-ica
Bošnjak/-inja
Hrvat/-ica
Hrvat/-ica
Bošnjak/-inja
Bošnjak/-inja
Bošnjak/-inja
Hrvat/-ica
Hrvat/-ica
Hrvat/-ica
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1,833
1,833
1,833
1,833
1,833
1,833
1,833
1,833
1,833
1,833
1,667
1,667
1,5
1,167
1,167
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
7,833
7,833
7,833
7,833
7,833
7,833
7,833
7,833
7,833
7,833
7,667
7,667
7,5
7,167
7,167
Da/Да
Da/Да
Da/Да
Da/Да
Da/Да
Da/Да
Da/Да
Da/Да
Da/Да
Da/Да
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Stranica / Страница 3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
81
82
83
84
85
86
mojsić
Matić
Garić
Mendeš
Paunović
Grahovac
Goran
Petar
Igor
Ružica
Njegoslav
Bojan
Hrvat/-ica
Hrvat/-ica
Hrvat/-ica
Hrvat/-ica
Hrvat/-ica
Crnogorac
4
4
3
4
4
4
2
2
2
1
2
0
1
1
2
2
0,833
2
7 Da/Да
7
7
7
6,833
6 Da/Да
Ukupno / Укупно
1
1
1
1
1
1
86
KANDIDATI KOJI SU ODABRANI NA KONAČNOJ LISTI DUŽNI SU DA SE JAVE U ROKU OD DVA DANA (27 I 28.8.2013) GODINE U PROSTORIJE PPLS GDJE SU
IZVRŠILI PRIJAVLJIVANJE, U VREMENU OD 8 do 16 sati, TE DA PRILOŽE DOKUMENTACIJU U SKLADU S JAVNIM POZIVOM, I TO KOPIJE DOKUMENATA UZ
ORIGINALE DOSTAVLJENE NA UVID:
OSOBNE ISKAZNICE/LIČNE KARTE
DIPLOME
INDEXA (ZA STUDENTE) ILI POTVRDA FAKULTETA O STUDIRANJU
DOKAZ DA JE KANDIDAT BIO BORAC, INVALID RATA, CIV.ŽRTVA RATA, ČLAN OBITELJI POGINULOG BORCA (AKO JE KANDIDAT NAZNAČIO U APLIKACIJI)
UVJERENJE ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE ĆE PRIBAVITI PPLS SLUŽBENIM PUTEM
Mjesto i datum obuke biti će naknadno objavljeni na istim mjestima informiranja kao i konačne liste.
Predsjednik PPLS
8/26/2013 10:09:08 AM
Stranica / Страница 4
0
0
0
0
0
0
Download

OPĆINSKI INSTRUKTORI BRČKO