Tatjana Relić, psiholog
Koordinator projekta u JUSMŠ “Ivan Goran Kovačić“
Herceg Novi
„Regionalna podrška inkluzivnom
obrazovanju“
Zajednički projekat Evropske
unije i Savjeta Evrope
O
Trajanje projekta
• 35 mjeseci, s početkom u januaru 2013. godine
Finansijska sredstva obezbijedili:
Evropska unija (90%)
Savjet Evrope (10%)
Projektni timovi u regionu smješteni su u
Sarajevu, Beogradu, Tirani i tim u Strazburu
Partneri u projektu
•
•
•
•
•
Ministarstva i lokalne uprave
Nastavnici
Administracija škola
Roditelji
Evropska fondacija za obuku (ETF)
Ciljevi, aktivnosti i metode rada
• Regionalni projekat za Jugoistočnu Evropu
(zbog sličnosti socijalnog, političkog i
ekonomskog konteksta i problema koji su
zajednički zemljama u regionu)
• Poboljšava socijalnu inkluziju i socijalnu
koheziju u regionu putem promovisanja
inkluzivnog obrazovanja i obuke.
Ciljevi, aktivnosti i metode rada
• Promoviše se koncept inkluzivnog obrazovanja
kao princip reforme koji poštuje i njeguje
različitosti između učenika, sa posebnim
fokusom na one grupe koje su više izložene
riziku marginalizacije i isključenosti
• Aktivnosti su fokusirane na 49 pilot škola
(7 po zemlji korisnici projekta)
Ciljevi, aktivnosti i metode rada
• Zemlje korisnice projekta: Albanija, Bosna i
Hercegovina, Hrvatska, Crna Gora, Srbija,
Makedonija, Kosovo
• Projekat ima pristup „odozdo na gore“ koji će
pomoći kreatorima politike da krenu od
iskustava iz prakse (pilot škola) i primjene ih
(utvrđene efikasne postupke u ovoj oblasti) u
svojim reformama obrazovanja
Mreže u okviru projekta
• Mreža škola (svaka pilot škola formirala je
školski tim)
• Mreža nastavnika (svaka pilot škola formirala je
i tim nastavnika)
• Mreža kreatora politike (svaka škola ima svog
predstavnika u timu kreatora politike)
Timovi u našoj školi
• Školski tim: Momir Dragićević, Slavica Žorić,
Jelena Borović, Tatjana Relić, Ljubomir
Ljubisavljević
• Tim nastavnika: Ksandra Popović, Danijela
Gudeljević, Snežana Brajović, Milenko Živković,
Milan Rađenović
Naša škola kao dio projekta
• U septembru 2013.godine aplicirali smo za
učešće u projektu, a u oktobru 2013. smo
izabrani kao jedna od 7 pilot škola u Crnoj Gori
• U martu 2014.godine smo, u organizaciji Savjeta
Evrope, učestvovali u inicijalnom istraživanju
koje je imalo za cilj prikupljanje podataka iz
oblasti inkluzije (ispitanici: učenici, nastavnici, roditelji, školski
tim, predstavnici lokalne zajednice)
Sastanci i konferencije
• I Regionalna konferencija „Prihvatanje različitosti
kroz obrazovanje“, novembar 2013.godine, Tirana –
učestvovao M.Dragićević
• I Regionalni sastanak Mreže kreatora politike,
6.mart 2014.godine, Sarajevo – učestvovao
Lj.Ljubisavljević
• I Regionalna radionica Tima nastavnika, 24-25. jun
2014.godine, Skoplje – učestvovala K.Popović
• II Regionalna radionica Tima nastavnika, 2-3.jul
2014.godine, Tirana – učestvovala S.Žorić
Sastanci i konferencije
• I Regionalni sastanak radne grupe kreatora politike
za osnovno obrazovanje, septembar 2014. godine,
Podgorica - učestvovao Lj.Ljubisavljević
• I Regionalni sastanak i studijska posjeta radne
grupe kreatora politike za opšte srednje
obrazovanje, Slovenija, oktobar 2014. godine –
učestvovao Lj.Ljubisavljević
• II Regionalna konferencija „Inkluzija u praksi u
Jugoistočnoj Evropi“, 28-29.oktobar 2014.godine,
Zagreb – učestvovale S.Žorić i J.Borović
Aktivnosti u Školi
• Fokus grupe - učenici, osoblje škole, roditelji,
šira zajednica (sproveo Forum MNE, uz našu
podršku) u sklopu projekta -9.april 2014.godine
• 25.i 27.maja 2014.godine sastanci sa
predstavnicom Savjeta Evrope i Foruma MNE (o
predstojećim aktivnostima i pisanju projekta)
• Predstavljanje rezultata fokus grupa – 6.jun
2014.godine
Projekat naše škole
• Članovi školskog tima, u saradnji sa timom
nastavnika, napisali su, do 15.jula 2014.godine,
prijedlog projekta Savjetu Evrope, kako bi nam
se odobrila sredstva (9,500 €) za njegovu
realizaciju i time pospiješila inkluzivnost naše
škole.
• U novembru 2014.godine prijedlog projekta je
prihvaćen od strane Savjeta Evrope i potpisan je
ugovor o grantu za naš prijedlog projekta.
Projekat:
Plan za unapređenje inkluzivnog
obrazovanja
(decembar 2014-septembar 2016)
• Početkom decembra 2014. godine, izvršena je
individualna i timska procjena, od strane
nastavnika i školskog tima, tri komponente
Indeksa za inkluzivnost: kulture, politike i
prakse (upitnik-Pogled na našu školu)
• Na osnovu procjene kulture, politike i prakse
izdvojeni su i analizirani ključni prioriteti za
poboljšanje u narednom periodu
Akcioni plan
• Urađen je Akcioni plan za unapređenje
inkluzivnog obrazovanja (za period od decembra 2014. do
decembra 2015.godine) koji uključuje sljedeće
aktivnosti:
Obezbjeđivanje prostorija i kadrova za rad sa
nadarenim i talentovanim učenicima i
volonterski rad - decembar 2014.
Edukacija kadrova za rad sa nadarenim i
talentovanim učenicima i volonterski rad januar i februar 2015. (u okviru ove aktivnosti planirana su
tri seminara: „Otkrivanje, rad i dalja afirmacija nadarenih
učenika“; „Podrška talentovanim i darovitim učenicima“; „Rad sa
talentovanom djecom“)
Akcioni plan
Nabavka opreme za rad sa nadarenim i
talentovanim učenicima - decembar 2014-jun
2015.
Primjena instrumenata za otkrivanje nadarenih i
talentovanih učenika i učesnika volonterskog
kluba
IOP za talentovane učenike - mart 2015.
Volonterski klub „Tačka oslonca“ - februar 2015.
Akcioni plan
Podrška učenicima koji učestvuju na takmičenjima
Organizovanje Dana otvorenih vrata
Organizovanje Kolonije: naučno-istraživačke i
stvaralačke – maj 2015.
Organizovanje Donatorske večeri - april i jun 2015.
Predstava – april 2015.
Odbojkaška utakmica - maj 2015.
Formiranje novih timova za izradu razvojnog plana Škole
i za procjenu napredovanja i kvaliteta
Izbor vannastavnih aktivnosti
Evaluacija
http://pjp-eu.coe.int/web/inclusive-education
https://www.facebook.com/RegionalSupportInclusiveEducation
Download

Ovdje možete pogledati prezentaciju