Turistička organizacija opštine Plav
IZVJEŠTAJ O RADU
za period 01.01.2013. – 31.12.2013. godine
Plav, mart 2014.
Racina bb, 84325 Plav
Crna Gora - MNE
tel: +382 51 250 151
email: [email protected]
web: www.toplav.me
PIB: 02745321
ţ.r: 510-25032-22 (CKB)
SADRŢAJ
Uvod.............................................................................................................................. 3
1. TO Plav - Radni prostor i Suvenirnica.................................................................... 4
2. TO Plav - Online marketing - Public Relations...................................................... 5
3. TO Plav – Info sluţba i Turistički promet............................................................... 7
4. TO Plav – Projekti u turizmu................................................................................... 9
5. TO Plav - Sajamski nastupi.................................................................................... 15
6. TO Plav - Zaštita ţivotne sredine........................................................................... 18
7. TO Plav - Ljetnja turistička sezona...................................................................... 19
8. TO Plav – Manifestacije......................................................................................... 20
9. TO Plav – Kongresni turizam................................................................................ 23
10. TO Plav – Stručno usavršavanje......................................................................... 26
11. TO Plav - Pravni poslovi..................................................................................... 27
12. TO Plav – Finansiranje....................................................................................... 27
13. TO Plav – Promo materijal................................................................................. 28
Ostvareni rezultati TO Plav u 2013.godini…………………………………….….. 29
Predlog mjera za unapreĎenje i funkcionisanje TO Plav…………………….….. 30
Zaključak………………………………………………………………………..… 31
-2-
Racina bb, 84325 Plav
Crna Gora - MNE
tel: +382 51 250 151
email: [email protected]
web: www.toplav.me
PIB: 02745321
ţ.r: 510-25032-22 (CKB)
Uvod
Turistička organizacija opštine Plav sa intenzivnijim radom kreće početkom 2013. godine.
Na početku se sva pažnja morala posvetiti stvaranju elementarnih uslova za normalan rad i obezbjeĎivanje
radnog okruženja koje motiviše, što je i učinjeno uz podršku stranih ali i domaćih partnera, i to uglavnom
sportskih društava, klubova, ali i pojedinaca.
Zatim se krenulo u rad za pripremu ljetnje turističke sezone, koji se ogledao u objedinjavanju
informacija potrebnih svakom posjetiocu Plava kao turističke destinacije, marketingu i promociji, u čemu se i
uspjelo. TO Plav je na vrijeme ustanovila svoj rad, vratila povjerenje i izgradila imidž turističkog info servisa,
postavila sebi ciljeve koji su u potpunosti ostvareni, što se lako može primjetiti u nastavku izvještaja kroz mnoge
značajne pozitivne rezultate.
TO Plav je za godinu dana pokazala rezultate koji opravdavaju njeno postojanje a proizvod svega su
zadovoljni posjetioci, turisti, partneri i svi drugi.
Na početku 2013.godine opština Plav je raspolagala sa sledećim smještajnim jedinicima
Komnenovo etno selo, odnosno hotel Kula Damjanova raspolaže sa 85 ležaja rasporeĎenih u jednokrevetne,
dvokrevetne, trokrevetne sobe i apartmane.
Eko naselje Aqua posjeduje 45 kreveta, rasporeĎenih u posebnim kućicama odnosno bungalovima.
Hotel Rosi posjeduje 62 ležaja u jednokrevetnim, dvokrevetnim, tro i četvorokrevetnim sobama i
apartmanima.
Eko katun Grebaje raspolaže sa 32 kreveta, rasporeĎenih u kućicama odnosno bungalovima.
Gusinjska Kula raspolaže sa 24 kreveta,rasporeĎena u sobama hostelskog tipa.
Prenoćište Đerdan raspolaže sa 16 ležaja.
Lake Views Camp je kapaciteta 50 ležaja, odnosno 30 kreveta i 20 mjesta za kampovanje.
Eko Planinarsko naselje Hrid je kapaciteta 15 ležaja, tipa kolektivnog smještaja, karakterističnog za planinska
područja.
Planinarski dom PK Karanfil – Gusinje kapacitet 15+15 pomoćnih
Planinarski dom Branko Kotlajić PK Radnički Beograd kapacitet 15+15 pomoćnih ležajeva
U privatnom smještaju nema registrovanih smještajnih jedinica.
-3-
Racina bb, 84325 Plav
Crna Gora - MNE
tel: +382 51 250 151
email: [email protected]
web: www.toplav.me
PIB: 02745321
ţ.r: 510-25032-22 (CKB)
1. TO Plav - Radni prostor i Suvenirnica
Stanje u kojem su bile prostorije TO Plav nakon preuzimanja od strane novog rukovodioca bilo je
očajno. Uslijedilo je ureĎivanje radnog prostora, kao i regulisanje neplaćenih računa. Za relativno kratko
vrijeme, TO Plav oprema svoje prostorije promotivnim materijalima, uljepšava radno okruženje fotografijama
na kojima se mogu vidjeti prirodne ljepote naše opštine, uvoĎenjem bežičnog interneta i fiksnog telefona
stvaraju se uslovi za normalno funkcionisanje.
Nakon izvjesnog vremena, TO Plav uz napore direktora dobija odreĎeni inventar od kancelarija CHF/EGP i
ORT/PWDI. Dok ostali dio namještaja kupuje iz svog budžeta.
Sl 1: Kancelarija dir.
Sl 2: Suvenirnica u sklopu TO
Nedugo zatim, TO Plav osniva skromnu Suvenirnicu u okviru svojih prostorija gdje posjetioci mogu da
pronaĎu nešto što će odnijeti sa sobom, a što će ih uvijek podsjećati na odmor proveden u našem kraju i
inicirati ih da se ponovo vraćaju i da nas rado preporučuju svojim prijateljima, što i jeste najveći stepen
marketinga u savremenom svijetu. U okviru suvenirnice našli su se privjesci, zidni satovi i čaše za hemijske
olovke sa logom Plavskog jezera, Ali-Pašinih izvora kao i logo manifestacije „Dani borovnice“, CD-ovi sa
dokumentarnim filmovima o ljepotama Plava, Gusinja i Murine, zatim razglednice sa motivima našeg grada,
kačketi, šeširi, zastave i sl. U prodaji su se mogle naći i neke od knjiga sa prirodnim ljepotama naših
zavičajaca, kao i planinarsko- biciklističke mape za koje je vladalo veliko interesovanje i koje su bile od velike
koristi mnogim posjetiocima i ljubiteljima Prokletija.
TO Plav će nastojati da u narednom periodu obezbijedi što bogatiji izbor suvenira, kako bi svakom turisti,
posjetiocu uljepšali boravak u našem gradu.
-4-
Racina bb, 84325 Plav
Crna Gora - MNE
tel: +382 51 250 151
email: [email protected]
web: www.toplav.me
PIB: 02745321
ţ.r: 510-25032-22 (CKB)
2. TO Plav - Online marketing & Public Relations
Menadžment TO Plav je uvijek na raspolaganju medijima i pokušava da pruži pomoć i podršku
novinarskim ekipama u snimanju raznih emisija koje se tiču turizma i njemu komplementarnih djelatnosti.
Sl: 3 Snimanje emisije Pazarni dan
Sl 4: Italijanski novinari u posjeti Plavu
Snimanje emisije “Pazarni dan” koja se snima u gotovo svim gradovima Crne Gore, njihovim prepoznatljivim i
autentičnim predjelima, trgovima realizovano je uz finansijsku i logističku podršku Turističke organizacije Plav
i Centra za kulturu Plav. TO Plav je, takoĎe, pružila podršku u snimanju emisije „ Kulturne rute sjevera CG” u
saradnji sa RRA Bjelasica, Prokletije, Komovi.
Novinarska ekipa iz Italije posjetila je naše predjele i zabilježila kako objektivom tako i riječima
najatraktivnije lokacije koje itekako vrijedi posjetiti, a sve ovo u cilju izrade Turističkog vodiča o ljepotama
Crne Gore za italijansko tržište.
Osim pomenutog, TO PLAV je bila prisutna uglavnom svakodnevno u medijima POBJEDA; VIJESTI;
DAN; DNEVNE NOVINE; BLIC; AVAZ; PUTOVANJA; tako da već u arhivi TO postoje razni novinski članci
kojih je preko 217 za samo godinu dana što zapravo ukazuje na rad, projekte, aktivnosti ove Turističke
organizacije a što su novinari ispratili. Osim pomenutih medija TO Plav je bila prisutna i na elektronskim
portalima: Portal Analitika, CDM, NTO, Fondacija, zavičajni portali... TakoĎe u 2013.godini napravljeno je
43 TV emisije o TO Plav, Plavu, Gusinju i Murini a uz zalaganje TO PLAV i to za: NTV Glas Plava, RTCG 1,
RTCG 2, RTCG Sat, Atlas TV, TV Vijesti, B92, Canal +, 24 sata, TV SUN, TV Montena, TV Jedinstvo...
-5-
Racina bb, 84325 Plav
Crna Gora - MNE
tel: +382 51 250 151
email: [email protected]
web: www.toplav.me
PIB: 02745321
ţ.r: 510-25032-22 (CKB)
.
Sl 5: Učešće u Jutarnjem programu RTCG
Sl 6: Snimanje emisije TV Vijesti
Novi menadžment tim TO PLAV, svjestan sve većeg značaja online promocije i agresivnog marketinga,
osniva FB stranicu, Twitter i You Tube kanal, preko kojih predstavlja cjelokupnu turističku ponudu Plava i
Prokletija.
Nešto kasnije, u okviru projekta Kulturna ruta Plava a uz podršku i saradnju Regionalne Razvojne
Agencije za Bjelasicu, Komove i Prokletije, TO Plav dobija i sopstveni web sajt koji se nalazi na domenu
www.toplav.me ( uz postojeći www.plav.travel ) preko koga se svi potencijalni posjetioci Plava, Gusinja i
Murine mogu informisati prije svog dolaska. Na sajtovima se nalaze opšte informacije o gradu, klimi, reljefu,
stanovništvu, kulturi, istorijski podaci, zatim podaci o smještajnim kapacitetima, lokalitetima koje vrijedi
posjetiti, manifestacijama, aktivnostima TO Plav, kategorijama turizma i sl. Pored toga, na sajtu posjetioci
mogu naći i druge korisne informacije i kontakte, kao i pogledati fotografije, brošure u PDF formatu i emisije
snimljene u našoj opštini...
TO Plav je dosta napora i truda uložila u stvaranje prepoznatljivog imidža, a prvi korak je bio
osmišljanje novog modernijeg logoa-znaka-grba ove organizacije koji će na prvi pogled asocirati na naš grad,
a koji će istovremeno biti jednostavan i lako uklopljiv za korišćenje na svim vidovima promotivnopropagandnog materijala.
Sl 7: Logo TO i FB
Sl 8: Twiter kanal TO Plav
-6-
Racina bb, 84325 Plav
Crna Gora - MNE
tel: +382 51 250 151
email: [email protected]
web: www.toplav.me
PIB: 02745321
ţ.r: 510-25032-22 (CKB)
3. TO Plav – Info sluţba i Turistički promet
Menadžment TO Plav objedinjuje u jednu cjelinu sve privredne subjekte koje direktno ili indirektno
povezuje turizam. Prikupljeni su svi bitni podaci o smještajnim kapacitetima u hotelima i eko-naseljima,
ponudama, cijenama za sve vrste i vidove turističke ponude.
Osim podataka o smještaju, TO Plav prikuplja podatke o znamenitostima Plava, Gusinja i Murine,
udaljenostima pojedinih lokaliteta, Sportsko-planinarskim i ribolovnim klubovima, uslugama turističkih vodiča,
o prevoznicima - redu vožnje i mnoge druge informacije koje su potrebne turistima kada se naĎu u našem
gradu, a koje ce im posluziti tokom boravka. Turistička organizacija je ovim korakom povezala cjelokupnu
ponudu na jednom mjestu, što i jeste bio cilj.
Kancelarija TO Plav vodi redovnu dnevnu, nedjeljnu, mjesečnu i godišnju statistiku turističkog prometa na
teritoriji opštine, pri čemu itekako nailazi na probleme i nerazumijevanje od strane izdavaoca smještaja. No, i
pored svih teškoća ipak je evidencija voĎena redovno i u skladu sa svim propisima, iz toga slijedi izvještaj
predstavljen u tabelama i graficima, i to uporedno za period 2009-2013 što se tiče broja dolazaka, noćenja,
obračuna i naplate boravišne takse.
Tabela br. 1 Broj dolazaka (izvor: Monstat)
Broj dolazaka
Godina
2009
2010
2011
2012
2013
Domaći
883
631
537
806
1023
Strani
1337
1055
1072
843
2095
Ukupno
2220
1686
1609
1649
3118
3500
3000
2500
2009
2000
2010
1500
2011
1000
2012
2013
500
0
Domaci
Strani
Ukupno
-7-
Racina bb, 84325 Plav
Crna Gora - MNE
tel: +382 51 250 151
email: [email protected]
web: www.toplav.me
PIB: 02745321
ţ.r: 510-25032-22 (CKB)
Tabela br. 2 Broj noćenja (izvor: Monstat)
Godina
2009
2010
2011
2012
2013
Broj ostvarenih noćenja u registrovanom smještaju
Domaći
Strani
3777
1847
1773
2254
1265
3101
1059
1063
4048
1820
Ukupno
5624
4027
4366
2122
5868
6000
5000
2009
2010
2011
2012
2013
4000
3000
2000
1000
0
Domaci
Strani
Ukupno
Tabela br.3 Naplata boravišne takse (izvor: Sekretarijat za privredu razvoj i finansije)
Godina
2009
2010
2011
2012
2013
Visina obračunate i naplaćene Boravišne takse
Obračunato ( eura )
Naplaćeno ( eura )
0,00
0,00
0,00
0,00
3.031,20
0,00 €
119,00 €
119,00 €
1074,60 €
1.516,45 €
Transferovano Turističkoj
organizaciji
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Iz tabela i grafika se jasno može vidjeti napredak u radu TO Plav, povećan broj dolazaka i noćenja, obračunate
i naplaćene boravišne takse ali i NETRANSFEROVANIH sredstava od boravišne takse, koja po zakonu
pripadaju isključivo TO Plav i NTO CG u srazmjeru 80%-20%. Bitno je napomenuti da se na ime naplate
boravišne takse obavljaju kompenzacije izmeĎu izdavaoca smještaja i opštine Plav, što ugrožava zakon i rad
TO Plav.
-8-
Racina bb, 84325 Plav
Crna Gora - MNE
tel: +382 51 250 151
email: [email protected]
web: www.toplav.me
PIB: 02745321
ţ.r: 510-25032-22 (CKB)
4. TO Plav – Projekti u turizmu
„Vrhovi Balkana“ –„Peaks of the Balkans“
Projekat „Vrhovi Balkana“ ili ,, Peaks of the Balkans’’ osvajač je prve nagrade „Turizam za
budućnost“ Svjetskog Savjeta za turizam i putovanja (WTTC), kao i Wild Beauty Award nagrade, koju
dodjeljuju NTO i Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma Crne Gore za Projekat godine koji je Crnu Goru
predstavio kao atraktivnu turisticku destinaciju.
Trinaesti Globalni samit Svjetskog Savjeta za turizam i putovanja (WTTC) pod nazivom „Vrijeme za
upravljanje“ se održao se 9. i 10. aprila u Abu Dabiju. U okviru njega, upriličena je ceremonija dodjele
nagrada „Turizam za budućnost“ (Tourism for Tomorrow Awards).
Sl 9: Uručenje priznanja Abu Dhabi
Sl 10: Uručenje priznanja Skadar
Zajednički turistički projekat „Vrhovi Balkana“ (Peaks of the Balkans, www.peaksofthebalkans.com )
dobio je prvu nagradu izmeĎu tri nominovana kandidata u okviru kategorije „Održivo upravljanje
destinacijom“, za koju su konkurisale i singapurska „Sentosa Development Corporation“ i projekat Turističkog
savjeta Butana.
Projekat “Vrhovi Balkana” zajedno sprovode Crna Gora, Albanija i Kosovo, pod pokroviteljstvom
ORF-a (Otvorenog regionalnog Fonda za spoljnu trgovinu), koji je finansiran od njemačke Vlade, a realizuju
ga GIZ, Ministarstva održivog razvoja i Turizma, Nacionalna turistička organizacija, NP Prokletije, Opština
Plav i Turisticka organizacija Plav, kao partneri sa crnogorske strane. Kroz ovaj projekat, turisti mogu iskusiti
najljepše planinarske rute od 192 km koje povezuju sela iz sve tri države, prolaze pored glacijalnih jezera,
autentičnih katuna u nacionalnom parku, zatim da se upoznaju sa lokalnom kulturom i duhom stanovniištva. Za
ove rute je postavljena signalizacija, uraĎen je vodič za stazu i mapa staze ali i dogovorena procedura prelaska
granice za turiste van zvaničnih graničnih prelaza, kao i sistem sigurnosti na planinama.
-9-
Racina bb, 84325 Plav
Crna Gora - MNE
tel: +382 51 250 151
email: [email protected]
web: www.toplav.me
PIB: 02745321
ţ.r: 510-25032-22 (CKB)
Nagrada “Turizam za budućnost” predstavlja jedno od najvećih svjetskih priznanja u oblasti turizma i
putovanja i usmjerena je na prepoznavanje najboljih turističkih praksi održivog turizma u globalnoj turističkoj
industriji. Finalisti su morali dokazati održivost turističkog planiranja i politike koja će sačuvati prirodna,
istorjska i kululturna bogatstva jedinstvena za destinaciju.
Delegacija iz opštine Plav je tim povodom boravila u Skadru gdje je TO Plav dobila priznanje i
Zahvalnicu za učešće u ovom itekako značajnom projektu i dogovorena je buduća saradnja a neposredno prije
toga direktor TO Plav je sa partnerima u ime Crne Gore potpisao Memorandum za predsjedavanje projektom
TO Plav od Novembra mjeseca ove godine.
Kulturna ruta Plava
Jedan od najznačajnijih projekata u 2013.godini je svakako projekat „Kulturna ruta Plava” koju je
finansirala Regionalna razvojna agencija Bjelasica, Komovi i Prokletije a sprovela Turistička Organizacija
Plav. Cilj ovog projekta je bio da se upotpuni turistička ponuda regiona, i posjetiocima na zanimljiv i
jednostavan način prikažu najvažnija dešavanja iz istorije ovog kraja, kao i lokalni običaji, tradicije i legende.
Sl 11: Mapa Kulturne rute
Sl 12: Dodjela sertifikata animatorima
Ovaj projekat je realizovan u nekoliko faza:
Prva faza je obuhvatala definisanje najznačajnijih kulturnih znamenitosti i prikupljanje informacija i
fotografija interesantnih za turiste, a u vezi sa tim odabranim lokalitetima kao i prevoĎenje informacija.
Druga faza bila je osmišljavanje i izrada, kao i štampanje brošura i mapa Kulturne rute i to na
maternjem i na engleskom jeziku.
Sledeća faza je bila izrada info tabli, takoĎe na maternjem i na engleskom jeziku i instaliranje istih na
značajnim lokacijama. U našoj opštini instalirano je ukupno 9 info tabli Kulturne rute i to:
- 3 u Plavu (Plavske kule, Plavske džamije, Plavsko jezero); 3 u Gusinju ( Gusinje, Crkve i džamija u Gusinju,
Ali-Pašini izvori); 2 u Brezojevicama ( Botanička bašta „Velemun” i manastir „ Svete Trojice”)
- 1 u Murini ( raskrsnica puteva, stara česma Malevka i Čakor planina);
- 10 -
Racina bb, 84325 Plav
Crna Gora - MNE
tel: +382 51 250 151
email: [email protected]
web: www.toplav.me
PIB: 02745321
ţ.r: 510-25032-22 (CKB)
Zatim je održana obuka za kulturne animatore koji su osposobljeni da vode grupe i pojedince u obilazak
tačaka Kulturne rute.U okviru ovog projekta TO Plav je dobila i svoj web sajt koji se nalazi na domenu
www.toplav.me. Putem našeg sajta, svi potencijalni posjetioci Plava, Gusinja i Murine mogu pronaći mnoštvo
potrebnih informacija, kao i pogledati predivne fotografije ovih krajeva.
Svečano otvaranje projekta Kulturna ruta Plava bilo je 5. jula 2013. godine kada je predstavljen
projekat i saradnici na projektu, organizovan je obilazak nekih od tačaka Kulturne rute i prireĎen prigodan
koktel. Bitno je napomenuti i to da smo polovinom septembra imali i prvu organizovanu grupu koja je obilazila
tačke Kulturne rute, takoĎe u cilju predstavljanja ovog projekta. To su bili predstavnici turističkih agencija iz
primorskih gradova i iz centralnog dijela.
Cilj je bio da vide koliko se toga uradilo u prethodnom periodu, šta bi još trebalo i moglo unaprijediti, a iznad
svega upoznati ih sa činjenicom da na sjeveru ima mnogo čega za posjetiti i čuti, kako bi u nekom narednom
periodu planirali kreiranje turističkih aranžmana i dovoĎenje grupa i u ove krajeve.
Projekat školovanja Turističkih vodiča
Na inicijativu Turističkih organizacija sa sjevera Crne Gore, uz finansijsku podršku od strane RRA za
Bjelasicu, Komove i Prokletije; USAID-a, CHF-a realizovan je projekat školovanja turističkih vodiča. Nastava
je organizovana od strane Univerziteta Mediteran (Fakultet za Turizam – Bar), a trajala je 4 mjeseca. Sa
prostora naše opštine kurs je nakon konkursa koji je raspisala TO Plav, pohaĎalo i uspješno završilo 5
polaznika. Po prvi put Plav ima svoje turističke vodiče, koji posjeduju licencu za rad na prostoru čitave Crne
Gore izdatu od Ministarstva održivog razvoja i turizma. U Bijelom Polju je 14. juna održana svečana dodjela
licenci turističkim vodičima kojima su upućene čestitke i pune ruke posla u narednom periodu.
Sl 13: Dodjela licenci turističkim vodičima Bijelo Polje
- Izgradnja skloništa za planinare u blizini Hridskog jezera
U saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma i Njemačkom organizacijom za tehničku
saradnju (GIZ-om), a u okviru projekta “Vrhovi Balkana” realizovan još jedan mini- projekat. To je izgradnja
- 11 -
Racina bb, 84325 Plav
Crna Gora - MNE
tel: +382 51 250 151
email: [email protected]
web: www.toplav.me
PIB: 02745321
ţ.r: 510-25032-22 (CKB)
skrovišta za planinare na području NP Prokletije tj u blizini Hridskog jezera. Vrijednost ovog projekta iznosi
oko 25 000 eura. Objekat je prvenstveno namijenjen za odmor i prenoćište planinara koji se odluče da se
oprobaju i osvoje stazu “Vrhovi Balkana” dugu 192 km.
Sl 14: Skrovište za planinare u blizini Hridskog jezera
- Markiranje biciklističkih staza, postavljanje signalizacje i GPS treklog staza
Planinski bicikizam je u plavskoj opštini zadnjih godina postao sve popularniji i interesantniji sport.
Završetkom projekta Vrhunska biciklistička staza 3, jedne od 5 nacionalnih staza koja pokriva 6 opština
sjevernog regiona Crne Gore, stvorena je osnovna infrstruktura za razvoj lokalnih biciklističkih staza. RRA
Bjelasica, Komovi i Prokletije u saradnji sa NP Prokletije, TO Plav, a pod pokroviteljstvom GIZ-a realizovala
je projekat “Lokalne biciklističke staze u opštinama Andrijevica i Plav” kroz nekoliko faza.
Sl 15: Biciklističke staze
Sl 16: Znakovi za Hiking Biking i PoB
- 12 -
Racina bb, 84325 Plav
Crna Gora - MNE
tel: +382 51 250 151
email: [email protected]
web: www.toplav.me
PIB: 02745321
ţ.r: 510-25032-22 (CKB)
Tokom prve faze projekta, menažer projekta za komponentu planinski turizam je zajedno sa gospodinom
Jovanom Erakovićem, ekspertom na ovom projektu, posjetio opštine Andrijevica i Plav u cilju definisanja
lokalnih biciklističkih ruta. Tokom ove početne faze projekta tim je obišao najatraktivnije dionice za buduće
biciklističke staze. Obzirom da se prirodni resursi smatraju najvećim bogatstvom ovih dviju opština, RRA tim je
prilikom definisanja biciklističkih ruta uvrstio one koje prolaze pored katuna, rijeka, šuma, pašnjaka itd.
U obilasku staza učestvovali su i lokalni poznavaoci terena koji su predložili najbolje rute za promociju
turističkih resursa njihovih opština. Obilazak terena je trajao 5 dana i za to vrijeme je obiĎeno 360 km staza.
Druga faza projekta trajala je 3 mjeseca. Ova faza obuhvata aktivnosti na pripremi plana signalizacije,
trek logova i sadržaja za vodiče. Postavljanje signalizacije, koje je sprovedeno u skladu sa standardima
Ministarstva održivog razvoja i turizma i štampanje vodiča sa detaljnim opisom staza realizovano je u proljeće.
Standardizovana signalizacija (žuti aluminijumski putokazi i narandžasti piktogrami na metalnim stubovima i
planinarske oznake bojom) postavljeni su na više od 170 mjesta i raskrsnica, a posjetiocima je dostupan i GPS
treklog staze.
Izgradnja Centra za posjetioce
Još jedan veoma značajan projekat koji će itekako doprinijeti razvoju turizma u našoj opštini jeste
izgradnja Centra za posjetioce. GraĎevinski radovi na izgradnji objekta Centra za posjetioce Nacionalnog
parka „Prokletije“, čija je vrijednost 100.000 eura, su završeni. Ovaj objekat nalazi u Gusinju, na desnoj obali
rijeke Dolje, na raskrsnici gdje se račvaju putevi za Alipašine izvore i prema vodopadu Grlje. Projekat je
realizovan sredstvima Regionalne razvojne agencije za Bjelasicu, Komove i Prokletije, kao i JP Nacionalni
parkovi Crne Gore.
Važno je napomenuti da će postavljeni naplatni punktovi imati ulogu kontrole naplate ulaza za
posjetioce, dok lokalno stanovništvo koje ima imovinu u okviru NP „Prokletije“ neće plaćati ulaznice. Privode
se kraju i aktivnosti na pripremi promotivno-propagandnog sadržaja, čiji su kreatori pripravnici u NP
„Prokletije“ koje će formirati i web/prezentaciju parka, a TO Plav će svakako biti na raspolaganju za bilo
kakvu vrstu saradnje i podrške u okviru svoje djelatnosti.
Sl 17: Centar za posjetioce NP Prokletije
- 13 -
Racina bb, 84325 Plav
Crna Gora - MNE
tel: +382 51 250 151
email: [email protected]
web: www.toplav.me
PIB: 02745321
ţ.r: 510-25032-22 (CKB)
- Projekat “Uredimo našu opštinu”
TO Plav je u 2013 – oj aplicirala u saradnji sa Opštinom Plav i JP za komunalno- stambenu djelatnost
Plav za projekat “Uredimo našu opštinu”kojim ZZZ CG upošljava 6 radnika sa njihove evidencije
nezaposlenih, za rad na održavanju čistoće na teritoriji opštine, s akcentom na turističke atrakcije od značaja
za unapreĎenje i razvoj turizma. Tokom prvih mjeseci ( zimskih) projektom upravlja JP za Komunalno stambenu djelatnost Plav, kao partner, dok će od Aprila mjeseca upravljanje preuzeti TO Plav, uz podršku SRK
“Plavsko Jezero” i ostalih klubova kojima je potrebna podrška za ureĎenje lokacija, staza i sl.
- Fly & Fishing Zone
U saradnji sa RRA za Bjelasicu Komove i Prokletije SRK “Plavsko jezero” je realizovao projekat
obelježavanja Zona sa sportski ribolov – Fly & Fishing. UraĎene su i instalirane info table kod značajnih
revira, a TO PLav će promovisati i ovu kategoriju turizma kako bi što više privukla ove visoko platežne goste.
Sl 18: Bilbordi za Fly Fishing Zone
- 14 -
Racina bb, 84325 Plav
Crna Gora - MNE
tel: +382 51 250 151
email: [email protected]
web: www.toplav.me
PIB: 02745321
ţ.r: 510-25032-22 (CKB)
5. TO Plav - Sajamski nastupi
„Metubes“ - Budva
Turistička organizacija Plav, je na meĎunarodnoj Turističkoj berzi i Sajmu turizma u Budvi, nastupila na
zajedničkom štandu NTO, zajedno sa Turističkim organizacijama sa sjevera Crne Gore. Na sajmu je
predstavljena kompletna turistička ponuda naše opštine, mogućnosti za upražnjavanje različitih vidova turizma
na veoma malom i interesantnom prostoru kao što su: Hiking, Biking, Climbing, Rafting, Alpinizam, Fly
Fishing i dr. Na sajmu je predstavljena i ponuda u okviru hotelskog smještaja i smještaja u kampovima i
planinarskim domovima, na području Prokletija i Nacionalnog parka.
Jako smo zadovoljni posjećenošću našeg štanda i veoma velikim interesovanjem posjetilaca sajma, a posebno
turističkih agencija i turoperatora, od kojih smo dobili uvjeravanje da će nas uvrstiti u svoje ponudu i kataloge.
Sl 19: Štand TO Plav na sajmu u Budvi
Sl 20: Posjeta direktora NTO štandu TO PL
Naš štand su ovom prilikom obišli mnogi uticajni ljudi iz oblasti turizma i ugostiteljstva, izmeĎu ostalih i
direktor NTO CG Saša Radović, ministar održivog razvoja i turizma Branislav Gvozdenović, gradonačelnici
Budve, Cetinja i Mojkovca Lazar RaĎenović, Aleksandar Bogdanović i Dejan Medojević od kojih smo dobili
obećanja podrške u smislu razvoja i promocije turizma.
Nastup na sajmu u Geteborgu posredstvom Turističke agencije “RAMS” iz Bijelog Polja
Turistička agencija “RAMS” iz Bijelog Polja u okviru svog štanda promovisala je Turističku
organizaciju Plav na sajmu turizma u Geteborgu u Švedskoj. Sajam pod nazivom “TUR 2013” održan je od 21.
do 24.03.2013. godine, a naš promotivni materijal nalazio se na štandu B09:02.
- 15 -
Racina bb, 84325 Plav
Crna Gora - MNE
tel: +382 51 250 151
email: [email protected]
web: www.toplav.me
PIB: 02745321
ţ.r: 510-25032-22 (CKB)
Na sajmu su predstavljene brojne publikacije i propagandni materijali prirodnih atrakcija i ponude naše
opštine, i pokazano interesovanje za vidove Aktivnog turizma, s akcentom na Peaks of the Balkans stazu.
Mini sajam Poljoprivrede
U okviru IPA prekogranične saradnje sa Albanijom, Regionalna turistička organizacija - RTO je
realizovala projekat “FARM TOUR”. Tim povodom je organizovan mini-sajam poljoprivrede u Plavu, tačnije
na platou ispred Centra za kulturu Plav. Na sajmu su svoje proizvode izlagali poljoprivrednici sa teritorije
naše opštine, gosti iz opštine Andrijevica i iz Albanije. Ponuda je bila jako bogata i raznovrsna, a najuspješniji
za ovu godinu su dobili i nagrade za svoj uloženi trud i rad u vidu poljoiprivredne opreme i mašina.
MeĎu brojnim štandovima poljoprivrednih proizvoĎača i TO Plav je takoĎe predstavila svoju turističku
ponudu.
Sl 21: Štand TO Plav na mini sajmu poljoprivrede
Izlaganja na štandovima
U opštini Plav je 9. maja 2013. godine obilježen Dan Evrope na platou JUSMŠ „Bećo Bašić”. Tom
prilikom Turistička organizacija je izložila svoj promotivni materijal, a dogaĎaj je upriličen nastupom kulturnoumjetničkog društva „Plavsko jezero“. Ovom dogaĎaju su prisustvovali predstavnici opštine Plav a gost je bio
Državni sekretar za evropske integracije gospodin Aleksandar Andrija Pejović koji je i obišao štand TO.
- 16 -
Racina bb, 84325 Plav
Crna Gora - MNE
tel: +382 51 250 151
email: [email protected]
web: www.toplav.me
PIB: 02745321
ţ.r: 510-25032-22 (CKB)
Sl 22: Štand TO Plav na obelježavanju Dana Evrope
Pozivi za sajmove:
Turistička organizacija Plav je dobila i pozive za nastup na sajmovima u Bratislavi, Pragu, Istanbulu,
Budimpešti, Berlinu i Beogradu. MeĎutim, pored više obraćanja zvaničnim dopisima prema Opštini Plav za
sagledavanje prioriteta na kojim sajmovima nastupiti, od opštine nije bilo ni odgovora pa makar da se TO
PLAV predstavi na sajmu turizma u Beogradu s obzirom na izuzetnu posjetu i privlačenje turista iz te zemlje. Za
promotera štanda TO Plav bio je raspoložan gosp.Čedomir Jovanović koji je tokom ljeta boravio u Plavu i
Gusinju i bavio se kanjoningom i climbingom na Grlji. Što se tiče ostalih sajmova pa čak i ovog u Istanbulu
nismo se pojavili upravo zbog finansijskih sredstava i nedovoljnog sluha Opštine za razvoj i promociju turizma.
Dok su se ostale TO sa sjevera pa i u Istanbulu i Beogradu pojavile i predstavile svoju ponudu upravo zbog
većeg osjećaja i senzibiliteta njihovih lokalnih uprava za značajem promocije i predstavljanja.
- 17 -
Racina bb, 84325 Plav
Crna Gora - MNE
tel: +382 51 250 151
email: [email protected]
web: www.toplav.me
PIB: 02745321
ţ.r: 510-25032-22 (CKB)
6. TO Plav - Zaštita ţivotne sredine
Menadžment TO Plav je početkom godine bila obuhvaćena projektom Ministarstva ekonomije, koji se
ticao energetske efikasnosti, čime je dala svoj doprinos razvijanju svijesti kod svojih sugraĎana i bila primjer
drugim preduzećima kao i pojedincima kako se treba ponašati prema životnoj sredini, i energetskim resursima.
TO Plav je učestvovala u akcijama čišćenja Plavskog jezera i doline Grebaje. Akcija čišćenja Plavskog
jezera organizovana je 21.aprila 2013.godine povodom MeĎunarodnog Dana planete Zemlje. U akciji su
učestvovali službenici Opštine Plav, NP "Prokletije", Biznis centra, lokalne Turističke organizacije, kao i
članovi Sportskog ribolovnog kluba "Plavsko jezero", a pridružili su se i pojedini sugraĎani.
Sl 23: Akcija čišćenja (Jezero)
Sl 24: Akcija čišćenja (Grebaje)
Akcija čišćenja doline Grebaje organizovana u 5. juna povodom Svjetskog dana zaštite životne sredine. U
akciji učestvovali NP Prokletije, TO Plav, Opština Plav, Biznis centar, SMŠ Bećo Bašić, Javno komunalno
preduzeće, SRK Plavsko jezero...
- 18 -
Racina bb, 84325 Plav
Crna Gora - MNE
tel: +382 51 250 151
email: [email protected]
web: www.toplav.me
PIB: 02745321
ţ.r: 510-25032-22 (CKB)
7. TO Plav - Ljetnja turistička sezona
S obzirom da TO Plav raspolaže sa sopstvenim plovnim objektima, prije početka ljetnje turističke sezone
objavljen je javni poziv za zakup ovih objekata. Kada se javio zakupac, sklopljen je Ugovor o zakupu i ubrzo
zatim uslijedio je remont i priprema plovnih objekata za izdavanje i predstojeću turističku sezonu na Plavskom
jezeru. Posjetiocima je tokom čitave sezone bilo omogućeno da iznajme pedaline i čamce obiĎu jezero, čime je
obogaćena turistička ponuda grada.
TakoĎe, značajno je spomenuti i to da su prostorije TO Plav tokom ljetnjih mjeseci bile otvorene i na
usluzi posjetiocima od 8h do 20h svim danima osim nedjeljom. To je itekako uticalo na stvaranje veoma dobrog
utiska kod turista, pogotovo onih koji se po prvi put nalaze u Plavu i od velikog im je značaja uslužnost,
ljubaznost i predusretljivost domaćina, u ovom slučaju osoblja naše turističke organizacije.
Tokom ljetnjih mjeseci rad Info centra TO Plav je podpomognut od strane SMŠ „Bećo Bašić“ i Fakulteta
za Turizam i Hotelijerstvo iz Kotora, čiji su se učenici i studenti dali na raspolaganje tokom obavljanja stručne
prakse.
Sl 25: Priprema plovnih objekata za ljetnju sezonu na Plavskom jezeru
- 19 -
Racina bb, 84325 Plav
Crna Gora - MNE
tel: +382 51 250 151
email: [email protected]
web: www.toplav.me
PIB: 02745321
ţ.r: 510-25032-22 (CKB)
8. TO Plav – Manifestacije
Limska regata 2013
Sportsko- turistička manifestacija pod nazivom “ Limska regata” je manifestacija koja se prethodnih
godina održavla krajem maja mjeseca, a ove godine je bila odložena zbog vremenskih uslova i vodostaja
Plavskog jezera i Lima.
Regata okuplja raftere, entuzijaste i sve ljubitelje ekstremnih i adrenalinskih sportova sa prostora bivše
Jugoslavije, a poslednjih godina i sa prostora zapadne Evrope. Trajanje manifestacije je 3 dana, tačnije rafting
se održava u 3 etape. Prva i najteža etapa je od izvora Lima u Plavu do Andrijevice, druga etapa kreće iz
Berana i vodi do Bijelog Polja, dok treća krene iz Bijelog Polja i i završava se u Prijepolju.
Sl 26: Štand TO Plav – Limska regata
Sl 27: Flajer Limska regata
Tradicionalna 14-a po redu Limska regata startovala je 14.juna iz Plava, sa izvorišta Lima na putanju
dugu oko 130 km, koja se završila 16. juna u Prijepolju, bilo je 12 čamaca sa preko 70 učesnika.
Ova manifestacija je značajna za sve opštine kroz koje protiče rijeka Lim i ona promoviše turističke potencijale,
svih ovih opština kao i uopšte Crne Gore i Srbije. Organizatori su: TO Plav, TO Andrijevica, TO Berane, TO
Bijelo Polje, TO Prijepolje, RRA Bjelasica, Komovi i Prokletije, rafting klub „Lim“, Rafting klub „Tifran“,
PSK „Kolovrat“, NVO „Euromost“, DOO „Durmitor“...
TO Plav je upotpunila manifestaciju zajedničkim štandom sa NP Prokletije i nastupom KUD-a, a
predsjednik Opštine je pozdravio sve prisutne i otvorio manifestaciju i takoĎe obezbijedio za raftere sendviče i
osvježenje.
- 20 -
Racina bb, 84325 Plav
Crna Gora - MNE
tel: +382 51 250 151
email: [email protected]
web: www.toplav.me
PIB: 02745321
ţ.r: 510-25032-22 (CKB)
„Dani borovnice 2013.“
Manifestacija “Dani borovnice” se u Plavu održava krajem jula mjeseca, već 14 godina zaredom i
prerasla je u internacionalnu manifestaciju. Ova manifestacija je najbolji promoter Plavsko- Gusinjskog kraja i
Prokletija, a poznato je da su Prokletije najveća prirodna plantaža borovnice na svijetu. Tokom ove
manifestacije, posjetioci mogu oprobati različite proizvode od borovnice kao sto su sokovi, kolači i druge
poslastice, čuveni „Akšijaš“- slatko od borovnica, slično „suklijašu“ – služi se u drvenoj činiji.Zanimljivo je i
to da je počela i proizvodnja vina od borovnice, koje je izuzetnog kvaliteta i veoma je traženo u zapadnoj
Evropi i Americi.
Plavski „Dani borovnice“ proglašeni su za najbolju turističku manifestaciju u Crnoj Gori, i dobitnici su
Crnogorskog Oskara za 2011.godinu. Organizatori su: Ministarstvo Održivog razvoja i turizma, Ministarstvo
Poljoprivrede, TO Plav, opština Plav i Centar za kulturu Plav.
Poslednjih godina defile momaka i djevojaka kulturno- umjetničkog društva “Plavsko jezero” kreće iz
gradova bivše Jugoslavije, a ove godine je to bilo Prijepolje. Uglavnom je najava ove manifestacije nedjelju
dana prije zvaničnog otvaranja manifestacije.
Ovogodišnja manifestacija „Dani borovnice” trajala je 10 dana. Otvaranje je bilo 26. jula, a zatvaranje
5. avgusta 2013. godine. Program manifestacije je bio jako raznolik, od kulture, umjetnosti, preko sporta do
muzike i predstavljao je pravo uživanje za sve generacije.
Sl 28: Beračice
Sl 29: Otvaranje manifestacije Dani borovnice
Manifestacija je okupila graĎane i posjetioce iz svih krajeva Crne Gore, regiona i iz zemalja Zapadne
Evrope i Amerike. Otvaranju manifestacije, prisustvovali su Petar Ivanović, ministar poljoprivrede i ruralnog
razvoja, predstavnici susjednih opština i mnogi drugi ugledni gosti – predstavnici udruženja Fondacije
„Gusinje“ i „Euro Gusinje“ iz Njujorka, kao i predstavnici humanitarnih organizacija iz Zapadne Evrope.
- 21 -
Racina bb, 84325 Plav
Crna Gora - MNE
tel: +382 51 250 151
email: [email protected]
web: www.toplav.me
PIB: 02745321
ţ.r: 510-25032-22 (CKB)
Manifestacija je počela svečanim defileom plavskih beračica borovnice ulicama grada na obali
Plavskog jezera – sve do platoa SMŠ „Bećo Bašić“, gdje se održavala centralna svečanost.
Goste je zabavljao Haris Džinović u nastavku programa, a na ovogodišnjem otvaranju manifestacije je po prvi
put izvedena himna festivala pod nazivom „Rajsko voće- borovnice“ u izvoĎenju Esada Merkulića.
Najinteresantniji sadržaj ove manifestacije bio je svakako tradicionalna berba borovnice na planini
Hrid, nedaleko od Plava. Posjetioci i drugi gosti iz mnogih krajeva naše zemlje i inostranstva imali su priliku
da se zajedno sa plavskim beračima oprobaju u berbi borovnice, kao i drugih šumskih plodova, kao i neke od
specijaliteta nacionalne kuhinje sa obližnjih katuna. U sklopu Manifestacije organizovana je izložba fotografija
poznatog planinara Ahmeta Rekovića. Na izložbi su predstavljene fotografije svih naših prirodnih bisera.
Izložbu je u Domu kulture u Plavu otvorio direktor TO Plav.
Uloga TO Plav je bila da najavi i ispromoviše manifestaciju, a takoĎe smo imali i štand na svečanom
otvaranju manifestacije, a ujedno i Danu Opštine Plav. Tokom svih dana trajanja naša kancelarija i osoblje su
bili na raspolaganju gostima koji su došli iz raznih krajeva kako bi prisustvovali „Danima borovnice”.
“Gusinjsko ljeto 2013”
Uz prigodan svečani koktel u hotelu „Rosi“ u Gusinju otvorena je manifestacija „Gusinjsko ljeto 2013“
koja je kulturnog, edukativnog, sportskog i zabavnog karaktera. Pod direktnim je pokroviteljstvom graĎana
Gusinja i Fondacije za Gusinje. Održava se u periodu jul-avgust.
“Gusinjsko Ljeto” je manifestacija u kojoj svako može pronaći nešto za sebe. Kulturni sadržaj
manifestacije je predviĎen da ga većinom čine autori porijeklom iz Gusinja, što daje poseban pečat ovoj
manifestaciji i podstiče stvaralaštvo ljudi iz našeg kraja. Otvaranju ovogodišnje manifestacije, pored rukovodstva mjesne zajednice i drugih zvanica, prisustvovao je i predsjednik opštine Plav Orhan Šahmanović sa saradnicima.
Sl 30: Logo manifestacije Gusinsjko ljeto
- 22 -
Racina bb, 84325 Plav
Crna Gora - MNE
tel: +382 51 250 151
email: [email protected]
web: www.toplav.me
PIB: 02745321
ţ.r: 510-25032-22 (CKB)
„Gusinjsko ljeto“ obuhvata dogaĎaje:Dani Dijaspore, Zavičajni susreti, Trke konja Vusanje, Tradicionalna
izložba slika, Košarkaški turnir, Trofej Prokletija, Atletski maraton i predstavljanje Alaturko sobe.
U okviru „Gusinjskog ljeta“ u dolini Grebaje 31. jula održani su “Dani dijaspore”, a 2. avgusta su
održani „Zavičajni susreti” na Ali-Pašinim izvorima u Gusinju. TO Plav je prilikom ovih dogaĎaja nastupila
sa svojim štandom i prezentovala turističke potencijale Plava, Gusinja i Murine. Sponzor štanda bila je Pivara
A.D. Trebjesa Nikšić kojoj dugujemo veliku zahvalnost na podršci i saradnji.
TO Plav je pružila logističku podršku u organizaciji manifestacija: “Moto-kros”, “Čari aronije,
“Bostanijada”, “Skokovi za nezaborav”
9. TO Plav – Kongresni turizam
„REACT 2013“
TO Plav je, uz opštinu Plav uzela učešće u organizaciji Šestog Regionalnog evroatlanskog kampa
“REACT 2013“ koji se ove godine održao u našem gradu, tačnije u Komnenovom etno selu u periodu od 26.08.
do 31.08. 2013. godine. U najavi kampa održana je i press konferencija na Skalinama u Podgorici Ďe je
učestvovalo oko 50-ak novinara iz različitih medija, iz zemlje i regiona, kao i predstavnici organizatora,
sponzora i domaćina a što je doprinijelo promociji opštine Plav. Na pressu održanom 26.07.2013.godine su o
značaju REACT-a govorili: Aleksandar Dedović-izvršni direktor Alfa centra, Ambasador Turske Mehmet Nijazi
Tanilir, Vladimir Gasparič, ambasador Slovenije, Zamjenik ambasadora Sjedinjenih Američkih Država Daglas
Džons, Direktor Turističke organizacije Plav Huso Brdakić.
Sl 31: Otvaranje REACT-a
Sl 32: Zatvaranje REACT-a
U sklopu Regionalnog Evroatlanstskog kampa “REACT 2013” učesnici su obišli Ali-Pašine izvore i
vodopad Grlja.
- 23 -
Racina bb, 84325 Plav
Crna Gora - MNE
tel: +382 51 250 151
email: [email protected]
web: www.toplav.me
PIB: 02745321
ţ.r: 510-25032-22 (CKB)
Na Ali-Pašinim izvorima je održana prezentacija turističke ponude naše opštine a istu je održala TO
Plav kao i upoznavanje sa prirodnim resursima kojima raspolaže opština Plav i uopšte o potencijalima
interesantnim turistima i stranim investitorima. TakoĎe, na Ali- Pašinim izvorima, organizovan je ručak u
restoranu KROJET za učesnike kampa i održana debata na temu Pro/Contra NATO. TO PLAV je svoj doprinos
iskazala i u tome što je sve učesnike kampa provela kroz Kulturnu rutu Plava.
Organizacija kampa u Plavu doprinijela i produžetku ljetnje turističke sezone a što je jako značajno za
turizam i imidž Plava je i to što su učesnici kampa bili iz različitih zemalja svijeta. Na kampu je učešće imalo
preko 100 polaznika i 46 predavača iz više od 28 zemalja.
Sl 33: Press konferencija Skaline – najava
Sl 34: Regionalni Evro Atlantski kamp 2013
Na završnoj ceremoniji direktor Alfa centra je uručio priznanje Turističkoj organizaciji Plav za
doprinos u organizaciji ovog veoma bitnog kampa i sertifikat za odličnu prezentaciju TO Plav. Zalaganjem TO
Plav za REACT su obezbijeĎeni još i sledeći sponzori: Gusinje Foundation Inc, izrada promo materijala i
majici za sve učesnike kampa, Bjelasica Rada je za kamp obezbijedila tonu ipo vode i time bila oficijalna voda
kampa, Pivara Trebjesa je organizovala završnu zabavu uz besplatno točenje piva, nacionalni restoran
"Grebaje” obezbijedio besplatnu večeru.
IzmeĎu ostalih predavači na kampu su bili i: Nebojša KaluĎerović, ambasador Turske Mehmet Nijazi Tanilir,
poslanici Almer Kalač, Dritan Abazović, Agim Čeku, kosovski minister, Blagoje Grahovac…
„ Preduzetništvo na Balkanu”
Na konferenciji "Business in the Balkans" koja se održala u Plavu od 12 - 18. oktobra 2013. godine
svoje učešće i doprinos u organizaciji dala je i Turistička organizacija Plav čija je misija i vizija orjentisana i
prema organizaciji kongresnog turizma u ovoj opštini.
- 24 -
Racina bb, 84325 Plav
Crna Gora - MNE
tel: +382 51 250 151
email: [email protected]
web: www.toplav.me
PIB: 02745321
ţ.r: 510-25032-22 (CKB)
Konferencija "Business in the Balkans" je okupila preko 35 učesnika starosti od 18 do 30 godina iz
sedam evropskih zemalja i to : Bosna i Hercegovina, Estonija, Rumunija, Turska, Velika Britanija, Srbija i
Crna Gora.
Organizatori seminara su Act Global- organizacija iz Velike Britanije, NVO "Studentska unija Crne
Gore", a pod pokroviteljstvom Evropske komisije i u okviru njenog programa za mlade tzv. Youth in Action
programa.
Sl 35: Prezentacija TO PL
Predstavnici TO Plav su predstavili opštinu, njenu istoriju, tradiciju, kulturu, običaje i sve značajne
stvari bitne za razvoj biznisa na njenoj teritoriji a takoĎe učesnicima konferencije podijeljene su i promotivne
brošure naše opštine.
TO Plav je i zvanično u svoju agendu i plan rada za narednu godinu akcenat stavila na kongresni
turizam, kako bi animirala bitne institucije da se i kod nas tokom jeseni i zime kao i ostalih godišnjih doba
mogu organizovati razni naučni simpozijumi, kongresi, prezentacije i konferencije, a sve to uz značajan
doprinos Turističke organizacije Plav i njenog menadžment tima. Postignut je dogovor da se u našoj opštini u
narednim godinama u post sezoni organizuju jedan ili dva seminara u saradnji sa organizacijom Act Global.
GIZ experts
U hotelu "Kula Damjanova" održan je radni sastanak i ručak ekspertske grupe za ruralni turizam i
održivi razvoj regiona zapadnog Balkana. Sastanak je organizovala RRA za Bjelasicu Komove i Prokletije u
saradnji sa TO Plav, a prisutni su bili predstavnici GIZ-a kao i partneri na raznim projektima i to iz: Bosne,
Srbije, Makedonije, Moldavije, Hrvatske, Bugarske, Njemačke i Austrije, kao i predstavnici lokalnih i
regionalnih turističkih organizacija i razvojnih agencija.
- 25 -
Racina bb, 84325 Plav
Crna Gora - MNE
tel: +382 51 250 151
email: [email protected]
web: www.toplav.me
PIB: 02745321
ţ.r: 510-25032-22 (CKB)
Sl 36: Prezentacija TO
Razgovaralo se o problemima sa kojima se susreće TO Plav, odraĎenim projektima, i planovima za
buduće zajedničke prekogranične projekte. Na sastanku su razmijenjena iskustva, mišljenja, a postignuti su i
dogovori o zajedničkom djelovanju i nastupanju na sajmovima.
Menadžment tim Turističke organizacije Plav na čelu sa direktorom TO Plav je prezentovao dosadašnje
rezultate i iskustva, ukazao na probleme, i predočio planove za predstojeću zimsku, kao i sledeću ljetnju
turističku sezonu. Turistička organizacija Plav je od partnera dobila naznake da će u skorije vrijeme biti
pozvana da zajednički aplicira za IPA projekte koji su od zajedničkog interesa.
10. TO Plav – Stručno usavršavanje
Menadžment TO Plav je svjestan stalne potrebe za usavršavanjem kadrova i upoznavanjem sa novim
načinima rada, kao i sticanje novih iskustava i poznanstava kroz seminare, obuke i studijska putovanja.
Predstavnici TO Plav su uzeli učešća u informativnoj radionici na temu izrade IPA projekata i
prekogranične saradnje sa Srbijom koja se održala u Mojkovcu krajem maja.
TO Plav je učestvovala i na seminaru o preduzetništvu koji se održavao u Beranama, zatim na studijskom
putovanju pod nazivom „Holiday4all“ koje je bilo organizovano sredinom oktobra, a čija je tema bila
promovisanje destinacija i sadržaja u vansezoni po modelu Calypso programa Evropske komisije.
Važno je spomenuti i učešće na IV Sjednici Skupštine NTO CG u aprilu mjesecu, kao i učešće na Konferenciji
zdravstvenog turizma.
- 26 -
Racina bb, 84325 Plav
Crna Gora - MNE
tel: +382 51 250 151
email: [email protected]
web: www.toplav.me
PIB: 02745321
ţ.r: 510-25032-22 (CKB)
11. TO Plav - Pravni poslovi
U toku 2013.godine su upućeni razni dopisi institucijama s kojima saraĎujemo kao i resornim organima
opštine, ministarstva i NTO CG. Na dan primopredaje broj u Djelovodniku bio je 02/118, dok je na dan
10.03.2014.godine taj broj 02/838, što govori o ozbiljnom i obimnom radu kancelarije TO Plav, a iz
Djelovodika i arhive koju posjedujemo za kratko vrijeme može se primjetiti da je broj upućenih i primljenih
dopisa 720.
Osim dopisa TO Plav je donijela i mnoge uredbe, Odluke, pravilnike, predloge Odluka i utvrdila Pravilnik o
Sistematizaciji i unutrašnjoj organizaciji radnih mjesta, koji je usvojen od strane Izvršnog odbora TO Plav
21.03.2013. godine, gdje su predviĎena četiri (4) radna mjesta što je i optimalni minimum za bolje i efikasnije
funkcionisanje ove organizacije. Prijemom u radni odnos oreĎenih stručnih lica stvorile bi se bolje
pretpostavke za agresivniju marketing promociju i redovno ažuriranje informacija kao i bolji kontakt sa
poslovnim partnerima i obavljanje stručnih stvari. Sistematizacijom su predviĎena sledeća radna mjesta:
1. Direktor stručne službe TO, 2. Savjetink za poslove razvoja i marketinga, 3. Savjetnik za
administrativno-tehničke poslove, 4. Poslovni sekretar-ica (ujedno i radnik u suvenirnici).
Pravilnik o Sistematizaciji je raĎen po uzoru na Pravilnik Bijelopoljske TO, s tim što je smanjen broj izvršilaca.
12. TO Plav - Finansiranje
S obzirom da je Turistička organizacija opštine Plav osnovana od strane lokalne samouprave, njena je
budžetska jedinica, istoj je od strane opštine Plav budžetom za 2013 godine opredijeljeno 12.000 €, od kojih je
trasferovano 10.400 € do 10.03.2014. godine a bez obzira na ostvarenost budzeta sto smatramo nedovoljnim i
nepotpunim.
Pored finansiranja iz budžeta opštine, TO Plav ima i druge izvore finansiranja koje su definisane
statutom ove organizacije, a to su Boravišna taksa, 0.60 € po osobi za jednu noć, na to ime u 2013 godini
obračunato je 5.031 noćenja koja podliježu naplate ove takse, a naplaćeno je 1.516,45 €, dok je rešto
kompenzovano sa hotelijerima od strane opštine Plav, iako su sredstva od Boravišne takse namijenjena
finansiranju rada Lokalne turističke organizacije i NTO CG u procentu 80% : 20% ista nikad nisu po tom
osnovu preusmjerena na racun TO i NTO što predstavlja kršenje zakona od strane opštine Plav.
Shodno Zakonu o turističkim organizacijama, menadžment TO Plav je pokrenuo naplatu članskog
doprinosa, a uz podršku opštinskog Sekretarijata za privredu, razvoj i finansije. Obveznicima članskog
doprinosa upućena su rješenja, mali dio sredstava je naplaćen dok će se za ostale subjekte pristupiti prinudnoj
naplati preko CB CG cim se steknu uslovi. Manji prihod TO Plav je imala od suvenirnice a ista sredstva su
usmjerena za nabavku novih suvenira.
Kako bi povećali svoje prihode TO Plav se odlučila za uvoĎenje Izletničke takse za organizovane
dolaske na teritoriji opštine Plav, tačnije na pojedinim lokacijama posebne važnosti, kao što su Plavsko jezero i
kulturno istorijski spomenici. TO Plav je uputila zahtjev Ministarstvu Turizma za uvoĎenje ove takse i čeka se
zeleno svjetlo, nakon čega će predlog Odluke biti upućen lokalnom parlamentu na usvajanje.
- 27 -
Racina bb, 84325 Plav
Crna Gora - MNE
tel: +382 51 250 151
email: [email protected]
web: www.toplav.me
PIB: 02745321
ţ.r: 510-25032-22 (CKB)
13. TO Plav – Promo materijal
U prethodnom periodu odraĎeno je dosta promotivnog- edukativnog materijala, uglavnom u saradnji sa
RRA Bjelasica, Komovi, Prokletije.
Kulturna ruta Plav i Biciklističke rute Plav; Vrhunska biciklistička staza 3- Čarobni istok ; Prokletijepriroda i turizam; Najbolje sa naših planina- zdrava hrana sa Bjelasice, Komova i Prokletija; Winners &
Finalists - Promoting and rewarding best practice in sustainable tourism; Biodiverzitet –blago Prokletija;
Kajakaški vodič; Ribolovni vodič; Panoramski putevi Crne Gore- Tajne sjeveroistoka; Prokletije- biodiverzitet
i kulturno nasleĎe; Vodič kroz Gusinje; planinarske mape “Vrhovi Balkana” i “ Prokletije hiking/biking”
Sl 37: Brošura Kulturne rute
Sl 38: Mape - karte
- 28 -
Racina bb, 84325 Plav
Crna Gora - MNE
tel: +382 51 250 151
email: [email protected]
web: www.toplav.me
PIB: 02745321
ţ.r: 510-25032-22 (CKB)
Ostvareni rezultati TO Plav u 2013.godini:
-
Bogatija Turistička Ponuda
Energetska efikasnost objekta
Web prezentacija na dva domena www.toplav.me i www.plav.travel
Facevook, Twiter i Youtube kanali Turističke Organizacije Plav
Bolja naplata taksi
Bolje sajamsko predstavljanje i marketing promocija
Veće prisustvo i veća logistička podrška lokalnim manifestacijama
Završeno mapiranje, obeljeţavanje i izrada brošura za BIKING
Završeno mapiranje, obeleţavanje i izrada brošura za HIKING
Završeno mapiranje, obeleţavanje i izrada brošura za KULTURNI TURIZAM
Završeno mapiranje i obeleţavanje zona za FLY & FISHING
Napravljena bolja komunikacija sa TURISTIČKIM POSLENICIMA
Napravljena dobra kampanja preko servisa ONLINE
UreĎene prostorije TURISTIČKE ORGANIZACIJE
Otvoreni WI-FI u TO za turiste
Aktivirana SUVENIRNICA
Raspolaganje sa preko 16 vrsta obimnim tiraţom različitih BROŠURA na dva jezika
Raspolaganje sa tri vrste MAPA
Dobijena mnoga PRIZNANJA I POHVALE
Povjerenje kod PARTNERA od značaja
Postavljeni temelji za razvoj KONGRESNOG TURIZMA
Dostupnost usluga Info centra TO Plav u dvije smjene u ljetnjoj sezoni od 08-20h
Potpisan Memorandom o preuzimanju predsjedavanja projekat “Peaks of the Balkans”
UtvrĎen Pravilnik o sistematizaciji i unutrašnjoj organizaciji radnih mjesta u TO
IzraĎena i upućena Rješenja za Članski doprinos
UraĎen zajednički projekat za BIODIVERZITET za IPA komponentu CG-KS 2014.
Evidencija turističkog prometa
IzgraĎeno povjerenje kod domaćih i inostranih partnera
Jačanje imidţa Plava, Gusinja i Murine kao Wild Beauty centara
- 29 -
Racina bb, 84325 Plav
Crna Gora - MNE
tel: +382 51 250 151
email: [email protected]
web: www.toplav.me
PIB: 02745321
ţ.r: 510-25032-22 (CKB)
Predlog mjera za unaprjeĎenje rada TO Plav:
-
Povećati budţet TO Plav na nivou 2013.godine
Pospješiti rad inspekcijskih sluţbi
UvoĎenje i naplata izletničke takse
Efikasnija naplata boravišne takse i članskog doprinosa
Transfer prihoda od boravišne takse prema TO i NTO
Registracija i standardizacija privatnog smještaja
Koristiti u većoj mjeri program IPA KOMPONENTI
Unaprijediti saradnju sa svim subjektima koji su direktno i indirektno vezani sa
turizmom
UnapreĎenje turističke ponude kroz riješavanje problema koji su identifikovani tokom
sezone
Sveobuhvatna evidencija turističkog prometa
Podizanje nivoa kvaliteta turističke ponude
Efikasniji rad turističke inspekcije
Efikasan marketinški sistem u domenu online marketing promocije
UnapreĎenje meĎuopštinske saradnje za zajednički razvoj turizma
Razvoj specifičnih turističkih ponuda – aktivni turizam
UnapreĎenje stepena zaštite i spasavanja turista na području Prokletija
Bolje odrţavanje javnih i zelenih površina od strane nadleţne institucije
Jedinstvena Turistička organizacija za opštine Plav i Gusinje do formiranja TO
Gusinje
Otvaranje Turističkog info - centra u Gusinju
- 30 -
Racina bb, 84325 Plav
Crna Gora - MNE
tel: +382 51 250 151
email: [email protected]
web: www.toplav.me
PIB: 02745321
ţ.r: 510-25032-22 (CKB)
Zaključak:
Turistička 2013. godina možemo konstatovati protekla je više nego uspješno. Iz izvještaja se mogu jasno
vidjeti svi pomaci napravljeni u graĎenju opštine Plav kao bitne turističke destinacije i destinacije koja u
narednom periodu može očekivati bolje rezultate.
Da bi ove godine TO Plav ostvarila rezultate na nivou 2013. godine i bolje, što je realno moguće,
neophodno je povećati budžetska sredstva za 2014. godinu namijenjena finansiranju TO. TakoĎe, da bi ova
organizacija ostvarivala rezultate primarni zadatak opštine je uvažavanje već usvojenog Pravilnika o
Sistematizaciji i unutrašnjoj organizaciji radnih mjesta, koji je usvojen od strane IO TO Plav, a koji broji 7
članova, čime bi se uposlila lica predviĎena pomenutim pravilnikom a gdje su sistematizovana 4 radnja mjesta.
U narednom periodu rezultati rada TO Plav će isključivo zavisiti od budžeta i tima koji će raditi u TO
Plav, s obzirom da je jedini zapošljeni direktor TO Plav.
Ono što je krajnje pogrešan korak lokalne samouprave baš u jeku ostvarivanja rezultata je smanjenje
budžeta TO Plav sa 12.000 € na 8.000 € + 2.000 € za 2014.godinu. Stav Izvršnog odbora TO Plav je da
Opština mora biti svjesnija postojanja, rada i značaja Turističke organizacije i na taj način istu stimulisati
novim novčanim prilivima ili eventualno istim budžetom koji je bio planiran a ne ostvaren za 2013.godinu.
Kao primjer, možemo navesti nama susjednu opštinu Andrijevica, koja je manje poznata turistička
adresa, ali njihovo lokalno rukovodstvo ima mnogo više sluha i senzibiliteta da osjeti pravo vrijeme za prave
investicije. Dakle, TO Andrijevica je budžetom opštine za 2013. godinu imala predviĎena sredstva u iznosu od
12.000 €, s tim da su ista sredstva i transferovana toj organizaciji. Već budžetom za 2014.godinu Opština
Andrijevica povećava Turističkoj organizaciji budžet sa 12.000 € na 17.000 € što je za 5.000 € više u odnosu na
prošlu godinu a u odnosu na TO Plav više za 9.000 €. Opštini Andrijevica je više nego 70% manji budžet ali
pomenuta opština vidi razvojnu šansu u turizmu iako se po potencijalima ne mogu porediti sa nama.
Opština Plav mora prepoznati da je jedina razvojna šansa naše opštine pored poljoprivrede i turizam,
kao i to da se mnogo odgovornije pristupi ulaganju u turizam a sa riječi preĎe na djela, jer rezultati mogu biti
lako uočljivi i evidentni što su i primjer rad i rezultati Turističke organizacije Plav ostvareni tokom
2013.godine. Da bi se to postiglo potreban je i doprinos svih institucija i službi lokalne samouprave koje
direktno ili indirektno učestvuju u kreiranju ambijenta za razvoj turizma.
DIREKTOR TO PLAV
Plav, 10.03.2014.godine
mr Huso Brdakić
- 31 -
Download

IZVJEŠTAJ O RADU - Turistička organizacija Plav