I regata Kupa Srbije u veslanju
REZULTATI
KVALIFIKACIJA
1x KM
Klub
Partizan 1
Partizan 5
Palić 1
Sava
skif za kadete
vreme:
Ime i prezime
Dejan Jovašević
Damjan Lazić
Vince Šereš
Peđa Okilj
10:00
Vreme
06:11.00
08:26.00
08:40.00
08:46.00
II
grupa
Rang Staza
1
3
2
5
3
6
4
1
5
4
Klub
Galeb
Partizan 4
Crvena Zvezda 2
Partizan 6
Zrenex
vreme:
Ime i prezime
Pavle Simić
Luka Frenc
Radoš Milićević
Lazar Atanacković
Srđan Milinković
10:05
Vreme
07:58.61
08:03.43
08:09.00
08:27.51
08:39.57
III grupa
Rang Staza
1
3
2
1
3
2
4
5
5
4
6
Klub
Partizan 2
Crvena Zvezda 3
Partizan 7
Smederevo 3
Čurug
Crvena Zvezda 4
vreme:
Ime i prezime
Aleksandar Antić
Aleksa Ivković
Mihajlo Micić
Lazar Dinić
Obrad Suvajac
Vladimir Milovanović
10:10
Vreme
08:09.11
08:13.72
08:16.03
08:21.89
08:24.89
DNF
Klub
Partizan 3
Smederevo 1
Crvena Zvezda 1
Palić 2
Partizan 8
vreme:
Ime i prezime
Bogdan Stepić
Andrija Stojković
Luka Lazarević
Viktor Bajari
Marko Kurtović
10:15
Vreme
07:52.81
07:57.61
08:00.91
09:01.76
09:21.32
trka br. 2
I
grupa
Rang Staza
1
3
2
6
3
2
4
5
IV grupa
Rang Staza
1
5
2
3
3
2
4
4
5
1
organizator: Veslački savez Srbije
tehnički organizator: Veslački klub Crvena Zvezda-Beograd
Ada Ciganlija, Beograd, 22.4.2014.godine
I regata Kupa Srbije u veslanju
trka br. 18
I
grupa
Rang Staza
1
5
2
4
3
3
4
2
5
1
II
grupa
Rang Staza
1
2
2
4
3
1
4
5
5
3
trka br. 7
I
grupa
Rang Staza
2x JM
Klub
Crvena Zvezda 1
Galeb 2
Partizan / Sava
Palić
Crvena Zvezda 3
dubl skul za juniore
vreme:
Ime i prezime
Nikola Cvetić, Lazar Lazović
Pavle Stanković, Kristijan Stevanović
Lukian Maratović, Marko Zaharijević
Gabor Paći, Roland Agošton
Marko Veselinović, Andreja Stajčić
10:40
Vreme
06:57.00
06:58.24
07:16.89
07:42.56
07:59.06
Klub
Galeb 1
Danubius 1885
Sava
Tamiš
Crvena Zvezda 2
vreme:
Ime i prezime
Petar Zelić, Filip Prodanović
Luka Vrbaški, Milan Mijić
David Popov, Nikola Roganović
Ognjen Petković, Ognjen Matijević
Luka Milovanović, Jovan Krstić
10:45
Vreme
07:02.26
07:12.88
07:18.89
07:22.29
07:48.36
4x PM
Klub
1
3
Smederevo 1
2
2
Sava
3
4
Partizan
4
1
Crvena Zvezda 3
5
5
Danubius 1885
II
grupa
Rang Staza
Klub
četverac skul za pionire
vreme:
Ime i prezime
Nikola Mihić, Stevan Vuković,
Jovan Mišeljić, Marko Živanić
Aleksa Đerić, Đorđe Natić,
Luka Aćimović, Luka Stijačić
Aleksandar Bojanić, Nikola Lončarević,
Nikola Mirilo, Ivan Đorđević
Miloš Blagojević, Petar Šavrljuga,
Miloš Krstić, Nikola Petrović
Nikola Egić, Nikola Lazov,
Ognjen Novaković, Milan Maglov
vreme:
Ime i prezime
organizator: Veslački savez Srbije
tehnički organizator: Veslački klub Crvena Zvezda-Beograd
Ada Ciganlija, Beograd, 22.4.2014.godine
10:55
Vreme
03:31.60
03:33.00
03:40.95
04:19.85
04:52.17
11:05
Vreme
I regata Kupa Srbije u veslanju
1
4
Crvena Zvezda 1
2
1
Smederevo 2
3
2
Crvena Zvezda2
4
3
Galeb
trka br. 9
I
grupa
Rang Staza
1
2
3
4
5
6
6
3
4
2
5
1
II
grupa
Rang Staza
1
4
2
2
3
5
4
1
5
0
6
6
7
3
1x PM
Anastasije Popović, Lazar Milenković,
Uroš Žunić, Uroš Uzanović
Dejan Rizovski, Darko Rizovski,
Boris Jančić, Marko Torbica
Minja Tintor, Đorđe Miković,
Dimitrije Stević, Boris Dimitrijević
Kosta Banjac, Aleksa Paunović,
Nikola Srebro, Dari Ćoraš
03:30.72
03:48.73
04:01.64
04:09.32
Klub
skif za pionire
vreme:
Ime i prezime
11:10
Vreme
Grafičar
Sava 1
Danubius 1885
Tamiš
Crvena Zvezda 2
Čurug 2
Milutin Lončarević
Novak Živanić
Đorđe Nećak
Dušan Milić
Slavko Savić
Novak Stojšić
03:47.77
03:49.59
04:04.72
04:17.87
04:38.26
DNF
Klub
Čurug 1
Sava 2
Galeb
Crvena Zvezda 1
Sava 3
Palić
Partizan
vreme:
Ime i prezime
Vlada Tontić
Miloš Stojičević
Marko Prodanović
Božidar Nikolić
Lazar Ilinčić
Sebastian Nađ
Darjan Sekulić
11:15
Vreme
03:51.93
04:02.91
04:08.60
04:21.39
04:22.74
04:47.50
DNF
REZULTATI
FINALA
organizator: Veslački savez Srbije
tehnički organizator: Veslački klub Crvena Zvezda-Beograd
Ada Ciganlija, Beograd, 22.4.2014.godine
I regata Kupa Srbije u veslanju
trka br.
1
2x JŽ
dublskul za juniorke
Trka se neće održati zbog nedovljnog broja prijavljenih posada
trka br.
2
Rang Staza
1
4
2
5
3
3
4
6
5
1
6
2
trka br.
3
1 x KM
skif za kadete
vreme:
12:30
Vreme
07:48.30
07:52.16
07:55.51
07:57.97
08:05.09
DNF
vreme:
Ime i prezime
Katarina Ćirić, Tara Marinković
Irina Đurović, Aleksandra Dabić
Milica Šošo, Nina Nikčević
Staša Kenić, Dragana Kušić
Ana Jokić, Anđela Šulović
12:40
Vreme
08:14.93
08:23.94
08:25.16
08:54.67
09:07.09
Klub
Galeb
Partizan 3
Partizan 1
Crvena Zvezda 1
Smederevo 1
Partizan 2
Ime i prezime
Pavle Simić
Dejan Jovašević
Bogdan Stepić
Luka Lazarević
Andrija Stojković
Aleksandar Antić
2- KM
dvojac za kadete
Trka nije održana zbog nedovoljnog broja prijavljenih posada
trka br.
4
Rang Staza
1
3
2
2
3
1
4
4
5
5
trka br.
5
Rang Staza
1
3
2
5
3
4
4
1
5
2
trka br. 6
Rang Staza
1
5
2
2
3
6
2x KŽ
Klub
Grafičar
Crvena Zvezda 1
Partizan 2
Partizan 1
Crvena Zvezda 2
2- JM
dubl skul za kadetkinje
dvojac za juniore
Klub
Smederevo
Partizan
Sava 1
Sava 2
Galeb
1x JM
Ime i prezime
Marko Ristić, Zoran Rajić
Ilija Marković, Nenad Radonjić
Vladan Nedić, Igor Milošević
Aleksa Timilić, Nikola Lakić
Miloš Mirković, Marko Panić
skif za juniore
Klub
Smederevo
Crvena Zvezda 1
Crvena Zvezda 2
Ime i prezime
Uroš Dimitrijević
Nemanja Lečić
Miloš Milićević
organizator: Veslački savez Srbije
tehnički organizator: Veslački klub Crvena Zvezda-Beograd
Ada Ciganlija, Beograd, 22.4.2014.godine
vreme:
12:50
Vreme
07:02.22
07:23.72
07:35.69
07:43.22
07:47.90
vreme:
13:00
Vreme
07:15.12
07:18.60
07:19.84
I regata Kupa Srbije u veslanju
4
5
6
7
4
1
0
3
Partizan 2
Partizan 1
Tamiš
Partizan 3
Nikola Mitrović
Svetislav Radović
Miloš Đorđević
Matija Janković
trka br.
7
4x PM
četverac skul za pionire
Rang Staza
Klub
1
4
Crvena Zvezda 1
2
5
Sava
3
1
Partizan
4
2
Smederevo 2
5
6
Crvena Zvezda 2
6
3
Smederevo 1
trka br.
8
2x PŽ
07:22.15
07:30.39
07:34.42
07:38.11
vreme:
Ime i prezime
Anastasije Popović, Lazar Milenković
Uroš Žunić, Uroš Uzanović
Aleksa Đerić, Đorđe Natić,
Luka Aćimović, Luka Stajčić
Aleksandar Bojanić, Nikola Lončarević,
Nikola Mirilo, Ivan Đorđević
Dejan Rizovski, Darko Rizovski,
Boris Jančić, Marko Torbica
Minja Tintor, Đorđe Miković,
Dimitrije Stević, Boris Dimitrijević
Nikola Mihić, Stevan Vuković,
Jovan Mišeljić, Marko Živanić
13:10
03:26.64
03:31.96
03:33.89
03:45.41
03:56.93
04:04.36
dublskul za pionirke
Trka nije održana zbog nedovoljnog broja prijavljenih posada
trka br.
9
Rang Staza
1
4
2
3
3
5
4
2
5
1
6
6
trka br. 10
1x PM
Klub
Čurug 1
Grafičar
Sava 1
Sava 2
Danubius 1885
Galeb
skif za pionire
vreme:
Ime i prezime
Vlada Tontić
Milutin Lončarević
Novak Živanić
Miloš Stojičević
Đorđe Nećak
Marko Prodanović
4+ PM
četverac sa kormilarom za pionire
13:15
Vreme
03:58.32
03:58.70
03:59.10
04:11.35
04:12.70
04:13.85
Trka nije održana zbog nedovoljnog broja prijavljenih posada
trka br. 11
2x PM
dubl skul za pionire
Klub
Ime i prezime
vreme:
Rang Staza
organizator: Veslački savez Srbije
tehnički organizator: Veslački klub Crvena Zvezda-Beograd
Ada Ciganlija, Beograd, 22.4.2014.godine
13:20
Vreme
I regata Kupa Srbije u veslanju
1
2
3
4
5
6
7
3
6
1
0
4
2
5
trka br. 12
Rang Staza
1
3
2
2
3
1
4
0
5
6
6
4
7
5
trka br. 13
Rang Staza
1
5
2
0
3
3
4
6
5
2
6
1
7
4
trka br. 14
Rang Staza
1
6
2
4
3
2
4
5
5
3
6
1
Smederevo
Partizan 1
Partizan 2
Galeb 1
Crvena Zvezda
Tamiš
Palić
Miloš Slavković, Lazar Ristić
Pavle Lijeskić, Nikola Jankulović
Marko Đuranović, Filip Pavlović
Petar Isaković, Raško Radovanov
Stefan Peca, Danilo Kaličanin
Petar Hinić, Lazar Mladenović
Erdelji Roland, Kristijan Nađ
1x PŽ
skif za pionirke
Klub
Čurug
Palić
Partizan
Palić 1
Palić 4
Palić 2
Palić 3
Ime i prezime
Milana Klepić
Valentina Tot Takač
Ivana Pavić
Ana Miković
Nina Zubelić
Milica Stambolija
Aleksandar Zubelić
1x SM
skif za seniore
Klub
Čurug 1
Galeb 1
Čurug 2
Galeb 2
Danubius 1885 1
Begej 1883 2
Begej 1883 1
Ime i prezime
Petar Jovanović
Viktor Jasinski
Marko Jošić
Stefan Leković
Ozren Galović
Janoš Tot
Branislav Jovanov
1x JŽ
skif za juniorke
Klub
Danubius 1885 3
Zrenex 2
Zrenex 1
Danubius 1885 2
Danubius 1885 1
Palić 1
Ime i prezime
Milica Slijepčević
Ana Milinković
Svetlana Ristin
Miona Mitrović
Biljana Tatar
Ema Paći
organizator: Veslački savez Srbije
tehnički organizator: Veslački klub Crvena Zvezda-Beograd
Ada Ciganlija, Beograd, 22.4.2014.godine
03:42.70
03:43.12
03:59.56
04:01.78
04:09.28
04:18.35
DNF
vreme:
13:25
Vreme
04:31.98
04:39.94
04:41.77
04:45.22
04:52.18
04:52.95
05:10.46
vreme:
13:35
Vreme
07:10.97
07:18.59
07:26.69
07:33.94
07:47.91
07:57.22
08:38.20
vreme:
13:45
Vreme
08:20.71
08:23.22
08:23.74
08:26.05
08:48.13
09:24.56
I regata Kupa Srbije u veslanju
trka br. 15
2x KM
dublskul za kadete
vreme:
Rang Staza
1
5
2
3
3
2
4
4
5
6
6
0
7
1
trka br. 16
Rang Staza
Klub
Danubius 1885
Grafičar 1
Smederevo
Partizan
Crvena Zvezda 2
Grafičar 2
Crvena Zvezda 1
Ime i prezime
Vanja Obradović, Dušan Petrović
Vukašin Pivač, Bogdan Belinčević
Lazar Dostanić, Dušan Dimitrijević
Vuk Mladenović, Veselin Tričković
Veljko Milovanović, Andrija Krstić
Dimitrije Krstić, Vladan Nedeljković
Mihajlo Svorcan, Teodor Petrović
4- i 4x KM
četverac za kadete
Klub
vreme:
Ime i prezime
Aleksa Jovanović, Milan Alimpić,
Vladimir Jecić, Strahinja Pandurević
Igor Špagnut, Dimitrije Regodić,
Aleksandar Minić, Nikola Vulinović
Aleksa Igić, Luka Miličić,
Nikola Stanković, Đorđe Simović
Danilo Selaković, Aleksa Petrović,
Matija Todorović, Aleksandar Radovanović
Marko Stanojkov, Rajko Božić
Aleksandar Simjanoski, Veljko Popović
1
4
Galeb
2
2
Sava
3
5
Crvena Zvezda
4
1
Smederevo
5
3
Grafičar
trka br. 17
2- SM
dvojac za seniore
Klub
Smederevo
Danubius 1885
Grafičar
Ime i prezime
Marko Ristić, Zoran Rajić
Miloš Aleksić, Dejan Bošković
Dasti Ferčec, Nemanja Delić
2x JM
dubl skul za juniore
Rang Staza
1
3
2
2
3
1
trka br. 18
Rang Staza
Klub
Ime i prezime
organizator: Veslački savez Srbije
tehnički organizator: Veslački klub Crvena Zvezda-Beograd
Ada Ciganlija, Beograd, 22.4.2014.godine
13:55
Vreme
07:05.91
07:09.48
07:18.56
07:33.56
07:39.63
07:45.06
07:56.12
14:05
Vreme
06:39.68
06:47.15
06:50.97
06:57.47
07:00.86
vreme:
14:15
Vreme
06:48.47
06:58.30
07:02.34
vreme:
14:25
Vreme
I regata Kupa Srbije u veslanju
1
2
3
4
5
6
1
2
5
3
trka br. 19
Galeb 1
Danubius 1885
Crvena Zvezda
Galeb 2
Partizan /Sava
Sava
Petar Zelić, Filip Prodanović
Luka Vrbaški, Milan Mijić
Nikola Cvetić, Lazar Lazović
Pavle Stanković, Kristijan Stevanović
Lukian Maratović, Marko Zaharijević
David Popov, Nikola Roganović
1x KŽ
skif za kadetkinje
Klub
Čurug 1
Crvena Zvezda
Čurug 2
Palić
Ime i prezime
Jovana Stanivuk
Mina Savić
Aleksandra Stojšić
Šarlota Pap
2x SM
dublskul za seniore
vreme:
Rang Staza
1
3
2
4
3
1
4
2
trka br. 21
06:42.93
06:45.53
06:52.18
06:54.11
07:20.82
07:28.86
14:35
Vreme
09:06.32
09:13.96
09:28.17
DNF
Trka se neće održati zbog nedovljnog broja prijavljenih posada
trka br. 22
Rang Staza
1
3
2
2
3
5
4
1
5
4
trka br. 23
Rang Staza
1x SŽ
skif za seniorke
Klub
Zrenex 1
Čurug
Zrenex 2
Palić
Grafičar
Ime i prezime
Jovana Arsić
Zorica Mrđa
Svetlana Ristin
Eva Paći
Jadranka Dabetić
4x KM
četverac skul za kadete
Klub
1
3
Crvena Zvezda 1
2
4
Galeb
3
1
Crvena Zvezda 2
4
5
Crvena Zvezda 3
vreme:
14:45
Vreme
08:11.29
08:36.28
08:39.22
08:50.21
09:09.77
vreme:
15:05
Vreme
Ime i prezime
Dušan Stojanović, Dušan Kostić,
Filip Milojević, Dušan Šulović
Mateja Stanić, Danilo Knežević,
Lazar Laković, Petar Isaković
Aleksa Popović, Danilo Martinović,
Stefan Dosković, Filip Todorović
Aleksa Rakočević-Pašić, Aleksandar Romić,
Nenad Babić, Petar Stanković
organizator: Veslački savez Srbije
tehnički organizator: Veslački klub Crvena Zvezda-Beograd
Ada Ciganlija, Beograd, 22.4.2014.godine
06:41.53
06:46.28
07:13.03
07:37.89
I regata Kupa Srbije u veslanju
5
2
Danubius 1885 1
6
6
Danubius 1885 2
trka br. 24
Aleksandar Izda, Ivan Bodiroga,
Dimitrije Stojanov, Marko Petrović
Milan Džakula, Igor Bajić,
Vukašin Bogdanović, Luka Mirković
1x VŽ i 1x VM
skif za veteranke i veterane
Klub
Crvena Zvezda 3
Danubius 1885
Crvena Zvezda 2
Tamiš
Crvena Zvezda 1
Ime i prezime
Igor Ivanović - C
Feodor Bojkov - H
Mihajlo Vujasinović - D
Jovan Opačić -F
Mara Čabrić - G
vreme:
Rang Staza
1
4
2
5
3
4
5
3
2
1
organizator: Veslački savez Srbije
tehnički organizator: Veslački klub Crvena Zvezda-Beograd
Ada Ciganlija, Beograd, 22.4.2014.godine
07:45.68
09:02.11
15:15
Vreme
03:58.56
04:13.56
04:23.56
04:34.48
05:52.10
Download

Rezultati - Veslački klub Partizan