A grupa
1. Gnjatović Ana
2. Nađ Andrea
3. Đerfić Sanja
4. Vučenović Milica
5. Mrkić Nikola
6. Kuruzović Vanja
7. Suknjaja Jelena
8. Savić Luka
9. Košutić Dušan
10. Bajić Ksenija
11. Radovanović Jelena
12.Filipović Nemanja
13. Gemović Marija
14. Jurčak Aleksandra
15. Pejić Zorica
16. Bijeljić Kristina
17. Onodi Nikol
18. Sudarević Antonija
19. Stefanović Dunja
20. Vuković Stojan
21. Jakočević Nataša
22. Ruconić Smilja
23. Pejanović Nemanja
24. Matović Kristina
25. Vasiljević Petar
26. Tomić Bojana
27. Perović Jovana
28. Marić Ana
29. Radojković Đorđe
30. Vešković Nikola
31. Kočiš Isidora
32. Jandrć Slavica
1.zad. 2.zad.
35
15
35
15
35
15
35
15
35
15
35
15
35
15
35
15
35
15
35
15
35
15
35
15
35
15
30
15
30
15
30
15
30
15
25
15
25
15
33
7
20
15
25
10
25
10
20
15
25
5
11
15
22
0
0
15
2
8
5
0
5
0
0
0
C grupa
1. Panić Milovanka
2. Medan Sonja
3. Mareš Marijana
4. Ramić Luka
5. Kučević Stefan
1. zad. 2. zad.
35
15
35
15
35
15
35
15
35
15
Prva grupa
ukupno B grupa
50 1. Gramić Dijana
50 2. Marković Katarina
50 3. Lukić Zorica
50 4. Gavrilov Nataša
50 5. Javorić Tamara
50 6. Kondić Tamara
50 7. Stojaković Miljana
50 8. Tešin Aleksandra
50 9. Vrgović Dunja
50 10. Erić Brankica
50 11. Pavličević Katarina
50 12. Todić Danijela
50 13. Tošović Lazar
45 14. Skoknić Nemanja
45 15. Đurik Atila
45 16. Berić Ana
45 17. Sekulić Sanja
40 18. Todorović Jelena
40 19. Popovć Jelena
40 20. Radičić Marija
35 21. Zdravković Biljana
35 22. Ivković Katarina
35 23. Jovanović Natalija
35 24. Pavlić Milana
30 25. Perić Milan
26 26. Šapić Kristina
22 27. Bošković Ivana
15 28. Paravinja Bojana
10 29. Liliom Jelena
5 30. Urbanović Borivoje
5 31. Arsić Jovana
0 32. Slović Milica
33. Misini Dženis
34. Milenović Anđela
35. Magoš Teodora
36. Padejski Jasna
37. Morović Darko
38. Petričić Jelena
Druga grupa
ukupno D grupa
50 1. Milak Ilija
50 2. Kadriovski Tatjana
50 3. Samardžić Jelena
50 4. Kovačević Dušan
50 5. Požar Dalibor
1.zad. 2.zad. ukupno
35
15
50
35
15
50
35
15
50
35
15
50
35
15
50
35
15
50
35
15
50
35
15
50
35
15
50
35
15
50
35
15
50
35
15
50
35
15
50
35
15
50
34
15
49
33
15
48
35
13
48
35
13
48
35
10
45
32
13
45
30
15
45
30
15
45
35
10
45
30
15
45
30
15
45
25
15
40
33
2
35
20
15
35
25
10
35
25
10
35
27
7
34
25
3
28
20
0
20
20
0
20
15
5
20
7
5
12
0
10
10
0
0
0
1. zad. 2. zad. ukupno
35
15
50
35
15
50
35
15
50
35
15
50
35
15
50
6. Kaluđerski Tijana
7. Vasić Ivana
8. Jevtić Jelena
9. Šajinović Mateja
10. Uvalin Dana
11. Čanković Kristina
12. Borjan Aleksandra
13. Pilipović Marija
14. Begović Ognjen
15. Katić Katarina
16. Mirković Aleksandra
17. Nenadić Lana
18. Žakula Marijana
19. Demensku Jelena
20. Božin Tatjana
21. Petrović Bojan
22. Sunarić Marko
23. Ristić Ivan
24. Stamenković Monika
25. Miladinović Darinka
26. Raketić nebojša
35
34
35
35
30
30
27
30
30
20
17
26
26
13
15
12
10
2
0
2
1
14
15
14
10
15
15
10
3
0
8
10
0
0
7
3
3
0
0
2
0
0
49
49
49
45
45
45
37
33
30
28
27
26
26
20
18
15
10
2
2
2
1
6. Stevanović Marija
7. Petković Dajana
8. Koprivica Teodora
9. Mitrović Aleksandra
10. Aničić Jovana
11. Dačić Lidija
12. Jovanović Aleksandra
13. Simić Dragana
14. Papuga Damjan
15. Hašović Branislav
16. Segedi Tanja
17. Popović Sava
18. Sudimac Zoran
19. Malešev Kristina
20. Martić Ana
21. Milutinović Kristina
22. Petruljeskov Marija
23. Tatić Miloš
24. Maricki Milica
25. Zavarko Uroš
26. Lukić Vladimir
27. Geler Agneš
28. Pantić Snežana
35
35
35
35
35
35
35
35
32
25
24
30
35
20
30
26
10
20
15
10
5
10
0
Radovi se mogu pogledati u petak, 25. 4. od 10 do 11h. Popravni je 28.4. u terminu vežbi.
15
15
15
15
15
15
15
10
8
15
15
8
2
15
5
0
10
0
0
5
8
0
0
50
50
50
50
50
50
50
45
40
40
39
38
37
35
35
26
20
20
15
15
13
10
0
Download

1. kolokvijum - PMF Personal Pages