Studenti Univerziteta u Sarajevu
R. br.
Prezime
Ime
1 Alađuz
Naim
Naziv fakulteta
Filozofski fakultet, Njemački jezik i
književnost
2 Avdušinović
Elmir
Mašinski fakultet
3 Beba
Amir
Prirodno-matematički fakultet
4 Bjelak
Kerim
Ekonomski fakultet
5 Blitović
Selma
Poljoprivredno-prehrambeni fakultet
6 Bostandžić
Admir
Fakultet političkih nauka
7 Bošković
Slaviša
Pravni fakultet
8 Bradarić
Emir
9 Buharalija
Adi
Mašinski fakultet
Prirodno-matematički fakultet, Turizam i
zaštita životne sredine
10 Cerić
Muamer
Građevinski fakultet, Geodezija
11 Cerić
Medina
Stomatološki fakultet
12 Cuca
Nina
13 Čičko
Zerina
Građevinski fakultet
Filozofski fakultet, Italijanski jezik i
književnost i Njemački jezik i književnost
14 Dragojević
Boris
Elektrotehnički fakultet
15 Džakmić
Adnan
Ekonomski fakultet
16 Hajder
Eldin
Fakultet za saobraćaj i komunikacije
17 Halilović
Nehla
18 Hasković
Alma
19 Husanović
Mejrema
Farmaceutski fakultet
Prirodno-matematički fakultet, Biologija Mikrobiologija
Prirodno-matematički fakultet, Biologija Ekologija
20 Imamović
Adnan
Prirodno-matematički fakultet
21 Jusović
Armin
Medicinski fakultet
22 Karač
Sana
Stomatološki fakultet
23 Klipo
Nedim
Mašinski fakultet
24 Krupić
Emir
25 Kurtović
Fatima
26 Ljuca
Sabrina
Fakultet zdravstvenih studija
Filozofski fakultet, Njemački jezik i
književnost
Filozofski fakultet, Njemački jezik i
književnost
27 Malbašić
Maja
Prirodno-matematički fakultet, Hemija
28 Meškić
Hasan
Mašinski fakultet
29 Mujić
Merima
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i
sigurnosne studije
30 Murselović
Lejla
Elektrotehnički fakultet
31 Numanović
Amer
32 Opijač
Anesa
Pravni fakultet
Prirodno-matematički fakultet, Turizam i
zaštita životne sredine
33 Pekmez
Muamer
Poljoprivredno-prehrambeni fakultet
34 Smajić
Dželila
Prirodno-matematički fakultet, Biologija
35 Starčević
Ajdin
36 Sulejmanović
Mirsad
Šumarski fakultet
Filozofski fakultet, Francuski jezik i
književnost
37 Šačić
Alan
Farmaceutski fakultet
38 Šestan
Haris
39 Telalović
Mevludin
Elektrotehnički fakultet
Elektrotehnički fakultet, Automatika i
elektronika
40 Velšmid
Lorena
Fakultet političkih nauka
41 Zahirović
Eldin
Građevinski fakultet, Geodezija
42 Zahirović
Armin
Fakultet za saobraćaj i komunikacije
43 Zekotić
Mahira
Građevinski fakultet, Geodezija
Studenti Univerziteta u Zenici
R. br.
Prezime
Ime
Naziv fakulteta
1 Adilović
Merima
Politehnički fakultet
2 Avdić
Halid
3 Avdić
Nermin
4 Babić
Amina
5 Basara
Selma
6 Buljeta
Marija
Politehnički fakultet
Filozofski fakultet, Njemački jezik i
književnost
Filozofski fakultet, Njemački jezik i
književnost
Filozofski fakultet, Njemački jezik i
književnost
Filozofski fakultet, Njemački jezik i
književnost
7 Čančar
Amer
Mašinski fakultet
8 Ćurić
Amina
9 Delić
Reuf
Mašinski fakultet
Filozofski fakultet, Njemački jezik i
književnost
Filozofski fakultet, Njemački jezik i
književnost
Filozofski fakultet, Njemački jezik i
književnost
10 Fedoš
Marijana
11 Fetić
Medina
12 Mešković
Amina
Filozofski fakultet, Njemački jezik i
književnost
13 Sivro
Harun
Pravni fakultet
14 Tihak
Zerina
Ekonomski fakultet
15 Turković
Emir
16 Veladžić
Amra
17 Vuleta
Mateja
18 Vuleta
Vedran
Mašinski fakultet
Filozofski fakultet, Njemački jezik i
književnost
Filozofski fakultet, Njemački jezik i
književnost
Filozofski fakultet, Njemački jezik i
književnost
Studenti Univerziteta u Tuzli
R. br.
Prezime
Ime
Naziv fakulteta
1 Ahmetović
Mersid
2 Ahmić
Senad
3 Avdibegović
Šemso
Ekonomski fakultet
Filozofski fakultet, Njemački jezik i
književnost
Filozofski fakultet, Njemački jezik i
književnost
4 Babić
Džemila
5 Berbić
Haris
Tehnološki fakultet, Agronomija
Filozofski fakultet, Njemački jezik i
književnost
6 Bešić
Haris
Mašinski fakultet
7 Cuvaj
Deni
Medicinski fakultet, Fizioterapija
8 Delić
Belma
Medicinski fakultet
9 Delić
Emira
10 Duraković
Ahmed
Ekonomski fakultet
Filozofski fakultet, Njemački jezik i
književnost
11 Halilčević
Samir
Fakultet elektrotehnike
12 Hamzić
Belmin
Ekonomski fakultet
13 Isić
Ajša
Ekonomski fakultet
14 Joldić
Tarik
Ekonomski fakultet
15 Lelić
Emir
Fakultet elektrotehnike
16 Livadić
Amra
Tehnološki fakultet
17 Lukavačkić
Amar
Pravni fakultet
18 Mujkić
Nirman
Mašinski fakultet
19 Mustafić
Samra
Ekonomski fakultet
20 Omerović
Osman
Mašinski fakultet
21 Osmanbegović Kerim
Medicinski fakultet, Zdravstvene studije
22 Pranjić
Ivan
23 Selimović
Ajdin
Ekonomski fakultet
Filozofski fakultet, Njemački jezik i
književnost
24 Spona
Dino
Rudarsko-geološko-građevinski fakultet
Studenti Univerziteta i Sveučilišta u Mostaru
R. br.
Prezime
Ime
1 Budimir
Iva
Naziv fakulteta
Filozofski fakultet, Njemački jezik i
književnost
2 Bukovac
Ivana
Pravni fakultet
3 Dujmović
Doris
Pravni fakultet
4 Hajdarpašić
Semir-Enrico
Farmaceutski fakultet
5 Kuprešaković
Ivan
Pravni fakultet
6 Matić
Hrvoje
Fakultet zdravstvenih studija
7 Softić
Dino
Fakultet informacijskih tehnologija
8 Škrobo
Alena
Filozofski fakultet, Njemački jezik i književnost
Studenti Univerziteta u Bihaću
R. br.
Prezime
Ime
Naziv fakulteta
1 Mušanović
Dženana
Ekonomski fakultet
2 Nuhić
Ahmed
Fakultet tjelesnog odgoja i sporta
Studenti privatnih univerziteta u Federaciji BiH
R. br.
Prezime
Ime
1 Hećimović
Esma
2 Kadrić
Teufik
Naziv fakulteta
Internacionalni Burč univerzitet, Fakultet za
inžinjering i informacijske tehnologije
Internacionalni Burč univerzitet, Engleski
jezik i književnost
3 Mujagić
Fatima
Sarajevo School of Science and Technology
4 Muratspahić
Ahmed
5 Tanković
Saira
Internacionalni univerzitet u Goraždu
Internacionalni univerzitet u Sarajevu,
Informatika
Studenti Univerziteta u Banjoj Luci
R. br.
Prezime
1 Babić
Ime
Milica
Naziv fakulteta
Filološki fakultet, Njemački jezik i
književnost
2 Dragojević
Branka
Filološki fakultet, Njemački jezik i
književnost
3 Dugić
Adis
Ekonomski fakultet, Brčko
4 Duvnjak
Ljiljana
5 Hajek
Robert
Arhitektonsko-građevinski fakultet
Filološki fakultet, Njemački jezik i
književnost
6 Kušljić
Nemanja
7 Lambić
Sandra
8 Lolić
Sanja
Prirodno-matematički fakultet
Filološki fakultet, Njemački jezik i
književnost
Filološki fakultet, Njemački jezik i
književnost
9 Marić
Ninković10 Došen
Milan
Ekonomski fakultet
Gabriela
Filozofski fakultet, Psihologija
11 Petrović
Slavko
Elektrotehnički fakultet
12 Pisarević
Radonić
13 Lazarević
Sanja
Filozofski fakultet, Psihologija
Milan
Poljoprivredni fakultet
14 Sekulić
Dijana
Prirodno-matematički fakultet
15 Simić
Stanojka
16 Simonović
Stefan
Arhitektonsko-građevinski fakultet
Filološki fakultet, Njemački jezik i
književnost
17 Sladojević
Dragana
18 Stanić
Aleksandra
Pravni fakultet
Filološki fakultet, Njemački jezik i
književnost
19 Suknjaja
Slobodan
Filološki fakultet
20 Šokčević
Jelena
Pravni fakultet
21 Vučenović
Milan
Elektrotehnički fakultet
22 Vukelić
Milica
Arhitektonsko-građevinski fakultet
23 Zec
Tamara
Pravni fakultet
Studenti Univerziteta u Istočnom Sarajevu
R. br.
Prezime
Ime
1 Abdurahmanović Jasmin
2 Avramović
Milica
3 Čajević
Dobrila
4 Čajević
Nikolina
Naziv fakulteta
Ekonomski fakultet Brčko
Filozofski fakultet, Njemački jezik i
književnost
Filozofski fakultet, Njemački jezik i
književnost
Filozofski fakultet, Njemački jezik i
književnost
5 Đukić
Ivana
6 Đurić
Nebojša
Filozofski fakultet, Njemački jezik i
književnost
Filozofski fakultet, Njemački jezik i
književnost
7 Halilović
Kenan
Saobraćajni fakultet Doboj
8 Halilović
Sulejman
Saobraćajni fakultet Doboj
9 Hanušić
Edina
10 Kačarević
Miloš
Ekonomski fakultet Brčko
Filozofski fakultet, Njemački jezik i
književnost
11 Kusmuk
Milan
12 Papaz
Nevena
13 Soldat
Danijel
14 Šetka
Kristina
15 Vujičić
Tijana
Mašinski fakultet
Filozofski fakultet, Opšta književnost i
bibliotekarstvo
Filozofski fakultet, Njemački jezik i
književnost
Filozofski fakultet, Njemački jezik i
književnost
Filozofski fakultet, Njemački jezik i
književnost
Studenti privatnih univerziteta u Republici Srpskoj
R. br.
Prezime
Ime
1 Amidžić
Miloš
2 Družanović
Ermin
3 Grahovac
Žarko
4 Kevac
Tanja
5 Majetić
Almedin
6 Šišić
Osman
7 Trklja
Edis
8 Vidačić
Žana
Naziv studijskog
programa/fakulteta
Naziv univerziteta
Fakultet
Panevropski
informacionih
univerzitet Apeiron,
tehnologija
Banja Luka
Univerzitet za poslovni
Tehnički fakultet inženjering i
grafički dizajn
menadžment
J.U. Visoka medicinska
Studij fizioterapije
škola Prijedor
Panevropski
Fakultet poslovne
univerzitet Apeiron,
ekonomije
Banja Luka
Univerzitet za poslovni
Tehnički fakultet inženjering i
grafički dizajn
menadžment
Visoka poslovnoPoslovna ekonomija tehnička škola Doboj
Fakultet za
Panevropski
bankarstvo,
univerzitet Apeiron,
finansije i trgovine
Banja Luka
Univerzitet za
Fakultet za
poslovne studije,
ekologiju
Banja Luka
9 Vučenović
Andrija
Fakultet za grafički
dizajn
10 Vujasinović
Srđan
Pravne nauke
11 Zrnić
Nemanja
Turizam
Univerzitet za
poslovne studije,
Banja Luka
Univerzitet za
poslovne studije,
Banja Luka
Univerzitet za
poslovne studije,
Banja Luka
Studenti Univerziteta u Brčko Distriktu BiH
R. br.
Prezime
1 Selimović
Ime
Hasib
Naziv studijskog
programa/fakulteta
Naziv univerziteta
Internacionalni
Poslovna informatika univerzitet Brčko
Download

ovdje