NAPOMENA: DODATAK UDŽBENIKU MUZIČKA KULTURA ZA II RAZRED NA BOSANSKOM JEZIKU OBUHVATA 12 NASTAVNIH JEDINICA. S OBZIROM
DA NAM NIJE POZNATO ZA KOJI UDŽBENIK MUZIČKE KULTURE I SADRŽAJE SU SE OPREDIJELILI UČITELJI KOJI U ŠKOLAMA IZVODE NASTAVU NA
BOSANSKOM JEZIKU (DA LI JE OD IZDAVAČA KLETT, ZUNS, KREATIVNI CENTAR…), NE MOŽEMO DATI POTPUNI ORIJENTACIONI PLAN RADA, VEĆ
SAMO PLAN ZA SADRŽAJE KOJI SE NALAZE U DODATKU ČIJI SMO AUTORI.
SEPTEMBAR
broj
nastavnih
jedinica
sadržaj
1.
“Golub s’ krova guče” – brojalica
“Golubovi” – narodna igra uz pjevanje
2.
“Šala, šalica” – A. Kolaković
muzička aktivnost
izvođenje muzike
(izvođenje brojalice,
pjevanje pjesme,
izvođenje muzičke igre)
izvođenje muzike
(pjevanje pjesme) i
dječije muzičko
stvaralaštvo
(dramatizacija pjesme)
tip časa
metode
oblik rada
obrada
razgovora,
demonstracije, obrade
pjesme po sluhu
frontalni,
grupni
obrada
razgovora,
demonstracije, obrade
pjesme po sluhu
frontalni,
individualni
OKTOBAR
broj
nastavnih
jedinica
sadržaj
muzička aktivnost
1.
“Ide kolo naokolo” – brojalica
“Poskakuša” – narodna igra uz
pjevanje
2.
Napravimo instrumente
izvođenje muzike
(izvođenje brojalice, pjevanje pjesme,
izvođenje muzičke igre)
dječije muzičko stvaralaštvo (smišljanje
ritmičke pratnje na instrumentima koje
pravimo na času)
tip
časa
metode
oblik rada
obrada
razgovora, demonstracije,
obrade pjesme po sluhu
frontalni,
grupni
obrada
razgovora, demonstracije
frontalni,
grupni,
individualni
NOVEMBAR
broj
nastavnih
jedinica
1.
sadržaj
muzička aktivnost
“Kišobran za dvoje” – Đ. Jusić
izvođenje muzike
(pjevanje pjesme) i dječije muzičko
stvaralaštvo (osmišljavanje pratnje
na dječijim muzičkim
instrumentima)
tip časa
metode
oblik rada
obrada
razgovora, demonstracije,
obrade pjesme po sluhu,
sviranja na dječijim
muzičkim instrumentima
frontalni,
grupni,
individualni
DECEMBAR
broj
nastavnih
jedinica
1.
sadržaj
muzička aktivnost
“Ja se popeh na tarabe” - brojalica
izvođenje muzike
(izvođenje brojalice,
sviranje na dječijim
muzičkim
instrumentima)
tip časa
metode
oblik rada
obrada
razgovora,
demonstracije, sviranja
na dječijim muzičkim
instrumentima
frontalni,
grupni,
individualni
JANUAR
broj
nastavnih
jedinica
sadržaj
muzička aktivnost
tip časa
metode
oblik rada
1.
“Sa unukom Janom” – A. Smailović
slušanje muzike
obrada
razgovora,
demonstracije
frontalni
tip časa
metode
oblik rada
frontalni,
grupni
oblik rada
FEBRUAR
broj
nastavnih
jedinica
sadržaj
muzička aktivnost
“Hajd’izađi medvjede” – brojalica
“Dječiji snovi” – R. Hodžić, V. Begić
izvođenje muzike
(izvođenje brojalice, sviranje na
dječijim muzičkim instrumentima,
pjevanje pjesme)
obrada
razgovora,
demonstracije, obrade
pjesme po sluhu,
sviranja na dječijim
muzičkim instrumentima
broj
nastavnih
jedinica
sadržaj
muzička aktivnost
tip časa
metode
1.
“Imamo učiteljicu za čistu peticu” – S.
Bostandžić, M. Bećirbašić
izvođenje muzike
(pjevanje pjesme)
obrada
“Kad ja pođoh na Bembašu” –
narodna pjesma
izvođenje muzike
(pjevanje pjesme, sviranje na
dječijim muzičkim instrumentima) i
dječije muzičko stvaralaštvo
(dramatizacija pjesme)
obrada
1.
MART
2.
razgovora,
demonstracije, obrade
pjesme po sluhu
razgovora,
demonstracije, obrade
pjesme po sluhu,
sviranja na dječijim
muzičkim instrumentima
frontalni
frontalni,
grupni
APRIL
broj
nastavnih
jedinica
1.
sadržaj
muzička aktivnost
tip časa
metode
oblik rada
“Rođendan u šumi” – R. Hodžić, N.
Kapidžić-Hadžić
izvođenje muzike
(pjevanje pjesme, sviranje na
dječijim muzičkim instrumentima)
obrada
razgovora,
demonstracije, obrade
pjesme po sluhu,
sviranja na dječijim
muzičkim instrumentima
frontalni,
grupni
sadržaj
muzička aktivnost
tip časa
metode
oblik rada
“Ja sin sam tvoj” – himna
“Rodila se nota” – M. SalihovićIbrahimbegović
slušanje muzike, izvođenje muzike
(pjevanje pjesme), dječije muzičko
stvaralaštvo (improvizacija pokreta)
obrada
razgovora,
demonstracije, obrade
pjesme po sluhu
frontalni
MAJ
broj
nastavnih
jedinica
1.
JUN
broj
nastavnih
jedinica
sadržaj
1.
Zajedno ponavljamo gradivo
muzička aktivnost
tip časa
metode
oblik rada
sistematizacija
razgovora
frontalni,
individualni
Download

napomena: dodatak udžbeniku muzička kultura za ii razred na