KONCEPT UDŽBENIČKOG MATERIJALA
Koncept udžbenika treba da sadrži:
1. Sadržaj – naslovi poglavlja i nastavnih jedinica, te orijentacioni broj
stranica po poglavlju
2. Opis poglavlja treba da sadrži:
a) prijedlog uvodne stranice
b) objašnjenje elemenata nastavne jedinice (tekstova, podnaslova, naloga,
pitanja, zadataka usklađenih s Blumovom taksonomijom i Gardnerovim
višestrukim inteligencijama, dodatnih tekstova, opisa likovnog materijala...)
c) formu i poziciju rezimea (na kraju nastavne jedinice ili na kraju poglavlja)
3. Rječnik
4. Literatura
Download

KONCEPT UDŽBENIČKOG MATERIJALA Koncept udžbenika treba