NOGOMETNI SAVEZ FEDRACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
FUDBALSKI SAVEZ BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŢDE
Raspored sudija i delegate za utakmice 21 kola
Druge lige “CENTAR” dana 12/13.04. 2014. godine u 16,00 sati.
USORA - TOŠK
Usora : 13.04.2014. – 16,00 sati
DELEGAT: Dervišević Osman
RUDAR - RADNIK
Breza : 12.04.2014. – 16,00 sati
DELEGAT: Budim Anto
KRIVAJA - AZOT
Zavidovići : 12.04.2014. – 16,00 sati
DELEGAT: Mašić Esad
BORAC - FAMOS
Jelah : 12.04.2014. – 16,00 sati
DELEGAT: Bećirbašić Nisvet
STUPĈANICA - ILIJAŠ
Olovo : 12.04.2014. – 16,00 sati
DELEGAT: Sinanović Mehmedalija
GORAŢDE - MLADOST
Goraţde : 12.04.2014. – 16,00 sati
DELEGAT: Velagić Edin
BOSNA - POBJEDA
Visoko : 12.04.2014. – 16,00 sati
DELEGAT: Radmilović Safet
Gl: Begić Admir
A1: Smailović Nermin
A2: Begović Armin
Gl: Avdibegović Damir
A1: Krajina Jasmin
A2: Bajrović Alem
Gl: Sarajkić Semir
A1: Gluho Alen
A2: Pandţić Damir
Gl: Gabela Nermin
A1: Todorovac Adis
A2: Hadţiavdić Admir
Gl: Musić Admir
A1: Ćatibović Deni
A2: Kećo Farik
Gl: Mulasmajić Tarik
A1: Ibrahimkadić Ismet
A2: Makarević Haris
Gl: Karić Azem
A1: Delić Emir
A2: Talić Ernes
NATRON - SLOBODAN
REZERVE: “A”
1. Muraĉević Samir
2. Nikšić Haris
Komesar za sudije
Zilić Mehmedalija s.r.
“B”
1. Berilo Almedin
2. Talam Ermin
Komesar takmiĉenja
Bašić Suvad s.r.
Download

ovdje