AKCIJA STIPENDIRANJA UČENIKA I STUDENATA U BIH I SANDŽAKU 2013.g.
SPISAK UČENIKA (1/13)
IME JEDNOG
RODITELJA
R/b
PREZIME
IME
U1
Korić
Sadžida
Nail
U2
Hadžić
Sanida
Đemal
U3
Turić
Selma
Sulejman
U4
Al-Abdah
Muhamed
Medina
U5
Mujezinović
Ehlimana
Ezher
U6
Plavulj
Armin
Mirsad
U7
Hasanbegović Ilma
U8
Lukavačkić
Azra
Sead
U9
Hrnjica
Ajla
Asmir
U10
Živčić
Medina
Enes
U11
Jaranović
Belmin
Rahman
U12
Ramadanović
Edin
Ruždija
U13
Uzunalić
Ahmed
Fuad
U14
Obuća
Faruk
Bajro
U15
El-Gaher
Tarik
Mohamed
U16
Nešust
Amela
Enver
U17
Kokić
Nusejba
Ahmet
Nedžad
MJESTO ROĐENJA
FAKULTET
24.06.1994
Konjic
07.11.1997
Donji Vakuf
19.09.1995
Banovići
25.04.1996
Sirija
04.08.1997
Travnik
26.01.1997
Bosanski Novi
23.05.1996
Visoko
26.07.1995
Tuzla
08.06.1998
Bihać
01.11.1994
Zenica
01.01.1996
Lukavac
26.01.1996
Sarajevo
09.09.1996
Visoko
30.08.1996
Goražde
26.03.1995
Zenica
24.04.1997
Jajce
19.11.1997
Travnik
4.razr.medresa
Mostar
2.razr.medicinska
Travnik
3.razr.gimnazija
Banovići
2.razr.medresa
Travnik
1.razr.medicinska
Zenica
2.razr.gimnazija
Novi Grad
2.razr.tehnička
Kakanj
3.razr.gimnazija
Tuzla
tursko-bos-koledž
Sarajevo
4.razr.medresa
Tuzla
2.razr.mašinska
Lukavac
2.razr.tehnička
Ilidža
2.razr.elektrotehnička
Visoko
2.razr.medresa
Sarajevo
3.razr.medicinska
Sarajevo
2.razr.medresa
Travnik
1.razr.medresa
Travnik
Seite 1 von 13
USPJEH NA
FAKULTETU
BROJ ČLANOVA
U PORODICI
BRAĆA I SESTRE
KOJE SE ŠKOLUJU
(OTEŽAVAJUĆE) OKOLNOSTI
4
6
1-učenik
niko ne radi
5
4
5
6
1-učenik
3
5
2-učenika
4
4
1-student
3
5
2-učenika
5
sve
5
3
1-učenik
4
1-student
5
sve
5
5
2-učenika
očeva plata 1000 KM
prvak federacije, 2 u BiH
majka invalid 60%
5
2-učenika
niko ne radi
4
3
4
3
3
4
2-studenta
niko ne radi
očeva penzija 490 KM
majčina penzija 310 KM
otac umro
majčina plata 380 KM
4
4
1-učenik
očeva plata 500 KM
5
6
niko ne radi
4
5
3-učenika
1-student
1-učenik
očeva penzija 526 KM
5
8
5-učenika
niko ne radi
niko ne radi
očeva plata 900 KM
bolestan,niko ne radi
treba pomoći
otac ne radi
majčina plata 220 KM
niko ne radi
otac umro
nemaju primanja
AKCIJA STIPENDIRANJA UČENIKA I STUDENATA U BIH I SANDŽAKU 2013.g.
SPISAK UČENIKA (2/13)
IME JEDNOG
RODITELJA
R/b
PREZIME
IME
U18
Muratović
Hatidža
Nedžad
U19
Đananović
Munira
Jusuf
U20
Novalić
Mehmed
Enver
U21
Zjajo
Faruk
Mirsad
U22
Hadrović
Belma
Ibrahim
U23
Hajder
Emina
Ekrem
U24
Novalić
Mahir
Enver
U25
Satrović
Amina
Muhamed
U26
Kermo
Medina
Elvedin
U27
Ikanović
Merjema
Dževad
U28
Tarahija
Husein
U29
Drkić
Ali
Salih
U30
Sarajlić
Muhamed
Nezir
U31
Selimović
Ejub-Ensar
U32
Kerla
Mehmed
Muhamed
U33
Uzunović
Senad
Sulejman
Arif
Elharun
MJESTO ROĐENJA
FAKULTET
20.01.1997
Gračanica
11.12.1994
Zenica
28.11.1996
Zenica
08.06.1996
Jajce
18.06.1996
Olovo
24.01.1997
Jajce
10.05.1998
Zenica
25.07.1995
Sarajevo
16.03.1997
Zenica
06.07.1996
Zavidovići
13.02.1996
Zenica
24.06.1997
Sarajevo
13.01.1997
Nemila
31.03.1997
Konjic
19.12.1997
Sarajevo
25.10.1995
Visoko
2.razr.medresa
Tuzla
4.razr.mješovita
Zenica
3.razr.saobraćajna
Zenica
2.razr.muzička
Banja Luka
2.razr.gimnazija
Olovo
2.razr.poljoprivredna
Jajce
1.razr.mješovita
Zenica
3.razr.gimnazija
Sarajevo
2.razr.gimnazija
Vitez
2.razr.medresa
Tuzla
3.razr.MSŠ
Vitez
2.razr.medresa
Sarajevo
1.razr.tehnička
Zenica
2.razr.medresa
Sarajevo
1.razr.medresa
Sarajevo
3.razr.gimnazija
Visoko
Seite 2 von 13
USPJEH NA
FAKULTETU
BROJ ČLANOVA
U PORODICI
BRAĆA I SESTRE
KOJE SE ŠKOLUJU
5
(OTEŽAVAJUĆE) OKOLNOSTI
očeva penzija 320 KM
5
4
1-učenik
očeva plata 389 KM
4
4
1-učenik
niko ne radi
4
4
niko ne radi
5
3
očeva plata 360 KM
3
5
1-učenik
niko ne radi
4
4
1-učenik
niko ne radi
4
4
1-učenik
majčina plata 690 KM
4
6
2-učenika
niko ne radi
5
4
1-učenik
niko ne radi
3
4
5
5
2-učenika
niko ne radi
majčina plata 380 KM
otac 355 KM
5
4
5
10
5
5
1-student
2-studenta
5-učenika
1-student
1-učenik
5
3
niko ne radi
očeva plata 950 KM
niko ne radi
očeva penzija 414 KM
AKCIJA STIPENDIRANJA UČENIKA I STUDENATA U BIH I SANDŽAKU 2013.g.
SPISAK UČENIKA (3/13)
IME JEDNOG
RODITELJA
R/b
PREZIME
IME
U34
Bešić
Amina
Senad
U35
Mrkalić
Nerma
Semir
U36
Alić
Emin
Izudin
U37
Kajmak
Belmin
Almin
U38
Burajić
Aiša
Ismet
U39
Bačinović
Said
Halil
U40
Krehić
Bilal
Mirsad
U41
Begović
Esed
Šefik
U42
Ajkunić
Senid
Salem
U43
Luković
Ajša
Fahrudin
U44
Mujčinović
Amar
Vahid
U45
Tarahija
Enes
Mirnes
U46
Hodžić
Emina
Mujo
U47
Buzar
Sabina
Nermin
U48
Šabić
Harun
Fikret
U49
Šljivo
Fatima
Abdulah
MJESTO ROĐENJA
FAKULTET
07.06.1995
Visoko
11.10.1995
Visoko
02.01.1995
Tešanj
01.09.1995
Zenica
21.09.1997
Zavidovići
24.01.1997
Doboj
28.04.1994
Zenica
06.07.1996
Srebrenik
05.05.1996
Bugojno
29.09.1997
Zenica
19.07.1995
Zenica
3.razr.gimnazija
Visoko
3.razr.gimnazija
Sarajevo
4.razr.muzička
Zenica
3.razr.gimnazija
Travnik
1.razr.medicinska
Travnik
2.razr.gimnazija
Doboj
4.razr.medresa
Travnik
2.razr.saobraćajna
Srebrenik
2.razr.elektrotehnička
Bugojno
1.razr.gimnazija
Zenica
3.razr.gimnazija
Zenica
2.razr.tehnička
Vitez
4.razr.medresa
Tuzla
3.razr.srednja
Sarajevo
1.razr.elektrotehnička
Visoko
3.razr.medresa
Sarajevo
Zenica
09.03.1995
Srebrenik
11.03.1995
Njemačka
01.10.1997
Visoko
14.10.1995
Jajce
Seite 3 von 13
USPJEH NA
FAKULTETU
BROJ ČLANOVA
U PORODICI
BRAĆA I SESTRE
KOJE SE ŠKOLUJU
5
4
očeva plata 424 KM
4
4
otac radi?
5
4
5
3
1-student
(OTEŽAVAJUĆE) OKOLNOSTI
niko ne radi
niko ne radi
5
5
1-student
1-učenik
5
4
1-učenik
niko ne radi
5
4
1-učenik
3
5
2-učenika
očeva penzija 310 KM
otac invalid 70%
penzija 230 KM
4
sve
5
4
1-student
očeva plata 217 KM
5
4
1-student
niko ne radi
4
5
1-učenik
niko ne radi
4
3
očeva penzija 310 KM
5
3
niko ne radi
4
5
2-učenika
niko ne radi
4
5
2-učenika
očeva plata 887 KM
3
očeva plata 500 KM
otac RVI 442 KM
AKCIJA STIPENDIRANJA UČENIKA I STUDENATA U BIH I SANDŽAKU 2013.g.
SPISAK UČENIKA (4/13)
IME JEDNOG
RODITELJA
R/b
PREZIME
IME
U50
Gazić
Izudin
Ekrem
U51
Dumpor
Amar
Haris
U52
Sarajlić
Rebija
Ibrahim
U53
Samarđić
Milomir
Dragoslav
U54
Mušija
Amra
Naser
U55
Omić
Malik
Uzeir
U56
Habibović
Melisa
Mevludin
U57
Gojak
Emina
Rešad
U58
Sarajlić
Redžo
Fikret
U59
Bektaš
Lamija
Ekrem
U60
Memiš
Delila
Mustafa
U61
Memiš
Imran
Mustafa
U62
Zukobašić
Irma
U63
Pašanbegović Munira
Munir
U64
Sušić
Adelisa
Senad
U65
Muharemović
Elmedin
Muhamed
Izet
MJESTO ROĐENJA
FAKULTET
07.02.1997
Njemačka
23.12.1997
Mostar
06.11.1995
Zenica
16.08.1996
Zvornik
28.08.1995
Visoko
31.01.1997
Zenica
24.06.1997
Kladanj
04.05.1996
Bihać
28.11.1996
Zenica
27.10.1994
Zenica
25.04.1995
Travnik
12.08.1997
Sarajevo
07.07.1997
Tarčin
26.11.1994
Zenica
30.08.1997
Zavidovići
28.07.1997
Cazin
2.razr.srednja
Bugojno
1.razr.mašinska
Mostar
4.razr.gimnazija
Zenica
1.razr.srednja
Zvornik
3.razr.medresa
Visoko
2.razr.rudarska
Zenica
1.razr.gimnazija
Kladanj
2.razr.medicinska
Bihać
2.razr.medresa
Travnik
4.razr.gimnazija
Zenica
4.razr.medresa
Visoko
3.razr.gimnazija
Sarajevo
2.razr.tehnička
Ilidža
4.razr.ekonomska
Zenica
1.razr.mješovita
Zavidovići
1.razr.mašinska
Cazin
Seite 4 von 13
USPJEH NA
FAKULTETU
BROJ ČLANOVA
U PORODICI
BRAĆA I SESTRE
KOJE SE ŠKOLUJU
(OTEŽAVAJUĆE) OKOLNOSTI
3
4
1-učenik
niko ne radi
4
4
1-učenik
majčina plata 470 KM
3
5
2-učenika
niko ne radi
3
4
1-učenik
3
2
4
6
niko ne radi
šehidska porodica
penzija 450 KM
teška situacija
otac 100% invalid
4
4
5
5
1-učenik
1-student
1-učenik
4
sve
5
4
1-učenik
4
1-učenik
niko ne radi
učenik generacije
niko ne radi
4
5
1-učenik
očeva plata 300 KM
5
5
1-učenik
4
2
5
sve
5
3
očeva plata 300 KM
otac umro
penzija 310 KM
otac umro
penzija 310 KM
4
1-student
4
5
2-studenta
niko ne radi
treba pomoći
niko ne radi
1-student
2-učenika
niko ne radi
očeva plata 863 KM
AKCIJA STIPENDIRANJA UČENIKA I STUDENATA U BIH I SANDŽAKU 2013.g.
SPISAK UČENIKA (5/13)
IME JEDNOG
RODITELJA
R/b
PREZIME
IME
U66
Pjanić
Amar
Nesib
U67
Pjanić
Emina
Nesib
U68
Fejzić
Ramela
Ramiz
U69
Hamzabegović Ahsena
Emin
U70
Filan
Nejdin
Meho
U71
Maksumić
Nasiha
Šefik
U72
Kubat
Ajla
Ezedin
U73
Patković
Mahir
Salim
U74
Avdić
Selma
Zijad
U75
Mehmedović
Selma
Avdo
U76
Dautović
Mustafa
Rifet
U77
Klopić
Sadžida
Ibrahim
U78
Dautović
Hasiba
Rifet
U79
Karić
Mediha
Jasmin
U80
Nešust
Amila
Bedro
U81
Hafizović
Amina
Mevludin
MJESTO ROĐENJA
FAKULTET
30.11.1997
Zenica
07.10.1994
Zenica
26.08.1994
Srebrenica
19.09.1997
Živinice
20.12.1996
Gornji Vakuf
22.05.1995
Konjic
02.08.1997
Kakanj
09.01.1997
Zenica
12.08.1995
Lukavac
19.11.1996
Tuzla
19.10.1996
Vlasenica
16.06.1997
Živinice
19.10.1996
Vlasenica
05.04.1994
Zenica
1.razr.tehnička
Zenica
4.razr.mješvita
Zenica
4.razr.gimnazija
Ilijaš
1.razr.gimnazija
Živinice
2.razr.medresa
Travnik
3.razr.mješovita
Konjic
1.razr.stručna
Kakanj
2.razr.medresa
Travnik
3.razr.gimnazija
Lukavac
2.razr.medicinska
Tuzla
2.razr.tehnička
Vlasenica
1.razr.medicinska
Tuzla
2.razr.tehnička
Vlasenica
4.razr.ekonomska
Zenica
1.razr.medresa
Travnik
3.razr.ekonmska
Doboj-Istok
jajce
15.12.1995
Zenica
Seite 5 von 13
USPJEH NA
FAKULTETU
BROJ ČLANOVA
U PORODICI
BRAĆA I SESTRE
KOJE SE ŠKOLUJU
3
3
1-učenik
5
3
1-učenik
4
2
5
5
2-učenika
niko ne radi
5
4
1-učenik
niko ne radi
5
5
1-učenik
niko ne radi
3
4
1-učenik
5
3
1-student
niko ne radi
otac umro
penzija 310 KM
5
sve
5
5
1-učenik
niko ne radi
4
1-učenik
očeva plata 878 KM
3
sve
5
5
1-učenik
niko ne radi
3
sve
5
5
1-učenik
niko ne radi
5
1-student
očeva plata 520 KM
5
sve
5
4
otac umro
penzija 760 KM
otac umro
penzija 760 KM
šehidska porodica
penzija ?
niko ne radi
4
5
(OTEŽAVAJUĆE) OKOLNOSTI
niko ne radi
2-studenta
očeva plata 650 KM
AKCIJA STIPENDIRANJA UČENIKA I STUDENATA U BIH I SANDŽAKU 2013.g.
SPISAK UČENIKA (6/13)
IME JEDNOG
RODITELJA
R/b
PREZIME
IME
U82
Tinak
Ajdin
U83
Bektaš
Mirnesa
Sulejman
U84
Bektaš
Edin
Sulejman
U85
Krehić
Emira
Fahrudin
U86
Tarahija
Amir
Fikret
U87
Botić
Haris
Ibrahim
U88
Kadrić
Amela
Rifet
U89
Pirić
Ahmed
Suad
U90
Spahović
Merjem
Spaho
U91
Mraković
Harun
Emir
U92
Mraković
Emina
Emir
U93
Nezić
Suad
Amir
U94
Varupa
Zahid
Fahrudin
U95
Šabić
Merima
Mevludin
U96
Huremović
Dželal
Dževad
U97
Demir
Šefik
Adin
Salim
MJESTO ROĐENJA
FAKULTET
25.05.1997
Gornji Vakuf
21.02.1997
Zenica
21.11.1995
Zenica
01.01.1997
Zenica
01.03.1998
Zenica
21.01.1995
Travnik
13.03.1996
Tuzla
06.07.1997
Tuzla
10.02.1995
Ilidža
12.10.1997
Jajce
22.11.1994
Jajce
20.11.1997
Zenica
04.09.1996
Zenica
17.08.1996
Zenica
27.04.1995
Zenica
02.07.1998
Kakanj
1.razr.tehnička
Bugojno
2.razr.gimnazija
Travnik
3.razr.gimnazija
Travnik
2.razr.gimnazija
Zenica
1.razr.industrijska
Zenica
3.razr.ekonmska
Kotor Varoš
3.razr.medicinska
Sarajevo
1.razr.medresa
Tuzla
4.razr.medresa
Sarajevo
1.razr.građevinska
Jajce
4.razr.medicinska
Jajce
1.razr.industrijska
Zenica
2.razr.ugostiteljska
Travnik
2.razr.medresa
Sarajevo
3.razr.mješovita
Tuzla
9 razr.osn.škola
Kakanj
Seite 6 von 13
USPJEH NA
FAKULTETU
BROJ ČLANOVA
U PORODICI
BRAĆA I SESTRE
KOJE SE ŠKOLUJU
3
4
1-učenik
4
5
2-učenika
4
5
2-učenika
5
3
3
3
3
4
1-učenik
4
(OTEŽAVAJUĆE) OKOLNOSTI
niko ne radi
5x prvak BiH u Karateu
očeva plata 490 KM
2x prvak BiH u Karateu
očeva plata 490 KM
niko ne radi
otac umro
penzija 326 KM
otac umro
penzija 310 KM
niko ne radi
4
4
9
1-učenik
1-student
2-učenika
3
niko ne radi
očeva plata 712 KM
4
5
2-učenika
niko ne radi
5
5
2-učenika
3
4
1-učenik
5
2
niko ne radi
majčina plata 360 KM
otac invalid 70%
otac umro
penzija 310 KM
5
4
1-učenik
4
4
5
5
2-studenta
1-učenik
1-student
niko ne radi
šehidska porodica
penzija 310 KM
naučio 4 džuza napamet
očeva plata 388 KM
AKCIJA STIPENDIRANJA UČENIKA I STUDENATA U BIH I SANDŽAKU 2013.g.
SPISAK UČENIKA (7/13)
IME JEDNOG
RODITELJA
R/b
PREZIME
IME
U98
Beširović
Mensur
Ahmet
U99
Ribo
Amina
Senad
U100
Mujkanović
Velida
Hasan
U101
Dudić
Samira
Sadik
U102
Porić
Kasim
Asim
U103
Porić
Rejhana
Osman
U104
Porić
Dženan
Ahmet
U105
Čamdžić
Munevera
U106
Polovina
Imran
U107
Bjelić
Zejd
U108
Hodžić
Ahmed
Eso
U109
Omičević
Hana
Eniz
U110
Omičević
merima
Eniz
U111
Spahić
Mevlina
Asim
U112
Smajlović
Jasmin
Almir
U113
Mahmutović
Mahira
Fadil
Izet
Hidajet
Menzudin
MJESTO ROĐENJA
FAKULTET
25.03.1996
Tuzla
08.03.1996
Travnik
22.05.1997
Zenica
29.05.1994
Srebrenica
31.08.1997
Bužim
03.11.1996
Bužim
20.03.1998
Bužim
28.03.1997
Zenica
29.07.1997
Travnik
27.12.1996
Zenica
21.05.1996
Zenica
24.10.1997
Kakanj
07.09.1996
Kakanj
21.04.1994
Zenica
09.06.1996
Zenica
03.02.1996
Travnik
2.razr.gimnazija
Tuzla
3.razr.medresa
Travnik
1.razr.medresa
Travnik
4.razr.medresa
Tuzla
1.razr.medresa
Cazin
2.razr.medresa
Cazin
1.razr.medresa
Cazin
2.razr.medresa
Sarajevo
1.razr.medresa
Tuzla
2.razr.medresa
Sarajevo
2.razr.medresa
Sarajevo
1.razr.medicinska
Zenica
2.razr.medicinska
Zenica
4.razr.medicinska
Sarajevo
2.razr.ugostiteljska
Zenica
3.razr.gimnazija
Travnik
Seite 7 von 13
USPJEH NA
FAKULTETU
BROJ ČLANOVA
U PORODICI
BRAĆA I SESTRE
KOJE SE ŠKOLUJU
(OTEŽAVAJUĆE) OKOLNOSTI
sve
5
sve
5
4
1-učenik
očeva plata 818 KM
5
6
3-učenika
5
3
1-student
očeva plata 680 KM
šehidska porodica
penzija 370 KM
5
4
5
6
1-učenik
1-učenik
1-student
5
3
5
4
4
6
1-student
1-student
2-učenika
3
5
2-učenika
4
3
1-student
očeva plata 350 KM
roditelji razvedeni
majčina plata 620 KM
5
4
1-učenik
očeva penzija 850 KM
3
4
1-učenik
4
4
1-učenik
3
sve
5
4
1-učenik
očeva penzija 850 KM
uči hifz
očeva plata 470 KM
otac RVI 70%
penzija 390 KM
učesnik raznih takmičenja
niko ne radi
3
4
očeva plata 415 KM
pčeva plata 1000 KM
niko ne radi
otac RVI 60%
očeva plata 810 KM
očeva plata 680 KM
AKCIJA STIPENDIRANJA UČENIKA I STUDENATA U BIH I SANDŽAKU 2013.g.
SPISAK UČENIKA (8/13)
IME JEDNOG
RODITELJA
R/b
PREZIME
IME
U114
Ozturk
Fatima
Lutfu
U115
Munjarčić
Admir
Sabrija
U116
Fetić
Ilhana
Kasim
U117
Fetić
Fahrija
Kasim
U118
Muratović
Muhamed
Mirsad
U119
Talić
Džemaludin
Zihad
U120
Smajić
Selmedin
Fehim
U121
Begović
Tarik
Sinan
U122
Begović
Hamida
Sinan
U123
Mumić
Ajdin
Midhat
U124
Modrić
Emina
Kasim
U125
Bektaš
Amir
Hasan
U126
Orman
Berina
MJESTO ROĐENJA
FAKULTET
20.06.1995
Zenica
06.01.1997
Breza
12.10.1996
Maglaj
3.razr.medresa
Travnik
2.razr.rudarska
Breza
2.razr.medresa
Mostar
1.razr.medresa
Mostar
2.razr.mješovita
Zenica
2.razr.medresa
Visoko
2.razr.medresa
Visoko
3.razr.medresa
Travnik
1.razr.medresa
Travnik
3.razr.medresa
Travnik
2.razr.Bos-Tur-Koledž
Sarajevo
1.razr.mješovita
Zenica
4.razr.tekstilna
Sarajevo
2.razr.stručna
Kakanj
1.razr.medresa
Mostar
3.razr.medicinska
Zenica
Maglaj
27.02.1997
Zenica
02.07.1996
Kakanj
26.06.1996
Zenica
21.01.1995
Travnik
20.01.1998
Travnik
18.05.1995
Živinice
02.09.1996
Banovići
16.04.1997
Zenica
07.07.1994
Alija
U127
Sarač
Muhamed
Benjamin
U128
Bašić
Mirza
Dževad
U129
Garanović
Amela
Sabahudin
24.12.1996
Kakanj
06.06.1997
Mostar
04.09.1995
Zenica
Seite 8 von 13
USPJEH NA
FAKULTETU
BROJ ČLANOVA
U PORODICI
BRAĆA I SESTRE
KOJE SE ŠKOLUJU
5
3
1-student
4
3
šehidska porodica
šehidska porodica
penzija 310 KM
3
5
2-učenika
očeva plata 450 KM
5
2-učenika
očeva plata 450 KM
3
4
1-učenik
niko ne radi
3
4
1-student
očeva plata 1050 KM
5
3
(OTEŽAVAJUĆE) OKOLNOSTI
očeva penzija 640 KM
4
5
5
5
1-student
1-učenik
1-student
1-učenik
4
sve
5
3
1-učenik
niko ne radi
otac imam(umro)
penzija 310 KM
4
1-student
očeva plata 1100 KM
3
5
1-učenik
niko ne radi
5
3
4
4
1-učenik
niko ne radi
5
4
1-učenik
3
4
2-učenika
očeva plata 450 KM
otac umro
soc.pomoć 160 KM
niko ne radi
očeva plata 360 KM
AKCIJA STIPENDIRANJA UČENIKA I STUDENATA U BIH I SANDŽAKU 2013.g.
SPISAK UČENIKA (9/13)
IME JEDNOG
RODITELJA
R/b
PREZIME
IME
U130
Ibrišimović
Alma
Šefik
U131
Veladžić
Rabija
Hasib
U132
Insić
Alisa
Derviš
U133
Dervišić
Zejd
Armin
U134
Krvavac
Zekija
Šemsudin
U135
Husić
Edin
U136
Kovačević
Abdulah
Saladin
U137
Ademović
Refija
Hazim
U138
Rizvić
Senada
Suad
U139
Bektaš
Lejla
Asim
U140
Bektaš
Šejla
Asim
Huso
U141
Adilović
Diana
Enes
U142
Sajed-Hokan
Irfan
Muhamed
U143
Šahman
Nihada
U144
Bektaš
Ajdin
Senad
U145
Haseljić
Meliha
Šerif
Asim
MJESTO ROĐENJA
FAKULTET
23.10.1996
Novi Travnik
30.11.1994
Bihać
14.04.1994
Travnik
24.05.1997
Donji Vakuf
17.01.1995
Mostar
12.08.1995
Mostar
10.07.1997
Glamoč
13.02.1995
Srebrenica
28.12.1996
Zvornik
18.06.1994
Zenica
15.04.1996
Zenica
02.10.1994
Italija
05.01.1996
Tripoli/Libija
31.07.1997
Jajce
10.08.1995
Zenica
05.12.1994
Zenica
2.razr.gimnazija
Travnik
4.razr.medicinska
Bihać
4.razr.ekonomska
Travnik
1.razr.medresa
Travnik
4.razr.medresa
Mostar
3.razr.medresa
Mostar
1.razr.medresa
Mostar
4.razr.gimnazija
Ilijaš
2.razr.srednja
Velika Kladuša
4.razr.ekonomska
Zenica
2.razr.ekonomska
Zenica
3.razr.gimnazija
Banovići
3.razr.mašinska
Sarajevo
1.razr.ekonomska
Jajce
3.razr.elekt.meh.
Zenica
3.razr.elektrotehnička
Zenica
Seite 9 von 13
USPJEH NA
FAKULTETU
BROJ ČLANOVA
U PORODICI
BRAĆA I SESTRE
KOJE SE ŠKOLUJU
sve
5
4
1-student
5
4
1-učenik
očeva penzija 310 KM
majčina plata 590 KM
volonter
niko ne radi
4
4
1-učenik
očeva penzija 310 KM
5
2-učenika
4
1-učenik
niko ne radi
2 mjesto hifz, Zagreb 2011
niko ne radi
sve
5
sve
5
5
4
3
5
2
3
6
6
6
(OTEŽAVAJUĆE) OKOLNOSTI
očeva penzija 350 KM
1-učenik
1-student
1-učenik
1-student
2-učenika
1-student
1-učenik
sve
5
3
4
5
1-učenik
1-student
1-učenik
5
4
1-učenik
4
3
4
4
očeva plata 700 KM
šehidska porodica
penzija 450 KM
pčeva plata 980 KM
očeva penzija 310 KM
očeva penzija 310 KM
teška situacija
samohrana majka
teška situacija
niko ne radi
niko ne radi
očeva penzija 479 KM
1-učenik
očeva penzija 419 KM
AKCIJA STIPENDIRANJA UČENIKA I STUDENATA U BIH I SANDŽAKU 2013.g.
SPISAK UČENIKA (10/13)
IME JEDNOG
RODITELJA
R/b
PREZIME
IME
U146
Haseljić
Enes
Šerif
U147
Dreco
Belmin
Zahid
U148
Ćehajić
Hasan
Admir
U149
Ibreljić
Ismail
Muhamed
U150
Garanović
Bakir
Meho
U151
Talić
Amila
Nihad
U152
Talić
Razija
Nihad
U153
Turbić
Hamed
Salko
U154
Rahmanović
Ajka
Hasan
U155
Fetić
Lamija
U156
Peskić
Medina
Sefir
U157
Smajlović
Merima
Sajid
U158
Tarahija
Belmin
Hazim
U159
Turanović
Selma
Hidajet
U160
Hamulić
Vildana
Smail
U161
Bešić
Selma
Ismet
MJESTO ROĐENJA
FAKULTET
05.12.1994
Zenica
17.10.1996
Zenica
16.02.1998
Brčko
08.11.1995
Zenica
23.08.1996
Zenica
01.09.1998
Kakanj
31.05.1995
Kakanj
19.03.1998
Gradačac
08.02.1995
Kalesija
08.08.1998
Novi Pazar
16.05.1995
Travnik
27.12.1996
Maglaj
18.04.1995
Zenica
27.01.1998
Jajce
25.06.1995
Cazin
27.05.1995
Zavidovići
3.razr.tehnička
Zenica
2.razr.medicinska
Jajce
1.razr.medresa
Mostar
3.razr.medresa
Visoko
2.razr.ugostiteljska
Zenica
1.razr.srednja
USPJEH NA
FAKULTETU
BROJ ČLANOVA
U PORODICI
BRAĆA I SESTRE
KOJE SE ŠKOLUJU
(OTEŽAVAJUĆE) OKOLNOSTI
4
4
1-učenik
očeva penzija 419 KM
4
1-student
4
3
1-učenik
niko ne radi
otac umro
nema primanja
4
5
2-studenta
3
4
invalidnina 130 KM
otac umro
penzija 310 KM
4
4
1-učenik
očeva plata 340 KM
3
4
1-učenik
očeva plata 340 KM
5
4
1-učenik
niko ne radi
5
5
2-studenta
niko ne radi
5
5
otac radi ?
4
6
3
5
2-učenika
1-student
1-učenik
1-student
1-učenik
4
4
5
sve
5
5
1-učenik
1-student
1-učenik
6
2-učenika
5
4
1-učenik
3.razr.medresa
Sarajevo
1.razr.gimnazija
Gradačac
3.razr.medresa
Tuzla
1.razr.Tur-Bos-Koledž
Sarajevo
3.razr.gimnazija
Vitez
2.razr.gimnazija
Maglaj
3.razr.tehnička
Zenica
1.razr.medresa
Travnik
3.razr.gimnazija
Cazin
3.razr.medresa
Tuzla
Seite 10 von 13
penzija 310 KM
očeva penzija 540 KM
niko ne radi
očeva penzija 530 KM
učesnik raznih takmičenja
niko ne radi,treba pomoći
majčina plata 250 KM
očeva plata 350 KM
AKCIJA STIPENDIRANJA UČENIKA I STUDENATA U BIH I SANDŽAKU 2013.g.
SPISAK UČENIKA (11/13)
IME JEDNOG
RODITELJA
R/b
PREZIME
IME
U162
Kapetanović
Selma
Sead
U163
Čelebić
Eldin
Kemal
U164
Rizvić
Dženana
Pašaga
U165
Noćić
Ismira
Isak
U166
Čelebić
Belmin
Džemal
U167
Smajlović
Senida
Sajid
U168
Neradin
Tarik
Sakib
U169
Halilović
Amina
Anes
U170
Arifhodžić
Edin
Nadil
U171
Kevrić
Sadžid
Midhat
U172
Hodžić
Ševala
Alija
U173
Hodžić
Rabija
Mihad
U174
Hodžić
Adisa
Enes
U175
Mujezinović
Muamer
U176
Kulauzović
Edvin
Haris
U177
Makić
Hasan
Munir
Ibrišim
MJESTO ROĐENJA
FAKULTET
20.10.1996
Mostar
20.04.1995
Kakanj
02.10.1994
Banovići
28.11.1994
Sapna
10.10.1997
Visoko
27.12.1996
Maglaj
09.10.1994
Visoko
24.05.2004
Goražde
13.11.1997
Sarajevo
19.02.1998
Visoko
03.09.1994
Kalesija
08.06.1995
Kalesija
04.06.1994
Kalesija
06.03.1997
Travnik
22.08.1996
Bihać
25.10.1997
Bužim
3.razr.gimnazija
Mostar
3.razr.tehnička
Kakanj
4.razr.gimnazija
Banovići
4.razr.ekonomska
Sapna
1.razr.elektrotehnička
Visoko
2.razr.gimnazija
Maglaj
4.razr.gimnazija
Visoko
3.razr.osnovna
Goražde
1.razr.turistička
Sarajevo
1.razr.medresa
Visoko
4.razr.medresa
Tuzla
3.razr.medresa
Tuzla
4.razr.medresa
Tuzla
2.razr.saobraćajna
Visoko
2.razr.medresa
Sarajevo
3.razr.medicinska
Sarajevo
USPJEH NA
FAKULTETU
BROJ ČLANOVA
U PORODICI
BRAĆA I SESTRE
KOJE SE ŠKOLUJU
(OTEŽAVAJUĆE) OKOLNOSTI
4
4
1-student
očeva penzija 550 KM
5
4
1-učenik
niko ne radi
5
sve
5
5
4
1-učenik
niko ne radi
5
4
niko ne radi
4
5
1-učenik
1-student
1-učenik
4
3
1-student
5
5
1-učenik
4
4
1-student
4
4
očeva plata 440 KM
4
3
niko ne radi
5
5
2-učenika
5
3
1-učenik
niko ne radi
otac umro
penzija 310 KM
3
4
1-učenik
niko ne radi
3
5
2-studenta
niko ne radi
7
4-studenta
očeva plata 1040 KM
Seite 11 von 13
niko ne radi
očeva penzija 540 KM
otac umro, penzija 310 KM
majčina plata 340 KM
invalidnost 80 %
majčina plata 710 KM
otac RVI 60%
penzija 310 KM
AKCIJA STIPENDIRANJA UČENIKA I STUDENATA U BIH I SANDŽAKU 2013.g.
SPISAK UČENIKA (12/13)
IME JEDNOG
RODITELJA
R/b
PREZIME
IME
U178
Šahman
Dženita
Munib
U179
Mujić
Belmin
Mufid
U180
Šahman
Rasim
Nazif
U181
Delić
Almira
Almir
U182
Kavaz
Aida
Omer
U183
Šahman
Belmin
U184
Drek
Belma
U185
Šabanović
Ajla
Bensad
U186
Šahman
Mujo
Hasib
U187
Arnautović
Tarik
Ćamko
U188
Haskić
Elma
Bakir
U189
Bošnjak
Ramija
Rijad
U190
Mujkić
Armin
Senad
U191
Riđić
Ramo
Bajazid
U192
Riđić
Esma
Bajazid
U193
Hodžić
Mihada
Mihad
Nedžad
MJESTO ROĐENJA
FAKULTET
25.03.1996
Jajce
05.10.1995
Zenica
15.10.1997
Zenica
10.01.1997
Zenica
19.05.1995
Zenica
22.01.1997
Bugojno
20.11.1997
Travnik
01.02.1996
Zenica
29.03.1998
Zenica
14.10.1998
Zenica
30.11.1998
Novi Travnik
25.04.1996
Sarajevo
08.04.1995
Zenica
28.08.1995
Travnik
01.10.1997
Travnik
15.09.1998
Kalesija
1.razr.medresa
Travnik
3.razr.mješovita
Zenica
1.razr.građevinska
Jajce
1.razr.medresa
Sarajevo
4.razr.medicinska
Zenica
3.razr.sr.strukovna
Jajce
2.razr.medresa
Travnik
2.razr.medresa
Mostar
1.razr.medresa
Travnik
1.razr.medresa
Travnik
1.razr.ekonomska
Travnik
3.razr.gimnazija
Sarajevo
3.razr.medicinska
Zenica
4.razr.srednja
Travnik
2.razr.medresa
Visoko
1.razr.medresa
Tuzla
USPJEH NA
FAKULTETU
BROJ ČLANOVA
U PORODICI
BRAĆA I SESTRE
KOJE SE ŠKOLUJU
5
5
1-student
1-učenik
5
3
očeva penzija 310 KM
3
niko ne radi
Seite 12 von 13
(OTEŽAVAJUĆE) OKOLNOSTI
niko ne radi
4
1-učenik
očeva plata 700 KM
5
4
1-student
niko ne radi
4
4
1-učenik
4
3
3
5
1-student
1-student
1-učenik
niko ne radi
otac umro
penzija 310 KM
3
6
3-učenika
5
sve
5
3
6
1-student
5
3
1-učenik
5
5
očeva plata 400 KM
4
7
3
7
1-student
1-student
2-učenika
1-student
2-učenika
5
2-učenika
niko ne radi
niko ne radi
niko ne radi
niko ne radi
niko ne radi
otac umro
majka radi ?
niko ne radi
niko ne radi
AKCIJA STIPENDIRANJA UČENIKA I STUDENATA U BIH I SANDŽAKU 2013.g.
SPISAK UČENIKA (13/13)
R/b
PREZIME
IME
IME JEDNOG
RODITELJA
U194
Mujkanović
Advija
Džemajil
U195
Fejzović
Senahid
Elvedin
MJESTO ROĐENJA
FAKULTET
07.06.1997
Kalesija
07.01.1992
Kakanj
2.razr.medresa
Tuzla
1.razr.gimnazija
Kakanj
USPJEH NA
FAKULTETU
BROJ ČLANOVA
U PORODICI
BRAĆA I SESTRE
KOJE SE ŠKOLUJU
(OTEŽAVAJUĆE) OKOLNOSTI
3
5
1-učenik
niko ne radi
5
4
1-student
otac radi?
U196
U197
U198
Seite 13 von 13
Download

AKCIJA STIPENDIRANJA UČENIKA I STUDENATA U BIH I