I Sektor za reviziju budžeta i budžetskih fondova
Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka
Ministarstvo spoljnih poslova
1. Vladimir Ćurgus, generalni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova, odgovorno lice u periodu od 04.02.2011. do 31.12.2011.
godine
2. Mirjana Živković, generalni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova, odgovorno lice u periodu od 01.01. 2011. do 04. 02. 2011.
godine
3. Dušan Vukić, prvi sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova na dužnosti otpravnika poslova u Slovačkoj, odgovorno lice u periodu
od 02.07.2011. do 15.08.2011. godine
4. Radomir Diklić, izvanredni i opunomoćeni ambasador Republike Srbije u Kraljevini Belgiji, odgovorno lice u periodu od
01.01.2011. do 31.12.2011. godine
5. Zoran Lutovac, izvanredni i opunomoćeni ambasador Republike Srbije u Crnoj Gori, odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do
31.12.2011. godine
6. Zoran Vasiljević, direktor Direkcije za imovinskopravne, opšte i zajedničke poslove u Ministarstvu spoljnih poslova, odgovorno
lice u periodu od 01.01.2011. do 19.09.2011. godine
7. Sanda Rašković Ivić, izvanredni i opunomoćeni ambasador Republike Srbije u Italiji, odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do
12.06.2011. godine
8. Ana Hrustanović, izvanredni i opunomoćeni ambasador Republike Srbije u Italiji, odgovorno lice u periodu od 26.06.2011. do
31.12.2011. godine
9. Dragan Županjevac, izvanredni i opunomoćeni ambasador Republike Srbije u Grčkoj, odgovorno lice u periodu od 01.01.2011.do
31.12.2011. godine
10. Dušan Bataković, izvanredni i opunomoćeni ambasador Republike Srbije u Francuskoj, odgovorno lice u periodu od 01.01.2011.
do 31.12.2011. godine
11. Jelica Kurjak, izvanredni i opunomoćeni ambasador Republike Srbije u Ruskoj Federaciji, Turkmenistanu i Kazahstanu,
odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine
12. Mirjana Kotlajić, konzul u Federalnom konzulatu Republike Srbije u Trstu – Italija, odgovorno lice u periodu od 11.01.2011. do
30.04.2011. godine
Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva
13. Predrag Marković, ministar kulture, informisanja i informacionog društva, odgovorno lice u periodu od 15.03.2011. do
31.12.2011. godine
14. Snežana Stojanović Plavšić, državni sekretar u Ministarstvu kulture, informisanja i informacionog društva, odgovorno lice u
periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine
15. Jasna Matić, državni sekretar u Ministarstvu kulture, informisanja i informacionog društva, odgovorno lice u periodu od
12.04.2011. do 31.12.2011. godine
16. Nebojša Bradić, ministar kulture, informisanja i informacionog društva, odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do 14.03.2011.
godine
17. Damir Baralić, direktor Republičkog zavoda za informatiku i internet u Ministarstvu kulture, informisanja i informacionog
društva, odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do 18.05.2011. godine
18. Miloš Stevanović, direktor Uprave za digitalnu agendu, kao organu uprave u sastavu Ministarstva kulture, informisanja i
informacionog društva, odgovorno lice u periodu od 19.05.2011. do 31.12.2011. godine
19. Aleksandar Ivić, pomoćnik direktora Uprava za digitalnu agendu, odgovorno lice u periodu od 09.06.2011. do 31.12.2011. godine
Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu
20. Đorđe Cvetinčanin, sekretar u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu, odgovorno lice u periodu od 01.01. 2011. do
14.03.2011. godine; sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu, odgovorno lice u
periodu od 15.03. 2011. Do 31. 12. 2011. godine
21. Dr Svetozar Čiplić, ministar za ljudska i manjinska prava, odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do 14.03.2011. godine
22. Nenad Đurđević, direktor Uprave za ljudska i manjinska prava u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i
lokalnu samoupravu, odgovorno lice u periodu od 22.03.2011. do 31.12.2011. godine
23. Branislava Tepić, pomoćnik ministra za ljudska i manjinska prava, odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do 14. 03. 2011.
godine
Ministarstvo za infrastrukturu i energetiku
24. Milutin Mrkonjić, ministar za infrastrukturu i energetiku , odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
25. Dr Zoran Mićović, direktor Uprave za veterinu, kao organa uprave u sastavu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i
vodoprivrede, odgovorno lice u periodu od 04.01.2011. do 31.12.2011. godine
II Sektor za reviziju javnih preduzeća, privrednih društava i drugih pravnih lica koje je osnovao ili ima učešće u kapitalu ili u
upravljanju korisnik javnih sredstavaZahtev za pokretanje prekršajnog postupka
JKP "Gradska čistoća", Beograd
26. Aleksandar Stamenković, generalni direktor, odgovorno lice u periodu od 01.01. 2011 do 31.12.2011. godine
PD za distribuciju električne energije "Elektrovojvodina" doo, Novi Sad
27. Tihomir Simić, direktor, odgovorno lice u periodu od 01.01. 2011 do 31.12.2011. godine
28. Mirko Majstorović, direktor ogranka „Elektrodistribucija Novi Sad“, odgovorno lice u periodu od 01.01. 2011 do 31.12.2011.
godine
29. Milanko Radić, direktor Centra za javne nabavke, odgovorno lice u periodu od 01.01. 2011 do 31.12.2011. godine
ЈП „Дирекција за изградњу града Суботице“, Суботица
30. Josip Kovač, direktor, odgovorno lice u periodu od 01.01. 2011 do 31.12.2011. godine
31. Jugoslava Popić, pomoćnik direktora za ekonomske poslove, odgovorno lice u periodu od 01.06.2011. do 31.12.2011. godine
32. Ivan Gašparić, predsednik popisne komisije ( za popis imovine za 2011. godinu)
33. Zdravko Kovačević, predsednik popisne komisije ( za popis imovine za 2011. godinu)
"Park prirode Mokra Gora"doo, Mokra Gora
34. Emir Kusturica, direktor, odgovorno lice u periodu od 01.01. 2011 do 31.12.2011. godine
JP za komunalno stambenu delatnost "Standard", Jagodina
35. Dragan Lukić, direktor, odgovorno lice u periodu od 01.01. 2011 do 31.12.2011. godine
JP "Srbijagas", Novi Sad
36. Dušan Bajatović, direktor, odgovorno lice u periodu od 01.01. 2011 do 31.12.2011. godine
Prijava za privredni prestup
JKP za uređenje i održavanje parkova, zelenih i rekreacionih površina "Zelenilo Beograd", Beograd
37. Radovan Draškić, direktor, odgovorno lice u periodu od 01.01. 2011. do 31.12.2011. godine
JKP "Novosadska toplana", Novi Sad
38. Vladimir Jelić, direktor, odgovorno lice u periodu od 01.01. do 31.12.2011. godine
39. Vukica Gavrilović, pomoćnik direktora za ekonomske, finansijske i pravne poslove, odgovorno lice u periodu od 01.01. 2011 do
31.12.2011. godine
JKP za pijačne usluge "Tržnica", Niš
40. Nebojša Petrović, direktor, odgovorno lice u periodu od 01.01. 2011 do 31.12.2011. godine
JKP "Gradska čistoća", Beograd
41. Aleksandar Stamenković, generalni direktor, odgovorno lice u periodu od 01.01. 2011 do 31.12.2011. godine
JKP Gradsko saobraćajno preduzeće „Beograd", Beograd
42. Mileta Radojević, generalni direktor odgovorno lice u periodu od 01.01. 2011 do 31.12.2011. godine
43. Gordana Petrović, direktor za finansije i investicije, odgovorno lice u periodu od 01.01. 2011 do 31.12.2011. godine
44. Vladimir Murganić, izvršni direktor za investicije, odgovorno lice u periodu od 01.01. 2011 do 31.12.2011. godine
"Park prirode Mokra Gora"doo, Mokra Gora
45. Emir Kusturica, direktor, odgovorno lice u periodu od 01.01. 2011 do 31.12.2011. godine
JP "Gradsko stambeno", Beograd
46. Slobodan Miljković, direktor, odgovorno lice u periodu od 01.01. 2011 do 31.12.2011. godine
PD "Termoelektrane i kopovi Kostolac"doo, Kostolac
47. Dragan Jovanović, direktor, odgovorno lice u periodu od 01.01. 2011 do 31.12.2011. godine
JP za komunalno stambenu delatnost"Standard", Jagodina
48. Dragan Lukić, direktor, odgovorno lice u periodu od 01.01. 2011 do 31.12.2011. godine
JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija", Beograd
49. Cvijo Babić, direktor, odgovorno lice u periodu od 01.01. 2011 do 31.12.2011. godine
50. Jelena Z.Radomirović, Predsednik popisne komisije br. 10 ( za popis imovine za 2011. godinu)
51. Ljubomir B.Romanović, Predsednik popisne komisije br. 11 ( za popis imovine za 2011. godinu)
52. Dragan M. Selaković, Predsednik popisne komisije br. 12 ( za popis imovine za 2011. godinu)
53. Tihomir M.Vojnović, Predsednik popisne komisije br. 13 ( za popis imovine za 2011. godinu)
54. Miroslav J.Mitrović, Predsednik popisne komisije br. 14 ( za popis imovine za 2011. godinu)
55. Veroljub Z.Vuletić, Predsednik popisne komisije br. 15 ( za popis imovine za 2011. godinu)
56. Saša R.Vučković, Predsednik popisne komisije br. 16 ( za popis imovine za 2011. godinu)
57. Ivan Ž.Tripković, Predsednik popisne komisije br. 17 ( za popis imovine za 2011. godinu)
58. Dragana N.Ostojić, Predsednik popisne komisije br. 18 ( za popis imovine za 2011. godinu)
59. Radivoje M.Sandić, Predsednik popisne komisije br. 19 ( za popis imovine za 2011. godinu)
60. Zoran M.Milivojević, Predsednik popisne komisije br. 5 ( za popis imovine za 2011. godinu)
61. Zoran V.Milivojević, Predsednik popisne komisije br. 5 ( za popis imovine za 2011. godinu)
62. Dragan Ž.Maričić, Predsednik popisne komisije br. 6 ( za popis imovine za 2011. godinu)
63. Dragan R.Stojanović, Predsednik popisne komisije br. 7 ( za popis imovine za 2011. godinu)
64. Dragan V.Stojanović, Predsednik popisne komisije br. 7 ( za popis imovine za 2011. godinu)
65. Miodrag B.Panić, Predsednik popisne komisije br. 8 ( za popis imovine za 2011. godinu)
66. Nebojša M.Gladović, Predsednik popisne komisije br. 9 ( za popis imovine za 2011. godinu)
67. Željko B.Šmigić, Predsednik popisne komisije br.1 ( za popis imovine za 2011. godinu)
68. Aleksandra Filipović , Predsednik popisne komisije br.2 ( za popis imovine za 2011. godinu)
69. Ivan T. Nastić, Predsednik popisne komisije br.3 ( za popis imovine za 2011. godinu)
70. Nenad Stanković, Predsednik popisne komisije br.4 ( za popis imovine za 2011. godinu)
III Sektor za reviziju budžeta lokalnih vlasti
Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka
Grad Pančevo
71. Vesna Martinović, gradonačelnik, odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine
72. Milorad Milićević, načelnik Gradske uprave, odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine
73. Gordana Denčić – Kušljić, direktor JP Direkcija za izgradnju i uređenje Pančeva, odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do
31.12.2011. godine
74. Slava Timarac – Jovanov, direktor Predškolske ustanove „Dečija radost“, odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011.
godine
75. Jovica Zagorac, predsednik saveta MZ Glogonj, odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine
76. Mileta Petrov, predsednik saveta MZ Omoljica, odgovorno lice u periodu od 01.01.201. do 19.10.2011. godine
Grad Požarevac
77. Miodrag Milosavljević, gradonačelnik, odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine
78. Goran Milenković, načelnik Gradske uprave, odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine
79. Aleksandar Lukić, direktor Centra za kulturu, odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine
80. Dragan Nikolić, direktor Predškolske ustanove „Ljubica Vrebalov“, odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011.
godine
81. Miodrag Stojković, direktor JP „Direkcija za izgradnju grada Požarevca“, odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011.
godine
Grad Valjevo
82. Zoran Jakovljević, gradonačelnik, odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine
83. Dragana Đekić, načelnik Gradske uprave za lokalni razvoj, privredu, urbanizam i komunalne poslove, odgovorno lice u periodu
od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine
84. Jelica Stojanović, načelnik Gradska uprava za društvene delatnosti, finansije, imovinske i inspekcijske poslove, odgovorno lice u
periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine
85. Katarina Marinković, direktor Centra za kulturu, odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine
86. Milorad Minić, direktor Ustanove za fizičku kulturu „Valis“, odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine
87. Slavica Aleksić, direktor Predškolske ustanove „Milica Nožica“, odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine
88. Milan Matić, direktor JP „Direkcija za urbanizam, građevinsko zemljište, puteve i izgradnju Valjeva“, odgovorno lice u periodu
od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine
Opština Požega
89. Milovan Mićović, predsednik Opštine, odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine
90. Velimir Maksić, načelnik Opštinske uprave, odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine
91. Mikan Janković, direktor JP „Direkcija za izgradnju“, odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine
Grad Subotica
92. Saša Vučinić, gradonačelnik, odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine
93. Marija Ušumović Davčić, načelnik Gradske uprave, odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine
Opština Despotovac
94. Mališa Alimpijević, predsednik Opštine, odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine
95. Vlastimir Bogosavljević, načelnik Opštinske uprave, odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine
96. Darko Petrović, direktor JP „Direkcija za izgradnju opštine Despotovac“, odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011.
godine
Grad Sremska Mitrovica
97. Branislav Nedimović, gradonačelnik, odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine
98. Zorica Gašpar, načelnik Gradske uprave za obrazovanje, kulturu i sport, odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011.
godine
99. Vasilija Brocić, načelnik Gradske uprave za opšte i zajedničke poslove, odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011.
godine
100. Bojan Gavrić, direktor JP „Direkcija za izgradnju“, odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine
Opština Alibunar
101. Danijel Kišmarton, predsednik Opštine, odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do 22.10.2011. godine
102. Dušan Jovanović, predsednik Opštine, odgovorno lice u periodu od 22.10. 2011. do 31.12.2011. godine
103. Cvetana Radulović Kožokari, načelnik Opštinske uprave, odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine
104. Grujica Ilić, direktor Predškolske ustanove "Poletarac", odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine
Opština Bački Petrovac
105. Vladimir Turan, predsednik Opštine, odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine
Opština Novi Kneževac
106. Dragan Babić, predsednik Opštine, odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine
107. Zoran Gajin, načelnik Opštinske uprave, odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine
108. Čile Vaš Sabo, direktorka Predškolske ustanove „Srećno dete“, odgovorno lice u periodu 01.01.2011. do 12.10.2011. godine
109. Nada Rankov, direktorka Predškolske ustanove „Srećno dete", odgovorno lice u periodu 12.10.2011. do 31.12.2011. godine
Opština Pećinci
110. Siniša Vukov, predsednik Opštine, odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine
111. Verica Bovan, načelnik Opštinske uprave, odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine
Grad Sombor
112. Nemanja Delić, gradonačelnik, odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine
113. Irena Burka-Parčetić, načelnik Gradske uprave, odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine
Opština Žitište
114. Dragan Milenković, predsednik Opštine, odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine
115. Jonel Spariosu, predsednik Saveta MZ Torak, odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine
Grad Zrenjanin
116. Dr Mileta Mihajlov, gradonačelnik, odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine
117. Duško Lazić, direktor Predškolske ustanove, odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine
Opština Bajina Bašta
118. Zlatan Jovanović, predsednik Opštine, odgovorno lice u periodu od 27.03.2011. do 31.12.2011. godine
119. Dragica Cerović, direktor Dečjeg vrtića i jaslica „Neven“, odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine
120. Miloje Savić, predsednik Opštine, odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do 26.03.2011. godine
121. Zorica Ilić, direktor Narodne biblioteke „Miloš Trebinjac“, odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine
Grad Novi Pazar
122. Meho Mehmutović, gradonačelnik, odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine
123. Sulejman Nicević, načelnik Gradske uprave za izvorne i poverene poslove, odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do
31.12.2011. godine
124. Saljahudin Muratović, JP „Direkcija za izgradnju grada Novog Pazara“, odgovorno lice u periodu od 19.10.2011. do 31.12.2011.
godine
125. Mersud Suljić, JP „Direkcija za izgradnju grada Novog Pazara“, odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do 18.10.2011. godine
126. Kosta Jovanović, direktor Narodne Biblioteke „Dositej Obradović“, odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011.
godine
Opština Surdulica
127. Novica Tončev, predsednik Opštine, odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine
128. Snežana Vrbanac, načelnik Opštinske uprave, odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine
129. Slobodan Mladenović, direktor JP „Direkcije za građevinsko zemljište i puteve opštine Surdulica“ odgovorno lice u periodu od
01.01.2011. do 31.12.2011. godine
130. Suzana Stošić, direktor Predškolske Ustanove "Naša Radost", odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine
131. Dragan Radovanović, direktor Surduličkog kulturnog centra, odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine
132. Vesna Georgiev, direktor Biblioteke „Radoje Domanović“, odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine
Grad Užice
133. Jovan Marković, gradonačelnik, odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine
134. Petar Vujadinović, načelnik Gradske uprave za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti, odgovorno lice u
periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine
135. Zorica Obradović, načelnik Gradske uprave za urbanizam, izgradnju i inspekcijske poslove, odgovorno lice u periodu od
01.01.2011. do 31.12.2011. godine
136. Darko Šimšić, direktor JP „Direkcija za izgradnju“ Užice, odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine
137. Zorica Todorović, direktor Predškolske ustanove „Dečiji vrtić Užice“, odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011.
godine
138. Miroslav Dučić, direktor Istorijskog arhiva, odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine
139. Zoran Stamatović, direktor Narodnog pozorišta, odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine
140. Marko Žeravčić, direktor Ustanove „Veliki park“, odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine
Grad Čačak
142. Velimir Stanojević, gradonačelnik, odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine
143. Ljubodrag Petković, sekretar Skupštine grada, odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine
144. Duško Savković, načelnik Gradske uprave za lokalnu poresku administraciju, odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do
31.12.2011. godine
145. Miroslav Vujović, načelnik Gradske uprave za društvene delatnosti, odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011.
godine
146. Zoran Todosijević, načelnik Gradske uprave za finansije, odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine
147. Stojan Vojinović, načelnik Gradske uprave za inspekcijski nadzor, odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011.
godine
148. Vlajisav Papić, načelnik Gradske uprave za lokalni i ekonomski razvoj, odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011.
godine
149. Miloš Milosavljević, načelnik Gradske uprave za urbanizam, odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine
150. Nadežda Vuksanović, načelnik Gradske uprave za opšte i zajedničke poslove, odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do
31.12.2011. godine
151. Katarina Novković, pravobranioc grada, odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine
152. Marica Nešović, direktor Predškolske ustanove "Radost", odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine
Opština Pirot
153. Vladan Vasić, predsednik Opštine , odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine
154. Bogoljub Tošić, načelnik Opštinske uprave, odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do 20.111.2011. godine
155. Nenad Đorđević, direktor Sportskog centra Pirot, odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine
156. Miroslav Mančić, direktor Društvenog fonda za građevinsko zemljište i održavanje stambenih zgrada i stanova u društvenoj
svojini opštine, odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine
157. Miroslav Mančić, direktor Društvenog fonda za puteve opštine, odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine
158. Vesna Lazarević, predsednik Upravnog odbora Fonda za razvoj poljoprivrede, odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do
31.12.2011. godine
159. Miško Ćirić, direktor Doma kulture, odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine
160. Nadica Kostić, direktor Narodne biblioteke, odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine
161. Miloš Todosijević, direktor PU "Čika Jova Zmaj", odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine
162. Радмила Манчић,председник Управног одбора ПУ "Чика Јова Змај", одговорно лице у периоду од 01.01.2011. до
31.12.2011. године
163. Radovan Jovanović, direktor „Produkta“ doo, Pečenjevci
164. Đorđević Goran, direktor „Toplote“doo, Pirot
165. Nenad Ilić, predsednik Izvršnog odbora Preduzeća za puteve Niš
166. Dejan Živković, načelnik Opštinske uprave, odgovorno lice u periodu od 21.11.2011. do 31.12.2011. godine
Grad Vranje
167. Miroljub Stojčić, gradonačelnik, odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine
168. Nebojša Ljubić, načelnik Gradske uprave, odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do 30.11.2011. godine
169. Maja Jović, načelnik Službe za javne nabavke, odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine
170. Jagoda Đorđević, direktor PU "Naše dete", odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine
171. Dragan Stojković, direktor JP Direkcije za izgradnju grada, odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine
Prijava za privredni prestup
Opština Bajina Bašta
172. Vlastimir Milošević, vd direktor JP „Direkcije za izgradnju Bajina Bašta“ odgovorno lice u periodu od 16.04.2011. do
31.12.2011. godine
173. Milan Bojović, direktor AD „Putevi“ Užice
174. Toma Damnjanović, direktor GP "Niskogradnja Drina"
Grad Novi Pazar
175. Bešir Ujkanović, DU „Integral“ doo za promet i poslovne usluge Smederevo
176. Izet Ljajić, direktor, AD „Novi Pazar-put“ Novi Pazar
177. Kern Čaba, direktor CIM GAS doo za trgovinu,eksport-import, posredništvo i usluge Subotica
178. Ismet Osmanović, direktor GP Elmir doo Novi Pazar
179. Hamid Dražanin, direktor “HS Iskop gradnja” doo Novi Pazar
180. Timotijević Spasoje, direktor Preduzeća za izvođenje građevinskih radova "Timotijević Spasoje" doo, Beograd
181. Gradimir Nedeljković, direktor JKP Vodovod i kanalizacija Novi Pazar, odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011.
godine
182. Sead Eminović, direktor „Feša kop“ doo Tutin
183. Mersud Suljić direktor JP „Direkcija za izgradnju grada Novog Pazara“odgovorno lice u periodu od 01.01 do 18.10.2011. godine
184. Seljahudin Muratović direktor JP „Direkcija za izgradnju grada Novog Pazara“,Novi Pazar odgovorno lice u periodu od 01.01.do
18.10.2011.godine.
Opština Pirot
185. Miroslav Mančić, direktor Društvenog fonda za građevinsko zemljište i održavanje stambenih zgrada i stanova u društvenoj
svojini opštine Pirot, odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine
186. Miroslav Mančić, direktor Društvenog fonda za puteve opštine Pirot, odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011.
godine
187. Radovan Jovanović, direktor „Produkta“, Pečenjevci
IV Sektor za reviziju organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka
Republički fond za zdravstveno osiguranje
188. Aleksandar Vuksanović, direktor Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje , odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do
31.12 2011. godine
189. Petar Stajković, direktor Sektora za zdravstveno osiguranje i pravne poslove, odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do 31.12
2011. godine
190. Milica Miletić, direktor Sektora za ekonomske poslove, odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do 31.12 2011. godine
191. Stanika Žunić, zamenik direktora Sektora za ekonomske poslove u Direkciji RFZO, odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do
31.12 2011. godine
Filijala Subotica i Apoteke / Domovi zdravlja
192. Olivera Radnić, direktor Filijale za Severnobački okrug, odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do 31.12 2011. godine
193. Svetlana Stojkov, direktor Apoteke Subotica, odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do 31.12 2011. godine
194. Janoš Ađanski, direktor DZ Bačka Topola, odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do 31.12 2011. godine
195. Tibor Deak, direktor DZ Mali Iđoš, odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do 31.12 2011. godine
Filijala Zrenjanin i Apoteke / Domovi zdravlja
196. Zlatomir Kozlovački, direktor Filijale za Srednjebanatski okrug, odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do 31.12 2011. godine
197. Edit Hodi Fuks, direktor Apoteke Zrenjanin, odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do 27.10. 2011. godine
198. Zorica Kovačević, direktor Apoteke Zrenjanin, odgovorno lice u periodu od 28.10. 2011. do 31.12. 2011. godine
199. Zorica Marinić, direktor DZ Sečanj, odgovorno lice u periodu od 01.01. 2011. do 29.11. 2011. godine
200. Jasmina Šešlija, direktor DZ Sečanj, odgovorno lice u periodu od 30.11. 2011. do 31.12. 2011. godine
201. Gabor Lodi, direktor Doma zdravlja Žitište, odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do 31.12 2011. godine
202. Mila Gavrilov, direktor DZ Srpska Crnja, odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do 31.12 2011. godine
203. Anđelka Korovljev, direktor DZ Novi Bečej, odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do 31.12 2011. godine
Filijala Kikinda i Apoteke / Domovi zdravlja
204. Branislav Živić, direktor Filijale za Severnobanatski okrug, odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do 31.12 2011. godine
205. Bata Šimonji Marta, direktor Apoteke Senta, odgovorno lice u periodu od 01.01. 2011. do 12.03. 2011. godine
206. Tamara Đurić Živković, direktor Apoteke Senta, odgovorno lice u periodu od 13.03. 2011. do 31.12. 2011. godine
207. Slavica Zarić, direktor Apoteke Kikinda, odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do 12.12. 2011. godine
208. Dragana Bakovljev, direktor Apoteke Kikinda, odgovorno lice u periodu od 13.12. 2011. do 31.12. 2011. godine
209. Valter Tomas, direktor DZ Novi Kneževac, odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do 31.12 2011. godine
210. Ibolja Levai Seneš, direktor DZ Čoka, odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do 31.12. 2011. godine
211. Kermeci Laslo, direktor DZ Kanjiža, odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do 31.12 2011. godine
212. Elvira Tot Barna, direktor DZ Ada, odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do 31.12 2011. godine
Filijala Pančevo i Apoteke / Domovi zdravlja
213. Slavica Đurica, direktor Filijale za Južnobanatski okrug, odgovorno lice u periodu od 01.01. 2011. do 31.12. 2011. godine
214. Mirjana Puzić, direktor Apoteke Pančevo, odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do 31.12 2011. godine
215. Stana Tirnanić, direktor Apoteke Vršac, odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do 31.12 2011. godine
216. Žura Viorel, direktor Doma zdravlja Alibunar, odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do 31.12 2011. godine
217. Dragodan Veroljub, direktor DZ Bela Crkva, odgovorno lice u periodu od 01.01. 2011. do 28.02. 2011. godine
218. Olivera Janković, direktor DZ Bela Crkva, odgovorno lice u periodu od 01.03. 2011. do 31.12. 2011. godine
219. Branislav Ignjatov, direktor DZ Kovin, odgovorno lice u periodu od 01.01. 2011. do 31.12. 2011. godine
220. Josif Musta, direktor DZ Plandište, odgovorno lice u periodu od 01.01. 2011. do 31.12. 2011. godine
221. Vlastimir Kotvaš, direktor DZ Kovačica, odgovorno lice u periodu od 01.01. 2011. do 31.12. 2011. godine
222. Jasmina Pavlović, direktor DZ Opovo, odgovorno lice u periodu od 01.01. 2011. do 31.12. 2011. godine
Filijala Sombor i Apoteke / Domovi zdravlja
223. Goran Bulajić, direktor Filijale za Zapadnobački okrug, odgovorno lice u periodu od 01.01. 2011. do 31.12. 2011. godine
224. Basarić Danica, direktor Apoteke Sombor, odgovorno lice u periodu od 01.01. 2011. do 31.12. 2011. godine
225. Stana Strugar, direktor DZ Kula, odgovorno lice u periodu od 01.01. 2011. do 31.12. 2011. godine
226. Milenković Ljubomir, direktor DZ Odžaci, odgovorno lice u periodu od 01.01. 2011. do 31.12. 2011. godine
Filijala Novi Sad i Apoteke / Domovi zdravlja
227. Vladislav Čobanov, direktor Filijale za Južnobački okrug, odgovorno lice u periodu od 01.01. 2011. do 01.08. 2011. godine
228. Dušan Milošević, direktor Apoteke Novi Sad, odgovorno lice u periodu od 01.01. 2011. do 31.12. 2011. godine
229. Gordana Novković, direktor Apoteke Vrbas , odgovorno lice u periodu od 01.01. 2011. do 31.12. 2011. godine
230. Vrhovac Marinković Elizabeta, direktor DZ Temerin, odgovorno lice u periodu od 01.01. 2011. do 31.12. 2011. godine
231. Unji Ljiljana, direktor DZ Bač, odgovorno lice u periodu od 01.01. 2011. do 31.12. 2011. godine
232. Marić Ilija, direktor DZ Titel, odgovorno lice u periodu od 01.01. 2011. do 21.06. 2011. godine
233. Magdolna Borbaš, direktor DZ Titel, odgovorno lice u periodu od 22.06. 2011. do 31.12. 2011. godine
234. Voja Vuković, direktor DZ Srbobran, odgovorno lice u periodu od 01.01. 2011. do 31.12. 2011. godine
235. Milan Alimpić, direktor DZ Bačka Palanka, odgovorno lice u periodu od 01.01. 2011. do 31.12. 2011. godine
236. Jan Ribovič, direktor DZ Bački Petrovac, odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do 31.12. 2011. godine
237. Šijačić Siniša, direktor DZ Bečej, odgovorno lice u periodu od 01.01. 2011. do 31.12. 2011. godine
238. Spirovski Krste, direktor DZ Beočin, odgovorno lice u periodu od 01.01. 2011. do 20.12. 2011. godine
239. Dušan Blagojević, direktor DZ Žabalj, odgovorno lice u periodu od 01.01. 2011. do 31.12. 2011. godine
240. Aleksandar Lažetić, direktor Filijale za Južnobački okrug, odgovorno lice u periodu od 02.08. 2011. do 31.12. 2011. godine
Filijala Sremska Mitrovica i Apoteke / Domovi zdravlja
241. Dragojlo Raičević, direktor Filijale za Sremski okrug, odgovorno lice u periodu od 01.01. 2011. do31.12. 2011. godine
242. Dragan Božić, direktor Apoteke Sremska Mitrovica, odgovorno lice u periodu od 01.01. 2011. do 31.12. 2011. godine
243. Vasa Petrović, direktor DZ Inđija, odgovorno lice u periodu od 01.01. 2011. do 31.12. 2011. godine
244. Milan Mitrović, direktor DZ Ruma, odgovorno lice u periodu od 01.01. 2011. do 31.12. 2011. godine
245. Željko Katić, direktor DZ Stara Pazova, odgovorno lice u periodu od 01.01. 2011. do 31.12. 2011. godine
246. Svetozar Manojlović, direktor DZ Šid, odgovorno lice u periodu od 01.01. 2011. do 31.12. 2011. godine
247. Jovanka Janković, direktor DZ Irig, odgovorno lice u periodu od 01.01. 2011. do 31.12. 2011. godine
248. Ljiljana Arsenović, direktor DZ Pećinci, odgovorno lice u periodu od 01.01. 2011. do 31.12. 2011. godine
Filijala Šabac i Apoteke / Domovi zdravlja
249. Nebojša Zelenović, direktor Filijale za Mačvanski okrug, odgovorno lice u periodu od 01.01. 2011. do 31.12. 2011. godine
250. Dubravka Kovačević, direktor Apoteke Loznica, odgovorno lice u periodu od 01.01. 2011. do 31.12. 2011. godine
251. Snežana Lukić, direktor Apoteke Šabac, odgovorno lice u periodu od 01.01. 2011. do 31.12. 2011. godine
Filijala Valjevo i Apoteke / Domovi zdravlja
252. Katarina Ilić, direktor Filijale za Kolubarski okrug, odgovorno lice u periodu od 01.01. 2011. do 21.07. 2011. godine
253. Ljiljana Milinković, direktor Apoteke Valjevo, odgovorno lice u periodu od 13.01. 2011. do 31.12. 2011. godine
254. Tomislav Milanović, direktor Filijale za Kolubarski okrug, odgovorno lice u periodu od 22.07. 2011. do 31.12. 2011. godine
Filijala Smederevo i Apoteke / Domovi zdravlja
255. Anđelka Arsenijević, direktor Filijale za Podunavski okrug, odgovorno lice u periodu od 01.01. 2011. do 31.12. 2011. godina
256. Zorica Stojković, direktor Apoteke Smederevska Palanka, odgovorno lice u periodu od 01.01. 2011. do 31.12. 2011. godine
257. Svetlana M. Jakovljević, direktor Apoteke Smederevo, odgovorno lice u periodu od 01.01. 2011. do 31.12. 2011. godina
258. Gordana Milić, direktor Apoteke Velika Plana, odgovorno lice u periodu od 01.01. 2011. do 31.12. 2011. godine
Filijala Požarevac i Apoteke / Domovi zdravlja
259. Zoran Stojanović, direktor Filijale za Braničevski okrug, odgovorno lice u periodu od 01.01. 2011. do 31.12. 2011. godina
260. Nebojša Jorgovanović, direktor Apoteke Požarevac, odgovorno lice u periodu od 01.01. 2011. do 31.12. 2011. godina
Filijala Kragujevac i Apoteke / Domovi zdravlja
261. Predrag Petaković, direktor Filijale za Šumadijski okrug, odgovorno lice u periodu od 01.01. 2011. do 31.12. 2011. godina
262. Mirjana Protić, direktor Apoteke Kragujevac, odgovorno lice u periodu od 01.01. 2011. do 31.12. 2011. godina
263. Jelena Jovanović, direktor Apoteke Aranđelovac, odgovorno lice u periodu od 01.01. 2011. do 31.12. 2011. godina
Filijala Jagodina i Apoteke / Domovi zdravlja
264. Ljiljana Alempijević, direktor Filijale za Pomoravski okrug, odgovorno lice u periodu od 01.01. 2011. do 31.12. 2011. godina
265. Jelena Savić, direktor Apoteke Jagodina, odgovorno lice u periodu od 01.01. 2011. do 31.12. 2011. godina
264. Dragica Milojević, direktor Doma zdravlja Despotovac, odgovorno lice u periodu od 01.01. 2011. do 31.12. 2011. godina
267. Predrag Miloradović, direktor Doma zdravlja Rekovac, odgovorno lice u periodu od 01.01. 2011. do 31.12. 2011. godina
268. Zoran Milivojević, direktor Doma zdravlja Ćuprija, odgovorno lice u periodu od 01.01. 2011. do 31.12. 2011. godina
Filijala Bor i Apoteke / Domovi zdravlja
269. Svetlana Golubović Šuput, direktor Filijale za Borski okrug, odgovorno lice u periodu od 01.01. 2011. do 31.12. 2011. godine
270. Darinka Agić, direktor Apoteke Bor, odgovorno lice u periodu od 01.01. 2011. do 28.01. 2011. godine
271. Snežana Janković, direktor Apoteke Bor, odgovorno lice u periodu od 29.01. 2011. do 31.12. 2011. godine
Filijala Zaječar i Apoteke / Domovi zdravlja
272. Ljubiša Đorđević, direktor Filijale za Zaječarski okrug, odgovorno lice u periodu od 01.01. 2011. do 31.12. 2011. godine
273. Dragana Branković Minčić, direktor Apoteke Zaječar, odgovorno lice u periodu od 01.01. 2011. do 31.12. 2011. godine
Filijala Užice i Apoteke / Domovi zdravlja
274. Milojko Vulović, direktor Filijale za Zlatiborski okrug, odgovorno lice u periodu od 01.01. 2011. do 21.07. 2011. godine
275. Gordana Đurić, direktor Apoteke Užice, odgovorno lice u periodu od 01.01. 2011. do 31.12. 2011. godine
276. Aleksandra Stanković, direktor Filijale za Zlatiborski okrug, odgovorno lice u periodu od 22.07. 2011. do 31.12. 2011. godine
Filijala Čačak i Apoteke / Domovi zdravlja
277. Zorica Đoković, direktor Filijale za Moravički okrug, odgovorno lice u periodu od 01.01. 2011. do 31.12. 2011. godine
278. Vesna Savić, direktor Apoteke Čačak, odgovorno lice u periodu od 01.01. 2011. do 31.12. 2011. godine
279. Ljiljana Vuković, direktor Apoteke Gornji Milanovac, odgovorno lice u periodu od 01.01. 2011. do 31.12. 2011. godine
Filijala Kraljevo i Apoteke / Domovi zdravlja
280. Sanja Vučinić Pokimica, direktor Filijale za Raški okrug, odgovorno lice u periodu od 01.01. 2011. do 31.12. 2011. godine
281. Miroslav Majstorović, direktor Apoteke Kraljevo, odgovorno lice u periodu od 01.01. 2011. do 31.12. 2011. godine
282. Avdo Ćeranić, direktor Zdravstvenog centra Novi Pazar, odgovorno lice u periodu od 01.01. 2011. do 31.12. 2011. godine
Filijala Kruševac i Apoteke / Domovi zdravlja
283. Živka Jelić, direktor Filijale za Rasinski okrug, odgovorno lice u periodu od 01.01. 2011. do 09.12. 2011. godine
284. Miloš Obradović, direktor Apoteke Kruševac, odgovorno lice u periodu od 01.01. 2011. do 31.12. 2011. godine
285. Tomislav Tomić, direktor Filijale za Rasinski okrug, odgovorno lice u periodu od 09.12. 2011. do 31.12. 2011. godine
Filijala Niš i Apoteke / Domovi zdravlja
286. Blagoje Bradić, direktor Filijale za Nišavski okrug, odgovorno lice u periodu od 01.01. 2011. do 31.12. 2011. godine
287. Radojko Matić, direktor Apoteke Niš, odgovorno lice u periodu od 01.01. 2011. do 31.12. 2011. godine
288. Vesna Zlatanović Mitić, direktor Doma zdravlja Doljevac, odgovorno lice u periodu od 01.01. 2011. do 31.12. 2011. godine
Filijala Prokuplje i Apoteke / Domovi zdravlja
289. Goran Mrdaković, direktor Filijale za Toplički okrug, odgovorno lice u periodu od 01.01. 2011. do 31.12. 2011. godine
290. Koprivica Veselin, direktor Apoteke Prokuplje, odgovorno lice u periodu od 01.01. 2011. do 31.12. 2011. godine
Filijala Pirot i Apoteke / Domovi zdravlja
291. Miljan Stanković, direktor Filijale za Pirotski okrug, odgovorno lice u periodu od 01.01. 2011. do 31.12. 2011. godine
292. Zlatković Slađana, direktor Apoteke Pirot, odgovorno lice u periodu od 01.01. do 31.12. 2011.
293. Aca Spasić, direktor Doma zdravlja Bela Palanka, odgovorno lice u periodu od 01.01. 2011. do 31.12. 2011. godine
Filijala Leskovac i Apoteke / Domovi zdravlja
294. Goran Savić, direktor Filijale za Jablanički okrug, odgovorno lice u periodu od 01.01. 2011. do 31.12. 2011. godine
295. Ivana Argirović, direktor Apoteke Leskovac, odgovorno lice u periodu od 01.01. 2011. do 31.12. 2011. godine
Filijala Vranje i Apoteke / Domovi zdravlja
296. Dragoslav Nedeljković, direktor Filijale za Pčinjski okrug, odgovorno lice u periodu od 01.01. 2011. do 31.12. 2011. godine
297. Jasmina Arsić, direktor Apoteke Vranje, odgovorno lice u periodu od 01.01. 2011. do 09.06. 2011. godine
298. Suzana Savić, direktor Apoteke Vranje, odgovorno lice u periodu od 10.06. 2011. do 31.12. 2011. godine
299. Efraim Ajdari, direktor Apoteke Bujanovac, odgovorno lice u periodu od 01.01. 2011. do 31.12. 2011. godine
Filijala Beograd i Apoteke / Domovi zdravlja
300. Biljana Gvozdenović, pomoćnik direktora Filijale RFZO za Grad Beograd, odgovorno lice u periodu od 10.03. 2011. do 31.12
2011. godine
301. Olivera Gordić, direktor Apoteke Beograd , odgovorno lice u periodu od 01.01. 2011. do 21.09. 2011. godine
302. Snežana Jovićević, direktor Apoteke Beograd, odgovorno lice u periodu od 22.09. 2011. do 31.12. 2011. godine
303. Danica Radosavljević, direktor Filijale za Grad Beograd, odgovorno lice u periodu od 01.01. 2011. do 31.12. 2011. godine
V Sektor za reviziju Narodne banke Srbije u delu koji se odnosi na korišćenje javnih sredstava i na poslovanje sa državnim budžetom
i drugih subjekata revizije
Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka
304. Milorad Džambić, direktor Agencije za osiguranje depozita, odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do 28.12. 2011. godine
305. Nikola Stankov, direktor Kontrole letenja Srbije i Crne Gore d.o.o, odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do 31.12. 2011.
godine
Prijave za privredni prestup
306. Lidija Perović, v.d. direktor Agencije za osiguranje depozita, odgovorno lice u periodu od 29.12.2011. do 31.12. 2011. godine
307. Jelka Milošević, šef Odeljenja finansijskih i računovodstvenih poslova Agencije za osiguranje depozita od 01.01. 2011. do
31.12.2011. godine
308. Nikola Stankov, direktor Kontrole letenja Srbije i Crne Gore d.o.o, odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do 31.12. 2011.
godina
309. Boris Broćić, finansijski direktor Kontrole letenja Srbije i Crne Gore d.o.o, odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do 31.12.
2011. godine
310. Mirjana Branković, načelnik finansijske službe Kontrole letenja Srbije i Crne Gore d.o.o, odgovorno lice u periodu od
01.01.2011. do 31.12. 2011. godine
311. Vojislava Okrajnov, šef knjigovodstva Kontrole letenja Srbije i Crne Gore d.o.o, odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do
31.12. 2011. godine
Krivične prijave
312. Josif Vasilčin, predsednik saveta MZ Ivanovo, Pančevo, odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine
313. Miodrag Milosavljević, gradonačelnik Požarevca, odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine
314. Vladimir Turan, predsednik Opštine Bački Petrovac, odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine
315. Jovan Marković, gradonačelnik Užica, odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine
316. Zorica Todorović, direktor Predškolske ustanove „Dečiji vrtić“ Užice, odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011.
godine
317. Vladan Vasić, predsednik Opštine Pirot, odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine
318. Miroslav Mančić, direktor Društvenog fonda za puteve opštine Pirot, odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011.
godine
319. Miroljub Stojčić, gradonačelnik Vranja, odgovorno lice u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine
Download

Odgovorna lica u revidiranim subjektima