podnosilac projekta (korisnik sredstava)
opis
Udruţenje "Kikinda Short", N.Pašića 31, Kikinda,
Objavljivanje zbirke priča sedmog meĎunarodnog festivala
kratke priče "Kikinda short"
BKC, JNA 35, N.Milosevo
Prevodjenje knjiga kikindskih autora na nemački jezik
Branislav Zaric, J.J.Zmaja 53a, Kikinda
Izdavanje knjige - "Banatske gajde i drugi arhaicni
instrumenti Srba u Vojvodini
Izdavanje knjige "Oblikovanje tradicije II",
Marija Tanackov, D.Tucovica 56, Kikinda
odobrena
sredstva
85.000,00
70.000,00
50.000, 00
50.000,00
UG "PostPesimisti Kikinde", Marka Kraljevica 41,
Kikinda
MZ Rusko Selo, Bratstva Jedinstva 150, R.Selo
Organizacija slepih i slabovidih Kikinda, Coka i
N.Knezevac, TSD 10, Kikinda
VŠSSOV, Kikinda, Svetosavska 57, Kikinda
Izrada, stampa i predstavljanje publikacije ''Secanje na
Sinisu Jakonica"
Izdavanje knjige "Prilozi za monografiju Ruskog Sela"
Izdavanje monografije "Put kojim smo prosli"
Izdavanje Zbornika VŠSSOV
50.000,00
Jelena Volkov, Đ.Jakšića 7, Kikinda,
Mile Ivančević, Ţ.Zrenjanina 28a,Kikinda,
OŠ "Feješ Klara", Dr Z: ĐinĎića 9, Kikinda,
Izdavanje knjige "Recepti za spremanje jela u zemljanim
posudama"
Štampanje knjige "Šampioni banatske ravnice"
Izrada monografije OŠ "Feješ Klara" Kikinda
50.000,00
25.000,00
Dr Darko Petrić, Kralja Petra I 66, N.Kozarci,
Izdavanje udţbenika "Fudbal"
25.000,00
Klub knjiţevnika "Duško Trifunović", M.Velikog 77,
Kikinda,
Slavko Bovan, G. Principa 11, Kikinda,
Štampanje knjiţevnih novina "Naša reč"
BKC,JNA 35, N.Milosevo,
Nemačko udruţenje Kikinda, TSD 23, Kikinda,
Tamara Grujić, V.Putnika 1, Kikinda
Dušan Dejanac, V.Putnika 13, Kikinda
podnosilac projekta (korisnik sredstava)
25.000,00
50.000,00
30.000,00
Štampanje ENIGMATSKE MONOGRAFIJE "KIKINDA 2012"
koja se sastoji iz dve knjige
Objavljivanje tri prve knjige autora u okviru edicije "Prva
knjiga" Banatskog kulturnog centra
Brošura o doseljavanju podunavskih švaba, istorijatu
Kikinde i radu Nemačkog udruţenja Kikinda
Objavljivanje knjige: Marko Simonov Popović - Rodoljub
"Srpske narodne sevdalinke"
"KIKINDSKA PERIODIKA" od 1845. god. do danas) +
opis
Dečiji hor "Sveti Nikolaj srpski", G.Principa 63, Kikinda Putovanja na horske susrete
Udruţenje članova i prijatelja Matice srpske,
Suvačarska 2, Kikinda
Udruţenje članova i prijatelja Matice srpske,
Suvačarska 2, Kikinda
KUD "Mokrin", Trg 9. januara bb, Mokrin,
ADZNM "Gusle", dr. Zorana ĐinĎića 2, Kikinda,
ADZNM "Gusle", dr. Zorana ĐinĎića 2, Kikinda,
30.000,00
70.000,00
70.000,00
100.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
880.000,00
odobrena
sredstva
50.000,00
Izloţba matice srpske - Sava Tekelija
35.000,00
Predstavljanje knjige "Pozorišno delo Milana Grola", dr
Zorana T.Jovanovića
MeĎunarodni susreti folklornog stvaralaštva Mokrin 2012
MeĎunarodna koncertna aktivnost
Koncertna aktivnost svih sekcija
20.000,00
100.000,00
100.000,00
200.000,00
ADZNM "Gusle", dr. Zorana ĐinĎića 2, Kikinda,
ADZNM "Gusle", dr. Zorana ĐinĎića 2, Kikinda
KUD "Bratstvo-jedinstvo" R.Selo, Bratstva-jedinstva
124
KUD "Bratstvo-jedinstvo" R.Selo, Bratstva-jedinstva
124
KPD "Milivoje Omorac" IĎoš, Svetosavska 58,
KPD "Milivoje Omorac" IĎoš, Svetosavska 58
NVO "Multi kulturni Banat", Vojvode Mišića 93, Kikinda
FENOK
ETNOKAMP
X Velikogospojinski sabor
Torontal - maĎarski obrazovni kulturni i omladinski
centar, Petefi Šandora 21, R.Selo
Torontal - maĎarski obrazovni kulturni i omladinski
centar, Petefi Šandora 21, R.Selo
KUD "Petar Kočić" K.P.I 78, Novi Kozarci,
KUD "Petar Kočić" K.P.I 78, Novi Kozarci,
Srpska pravoslavna crkvena opština u Kikindi( pri
hramu Sv.Kozme i Damjana), G.Drapšina 5, Kikinda,
KUD Marija Bursać, Omladinska bb, Ban. Veliko Selo,
XII etno kamp starih zanata
80.000,00
Dani maĎarske kuhinje
60.000,00
Udruţenje Amarro kham, Masarikova 34, Kikinda
KUD "Rajko Mišković", VojvoĎanska bb, Bašaid,
UG "Rroma rota", Ţivice Dokića 33, Kikinda,
KK "Duško Trifunović", M.Velikog 77, Kikinda,
Opštinsko udruţenje penzionera KUD "Sunčana
jesen", V.Putnika 37, Kikinda
MZ Mokrin, Trg 9. januar 102, Mokrin,
UG FanTon Music, S.Tekeljie 52, Kikinda,
MZ Mokrin, Trg 9. januar 102, Mokrin
200.000,00
100.000,00
60.000,00
MeĎ.susret "Zlatni kotlić Stara Moldava" - Rumunija,
2 predstave dramske sekcije KUD-a
17.Sabor frulaša Vojvodine -Škripi Ďeram
Umetnost i kultura Roma
30.000,00
70.000,00
100.000,00
30.000,00
Kočićevi dani
Programske aktivnosti
Četvrti dečji duhovni sabor, Naše igralište
25.000,00
100.000,00
40.000,00
Učešće na Evropskom medjunarodnom festivalu u Bitburgu,
SR Nemačka,
"Gipsy-fest"
Obeleţavanje 235. god. od naseljavanja Bašaida
Afirmacija "Razvoj i unapreĎenje kulture Roma"
MeĎunarodni festival "PESNIČKI MARATON",
Smotra izvornog narodnog stvaralaštva starih
150.000,00
Vaskršnje svečanosti
XI Internacionalni Jazz&Blues Festival
30.000,00
200.000,00
27. Memorijal "Miroslav Antić"
30.000,00
40.000,00
30.000,00
50.000,00
40.000,00
50.000,00
MZ Novi Kozarci, K.Petra I 74, N.Kozarci
"Kozaračke letnje večeri -2012"
UG "Rusko Selo zavičaj moj", B.Jedinstva 150, R.Selo, Prvi susret dijaspore i ruskoselaca van Ruskog Sela
30.000,00
30.000,00
KUD "Bratstvo-jedinstvo" R.Selo, Bratstva-jedinstva
124,
Udruţenje "Kikinda Short", N.Pašića 31, Kikinda,
Udruţenje "Kikinda Short", N.Pašića 31, Kikinda,
OŠ "J.Popović", K Petra I 63, Kikinda
KUD "Izvor" Nakovo, Glavna 45, Nakovo
MeĎunarodni susret GUŢAJOŠ
40.000,00
KUD "Izvor" Nakovo, Glavna 45, Nakovo
Opštinska smotra dečijeg folklorng stvaralaštva,
KUD "Izvor" Nakovo, Glavna 45, Nakovo
"Ţivot je umetnost",
podnosilac projekta (korisnik sredstava)
Kikinda-Prevodi
Sedmi meĎunarodni festival kratke priče "Kikinda short"
Jovine knjiţevne večeri
IV MeĎunarodni festival folkolora "Ajmo zaigrati-ajmo de",
opis
50.000,00
180.000,00
50.000,00
80.000,00
30.000,00
70.000,00
2.580.000,00
odobrena
sredstva
Šimon Deneš, B.Tatića 11/2, Kikinda
"Jedan NE običan dan..."
120.000,00
Biljana Bulajić,S.Matića 2, Nakovo,
100.000,00
Vladimir Sedljak, I.Jakšića 1a, Kikinda
Izloţba "Tradicionalni vez na savremenim odevnim
predmetima"
Izloţba narodne umetnosti
KUD "EĎšeg", Dositejeva 38, Kikinda
KUD "EĎšeg", Dositejeva 38, Kikinda
KUD "Mokrin", Trg 9. Januar bb, Mokrin,
Pozorištance "Lane", M.Petrovića 15, Kikinda,
OŠ "Đura Jakšić", Sv.Miletića 16, Kikinda
OŠ "Đura Jakšić", Sv.Miletića 16, Kikinda
KUD " Rajko Mišković", VojvoĎanska bb, Bašaid
KUD " Rajko Mišković", VojvoĎanska bb, Bašaid,
Pozorišna predstava "Drama porodice Šinka"
Multimedijalna predstava "Voda ţubori, kamen ostaje"
Pozorišna predstava "Kauboj Bata iz Banata"
Dečija predstava "Ruţno pače"
Predstava "Dečija Repubilka"
Predstava za decu "Sa "
Pozorišna predstava "Pozorište dolazi"
Opštinska smotra dečijeg scenskog stvaralaštva
podnosilac projekta (korisnik sredstava)
Gerontolo[ki centar Kikinda, G.Drapšina 99, Kikinda,
opis
Oktobar - mesec solidarnosti sa starima
50.000,00
100.000,00
100.000,00
25.000,00
185.000,00
20.000,00
30.000,00
20.000,00
30.000,00
780.000,00
odobrena
sredstva
80.000,00
Milena Sredojev, "Galerija S", G.Drapšina 32, Kikinda, Izloţba "Jedan mesec- jedan autor"
Rade Novaković, Semlačka 94a, Kikinda
KUD "Livac" Kikinda, TSD 6, Kikinda,
Kolonija Slikara "Slikari u našoj ulici"
Opštinska, pokrajinska i regionalna smotra slikara amatera
Kikinde
podnosilac projekta (korisnik sredstava)
opis
80.000,00
30.000,00
30.000,00
220.000,00
odobrena
sredstva
Srpska pravoslavna crkvena opština u Kikindi( pri
hramu Sv.Kozme i Damjana), G.Drapšina 5, Kikinda,
KUD "Rajko Mišković", VojvoĎanska bb, Bašaid,
Hor Sv. Kozme i Damjana,tehnicka podrška hora
Godišnji koncert
30.000,00
50.000,00
"Gravia" radnja za organizaciju umetničkih dogaĎaja,
Nemanjina 5/11, Kikinda,
Dobrovoljno vatrogasno drustvo, K.Marka 4, Kikinda,
VEČE TAMBURE
30.000,00
Dečiji hor "Čuperak", Petefi Šandora 2/11, Kikinda,
Udruţenje gitarista Kikinde, J.Popovića 15, Kikinda,
Anita Iličić, Šabačka 34, Kikinda,
Radovan Petrović, B.Tatića GA 4 L2-1, Kikinda,
Aleksandar Lipovan, S.Sremca 151, Kikinda,
Nenad Kelemen, Moravska 33, Kikinda,
OŠ "Sv.Sava",Nemanjina 27b, Kikinda
Nikolina Suvajdţić, Svetosavska 161b, Kikinda,
KPD "Kornelije Stanković", TSD 25, Kikinda,
Izdavanje drugog diska dečijeg hora "Čuperak"
"Ţelim da sviram da me čuju"
Snimanje audio diska autorske muzike
Snimanje autorskih kompozicija
TERRA Acustica - festival akustične muzike
Snimanje i izdavanje CD-a grupe TEATAR ,
Obnavljanje tamburaškog orkestra OŠ "Sv.Sava" Kikinda
Tehničko-materijalna podrška
Afirmacija horske muzike, osnaţivanje kapaciteta
Promenadna i evergrin muzika /dva koncerta mesečno/
170.000,00
80.000,00
30.000,00
170.000,00
60.000,00
80.000,00
60.000,00
50.000,00
70.000,00
250.000,00
1.130.000,00
podnosilac projekta (korisnik sredstava)
Nenad Miladinski -Kele, J.J. Zmaja 124a, Kikinda,
Centar za stručno usavršavanje, nemanjina 23,
Kikinda,
KIFILM, U.Terzina 72a, Kikinda,
mr Milorad Stepanov, Kumanovska 80, Kikinda,
Stojan Bogosavljev, S.Sremca 19, Kikinda,
opis
Kikindski kratki metar -revija filmova
Peti MeĎunarodni foto konkurs "Slika moga grada"
Igrani film "Stranac"
Ravnica-tačke gledišta (2.deo)
III festival podvodnog filma
odobrena
sredstva
70.000,00
70.000,00
170.000,00
70.000,00
30.000,00
410.000,00
Download

Preuzmite konkurs