FEDERACIJA
Registar grantova neprofitnim organizacijama
BOSNE I HERCEGOVINE Period izvjestavanja: Januar-Novembar 2010.godine
OBRAZAC 9
1001 Dom naroda
Opis
Udruženje KULT, Sarajevo
UG Sunce na dlanu, Kladanj
GOŠK Nogometni klub Gabela, Gabela
HKUD Luke, Čapljina
Umjetnička kolonija, Čapljina
Župni ured Marije Majke, Mostar
Župa Sv.Josipa, Domanovići
Župa Uznesenja B.D. Marije, Višići
Obrazovno razonodni centar za mlade, Ilidža
UG za ekukaciju SOH-BET
KUD Drvar
Udruženje žena Titova pećina
Kuglaški klub Brioni
Fudbalska škola Drvar
Udruženje oboljelih od dječije cerebralne paralize
Šahovski klub Drvar
Ukupno za budžetsku oranizaciju:
Novembar
2010.godine
6.000,00
1.500,00
1.500,00
1.000,00
1.000,00
3.500,00
5.000,00
19.500,00
Obračunato JanuarNovembar
2010.godine
2.000,00
3.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
4.000,00
6.000,00
1.500,00
1.500,00
1.000,00
1.000,00
3.500,00
5.000,00
58.500,00
1002 Zastupnički dom Parlamenta Federacije
Opis
Parohija konjička eparhija, Konjic
Srpska pravoslavna crkva Bjelopoljska, Mostar
Tenis klub OAZA, Konjic
Udruženje FACULTAS za prosperitet mladih, Sarajevo
Napredak, Busovača
Udruženje antifašista i boraca NOR-a, Konjic
UG Libertas, Sarajevo
Ženski rukometni klub, Konjic
Savez izviđača BIH, Konjic
Udruženje FLYSHING klub, Konjic
Fondacija KAIROS, Busovača
Udruga DVDR-a, Busovača
Udruga nositelja ratnih odlikovanja HVO, Travnik
Novi pogled, Mostar
JU OŠ Seonica,Mostar
Sveučilište u Mostaru
Udruga građana NOTE, Zenica
Udruga mladih ENTER
Udruga umirovljenih i demobiliziranih branitelja
Ukupno za budžetsku oranizaciju:
Obračunato JanuarNovembar
2010.godine
2.000,00
3.000,00
500,00
1.000,00
2.000,00
2.500,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
3.000,00
1.000,00
2.000,00
2.000,00
1.000,00
3.000,00
500,00
500,00
500,00
500,00
1.000,00
30.000,00
Novembar
2010.godine
1
FEDERACIJA
Registar grantova neprofitnim organizacijama
BOSNE I HERCEGOVINE Period izvjestavanja: Januar-Novembar 2010.godine
OBRAZAC 9
1101 Ured Predsjednika Federacije
Opis
Odbojkaški klub TROGLAV, Livno
Župa Svetog duha, Nova Bila
U.G. BH Tempo i OFF SET, Tuzla
Udruga matematičara Rudjera Boškovića, Mostar
HKUD Naši korjeni, Žepče
Teniski klub "ELIPTIC", Kiseljak
HKD Napredak, Sarajevo
Udruga Ante Bruno Bašić, Posušje
Udruga mažoretkinja, Kiseljak
Župa Sv.Mihovila Arkanđela, Vareš
Župa Sv.Josipa, Zenica
Župa Crkvica, Zenica
Udruga umirovljenika i demob.branitelja
Hrvat.Vj.odbatne, Sarajevo
Auto moto klub, Livno
Zaklada Terra Tolis, Orašje
Pravni fakultet Sveučilišta, Mostar
Dječiji vrtić Leptirić, Glamoč
KATEHETSLI URED Vrhbosanske nadbiskupije,
Sarajevo
KUD Rudine Vidoš, Livno
Franjevački muzej i galerija Gorica, Livno
UDVR HVO H-B, Široki Brijeg
UDVR HVO, Livno
UDVR HVO, Posušje
Župni ured Sv. Ilija Prorok, Bos.Grahovo
Župa Svih svetih, Livno
Hrvatsko kulturno umjetničko društvo Dinara, Livno
NK Kamešnica, Livno
Udruga obitelji pog.i nestalih branitelja, Mostar
Udruga roditelja poginulih branitelja, Mostar
Udruga filmski festival, Orašje
Župa Svetog Marka Evanđelista, Potočani
Šahovski klub, Široki brijeg
Hrvatski rukometni klub, Međugorje
Udruga paraplegičara i oboljelih od dječije paralize,
Savez gluhi i nagluhi BIH, Mostar
Kazalište- Filmska udruga Oktavija, Mostar
Braniteljska udruga Sektor Rujani, Livno
Udruga za unapređenje življenja FUTURA, Mostar
Župni ured Marije Majke, Mostar
Potpora studentskom zboru
Ukupno za budžetsku oranizaciju:
Novembar
2010.godine
Obračunato JanuarNovembar
2010.godine
1.000,00
1.000,00
2.000,00
1.500,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
5.000,00
2.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
5.000,00
5.000,00
1.000,00
1.000,00
7.000,00
5.000,00
7.000,00
2.000,00
2.000,00
5.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
5.000,00
5.000,00
1.000,00
3.000,00
5.000,00
5.000,00
3.000,00
3.000,00
4.000,00
5.000,00
2.500,00
3.000,00
10.000,00
1.000,00
136.000,00
2
FEDERACIJA
Registar grantova neprofitnim organizacijama
BOSNE I HERCEGOVINE Period izvjestavanja: Januar-Novembar 2010.godine
OBRAZAC 9
1102 Ured Potpredsjednika Federacije
Opis
UG Žene Podrinja, Ilidža
UG Pokret majke enklave Srebrenica i Žepa, Sarajevo
Medžlis IZ, Stolac
Udruženje antifašista i boraca NOR-a
Karate klub OLIMP, Sarajevo
Savez RVI, Tuzla
HO Merhamet, Vlasenica
BZK Preporod, Vlasenica
JU Opća biblioteka"Narodna biblioteka", Maglaj
Srpsko gradjansko vijeće, Sarajevo
SKI klub, Ilidža
Srpska saborna crkva, Sarajevo
Narodno pozorište, Mostar
Udruženje gradjana Afirmacija društva, Goražde
Islamska zajednica, Tuzla
Franjevački provincijal Bosne Srebrene
Ukupno za budžetsku oranizaciju:
Novembar
2010.godine
-
Obračunato JanuarNovembar
2010.godine
3.000,00
3.000,00
7.000,00
2.000,00
3.000,00
5.000,00
3.000,00
1.500,00
1.500,00
2.000,00
3.500,00
5.000,00
5.000,00
500,00
5.000,00
10.000,00
60.000,00
1103 Ured Potpredsjednika Federacije
Opis
UG Teniski klub AS
Kuglaški klub Brioni, Vogošća
Srpsko gradjansko vijeće, Sarajevo
Srpsko gradjansko vijeće,pokret za ravnopravnost, Tuzla
UG Informativni centar za osobe sa invalid. LOTOS, Tuzla
Savez UD Veterana rata 92,95 od PTSP-a STEČAK, Saraj.
Udruženje za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji TK
FENISK, Tuzla
Udruženje gradjana invalida rata, Tuzla
Medjunarodni centar za mir, Sarajevo
SK DR.DIPO, Sanski most
Crveni križ FBIH, Sarajevo
Srpsko prosvjetno kulturno društvo Prosvjeta, Mostar
Srpsko pjevačko društvo "SLOGA",Sarajevo
NK Odžak 102, Odžak
Narodno pozorište, Mostar
O.Š. Dubrave, Dubrave
K.K. Veterani, Tuzla
N.K. Omladinac, Tuzla
Novembar
2010.godine
Obračunato JanuarNovembar
2010.godine
2.500,00
1.000,00
2.000,00
1.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
3.000,00
500,00
5.000,00
3.000,00
1.500,00
2.000,00
3.000,00
1.000,00
2.000,00
2.000,00
3
FEDERACIJA
Registar grantova neprofitnim organizacijama
BOSNE I HERCEGOVINE Period izvjestavanja: Januar-Novembar 2010.godine
Savez društava Josip Broz Tito, Sarajevo
Planinarsko društvo Konjuh, Tuzla
SGV- Pokret za ravnopravnost, Mostar
Udruženje antifašista boraca NOR-a, Kladanj
Udruženje Dječiji hor "Vesela srca", Sarajevo
Srpsko humanitarno udruženje Dobrotvor, Sarajevo
Asocijacija sjedeće odbojke
Udruženje žena HUMCI, Čelić
KICKBOX klub, Sarajevo
Nacionalna i univerzitetska biblioteka, Sarajevo
HKD Napredak
SGV Kanton Sarajevo
Udruženje izdavača i knjižara UIK BiH
Bosfam
Ukupno za budžetsku oranizaciju:
1.000,00
1.000,00
2.000,00
1.000,00
2.500,00
7.500,00
OBRAZAC 9
2.000,00
2.000,00
3.500,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
2.500,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
1.000,00
2.500,00
60.000,00
1201 Vlada Federacije
Opis
Pomoć nastradalim Haitija
Crveni križ FBIH
Forum parlamentaraca
Transfer za Fondaciju Srebrenica-Potočari
Franjevački samostan Humac, Ljubuški
Udruženje konjički klub Jedinstvo, Bihać
Udruženje antifašista i boraca NOR-a, Konjic
Udruženje tužilaca/tužitelja,Sarajevo
Udruženje ekološko društvo za zaštitu i uzgoj ptica, Sarajevo
Udruženje antifašista i boraca NOR-a, Sarajevo
Vijeće za štampu u BIH, Sarajevo
Pogrebno društvo Bakije
Udruženje muzičke omladine
Ukupno za budžetsku oranizaciju:
Novembar
2010.godine
2.000,00
20.000,00
3.000,00
25.000,00
Obračunato JanuarNovembar
2010.godine
100.000,00
500.000,00
19.100,00
305.600,00
3.000,00
20.000,00
2.500,00
2.500,00
3.000,00
7.000,00
5.000,00
20.000,00
3.000,00
990.700,00
1203 Ured Vlade Federacije BIH za zakonodavstvo i
uskladjenost sa propisima EU
Opis
Centar za put BIH u EU
Ukupno za budžetsku oranizaciju:
Novembar
2010.godine
-
Obračunato JanuarNovembar
2010.godine
40.000,00
40.000,00
4
FEDERACIJA
Registar grantova neprofitnim organizacijama
BOSNE I HERCEGOVINE Period izvjestavanja: Januar-Novembar 2010.godine
OBRAZAC 9
1601 Federalno ministarstvo finansija
Opis
Centralna banka, Sarajevo
Ukupno za budžetsku oranizaciju:
Obračunato JanuarNovembar
2010.godine
44.201,74
44.201,74
Novembar
2010.godine
-
1801 Federalno ministarstvo prometa i komunikacija
Opis
Transfer za RTVBIH
Ukupno za budžetsku oranizaciju:
Obračunato JanuarNovembar
2010.godine
382.001,00
382.001,00
Novembar
2010.godine
-
2001 Federalno ministarstvo zdravstva
Opis
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja
Ukupno za budžetsku oranizaciju:
Obračunato JanuarNovembar
Novembar
2010.godine
2010.godine
2.166.667,00
23.839.534,00
2.166.667,00
23.839.534,00
4601 Federalna uprava za civilnu zastitu
Opis
Demineri
Ukupno za budžetsku oranizaciju:
Novembar
2010.godine
600.000,00
600.000,00
Obračunato JanuarNovembar
2010.godine
6.600.000,00
6.600.000,00
4603 Stab civilne zastite
Opis
Računi
Ukupno za budžetsku oranizaciju:
Novembar
2010.godine
Obračunato JanuarNovembar
2010.godine
30.489,67
30.489,67
5101 Federalno ministarstvo rada i socijalne politike
Opis
Civilne žrtve rata
Transfer za implem. i uvodjenje u pravo neratnih invalida
Savez logoraša BIH
Hrvatska udruga logoraša domovinskog rata
Ekonomsko socijalno vijeće
Transfer za Mirovno vijece
Obračunato JanuarNovembar
Novembar
2010.godine
2010.godine
22.045.556,24
2.248.679,60
704.963,65
42.358,08
450.000,00
250.000,00
275.000,00
50.000,00
5.392,39
5
FEDERACIJA
Registar grantova neprofitnim organizacijama
BOSNE I HERCEGOVINE Period izvjestavanja: Januar-Novembar 2010.godine
Transfer za saradnju sa ustanovama socijalne zastite
Provedba zakona zastite nasilja nad clanovima porodice
Fondacija lokalne demokratije
Caritas Biskupija
UG Medica
Transfer za odvikavanje od ovisnosti
Podrška zapošljavanju invalidnih lica
Transfer- Implementacija mjera iz Akcionog plana u
okviru Strategije zaposljavanja FBIH
Ukupno za budžetsku oranizaciju:
OBRAZAC 9
32.000,00
22.500,00
7.500,00
12.502,00
7.500,00
70.000,00
169.998,00
7.500,00
12.502,00
7.500,00
200.000,00
383.333,33
149.997,67
2.573.037,35
487.496,67
25.069.242,28
5201 Federalno ministarstvo kulture i sporta
Opis
Transfer za muzičku,scensku i likovnu djelatnost
Transfer za bibliotečku djelatnost
Ukupno za budžetsku oranizaciju:
UKUPNO ZA IZVJEŠTAJ:
Obračunato JanuarNovembar
2010.godine
Novembar
2010.godine
-
1.000.000,00
500.000,00
1.500.000,00
5.393.704,35
58.840.668,69
6
Download

Registar grantova neprofitnim organizacija