BOSNA I HERCEGOVINA
MINISTARSTVO VANJSKE
TRGOVINE I EKONOMSKIH ODNOSA
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
МИНИСТАРСТВО СПОЉНЕ ТРГОВИНЕ
И ЕКОНОМСКИХ ОДНОСА
BOSNIA AND HERZEGOVINA
MINISTRY OF FOREIGN TRADE AND
ECONOMIC RELATIONS
Program
POSJETE PRVOG SEKRETARA AMBASADE JAPANA U BIH, YOSHIAKI MAKINO
TEŠNJU,
10. januar 2013.
Delegacija:
Gđa. Ermina Salkičević-Dizdarević, zamjenica ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH
G. Yoshiaki Makino, prvi sekretar Ambasade Japana u BiH, šef Odjela za ekonomske odnose (i prevodilac)
Irnela Čolić, savjetnica zamjenice ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH
11:00 – 12:15
11:00 - 11:15
Posjeta NORD ENT DOO Tešanj (Medakovo bb, 74260 Tešanj)
 Razgovor s menadžmentom o promociji i mogućnosti
izvoza gotovih proizvoda od drveta na tržište Japana
 Prezentacija projektnih planova
 Obilazak pogona/izložbenog prostora
Prisutni:
Hamzić Nazif, direktor;
Meškić Edin, finansijski
direktor.
Posjeta Artisan DOO Tešanj (Medakovo dom bb, 74260 Tešanj)
 Razgovor s menadžmentom o promociji i mogućnosti
izvoza gotovih proizvoda od drveta na tržište Japana
 Prezentacija projektnih planova
 Obilazak pogona/izložbenog prostora
Prisutni:
Mirza Ćostović,
direktor;
Fadil Ćostović, vlasnik
14:00 - 15:15
14:00-14:15
14:15-14:45
14:45-15:15
Posjeta Općini Tešanj (ul. Alije Izetbegovića 11, 74260 Tešanjsala općinskog vijeća)
 Uvodne riječi načelnika općine Tešanj
 Prezentacija privrednih potencijala općine Tešanj
 Razgovor s predstavnicima Udruženja privrednika –
Biznis centar- Jelah/Tešanj
Prisutni:
Općinski načelnik sa
saradnicima;
Predstavnici Udruženja
privrednika- Biznis
centar- Jelah/Tešanj
15:20 – 15:50
Posjeta Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Tešanj (Krndija bb,
74260 Tešanj)
 Predstavljanje Društva koje postoji od 1905.g.
Prisutni:
Predstavnici DVD
16:00
Radni ručak (Restoran „Ukus“ Tešanj, Bukva bb, 74260 Tešanj)
Prisutni:
Predstavnici Udruženja
privrednika- Biznis
centar- Jelah/Tešanj ;
Predstavnici Općine
Tešanj;
Delegacija.
11:15 - 11:45
11:45 - 12:15
12:30 - 13:45
12:30 - 12:45
12:45 - 13:15
13:15 - 13:45
Šef kabineta zamjenice ministra
Doc.dr.sc. Admir Softić
Musala 9, 71 000 Сарајево, тел: +387 33 220 093 факс: +387 33 33 220 091
Musala 9, 71 000 Sarajevo, tel: + 387 33 33 220 093 faks: +387 33 33 220 091
www.mvteo.gov.ba
Download

Dostavljamo program posjete Tešnju u svrhu lakšeg praćenja i