NASTAVNI TIM NA ODSJEKU ZA ARAPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST ZA AKADEMSKU 2013./2014. I
2014./2015. GODINU
Redni br.
1
2
3
4
5
6
7
Redni br
1
2
3
4
5
6
Predmet
I SEMESTAR
Nastavnik
Asistent
Fonetika i fonologija ar. jezika
sa uvodom u morfologiju
van.prof.dr. Mejra Softić
v.ass. mr. Midhat Jugo
Historija arapskog jezika
van.prof.dr. Mejra Softić
v.ass. mr. Midhat Jugo
Opća pedagogija
van.prof.dr. Edina Vejo
izbor u toku
Bosanski jezik
van.prof.dr. Hazema Ništović v.ass. mr. Amina Pehlić
Savremeni arapski jezik I (strani
prof.dr. Fehmi Mutawi'
lektor)
Kultura i umjetnost Bliskog i
van.prof.dr. Nusret Isanović
Srednjeg istoka (izborni)
Vjera i život (izborni)
Predmet
van.prof.dr. Zuhdija Adilović
II SEMESTAR
Nastavnik
Morfosintaksa arapskog jezika I van.prof.dr. Mejra Softić
Uvod u orijentalnu filologiju
Školska pedagogija
Uvod u opću lingvistiku
Savremeni arapski jezik II
(strani lektor)
Tradicijski izvori arapske
lingvistike I (izborni)
van.prof.dr. Mehmed Kico
doc.dr. Izet Pehlić
van.prof.dr. Mejra Softić
izbor u toku
ass. Amel Sarajlić
Asistent
v.ass. mr. Midhat Jugo
izbor u toku
izbor u toku
ass. Zenaida Karavdić
prof.dr. Fehmi Mutawi'
van.prof.dr. Safvet Halilović
doc.dr. Amrudin Hajrić
7
Redni br
1
2
3
4
5
6
7
Redni br
1
2
3
4
5
6
Jezik i religija (izborni)
Predmet
prof.dr. Naila Hebib-Valjevac
III SEMESTAR
Nastavnik
izbor u toku
Asistent
Morfosintaksa arapskog jezika II van.prof.dr. Mejra Softić
v.ass. mr. Midhat Jugo
Uvod u arapsku književnost
Kulturna historija Arapa
v.ass.mr.Semir Rebronja
izbor u toku
izbor u toku
prof.dr. Ismet Bušatlić
Psihologija odgoja i obrazovanja doc.dr. Anela Hasanagić
Savremeni arapski jezik III
(strani lektor)
Tradicijski izvori arapske
lingvistike II (izborni)
prof.dr. Fehmi Mutawi'
prof.dr. Šefik Kurdić
Alhamijado književnost (izborni) doc.dr. Sedad Dizdarević
Predmet
ass. Edina Lazović
IV SEMESTAR
Nastavnik
doc.dr. Amrudin Hajrić
izbor u toku
Asistent
Uvod u sintaksu arapskog jezika van.prof.dr. Mejra Softić
v.ass. mr. Midhat Jugo
Savremena arapska književnost izbor u toku
v.ass.mr.Semir Rebronja
Književno naslijeđe u BiH na
orijentalnim jezicima
Svijet islama: jedinstvo u
raznolikosti
Savremeni arapski jezik IV
(strani lektor)
Strani jezik I:
Engleski
Njemački
Perzijski
doc.dr. Mustafa Jahić
izbor u toku
prof.dr. Ismet Bušatlić
izbor u toku
prof.dr. Fehmi Mutawi'
prof.dr. Lada Šestić
van.prof.dr. Memnuna
Hasanica
doc.dr. Elvir Musić
v.ass. mr.Amna Brdarević
izbor u toku
izbor u toku
Download

NASTAVNI TIM NA ODSJEKU ZA ARAPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST