FUDBALSKI SAVEZ REGIONA
ZAPADNE SRBIJE
UDRUŽENJE FUDBALSKIH SUDIJA
Broj 06/12 – 21.02.2012.god.
K R A G U J E V A C
SUDIJAMA I DELEGATIMA ZONSKIH LIGA
POZIVNICA ZA SEMINAR SLUŽBENIH LICA
Obaveštavamo Vas da će se obavezni Seminar službenih lica (sudija i delegata)
Zonskog stepena takmičenja održati u Kragujevcu (Hotel „Šumarice“ i Stadion «Čika
Dača») u sledećim terminima:
• 14.03.2012. godine (SREDA)
• 15.03.2012. godine (ČETVRTAK)
• 16.03.2012. godine (PETAK)
ZONA “MORAVA”
ZONA “DUNAV”
ZONA “DRINA” i žene sudije sa
sve tri grupe
CILJ SEMINARA
•
•
•
•
•
Analiza suñenja i rada delegata u jesenjem delu takmičarske 2011/12.god.
Edukacija sudija putem DVD materijala UEFA.
Jedinstvena primena Pravila fudbalske igre.
Provera pripremljenosti sudija i delagata za obavljanje dužnosti na utakmicama zonskih liga i to:
- zdravstvene sposobnosti
- teoretske spremnosti
- fizičke spremnosti
Instrukcije rukovodstva takmičenja za prolećni deo prvenstva takmičarske 2011/12.godine.
RUKOVODSTVO SEMINARA:
1. Radulović Dragan
Podpredsednik UFS FSRZS
2. Živanović Dragan
Predsednik KUS-a UFS FSRZS
3. Spasić Zoran
Koordinator takmičenja zonskih liga FSRZS
4. Komesar za takmičenje zonske lige
5. Komesar za suñenje zonske lige
ORGANIZACIJA SEMINARA I ADMINISTRACIJE:
1. Bradonjić Siniša, referent takmičenja FSRZS
2. Kurčubić Nenad, sekretar UFS FSRZS
KOMISIJA ZA ZDRAVSTVENU PROVERU I PROVERU TELESNE TEŽINE I VISINE SUDIJA:
1. Grubor Dr Milena (internista), predsednik
2. Vićentijević Goran, član
3. Vukadinović Nebojša, član
KOMISIJA ZA PROVERU TEORETSKE SPREMNOSTI SLUŽBENIH LICA:
1. Jeremić Milivoje, predsednik
2. Vićentijević Goran, član
3. Srećković Milovan, član
KOMISIJA ZA PROVERU FIZIČKE SPREMNOSTI SUDIJA:
1. Vukadinović Nebojša, predsednik
2. Sandić Zoran, član
3. Nikolić Bojan, član
4. Minić Srñan, član
5. Čañenović Vladimir, član
ZDRAVSTVENI PREGLEDI
Sudije su obavezne da obave lekarski internistički pregled u svojim mestima stanovanja:
ergometrija, EKG u miru i EKG posle napora i predaju ga Zdravstvenoj komisiji na dan seminara radi
provere rezultata. Lekarske preglede obavezno obavlja lekar specijalista (internista-kardiolog ili
lekar sportske medicine) - nalazi lekara ostalih specijalnosti neće se prihvatati i sudijama neće
biti omogućeno polaganje fizičkih normi.
Provera telesne visine i telesne težine sudija obaviće se na dan seminara.
Lekarski obrazac za sudije dat je u prilogu. Oftalmološke preglede sudijе i delegati nisu u obavezi
da rade za zimski seminar.
PROVERA FIZIČKE SPREMNOSTI
KUS UFS FSRZS i Zdravstvena komisija UFS FSRZS utvrdili su sledeće norme za polaganje
fizičke spreme sudija (FIFA test):
Test 1:
- 6 x 40m sprinta, pauza 90 sekundi (hodati vraćajući se na start)
- Sudija trči 6,4 sekunde
- Sudija žena trči 6,8 sekundi
Test 2:
- Sudije: 20 x 150m za 30 sekundi (hodanje 50m – 40 sekundi)
- Sudije žene: 20 x 150m za 35 sekundi (hodanje 50m – 45 sekundi)
VAŽNA NAPOMENA: sudije su u obavezi da na proveru fizičke spremnosti obuku čisto bele
majice sa rukavima i crne šortseve.
PROVERA TEORETSKE SPREMNOSTI
Teoretska spremnost sudija i delegata proverava se popunjavanjem testa iz PFI od 24 pitanja.
VAŽNA OBAVEŠTENJA
•
U prilogu Vam dostavljamo satnicu seminara, kao i obrazac za lekarske preglede.
•
Sudije i delegati su obavezni da uplate članarinu za učešće na seminaru na žiro račun broj
150–1165–38 FSR Zapadne Srbije, poziv na broj 97
48 049 sa naznakom: članarina za seminar
i to: sudije 3.000,00 dinara, a delegati 2.000,00 dinara. Pri dolasku na seminar obavezno poneti
priznanicu kao dokaz o uplati članarine.
•
Čitko popunjeni upitnik /štampanim slovima, pisaćom mašinom ili na računaru/ sa primerkom o uplati
kotizacije obavezno predati sekretaru pred početak rada seminara.
NAPOMENA: Za sve informacije i pitanja u vezi sa Seminarom možete se obratiti kancelariji FSR Zapadne
Srbije u Kragujevcu, ulica Kneza Miloša 31, telefon 034.324.063 ili 065.90.100.72.
Sa željom da se uspešno pripremite za seminar i pokažete zavidno znanje i fizičku spremu
SPORTSKI VAS POZDRAVLJAMO!!!
SEKRETAR UFS FSRZS
KURČUBIĆ NENAD
M.P.
PREDSEDNIK KUS –a UFS FSRZS
ŽIVANOVIĆ DRAGAN, s.r.
PROGRAM SEMINARA
SREDA 14.03.2012. (GRUPA “MORAVA”)
SUDIJE:
•
do 09.00
• od 09.00 do 10.00
•
•
•
•
•
•
•
od 10.00 do 10.30
od 10.30 do 12.00
do 13.00
od 13.00 do 13,15
od 13.15 do 14.00
od 14.00 do 15.00
od 15.00 do 16.00
od 16.00 do 17.00
Dolazak u Hotel “Šumarice”
Prijava, predaja dokumentacije, lekarski pregledi, merenje telesne
težine i visine
Odlazak na Stadion “Čika Dača”, zagrevanje sudija
Provera fizičke spremnosti sudija
Povratak u Hotel “Šumarice”
Otvaranje seminara
Provera teoretske spremnosti sudija
Zajednički ručak učesnika seminara
UEFA program – DVD edukacija sudija i sudija pomoćnika
Zadaci za prolećni deo takmičarske 2011/12. (zajednički razgovor
sudija i delegata sa komesarima i rukovodstvom takmičenja)
-Rezultati seminara
-Zaključci seminara
-Zatvaranje seminara
DELEGATI:
•
•
•
do 10.30
od 10.30 do 11.00
od 11.00 do 12.00
•
•
•
od 12.15 do 13.00
od 13.00 do 13,15
od 13.15 do 14.00
•
•
•
od 14.00 do 15.00
od 15.00 do 16.00
od 16.00 do 17.00
Dolazak u Hotel “Šumarice”
Prijava delegata, predaja dokumentacije
Razgovor sa članom KUS-a zaduženim za analizu rada delegata.
Uputstvo za popunjavanje izveštaja o kontroli suñenja – najčešće
greške i kako ih otkloniti u budućem radu
Provera teoretske spremnosti delegata
Otvaranje seminara
Razgovor sa Komesarom za takmičenje-propusti u obavljanju
dužnosti delegata u jesenjem delu sezone
Zajednički ručak učesnika seminara
UEFA program – DVD edukacija sudija i sudija pomoćnika
Zadaci za prolećni deo takmičarske 2011/12. (zajednički razgovor
sudija i delegata sa komesarima i rukovodstvom takmičenja)
-Rezultati seminara
-Zaključci seminara
-Zatvaranje seminara
PROGRAM SEMINARA
ČETVRTAK 15.03.2012. (GRUPA “DUNAV”)
SUDIJE:
•
do 10.00
• od 10.00 do 11.00
•
•
•
•
•
•
•
od 11.00 do 11.30
od 11.30 do 13.30
do 14.00
od 14.00 do 14,15
od 14.15 do 15.00
od 15.00 do 16.00
od 16.00 do 17.00
od 17.00 do 18.00
Dolazak u Hotel “Šumarice”
Prijava, predaja dokumentacije, lekarski pregledi, merenje telesne
težine i visine
Odlazak na Stadion “Čika Dača”, zagrevanje sudija
Provera fizičke spremnosti sudija
Povratak u Hotel “Šumarice”
Otvaranje seminara
Provera teoretske spremnosti sudija
Zajednički ručak učesnika seminara
UEFA program – DVD edukacija sudija i sudija pomoćnika
Zadaci za prolećni deo takmičarske 2011/12. (zajednički razgovor
sudija i delegata sa komesarima i rukovodstvom takmičenja)
-Rezultati seminara
-Zaključci seminara
-Zatvaranje seminara
DELEGATI:
•
•
•
do 11.30
od 11.30 do 12.00
od 12.00 do 13.00
•
•
•
od 13.15 do 14.00
od 14.00 do 14,15
od 14.15 do 15.00
•
•
•
od 15.00 do 16.00
od 16.00 do 17.00
od 17.00 do 18.00
Dolazak u Hotel “Šumarice”
Prijava delegata, predaja dokumentacije
Razgovor sa članom KUS-a zaduženim za analizu rada delegata.
Uputstvo za popunjavanje izveštaja o kontroli suñenja – najčešće
greške i kako ih otkloniti u budućem radu
Provera teoretske spremnosti delegata
Otvaranje seminara
Razgovor sa Komesarom za takmičenje-propusti u obavljanju
dužnosti delegata u jesenjem delu sezone
Zajednički ručak učesnika seminara
UEFA program – DVD edukacija sudija i sudija pomoćnika
Zadaci za prolećni deo takmičarske 2011/12. (zajednički razgovor
sudija i delegata sa komesarima i rukovodstvom takmičenja)
-Rezultati seminara
-Zaključci seminara
-Zatvaranje seminara
PROGRAM SEMINARA
PETAK 16.03.2012. (GRUPA “DRINA” I SUDIJE ŽENE SA SVE TRI
GRUPE ZONSKE LIGE)
SUDIJE:
•
do 10.00
• od 10.00 do 11.00
•
•
•
•
•
•
•
od 11.00 do 11.30
od 11.30 do 13.30
do 14.00
od 14.00 do 14,15
od 14.15 do 15.00
od 15.00 do 16.00
od 16.00 do 17.00
od 17.00 do 18.00
Dolazak u Hotel “Šumarice”
Prijava, predaja dokumentacije, lekarski pregledi, merenje telesne
težine i visine
Odlazak na Stadion “Čika Dača”, zagrevanje sudija
Provera fizičke spremnosti sudija
Povratak u Hotel “Šumarice”
Otvaranje seminara
Provera teoretske spremnosti sudija
Zajednički ručak učesnika seminara
UEFA program – DVD edukacija sudija i sudija pomoćnika
Zadaci za prolećni deo takmičarske 2011/12. (zajednički razgovor
sudija i delegata sa komesarima i rukovodstvom takmičenja)
-Rezultati seminara
-Zaključci seminara
-Zatvaranje seminara
DELEGATI:
•
•
•
do 11.30
od 11.30 do 12.00
od 12.00 do 13.00
•
•
•
od 13.15 do 14.00
od 14.00 do 14,15
od 14.15 do 15.00
•
•
•
od 15.00 do 16.00
od 16.00 do 17.00
od 17.00 do 18.00
Dolazak u Hotel “Šumarice”
Prijava delegata, predaja dokumentacije
Razgovor sa članom KUS-a zaduženim za analizu rada delegata.
Uputstvo za popunjavanje izveštaja o kontroli suñenja – najčešće
greške i kako ih otkloniti u budućem radu
Provera teoretske spremnosti delegata
Otvaranje seminara
Razgovor sa Komesarom za takmičenje-propusti u obavljanju
dužnosti delegata u jesenjem delu sezone
Zajednički ručak učesnika seminara
UEFA program – DVD edukacija sudija i sudija pomoćnika
Zadaci za prolećni deo takmičarske 2011/12. (zajednički razgovor
sudija i delegata sa komesarima i rukovodstvom takmičenja)
-Rezultati seminara
-Zaključci seminara
-Zatvaranje seminara
UDRUŽENJE FUDBALSKIH SUDIJA
FUDBALSKOG SAVEZA
REGIONA ZAPADNE SRBIJE
K r a g u j e v a c
Takmičarska sezona
2011/12 – prolećni deo
LIČNI KARTON SUDIJE
SA LISTE FUDBALSKOG SAVEZA REGIONA ZAPADNE SRBIJE
Prezime /ime oca/ i ime:
Datum i mesto roñenja:
Adresa stanovanja (ulica i
broj, poštanski broj i mesto):
Broj lične karte:
Izdata od MUP:
Jedinstveni matični broj
grañana /JMBG/
Mobilni:
Broj
telefona
U stanu:
Na radnom
mestu:
Adresa vaše elektronske
pošte (e-mail):
_________________ @ _________________
Naziv banke kod koje imate
otvoren tekući račun:
Broj Vašeg tekućeg računa:
Liga na kojoj se trenutno
nalazite i od koje godine:
NAPOMENA: ukoliko u toku sezone doñe do promene nekih podataka iz ličnog kartona
OBAVEZNI ste da u najkraćem roku o tome obavestite kancelariju Saveza (FAX: 034 32 35 32).
Potpis sudije:
_____________________________
FUDBALSKI SAVEZ REGIONA
ZAPADNE SRBIJE
Kragujevac, ul. Kneza Miloša br. 31
Poštanski fah 19, tel: 034 310 989
www.fsrzs.com
L E K A R S K O U V E R E NJ E
SUDIJA: _____________________________________________________________________
Mesto stanovanja i poštanski broj: _________________________________________________
Ulica i broj: ___________________________________________________________________
Dan, mesec i godina roñenja: _____________________________________________________
ZONSKA LIGA grupa: _________________________________________________________
•
•
•
•
INTERNISTIČKO-KARDIOLOŠKI PREGLED mora da obuhvati:
TA u miru, u naporu i posle napora,
EKG u miru i u naporu,
Po mišljenju lekara specijaliste i druge pretrage i laboratorijske nalaze (prema potrebi),
Fizikalni pregled lekara specijaliste, uz obavezan zaključak o zdravstvenoj sposobnosti sudije za teža fizička
naprezanja.
_______________________________
Datum, broj protokola i štambilj zdravstvene ustanove
Telesna visina (TV): _______ cm
Telesna masa (TM): _______ kg
(Podaci o TV i TM upisuju se na
seminaru službenih lica!)
INTERNISTIČKO – KARDIOLOŠKI NALAZ
TA u miru: ______________
TA u naporu: ______________ ТА posle napora: ______________
EKG u miru: ______________________________________________________________________
EKG posle napora: _________________________________________________________________
Laboratorijski nalazi (po potrebi): _____________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
DIJAGNOZA I ZAKLJUČAK:
Prema nalazima imenovani JE SPOSOBAN - NIJE SPOSOBAN
M.P.
za obavljanje dužnosti sudije.
______________________________
Faksimil i potpis interniste-kardiologa
UDRUŽENJE FUDBALSKIH SUDIJA
FUDBALSKOG SAVEZA
REGIONA ZAPADNE SRBIJE
K r a g u j e v a c
Takmičarska sezona
2011/12 –prolećni deo
LIČNI KARTON DELEGATA
SA LISTE FUDBALSKOG SAVEZA REGIONA ZAPADNE SRBIJE
Prezime /ime oca/ i ime:
Datum i mesto roñenja:
Adresa stanovanja (ulica i
broj, poštanski broj i mesto):
Broj lične karte:
Izdata od MUP:
Jedinstveni matični broj
grañana /JMBG/
Mobilni:
Broj
telefona
U stanu:
Na radnom
mestu:
Adresa Vaše elektronske
pošte (e-mail):
_________________ @ _________________
Naziv banke kod koje imate
otvoren tekući račun:
Broj Vašeg tekućeg računa:
Liga na kojoj se trenutno
nalazite:
Dužnost delegata vršite u
svojstvu:
a) instruktora
b) fudbalskog radnika
NAPOMENA: ukoliko u toku sezone doñe do promene nekih podataka iz ličnog kartona dužni
ste da u najkraćem roku o tome obavestite kancelariju Saveza (FAX: 034 32 35 32).
Potpis delegata:
_____________________________
LISTA SLUŽBENIH LICA – SUDIJE
ZONA «MORAVA»
PROLEĆNI DEO - 2011/12.GOD.
R.
br.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
IME I PREZIME
Avramović Dejan
Armuš Dušan
Bandović Nemanja
Berečić Ivan
Bilbija Milan
Borisavljević Ljubiša
Vučinić Nikola
Vukosavljević Aleksandar
Gačić Stefan
Živković Marko
Ilić Pavle
Jelušić Dragan
Jevtić Vladan
Knežević Mirko
Koturović Aleksandar
Košanin Momir
Marković Radovan
Meñedović Fikret
Milanović Dušan
Miletić Miloš
Miljković Savo
Mirčević Vladimir
Nikitović Ivan
Novaković Nemanja
Ostraćanin Stanko
Pašajlić Milan
Petrović Đorñe
Radić Nemanja
Radović Nikola
Radosavljević Nikola
Solujić Slobodan
Tiodorović Marko
Tubić Njegoš
Cvetković Mališa
Višnjić Marina
Pavlović Tamara
Stevanić Katarina
MESTO
Datum
roñenja
Čačak
G.Milanovac
Kraljevo
Kragujevac
Čačak
Ivanjica
Kragujevac
Kraljevo
G.Milanovac
Kragujevac
Kragujevac
Čačak
K.Mitrovica
Čačak
Čukojevac
Kraljevo
Čačak
Novi Pazar
Kragujevac
Godačica
Kraljevo
Kragujevac
Čačak
Čačak
Kraljevo
Raška
Čačak
Kragujevac
Kragujevac
Baljevac
G.Milanovac
Kraljevo
Kragujevac
Kragujevac
Kragujevac
Čačak
Čačak
15.03.1986.
02.10.1985.
13.02.1986.
06.07.1989.
19.03.1989.
21.04.1985.
06.10.1987.
10.11.1991.
04.04.1985.
27.05.1990.
04.04.1989.
01.06.1988.
16.11.1980.
25.08.1984.
02.08.1985.
12.03.1990.
24.07.1991.
03.05.1988.
13.11.1986.
15.02.1988.
10.08.1986.
28.02.1984.
19.07.1988.
10.11.1989.
02.02.1986.
16.07.1991.
06.05.1990.
12.02.1983.
24.11.1983.
01.04.1984.
22.04.1986.
30.07.1988.
25.09.1990.
01.07.1985.
14.11.1990.
11.12.1991.
30.12.1991.
LISTA SLUŽBENIH LICA - SUDIJE
ZONA «DUNAV»
PROLEĆNI DEO - 2011/12.GOD.
R.
br.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
IME I PREZIME
Adamović Igor
Aković Miloš
Božović Zoran
Vojnović Miloš
Govedarović Aleksandar
Đorñević Slobodan
Živanović Miloš
Jokićević Bojan
Kojadinović Vladimir
Luković Nikola
Milenković Bojan
Milić Nemanja
Milojević Milan
Milošević Aleksandar
Mihajlović Aleksandar
Mihailović Marko
Mratić Dušan
Nešović Miloš
Nikolić Branislav
Pavlović Darko
Paunović Miodrag
Pepić Slobodan
Perić Denis
Petrović Taško
Petrović Tonče
Radičević Branko
Radović Strahinja
Ribać Slavko
Spasić Aleksandar
Stanojević Goran
Stevanović Milan
Tirnanić Igor
Ćirković Nikola
Nedeljković Aleksandra
Staletović Nevena
Stanojević Aleksandra
MESTO
Aranñelovac
Mala Krsna
Bum.Brdo
S.Palanka
Rakinac
Smederevo
Požarevac
Knić
S.Palanka
Knić
Topola
S.Palanka
Smederevo
Rača
V.Plana
Aranñelovac
Kostolac
Knić
Požarevac
Smederevo
Suvi Do
V.Gradište
Petrovac
Kučevo
Kučevo
Aranñelovac
Batočina
V.Plana
Topola
Petrovac
Aranñelovac
Smederevo
Malo Crniće
Topola
Knić
Topola
Datum
roñenja
08.06.1981.
21.02.1988.
13.08.1982.
07.07.1982.
29.09.1991.
28.10.1990.
20.05.1991.
13.03.1982.
06.02.1989.
27.02.1991.
01.11.1984.
20.05.1991.
08.03.1984.
17.10.1983.
08.10.1988.
24.08.1988.
21.12.1985.
11.11.1983.
28.12.1988.
23.04.1990.
31.03.1984.
27.07.1990.
23.06.1986.
28.12.1983.
28.12.1983.
29.11.1984.
21.01.1985.
01.12.1984.
08.04.1986.
10.04.1984.
07.06.1985.
19.04.1988.
16.12.1986.
17.12.1987.
08.05.1984.
25.05.1990.
LISTA SLUŽBENIH LICA - SUDIJE
ZONA «DRINA»
PROLEĆNI DEO - 2011/12.GOD.
R.
br.
IME I PREZIME
1 Blagojević Vladimir
2 Burmazović Miroslav
3 Vitezović Dragan
4 Vitić Miloš
5 Gajić Branislav
6 Dimitrijević Dušan
7 Đuričić Marko
8 Đurović Milan
9 Đurović Nikola
10 Ilić Slobodan
11 Jakovljević Aleksandar
12 Jakovljević Mladen
13 Janković Ivan
14 Jovanović Milorad
15 Karaosmanović Ervin
16 Kokošar Vojkan
17 Kuljanin Milan
18 Kurlagić Milan
19 Lukić Aleksandar
20 Marković Bojan
21 Marković Vlade
22 Mićić Miloš
23 Nedeljković Milan
24 Nedić Miodrag
25 Nikolić Mihajlo
26 Pavlović Vlada
27 Petrović Nenad
28 Pištalo Miloš
29 Simić Vladimir
30 Stanković Aco
31 Stojanović Vladimir
32 Stojanović Marko
33 Ćurguz Ostoja
34 Čolić Đorñe
35 Žujović Zorica
36 Šargić Ivana
REZERVA:
1 Jevtić Nenad
MESTO
Datum
roñenja
Ub
Loznica
Požega
Užice
Šabac
Požega
Loznica
Užice
Valjevo
Valjevo
Šabac
Ljig
Šabac
Ljig
Priboj
Valjevo
Lajkovac
Užice
Divci
Užice
Požega
Loznica
Užice
Valjevo
Loznica
Šabac
Užice
Užice
Perućac
Užice
Valjevo
Požega
Ub
Lipolist
Ljig
Valjevo
21.04.1987.
29.04.1982.
08.01.1984.
30.04.1989.
29.07.1986.
29.03.1989.
19.03.1988.
28.01.1987.
04.02.1987.
27.04.1988.
03.12.1989.
25.07.1992.
14.12.1989.
19.09.1988.
09.04.1985.
23.09.1980.
01.01.1987.
29.06.1990.
19.01.1991.
17.08.1985.
17.12.1982.
25.07.1989.
23.09.1987.
23.10.1982.
01.09.1989.
10.07.1980.
21.04.1991.
25.04.1988.
07.06.1984.
02.01.1987.
03.06.1980.
25.09.1984.
21.12.1985.
14.01.1986.
09.01.1988.
21.01.1988.
Bogatić
08.06.1988.
LISTA DELEGATA
ZONSKE LIGE – GRUPA „MORAVA“
Prolećni deo - 2011/12.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
BAKOVIĆ JOVICA
BAČKULJA GORAN
BIHORAC MUHAMED
BOŽOVIĆ MILADIN
VUJOVIĆ MIODRAG
DIMITRIJEVIĆ DRAGAN
LAZIĆ LJUBIŠA
MAJSTOROVIĆ SLAVKO
MARKOVIĆ MOMČILO
MARKOVIĆ RADOSLAV
MATOVIĆ ZORAN
MILANOVIĆ DARKO
MILIĆ IVAN
MILOSAVLJEVIĆ MILOSAV
MILJKOVIĆ RADMILO
MUTAVDŽIĆ RADOSLAV
NIKOLIĆ MILOVAN
PAJOVIĆ JOVAN
POPADIĆ ALEKSA
RADOVIĆ ZORAN
RUŽESKOVIĆ DUŠAN
STAMENČIĆ ZORAN
TOPALOVIĆ MIROSLAV
ČAKAREVIĆ RAŠKO
KRALJEVO
KRALJEVO
NOVI PAZAR
PRILIKE
ČAČAK
KRALJEVO
KRAGUJEVAC
ČAČAK
ČAČAK
KRAGUJEVAC
BALJEVAC
G.MILANOVAC
KRALJEVO
KRAGUJEVAC
KRAGUJEVAC
LUČANI
KRAGUJEVAC
ČAČAK
KRAGUJEVAC
KRAGUJEVAC
KRAGUJEVAC
PODUNAVCI
V.BANJA
GUČA
LISTA DELEGATA
ZONSKE LIGE – GRUPA „DUNAV“
Prolećni deo - 2011/12.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
ALEKSIĆ RADIŠA
VESELINOVIĆ SLAVKO
GAJIĆ DEJAN
GRKOVIĆ DRAGAN
ŽIVANIĆ MILAN
ILIĆ BRANISLAV
ILIĆ NEDELJKO
ILIĆ SLOBODAN
JOVANOVIĆ VOJKAN
JOVANOVIĆ DUŠAN
KECMAN BRANKO
MARJANOVIĆ MILOVAN
MILIĆ MILADIN
MILIĆEVIĆ MILOBRAN
MILOJEVIĆ DUŠAN
MILUTINOVIĆ SLAVIŠA
NIKOLAJEVIĆ MIROLJUB
PERIĆ IVAN
RADENKOVIĆ ZORAN
RADIŠIĆ DOBRICA
RISTIĆ DRAGOLJUB
STOKIĆ ZLATKO
STUPAR VLADIMIR
TOŠIĆ DEJAN
TRUNIĆ PRVOSLAV
ARANĐELOVAC
KNIĆ
SMEDEREVO
V.PLANA
NATALINCI
POŽAREVAC
GRUŽA
S.PALANKA
SMEDEREVO
BATOČINA
KUČEVO
SMEDEREVO
RAČA
MALO CRNIĆE
S.PALANKA
ĆIRIKOVAC
KOSTOLAC
PETROVAC
VLAŠKI DO
SMEDEREVO
BATOČINA
V.GRADIŠTE
V.PLANA
ŽAGUBICA
V.PLANA
LISTA DELEGATA
ZONSKE LIGE – GRUPA „DRINA“
Prolećni deo - 2011/12.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
VASOVIĆ MIROLJUB
VUKAŠINOVIĆ MILAN
GAJIĆ PETAR
DESPOTOVIĆ MIROSLAV
ĐOKIĆ DEJAN
ĐURĐEVIĆ MITAR
ZEKIĆ REMZIJA
JEROTIĆ RADENKO
KNEŽEVIĆ MIODRAG
KRUPNIKOVIĆ MILORAD
LALOVIĆ IVAN
MALIŠEVIĆ BOŽIDAR
MARKOVIĆ MILISAV
MIJAILOVIĆ MILAN
MILOVANOVIĆ VOJISLAV
PAVLOVIĆ BORIVOJE
PAVLOVIĆ SLAVKO-ČAVA
PETROVIĆ GORAN
POPADIĆ ALEKSANDAR
RADISAVLJEVIĆ MOMČILO
SOKIĆ ZORAN
STARČEVIĆ GORAN
STEPANOVIĆ DRAGAN
ĆOSOVIĆ ESAD
UŽICE
ŠABAC
KRUPANJ
LOZNICA
UŽICE
VLADIMIRCI
PRIJEPOLJE
LJUBOVIJA
POŽEGA
ARILJE
LOZNICA
VALJEVO
UB
VALJEVO
LAJKOVAC
VALJEVO
OSEČINA
LOZNICA
PRIBOJ
LJIG
UŽICE
VALJEVO
ŠABAC
NOVA VAROŠ
Download

PLAN I PROGRAM SEMINARA 2012 zima novi