OBJAŠNJENJE SIMBOLA
W.Nr.
Werkstoffnummer (oznaka materijala po standardu)
Položaji zavarivanja
s
ü
q f q
h
f
w
ü
s
q
h
nadglavno zavarivanje
zavarivanje odozdo na gore
horizontalno zavarivanje poprečno na zidu
horizontalno zavarivanje ugaonih (koritasti položaj) i
sučeonih spojeva
f zavarivanje odozgo na dole
w horizontalno zavarivanje ugaonih spojeva (zidni položaj)
Vrste struje
AC
DC +
DC -
naizmenična struja
jednosmerna struja (pozitivan pol)
jednosmerna struja (negativan pol)
Tvrdoća
HB
HRC
tvrdoća po Brinellu
tvrdoća po Rockwellu C
Mehaničke osobine čistog metala šava
Rp0.2%
Rm
A5
Av
napon tečenja u N/mm2
zatezna čvrstoća u N/mm2
izduženje u %
žilavost u Joulima
Download

OBJAŠNJENJE SIMBOLA