POSTOJEĆE STANJE STANDARDA U OBLASTI
ZAVARIVANJA U SRBIJI
Red.
br.
Oznaka standarda
God.
izdanja
Naziv standarda
1.
SRPS C.T3.001
1971
Tehnika zavarivanja metala - Definicije pojmova i nazivi
2.
SRPS C.T3.003
1984
Zavarivanje i srodni postupci - Postupci zavarivanja i
lemljenja - Termini i definicije
3.
SRPS C.T3.005
1977
Tehnika lemljenja metala - Tvrdo i meko lemljenje Definicije i označavanje
4.
SRPS C.T3.008
1993
Zavarivanje - Položaji zavarivanja - Definicije uglova nagiba i
zaokretanja
5.
SRPS C.T3.011/VS
1986
Zavarivanje i srodni postupci - Uprošćeno prikazivanje
šavova na crtežima
6.
SRPS C.T3.012
1991
Zavarivanje i lemljenje metala - Lista postupaka i
označavanje postupaka zavarivanja na crtežima
7.
SRPS C.T3.013
1986
Zavarivanje - Dozvoljena odstupanja netolerisanih mera
zavarenih konstrukcija - Dužine i uglovi
8.
SRPS C.T3.014
1986
Zavarivanje - Dozvoljena odstupanja netolerisanih mera
zavarenih konstrukcija - Oblik i položaj
9.
SRPS C.T3.015
1983
Zavarivanje i srodni postupci - Za-varivanje u zaštiti gasa Postupci
10.
SRPS C.T3.020VS
1982
Zavarivanje - Klasifikacija grešaka u zavarenim spojevima
izvedenim topljenjem metala
11.
SRPS C.T3.022
1984
Zavarivanje i srodni postupci - Greške površina reza pri
rezanju gasnim plamenom i plazmom - Klasifikacija, vrste i
definicije
12.
SRPS C.T3.023
1986
Zavarivanje i srodni postupci - Termičko rezanje Klasifikacija stanja površina dobijenih rezanjem gasnim
plamenom
13.
SRPS C.T3.025
1986
Zavarivanje i srodni postupci - Delovi dobijeni rezanjem
gasnim plamenom - Opšte tolerancije
14.
SRPS C.T3.030/VS
1960
Tehnika varenja metala. Oblici i dimenzije žlebova za
zavarivanje čelika topljenjem
15.
SRPS C.T3.035
1987
Zavareni spojevi - Postupci kontrole kvaliteta
16.
SRPS C.T3.040/VS
1966
Tehnika varenja metala - Ispitivanje kvaliteta zavarenih
spojeva - Radiografsko ispitivanje čeličnih Sučeonih spojeva
- Opšte odredbe
17.
SRPS C.T3.041/VS
1966
Tehnika varenja metala. Radiografsko ispitivanje Sučeonih
spojeva čeličnih limova debljine ispod 50 mm
18.
SRPS C.T3.042/VS
1966
Tehnika varenja metala. Radiografsko ispitivanje Sučeonih
spojeva čeličnih cevidebljine zida ispod 50 mm
19.
SRPS C.T3.048/VS
1966
Tehnika varenja metala. Indikatori kvaliteta snimka pri
radiografskom ispitivanju zavarenih spojeva/
20.
SRPS C.T3.051
1961
Tehnika varenja metala - Ispitivanje kvaliteta zavarenih
spojeva - Ispitivanje razaranjem čeličnih spojeva zavarenih
elektrolučno ili plinski
21.
SRPS C.T3.052
1974
Tehnika zavarivanja metala - Pos-tupak zavarivanja pod
zaštitom praška - Priprema uzoraka za ispitivanje
mehaničkih osobina čistog vara
22.
SRPS C.T3.054
1984
Zavarivanje - Sučeoni zavareni spojevi izvedeni topljenjem
čelika - Ispitivanje poprečnim bočnim savijanjem
23.
SRPS C.T3.055
1984
Zavarivanje - Sučeoni zavareni spojevi izvedeni topljenjem
čelika -Ispitivanje savijanjem sa lica i korena šava
24.
SRPS C.T3.056
1991
Zavarivanje - Sučeoni zavareni spojevi izvedeni topljenjem
čelika - Ispitivanje poprecnim zatezanjem
25.
SRPS C.T3.058
1984
Dodatni i pomoćni materijali za zavarivanje - Ispitivanje
lemljivosti pomoću epruvete sa promenljivim zazorom
26.
SRPS C.T3.059
1988
Zavarivanje i srodni postupci - Spojevi izvedeni mekim i
tvrdim lemljenjem - Postupci ispitivanja mehaničkih osobina
27.
SRPS C.T3.061/VS
1991
Zavarivanje. Ispitivanje stručne osposobljenosti zavarivaca za
zavarivanje čelika topljenjem.
28.
SRPS C.T3.071/VS
1972
Obezbeđenje kvaliteta zavarivackih radova. Opšta načela
29.
SRPS C.T3.072/VS
1972
Obezbeđenje kvaliteta zavarivackih radova. Svedocanstvo o
spobnosti
30.
SRPS C.T3.073/VS
1972
Obezbeđenje kvaliteta zavarivackih radova. Obrazac
svedocanstva o sposobnosti
31.
SRPS C.T3.075/VS
1988
Zavarivanje. Kvalifikacija tehnologije zavarivanja
32.
SRPS C.T3.081/VS
1972
Zavarene konstrukcije sa pretežno mirnim opterećenjem svedocanstvo o sposobnosti za zavarivanje čeličnih
konstrukcija
33.
SRPS C.T3.082/VS
1972
Zavarene konstrukcije sa pretežno mirnim opterećenjem.
Svedocanstvo o sposobnosti za zavarivanje jednostavnih čeličnih
konstrukcija
34.
SRPS C.T3.091
1981
35.
SRPS C.T3.092
1984
Zavarivanje i srodni postupci - Manometri za uređaje i
postrojenja za zavarivanje, rezanje i srodne postupke
36.
SRPS C.T3.095
1989
Zavarivanje i srodni postupci - Zavarivanje betonskog čelika Tehnički uslovi i ispitivanja
37.
SRPS C.T3.100/VS
1953
Dodatak za ogorevanje za alate sa navarenom drškom
38.
SRPS C.T3.102
1991
Zavarivanje - Tehnički uslovi za zavarivanje finozrnih
konstrukcionih čelika
39.
SRPS EN 287-1/VS
1995
Zavarivanje - Zavarivanje topljenjem - Ispitivanje stručne
osposobljenosti zavarivača - Deo 1: Čelici (identičan sa EN
287-1:1992)
40.
SRPS EN 287-2
1995
Zavarivanje - Zavarivanje topljenjem - Ispitivanje stručne
osposobljenosti zavarivača - Deo 2: Aluminijum i legure
alumijuma (identičan sa EN 287-2:1992)
41.
SRPS EN 288-3
1995
Kvalifikacija tehnologije zavarivanja metalnih materijala Deo 3: Kvalifikacija tehnologije elektrolučnog zavarivanja
čelika (identičan sa EN 288-3:1992)
42.
SRPS EN 288-2
1995
Kvalifikacija tehnologije zavarivanja metalnih materijala Deo 2: Specifikacija tehnologije zavarivanja za elektrolučno
zavarivanje (identičan sa EN 288-2:1992)
43.
SRPS EN 288-1
1995
Kvalifikacija tehnologije zavarivanja metalnih materijala - Deo 1:
Opšta pravila za zavarivanje topljenjem (identičan sa EN
288-1:1992)
44.
SRPS ISO 3834-1/VS
1995
Zahtevi kvaliteta pri zavarivanju - Zavarivanje topljenjem
metalnih materijala - Deo 1: Uputstva za izbor i upotrebu
(identičan sa ISO 3834-1:1994)
45.
SRPS ISO 3834-2/VS
1995
Zahtevi kvaliteta pri zavarivanju - Zavarivanje topljenjem
metalnih materijala - Deo 2: Opšti zahtevi kvaliteta
(identičan sa ISO 3834-2:1994)
46.
SRPS ISO 3834-3/VS
1995
Zahtevi kvaliteta pri zavarivanju - Zavarivanje topljenjem
metalnih materijala - Deo 3: Standardni zahtevi kvaliteta
(identičan sa ISO 3834-3:1994)
47.
SRPS ISO 3834-4/VS
1995
Zahtevi kvaliteta pri zavarivanju - Zavarivanje topljenjem
metalnih materijala - Deo 4: Elementarni zahtevi kvaliteta
(identičan sa ISO 3834-4:1994)
48.
SRPS ISO 9692
Zavarivanje - Oblici i mere žlebova za elektrolučno zavarivanje
obloženim elektrodama, zavarivanje u zaštitnom gasu i gasno
1995
zavarivanje čelika (identičan sa ISO 9692:1992)
49.
SRPS ISO 4136/D
1994
Zavarivanje. Sučeono zavareni spojevi metalnih materijala.
Ispitivanja zatezanjem u porpecnom pravcu
50.
SRPS ISO 5173/D
1994
Zavarivanje. Sučeono zavareni spojevi metalnih materijala.
Ispitivanja savijanjem
51.
SRPS C.T3.010
1995
Zavarivanje i srodni postupci - Tehnički uslovi za zavarene
spojeve izvedene topljenjem na čeliku - Nivoi kvaliteta
52.
SRPS ISO 5817/VS
1995
Elektrolucno zavarivanje čelika - Kriterijumi prihvatljivosti
grešaka zavarenih spojeva (identičan sa ISO 5817:1992)
Zavarivanje - Spojnice gumenih creva za uređaje za
zavarivanje, rezanje i srodne postupke
53.
SRPS ISO 10042
1995
Elektrolučno zavarivanje aluminijuma i njegovih zavarljivih
legura - Kriterijumi prihvatljivosti grešaka zavarenih
spojeva (identičan sa ISO 10042:1992)
54.
SRPS EN 288-4
1995
Kvalifikacija tehnologije zavarivanja metalnih materijala Deo 4: Kvalifikacija tehnologije elektrolučnog zavarivanja
alumijuma i legura alumijuma (identičan sa EN 288-4:1992)
55.
SRPS EN 719
1997
Koordinacija u zavarivanju - Zadaci i odgovornosti (identičan sa EN 719:1994)
56.
SRPS ISO 13916
1997
Zavarivanje - Uputstvo za merenje temperature
predgrevanja, međuprolazne temperature i temperature
održavanja predgrevanja (identičan sa ISO 13916:1996)
57.
SRPS ISO 5817/1/VS
1996
Elektrolucno zavarivanje čelika - Kriterijumi prihvatljivosti
grešaka zavarenih spojeva - Izmene
58.
SRPS ISO 10042/1
1996
Elektrolučno zavarivanje aluminijuma i njegovih zavarljivih
legura - Kriterijumi prihvatljivosti grešaka zavarenih spojevaIzmene
59.
SRPS EN 288-5
1997
Kvalifikacija tehnologije zavarivanja metalnih materijala Deo 5: Kvalifikacija tehnologije zavarivanja na bazi
proverenih potrošnih materijala za elektrolučno zavarivanje
(identičan sa EN 288-5:1994)
60.
SRPS EN 288-6
1997
Kvalifikacija tehnologije zavarivanja metalnih materijala Deo 6: Kvalifikacija tehnologije zavarivanja na bazi
prethodnog iskustva - (identičan sa EN 288-6:1994)
61.
SRPS EN 288-7
1997
Kvalifikacija tehnologije zavarivanja metalnih materijala Deo 7: Kvalifikacija tehnologije zavarivanja na bazi
standardne tehnologije elektrolučnog zavarivanja (identičan
sa EN 288-7:1995)
62.
SRPS EN 288-8
1997
Kvalifikacija tehnologije zavarivanja metalnih materijala Deo 8: Kvalifikacija tehnologije zavarivanja na bazi ispitivanja pre
početka proizvodnje (identičan sa EN 288-8:1995)
63.
SRPS ISO 9013
1998
Zavarivanje i srodni postupci - Nivoi kvaliteta i tolerancije
mera površina dobijenih termickim rezanjem (plamenom
kiseonik/gorivi gas) - (Identičan sa ISO 9013:1992)
64.
SRPS ISO 2553
1998
Zavareni i lemljeni spojevi - Prikazivanje na crtežima
pomoću simbola - (Identičan sa ISO 2553:1992)
65.
SRPS EN 288-3/1
1997
Kvalifikacija tehnologije zavarivanja metalnih materijala Deo 3: Kvalifikacija tehnologije elektrolučnog zavarivanja
čelika - Izmene
66.
SRPS EN 288-4/1
1997
Kvalifikacija tehnologije zavarivanja metalnih materijala Deo 4: Kvalifikacija tehnologije elektrolučnog zavarivanja
aluminijuma i legura aluminijuma - Izmene
67.
SRPS EN 1011-1
2007
Zavarivanje - Preporuke za zavarivanje metalnih materijala Deo 1: Opšte uputstvo za elektrolučno zavarivanje
68.
SRPS EN 1435
2007
Ispitivanje zavarenih spojeva metodama bez razaranja Radiografsko ispitivanje zavarenih spojeva
69.
SRPS EN 1043-1
2007
Ispitivanja razaranjem zavarenih spojeva na metalnim
materijalima - Ispitivanje tvrdoće - Deo 1: Ispitivanje tvrdoće
elektrolučno zavarenih spojeva
70.
SRPS EN 12517
2007
Ispitivanje zavarenih spojeva metodama bez razaranja Radiografsko ispitivanje zavarenih spojeva - Nivoi
prihvatljivosti
71.
SRPS EN 288-9
2007
Specifikacija i odobrenje (kvalifikacija) tehnologije
zavarivanja metalnih materijala - Deo 9: Kvalifikacija
tehnologije zavarivanja sučeonih spojeva kopnenih i
morskih (za rad u morskoj vodi) transportnih cevovoda
72.
SRPS EN 1011-2
2007
Zavarivanje - Preporuke za zavarivanje metalnih materijala Deo 2: Elektrolučno zavarivanje feritnih čelika
73.
SRPS EN 1708-1
2007
Zavarivanje - Osnovni detalji zavarenih čeličnih spojeva - Deo 1:
Komponente pod pritiskom
74.
SRPS EN 12074
2007
Potrošni materijali - Zahtevi za kvalitet pri proizvodnji,
isporuci i distribuciji potrošnih materijala za zavarivanje i
srodne postupke
75.
SRPS EN ISO 4063
2007
Zavarivanje i srodni postupci - Lista postupaka i njihovo
označavanje
76.
SRPS EN ISO 544
2007
Potrošni materijal za zavarivanje - Uslovi isporuke za
dodatne materijale za zavarivanje - Vrste proizvoda, mere,
tolerancije i obeležavanje
77.
SRPS EN 13133
2008
Tvrdo lemljenje - Provera stručne osposobljenosti lemilaca
78.
SRPS EN 13134
2008
Tvrdo lemljenje - Kvalifikacija tehnologije
79.
SRPS EN ISO 6520-1
2008
Zavarivanje i srodni postupci - Klasifikacija geometrijskih
nepravilnosti u metalnim materijalima - Deo 1: Zavarivanje
topljenjem
80.
SRPS EN 13067
2008
Osoblje za zavarivanje plastike - Kvalifikaciono ispitivanje
zavarivača - Zavareni sklopovi od termoplasta
81.
SRPS EN ISO 9692-4
2008
Zavarivanje i srodni postupci - Preporuke za pripremu
spojeva - Deo 4: Platirani čelici
82.
SRPS CEN ISO/TR 15608
2008
Zavarivanje - Uputstvo za sistem grupisanja metalnih
materijala
83.
SRPS CEN ISO/TR 17844
2008
Zavarivanje - Upoređivanje standardizovanih metoda
sprečavanja hladnih prslina
84.
SRPS EN 1011-3
2008
Zavarivanje - Preporuke za zavarivanje metalnih materijala Deo 3: Elektrolučno zavarivanje nerđajućih čelika (+izmena
A1:2003)
85.
SRPS EN 1011-4
2008
Zavarivanje - Preporuke za zavarivanje metalnih materijala Deo 4: Elektrolučno zavarivanje aluminijuma i legura
aluminijuma (sadrži izmenu A1:2003)
86.
SRPS EN 1011-5
2008
Zavarivanje - Preporuke za zavarivanje metalnih materijala Deo 5: Zavarivanje platiranih čelika
87.
SRPS EN 1011-6
2008
Zavarivanje - Preporuke za zavarivanje metalnih materijala Deo 6: Zavarivanje laserom
88.
SRPS EN 1011-7
2008
Zavarivanje - Preporuke za zavarivanje metalnih materijala Deo 7: Zavarivanje elektronskim snopom
89.
SRPS EN 1045
2008
Tvrdo lemljenje - Topitelji za tvrdo lemljenje - Klasifikacija i
uslovi tehničke isporuke
90.
SRPS EN 12536
2008
Potrošni materijali za zavarivanje - Šipke za gasno
zavarivanje nelegiranih i čelika otpornih na puzanje Klasifikacija
91.
SRPS EN 13479
2008
Potrošni materijali za zavarivanje - Opšti standard za
dodatne materijale i praškove za zavarivanje topljenjem
metalnih materijala
92.
SRPS EN 14324
2008
Tvrdo lemljenje - Uputstvo za primenu tvrdo zalemljenih
spojeva
93.
SRPS EN 14717
2008
Zavarivanje i srodni postupci - Lista provere uticaja na
životnu sredinu
94.
SRPS EN 1668/VS
2008
Potrošni materijali za zavarivanje - Šipke, žice i metal šava za
elektrolučno zavarivanje sa volframovom (tungstenovom)
elektrodom u zaštiti inertnog gasa nelegiranih i sitnozrnih
čelika - Klasifikacija
95.
SRPS EN 1708-2
2008
Zavarivanje - Osnovni detalji zavarenih čeličnih spojeva Deo 2: Komponente bez unutrašnjeg pritiska
96.
SRPS EN 28206
2008
Ispitivanje prihvatljivosti mašina za gasno rezanje Preciznost ponavljanja - Radne karakteristike
97.
SRPS EN 440
2008
Potrošni materijali za zavarivanje - Žičane elektrode i metal
šava za elektrolučno zavarivanje u zaštitnom gasu sa
topivom elektrodnom žicom na nelegiranim i sitnozrnim
čelicima - Klasifikacija
98.
SRPS EN 756
2008
Potrošni materijali za zavarivanje - Puna žica, kombinacije
puna žica - prašak i cevasta punjena elektroda - prašak za
elektrolučno zavarivanje pod praškom nelegiranih i
sitnozrnih čelika - Klasifikacija
99.
SRPS EN 757
2008
Potrošni materijali za zavarivanje - Obložene elektrode za
elektrolučno zavarivanje obloženom elektrodom čelika
visoke čvrstoće - Klasifikacija
100.
SRPS EN 758
2008
Potrošni materijali za zavarivanje - Cevaste punjene
elektrode za elektrolučno zavarivanje sa i bez zaštitnog gasa
nelegiranih i sitnozrnih čelika
101.
SRPS EN ISO 14172
2008
Potrošni materijali za zavarivanje - Obložene elektrode za
elektrolučno zavarivanje obloženom elektrodom nikla i legura nikla Klasifikacija
102.
SRPS EN ISO 15618-1
2008
Kvalifikacija zavarivača za podvodno zavarivanje - Deo 1:
Ronioci-zavarivači za hiperbarično mokro zavarivanje
103.
SRPS EN ISO 15618-2
2008
Kvalifikacija zavarivača za podvodno zavarivanje - Deo 2:
Ronioci-zavarivači i operateri zavarivanja za hiperbarično
suvo zavarivanje
104.
SRPS EN ISO 6520-2
2008
Zavarivanje i srodni postupci - Klasifikacija geometrijskih
nepravilnosti u metalnim materijalima - Deo 2: Zavarivanje
pritiskom
105.
SRPS EN ISO 7287
2008
Grafički simboli za opremu za termičko rezanje
106.
SRPS EN ISO 8249
2008
Zavarivanje - Određivanje feritnog broja (FN) u metalu šava na
austenitnim i dupleks austenitno-feritnim Cr-Ni nerđajućim
čelicima
107.
SRPS EN ISO 9606-3
2008
Ispitivanje u cilju provere zavarivača - Zavarivanje
topljenjem - Deo 3: Bakar i legure bakra
108.
SRPS EN ISO 9606-4
2008
Ispitivanje u cilju provere zavarivača - Zavarivanje topljenjem Deo 4: Nikl i legure nikla
109.
SRPS EN ISO 9606-5
2008
Ispitivanje u cilju provere zavarivača - Zavarivanje
topljenjem - Deo 5: Titan i legure titana, cirkonijum i legure
cirkonijuma
110.
SRPS EN ISO 9692-2
2008
Zavarivanje i srodni postupci - Priprema spoja - Deo 2:
Elektrolučno zavarivanje čelika pod praškom
2008
Zavarivanje i srodni postupci - Preporuke za pripremu spoja
- Deo 3: Elektrolučno zavarivanje u zaštiti inertnih gasova i
elektrolučno zavarivanje sa volframovom (tungstenovom)
elektrodom u zaštiti inertnog gasa aluminijuma i njegovih
legura (sadrži izmenu A1:2003)
111.
SRPS EN ISO 9692-3
112.
SRPS EN 14295
2008
Potrošni materijali za zavarivanje - Žica i kombinacije
cevastih punjenih elektroda i elektroda - prašak za
elektrolučno zavarivanje pod praškom čelika velike čvrstoće
- Klasifikacija
113.
SRPS EN 287-1
2008
Ispit za kvalifikaciju zavarivača - Zavarivanje topljenjem Deo 1: Čelici
114.
SRPS EN 760
2008
Potrošni materijali za zavarivanje - Praškovi za elektrolučno
zavarivanje pod praškom - Klasifikacija
115.
SRPS EN 875
2008
Ispitivanje sa razaranjem zavarenih spojeva metalnih
materijala - Ispitivanja udarom - Postavljanje epruveta,
orijentacija zareza i ispitivanje
116.
SRPS EN 876
2008
Ispitivanje sa razaranjem zavarenih spojeva metalnih
materijala - Ispitivanje zatezanjem u podužnom pravcu
metala šava zavarenih spojeva topljenjem
117.
SRPS EN 895
2008
Ispitivanje sa razaranjem zavarenih spojeva metalnih
materijala - Poprečno ispitivanje zatezanjem
118.
SRPS EN 910
2008
Ispitivanje sa razaranjem zavarenih spojeva metalnih
materijala - Ispitivanje savijanjem
119.
SRPS EN 1043-2
2008
Ispitivanje sa razaranjem zavarenih spojeva metalnih
materijala - Ispitivanje tvrdoće - Deo 2: Ispitivanje
mikrotvrdoće na zavarenim spojevima
120.
SRPS EN 1044
2008
Tvrdo lemljenje - Dodatni materijali
121.
SRPS EN 1320
2008
Ispitivanje sa razaranjem zavarenih spojeva metalnih
materijala - Ispitivanje preloma
122.
SRPS EN 1597-1
2008
Potrošni materijali za zavarivanje - Metode ispitivanja - Deo
1: Ispitni uzorak za izradu epruvete od čistog metala šava od
čelika, nikla i legura nikla
123.
SRPS EN 1597-2
2008
Potrošni materijali za zavarivanje - Metode ispitivanja - Deo
2: Priprema ispitnog uzorka za izradu epruveta zavarenih u
jednom i dva prolaza na čeliku
124.
SRPS EN 1597-3
2008
Potrošni materijali za zavarivanje - Metode ispitivanja - Deo
3: Ispitivanje sposobnosti potrošnih materijala za izvođenje
ugaonog spoja u različitim položajima zavarivanja
125.
SRPS EN 1598
2008
Zdravlje i bezbednost u zavarivanju i srodnim postupcima Providne zavese, naočari i stakla za elektrolučne postupke
zavarivanja
126.
SRPS EN 1599/VS
2008
Potrošni materijali za zavarivanje - Obložene elektrode za
ručno elektrolučno zavarivanje čelika otpornih na puzanje Klasifikacija
127.
SRPS EN 1600
2008
Potrošni materijali za zavarivanje - Obložene elektrode za
ručno elektrolučno zavarivanje nerđajućih čelika i
vatrootpornih čelika - Klasifikacija
128.
SRPS EN ISO 21952
2008
Potrošni materijali za zavarivanje - Žičane elektrode, žice,
šipke i depoziti kod elektrolučnog zavarivanja u zaštiti gasa
kod čelika otpornih na puzanje - Klasifikacija
129.
SRPS EN 12584
2008
Nepravilnosti pri rezanju kiseonikom, laserskim snopom i
plazmom - Terminologija
130.
SRPS EN 12797
2008
Tvrdo lemljenje - Ispitivanje razaranjem zalemljenih spojeva
131.
SRPS EN 14532-1
2008
Potrošni materijali za zavarivanje - Metode ispitivanja i zahtevi
kvaliteta - Deo 1: Osnovne metode i ocena usaglašenosti
potrošnih materijala za čelik, nikal i legure nikla
132.
SRPS EN 14532-2
2008
Potrošni materijali za zavarivanje - Metode ispitivanja i zahtevi
kvaliteta - Deo 2: Dodatne metode i ocena usaglašenosti
potrošnih materijala za čelik, nikal i legure nikla
133.
SRPS EN 14532-3
2008
Potrošni materijali za zavarivanje - Metode ispitivanja i
zahtevi kvaliteta - Deo 3: Ocena usaglašenosti žičanih
elektroda, žica i šipki za zavarivanje legura aluminijuma
134.
SRPS CEN/TR 14633
2008
Zavarivanje - Položaji zavarivanja - Upoređenje trenutnih
međunarodnih, evropskih i američkih oznaka
135.
SRPS EN 14640
2008
Potrošni materijali za zavarivanje - Pune žice i šipke za
zavarivanje topljenjem bakra i legura bakra - Klasifikacija
136.
SRPS CEN/TR 15135
2008
Zavarivanje - Koncepcija spoja i ispitivanje bez razaranja
zavarenih spojeva
137.
SRPS CEN/TR 15235
2008
Zavarivanje - Metode za ocenjivanje nepravilnosti u
metalnim konstrukcijama
138.
SRPS CEN/TR 15481
2008
Zavarivanje betonskog (armiranog ) čelika - Zavarljivost
pripoja - Metode ispitivanja i zahtevi za izvođenje
139.
SRPS EN 22401
2008
Obložene elektrode - Određivanje stepena iskorišćenja,
konstante topljenja i koeficijenta deponovanja
140.
SRPS EN 22553
2008
Zavareni i zalemljeni spojevi - Prikazivanje na crtežima
pomoću simbola
141.
SRPS EN ISO 1071
2008
Potrošni materijali za zavarivanje - Obložene elektrode, žice,
šipke i punjene žice za zavarivanje topljenjem sivog liva Klasifikacija
142.
SRPS EN ISO 2560
2008
Potrošni materijali za zavarivanje - Obložene elektrode za
ručno elektrolučno zavarivanje nelegiranih i finozrnih čelika
- Klasifikacija
143.
SRPS EN ISO 3677
2008
Dodatni materijali za meko, tvrdo i zavarivačko lemljenje Označavanje
144.
SRPS EN ISO 3690
2008
Zavarivanje i srodni postupci - Određivanje sadržaja
vodonika u metalu šava elektrolučnih zavarenih feritnih
čelika
145.
SRPS EN ISO 3834-1
2008
Zahtevi kvaliteta kod zavarivanja topljenjem metalnih
materijala - Deo 1: Kriterijumi za izbor odgovarajućeg nivoa
zahteva kvaliteta
146.
SRPS EN ISO 3834-2
2008
Zahtevi kvaliteta kod zavarivanja topljenjem metalnih materijala Deo 2: Opšti zahtevi kvaliteta
147.
SRPS EN ISO 3834-3
2008
Zahtevi kvaliteta kod zavarivanja topljenjem metalnih materijala Deo 3: Standardni zahtevi kvaliteta
148.
SRPS EN ISO 3834-4
2008
Zahtevi kvaliteta kod zavarivanja topljenjem metalnih
materijala - Deo 4: Osnovni zahtevi kvaliteta
149.
SRPS EN ISO 3834-5
2008
Zahtevi kvaliteta kod zavarivanja topljenjem metalnih
materijala - Deo 5: Dokumenti sa kojima je neophodno
usaglasiti tvrdnju o usaglašenosti sa zahtevima kvaliteta ISO
3834-2, ISO 3834-3 ili ISO 3834-4
150.
SRPS EN ISO 5817
2008
Zavarivanje - Zavareni spojevi topljenjem na čeliku, niklu,
titanu i njihovim legurama (ne obuhvata zavarivanje
snopom) - Nivoi kvaliteta nepravilnosti
151.
SRPS EN ISO 6847
2008
Potrošni materijali za zavarivanje - Izvođenje navara za
određivanje hemijske analize
152.
SRPS EN ISO 6848
2008
Elektrolučno zavarivanje i rezanje - Netopive volframove
elektrode - Klasifikacija
153.
SRPS EN ISO 9018
2008
Ispitivanje razaranjem - Ispitivanje zatezanjem krstastih i
preklopnih spojeva
154.
SRPS EN ISO 9453
2008
Legure za meke lemove - Hemijski sastavi i oblici
155.
SRPS EN ISO 9454-2
2008
Topitelji za meko lemljenje - Klasifikacija i zahtevi - Deo 2:
Zahtevi za izvođenje
156.
SRPS EN ISO 10564
2008
Materijali za meko i tvrdo lemljenje - Metode za uzorkovanje
mekih lemova za analizu
157.
SRPS EN ISO 10882-1
2008
Zdravlje i bezbednost pri zavarivanju i srodnim postupcima Uzorkovanje čestica i gasova iz vazduha u zoni disanja
operatera - Deo 1: Uzorkovanje čestica iz vazduha
158.
SRPS EN ISO 10882-2
2008
Zdravlje i bezbednost pri zavarivanju i srodnim postupcima Uzorkovanje čestica i gasova iz vazduha u zoni disanja
operatera - Deo 2: Uzorkovanje gasova
159.
SRPS EN ISO 13920
2008
Zavarivanje - Opšte tolerancije kod zavarenih konstrukcija Mere za dužine i uglove - Oblik i položaj
160.
SRPS EN ISO 14172+AC/D
2008
Potrošni materijali za zavarivanje - Obložene elektrode za
ručno elektrolučno zavarivanje nikla i legura nikla Klasifikacija
161.
SRPS EN ISO 14343
2008
Potrošni materijali za zavarivanje - Žičane elektrode,
trakaste elektrode, žice i šipke za zavarivanje topljenjem
nerđajućih i vatrootpornih čelika - Klasifikacija
162.
SRPS EN ISO 14344
2008
Zavarivanje i srodni postupci - Postupci elektrolučnog
zavarivanja u zaštiti gasa i praška - Uputstva za nabavku
potrošnih materijala
163.
SRPS EN ISO 14372
2008
Potrošni materijali za zavarivanje - Određivanje otpornosti
na vlagu elektroda za ručno elektrolučno zavarivanje
merenjem difundovanog vodonika
164.
SRPS EN ISO 14555
2008
Zavarivanje - Elektrolučno zavarivanje vijaka na metalnim
materijalima
165.
SRPS EN ISO 15612
2008
Specifikacija i kvalifikacija tehnologije zavarivanja metalnih
materijala - Kvalifikacija prihvatanjem standardne
tehnologije zavarivanja
166.
SRPS EN ISO 15614-1
2008
Specifikacija i kvalifikacija tehnologije zavarivanja metalnih
materijala - Kvalifikacija tehnologije zavarivanja - Deo 1:
Elektrolučno i gasno zavarivanje čelika i elektrolučno
zavarivanje nikla i legura nikla
167.
SRPS EN ISO 15614-2
2008
Specifikacija i kvalifikacija tehnologije zavarivanja metalnih
materijala - Kvalifikacija tehnologije zavarivanja - Deo 2:
Elektrolučno zavarivanje aluminijuma i njegovih legura
168.
SRPS EN ISO 15614-4
2008
Specifikacija i kvalifikacija tehnologije zavarivanja metalnih
materijala - Kvalifikacija tehnologije zavarivanja - Deo 4:
Popravka zavarivanjem aluminijumskih odlivaka
169.
SRPS EN ISO 15614-5
2008
Specifikacija i kvalifikacija tehnologije zavarivanja metalnih
materijala - Kvalifikacija tehnologije zavarivanja - Deo 5:
Elektrolučno zavarivanje titana, cirkonijuma i njihovih legura
170.
SRPS EN ISO 15614-6
2008
Specifikacija i kvalifikacija tehnologije zavarivanja metalnih
materijala - Kvalifikacija tehnologije zavarivanja - Deo 6:
Elektrolučno i gasno zavarivanje bakra i njegovih legura
171.
SRPS EN ISO 15614-8
2008
Specifikacija i kvalifikacija tehnologije zavarivanja metalnih
materijala - Kvalifikacija tehnologije zavarivanja - Deo 8:
Zavarivanje cevi za cevnu ploču
172.
SRPS EN ISO 15614-10
2008
Specifikacija i kvalifikacija tehnologije zavarivanja metalnih
materijala - Kvalifikacija tehnologije zavarivanja - Deo 10:
Zavarivanje pod natpritiskom u kesonima
173.
SRPS EN ISO 15614-11
2008
Specifikacija i kvalifikacija tehnologije zavarivanja metalnih
materijala - Kvalifikacija tehnologije zavarivanja - Deo 11:
Zavarivanje elektronskim snopom i laserom
174.
SRPS EN ISO 15614-12
2008
Specifikacija i kvalifikacija tehnologije zavarivanja metalnih
materijala - Kvalifikacija tehnologije zavarivanja - Deo 12:
Tačkasto, šavno i bradavičasto zavarivanje
175.
SRPS EN ISO 15614-13
2008
Specifikacija i kvalifikacija tehnologije zavarivanja metalnih
materijala - Kvalifikacija tehnologije zavarivanja - Deo 13:
Elektrootporno sučeono zavarivanje pritiskom i zavarivanje
varničenjem
176.
SRPS EN ISO 16834
2008
Potrošni materijali za zavarivanje- Žičane elektrode, žice, šipkei depoziti kod
el.lučnog zavarivanja u zaštiti gasa na čeličima povišene čvrstoće
177.
SRPS EN 1792/NA
2008
Zavarivanje - Višejezička lista termina za zavarivanje i
srodne postupke
178.
SRPS EN ISO 15613
2009
Specifikacija i kvalifikacija tehnologije zavarivanja metalnih
materijala - Kvalifikacija tehnologije zavarivanja na bazi
ispitivanja pre proizvodnje
179.
SRPS EN ISO 15614-7
2009
Specifikacija i kvalifikacija tehnologije zavarivanja metalnih
materijala - Kvalifikacija tehnologije zavarivanja - Deo 7:
Navarivanje
180.
SRPS EN ISO 15620
2009
Zavarivanje - Zavarivanje trenjem metalnih materijala
181.
SRPS EN 287-1:2009/A2
2009
Ispit za kvalifikaciju zavarivača - Zavarivanje topljenjem Deo 1: Čelici - Izmena 2
182.
SRPS EN 1418
2009
Osoblje u zavarivanju - Ispitivanje radi provere zavarivača za
zavarivanje topljenjem i otporno zavarivanje za potpuno
automatizovano i automatsko zavarivanje metalnih
materijala
183.
SRPS EN 13622
2009
Oprema za gasno zavarivanje - Terminologija - Termini koji
se odnose na opremu za gasno zavarivanje
184.
SRPS EN 13918
2009
Oprema za gasno zavarivanje - Integralni regulatori merača
protoka na cilindrima kod zavarivanja, rezanja i srodnih
postupaka - Klasifikacija, specifikacija i ispitivanja
185.
SRPS EN ISO 14175
2009
Potrošni materijali za zavarivanje - Gasovi i gasne mešavine
za zavarivanje topljenjem i srodne postupke
186.
SRPS EN ISO 14341
2009
Potrošni materijali za zavarivanje - Žičane elektrode i
depoziti za zavarivanje u zaštiti gasa nelegiranih i finozrnih
čelika -Klasifikacija
187.
SRPS CEN ISO/TR 20172
2009
Zavarivanje - Sistemi grupisanja materijala - Evropski
materijali
188.
SRPS EN ISO 14554-1
2009
Zahtevi za kvalitet u zavarivanju - Elektrootporno zavarivanje
metalnih materijala - Deo 1: Sveobuhvatni zahtevi za kvalitet
189.
SRPS EN ISO 14554-2
2009
Zahtevi za kvalitet u zavarivanju - Elektrootporno zavarivanje
metalnih materijala - Deo 2: Elementarni zahtevi za kvalitet
2009
Zdravlje i bezbednost u zavarivanju i srodnim postupcima Laboratorijska metoda za uzorkovanje dima i gasova
stvorenih pri elektrolučnom zavarivanju - Deo 1:
Određivanje brzine emisije i uzorkovanja za analizu
izdvojenog dima
2009
Zdravlje i bezbednost u zavarivanju i srodnim postupcima Laboratorijska metoda za uzorkovanje dima i gasova
stvorenih pri elektrolučnom zavarivanju - Deo 2:
Određivanje brzine emisije gasova, izuzev ozona
2009
Zdravlje i bezbednost u zavarivanju i srodnim postupcima Laboratorijska metoda za uzorkovanje dima i gasova
stvorenih pri elektrolučnom zavarivanju - Deo 4: Liste
podataka za dim
190.
191.
192.
SRPS EN ISO 15011-1
SRPS EN ISO 15011-2
SRPS EN ISO 15011-4
193.
SRPS EN ISO 15012-1
2009
Zdravlje i bezbednost u zavarivanju i srodnim postupcima Zahtevi za ispitivanje i označavanje opreme za za filtriranje
vazduha - Deo 1: Ispitivanje efikasnosti odvajanja dima pri
zavarivanju
194.
SRPS EN ISO 15012-2
2009
Zdravlje i bezbednost u zavarivanju i srodnim postupcima Zahtevi, ispitivanje i označavanje opreme za filtriranje
vazduha - Deo 2: Određivanje minimalne zapreminske
brzine kroz zaštitne poklopce i mlaznice
195.
SRPS EN ISO 15609-3
2009
Specifikacija i kvalifikacija tehnologije zavarivanja metalnih
materijala - Specifikacija tehnologije zavarivanja - Deo 3:
Zavarivanje elektronskim snopom
196.
SRPS EN ISO 15609-4
2009
Specifikacija i kvalifikacija tehnologije zavarivanja metalnih
materijala - Specifikacija tehnologije zavarivanja - Deo 4:
Zavarivanje laserom
197.
SRPS EN ISO 15609-5
2009
Specifikacija i kvalifikacija tehnologije zavarivanja metalnih
materijala - Specifikacija tehnologije zavarivanja - Deo 5:
Elektrootporno zavarivanje
198.
SRPS EN 20693
2009
Mere zavarenih praznih kalemova
199.
SRPS EN ISO 15614-1:2009/A1
2009
Specifikacija i kvalifikacija tehnologije zavarivanja metalnih
materijala - Kvalifikacija tehnologije zavarivanja - Deo 1:
Elektrolučno i gasno zavarivanje čelika i elektrolučno zavarivanje
nikla i legura nikla - Izmena 1
200. SRPS EN ISO 15614-3
2009
Specifikacija i kvalifikacija tehnologije zavarivanja metalnih
materijala - Kvalifikacija tehnologije zavarivanja - Deo 3:
Zavarivanje topljenjem nelegiranog i niskolegiranog livenog
gvožđa
201.
SRPS EN ISO
15614-4:2009/AC
2009
Specifikacija i kvalifikacija tehnologije zavarivanja metalnih
materijala - Kvalifikacija tehnologije zavarivanja - Deo 4: Popravka
zavarivanjem aluminijumskih odlivaka
202.
SRPS EN ISO 15615
2009
Oprema za gasno zavarivanje - Sistemi acetilenskih vodova
za zavarivanje, rezanje i srodne postupke - Zahtevi za
bezbednost uređaja pod visokim pritiskom
203.
SRPS EN ISO 15616-1
2009
Provera prihvatljivosti CO2 laserskih mašina za zavarivanje i
rezanje - Deo 1: Opšti principi
204. SRPS EN ISO 15616-2
2009
Provera prihvatljivosti CO2 laserskih mašina za
visokokvalitetno zavarivanje i rezanje - Deo 2: Merenje
statičke i dinamičke sigurnosti
205.
SRPS EN ISO 15616-3
2009
Provera prihvatljivosti CO2 laserskih mašina za
visokokvalitetno zavarivanje i rezanje - Deo 3: Kalibracija
instrumenata za merenje protoka gasa i pritiska
206. SRPS EN ISO 15792-1
2009
Potrošni materijali za zavarivanje - Metode ispitivanja - Deo
1: Metode ispitivanja ispitnog uzorka od čelika, nikla i legura
nikla
207.
SRPS EN ISO 15792-2
2009
Potrošni materijali za zavarivanje - Metode ispitivanja - Deo
2: Priprema ispitnog uzorka od čelika jednoslojnom i
dvoslojnom tehnikom
208. SRPS EN ISO 15792-3
2009
Potrošni materijali za zavarivanje - Metode ispitivanja - Deo
3: Klasifikaciono ispitivanje mogućnosti zavarivanja u
različitim položajima i uvarivanja korenog zavara potrošnih
materijala kod ugaonih spojeva
209. SRPS EN ISO 16432
2009
Elektrootporno zavarivanje - Postupak bradavičastog
zavarivanja niskolegiranih čelika sa prevlakom i bez
prevlake, korišćenjem ispupčenih bradavica
210.
SRPS EN ISO 16433
2009
Elektrootporno zavarivanje - Postupak šavnog zavarivanja
niskolegiranih čelika sa prevlakom i bez prevlake
211.
SRPS EN ISO 17632
2009
Potrošni materijali za zavarivanje - Punjene žice za
elektrolučno zavarivanje sa zaštitnim gasom i bez zaštitnog
gasa nelegiranih i finozrnih čelika - Klasifikacija
212.
SRPS EN ISO 17633
2009
Potrošni materijali za zavarivanje - Punjene žice i šipke za
elektrolučno zavarivanje sa zaštitnim gasom i bez zaštitnog
gasa nerđajućih i vatrootpornih čelika - Klasifikacija
213.
SRPS EN ISO 636
2009
Potrošni materijali za zavarivanje - Šipke, žice i depoziti za
TIG zavarivanje nelegiranih i finozrnih čelika - Klasifikacija
214.
SRPS EN 1256
2009
Oprema za gasno zavarivanje - Specifikacija za spajanje
creva za zavarivanje, rezanje i srodne postupke
215.
SRPS EN 1327
2009
Oprema za gasno zavarivanje - Termoplastična creva za
zavarivanje i srodne postupke
216.
SRPS CEN ISO/TR 3834-6
2009
Zahtevi kvaliteta kod zavarivanja topljenjem metalnih
materijala - Deo 6: Uputstva za primenu ISO 3834
217.
SRPS EN ISO 6947
2009
Zavareni spojevi - Radni položaji - Definicije uglova i
zakrivljenja
218.
SRPS EN 12799
2009
Tvrdo lemljenje - Ispitivanje bez razaranja zalemljenih
spojeva
219.
SRPS CEN/TR 14599
2009
Termini i definicije u zavarivanju koji se odnose na EN 1792
220.
SRPS EN ISO 3580
2009
Potrošni materijali za zavarivanje - Obložene elektrode za
ručno elektrolučno zavarivanje vatropostojanih čelika Klasifikacija
221.
SRPS EN ISO 17634
2009
Potrošni materijali za zavarivanje - Punjene žice za
elektrolučno zavarivanje u zaštiti gasa vatropostojanih čelika
- Klasifikacija
222.
SRPS EN ISO 17660-1
2009
Zavarivanje - Zavarivanje betonskog čelika - Deo 1: Noseći
zavareni spojevi
223.
SRPS EN ISO 17660-2
2009
Zavarivanje - Zavarivanje betonskog čelika - Deo 2: Nenoseći
zavareni spojevi
224.
SRPS EN ISO 17662
2009
Zavarivanje - Kalibracija, verifikacija i validacija opreme
koja se koristi pri zavarivanju, uključujući pomoćne
aktivnosti
225.
SRPS EN ISO 18273
2009
Potrošni materijali za zavarivanje - Žičane elektrode, žice i
šipke za zavarivanje aluminijuma i legura aluminijuma Klasifikacija
226.
SRPS EN ISO 18274
2009
Potrošni materijali za zavarivanje - Žičane i trakaste
elektrode, žice i šipke za zavarivanje topljenjem nikla i
legura nikla - Klasifikacija
227.
SRPS EN ISO 18274:2009/AC
2009
Potrošni materijali za zavarivanje - Žičane i trakaste
elektrode, žice i šipke za zavarivanje topljenjem nikla i
legura nikla - Klasifikacija - Ispravka
228.
SRPS EN ISO 18276
2009
Potrošni materijali - Punjene žice za elektrolučno
zavarivanje sa zaštitom gasa i bez zaštite gasa čelika
povišene čvrstoće - Klasifikacija
229.
SRPS EN ISO 18279
2009
Tvrdo lemljenje-Greške u zalemljenim spojevima
230.
SRPS EN 21089
2009
Konusne elektrode za tačkasto zavarivanje-Mere
231.
SRPS EN ISO 24034
2009
Potrošni materijali za zavarivanje - Pune žice i šipke za
zavarivanje topljenjem titana i legura titana - Klasifikacija
232.
SRPS EN ISO 24034:2009/A1
2009
Potrošni materijali za zavarivanje - Pune žice i šipke za
zavarivanje topljenjem titana i legura titana - Klasifikacija Izmena 1
233.
SRPS EN ISO 24598
2009
Potrošni materijali za zavarivanje - Pune žice, punjene žice i
kombinacije elektroda /prašak za zavarivanje pod praškom
vatropostojanih čelika - Klasifikacija
234.
SRPS EN 29090
2009
Ispitivanje zaptivenosti opreme za gasno zavarivanje i
srodne postupke
235.
SRPS EN 29454-1
2009
Topitelji za meko lemljenje - Klasifikacija i zahtevi - Deo 1:
Klasifikacija, obeležavanje i pakovanje
236.
SRPS EN 560
2009
Oprema za gasno zavarivanje - Priključci creva za opremu za
zavarivanje, rezanje i srodne postupke
237.
SRPS EN 560:2009/AC/NA/D
2009
Oprema za gasno zavarivanje - Priključci creva za opremu za
zavarivanje, rezanje i srodne postupke
238.
SRPS EN 561
2009
Oprema za gasno zavarivanje - Brzorastavljivi priključci sa
zapornim ventilom za zavarivanje, rezanje i srodne postupke
239.
SRPS EN 562
2009
Oprema za gasno zavarivanje - Merači pritiska koji se koriste
u zavarivanju, rezanju i srodnim postupcima
240. SRPS EN 730-1
2009
Oprema za gasno zavarivanje - Bezbednosni uređaji - Deo 1:
Ugradni osigurači plamena
241.
SRPS EN 730-2
2009
Oprema za gasno zavarivanje - Bezbednosni uređaji - Deo 2:
Neugradni osigurači plamena (protiv povraćaja plamena)
242.
SRPS EN ISO 13918
2009
Zavarivanje - Vijci i keramički prstenovi za elektrolučno
zavarivanje vijaka
243.
SRPS EN 29539
2009
Materijali za opremu upotrebljenu u gasnom zavarivanju,
rezanju i srodnim postupcima
244.
SRPS EN 559
2009
Oprema za gasno zavarivanje - Gumena creva za zavarivanje,
rezanje i srodne postupke
245.
SRPS EN ISO 9606-2/NA
2009
Kvalifikacioni ispit zavarivača - Zavarivanje topljenjem - Deo 2:
Aluminijum i legure aluminijuma
Napomena: Zatamnjena polja sa dopunskom oznakom VS znači da su navedeni standardi stavljni van snage
Download

Spisak postojećeg stanja standarda u oblasti zavarivanja