AKWALASTIK 3.0
Tečna i elastična hidroizolaciona membrana na bazi cementa
OPIS
AKWALASTIK 3.0 je tečna, dvokomponentna hidroizolaciona membrana na bazi vode
prilagođena niskim zimskim temperaturama. Otporan je na stajaću vodu, UV zračenje, niske
i visoke temperature i na kontinualne cikluse odmrzavanja i smrzavanja. Pogodan je za
izolaciju terasa, ravnih krovova, parkirališta, bazena, rezervoara, temelja i dilatacija.
HEMIJSKI SASTAV
Dvokomponentni premaz na bazi vode formulisan od akrilnih smola i cementa.
PREDNOSTI
•
•
•
•
•
•
Brza aplikacija
Mogućnost nanošenja na postojeće podove.
Delotvoran i na oštećenim površinama.
Na proizvod se direktno lepe keramičke pločice na fleksibilnom cementnom lepku.
Mogućnost nanošenja i tokom zime (do +5⁰C).
Otpornost na kišu nakon nanošenja postiže u vremenskom intervalu od 30 i 180 minuta, u
zavisnosti od vremenskih uslova.
PODRUČJE PRIMENE
AKWALASTIK 3.0 se koristi za hidroizolaciju uz korišćenje: ojačanja po čitavoj površini od
armaturne mrežice AKWABAND NET 100.0 ili armaturnog platna AKWABAND BLU 100.0 na
većim površinama, ojačanja uglova i dilatacionih fuga uz korišćenje odgovarajućih traka.
Kod izolacije prašnjavih ili vlažnih podloga obavezno koristite prajmer AKWAGARD PRIMO
EPOX 2K. Primjenjiv je na vertikalnim površinama zidova u zemlji i u slučaju postojanja
podzemnih voda.
PAKOVANJA
Ukupna težina pakovanja je 25 kg (komponenta A = 17,0 kg i komponenta B = 8,0 kg).
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Izgled
Vodonepropusnost (pozitivan pritisak)
(EN 12390-8)
Vodonepropusnost (negativan pritisak)
Otpornost na probijanje (ASTM D4833)
Premošćavanje pukotina
Otpornost na test starenja
Izduženje nakon 1.000 sati ubrzanog
testa starenja
Fleksibilnost kod niskih temperatura
Izduženje
Zatezna čvrstoća (ASTM D2370)
Povrat nakon elastične deformacije od
50%
Maksimalno vreme aplikacije
Prionjivost za podlogu
Otpornost na 50 ciklusa
smrzavanje/odmrzavanje (-15⁰C/+15⁰C)
(UNI EN 202)
Siva gusta smesa
9,5 ATM
5,0 ATM
7,0 kg = 68,7 N
3,20 mm
2.000 sati
210%
-26⁰C
336%
2,32 Mpa
97%
2 sata
650 N/m
Nepromenjen
NAČIN UPOTREBE
AKWALASTIK 3.0 TEHNIČKI LIST
Verzija 1 – 02.2011.
1
1. Pripremite podlogu tako da odstranite sve nečistoće i labave delove. Sve neravnine
izravnati, a rupe od distancera ispunite neskupljajućim reparaturnim malterom. Na
starim keramičkim pločicama, prašnjavim cementnim podlogama ili blago vlažnim
podlogama koristite prajmer AKWAGARD PRIMO EPOX 2K (parna brana, minimalne
ukupne potrošnje 300 g/m2).
2. Na radnim sastavima, dilatacijama i spojevima horizontale i vertikale ugradite
ojačanja odgovarajućim trakama.
3. Izmešajte obe komponente koristeći se nastavkom za mešanje na bušilici uz mali broj
obrtaja (450 obr/min.). Preporučujemo razvodnjavanje prvog sloja premaza sa 5 –
10% vode (direktno dodati vodu u komponentu A pre mešanja s komponentom B)
kako bi proizvod penetrirao u poroznu podlogu poda. Proizvod nanesite četkom,
valjkom ili mašinski.
4. Utopite armaturnu mrežicu AKWABAND NET 100.0 ili armaturno platno AKWABAND
BLU 100.0 u prvi sloj premaza sa međusobnim preklopom od 10,00 cm.
5. Nakon sušenja prvog sloja nanesite drugi sloj AKWALASTIK 3.0 (dodajte u
komponentu A 1-2% vode pre mešanja s komponentom B) pazeći da u potpunosti
prekrijete mrežicu ili platno.
6. Vreme sušenja je cca. 4 sata na temperaturi od +20⁰C .
POTROŠNJA
2,0 kg/m2 (bez armaturne mrežice ili platna), 2,5 kg/m2 (s ugrađenom mrežicom ili
platnom).
SAVETI
2
Ne nanosite proizvod na temperaturama nižim od +5°C i višim od +35⁰C.
Podloga treba biti suva (razmotriti korišćenje prajmera AKWAGARD PRIMO EPOX 2K).
Ne dodavati cement u proizvod.
AKWALASTIK 3.0 može ostati vidljiv. Ukoliko se traži prohodnost ugradite keramiku ili
kamen lepljenjem na premaz.
• Ne ugrađivati ukoliko postoji mogućnost kiše, magle ili relativne vlažnosti vazduha veće
od 90%.
•
•
•
•
ČIŠĆENJE ALATA
Odmah nakon završetka radova alat očistite čistom vodom.
SKLADIŠTENJE
Materijal skladištite na mračnom i suvom mestu na temperaturi između +5°C i +35⁰C. U
originalnom pakovanju i pravilno skladišten proizvod čuva svoje karakteristike 12 meseci.
ZDRAVLJE I SIGURNOST
Pogledajte sigurnosni list proizvoda.
AKWALASTIK 3.0 TEHNIČKI LIST
Verzija 1 – 02.2011.
Download

AKWALASTIK 3.0