OPIS
BENTONITEX je jednoslojna bentonitna membrana za izolaciju podzemnih delova
konstrukcija u uslovima hidrostatičkog pritiska do visine vodenog stuba od 3,0 m ili u uslovima
bez hidrostatičkog pritiska. Pritisnut između konstrukcije i elementa zaštite građevinske jame
(dijafragma, šipovi, ...) ili nasutog i zbijenog tla, u kontaktu sa vodom stvara vodo, paro
i gasonepropusni gusti gel. Aktivna komponenta od granula bentonita nalazi se između dva
sloja geotekstila povezana gustim prošivanjem. Zajedno sa waterstop trakom RX 101,
granulama bentonita u rinfuzi i bentonitnom BENTOSEAL pastom čini potpun sistem
hidroizolacije.
PREPORUČUJE SE
Za hidroizolaciju i zaštitu podzemnih delova konstrukcija izloženih delovanju vode i u
uslovima hidrostatičkog pritiska do visine vodenog stuba od 3,0 m.
OGRANIČENJA
• Ne ugrađujte BENTONITEX na podloge sa ležećom vodom. Vlažna podloga je prihvatljiva.
PREDNOSTI I KORISTI
• Brza i jednostavna ugradnja i u otežanim uslovima rada.
• Minimalna priprema podloge.
• Zaštitni beton nije potreban, betoniranje konstruktivnih elemenata se izvodi direktno na
njemu.
• Robusnost sustava osigurava direktno polaganje armature na njega.
• Mogućnost ugradnje tokom čitave godine.
• Jednostavna obrada kritičnih detalja.
• Neškodljiv za okolinu.
APLIKACIJA
BENTONITEX se postavlja sa tamno sivom / tkanom stranom geotekstila prema betonu koji se
izoluje i kod vodoravnih i kod vertikalnih aplikacija.
Trake BENTONITEX-a se preklapaju min. 10,0 cm na svim ivicama. Rubovi na kraju rolni se
smiču kako bi se izbegao trostruki preklop.
Mehanički pričvršćivaći FIX 1 ili spajalice (industrijska klamerica) se upotrebljavaju za
vreme ugradnje za pričvršćivanje traka BENTONITEX-a (uglavnom na preklopima). Ekseri se
obično postavljaju svakih cca 45 cm, a spajalice svakih cca 25 cm.
Gde je god moguće BENTONITEX se postavlja unutar oplate, prie betoniranja, da bi se
postiglo urastanje BENTONITEX-a u beton (automatsko obuhvatanje vlakana geotekstila s
BENTONITEX-a betonom). Pri skidanju oplate pazite da ne dođe do nepotrebnih oštećenja
BENTONITEX-a.
Izrežite BENTONITEX kako bi dobili tesno prijanjanje oko svakog prodora (cevi, stubovi,
itd.). Obradite detalje oko prodora izvođenjem zaptivke od 4,0 cm Bentoseal-a ili bentonitnog
maltera (granule + voda) oko prodora i preko BENTONITEX-a. Gde nema podložnog betona,
obradite detalj ispunom od 5,0 cm granula oko prodora ispod BENTONITEX-a.
Završite BENTONITEX na nivou sa tlom preklapajući BENTONITEX u nastavku sa
hidroizolacionim polimercementnim premazom (kao PLASTIVO ili AKWALASTIK 3.0) cca. 15,0 cm.
Preklop BENTONITEX-a i polimercementog premaza treba zaptiti Bentoseal-om a rub
mehanički pričvrstiti tiplovima preko metalne perforirane trake.
Nasipanje se izvodi tlom koje se može zbijati i bez građevinskog otpada. Prema ispitivanju
13, BS 1377, nasip treba biti čist, dobro gradiran i zbijen svakih 30,0 cm na 85%
modifikovanog Proctora (kako je definisano u ASTM 1557) i biti u skladu sa sledećim
specifikacijama:
Bez kamenja ili stena većih od 5 cm.
1
Download

BENTONITEX je jednoslojna bentonitna membrana za