katalog komercijalnih modela
w w w. b o s a l . r s
Komercijalni program Bosal sigurnosnih vrata
Uvođenjem nove linije proizvoda kompanija Bosal nudi svoj
prepoznatljiv kvalitet i završnu obradu široj grupi kupaca.
Novi proizvod se tehnički minimalno razlikuje od primarnog
programa, zadržavajući osnovnu konstrukciju od kutijastih
profila, ali drugačijih dimenzija. Pored sigurnosnog aspekta kao
najvažnijeg za pojam sigurnosnih vrata posebnu pažnu posvećujemo
dizajnu samih vrata. U ponudi su takođe iste završne obrade (MDF,
Furnir ili Univer) sa jednakim mogućnostima prilagođavanja izgleda
vrata svačijem ukusu.
Sadržaj:
Sigurnosna vrata Standard 60
Sigurnosna vrata Classic 60
Modeli brava za sigurnosna vrata
04-09
10-14
15
Sigurnosna Vrata Standard 60
* Protivprovalna otpornost III stepen
* Zvučna izolovanost do 36dB
* Sigurnosna jednokrilna vrata za stambenu upotrebu model "Standard60".
Dimenzije vrata po projektu, odnosno merama na gradilištu.
* Ukupna debljina krila 61.5mm.
* Vezu krila i štoka čine dve kovane bravarske šarke sa kugličnim ležajevima.
* Sigurnosna kasa brava "Mottura 40.741" sa zaključavanjem u 3 smera
i 3 tačke, kao i 3 fixna šipa za blokiranje šarki.
* Okov na vratima po želji investitora iz naše ponude.
04
Napomena:
Bosal zadržava pravo tehničkih izmena u cilju poboljšanja kvaliteta.
* Vezu metalnog štoka i krila
vrata čine dve kovane bravarske
šarke sa kugličnim ležajevima.
* Bočna strana krila vrata
obložena je medijapanom, bez
vidljivih metalnih elemenata, a
zahvaljujući odličnom tehničkom
rešenju, brava se vrlo lako i brzo
može izvaditi iz krila u slučaju
potrebe servisiranja. Završna
obrada krila može biti MDF, kao i
MDF presvučen prirodnim
furnirima.
01. Rešetka od kutijastih metalnih profila
(40x30x1.5 mm) u krilu vrata.
02. Pregradni lim debljine 1.5mm.
sa spoljne strane.
03. Metalni profil štoka napravljen od duplog reda
kutijastih profila (50x40x1,5mm + 50x30x1,5mm).
04. Stiropor debljine 40mm kao
zvučni izolator.
05. Sigurnosna brava sa zaključavanjem u tri smera
i tri tačke (u ponudi su dva modela brava).
06. Fiksni šipovi za blokiranje šarki (3 kom).
sigurnosna vrata Standard 60
Tehničke karakteristike
07. MDF ploče debljine 10mm sa spoljne
i unutrašnje strane krila vrata.
08. Metalni profil praga (40x20x1,5mm)
obložen drvetom.
09. Dupli red zaptivnih guma na štoku
i krilu vrata.
10. Pur pena kojom se ispunjavaju šupljine
između kutijastih profila štoka i zida.
11. Širokougaona špijunka.
Napomena:
Bosal zadržava pravo tehničkih izmena u cilju
poboljšanja kvaliteta.
05
Sigurnosna Vrata Standard 60
06
07
Sigurnosna Vrata Standard 60
08
09
Sigurnosna Vrata Classic 60
* Protivprovalna otpornost III stepen
* Zvučna izolovanost do 32dB
* Sigurnosna jednokrilna vrata za stambenu upotrebu model "Classic60".
Dimenzije vrata po projektu, odnosno merama na gradilištu.
* Ukupna debljina krila 58.5mm.
* Vezu krila i štoka čine dve kovane bravarske šarke sa kugličnim ležajevima.
* Sigurnosna kasa brava "Mottura 40.741" sa zaključavanjem u 3 smera
i 3 tačke, kao i 3 fixna šipa za blokiranje šarki.
* Okov na vratima po želji investitora iz naše ponude.
10
Napomena:
Bosal zadržava pravo tehničkih izmena u cilju poboljšanja kvaliteta.
* Vezu metalnog štoka i krila
vrata čine dve kovane bravarske
šarke sa kugličnim ležajevima.
* Bočna strana krila vrata
opšivena je metalnim profilom.
Ovo tehničko rešenje omogućava
lak pristup bravi pri redovnom
ser visu. Takođe, u slučaju
oštećenja krila ili metalnog profila
lako možemo zameniti oštećeni
deo.
01. Rešetka od kutijastih metalnih profila
(40x30x1 mm) u krilu vrata.
02. Pregradni lim debljine 1 mm,
sa spoljne strane.
03. Metalni profil štoka napravljen od duplog reda
kutijastih profila (50x40x1,5mm + 50x30x1,5mm).
04. Stiropor debljine 40mm kao
zvučni izolator.
05. Sigurnosna brava sa zaključavanjem u tri smera
i tri tačke (u ponudi su dva modela brava).
06. Fiksni šipovi za blokiranje šarki (3 kom).
sigurnosna vrata Classic 60
Tehničke karakteristike
07. Univer od 8mm debljine sa spoljne
i unutrašnje strane krila vrata.
08. Metalni profil praga (40x20x1,5mm)
obložen drvetom.
09. Dupli red zaptivnih guma na štoku
i krilu vrata.
10. Pur pena kojom se ispunjavaju šupljine
između kutijastih profila štoka i zida.
11. Širokougaona špijunka.
Napomena:
Bosal zadržava pravo tehničkih izmena u cilju
poboljšanja kvaliteta.
11
Sigurnosna Vrata Classic 60
12
13
Sigurnosna Vrata Classic 60
14
Modeli Brava za Sigurnosna Vrata
Sigurnosna Brava samo sa cilindrom
i specijalnim štitnikom
Sigurnosna cilindar brava “Mul-T-lock MPL 212” osigurava vrata u 3 smera i 5 tačaka
(sa dodatna 3 fiksna šipa sa zadnje strane) pružajući maksimalnu sigurnost. Sa spoljne
strane je specijalni štitnik koji sprečava bušenje i lomljenje cilindara, dok je sa
unutrašnje strane leptir za praktično zaključavanje i otključavanje. Brava je opremljena
unikatnim kvalitetnim Mul-T-lock cilindrom koji se izrađuje ekskluzivno za Bosal.
Isporučuje se sa pet originalnih Bosal ključeva koji se otvaraju pred kupcem. Ugrađuje
se u sve komercijalne modele Bosalovih sigurnosnih vrata.
Motura 40.741
Mul-T-lock MPL 212
brava
brava
štitnik cilindra
kasa ključ x 3
kodirani ključ x 5
Sigurnosna Kasa Brava sa izmenjivim
nukleusom (srce brave)
cilindar
kartica
Sigurnosna kasa brava “Mottura 40.741” osigurava vrata u 3 smera i 3 tačke i u
kombinaciji sa 3 fiksna šipa sa zadnje srane pruža maksimalnu sigurnost. Brava se
isporučuje sa tri fabrički upakovana ključa koji se otvaraju pred kupcem. U slučaju
gubitka ključa, srce brave se brzo i efikasno može zameniti novim. Na taj način
kupac dobija novu garnituru ključeva, a stari ključ više ne može otključavati bravu.
Ugrađuje se u sve modele komercijalnog programa Bosalovih sigurnosnih vrata.
15
BOSAL d.o.o.
YU Biznis Centar, Bulevar M.Pupina 10d, VPR lokal 73, Novi Beograd
Tel: 011/311-5130, Fax: 011/3119-554, Mob: 064/199-8619
e-mail: [email protected], Web: www.bosal.rs
Download

bosal - katalog komercijalnih modela 02