Podešavanje besplatnog DDNS Naloga
na VITRON DVR-ovima
Vitron DVR uredjaji podržavaju changeip.org
korisniku.
ddns server koji dozvoljava do 7 besplatnih DNS domena po
Da bi ste prijavili DVR na DDNS Server, potrebno je prethodno da se registrujete na sajt
https://www.changeip.com/accounts/register.php , obratite pažnu pri registraciji da username i password
ispravno unesete jer se isti koriste i pri registraciji DVR uredjaja na DDNS Server.
Username i
Password koji
se upisuju u
DVR
Nakon potvrdjivanja pritiskom na [SUBMIT] na kraju strane, prelazite na sledeću stranu:
Iz Quick Navigation
menija odabrati
stavku
DNS Manager
-Čime dolazimo na stranu za dodavanje novog (Free) domena:
Iz padajućeg menija odabrati
changeip.org i uneti naziv
svog domena, i potvrditi na
[Add Domain]
-Zatim nasledecoj strani odabrati [View Cart]
Nakon provere informacija,
prelazimo dalje pritiskom na
[View Cart]
Označite polje “I have read
and ageree to the Terms of
Service”
Aktivaciju novog Domain-a
završiti pritiskom na taster
(Complete Order)
Ovim ste uspešno završili registraciju Free DDNS-a.
Potvrdu registracije možete proveriti na strani DDNS Manager
Nakon registracije, parametre za podešavanje DDNS Naloga:
Potvrdom na [Apply] uredjaj treba da se registruje na DNS Server
Napomena: Neophodono je prethodno otvoriti portove na ruteru.
Default
HTTP Port:80
Server Port:8670
Mobile Port:101
Download

Podesavanje DYNDNS Vitron