Typar
®
DuPont Typar® SF Geotekstil
TM
Za one koji traže više energije
Luksemburg
Profil kompanije
Više od dva veka DuPont - ovi izumi vode industriju napred
svojim inovacijama u oblasti materijala visokih performansi kao što
su Teflon®, Kevlar®, Corian® and Tyvek®.
Izuzetan inženjering sa poštovanjem standarda kvaliteta samo
su dva od brojnih razloga zašto DuPont Typar® Geosintetika
obezbeđuje pouzdanu i dugotrajnu primenu kod građevinskih
projekata. Posvećenost kvalitetu i usluzi, praćena značajnim
iskustvom u oblasti geosintetike, čini DuPont Geosintetički
tim poznatim u iznalaženju globalnih rešenja za današnje
izazove u građevinarstvu. Sa više od 25 godina iskustva na
ovom polju, DuPont je glavni snabdevač geosintetikom, koji
nudi višestruke prednosti Typar® SF jedinstvenim netkanim,
100% polipropilenskim geotekstilom sa kontinualnim
termički vezanim vlaknima.
Upotrebom geosintetike u građevinarstvu, kako je već
odavno poznato, dolazi se do jeftinijih rešenja i rešenja
sa boljim karakteristikama odnosu na klasične tehnike
izvođenja.
Otpornost na opterećenja
prilikom postavljanja
Osnovni izazov za svaki geotekstil je da ‘’preživi’’ teške
uslove postavljanja i - da ostane neoštećen. 95% svih
oštećenja geotekstila nastaju tokom postavljanja. Samo onaj
geotekstil koji ‘’preživi’’ grube početne uticaje prilikom
postavljanj moći će da vrši projektom predviđenu funkciju.
Testiranje na opterećenja
Funkcije DuPont Typar® SF
geotekstila
TM
• Separacija
• Stabilizacija
• Filtracija
• Drenaža
• Zaštita
Funkcije DuPont Typar® SF
TM
Separacija
Stabilizacija
Upotrebom DuPont Typar® SF
obezbeđuje se:
DuPont Typar® SF poboljšava opštu
stabilnost vaše konstrukcije:
• Ušteda agregata
• Povećanjem nosivosti tla
• Povećano kompaktiranje
• Povećana nosivost
• Povećana otpornost na pojavu kolotraga
• Povećanjem otpornosti na pojavu kolotraga
TM
TM
• Redukcijom različitih sleganja
• Povećana otpornost na mržnjenje agregatne baze.
Bez DuPont Typar® SF geotekstila
Sa DuPont Typar® SF geotekstilom
TM
TM
h1 > h2
h1
h2
DuPont
Typar SF
TM
®
Filtracija
Drenaža
• Odvođenje vode ili drugih tečnosti
DuPont Typar® SF obezbeđuje:
TM
• Da fine čestice ne migriraju
u drenažni sistem ili agregatni sloj
• Nesmanjenu permeabilnost, čak i pod pritiskom tla
• Prevenciju erozije
Sam geotekstil ne može da obezbedi dovoljan drenažni
kapacitet. Za efikasnu drenažu potreban je kombinovani
sistem koji se sastoji od nestišljivog jezgra (ili drenažnog
sloja) i jakog, robustnog geotekstilnog filtera, kao što je
DuPont Typar® SF.
TM
Sa mehanički vezanim geotekstilom
• Dugotrajnu filtraciju
P
P
P
Tlo
Slobodan protok vode
DuPont
Typar SF
TM
®
Drenažni sloj
Mehanički vezan
geotekstil
Nestišljivo
drenažno jezgro
Drenažni kanal
Sa DuPont Typar® SF geotekstilom
TM
Zaštita
P
P
P
DuPont Typar® SF obezbeđuje zaštitu geomembrana
i geosintetičkih sistema.
TM
Otpad
DuPont Typar® SF
TM
Separacija/filtracija
Drenažni sloj
DuPont Typar® SF
TM
Zaštita
Geosintetička barijera
(Geomembrana)
Sloj
peska
Sloj zbijene
gline
Prirodno
tlo
DuPont
Typar SF
TM
®
Nestišljivo
drenažno jezgro
Drenažni kanal
DuPont Typar® SF: najbolji izbor
TM
DuPont je projektovao DuPont Typar® SF u cilju dobijanja najbolje
kombinacije osobina koje obezbeđuju prestižne karakteristike geotekstila:
TM
 Visoka apsorpcija energije
 Visok inicijalni modul
 Visoka elongacija (tipično > 50%)
 Dugotrajna filtracija
 Izuzetna uniformnost
Za one koji traže više… energije
Optimalni balans osobina rezultuje jedinstvenim oblikom naponsko-deformacijske krive koja pokazuje
prestižne karakteristike DuPont Typar® SF geotekstila u svim funkcijama koje se od njega očekuju.
TM
Tajna je u krivoj.
Naprezanje (KN/m)
Svi tipovi geotekstila imaju karakteristične krive napon-dilatacija koje opisuju
njihove mehaničke osobine i ponašanje. Dole dati grafik pokazuje tipične krive
napon-dilatacija za različite tipove geotekstila.
Tkani
Ostali termički
Energija
Mehanički vezani
Kombinacija inicijalnog modula i elongacije  visoka
otpornost na oštećenja tokom postavljanja.
Tkani
Koncept apsorpcije energije
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Dilatacija %
Visok inicijalni modul
0
-100
-200
-300
-400
Male deformacije pri opterećenjima tokom korišćenja
Mehanički vezani
 smanjena
pojava kolotraga
(kontinualna vlakna)
DuPont™ Typar SF
®
Mehanički vezani (kratka vlakna)
-500
Stabilizacija omogućava smanjenje kolotraga
-600
-90
-75
-60
-45
-30
-15
0
15
30
45
60
75
90
DuPont™ Typar® SF
10-5
10-6
5
10
15 ispitivanja
20
25
30 saobraćajnog
35
40
45
Rezultati nezavisnog
laboratorijskog
stimulisanog
opterećenja pokazuju jasnu vezu između inicijalnog modula i deformacije (kolotraga). Mehanički vezani
proizvodi
sa niskim inicijalnim modulom pokazuju
®
™
Typar
DuPont
veće deformacije
(kolotrag)
negoSF
DuPont™ Typar® SF.
10-7
10-8
10-9
Kolotrag nastaje kao rezultat normalnog transporta 10
preko
strukture puta. Ovo opterećenje izaziva zatezanja
0.006
ravni i aktiviraOblast
odgovarajuće
membranske i ojačavajuće
primene
0.005
mehanizme.
-10
0
100
(mm) depth rut
100
®
10-5
0
200 -100
300
400
500
600
700
800
900
10-6
-200
Mehanički vezani
(kontinualna vlakna)
-300
10-7
DuPont™ Typar® SF
10-8
Mehanički vezani (kratka vlakna)
-500
-600
-90
-75
-60
-45
-30
-15
0
15
30
45
60
75
90
Položaj (mm)
0
0
2 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220
0m 0.1m 1m 2m 3m 4m 5m 6m 7m 8m 9m 10m 11m
50
100
-400
0.004
Mehanički vezan geotekstil
Visok
stepen krutosti
(inicijalni modul materijala) pri
0.003
projektovanim opterećenjima koja se očekuju tokom
0.002
veka korišćenja geotekstila
je od vitalnog značaja za
DuPont™ Typar SF
0.001
redukciju
kolotraga i deformacija.
Mehanički vezani
Apsorpcija energije predstavljena je površinom ispod
krive. Što je površina ispod krive veća, proizvod je
otporniji na oštećenja tokom postavljanja. Ovo je
utvrđeno nezavisnim studijama. Iz ovog razloga
koncept apsorpcije energije je jedna od najvažnijih tema
koje se razmatraju prilikom evropske klasifikacije.
DuPont™ Typar® SF
5
Ostali termički
10-9
10-10
0
0.006
Oblast primene
0.005
DuPont Typar® SF nudi izuzetno visok potencijal apsorpcije energije
0.004
u kombinaciji sa visokim inicijalnim modulom.
0.003
TM
Mehanički vezan geotekstil
0.002
0.001
DuPont™ Typar® SF
0
0
2 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220
0m 0.1m 1m 2m 3m 4m 5m 6m 7m 8m 9m 10m 11m
Filtracija
DuPont Typar® SF obezbeđuje efikasan filtracioni
sistem kreiranjem prirodnog filtera tla. Kako voda prolazi
iz tla kroz DuPont Typar® SF u drenažni sistem, ona u
početku ispira fine čestice tla. Ovo prouzrokuje formiranje
premošćujuće mreže od većih delića tla, uz DuPont Typar®
Mehanički vezani
SF, što predstavlja prirodni filter. Ovakva kombinacija
geotekstila i prirodnog filtera automatski zaustavlja curenje
i obezbeđuje stabilne filtracione uslove tokom vremena.
...dugotrajna filtracija: bez začepljenja DuPont Typar®
se ne zapušava:
DuPont Typar® je prethodno kompresovan tako da se
delići tla ne zadržavaju u njegovoj tankoj strukturi.
TM
TM
TM
TM
TM
Tlo
Debeo geotekstil
Prirodno tlo
Drenažni sloj
Filtracioni sloj
Zaostale čestice
Premošćujuća veza
Tok vode
Tok vode
Typar® SF
DuPont Typar SF
TM
45
Čestice koje prolaze
50
®
Permeabilnost sistema DuPont Typar® Loess (kritično tlo), i = 3
TM
Permeabilnost sistema (m/s)
10-5
90
10-6
10-7
DuPont™ Typar® SF
10-8
10-9
Dokazana dugotrajna sposobnost
filtracije DuPont Typar® SF.
Za više detalja pogledajte DuPont Typar®
SF Tehnički priručnik.
TM
TM
10-10
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
Vreme (dani)
DuPont™ Typar® SF
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Permeabilnost
100
Izuzetan učinak
Permeabilnost sistema tlo-geotekstil određena je
permeabilnošću samog tla. DuPont Typar® SF je
generalno propustljiv koliko i tlo*, tako da je u potpunosti
podoban za filtraciju.
0
50
10-5
TM
-100
-200
U svim
10-6 pravcima i na bilo kom mestu!
DuPont
Typar® SF je netkani geotekstil koji obezbeđuje
10-7
odlične osobine u svim pravcima, nepromenjene i pod
korisnim opterećenjem.
™
Mehanički vezani
-300
TM
(kontinualna
vlakna)
…čak
i pod opterećenjem
DuPont™ Typar® SF
Za razliku od nekih drugih geotekstila, DuPont™ Typar® SF
zadržava svoju permeabilnost
podvezani
opterećenjem.
Mehanički
(kratka vlakna)
-400
-500
DuPont Typar® SF
10-8
DuPont kvalitet proizvodnje i DuPont Typar® SF kontrola
10-9osiguravaju odličnu uniformnost proizvoda, čime se
procesa
garantuje stalnost karakteristika
u celoj
rolni geotekstila.
10-10
TM
-600
-90
* Izuzetak: grubi pesak i šljunak
-75
-60
(m/s) k Permeabilnost
0.006
-45
-30
-15
0
15
30
45
60
75
90
0
Permeabilnost pod pritiskom
100
200
300
400
500
600
Oblast primene
0.005
Praktične prednosti
0.004
Mehanički vezan geotekstil
0.003
 Jednostavno rukovanje
0.002
Rolnu DuPont Typar® SF mogu lako nositi dve osobe.
Sečenje materijala je vrlo jednostavno.
TM
DuPont Typar SF
™
0.001
®
 Jednostavno postavljanje...
0
0
2 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220
0m 0.1m 1m 2m 3m 4m 5m 6m 7m 8m 9m 10m 11m
Pritisak (kPa) / sloj tla (m)
DuPont Typar® SF je vrlo jednostavno postaviti. Kako
je prethodno presovan, ne upija vodu, ne postaje teži i
može lako biti postavljen u blatnjavim uslovima.
TM
 ... čak i u zimskim uslovima
…i veličina pora ostaje nepromenjena pod
silom napona.
Pošto je filter sa termički vezanim vlaknima prethodno
presovan DuPont Typar® SF se ne sakuplja pod teškim
opterećenjima, niti se rasteže pri naponu, što obezbeđuje
stalnu veličinu pora i efikasnu filtraciju tokom celog veka
njegove upotrebe.
TM
Teško blokiranje i začepljenje
Veliki broj pora i različite veličine pora čine strukturu
DuPont Typar® SF sličnom strukturi prirodnog tla.
Ovo garantuje da DuPont Typar® SF ne može biti
potpuno blokiran ili začepljen.
TM
TM
Kako ne upija vodu, ne mrzne, te se lako postavlja i u
zimskim uslovima.
 Jednostavno skladištenje
i transport
Kako je DuPont Typar® SF prethodno
presovan zauzima malo mesta, potrebno je manje
skladišnog prostora, a transport je olakšan.
TM
 Veliki izbor dimenzija
Za više detalja molimo vas pogledajte
DuPont Typar® SF tehničke podatke.
TM
700
800
Opstinsko pozoriste u Luksemburgu.
Primene
• Površinska drenaža puteva i sportskih terena
• Putna drenaža, drenaža inženjerskih objekata
i drenaža zaseka
• Drenaža zidova
• Hidrogradnja, kontrola erozije kosina zemljanih brana,
rečnih i jezerskih nasipa
• Kontrola erozije morskih nasipa okeanskih
i zalivskih obala
• Vodobrani i gatovi na mekom morskom dnu
• Rekultivacija hidrauličkom ispunom
• Sportski tereni
• Gabioni
Izgradnja puta, Malezija
Aeorodrom u Luksemburgu
Izgradnja zgrade, Tuska
Šumski put, Češka Republika
PRIMENE
• Privremeni putevi, prilazni putevi,
šumski putevi
• Stalni putevi, aerodromske piste, autoputevi
• Parkinzi, otvoreni skladišni prostori
• Železničke pruge, novi koloseci i
rekonstrukcija koloseka
• Drenaža kanalima
• Vertikalna drenaža
• Poljoprivredna i cevna drenaža
Obnavljanje železničkog koloseka između Petrovgrada i Moskve, Rusija
Za odabir tipa molimo vas da
pogledate dokument pod nazivom
“Preporučeni DuPont Typar® SF tipovi”.
TM
Autoput A2 – Berlin- Moskva
DuPont Typar® EUROPEAN
GEOSYNTHETICS TECHNICAL CENTRE
TM
Sa osobljem sastavljenim od građe-vinskih
inženjera, specijalista u oblasti geosintetike,
DuPont Evropski Geosintetički Tehnički
Centar obezbe-đuje prvoklasnu tehničku
podršku. Od saveta za ugradnju, preporuka
za filtraciju, do pomoći pri projektovanju
ojačanja, DuPont Geosintetički Tehnički
tim vam je uvek na raspolaganju.
Sertifikat i spoljna revizija
DuPont Typar® SF geotekstil kontrolisan je od strane nekoliko
različitih sertifikacionih sistema kao što je francuski ASQUAL
i nemački spoljni revizioni sistem “Fremdüberwachung DIN
18200”. DuPont Typar® SF ima oznaku CE u skladu sa
Evropskom direktivom za građevinske proizvode.
TM
TM
DuPont Typar® SF geotekstil je takođe sertifikovan
i korišćen od strane brojnih administracija za javne radove i
ministarstava širom sveta.
TM
Za one koji traže više...
garancije kvaliteta
Ime DuPont označava inovaciju i kvalitet i predstavlja
vodećeg proizvođača geotekstila sa 1 miljardom m2 prodatih
širom sveta, za više od 25 godina.
Za one koji traže više… proizvoda
Osim DuPont Typar® SF proizvodnog programa
geotekstila namenjenog za separaciju i flitraciju,
DuPont nudi i druge DuPont Typar® proizvode:
TM
TM
• DuPont Typar® HR geokompozite
za ojačanje
TM
DuPont Typar® se proizvodi u skladu sa:
TM
• Standardom kontrole kvaliteta ISO 9001
• Standardom zaštite okoline ISO 14001
• Specijalno dizajnirane DuPont Typar® tipove za
kompozitne drenažne filtere visokih performansi
TM
• Specijalno dizajnirane DuPont Typar® tipove za
filtere visokih performansi
u vertikalnim tamponskim drenažama
TM
• Evropskim okvirom menadžmenta
i revizije okoline (EMAS)
• DuPont Typar® Sport za upotrebu kod projekata
sa sintetičkom travom
TM
DuPont Typar® Geosintetika
TM
Ostale publikacije
Ostale DuPont Typar® Geosintetičke
publikacije
TM
• DuPont Typar® SF tehnički priručnik
TM
• Preporučeni DuPont Typar® SF tipovi
TM
• DuPont Typar® tehnički podaci
TM
• DuPont Typar® primeri primene
TM
Za ostale informacije kontaktirajte nas:
DuPont de Nemours (Luxembourg) S.àr.l.
DuPont Typar® Geosynthetics
L-2984 Luxembourg
Tel. : +352-3666 5779
Faks : +352-3666 5021
www.typargeo.com
[email protected]
TM
Detalji i informacije raspoloživi su na zahtev. Ove informacije u saglasnosti
su sa našim tekućim poznavanjem problematike. Ponuđene su da obezbede
moguće sugestije za vaše primene. Nije im cilj da zamene bilo kakva testiranja
koja vam mogu biti potrebna prilikom utvrđivanja podobnosti naših proizvoda za vaše određene primene. Ove informacije mogu pretrpeti izmene usled
novih saznanja i iskustava. Kako ne možemo predvideti sve moguće varijacije u
stvarnim uslovima korišćenja, DuPont ne daje nikakve garancije, niti preuzima
odgovornost u vezi sa upotrebim ovih informacija. Ništa u ovoj publikaciji ne
može se smatrati licencom pod kojom se radi niti preporukom kršenja patentiranog prava.
L-20117-26 - 07/2013 Copyright © 2013 DuPont. Sva prava zadržana. DuPont Oval Logo, DuPont , The miracles of science i Typar® su registrovane robne marke ili robne marke E. I. du Pont de Nemours and Company ili njenih podružnica.
TM
TM
Download

DUPONTTM TYPAR® SF GEOTEKSTIL