РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ
И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
ШКОЛСКА УПРАВА НОВИ САД
ДРУШТВО НАСТАВНИКА МАТЕМАТИКЕ
ОСНОВНИХ ШКОЛА НОВИ САД
Број: 1/2015
Датум: 26.01.2015.године
21000 НОВИ САД
ОСНОВНИМ ШКОЛАМА
КОЈЕ СУ ДОМАЋИНИ ОПШТИНСКИХ ТАКМИЧЕЊА
ИЗ МАТЕМАТИКЕ
Домаћини општинских такмичења из математике које се изводи 28.02.2015. године по
општинама су:
Општинско такмичење за ученике од петог до осмог разреда за општину Нови Сад
одржаће се по пунктовима како следи:
Пункт I ОШ „Васа Стајић“, Нови Сад, Војводе Книћанина 126, домаћин
учеснице:
1. „Мирослав Антић“ Футог
2. „Михајло Пупин“-Ветерник
3. „Вељко Петровић“- Бегеч
4. „Десанка Максимовић“- Футог
5. „Прва војвођанска бригада“ Нови Сад
6. „Вук Караџић“ Нови Сад
7. „ Марија Трандафил“ Ветерник
8. „Светозар Марковић Тоза“-Нови Сад
Пункт II ОШ „Соња Маринковић“, Нови Сад, Пушкинова 28, домаћин
учеснице:
1. „Жарко Зрењанин“ Нови Сад
2. „Никола Тесла „ Нови Сад
3. „Јожеф Атила“- Нови Сад
4. „Доситеј Обрадовић“ -Нови Сад
5. „Коста Трифковић“- Нови Сад
6. „Вељко Влаховић“- Нови Сад
7. „Милош Црњански“ Нови Сад
8. „Свети Кирило и Методије“ ( приватна школа)
Пункт III ОШ „Бранко Радичевић“, 21000 Нови Сад, ул. Футошка 5 – домаћин
учеснице:
1. „Иво Лола Рибар“ Нови Сад
2. „Алекса Шантић“-Степановићево
3. „Људевит Штур“- Кисач
4. „Душан Радовић“- Нови Сад
5. „Петефи Шандор“- Нови Сад
6. „Ђура Јакшић“- Каћ
7. „Иво Андрић“-Будисава
8. „Свети Сава“-Руменка
9. „Лаза Костић“ - Ковиљ
Пункт IV ОШ „Јован Поповић“ ул. Раваничка број 2 – домаћин
учеснице:
1. „Ђорђе Натошевић“- Нови Сад
2. „23. октобар“-Сремски Карловци
3. „ 22.август“-Буковац
4. „Јован Дучић“- Петроварадин
5. „Јован Јовановић Змај“- Ср. Каменица
6. „Иван Гундулић“- Нови Сад
7. Гимназија „ Јован Јовановић-Змај“- Нови Сад- основци
8. „Ђуро Даничић“, Нови Сад
Због великог броја учесника и других педагошких разлога одвојићемо општинско и
окружно такмичење ученика трећег и четвртог разреда у Новом Саду од такмичења ученика од
петог до осмог разреда (на окружно такмичење не иду учесници трећих разреда).
Из наведених разлога општинско такмичење ученика трећег и четвртог разреда (за
све школе општине Нови Сад) одржаће се у ОШ „Никола Тесла“ Нови Сад, ул. Футошки
пут 25а тел: 479 03 64
Пункт V ОШ „Никола Тесла“, Футошки пут 25а – домаћин
- сви ученици III и IV разреда са подручја општине Нови Сад за
општинско такмичење и IV разред за окружно, пошто III разреди не иду на окружно
Јужнобачки управни округ:
Општина Бач
ОШ „Јан Колар“, 21425 Селенча, Вајанског 1
Општина Бачка Паланка
ОШ „Десанка Максимовић“, 21400 Бачка Паланка, Скојевска 1 А
Општина Бачки Петровац
ОШ „Јан Чајак“, 21470 Бачки Петровац, Сладковићева 2
Општина Бечеј
ОШ „Здравко Гложански“, 21220 Бечеј, Доситејева 4
Општина Беочин
ОШ „Јован Грчић – Миленко“, 21300 Беочин, Милоша Црњанског бб
Општина Врбас
ОШ „Петар Петровић Његош“, Врбас, Палих бораца 34
Општина Жабаљ
ОШ „Mилош Црњански“ Жабаљ, Трг Светог Саве 4
Општина Србобран
ОШ „Вук Караџић“, 21480 Србобран, Хајдук Вељка бб
Општина Темерин
ОШ „Петар Кочић“, 21235 Темерин,
Општина Тител
ОШ „Исидора Секулић“, Шајкаш, Петра Драпшина 56
Сремски управни округ, домаћини такмичења су:
Општина Инђија
ОШ „Душан Јерковић“, 22320 Инђија, Душана Јерковића 1
Општина Ириг
ОШ „Доситеј Обрадовић“,Ириг, Змај Јовина 61
Општина Пећинци
ОШ „Душан Јерковић Уча“ Шимановци, Трг Светог Николаја 18
Општина Рума
ОШ „Душан Јерковић“, 22400 Рума, Главна улица 69
Општина Сремска Митровица
ОШ „Јован Поповић“, 22000 Сремска Митровица, П. Прерадовић 51
Општина Стара Пазова
ОШ „Бошко Палковљевић – Пинки“, 22300 Стара Пазова, Вука Караџића 4
Општина Шид
ОШ „ Бранко Радичевић“, 22240 Шид, Петра Кочића бб
Сви термини такмичења као и упутство о организовању такмичења и смотри ученика
основне и средње школе објављени су у листу „Просветни преглед“.
Такмичење ученика основних школа из математике изводи се по распореду:
Школско такмичење
Општинско такмичење
Окружно такмичење
Државно такмичење
Српска математичка олимпијада
Јуниорска балканска олимпијада
31.01.2015.
28.02.2015.
28.03.2015.
26.04.2015.
23.05.2015.
2015.
Пријаве за општинско такмичење послати школи домаћину најкасније до 20.02.2015.
године. У прилогу овог маил-а је документ (obrazac opstinsko takmicenje 2015.xls)
Школе учеснице такмичења на општинско такмичење упућују ученике који су на
школском такмичењу освојили прво, друго или треће место, с тим што укупан број
такмичара једне школе не би смео да премаши укупан број одељења школе из којих су
такмичари.
Члан 5. став 2. Правилника о такмичењима ученика
Школе обезбеђују довољан број наставника (чланова комисија) у складу са бројем
ученика које упућују на такмичење (до 5 ученика – један наставник - учитељ).
Школе, домаћини такмичења дужне су поднети кратке писмене извештаје у року од 5
дана по изведеном такмичењу на e-mail: [email protected]
Табеле о резултатима достављају се по разредима и бодовима на e-mail:
[email protected]
Школе (домаћини такмичења) добиће благовремено задатке од Друштва
математичара Србије и само се први коверат сме отворити а остала два се отварају
комисијски на дан такмичења.
Пратиоцима је потребно скренути пажњу на озбиљност задатка који им је поверен
(чување деце) а наставницима на обавези учешћа у раду стручних комисија.
____________________________
Председник Друштва
Александра Милошевић
____________________________
Начелник
Петар Виђикант
Download

Домаћини општинских такмичења из математике које се изводи