САВЕЗ УЧИТЕЉА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
XXIV САБОР УЧИТЕЉА СРБИЈЕ
5. и 6. јун 2010. године
СПИСАК ОДАБРАНИХ РАДОВА
1.
2.
3.
ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Назив рада
Аутор/и
Гордана Гајин Цветкоски
''УЧЕЊЕ НА ДАЉИНУ''
ОШ “Исидора Секулић” Панчево
Сташа Марић
''ЖЕЛИМО ДА НАСТАВИМО ОВАКО
ОШ ''Стеван Јаковљевић'' Параћин
ЗАЈЕДНО ИЛИ ПОРЕД ВАС''
Зорица Милојковић, Наташа Богдановић
“ШКОЛА И ЗА ОНЕ ИЗ ЗАДЊЕ КЛУПЕ“
ОШ „Ј.Ј.Змај“, Алексиначки Рудник
ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ
Назив рада
1.
''ПРИСВОЈНИ ПРИДЕВИ''
2.
''БАЈКА О РИБАРУ И РИБИЦИ''
3.
''СЕДАМ ПРУТОВА''
4.
''ОБЈЕКАТ''
5.
„АНДЕРСЕНОВЕ И ДРУГЕ БАЈКЕ“
6.
''НЕБЕСКА РЕКА'' ГРЗДАНА ОЛУЈИЋ
7.
''НАРОДНЕ БАСНЕ''
8.
9.
''ЕЛЕКТРОНСКИ БУКВАР У НАСТАВИ
ПОЧЕТНОГ ЧИТАЊА И ПИСАЊА''
''НАРОДНЕ УМОТВОРИНЕ''
10.
''КАНОВА АВАНТУРА – РАЗЛОМЦИ''
11.
''РЕШАВАЊЕ ЗАДАТАКА ПОМОЋУ
ЈЕДНАЧИНА''
„МАТЕМАТИКА“ – ПОНАВЉАЊЕ
12.
14.
''ИНТЕРАКТИВНИ СОФТВЕР У
НАСТАВИ МАТЕМАТИКЕ''
''МЕРЕЊЕ ДУЖИНЕ''
15.
''ОСНОВНА СВОЈСТВА ЗЕМЉИШТА''
16.
''ДОМАЋЕ ЖИВОТИЊЕ''
17.
''ТРАГОВИ ПРОШЛОСТИ''
13.
Аутор/и
Славица Првуловић, Горан Петровић,
Татјана Бошковић, Дијана Дикулић
ОШ ''Митрополит Михаило'' Сокобања
Татјана Поповић
ОШ ''Јанко Веселиновић'' Шабац
Маниташевић Марина, Томић Бојан
ОШ ''Владислав Савић Јан'' Крушевац
Божана Јеверичић,
ОШ“Душан Јерковић“ Ужице
Хелена Вучић, Мелита Величковић
ОШ ,,Љубица Радосављевић Нада” Зајечар
Жељана Радојичић Лукић, Катарина Чарапић
ОШ ''Милан Ракић'' Мионица
Дејана Ковачевић
ОШ ''Чибуковачки партизани'' Краљево
Александра Станковић
ОШ ,,Браћа Рибар” Доња Борина
Биљана Ракита
ОШ ''Стеван Книћанин'' Книћанин
Снежана и Слађана Ковач
ОШ ''20. Октобар '' Врбас
Миланка Чабрило
ОШ ''Свети Сава'' Младеновац
Живка Радисављевић
ОШ „Ђура Јакшић“ Параћин
мр Душан Станковић
ОШ ,,Браћа Рибар” Доња Борина
Весна Лазаревић
ОШ ''Боривоје Ж. Милојевић'' Крупањ
Витеза Калчић, Милица Вујисић, Сузана
Стојановић, Валентина Грбић
ОШ ''Драгиша Михаиловић'' Крагујевац
Наташа Симуновић
ОШ ''Ђура Даничић'' Београд
Мирјана Миленковић, Славица Спасић,
Игор Радосављевић
ОШ ''Бранко Радичевић'' Крушевац
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Наташа Вуковић, Зорана Николић,
Горан Младеновић
''ПРВИ СРПСКИ УСТАНАК''
ОШ ''Др Јован Цвијић'' Смедерево
Мирјана Бановић
''ЦАРСТВА ЖИВИХ БИЋА''
ОШ,, Предраг Кожић '' Дубовац
Гордана Гајин Цветкоски
''МОЈА ДОМОВИНА СРБИЈА''
ОШ “Исидора Секулић”, Панчево
Нада Цанић, Лидија Вукашиновић
''СРПСКА ДРЖАВА У СРЕДЊЕМ ВЕКУ''
ОШ „Владислав Савић Јан“ Паруновац
Дејан Цакић
''СТАНОВНИШТВО СРБИЈЕ''
ОШ ''Стојан Љубић'' Косанчић
''РЕТКЕ И УГОЖЕНЕ БИЉКЕ И Милена Гмијовић
ОШ „Здравко Гложански“ Бечеј
ЖИВОТИЊЕ''
Бошко Аралица
''КВИЗ – ПРИРОДА И ДРУШТВО''
ОШ ''Коста Стаменковић'' Српски Милетић
Емина Станковић
''СРБИЈА У ДОБА НЕМАЊИЋА''
ОШ ''Ђура Јакшић'' Параћин
Лела Зековић „Иван Вушовић“ Ражањ
Горица Голубовић, Јасмина Марковић
''ПРИРОДНА БОГАТСТВА СРБИЈЕ''
ОШ ''Ј.Ј.Змај“-Ал. Рудник
Снежана Живковић, Мирјана Перић, Зоран Илић
''ЛУТКА ИЗ ШКОЛСКОГ КУТКА''
ОШ „Петар Тасић“ Лесковац
Татјана Чолић, Милена Драгојевић
''ЛИКОВНИ ДИКТАТ''
ОШ ''Вук Караџић'' Шабац
''МАПЕ УМА И ЗАГОНЕТНЕ ПРИЧЕ У Татјана Чолић, Милена Драгојевић
ОШ ''Вук Караџић'' Шабац
НАСТАВИ ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ''
Мр Гордана Илић, Снежана Радивојша
''ЧАРОБНИ СВЕТ МУЗИКЕ''
ОШ „Ђуро Стругар“ Нови Београд
Звездан Тадић, Славиша Павловић
''АКТИВАН ОДМОР – МИКРОПАУЗА''
ОШ ''Петар Тасић'' Лешница
Александра Лазић, Снежана Радовановић, Ивана
,,ВЕЖБАЈ ДА БИ БИО ЛЕП И ЗДРАВ'' –
ИГРЕ СА ЕЛЕМЕНТИМА КОРЕКТИВНИХ Матовић,
ОШ „Душана Јерковић“ Банатски Карловац
ВЕЖБИ
САВРЕМЕНИ НАЧИНИ ПЛАНИРАЊА
Назив рада
Аутор/и
Јадранка Добријевић, Александра Радановић,
Биљана Јованов
''НАСТАВНИ ДАН – ШУМА''
ОШ „Др. Јован Цвијић“ Зрењанин
Славица Поповић, Радмила Стојићевић
ТЕМАТСКИ ДАНИ ''ЧИВИЈАДА''
ОШ ''Ната Јеличић'' Шабац
Славица Поповић, Радмила Стојићевић
ИЗВАНУЧИОНИЧКА НАСТАВА
ОШ ''Ната Јеличић'' Шабац
Славица Гомилановић
''ИЗГУБЉЕНО ПИЛЕ''
ОШ „Ђура Јакшић“ Орешковица
Драгица Ћосић
''ЈЕСЕЊА ЧАРОЛИЈА''
ОШ „Јеврем Обреновић“ Шабац
Невена Перић
''КВИЗ ЗА КРАЈ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ''
ОШ „Димитрије Давидовић“ Смедерево
Весна Миленковић, Снежана Миловановић,
Ивана Кованџић
''У СУСРЕТ ПРОЛЕЋУ''
ОШ „Јован Поповић“ Крушевац
Славица Тутулић, Мирјана Аћимовић,
Саша Јевтић
''ОПРЕЗ У САОБРАЋАЈУ''
ОШ „Драгомир Марковић“ Крушевац
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Слaвица Лукић
ОШ „Радоје Домановић“ Крагујевац
Смиља Миленковић
„ПРИЧА О РАКУ КРОЈАЧУ“
ОШ „Стеван Книћанин“ Книћанин
Зорица Милојковић, Виолета Ђорђевић
''ВОДА''- тематско планирање
ОШ ''Ј.Ј.Змај'' Алексиначки Рудник
ТЕМАТСКИ ДАН „ЗЕЛЕНЕ ПАТРОЛЕ ЗА Ивана Благојевић, Светлана Лабан,
Марија Пашић
ПАЖЊУ ВАС МОЛЕ“
ОШ „Страхиња Поповић“, Дворане
Снежана Милојковић, Јасмина Стојковић,
„БИЋЕ ПРЕДМЕТ – ИМЕНИЦА;
Анђелка Стојшић
РЕЧ ПО РЕЧ РЕЧЕНИЦА“
ОШ „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште
Снежана Милојковић, Јасмина Стојковић,
Анђелка Стојшић
„ОТПАД КОЈИ ПУТУЈЕ ПЛАНЕТОМ“
ОШ „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште
Снежана Милевић
ОШ „21.октобар“ Крагујевац
''ДОМАЋЕ ЖИВОТИЊЕ''
Љиљана Павловић
ОШ „Мирко Јовановић“ Крагујевац
Слађана Рашић, Мома Пауновић, Светлана
Пауновић
''МОЈ КУЋНИ ЉУБИМАЦ''
ОШ „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште
Јасмина Димитријевић
''ШАРЕНОРЕПА''-Тематско планирање
ОШ „Свети Сава“, Крагујевац
Весна Лазаревић
''БАЈКА О ЛАБУДУ''
ОШ ''Боривоје Ж. Милојевић'' Крупањ
Тања Глигоријевић, Бригита Ђорђевић, Весна
Богдановић
''ОРИЈЕНТАЦИЈА У ВРЕМЕНУ''
ОШ ''Митрополит Михаило'' Сокобања
Анђица Милановић, Споменка Лукић, Слађана
Стојковић, Славиша Петровић
''ВОДА''
ОШ ''Ј.Ј.Змај'' Алексиначки Рудник, Алексинац
„АМБИЈЕНТАЛНА НАСТАВА“
ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ
Назив рада
Аутор/и
Јасенка Рачић
''МОЈА МАШТА МОЖЕ СВАШТА''
ОШ ''Вук Караџић'' Нови Сад
Миланка Павловић
''ЕКО НЕДЕЉА У ШКОЛАМА
ОШ “Мито Игумановић“Косјерић
КОСЈЕРИЋА''
Жељка Бојић
''КОНКУРС ЗА ДИГИТАЛНУ
ОШ ''Јанко Веселиновић'' Шабац
ФОТОГРАФИЈУ – МОЈЕ ОМИЉЕНО
МЕСТО У ГРАДУ''
Звездан Тадић, Славиша Павловић
''ДЕЧЈА НЕДЕЉА''
ОШ ''Петар Тасић'' Лешница
''САЧУВАЈМО ОКОЛИНУ КРОЗ РЕЧИ, Катарина Живковић
ОШ ''Милан Ракић'' Мионица
ИГРУ, СТВАРАЛАШТВО''
Снежана Марковић, Весна Миленковић,
''ЕКО ДАН''
ОШ ,,Јован Поповић'' Крушевац
Оливера Павков, Александра Јенча,
Јелена Враговић Цветковић,
''ОД ПОЧЕТКА БЕЗ НАСИЉА''
ОШ „Јован Стерија Поповић“ Вршац
Љубомир Максимовић,
Зоран Поповић, Владо Столић
''ИЗЛЕТ У СЛОБОДУ''
ОШ „Краљ Милутин“ Грачаница
Даниела Пејчић
''МАЛИ СТВАРАОЦИ ВЕЛИКОГ СРЦА''
ОШ „Стеван Мокрањац“ Кобишница
10.
''ЧИТАЛАЧКА ЗНАЧКА''
11.
''РАД НОВИНАРСКЕ СЕКЦИЈЕ''
12.
''ЖУТИ ИЗЛЕТ''
13.
15.
''БАШТА И ПОВРЋЕ СА СВОЈОМ
МОРФОЛОШКОМ СТРУКТУРОМ''
''КАКО СМО ЗАКОРАЧИЛИ У СВОЈУ
ВИЗИЈУ''
'''БЕЗБЕДНОСТ ДЕЦЕ НА ИНТЕРНЕТУ''
16.
„ПОПЛАВЕ У ЗАЈЕЧАРУ“
17.
„УСВОЈИ ПОТОК“
18.
''ЕКО БОНТОН''
19.
''СВЕТОСАВСКИ ПРОГРАМ''
20.
''ВРШЊАЧКИ ТИМ ШКОЛЕ У
ПРОЈЕКТУ ''ШКОЛА БЕЗ НАСИЉА''
21.
„ШАТРО, ТРАЖИМ ПРИЈАТЕЉА“
22.
23.
ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК – иновативни
модел организације ваннаставних
активности
''ЛИТЕРАРНО КУЛИНАРЕЊЕ''
24.
„ЧУЛА“
25.
''РАСТИМО ЗАЈЕДНО''
14.
Снежана Радивојша,
ОШ „Ђуро Стругар“ Нови Београд
Александра Нађ, Љубица Њаради
ОШ „Петро Кузмјак“ Руски Крстур
Душица Тодоровић
ОШ ''14. октобар'' Барич
Душица Тодоровић
ОШ ''14. октобар'' Барич
Вијера Томан
ОШ '''Бранко Радичевић'' Бољевци
Наташа Николић-Гајић
ОШ ''Краљ Александар I'' Пожаревац
Анка Рашић
ОШ „Љубица Радосављевић Нада“, Зајечар
Јелена Миленовић, Ирена Мишић, Марина
Радосављевић
ОШ „Митрополит Михаило'' Сокобања
Ана Гавриловић
ОШ ''Светозар Марковић'' Лесковац
Миланка Чабрило
ОШ ''Свети Сава'' Младеновац
Славица Атанацковић
Милена Милићевић, Невена Шимшић
ОШ ''Драгиша Луковић Шпанац'' Крагујевац
Снежана Алексић
ОШ „Радојка Лакић“, Београд
Милан Трајковић
ОШ „Стеван Јаковљевић“ Параћин
Ана Гавриловић
ОШ „ Светозар Марковић“ Лесковац
Оливера Чекић, Гордана Јанковић
ОШ“Илија Милосављевић“ Колари
Верица Грујчић
ОШ ''Браћа Стефановић'' Неузина
СЕОСКО ШКОЛСТВО
2.
Назив рада
СЕОСКО ШКОЛСТВО ОПШТИНЕ
АЛЕКСИНАЦ
''УЧИМО ЗАЈЕДНО''
3.
АКТИВНА НАСТАВА У
КОМБИНОВАНОМ ОДЕЉЕЊУ
1.
4.
''СВЕТИ САВА У НЕПОДЕЉЕНОЈ
ШКОЛИ''
5.
''ПРИРОДНА ЖИВОТНА СТАНИШТА''
6.
''ИЗ ЖИВОТА МАЛЕ ШКОЛЕ''
Аутор/и
Маја Момировић
ОШ '''Бранко Радичевић'' Брестовац
Јасмина и Дејан Петровић
ОШ ''Доситеј Обрадовић'' Свође
Пауновић Светлана, Станковић Милена
ОШ ''Иво Лола Рибар'',
Велико Градиште, подручно одељење Кусиће
Пауновић Мома,
подручно одељење Тополовник
Гордана Јанковић
ОШ „Илија Милосављевић Коларац“ Колари
Миланка Павловић
ОШ “Мито Игумановић“ Косјерић
V СМОТРА СТВАРАЛАШТВА УЧЕНИКА И УЧИТЕЉА
У ИЗБОРНИМ ПРЕДМЕТИМА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ
НАРОДНА ТРАДИЦИЈА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Назив рада
''СВЕ, СВЕ АЛИ ЗАНАТ''
Аутор/и
Љиљана Вукојевић
ОШ „Карађорђе“ Старо Село
Снежана Поповић,
''У СУСРЕТ ВАСКРСУ''
ОШ „Вук Караџић“ Шабац
''ВЕЗЕНО ЈАСТУЧЕ – УКРАС РУСИНСКЕ Ана Винаји, Љубица Њаради
ОШ „Петро Кузмјак“ Руски Крстур
КУЋЕ''
Јелка Маринковић, Смиља Младеновић, Слађана
Петровић, Биљана Ракита, Бранка Ћурчић,
„ЗДРАВА ХРАНА КРОЗ ТРАДИЦИЈУ“
Милена Станојковић
ОШ „Стеван Книћанин“, Книћанин
''ЈАВНИ ЧАС НАРОДНЕ ТРАДИЦИЈЕ – Виолета Давидовић, Гордана Кљајић,
Радица Томић, Драган Ћулафић
ВАШАР''
ОШ ''Аца Алексић'' Александровац
Марица Николић, Ивана Благојевић, Жељка
Радојичић Лукић
ПУТ „ДЕЧЈЕГ ВАСКРШЊЕГ САБОРА“
Друштво учитеља Крушевац
ОД МИОНИЦЕ ДО КРУШЕВЦА
Друштво учитеља Мионица
Снежана Милошевић, Катица Максимовић
Јелена Димитријевић
ШКОЛСКА ПРИРЕДБА ''ПОСЕЛО''
ОШ ''Драгиша Луковић Шпанац'' Крагујевац
ОД ИГРАЧКЕ ДО РАЧУНАРА
1.
Назив рада
''ПРАВЉЕЊЕ ДИГИТАЛНОГ ФИЛМА''
2.
''WINDOWS LIVE SPACES''
3.
''МУЛТИМЕДИЈАЛНА БАСНАРИЦА''
Аутор/и
Жељка Бојић
ОШ ''Јанко Веселиновић'' Шабац
Жељка Бојић
ОШ ''Јанко Веселиновић'' Шабац
Горан Радивојевић
ОШ “Михајло Пупин”, Земун
ЧУВАРИ ПРИРОДЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Назив рада
''ЕНЕРГИЈУ ШТЕДИ, ОКОЛИНУ
САЧУВАЈ''
Аутор/и
Тања Динић, Зденка Миливијевић,
Валентина Бошковић
ОШ ''Митрополит Михаило'' Сокобања
''ЕКОЛОШКЕ
РАДИОНИЦЕ
поводом Анита Перић
Светског дана заштите животне средине'' ОШ ''Деспот Стефан'' Горњи Степош
Снежана Алексић
''ПРАВЉЕЊЕ РЕЦИКЛИРАНОГ
ОШ ''Радојка Лакић'' Београд
ПАПИРА''
Снежана Алексић
''КАКО ДА ОПЕРЕМО ПРЉАВУ ВОДУ''
ОШ ''Радојка Лакић'' Београд
Ирена Лазаревић, Живка Илић, Нада Турчиновић
''ВЕНАЦ ОД ЦВЕЋА''
ОШ „Душан Јерковић“ Рума
Милена Гмијовић
''СМАЊИМО ОТПАД, ЧУВАЈМО
ОШ „Здравко Гложански“ Бечеј
ПРИРОДУ – РЕЦИКЛИРАЈМО!''
ЛЕПО ПИСАЊЕ
1.
Назив рада
''ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ ЛЕПО ПИСАЊЕ У
ОСНОВНОЈ ШКОЛИ''
Аутор/и
Вера Стојшић – Гашпаровски
ОШ „Јован Јовановић Змај“ Сремска Каменица
ВЕРСКА НАСТАВА
1.
Назив рада
''МОЗАИК ИДЕЈА И СТВАРАЛАШТВА''
2.
''ПРАЗНУЈЕМО ВАСКРСЕЊЕ''
Аутор/и
Милан Величковић, Драгица Гошић
ОШ ''Боривоје Ж. Милојевић'' Крупањ
Николић Данијела, Мр Милосављевић Ђукић
Татјана,
ОШ „Вук Караџић“ Неготин
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
Назив рада
''ДЕЧЈА ПРАВА''
1.
Аутор/и
Снежана Ђокић
ОШ ''Ђура Јакшић'' Параћин
ИЗЛОЖБА
1.
2.
3.
4.
Назив рада
Аутор/и
1. Збирка наставних листића за први и Александра Раданоић, Биљана Јованов
ОШ ''Др Јован Цвијић'' Зрењанин
други разред
2. Дечје ликовно стваралаштво
3. Литерарно стваралаштво
Славица Атанацковић, Љиљана Мијајловић,
Славица Весовић – Васовић, Јелена Ракић
Изложба лутака
ОШ ''Драгиша Луковић Шпанац'' Крагујевац
Милена Гмијовић
''Моја лутка''
ОШ ''Здравко Гложански'' Бечеј
Ивана Обрадовић
''Васкршња играријада''
ОШ „Влада Аксентијевић“ Београд
НАПОМЕНА: Учесници који су одабрани по Конкурсу, који имају и пријављену
изложбу ће такође имати могућност излагања радова на изложби.
Download

XXIV САБОР УЧИТЕЉА СРБИЈЕ - Савез учитеља Републике