„„Е
Е--ГГИ
ИМ
МН
НА
АЗ
ЗИ
ИЈЈА
А””
21000 – Нови Сад, Србија
ул. Радничка бр. 20
Тел./Факс: +(381-21)-477-822-0
Ел. пошта: [email protected]
www.e-gimnazija.org
ПРОФЕСОРИ
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
ОПИС
E - пошта
Бориша Кузељевић
Математика
[email protected]
2.
Вукосава Доби
Географија
[email protected]
3.
Јелена Митић
[email protected]
4.
Снежана Мушицки
Физичко
васпитање
Српски језик
5.
Мирослав Јаћимовић
Историја
[email protected]
6.
Кристина Стрнад
Биологија
[email protected]
7.
Крчмар Наташа
Хемија
[email protected]
8.
Петар Виђикант
Физика
[email protected]
9.
Јелена Рајлић
Енглески језик
[email protected]
10.
Мирјана Зарифовић
Немачки језик
[email protected]
11.
Драгана Латиновић
Ликовна култура
[email protected]
12.
Небојша Јовановић
[email protected]
13.
Маја Мирановић
Рачунарство и
информатика
Латински језик
14.
Жарко Мушицки
Музичка култура [email protected]
15.
Миленко Јовановић
Директор
[email protected]
16.
Катица Јовановић
Руски језик
[email protected]
17.
Александра Бајац
Педагог
[email protected]
18.
Aнђелка Нинковић
Помоћник
директора
[email protected]
Редни
Број
1.
[email protected]
[email protected]
Download

„Е-ГИМНАЗИЈА”