„„Е
Е--ГГИ
ИМ
МН
НА
АЗ
ЗИ
ИЈЈА
А””
21000 – Нови Сад, Србија
ул. Радничка бр. 20
Тел./Факс: +(381-21)-477-822-0
Ел. пошта: [email protected]
www.e-gimnazija.org
УПИС У I РАЗРЕД – 2012/2013.
РЕДОВНО ШКОЛОВАЊЕ
Општи услови за упис у гимназију
За редовне ученике школе могу да конкуришу кандидати који су завршили основну школу
и који су рођени после 31. августа 1995. године. Испуњавање општих услова кандидати
доказују оригиналним сведочанствима о завршеној основној школи и изводом из матичне
књиге рођених.
Посебни услови за упис
За упис је потребан минималан успех на малој матури без обзира на број бодова из
предмета у току школовања. Школа не уписује ученике који имају оцене 1 или 2 из
владања.
За упис у гимназију није потребно подносити потврду о испуњавању здравствених услова.
Документа за упис
Пријава за упис
Оригинално сведочанство о завршеној основној школи,
Извод из матичне књиге рођених (може бити старије од шест месеци)
Школарина
за "Е-Гимназију" износи: 1200е за једну школску годину. Могућност плаћања на
рате. У школарину је урачунато следеће:
-
лаптоп рачунар
пријава уписа
осигурање ученика
осигурање имовине школе
стручна литература, брошуре и наставни материјал у папирном и ел. облику
настава за целу школску годину
настава физичког васпитања (теретана, пливање, клизање, кулгање ...)
сведочанства
школско обезбеђење
одржавање опреме и простора
Плаћање школарине је у динарској противвредности, према средњем курсу НБС на дан
уплате.*
У цену је наведен лаптоп који ученику остаје у власништву на крају школовања и користи
се као едукативно средство.
*Напомена: У школарину нису урачунати уџбеници које ученици сами купују и екскурзије
које нису обавезне.
Download

„Е-ГИМНАЗИЈА”