PRIVREDNA
KOMORA
CRNE GORE
Sastanka predsjednika privrednih komora područja bivše Jugoslavije
MULTILATERALNI SASTANCI PRIVREDNIKA
Ljubljana, 6. septembar 2013. godine
PREDSTAVNICI CRNOGORSKE PRIVREDNE DELEGACIJE
Br
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Kompanija/Institucija
PRIVREDNA KOMORA CRNE GORE
Novaka Miloševa 29/II, Podgorica
Tel:+382 20 231 006; Fax:+382 20 230 493
E-mail: [email protected]; [email protected]
Web: www.privrednakomora.me
BEKOM-CO DOO
Bliškovo bb, Bijelo Polje
Tel: +382 69 448933; +382 69 288 069; Fax : +382 50 487 045
E-mail: [email protected]
BOOSTER DOO
Dvorište bb, Nikšić
Tel: +382 68 014 063; 40 731 201; Fax: +382 78 109 960
E-mail: [email protected]; Web: www.booster-cg.me
CIKOM DOO
Dalmatinska 78, Podgorica
Tel: +382 20 21 81 81, +382 20 21 81 83
Fax: +382 20 21 81 82
E-mail: [email protected], [email protected]; Web: www.cikom.com
CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM AD
Bulevar Sv. Petra Cetinjskog 18, Podgorica
Tel. +382 20 407 604, Mob. +382 67 512 500, +382 67 506 607;
Fax. +382 20 241 616; +382 407 665
E-mail: [email protected]; [email protected];
[email protected]; Web: www.cges.me
ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE
Vuka Karadžića 2, Nikšić
Tel : +382 20 408 410
E-mail: [email protected]; Web: www.epcg.co.me
Predstavnik
Velimir Mijušković
Predsjednik
Djelatnost
Interes za saradnju
Ksenija Đukanović
Samostalni savjetnik, Sektor za ekonomske odnose sa inostranstvom
Predrag Kljajević
Drvna industrija i šumarstvo
Kontakt sa prodavcima polovne
Suvlasnik
opreme – mobilni guljač kore
trupaca.
Petar Kljajević
Kontakt sa proizvođačima opreme
Direktor
za proizvodnju briketa i peleta
Aleksandar Minić
Proizvodnja privrednog
Izvršni direktor
eksploziva
Nenad Vraneš
Izvršni direktor
Kompanija za informatički
inženjering i konsalting, usluge i
robeu oblasti informacionih i
komunikacionih tehnologija
Dragan Laketić
Predsjednik Odbora direktora
Operator prenosa električne
energije
Ljubo Knežević
Izvršni direktor
Igor Popović
Specijalista za koordinaciju
projekata
Kompanije koje se bave
proizvodnjom visokonaponske
opreme i uređaja, kompanije koje
pružaju usluge konsaltinga u
oblasti informacionih tehnologija i
telekomunikacija.
Elektroenergetska kompanija
koja se bavi proizvodnjom,
distribucijom i snabdijevanjem
električnom energijom.
1
7.
FABRIKA VODE LIPOVO
SOKOJA 57, Podgorica
Goran Rakočević
Izvršni direktor
Fabrika vode
Susreti sa predstavnicima vode
RADENSKE, KOLINSKE i
FRUCTALA
Stanko Zloković
Predsjednik Odbora direktora
Remont brodova
- Brodarska kompanija
- Proizvođači jahti
- Proizvođači aparata za varenje
- Metalna- održavanje dizalica
Pružanje usluga u pomorskom
saobraćaju, međunarodna
špedicija, kontejnerska logistika
Saradnja sa firmama koje se bave
uvozom/izvozom u/iz Crne Gore
Tel: +382 20 867 571; Fax: +382 20 867 573;
E-mail: [email protected]; Web: www.aquamonta.com
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
JADRANSKO BRODOGRADILIŠTE AD BIJELA
85343 Bijela
Tel: +382 31 353 501; Fax: +382 31 353 502
E-mail: [email protected]; [email protected];
[email protected]; Web: www.asybijela.com
JADROAGENT BAR DOO
Obala 13. jula 2, Bar
Tel:+382 30 311 342; Fax:+382 30 312 342
E-mail: [email protected];
Web:www.jadroagentbar.com
JP AERODROMI CRNE GORE
Aerodrom Podgorica, Podgorica
Tel: +382 20 444 222; Fax: +382 20 444 221
E-mail: [email protected]; [email protected]
Web: www.montenegroairports.com
KOMBINAT ALUMINIJUMA PODGORICA
KAP
Dajbabe, bb, Podgorica
Tel: + 382 20 644 234; Mob: +382 67 826 200
E-mail: [email protected]; www. kap.me
KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE SMATSA DOO
BEOGRAD
Bulevar Save Kovačevića 101 Podgorica
Tel:+382 69 360 194; Fax:+382 20 620 859
E-mail: [email protected];
LISINA DOO
Podgorički put b.b., Nikšić;
Tel: +382 40 251 247; Fax:+382 40 251 249;
E-mail: [email protected]; Web: www.lisina.me
LUČKA UPRAVA CRNE GORE
Muo-Peluzica 1, Kotor
Tel: +382 69 104 333; 32 325 414; Fax: +382 32 325 406
E-mail: [email protected]; Web: www.luckauprava.me
Petar Tušup
Izvršni direktor
Vojo Banović
Izvršni direktor
Milovan Đuričković
Direktor
Avio saobraćaj
Nebojša Dožić
Izvršni direktor
Proizvodnja i prerada
aluminijuma
Šemsudin Redžepagić
Načelnik TKL Podgorica
Kontrola letenja Crne Gore
Dragoje Adžić
Vlasnik
Izrada i montaža LKV (laki krovni
vezači)
Saradnja sa preduzećima iz
građevine i trgovine
Mladen Lučić
Direktor
Lučka uprava je organ koji vrši
poslove uprave i sa njima
povezaneposlove koji se odnose
na luke od nacionalnog značaja:
briga o izgradnji, rekonstrukciji,
održavanju, upravljanju, zaštiti i
unapređenju luka.
Saradnja sa Lučkim upravama
zemalja bivše Jugoslavije i
preduzećima iz okvira pomorske
privrede
IMPOL SEVAL SLOVENIJA
2
15. LUKA BAR AD
Obala 13 jula bb, Bar
Tel: +382 30 300 400; Fax: +382 30 300 402
E-mail: [email protected]; [email protected];
[email protected] ; Web: www.lukabar.me
16. MARTEX DOO
Jabučka bb, Cetinje
Tel: +382 41 232 399; Fax: +382 41 230 891
E-mail: [email protected]; [email protected]
Web: www.martex.co.me;
17. MEGAPROMET DOO
Tržni centar bb, Budva
Tel: + 382 69 021 278; Fax: +382 33 451 818
E-mail: [email protected];
18. MI RAI GROUP DOO
Kočani bb, Nikšić
Tel:+382 40 257 091; +382 68 800 066; Fax:+382 40 257 097
E-mail: [email protected];
Web: www.mirai-montenegro.com
19. MONTENEGRO BONUS DOO
Donje Polje bb, Cetinje
Tel:+382 41 230 260; Fax:+382 41 230 271
E-mail: [email protected];
[email protected] ;
Web: www.montenegrobonus.me
20. NALL INTERNATIONAL DOO
Ulica SKOJ-a 87 (bivša fabrika Elastik), Podgorica
Tel: +382 20 280 030; 67 236 000; Fax: +382 20 280 331
E-mail: [email protected]; Web: www.nall-international.com
21. NJOGO DOO
Čokrlije bb, Bijelo Polje
Tel: +382 63 229601; Fax: +382 50 487 045; E-mail: [email protected]
22. PORESKA UPRAVA CRNE GORE
Bulevar Šarla De Gola 2, Podgorica
Tel: +382 20 658 063; Fax: +382 20 448 234
E-mail: [email protected]; Web: www.poreskauprava.gov.me
Slobo Pajović
Izvršni direktor
Pretovar i skladištenje tereta
Predrag Ivanović
Predsjednik Odbora direktora
Vesna Mihaljević
Sekretar
Marko Martinović
Izvršni direktor
Trgovina, proizvodnja
suhomesnatih proizvoda
Samostalni obilazak pojedinih firmi
iz sektora mesne industrije
Miodrag Mitrović
Izvršni direktor
Trgovina na veliko i malo
prehrambenim proizvodima i
kućnim potrebštinama
Branko Mićković
Izvršni direktor
Proizvodnja namještaja i
opremanje enterijera. Interes za
investiciono bankarstvo, ulaganja
u mala i srednja preduzeca,
ulaganja u infrastrukturu,
turizam, finansiranje
Skladištenje distribucija i promet
nafte i naftnih derivata
Interes za saradnju s firmama koje
se bave proizvodnjom i
veleprodajom prehrambenih
proizvoda
Interes da sastancima prisustvuju
sljedeće slovenačke kompanije:
SODIMEX DOO, ADLES DOO,
BREST POHISTVO DOO, MOBA
DOO
Aleksandar Kašćelan
Izvršni direktor
PETROL
IMPOL SEVAL SLOVENIJA
Darko Uskoković
Predsjednik Odbora direktora
Jovan Lekić
Izvršni direktor
Uvoz i distribucija hemije i hrane
Branislav Kljajević
Vlasnik
Drvna industrija i šumarstvo
Milan Lakićević
Direktor
Državni organ nadležan za
poslove poreske administracije
Interes za saradnju sa
preduzećima iz oblasti trgovine
robom široke potrošnje (kozmetički
proizvodi, hrana i hemija)
Turističke agencije u svojstvu
promocije i ponude hotel resorta
Ruža Vjetrova
Kontakt sa prodavcima polovne
opreme za izvođenje radova u
šumarstvu – šumskog traktora
3
23. RALEX RRB
Đoka Miraševića 17, Podgorica
Tel: +382 20 265 136; 69 013 136; Fax: +382 20 268 453
E-mail: [email protected]
24. RUDNIK UGLJA AD PLJEVLJA
Velimira Jakića 6, Pljevlja
Tel:+382 52 321 781; Fax:+382 52 300 129
E-mail: [email protected]; [email protected]
Web: www.rupv.me
25. ŠIK LIM DOO
III Sandžačke 60, Bijelo Polje
Tel: +382 69 336886; Fax: +382 20 860 590
E-mail: [email protected]
26. STADION DOO
Put R. Ivanovića bb, Podgorica
Tel:+382 20 622 570; Fax:+382 20 622 568
E-mail: [email protected];
Web: www.stadion-doo.co.me
27. VELETEX DOO
Cijevna bb, Golubovci, Podgorica
Tel/Fax:+ 382 20 606 260; +382 20 606 270
E-mail: [email protected]; [email protected];
[email protected]
Web: www.veletex.com
Radoman Burić
Direktor
Vuk Roćen
Izvršni direktor
Zoran Gospić
Predsjednik Odbora direktora
Miloš Vojinović
Predsjednik Upravnog odbora
Trgovina na malo i veliko
neprehrambenim proizvodima i
posredovanje u izvođenju
zanatsko građevinskih radova
Vađenje i briketiranje uglja
Šumarstvo i drvna industrija
Vojin Žugić
Izvršni direktor
Trgovina na veliko,
građevinarstvo, konsalting
Vlastimir Golubović
Predsjednik kompanije
Trgovina i turizam, vrtni centar
Kalia
Miloš Golubović
Izvršni direktor
Đorđije Marković
Direktor sektora „Kalia”
28. VOLI DOO
Bulevar Josipa Broza, Podgorica
Tel: +382 20 445 000; +382 20 446 -800;
Fax: +382 20 445 002
E-mail: [email protected]; [email protected];
[email protected]
Dragan Bokan
Izvršni direktor
Interes za saradnju sa
preduzećima iz oblasti energetike
Kontakt sa proizvođačima mašinaopreme za proizvodnju ploča od
masiva, linija za formatiranje i
nastavljanje elemenata
„SEMENARNA” DD Ljubljana
Interes za saradnju sa
preduzećima iz oblasti trgovine i
turizma, agronomije, hortikulture i
pejzažne arhitekture.
Turističke agencije u svojstvu
promocije i ponude hotel resorta
Ruža Vjetrova, koji posluje u
sklopu preduzeća.
Trgovina
4
Download

Sastanka predsjednika privrednih komora područja bivše