Kotor Belediyesinin 2015 yılında yapacağı ihaleler
No.
Proje Adı
Finansman Kaynağı
Tutar €
Gerçekleşme
Dönemi
1 “Dojmi“ fiskiyesinin iyileştirme çalışmaları
“San Đovani“ kalesine kadar yürüyüş parkurunun iyileştirme
2
çalışmaları
Kotor Belediyesi bütçesi
95.000
2015
Kotor Belediyesi bütçesi
60.000
2015
3 Risan'da park ile ana yolu arasındaki kıyı parçasının düzenlenmesi
Kotor Belediyesi bütçesi
60.000
2015
4 Plagenti bölgesindeki alanın düzenlenmesi
Gurdića yerinden Yaz sahnesine kadar şehir surları ile yürüyüş
5
parkurlarının iyileştirme çalışmaları
6 Stolivo yerinde mezarlığın yanında istinat duvarının inşaatı
7 Otobüs duraklarının inşaatı
8 Sanayi bölgesinde “Peštana“ (III faz) yolunun inşaatı
Dobrota bölgesinde “Vukasovića“ yerine kadar yolun devamının
9
inşaatı
10 “SP 90“ binasının karşısındaki yolun rekonstrüksiyonu
11 Kavču yerindeki heyelanın iyileştirme çalışmaları
12 Perast yerinde parapet duvarlarının iyileştirme çalışmaları
13 Perast yerinde eski yolun iyileştirme çalışmaları
14 Kaldırımların inşaatı ve rekonstrüksiyonu
15 Muo mezarlığına kadar yol delme ve doldurma çalışmaları
Lastve Grbaljske yerinden Šišića yerine kadar yolun bir kısmının
16
iyileştirme çalışmaları (I. faz)
17 „Gradac“ yerinde stabil olmayan kaya kütlesinin çıkarılması
Kotor Belediyesi bütçesi
60.000
2015
Kotor Belediyesi bütçesi
150.000
2015
Kotor Belediyesi bütçesi
Kotor Belediyesi bütçesi
Kotor Belediyesi bütçesi
20.000
30.000
35.000
2015
2015
2015
Kotor Belediyesi bütçesi
80.000
2015
Kotor Belediyesi bütçesi
Kotor Belediyesi bütçesi
Kotor Belediyesi bütçesi
Kotor Belediyesi bütçesi
Kotor Belediyesi bütçesi
Kotor Belediyesi bütçesi
15.000
100.000
50.000
15.000
150.000
15.000
2015
2015
2015
2015
2015
2015
Kotor Belediyesi bütçesi
130.500
2015
Kotor Belediyesi bütçesi
30.000
2015
18 Prčanj yerinde yerel yoldaki istinat duvarının iyileştime çalışmaları
Kotor Belediyesi bütçesi
20.000
2015
19 Mečerovom brijegu yerindeki köprünün iyileştirme çalışmaları
20 Kostanjici yerinde ana yolun inşaatı
21 Morinju yerinde ana yolun inşaatı
Kotor Belediyesi bütçesi
Kotor Belediyesi bütçesi
Kotor Belediyesi bütçesi
20.000
400.000
190.000
2015
2015
2015
22 “Bokelja“ stadı yerinin altında park yerinin düzenlenmesi çalışmaları Kotor Belediyesi bütçesi
20.000
2015
Kotor Belediyesi bütçesi
50.000
2015
Kotor Belediyesi bütçesi
60.000
2015
Kotor Belediyesi bütçesi
50.000
2015
Çin Halk Cumhuriyeti bağışı
Çin Halk Cumhuriyeti bağışı
*
*
2015
2015
Çin Halk Cumhuriyeti bağışı
*
2015
Çin Halk Cumhuriyeti bağışı
*
2015
Çin Halk Cumhuriyeti bağışı
*
2015
Çin Halk Cumhuriyeti bağışı
*
2015
Çin Halk Cumhuriyeti bağışı
*
2015
Çin Halk Cumhuriyeti bağışı
11.000
2015
AB donör bağışı
*
2015
AB donör bağışı
*
2015
36 “Muo“ (Muo ve Peluzica) kamu aydınlatmasının rekonstrüksiyonu
AB donör bağışı
*
2015
37 “Rakite“ (I i II ) kamu aydınlatmasının rekonstrüksiyonu
38 “Sveti Stasije“ (I ve II) kamu aydınlatmasının rekonstrüksiyonu
39 “Lastva Grbaljska“ kamu aydınlatmasının rekonstrüksiyonu
AB donör bağışı
AB donör bağışı
Kotor Belediyesi bütçesi
*
*
8.500
2015
2015
2015
40 “Morinj III“ ölçme yerinin kamu aydınlatmasının rekonstrüksiyonu
Kotor Belediyesi bütçesi
5.000
2015
Kotor Belediyesi bütçesi
33.000
2015
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
41
Škaljari bölgesinde yeni yerleşim yerinde park yerinin inşaat
çalışmaları
Donje Krimovice-Savina yolunun genişletilmiş kısmının
asfaltlanması
Donji Grbalj yerinde Savina Glavica – Platac yerel yolun I. Faz
inşaatının eş finansman desteği
Radanovićima yerinde kamu aydınlatma inşaatı
Bigovi yerinde kamu aydınlatma rekonstrüksiyonu
Dobrota bölgesinde Üçüncü yol'daki “Sv. Vrača“ kamu
aydınlatmasının rekonstrüksiyonu
Dobrota bölgesinde Üçüncü yol'daki “Doboj“ kamu aydınlatmasının
rekonstrüksiyonu
Dobrota bölgesinde “Školski centar“ kamu aydınlatmasının
rekonstrüksiyonu
Okulun yanındaki ve “Risan“ kamu aydınlatmasının
rekonstrüksiyonu
“Lastva Grbaljska“ kamu aydınlatmasının rekonstrüksiyonu
Tunelden oto kamp yerine kadar kamu aydınlatmasının
rekonstrüksiyonu
“Mečerov
brijeg“
ana
okulunun
kamu
aydınlatmasının
rekonstrüksiyonu
Risan'daki “Arilje“ kamu aydınlatmasının rekonstrüksiyonu
“Eski şehir“ (I. faz) kamu aydınlatmasının bir kısmının
rekonstrüksiyonu
42
43
44
45
46
“Andrići“ ve “Stoliv“ (II. faz) kamu aydınlatmasının
rekonstrüksiyonu
“Sveti Ivan“ mezarlığına doğru yolun yanında kamu aydınlatmasının
rekonstrüksiyonu
“Gornji Morinj“ kamu aydınlatmasının rekonstrüksiyonu
“Gornja Sutvara“ kamu aydınlatmasının rekonstrüksiyonu
“Gorovići“ kamu aydınlatmasının rekonstrüksiyonu
47 Bobrota yerinde “Petani“ kamu aydınlatmasının rekonstrüksiyonu
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
Kotor Belediyesinde kamu aydınlatmasının uzantısının
rekonstrüksiyonu
“Popovići“- Zagora kamu aydınlatmasının rekonstrüksiyonu
Škurde yerinden Kamelija alış veriş merkezine kadar kaldırmaların
kamu aydınlatmasının rekonstrüksiyonu
“Škaljari III“ kamu aydınlatmasının inşaatı
“Duboki do“ kamu aydınlatmasının inşaatı
“Čeren“ kamu aydınlatmasının rekonstrüksiyonu
“Plagenti“ kamu aydınlatmasının inşaatı
“Donja Sutvara“ kamu aydınlatmasının inşaatı
“Privredna zona“ I. Faz kamu aydınlatmasının rekonstrüksiyonu
Risan “Smokovac“ yerinden 10KV ve 35KV iletim kabloları
yerlerinin değiştirilmesi
“Risan IV“ 10/0,4 TV'lik trafo inşaatı
“Morinj II“ 10/0,4 KV'lik trafo inşaatı
Su temini sisteminin bölgeleme projesinin gerçekleştirilmesi
Kotor Eski şehir üst bölgesinde kanalizasyon sisteminin inşaat
çalışmalarının devamı
Pompa ile rezervuarın bağlama programının gerçekleştirilme
çalışmaları
Kotor Belediyesinin üst bölgesinin su temini projelerinin
gerçekleştrilme çalışmaları
Su temini sisteminde rögarların iyileştirme çalışmaları
Kotor Belediyesi bütçesi
33.000
2015
Kotor Belediyesi bütçesi
26.000
2015
Kotor Belediyesi bütçesi
Kotor Belediyesi bütçesi
Kotor Belediyesi bütçesi
5.000
15.000
9.000
2015
2015
2015
Kotor Belediyesi bütçesi
8.000
2015
Kotor Belediyesi bütçesi
30.000
2015
Kotor Belediyesi bütçesi
4.000
2015
Kotor Belediyesi bütçesi
10.500
2015
Kotor Belediyesi bütçesi
Kotor Belediyesi bütçesi
Kotor Belediyesi bütçesi
Kotor Belediyesi bütçesi
Kotor Belediyesi bütçesi
Kotor Belediyesi bütçesi
26.000
6.000
5.000
5.000
8.000
15.000
2015
2015
2015
2015
2015
2015
Kotor Belediyesi bütçesi
150.000
2015
Kotor Belediyesi bütçesi
Kotor Belediyesi bütçesi
Kotor Belediyesi bütçesi
74.000
75.000
50.000
2015
2015
2015
Kotor Belediyesi bütçesi
700.000
2015
Kotor Belediyesi bütçesi
50.000
2015
Kotor Belediyesi bütçesi
50.000
2015
Kotor Belediyesi bütçesi
25.000
2015
65 Atıksu arıtma tesislerin inşaatı
Kotor ve Tivat Belediyeleri
bütçeleri
*
2015
Kotor Belediyesi bütçesi
250.000
2015
Kotor Belediyesi bütçesi
Kotor Belediyesi bütçesi
Kotor Belediyesi bütçesi
125.000
30.000
20.000
2015
2015
2015
Kotor Belediyesi bütçesi
20.000
2015
70.000
2015
40.000
2015
Kotor Belediyesi bütçesi
50.000
2015
74 Park yeri ile Sv. Ivan kalesine kadar ana teleferik projesinin yapımı
Kotor Belediyesi bütçesi
80.000
2015
75 “Kotor-Cetinje“ teleferik projesinin yapımında eş finansman desteği
*
10.000
2015
Kotor Belediyesi bütçesi
Kotor Belediyesi bütçesi
Kotor Belediyesi bütçesi
Kotor Belediyesi bütçesi
Kotor Belediyesi bütçesi
2.000
25.000
15.000
3.000
20.000
2015
2015
2015
2015
2015
81 Prčanj yerinde yerel yol üzerinde istinat duvarı projesinin yapımı
Kotor Belediyesi bütçesi
2.000
2015
82 Mečerovom zidu yerinde istinat duvarı projesinin yapımı
83 Mornju yerinde Eski caddesinin rekosntrüksiyon projesi
84 Kıyı geçişinde alternatif çözümlerin yapılması
TOPLAM DEĞERİ
Kotor Belediyesi bütçesi
Kotor Belediyesi bütçesi
Kotor Belediyesi bütçesi
2.000
2015
2.000
2015
3.000
2015
4.111.500
66
67
68
69
70
71
72
73
76
77
78
79
80
Sanayi Bölgesinde kanalizasyon şebekesinin iyileştirme kısmı ile
"Solila" pompalama istasyonunun rekonstrüksiyonu
Altyapı galerisindeki iyileştirme çalışmalarının devamı
Yağmur suyu hattı ile kanalizasyon hattının birbirinden ayrılması
Konut binalarının Sv. Stasija kanaliyasyon sitemine bağlanması
Lastva Grbaljska yerinde su rezervuarları rekonstrüksiyonunda eş
finansman desteği
Ortak atıksu arıtma tesisinin inşaatında çalışmaların eş finansman
desteği (V. faz)
Şiddetli kanalların bakım çalışmaları
Park yeri ve Sv. Ivan kalesine kadar teleferiğin tasarım planının
yapımı
Stolivu yerindeki mezarlığında istinat duvarı projesinin yapımı
Donji Grbalj yerinde yol inşaatı tasarım planı
Nalježići – Jadranska magistrala yerel yol projesi
Kavču yerinde heyelanın iyileştirme çalışmaları
Spor Merkezi'nin yanında park yeri projesinin yapımı
Belediyeler arası işbirliği (Kotor
Belediyesi bütçesi )
Kotor Belediyesi bütçesi
Download

Kotor Belediyesi