Page 1
OBRAZAC ZA ZAKLJUČNE OCJENE
STUDIJSKI PROGRAM:
STUDIJE: OSNOVNE
PREDMET: POSLOVNO PRAVO
Redni br. Evidencioni br.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
1/14
2/14
3/14
4/14
5/14
6/14
7/14
8/14
9/14
10/14
11/14
12/14
13 / 14
14 / 14
15 / 14
16 / 14
17 / 14
18 / 14
19 / 14
20 / 14
21 / 14
22 / 14
PREZIME I IME STUDENTA
Vujović Tijana
Bojbaša Milica
ðurović Tatjana
Cvijović Milan
Radulović Ksenija
Lopičić Jelena
Kovačević Sara
Tahirović Irina
Lakićević Ana
Popović Anñela
Trifunović Milena
Rašković Anñela
Raičević Suzana
Novović Milka
Matijašević Aleksandra
Maslovar Antonio
Mišović Tamara
Račeta Katarina
Bacanović Tijana
Vučetić Dragana
Šćekić Vesna
Serhatlić Arian
BROJ ECTS KREDITA:
Vid
PRISUSTVO I
AKTIVNOST
PRVI
POPRAVNI I
DRUGI
KOLOKVIJUM KOLOKVIJUMA KOLOKVIJUM
25
22
40
23
23
20
34
36
38
30
24
POPRAVNI II
KOLOKVIJUMA
NA ZAVRŠNOM
ISPITU
POPRAVNI
ZAVRŠNOG
ISPITA
ZAKLJUČNI
BODOVI
ZAKLJUČNA
OCJENA
Page 2
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
23 / 14
24 / 14
25 / 14
26 / 14
27 / 14
28 / 14
29 / 14
30 / 14
31 / 14
32 / 14
33 / 14
34 / 14
35 / 14
36 / 14
37 / 14
38 / 14
39 / 14
40 / 14
41 / 14
42 / 14
43 / 14
44 / 14
45 / 14
46 / 14
47 / 14
48 / 14
49 / 14
50 / 14
51 / 14
52 / 14
53 / 14
Tujković Nikoleta
Barać Dejan
Blagojević Tijana
Mujović Milica
Mijailović Dragana
Vlahović Luka
Simonović Ivanka
ðekić Aleksandra
Dragović Jakov
Matijašević Anñela
Mugoša Milena
Bašić Marko
Muković Elza
Stajović Maja
Stevović Branka
Strahinja Ana
Cicmil Nina
Nikolić Vladimir
Vujović Ivan
Vuković Senka
Popović Stefan
Bošković Andrija
Perović Nevenka
Presutto Christina-Rita
Spajić Dušica
Vojinović Strahinja
Šturanović Nikolina
Duković Sanja
Marović Marijana
Pavićević Aleksa
Samardžić Maša
30
40
26
22
34
28
34
26
28
20
30
24
35
30
28
24
30
26
30
26
36
22
Page 3
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
54 / 14
55 / 14
56 / 14
57 / 14
58 / 14
59 / 14
60 / 14
61 / 14
62 / 14
63 / 14
64 / 14
65 / 14
66 / 14
67 / 14
68 / 14
69 / 14
70 / 14
71 / 14
72 / 14
73 / 14
74 / 14
75 / 14
76 / 14
77 / 14
78 / 14
79 / 14
80 / 14
81 / 14
82 / 14
83 / 14
84 / 14
Radović Vladislav
Mihailović Balša
Šljivančanin Marina
Vuković Jelena
Ristić Anñela
Klikovac Marija
Vuković Kristina
Maslovar Ilija
Radulović Ana
ðurković Ivana
Vučetić Jovana
Penda Milena
Vuković Jovan
ðuričković Anñela
Topalović Marko
Katnić Marko
Popović Nata
Nikolić Milena
Grbović Maja
Marković Vasilije
Vojinović Savo
Perović Dragica
Vujadinović Ivana
Štilet Tamara
Halilović Elza
Bulatović Dragana
Vučetić Vanja
Tuša-Galickaja Branislava
Janković Gracija
Radunović Stefan
Jancer Dejan
30
20
28
30
28
22
24
28
26
24
28
30
24
Page 4
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
85 / 14
86 / 14
87 / 14
88 / 14
89 / 14
90 / 14
91 / 14
92 / 14
93 / 14
94 / 14
95 / 14
96 / 14
97 / 14
98 / 14
99 / 14
100 / 14
101 / 14
102 / 14
103 / 14
104 / 14
105/14
106/14
107/14
108/14
109/14
110/14
111/14
112/14
113/14
114/14
115/14
Ivanović Sandra
Marinković Marija
Šoć Ivana
Martinović Valentina
Vukadinović Svetlana
Pešić Željka
Bogdanović Nina
ðukanović Luka
Krivokapić Violeta
Damjanović Marija
Perišić Nina
Marković Ivana
ðurović Simona
Bošković Tijana
Orlandić Teodora
Raković Ana
Šoškić Jovana
Bauk Aleksandra
Martinović Vasilije
Mihailović Mariana
Dajakaj Valentina
ðuranović Jasna
Bulajić Desanka
Cicović Jelena
Bojović Filip
Čelebić Hajdana
Kaluñerović Stasija
Žunjić Dario
Kordić Aleksandra
Zejak Jovana
Vuletić Tamara
20
20
20
38
24
Page 5
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
116/14
117/14
118/14
119/14
120/14
121/14
122/14
123/14
124/14
125/14
126/14
127/14
128/14
129/14
130/14
131/14
132/14
133/14
134/14
135/14
136/14
137/14
138/14
139/14
140/14
141/14
142/14
143/14
144/14
145/14
146/14
Bacanović Katarina
Pejović Jovana
Arsenijević Jelena
Stijović Aleksandra
Ševaljević Nikola
Popović Anñela
Papović Milorad
Petrušić Maja
Pejović Milica
Brzać Amina
Rabrenović Luka
Čobeljić Miloš
Samardžić Tamara
Peraš Nikoleta
ðešević Amer
ðurković Nenad
Radanović Vasko
Drecun Tamara
Vukić Dragana
Radović Sanja
Milošević Matija
Guberinić Aleksandar
Uskoković Stefan
Peković Petar
Keković Marko
Korora Andrej
Samardžić Dragan
Janićijević Stefan
Štrbac Andrej
Gvozden Maja
ðurić Milica
26
30
28
Page 6
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
171
172
173
147/14
148/14
149/14
150/14
151/14
152/14
153/14
154/14
155/14
156/14
157/14
158/14
159/14
160/14
161/14
162/14
163/14
164/14
176/14
8/13
13/13
20/13
57/13
86/13
96/13
107/13
109/13
112/13
116/13
119/13
120/13
Janković Aleksandra
Lalević Jelena
Miljenović Nikoleta
Odalović Nina
Jovanović Mirko
ðurišić Marija
Krivokapić Tihomir
Damjanović Danilo
Stevanović Vasilije
Pravilović Aleksandra
Toković Jasmin
Narandžić Milica
Dedejić Katarina
Vujisić Jelena
Popović Ljubica
Bolević Azem
Kašić Lejla
Ćuk Dragana
Perić Anastasija
Krivokapić Tamara
Ivanišević DARIJA
Pekić Ivana
Knežević Katarina
Minić Jelena
Zeković Jela
Kaljević Milena
Božović Nikola
Vlaović ðorñe
Durković Stefan
Živković Sanja
Femić Anñela
22
24
20
22
24
20
24
Page 7
174
175
176
177
177
178
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
126/13
132/13
133/13
143/13
146/13
27/12
42/12
97/12
102/12
103/12
110/12
113/12
140/12
150/12
155/12
10/11
26/11
28/11
34/11
47/11
55/11
64/11
67/11
69/11
83/11
88/11
89/11
93/11
97/11
102/11
107/11
Mračević Nikolina
Perošević Marko
Novović Anñela
Vojinović Nemanja
Stanišić Lidija
Vučinić Kristina
Radočaj Milica
Veljković Dean
Balandžić Ana
Veličković Jelena
Caričić Slobodan
Mitrović Danilo
Radonjić Jelena
Lješnjak Mihailo
Jadaić Suad
Tomičić Sanja
Brkan Kristina
Lemajić Barbara
Pejović Danilo
Konjević Marija
Popović Jelena
Kujović Zvezdana
Luković Arijan
Čelebić Filip
Vuković Danka
Bigović Marija
Masoničić Milica
Lalošević Milica
Avramović Ognjen
Popović Ivana
Pejović Dijana
22
32
32
32
20
20
20
Page 8
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
118/11
123/11
124/11
129/11
132/11
148/11
151/11
152/11
155/11
161/11
162/11
167/11
169/11
175/11
176/11
186/11
187/11
188/11
33/10
36/10
96/10
109/10
131/10
137/10
170/10
173/10
198/10
206/10
214/10
34/09
79/09
Borović Ivana
Blagojević Miloš
Petrović Iva
Marković Sanela
Račić Olivera
Šumar Rako
Radulović Mina
ðuković Aleksandar
Lučić Branko
Vujadinović Marijana
Drakula Milica
Drakula Anica
Skoko Dragana
Grujić Sanja
Majdak Tatjana
Radanović Milica
Brguljan Uglješa
Rašković Slañana
Gobović Natalia
Petrić Aleksandra
Pantelić Andrea
Bajković Jelena
Bajković Dušan
Šćekić Nikola
Vukadinović Stefan
Tabaković Igor
Šimun Jovana
Pima Blažo
Zarubica Ivana
ðurić Kristina
Samardžić Sandra
38
20
24
22
28
Page 9
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
117/09
122/09
130/09
156/09
174/09
205/09
206/09
248/09
249/09
18/08
105/08
208/08
157/07
268/07
297/07
212/06
259/06
60/05
Beširević Amanda
Mijatović Svetlana
Dragović Milica
Šćekić Nataša
Lagator Tijana
Vukadinović Marija
Kovačević Borislav
Kovačević Aleksandra
Kurtagić Ismail
Perović Kristina
Krivokapić Ivana
Vušurović Milena
Milošević Krsto
Lukić Laura
Vujović Ivana
Kašćelan Sanja
Ćupić Sanja
Živković Andrea
34
20
30
28
Page 10
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
Page 11
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
Page 12
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
Page 13
358
359
Page 14
Popunjava se i potpisuje kao
odluka Vijeća
A
0
0.00
B
0
0.00
C
0
0.00
D
0
0.00
E
0
0.00
F
0
0.00
0
0.00
Download

OBRAZAC ZA ZAKLJUČNE OCJENE