REZULTATI KOLOKVIJUMA IZ ENGLESKOG JEZIKA VI (PRVI STRANI JEZIK)
TURIZAM
PROF. ALEKSANDRA BATAKOVIĆ
Number
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Name and Surname
Andesilić Jelena
Bajković Jelena
Barlović Vera
Bašić Jelena
Begović Ernisa
Begović Marijana
Beharović Maida
Bezmarević Sandra
Bogićević Ivana
Bojanić Milica
Boljević Aleksandar
Božović Miodrag
Brajković Ana-Marija
Brašanac Jelena
Brguljan Uglješa
Bubanja Danilo
Bubanja Dragana
Bulatović Anñela
Bulatović Olgica
Buljančević Mina
Canović Samira
Ćeranić Jovana
Čizmović Marko
Ćupić Sanja
Čurović Kosta
Cvetković Stefan
Cvijović Kristina
ðalović Snežana
Dragojević Suzana
Dragović Milica
Dubljević Radosva
ðukanović Tamara
ðurić Nikoleta
ðurović Katarina
Gačević Danilo
Grabovica Srećko
Grbić Dragana
Grujić Sanja
Gurešić Darko
Homen Andrea
Ivanova Sonya
Ivanović Dragana
Index
142/12
109/10
54/12
165/12
49/12
87/12
218/09
108/12
131/12
89/12
5 12
52/10
117/10
4 12
187/11
45/12
32/12
21/12
157/12
207/10
40/12
66/12
72/12
259/06
58/12
127/12
105/11
52/11
7 12
130/09
144/13
117712
68/12
83/10
25/12
81/11
76/12
175/11
86/12
46/12
59/12
Test
16
2
8.5
36
5
23
33
8.5
3
28.5
32.5
16.5
12.5
37
4
22
33
20
23
15.5
25
28.5
33
19
23
17.5
2.5
17
8
0
26
16.5
15
9
33
18
25.5
20.5
18
27
20
16.5
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
Jaredić Nikolina
Jolić Dragan
Jukić Jovana
Kaluñerović Dejan
Kato Nikoleta
Knežević Julija
Knežević Nataša
Krsmanović Stefan
Laban Jovana
Lakonić Kristina
Lazarević Boško
Lazarević Dragica
Ličina Adis
Lukić Mrika
Lutovac Mirko
Markoč Nikoleta
Maslovar Marija
Matijević Ivan
Mijušković Danka
Milić Nikola
Mirković Nikolina
Mirović Ljiljana
Mitrović Marijana
Mitrović Nina
Montarev Oleg
Moračanin Bojana
Nikić Marina
Novaković Dragana
Novaković Veronika
Ognjanović Sanja
Pavićević Ivan
Pedović Danijela
Pejaković Jelena
Penov Aleksandra
Perović Marina
Perović Stanka
Perović Tomislav
Pešić Milica
Pešović Anñela
Popović Aleksandra
Popović Anñela
Popović ðuro
Radonjić Jelena
Radonjić Selena
Radović Dragana
Radović Marija
Radunović Ana
145/07
9 12
18/12
47/12
34/12
35/12
82/12
95/12
44/12
105/12
113/11
75/12
110/11
70/12
30/09
13/12
12 12
117/11
103/11
80/12
3 12
8 12
70/11
31/12
83/12
47H/07
33/12
55/12
156/12
289/08
118/12
215/05
163/12
174/05
64/12
137/12
19 12
96/12
29/12
26/12
94/11
10 12
140/12
67/12
65/12
169/09
0
29
7.5
18
27.5
19
29.5
30
30.5
21.5
20.5
25.5
10.5
16.5
5.5
36
35
18.5
2.5
19.5
37
32
9.5
17
17.5
20
17
19.5
26
17.5
19
21.5
10.5
23.5
12
33.5
27
33
27.5
19.5
21.5
29.5
32.5
7
36.5
12
19
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
Raičković Zorana
Rakić Tamara
Raković Mirjana
Redžepagić Ajla
Rovčanin Danka
Rutović Verica
Šabanović Milutin
Šćekić Dragomir
Šćekić Jovana
Scherbakova Elizaveta
Šekularac Ljiljana
Srdić Zorica
Stanišić Stefani
Stefanović Srñan
Stevović Ivana
Stijepović Ana
Stijović Marija
Stojanović Marko
Šturanović Ivana
Titić Martina
Todorović Bojana
Tokarchuk Katya
Tomašević Bojana
Vlahović Branko
Vujović Biljana
Vukotić Marija
Vušurović Milena
Vušurović Vanja
Zanata Dajana
Živaljević Strahinja
Živković Milena
79/10
85/12
36/12
1 12
133/09
17/12
77/12
153/08
71/12
16/12
41/12
73/12
52/12
6 12
48/12
54/09
37/12
63/12
30/12
53/12
23/12
202/07
15 12
2 12
208/08
134/12
57/12
50/12
92/11
17.5
23
33.5
32.5
8.5
33
21.5
7
16.5
31
22
26.5
32.5
30
22
23
3.5
22.5
19
24.5
30.5
28.5
28.5
21
32
36
18
16
6
36.5
27.5
Popravni kolokvijum zakazan je za četvrtak, 23. april 2015. g. sa početkom u 13:00
Download

PDF