REZULTATI KOLOKVIJUMA IZ ENGLESKOG JEZIKA IV (PRVI STRANI JEZIK)
TURIZAM
PROF. ALEKSANDRA BATAKOVIĆ
Number
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Name and Surname
Anñela Ilinčić
Aranzulo Franka
Banićević Nevena
Barović Mina
Bogavac Sanja
Božović Nikola
Božović Slañana
BukilićSnežana
Buljančević Andrea
Čerović Jovana
Ćetković Boris
Ćetković Slañana
Cigrovski Andrea
Čikara Jovana
Crnovršanin Adnan
Ćupić Sanja
Cvijović Katarina
Dabetić Marijana
Dabetić Milić
Dedvukaj Leonardo
Dragović Anñela
Drobnjak Jovana
Dubljević Radoman
Dujović Jelena
ðukanović Tamara
ðurñevac Andrijana
ðuričanin Naña
Durković Stefan
ðurović Bojana
Ivanišević Darija
Ivanović Andrej
Jerinić Anñelka
Jerinić Nikoleta
Joković Nikolina
Jolić Danijela
Kaljević Milena
Kašćelan Filip
Keković Boris
Knežević Katarina
Kosović Jovan
Kralj Zdravko
Krivokapić Tamara
Index
74/13
106/13
82/13
25 13
44/13
109/13
127/13
24 13
9 13
71/13
48/13
99/13
110/13
53/13
69/13
259/06
56/13
14 13
31/13
43/13
5 13
19 13
144/13
3 13
117/12
10 13
232/10
116/13
95/13
13 13
70/13
113/13
84/13
30 13
04 13
107/13
89/13
34/13
57/13
132/12
91/13
8 13
Test
22
27
18
20
30.5
20
9
18
32
27.5
22
27
23
36
30
26
14
30
28
26
30
26
25
36.5
22
33
10
13
25
18
23
19
31
19
31
18.5
37
27
31
23
23
Popravni
32
36
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
Kruta Vesna
Latković Isidora
Lazarević Jovan
Levičar Ana
Lješković Nikolina
Lučić Jana
Lukšić Pavle
Malović Jovica
Marićević Jelena
Mijanović Nikoleta
Mijušković Danka
Miljanić Milijana
Mrdović Vesna
Mudreša Darko
Nešević Elena
Nikolić Marija
Nilović Branko
Novaković Nataša
Orlandić Dragica
Otašević Nina
Pavićević Danijela
Pavlović Ivana
Pejović Bojana
Pekić Ivana
Perošević Marko
Perović Marina
Popović ðuro
Radonjić Melanija
Raičević Milena
Rajić Anastasija
Rakočević Jovana
Rašo Jelena
Roćanin Danka
Rovčanin Danka
Šestović Marijana
Spasojević Nataša
Šupljeglav Svjetlana
Timotijević Nataša
Tomašević Jelena
Trbović Ivana
Tripković Sonja
Velfel Vasilija
Veljović Danijela
Vlahović Branko
Vojinović Nemanja
Vučković Andrijana
Vujošević Tatijana
100/13
104/13
125/13
23 13
115/13
63/13
29 13
108/07
33/13
101/13
103/11
141/13
123/13
12 13
75/13
100/11
21 13
35/13
17 13
114/11
76/13
77/13
64/13
20 13
132/13
174/05
94/11
73/13
67/13
1 13
06 13
7 13
133/09
133/09
80/13
61/13
66/13
15 13
28 13
72/13
16 13
2 13
31 13
202/07
143/13
40/13
132/09
25
27.5
36
25
20
33
23
28
30
17.5
9
12
28
19
21
17
31
26
18.5
18
35
19
33
29
28
8
24
26
24
31.5
30
33.5
4
18
27
32
27
25
33
30.5
28
36
25
38
4
27
4
29.5
15
27
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
Vujović Ivana
Vukadinović Ivana
Vukčević Anastasija
Vukčević Julija
Vuković Jovana
Vuković Tijana
Vulaš Nikola
Zambata Tijana
Zarubica Ivana
Zeković Sonja
Baletić Hajdana
ðurković Jelena
Lazarević Sanja
Vušurović Milena
59/13
137/13
114/13
54/13
62/13
138/13
134/13
39/13
214/10
65/13
108/13
41/13
151/12
208/08
26
19.5
27
21
26
11
20
27
18.5
3
22
31
27
21
29
Download

PDF