REZULTATI KOLOKVIJUMA IZ ENGLESKOG JEZIKA IV (PRVI STRANI JEZIK)
TURIZAM
PROF. ALEKSANDRA BATAKOVIĆ
Number
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Name and Surname
Anñela Ilinčić
Aranzulo Franka
Banićević Nevena
Barović Mina
Bogavac Sanja
Božović Nikola
Božović Slañana
BukilićSnežana
Buljančević Andrea
Čerović Jovana
Ćetković Boris
Ćetković Slañana
Cigrovski Andrea
Čikara Jovana
Crnovršanin Adnan
Ćupić Sanja
Cvijović Katarina
Dabetić Marijana
Dabetić Milić
Dedvukaj Leonardo
Dragović Anñela
Drobnjak Jovana
Dubljević Radoman
Dujović Jelena
ðukanović Tamara
ðurñevac Andrijana
ðuričanin Naña
Durković Stefan
ðurović Bojana
Ivanišević Darija
Ivanović Andrej
Jerinić Anñelka
Jerinić Nikoleta
Joković Nikolina
Jolić Danijela
Kaljević Milena
Kašćelan Filip
Keković Boris
Knežević Katarina
Kosović Jovan
Kralj Zdravko
Kruta Vesna
Index
74/13
106/13
82/13
25 13
44/13
109/13
127/13
24 13
9 13
71/13
48/13
99/13
110/13
53/13
69/13
259/06
56/13
14 13
31/13
43/13
5 13
19 13
144/13
3 13
117/12
10 13
232/10
116/13
95/13
13 13
70/13
113/13
84/13
30 13
04 13
107/13
89/13
34/13
57/13
132/12
91/13
100/13
Test
22
27
18
20
30.5
20
9
18
32
27.5
22
27
23
36
30
26
14
30
28
26
29
26
25
36.5
22
33
10
13
25
18
23
19
31
19
31
18.5
37
27
31
23
23
25
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
Latković Isidora
Levičar Ana
Lješković Nikolina
Lučić Jana
Lukšić Pavle
Malović Jovica
Marićević Jelena
Mijanović Nikoleta
Mijušković Danka
Miljanić Milijana
Mrdović Vesna
Mudreša Darko
Nešević Elena
Nikolić Marija
Nilović Branko
Novaković Nataša
Orlandić Dragica
Otašević Nina
Pavićević Danijela
Pavlović Ivana
Pejović Bojana
Pekić Ivana
Perošević Marko
Perović Marina
Popović ðuro
Radonjić Melanija
Raičević Milena
Rajić Anastasija
Rakočević Jovana
Rašo Jelena
Roćanin Danka
Šestović Marijana
Spasojević Nataša
Šupljeglav Svjetlana
Timotijević Nataša
Tomašević Jelena
Tripković Sonja
Velfel Vasilija
Veljović Danijela
Vlahović Branko
Vojinović Nemanja
Vučković Andrijana
Vujošević Tatijana
Vujović Ivana
Vukadinović Ivana
Vukčević Anastasija
Vukčević Julija
104/13
23 13
115/13
63/13
29 13
108/07
33/13
101/13
103/11
141/13
123/13
12 13
75/13
100/11
21 13
35/13
17 13
114/11
76/13
77/13
64/13
20 13
132/13
174/05
94/11
73/13
67/13
1 13
06 13
7 13
133/09
80/13
61/13
66/13
15 13
28 13
16 13
2 13
31 13
202/07
143/13
40/13
132/09
59/13
137/13
114/13
54/13
27.5
25
20
33
23
28
30
17.5
9
12
28
19
21
17
31
26
18.5
18
35
19
33
29
28
8
24
26
24
31.5
30
33.5
4
27
25
33
30.5
28
25
38
4
27
4
29.5
15
26
19.5
27
21
90
91
92
93
94
95
Vuković Jovana
Vuković Tijana
Vulaš Nikola
Zarubica Ivana
Zeković Sanja
62/13
138/13
134/13
214/10
65/13
26
11
20
18.5
3
PORPAVNI KOLOKVIJUM ZAKAZAN JE ZA UTORAK, 7. APRIL 2015. GODINE SA POCETKOM U 10:00
ETKOM U 10:00
Download

Turizam Engleski IV