STUDIJSKI PROGRAM HOTELIJERSTVO, TREĆA GODINA
ANALIZA POSLOVANJA HTP
R.br. Evidencioni
broj
1.
1/12
2.
2/12
3.
3/12
4.
8/12
5.
9/12
6.
10/12
7.
12/12
8.
13/12
9.
14/12
10.
15/12
11.
18/12
12.
19/12
13.
21/12
14.
25/12
15.
29/12
16.
31/12
17.
35/12
18.
36/12
19.
37/12
20.
39/12
21.
40/12
22.
42/12
23.
43/12
24.
44/12
25.
45/12
26.
46/12
27.
48/12
28.
49/12
29.
54/12
30.
55/12
31.
56/12
32.
57/12
33.
58/12
34.
59/12
35.
62/12
36.
64/12
37.
65/12
38.
68/12
39.
71/12
Prezime i ime studenta
Dubljević Anñela
Pešić Marijana
Popović Krsto
Fanfani Irena
Janković Janko
Maraš Božidar
Ilić Dušan
Muharemović Ana
Banović Filip
Janković Emilija
Grandis Irena
Šćepanović Nikola
Stešević Miljan
Rabrenović Slañana
Hajduković Željko
Mikulić Jovana
Medenica Danijela
Ilić Slañana
ðerić Delfina - Anais
Mijatović Goran
Bojović Milorad
Simić Sandra
Belegu Enisa
Kasalica Ivana
Jestrović Ljubica
Pantović Mirko
Zejak Nataša
ðikanović Jana
Bulatović Branko
Banović Nikoleta
Božović Božidarka
Vlaović Rade
Kočan Alma
Božović Zagorka
Ciguljin Belisa
Šćekić Ana
Božović Magdalena
Ivanović Jelena
Delić Vladislav
K1
PK1
7
12,5 18
10
16
15
20
18,5
19
6
11
7
11
14
20
20
12,5
20
0
12
19,5
7,5 15
16
12
20
6
7
15
19,5
12,5
11
20
11,5
16,5
7,5 10,5
K2
PK2
Z
PZ
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
72/12
75/12
77/12
80/12
81/12
8/10
62/06
Bulatović Uglješa
Pajović Veselin
Subotić Zlatko
Dabović Maja
ðorñević Dušan
Obradović Luka
Miljanić Maja
15
18
15
12
0
0
12,5
Predmetni nastavnik
Download

STUDIJSKI PROGRAM HOTELIJERSTVO, TREĆA GODINA