UNIVERZITET U KRAGUJEVCU
PRIRODNO-MATEMATIČKI
Radoja Domanovića 12, Kragujevac
Telefon: +381 34 335 039
Fax:
+381 34 335 040
Datum: 2.7.2013 godine
KRAGUJEVAC
REZULTATI
PRIJEMNOG ISPITA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJA
ŠKOLSKE 2013/2014
Lista: Ekologija
Rok prvi
Samo kandidati koji imaju najmanje 51 poen (u zavisnosti od mesta na rang listi i kvote) se mogu upisati, a da budu
finansirani iz BUDŽETA.
Kandati koji nisu izašli na prijemni ispit (a da pri tome nisu osloboñeni polaganja) nisu rangirani.
br
rang Ime, ime roditelja, prezime
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Petrović (Nebojša) Nevena
Ćurčić (Miroslav) Dušica
Rančić (Dragica) Nikola
Jevtić (Milovan) Emilija
Vučinić (Genadij) Aleksandra
Nikolić (Mile) Milena
Babić (Rade) Jelena
Milić (Milomir) Mihajlo
Jovanović (Saša) Milica
Knežević (Kovan) Dijana
Bogojević (Zoran) Milica
Pantelić (Dragan) Marija
Sokolović (Marijana) Jelena
Filipović (Vesna) Lidija
Pavlović (Zoran) Anñela
Belić (Svetozar) Dragana
Luković (Milanko) Sanja
Lista: Ekologija
broj
prijave Bodovi SS
7
26
39
8
3
23
9
24
11
25
50
34
28
18
17
14
16
39.86
39.70
38.54
37.48
32.06
36.08
38.08
29.02
39.54
34.78
31.12
28.80
22.76
33.96
35.90
33.66
25.32
Prijemni
Ukupno
Status
52.00
48.00
48.00
46.00
48.00
40.00
36.00
44.00
32.00
34.00
34.00
36.00
42.00
28.00
26.00
28.00
36.00
91.86
87.70
86.54
83.48
80.06
76.08
74.08
73.02
71.54
68.78
65.12
64.80
64.76
61.96
61.90
61.66
61.32
budžetski
budžetski
budžetski
budžetski
budžetski
budžetski
budžetski
budžetski
budžetski
budžetski
budžetski
budžetski
budžetski
budžetski
budžetski
budžetski
budžetski
1 od 2
18 Trajković (Olivera) Miljana
42
37.88
22.00
59.88 budžetski
19 ðekić (Goran) Veljko
30
25.68
34.00
59.68 budžetski
20 Radovanović (Božidar) Katarina
47
30.22
28.00
58.22 budžetski
21 Aleksić (Aleksandar) Vuk
13
35.56
22.00
57.56 budžetski
22 Mušikić (Miroslav) Maja
46
29.40
28.00
57.40 budžetski
23 ðorñević (Sveta) Jelena
4
30.68
26.00
56.68 budžetski
24 Marković (Radun) Toplica
22
33.62
22.00
55.62 budžetski
25 Milanović (Nenad) Nevena
48
27.32
28.00
55.32 budžetski
26 Andrić (Vaso) Tijana
12
29.20
26.00
55.20 budžetski
27 Vasilić (Branko) Jovana
20
34.30
20.00
54.30 budžetski
28 Burdžić (Cvetko) Miroslav
31
30.18
24.00
54.18 budžetski
29 Šutić (Goran) Teodora
43
34.16
20.00
54.16 budžetski
30 Prelević (Mihajlo) Andrijana
27
29.16
24.00
53.16 budžetski
31 Ognjanović (Dragan) Ana
33
24.66
28.00
52.66 budžetski
32 Balović (Velibor) Milena
36
40.00
12.00
52.00 budžetski
_________________________________________________________________________________________
33 Josić (Dragoslav) Jelena
2
34.70
16.00
50.70
34 Stefanović (Zoran) Katarina
38
34.28
16.00
50.28
35 Stojković (Goran) Marija
41
28.82
20.00
48.82
36 Denkić (Srñan) Ivana
37
36.70
12.00
48.70
37 Braković (Žarko) Miljana
45
24.48
24.00
48.48
38 Kiković (Obrad) Aleksandra
29
23.62
24.00
47.62
39 Pavlović (Dejan) Katarina
44
27.20
20.00
47.20
40 Milićević (Nenad) Jovana
32
33.74
12.00
45.74
41 Mijatović (Slavko) Ivana
6
29.48
16.00
45.48
42 Aleksić (Nebojša) Katarina
49
26.86
18.00
44.86
43 Bojović (Miodrag) Mara
15
32.66
12.00
44.66
44 Blagojević (Jugoslav) Ivana
35
32.20
12.00
44.20
45 Miljković (Toplica) Kristina
21
29.30
12.00
41.30
46 Simović (Stevo) Jelena
40
30.44
8.00
38.44
47 Hadžić (Rade) Bogdan
19
28.24
10.00
38.24
48 Čolaković (Dragan) Jelena
5
25.72
12.00
37.72
Ilić (Vladeta) Nevena
1
38.92
Radovanović (Tihomir) Katarina
10
38.24
KOMISIJA
1. dr Snežana Simić, predsednik komisije
2. dr Mirjana Petrović-Stojanović, član komisije
3. dr Olgica Stevanović, član komisije
Lista: Ekologija
2 od 2
SLUŽBENA BELEŠKA: Protiv ove liste može se uložiti prigovor Dekanu Fakulteta u roku od 24 časa od dana
objavljivanja liste. Ova rang lista istaknuta je na oglasnoj tabli Fakulteta 02.07.2013. godine u 19 časova
i 30 minuta.
OVERAVA SEKRETAR FAKULTETA
Nebojša ðukić, dipl. pravnik
Download

резултати пријемног испита екологија - Prirodno