D.O.O. ZA TURIZAM I
TRGOVINU
Patrijarha Makarija Sokolovića 10
JIB: 4400895190007
BUS 59 br.1
Red.br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
Ime i prezime
Ena Milisavić
Danijela Vidačković
Olivera Stjepanović
Olivera Kecman
Tatjana Laketić
Snežana Tunić
Kristina Vujić
Nebojša Crnobrnja
Ivana Krajišnik
Milica Ristić
Radoslavka Ristić
Natasa Laketa
Gordana Laketa
Katarina Vujković
Dragica Vujković
Amra Sejidinović
Armina Sejidinović
Zoran Zrnić
Drenka Stanković
Nataša Vulin
Dragoslav Jungić
-//Gordana Kasagić
Natalija Gvozdić
Dejan Blagojević
Olivera Pejović
Romana Pranić
Sofija Tripić
Vedrana Zgonjanin
Nada Pavlović
Jovana Pavlović
Olivera Vujmilović
Biljana Tomić
Tanja Vranješ
Jovana Radulović
Vladimir Mihajlović
Gordana Subotić
Dragana Subotić
Teodora Mutić
Tel / Fax: 051 211 889, 218 610
e-mail: [email protected]
Žiro račun: 562-09900014868-25
Matični br. 1840720
D.O.O. ZA TURIZAM I
TRGOVINU
Patrijarha Makarija Sokolovića 10
JIB: 4400895190007
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
Zdravka Mutić
Aleksandra Rončević
Dragana Vidović
Tamara Vidović
Senada Bešić
Vanja Bešić
Gorica Perić
Gordana Bojanić
Danka Bojanić
Snježana Vujanović
Katica Knežević
Marija Popović
Aleksandar Aleksić
Sanja Jovičić
Aleksandra Majstorović
Sandra ðukić
Suzana Jungić
Dragana Savić
Tamara Mandić
Gordana Ugrešić
Tel / Fax: 051 211 889, 218 610
e-mail: [email protected]
Žiro račun: 562-09900014868-25
Matični br. 1840720
D.O.O. ZA TURIZAM I
TRGOVINU
Patrijarha Makarija Sokolovića 10
JIB: 4400895190007
BUS 49 br. 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
Elmedina Omanović
Miralema Husarić
Maja Predragović
Svjetlana Šušak
Dijana Stanković
Vanja Savić
Dragana Pasagić
Dragana Jovičić
Daliborka ðajić
Dražen Ćorić
Nataša Milić
Nastasija Milić
Vesna Stanišljević
Kristina Stanišljević
Dražen Papuga
Dejan Cvijanović
Milica Pejaković
Sara Milošević
Nikolina Balta
Sanja Dotlić
Jelena ðukić
Nevena ðukić
Azra Halilić
ðenana Bešić
Klaudija Kuzmanović
Svjetlana Čanković
Dijana Branković
Biljana Branković
Dragana Kukić
Milijana Savičić
Dragica Vukosavljević
Ljubinka Kubat
Biljana Grubor
Biljana Vračar
Vesna Glamoč
Irena Mikać
Jelena Gavrilović
Ivana Malešević
Tel / Fax: 051 211 889, 218 610
e-mail: [email protected]
Žiro račun: 562-09900014868-25
Matični br. 1840720
D.O.O. ZA TURIZAM I
TRGOVINU
Patrijarha Makarija Sokolovića 10
JIB: 4400895190007
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
Jovana Strika
Dušana Vuković
Mirjana Stojić
Tanja Babić
Edita Babić
Biljana Cvijanović
Anñelko ðerić
Dragana Metlar
Tel / Fax: 051 211 889, 218 610
e-mail: [email protected]
Žiro račun: 562-09900014868-25
Matični br. 1840720
D.O.O. ZA TURIZAM I
TRGOVINU
Patrijarha Makarija Sokolovića 10
JIB: 4400895190007
BUS 49 br.3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
Kosana Topalović
Tamara Vrebac
Brankica Vrebac
Ivona Dukić
Desanka Talić
Zorica Talić
Gordana Topalović
Jelena Skakić
Jelena Tatić
Danijela Stojaković
Milijana Vuković
Danijela Ševa
Marijana Mijatović
Slañana Vračar
Mirjana Davidović
Jelena Gajić
Dragana Guzijan
Jasmina Smailagić
Danijela Mićić
Danijela Guzijan
Dragana Lukajić
Svjetlana Popadić
Selmina Karabeg
Sandra Midžan
Gordana Šavija
Marija Šavija
Mira Terzija
Ana Terzija
Tamara Sekulić
Aleksandra Plotan
Jelena Plotan
Božana Šokčević
Jasmina Vučenović
Šaša Vučić
Jelena Aleksić
Stanko Gazijan
Aleksandra Vračević
Sabina Jašarević
Slañana Radinković
Snježana Radinković
Tel / Fax: 051 211 889, 218 610
e-mail: [email protected]
Žiro račun: 562-09900014868-25
Matični br. 1840720
D.O.O. ZA TURIZAM I
TRGOVINU
Patrijarha Makarija Sokolovića 10
JIB: 4400895190007
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
Aleksandar Jorgić
Bojana Berendika
Gojko Pavlović
Nikolina Grbić-Pavlović
Jovanka Višekruna
Dijana Kezija
Radana Gojković
Srñan Srdić
Tel / Fax: 051 211 889, 218 610
e-mail: [email protected]
Žiro račun: 562-09900014868-25
Matični br. 1840720
D.O.O. ZA TURIZAM I
TRGOVINU
Patrijarha Makarija Sokolovića 10
JIB: 4400895190007
DEKER 78 br. 4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
Biljana Mišić
Dragana Čavić
Jelena Cvetićanin
Julijana Macakanja
Branka Kovačević
Gorana Jojić
Dijana Majstorović
Branka Kovačević
Brankica Vasiljević
Milka Vasiljević
Vesna Vasiljević
Rada Novković
Sanja Gužvić
Darija Šešić
Saša Franjković-Šimović
Maja Pupac
Duško Milijević
Marinko Stjepanović
Tanja Stjepanović
Dragana Stjepanović
Tamara Krečar
Natalija Malbašić
Andrea Knežević
Živko Vasić
Vera Savanović
Senada Arnautović
Gordana Kovačević
Ranka Kos
Radena Ritan
Svjetlana Popović
Amira Jokanović
Olivera Jeftić
Davor Jeftić
Amela Bašić-Tomić
Marieta Grbić
Jasminka Pavić
Dragana Miljković
Nada Jeličić
Milica Smiljanić
Višnja Šušnjar
Tel / Fax: 051 211 889, 218 610
e-mail: [email protected]
Žiro račun: 562-09900014868-25
Matični br. 1840720
D.O.O. ZA TURIZAM I
TRGOVINU
Patrijarha Makarija Sokolovića 10
JIB: 4400895190007
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
Tamara Stijaković
Amela Kurjak
Admira Kurjak
Dijana Vrhovac
Jelena Vidović
Sanja Prole
Željana Kondić
Gordana Kondić
Snježana Knežević
Dona Knežević
Tatjana Lukić
Vanja ðurić
Sanja Kerezović
Violeta Božičković
Valentina Božičković
Daliborka Popović
Anja Mudrenović
Aleksandra Vučenović
Ivana Perišić
Aleksandar Račić
Radislavka Novaković
Nataša Vranješ
Darko Grujinović
Nataša Tadić
Svjetlana Glamočanin
Željko Glamočanin
Aneta Avramov
Nina Avramov
Olivera Popović
Dragana Ćetković
Daliborka Ćetković
Tel / Fax: 051 211 889, 218 610
e-mail: [email protected]
Žiro račun: 562-09900014868-25
Matični br. 1840720
Download

D.O.O. ZA TURIZAM I TRGOVINU BUS 59 br.1