FARMACEUTSKA KOMORA CRNE
GORE
Oktobarske revolucije 42, 81 000 Podgorica tel/fax: (+382 20) 621 298
e-mail: [email protected] , web: www.fkcg.org
------------------------------------------------------------------------BR. LICENCE
IME I PREZIME
545.ABRAMOVIĆ TATJANA
541.AVDIU NORA
582.ALILOVIĆ IRMA
204. AROVIĆ FANI
199. AJDUKOVIĆ ZORICA
488.ANTUNOVIĆ TANJA
97. ABAZOVIĆ SALAKOVIĆ SAMIRA
90. ADŽIĆ PETRICA
598.AŠANIN IVONA
592.BABIĆ OLGA
557.BADNJAR KATARINA
198. BRNJADA SLOBODANKA
482. BOJOVIĆ NOVAKOVIĆ NAĐA
550.BOŽOVIĆ TINA
76. BEĆOVIĆ AIDA
269. BEŠOVIĆ ŽELJKA
166. BAJRAKTAREVIĆ BRANKA
194. BAMBUR MUDŽEIMA
267. BAKIĆ KOVILJKA(penzioner)
208. BAKOČ NATAŠA
182. BARIŽON DANICA(PENZIONER)
154. BOJANIĆ LENKA
219. BOŠKOVIĆ MARJANA
220. BANOVIĆ VESNA
169. BRANDMAJER ĐANI
260. BOGETIĆ ANA
72. BAJAGIĆ KRUNIĆ MILANKA
134. BAJČETIĆ SVETLANA
138. BLAGOJEVIĆ VLADAN
139. BLAGOJEVIĆ SANJA
36. BEKAN DUŠAN
37. BAJIĆ RADMILA
518.BAKIĆ LJUBICA
68. BRAJOVIĆ MARIJA
69. BOJOVIĆ DRAGICA
600.BOLJEVIĆ GORDANA
209. BRATIĆ NADA
103. BOROZAN SNEŽANA
99. BOROZAN TATJANA
26. BOŠKOVIĆ JADRANKA
55. BURZANOVIĆ NATAŠA
237. BULAJIĆ SONJA
245. BAJOVIĆ NATAŠA
160. BUBANJA SLAVICA
253. BULIĆ DIJANA
265. BULATOVIĆ BRANISLAV (penzioner)
271. BULATOVIĆ RADOSAV(penzioner)
276. BOŠKOVIĆ JELENA
277. VELJIĆ STANIJA
566.VELJIĆ MILOŠ
23. VASECKI TATJANA
544.VOJINOVIĆ ALEKSANDRA
556.VOJINOVIĆ TANJA
123. VUJOVIĆ SLAVICA
124. VUJOVIĆ VESNA
113. VUKIĆEVIĆ BAROVIĆ VESNA
44. VUKOVIĆ JADRANKA
538.VUKOVIĆ SNEŽANA
13. VUKOVIĆ STANISLAVA
49. VUKADINOVIĆ VOJISLAVKA
60. VULEKOVIĆ MARIJA
98. VULIĆEVIĆ NADA
515.VULETIĆ DRAGANA
601.VUČINIĆ MILICA
176. VIDOVIĆ NEVENA
179. VELJOVIĆ ĐURĐINA (DULOVIĆ)
142. VUJOŠEVIĆ SONJA
143. VUJOŠEVIĆ DARINKA
130. VUKOVIĆ MIRJANA
95. VUČINIĆ LJILJANA
9. VUČUROVIĆ SLAVICA
128. VUJADINOVIĆ JELISAVKA
186. VUJOVIĆ BRANISLAVA(PENZIONER)
189. VUKOTIĆ DIJANA
239. VELJOVIĆ VLAJKA
240. VUJOVIĆ DIJANA
595.VUJOVIĆ MARIJA
241. VUKOVIĆ VESNA
249. VUČELJIĆ DEJNEGA TATJANA
144. GOLUBOVIĆ DANIJELA
284. GORANOVIĆ NIKOLA
567.GOŠOVIĆ SANJA
549.GRBOVIĆ NATAŠA
21. GEGAJ RADMILA
528.TARIK GEC
476. GUSINJAC AMELA
62. GLIGOROVIĆ NAJDANA
299. GOJKOVIĆ IVANA
12. GVOZDENOVIĆ ALEKSANDRA
70. GOGIĆ GORICA
521. GLAVANOVIĆ KRISTINA
6. DABANOVIĆ VERA
508.DABOVIĆ BESARTA
158. DAKOVIĆ RAJKA
177. DAMJANOVIĆ LJILJANA
25. DABETIĆ KATARINA
89. DULETIĆ MIRJANA
125. DUNJIĆ SANJA
590.DRAŠKOVIĆ ANĐELA
264. DRAŠKOVIĆ JELENA
243. DRAGNIĆ MIRJANA
558.DRAGAŠ DRAGANA
530.DIZDAREVIĆ ELMA
547.ĐERKOVIĆ JELENA
30. ĐUKANOVIĆ NATAŠA
588.ĐURIŠIĆ BOJANA
173. ĐUROVIĆ TANJA
251. ĐURIČKOVIĆ VESNA
307. ĐUROVIĆ MARIJA
32. ĐUROVIĆ PEROVIĆ ZOJA
47. ĐURKOVIĆ TANJA
519. ĐUROVIĆ IVANA
190. ĐURĐIĆ BETI
81. ERAKOVIĆ ŽELJKA
561.ELEZOVIĆ IRENA
591.ŽARKOVIĆ GALA
149. ŽUGIĆ MILANKA
35. ŽUGIĆ NIKOLINA
516.ŽMUKIĆ VUKČEVIĆ DUŠANKA
20. ZEČEVIĆ LJILJANA
236. ZARUBICA DRAGANA
202. ZEJNELAGIĆ MERIMA
573.ZEĆIROVIĆ ELZANA
102. ILIĆ LJILJANA
197. IVANOVIĆ LIDIJA
226. IVANOVIĆ PREDRAG
254. IVANOVIĆ MILANKA
278. IDRIZOVIĆ SUZANA(penzioner)
442.IDRIZOVIĆ MEJREMA(PENZIONER)
279. JOVANOVIĆ GORDANA
255. JOVOVIĆ SLOBODANKA
228. JAŠOVIĆ BILJANA
4. JANKOVIĆ TOMAŠEVIĆ NATAŠA
118. JANIČIĆ NADA
529.JABUČANIN VLADISLAVA
602.JESTROVIĆ OLEG
167. JOVOVIĆ BILJANA
168. KNEŽEVIĆ NATAŠA
61. JAUKOVIĆ LJILJANA
137. JAUKOVIĆ RAJKA
104. JURLINA PAVLE
281. JANKOVIĆ MILOŠ(penzioner)
86. JEVTIĆ LJILJANA
150. JOVOVIĆ SANJA
575.JOVANOVIĆ ALEKSANDRA
155. JAUKOVIĆ VESELIN
266. JOVOVIĆ ALENKA
596.KALAČ ZINAIDA
242. KALEZIĆ MILICA
232. KAJEVIĆ VILI
233. KAJEVIĆ SUADA
564.KLIKOVAC VALENTINA
151. KNEŽEVIĆ JADRANKA
165. KARADŽIĆ NADA
580.KARADŽIĆ JELENA
157. KOVAČEVIĆ DRAGANA
1. KNEŽEVIĆ ZORAN
126. KOSTIĆ SVETLANA
107.KOSTADINOVIĆ MILOŠEVIĆ KATARINA
45. KRSTIĆ JELENA
203. KRCIĆ ELMEDINA
54. KOJOVIĆ LJUBINKA
58. KOVAČEVIĆ GORAN
127. KOVAČ SLAĐANA
235. KNEŽEVIĆ OLGICA
490. KASTRATOVIĆ MARIJANA
114. KLIKOVAC NEVENA
539.KOLENOVIĆ AMELA
92. KONATAR DEJAN
175. KONJEVIĆ NADA
205. KRPULJEVIĆ MAGBULIJA(PENZIONER)
211. KOMNENIĆ LAZAR
285. KOSTIĆ MAJA
577.KOSTIĆ DIJANA
534.KOČAN MINELA
537.KOLAŠINAC VANESA
523.KRLIĆ JASMINA
430.KALUĐEROVIĆ MOJCA
303. KALIĆ SABINA
283. KALAMPEROVIĆ DŽENETA
525.KRIVOKAPIĆ BRANKA
565.KRIVOKAPIĆ MILENA
562.KUČ SEADA
593.KUČEVIĆ BERINA
212. LOPIČIĆ MARIJA
207. LABUDOVIĆ VASILIJE(PENZIONER)
120. LATKOVIĆ ANA
111. LAZOVIĆ OLGA
551.LAZORIĆ DŽEVAHIRA
56. LAINOVIĆ SVETLANA
74. LEKOVIĆ MILENA
129. LEČIĆ MAJA
159. LALOVIĆ SNEŽANA
180. LALIĆ ZORICA
218. LOPIČIĆ JASMINA
272. LUBURIĆ VESELINKA
475.LAZORJA DERVIŠI MEHRIDŽANA
513.LUKIĆ MILAN
67. LJUMIĆ HANI
583.LJUMOVIĆ SNEŽANA
546.MALIŠIĆ MONIKA
274. MIŠKOVIĆ NEDA
503.MAROVIĆ NADA
505.MRVALJEVIĆ TANJA
304. MIJATOVIĆ VESNA
268. MILIŠIĆ BILJANA
181. MUSIĆ NADA
522. MATOVIĆ NATAŠA
433.MIĆOVIĆ NATAŠA
183. MITROVIĆ BRANISLAVA
184. MUSTUR RAJKA
121. MARKOVIĆ LJILJANA
244. MILOVIĆ LIDIJA
225. MILAŠINOVIĆ TAMARA
122. MILIVOJEVIĆ SANDRA
53. MARIĆ MILENA
178. MIKETIĆ LIDIJA
17. MAŠANOVIĆ NADA
210. MAROVIĆ SLAVICA
51. MARKOVIĆ MARIJA
536.MARKOVIĆ DRAGICA
132. MARLOVIĆ GORDANA
109. MOJSA JELENA
82. MARIĆ DANICA
105.MAČIĆ JELENA
63. MATOVIĆ GORJANA
5. MEDENICA SOFIJA
247. MERDOVIĆ STANKA
18. MILAČIĆ DRAGANA
214. MEDOJEVIĆ SLAVIŠA
215. MEDOJEVIĆ VESNA
217. MILIKIĆ SUZANA
15. MIJANOVIĆ MAJA
117. MILJANIĆ GORDANA
543.MILJANIĆ ANĐELIJA
161. MALOVIĆ SNEŽANA
250. MAŠANOVIĆ LJILJANA
162. MIRKOVIĆ DRAGICA
163. MIJANOVIĆ LJUBINKA (PENZIONER )
91. MURIŠIĆ SONJA
559.MUŠOVIĆ ADALETA
196. MLAĐENOVIĆ LJUBINKA
291. MILIĆ VERA
295. MIJANOVIĆ JELENA
584.MIRKOVIĆ MAJA
201. MRDAK DRAGOJLA
390. MITROVIĆ DRAGIĆEVIĆ IRENA
409. MAKSIMOVIĆ SEKULOVIĆ MAJA
436.MYRTEZA EMIN
548.MUSTAFA LJIRIM
535.MUČAJ HALILI MERITA
79. NIKČEVIĆ OLIVERA
164. NIKOLIĆ NADA
83. NIKEZIĆ SLOBODANKA
216. NIKOLAIDIS MARIJA
148. NIKOLIĆ VESNA
46. NIKALJEVIĆ BERISLAVKA
273. NIKČEVIĆ VERA(penzioner)
77. NIKIĆ LJILJANA
64. NIKOLIĆ VUKO
24. NOVAKOVIĆ ALEKSANDRA
553.NOVOVIĆ JELENA
57. NOVOSEL TATJANA
394. NINKOVIĆ ZDRAVKA(PENZIONER)
532.OBRADOVIĆ GORDANA
39. OBRADOVIĆ NADA
474.ORAHOVAC MAJDA
227. OBORINA BRANKA
80. OBRADOVIĆ SVETLANA
192. ODALOVIĆ MILENA
256. OSTOJIĆ VASILJKA
287. OSTOJIĆ TATJANA
389. OSMANOVIĆ ANASTASOVA SLAVICA
289. PRELEVIĆ MALVINA
290. POPOVIĆ GRAĐEVIĆ MILENA
599.POPOVIĆ DOJRANA
257. PEKOVIĆ RADMILA
193. PIPER RADOSLAV
93. PANTOVIĆ ANA
29. PAPIĆ DIJANA
11. PAVIĆEVIĆ LIPOVAC MARINA
50. PAVIĆEVIĆ MARIJANA
586.PAUNOVIĆ JELENA
110. PEJOVIĆ DUBRAVKA
517.PEROVIĆ DRAGICA
38. PERIŠIĆ RADOJKA
65. PETANOVIĆ ZOJA
206. PEKOVIĆ MIHAILO(PENZIONER)
412. PLAMENAC DESANKA(PENZIONER)
188. PEČURICA RADMILA
14. PRAŠTALO BILJANA
238. PIPERSKI VLADIMIR
377. PEŠUT LARA(u inostranstvu)
87. POPOVIĆ ANA
28. POPOVIĆ ZORAN
333. POPOVIĆ JOVANA
293. POPOVIĆ PETAR
34. POPOVIĆ TAMARA
84. PURLIJA BILJANA
85. POPOVIĆ JOVIĆ BORISLAVA
213. POPOVIĆ JELENA
3. POPIVODA MILICA
10. POTPARA ZORICA
119. PEJOVIĆ MIJOLJKA
147. PERAZIĆ SVETLANA
229. PETROVIĆ MARIJA
230. PEJOVIĆ GORDANA
261. POPOVIĆ BILJANA
275. POPOVIĆ SINIŠA
540.POPOVIĆ TANJA
454.PEJOVIĆ MIRJANA
527.RAIČEVIĆ BRANISLAVA
473.RESULBEGOVIĆ DIJANA
231. RADULOVIĆ RADMILA
531.RAČIĆ SVETLANA
388. RADULOVIĆ LAUŠEVIĆ VESNA
187. RADUNOVIĆ LJILJANA
8. RADOVIĆ DRAGAN
554.RADOVIĆ ALEKSANDRA
152. REBRONJA NADA
597.RADOVIĆ JASNA
153. RADOVIĆ OLGA
16. RADOVANOVIĆ SAVETA
66. RADULOVIĆ BILJANA
19. RAJC SVETLANA
22. RAJOVIĆ PLAMENAC DRAGANA
41. RADONJIĆ ZORAN
145. RADONJIĆ MIRJANA
146. RATKOVIĆ NELA
156. RAŠOVIĆ MIRJANA
43. RADULOVIĆ TANJA
571.RADULOVIĆ MIRELA
171. RADOVIĆ MIRJANA
94. RAKONJAC TATJANA
174. RADOVIĆ NEVENA
248. RAIČKOVIĆ MILICA
73. REDŽEPAGIĆ MEMNUNA
131. ROGAN SLOBODANKA
191. RISTIĆ MILIJANA
280. RADOSAVLJEVIĆ BOŽICA
305. RADOVANOVIĆ JELISAVKA
282. RAIČKOVIĆ PETAR(penzioner)
422.RADOVIĆ SANJA
200. STANIĆ ĆANA
59. SALATIĆ NADA
262. STANIĆ DAMIR
96. SRZENTIĆ RADMILA
2. STANKOVIĆ SNEŽANA
48. STIJEPOVIĆ BRANKA
222. STANIŠIĆ VLADISLAV
100. SANKOVIĆ VESNA
524.SINANAJ MEHMED
246. SPAIĆ LJEPAVA
101. STRUGAR SLOBODANKA
170. STJEPČEVIĆ NEDA
270. STANKOVIĆ MAJA
403. STIJEPOVIĆ IKONIJA(PENZIONER)
411. SURJAN NIKOLIĆ ALEKSANDRA
587.SUKA IFETA
133. TABAKOVIĆ SUZANA
135. TERZIĆ NADA
555.TIMOTIJEVIĆ MILICA
116. TURČINOVIĆ VENERA
576.TURČINOVIĆ ANA
185. TROJANOVIĆ JADRANKA
172. TELESMANIĆ VUJOŠEVIĆ DUŠANKA
520.TOMAŠEVIĆ NADICA
310. GJONI TEUTA
52. FILIPOVIĆ JASMINA
570.FEMIĆ NEVENA
560.CAMAJ ANA
42. CEROVIĆ ALEKSANDRA
7. CIJANOVIĆ ZORICA
585.CIMBALJEVIĆ ALEKSANDRA
578. CIKOTIĆ ALMA
594.COKOVIĆ ALMA
115. CRNOGORAC BILJANA
40. ĆOSOVIĆ BILJANA
75. ĆORIĆ DANIJELA
526.ĆOROVIĆ ĐULIZARA
589.ĆOROVIĆ MAIDA
140. ĆEBIĆ SLAVICA
435.ĆUPIĆ TATJANA
112. ULJAREVIĆ VERA
78. HARBIĆ BELISA
533.HADŽIBETI ĐULIJA
136. HAJDARPAŠIĆ MURAT
252. HAJDUKOVIĆ SNEŽANA
568.HOT ESMA
286. HUKIĆ JASMINA
542.HOLI AZEM
106. ČAUŠ VIDOSAVA
141. ČAUŠI DŽEMILE
33. ČIZMOVIĆ LIDIJA
195. ČAĐENOVIĆ MIRJANA
234. ČUKVAS SANDRA
581.ŠABOVIĆ AMRA
552.ŠARAC IVANA
224. ŠEGRT BRANKA
108. ŠUBERT ANAMARIJA
71. ŠEGRT JANKA
31. ŠĆEPANOVIĆ BRANKA
579.ŠĆEPANOVIĆ MARIJANA
258. ŠĆEPANOVIĆ SANJA
563.ŠOŠKIĆ MIOMIR
572.ŠUŠIĆ IVANA
574.ŠEBEK MARIJA
Menadžment:
Predsjednik Farm.komore
Milanka Žugić,dipl.ph
Sekretar Farmaceutske komore
Biljana Savović,dipl.pravnik
Download

- Farmaceutska komora Crne Gore