Adresar advokata
CRNA GORA
– Podaci su dobijeni od Advokatske komore Crne Gore, zaključno sa 27. 10. 2014. –
85000 BAR
ANĐIĆ SLOBODANKA
JOVANA TOMAŠEVIĆA 22/19
030/318-388, 069/566-822
BJELOJEVIĆ SRĐAN
24. NOVEMBRA 4
030/353-684, 069/435-441
E-mail: [email protected]
JOVANOVIĆ N. SPOMENKA
RISTA LEKIĆA, ZGRADA 10/6
030/315-740, 069/020-682
NIKOČEVIĆ KRISTINA
MILA BOŠKOVIĆA 16
030/311-094, 340-465, 069/417-417
KALEZIĆ SNEŽANA
VLADIMIRA ROLOVIĆA 22
030/318-489, 069/029-489
PEKIĆ SRĐAN
VLADIMIRA ROLOVIĆA F-2/II
030/311-948, 069/030-529
E-mail: [email protected]
KARIŠIK SMILJANA
BUL. REVOLUCIJE A3
069/722-424, 067/210-897
E-mail:
[email protected]
BOŽOVIĆ RADOVAN
JOVANA TOMAŠEVIĆA B-2
030/314-506, 317-532, 069/441-826
KOVAČEVIĆ VLADIMIR
E-mail: [email protected]
RISTA LEKIĆA D-9
BULATOVIĆ N. MILO
030/315-481, 069/032-935
24. NOVEMBRA A-1
030/311-337, 067/547-209
LEKIĆ DRAGAN
VLADIMIRA ROLOVIĆA F-2
VUKOSAVOVIĆ N. STANICA
030/311-495, 069/030-695
RISTA LEKIĆA D-9
030/315-481, 069/021-892
LEPOSAVIĆ ZORAN
MAKEDONSKA G 18
DAMJANOVIĆ D. MARINA
030/319-676, 069/500-336
RISTA LEKIĆA, ZGRADA 10/6
E-mail: [email protected]
030/315-740, 069/031-415
MAŽIBRADA SONJA
DAŠIĆ DEJAN
BUL. REVOLUCIJE A1
BUL. REVOLUCIJE A1
030/303-393, 067/858-733
069/400-130
E-mail: [email protected]
MARUNOVIĆ M. VLADIMIR
VLADIMIRA ROLOVIĆA 2
DELETIĆ LIDIJA
030/312-359, 069/028-660
BUL. REVOLUCIJE B5
069/129-444
MARUNOVIĆ EROL
E-mail: [email protected]
VLADIMIRA ROLOVIĆA F-2
030/318-001, 067/515-007
DURUTOVIĆ M. DRAGUTIN
MAKEDONSKA D-12
MILOŠEVIĆ B. VLADIMIR
030/314-262, 069/023-831
JOVANA TOMAŠEVIĆA 23
E-mail: [email protected]
030/302-040, 312-742,
069/030-448
ĐIKANOVIĆ ĐORĐE
E-mail: [email protected]
VLADIMIRA ROLOVIĆA 17
030/317-317, 069/332-525
MIRKOVIĆ A. DRAGOLJUB
MAKEDONSKA 13/76
ISIĆ JASMINA
030/313-659, 069/081-808
BUL. REVOLUCIJE C6
030/312-313, 069/330-096,
MIROVIĆ MILIĆ
068/310-031
JOVANA TOMAŠEVIĆA 15
E-mail:
030/311-086, 313-010,
[email protected]
069/067-458
JANKOVIĆ ĐORĐE
NASUFOVIĆ LEJLA
ZGRADA F-2
RISTA LEKIĆA I-31
030/25-033, 311-561, 22-395,
069/033-500
067/621-334, 068/655-162
PETROVIĆ GORAN
MILA BOŠKOVIĆA 13/2
030/317-504, 069/027-850
E-mail:
[email protected]
RAIČEVIĆ MILONJA
BUL. REVOLUCIJE C-6
030/311-314, 069/029-914
SINANOVIĆ ALIJA
RISTA LEKIĆA 6
030/319-661, 067/451-900
E-mail: [email protected]
SPASIĆ DUŠAN
VLADIMIRA ROLOVIĆA B. B.
TADIĆ NIKOLA
BJELIŠI B. B.
067/172-076, 067/284-602
FERATOVIĆ RIFAT
BULEVAR REVOLUCIJE »TOPOLICA« A3
317-404, 069/079-328;
E-mail: [email protected]
FETIĆ IZET
BUL. REVOLUCIJE A-3
030/317-354, 069/032-536
E-mail: [email protected]
HAJDUKOVIĆ DARKO
RISTA LEKIĆA 29
030/316-837, 067/631-005
ČEJOVIĆ VESNA
JOVANA TOMAŠEVIĆA 41
030/312-228, 311-766
E-mail: [email protected]
ČIZMOVIĆ RADAN
BUL. REVOLUCIJE B. B.
030/312-905, 069/690-456
DŽAKOVIĆ MILORAD
BULEVAR REVOLUCIJE 2
030/314-346, 067/333-225
Adresar advokata
ŠLJIVANČANIN GORAN
BUL. REVOLUCIJE C-7/2P
067/857-767
E-mail: [email protected]
PANTOVIĆ GORAN
MOJSIJA ZEČEVIĆA 1
051/234-272, 239-224,
069/054-146
ŠUPLJEGLAV ŽELJKO
M. BOŠKOVIĆA, H/12
069/620-251
E-mail: [email protected]
PANTOVIĆ DRAGO
29. NOVEMBRA 53
051/34-708, 068/043-792,
069/043-792
E-mail: [email protected]
84300 BERANE
PEŠIĆ ANA
MILJANA TOMIČIĆA B. B.
069/209-616
E-mail: [email protected]
ADROVIĆ ATIF
29. NOVEMBRA B. B.
067/427-177
VULEVIĆ DMITAR
4. CRNOGORSKE P+9/26
051/231-967, 067/316-346
E-mail: [email protected]
DRAGOJEVIĆ Z. VESELIN
JOVANA CVIJIĆA 14
051/34-517
ZEČEVIĆ VESELIN
MOJSIJA ZEČEVIĆA 26
051/231-719, 069/577-555
E-mail: [email protected]
LEKIĆ NEBOJŠA
POLIMSKA 28
MARKOVIĆ BATRIĆ
MOJSIJA ZEČEVIĆA 12
068/314-186
MARKOVIĆ DANIJELA
POLIMSKA 88
067/821-135
MARKOVIĆ ZORICA
BERANSKA 30
068/400-833, 067/287-958
MEĐEDOVIĆ ALMINA - MINKA
VOJA MASLOVARIĆA 40
051/239-238, 067/802-356
E-mail:
[email protected]
MEĐEDOVIĆ DR SEFER
VOJA MASLOVARIĆA 40
051/239-238, 069/043-291
E-mail: [email protected]
NEDELJKOVIĆ NIKOLA
MILJANA VUKOVA 2
051/61-721
POPOVIĆ RANKO
LUŽAC B. B.
051/245-137, 069/491-251
E-mail: [email protected]
RADOVANIĆ MILIĆ
SV. SAVE B. B.
051/35-055, 069/032-711
RMUŠ ALEKSANDAR
PEŠCA B.B.
068/632-772
E-mail: [email protected]
RMUŠ MARINKO
MILJANA VUKOVA 3
051/231-964
SIMONOVIĆ ALEKSANDAR
MOJSIJA ZEČEVIĆA 3A
067/539-045
STOJANOVIĆ MILOVAN
MOJSIJA ZEČEVIĆA 3A
051/234-811, 069/041-270
TAJIĆ DRAGANA
29. NOVEMBRA B. B.
051/233-551, 069/445-705
ČUKIĆ NIKOLA
OBALSKO NASELJE B. B.
051/233-122, 067/519-137
E-mail: [email protected]
BOŽOVIĆ LJUBIŠA
VOJA LJEŠNJAKA 32
050/432-710, 433-290,
069/360-505
E-mail: [email protected]
BRAJKOVIĆ LUKA
SLOBODE 1
050/431-333, 069/339-690,
067/255-541
E-mail: [email protected]
VLAHOVIĆ MILORAD
13. JULA 38
050/433-540, 069/066-944
E-mail:
[email protected]
DIZDAREVIĆ KASIM
KNEZA MIROSLAVA B. B.
050/31-048, 069/051-145
ĐALOVIĆ JELENA
RADOMIRA MEDOJEVIĆA B. B.
067/538-576
E-mail:
[email protected]
ŽIŽIĆ TATJANA
3. JANUARA 6
069/485-159
E-mail: [email protected]
JELIĆ STANKO
SLOBODE 10
069/371-802
JOKSIMOVIĆ M. MILADIN
RADOMIRA MEDOJEVIĆA B. B.
069/055-545
E-mail: [email protected]
KLJAJEVIĆ ARSENIJE
MUNIBA KUČEVIĆA B. B.
067/405-718
E-mail:
[email protected]
CELIĆ VUKO
M. TOMIČIĆA 1
067/501-234
KLJAJEVIĆ I. DRAGOSLAV
ŠUKRIJE MEĐEDOVIĆA B. B.
050/22-481
ŠEKULARAC NENAD
SV. SAVE B. B.
051/231-742, 067/394-811
KNEŽEVIĆ MILAN
MUNIBA KUČEVIĆA B. B.
050/484-140, 069/612-931
84000 BIJELO POLJE
KONATAR DRAGO
SLOBODANA PENEZIĆA
POSLOVNA ZGRADA „NOVOPREVOZ”
SPR. I
069/542-222
E-mail: [email protected]
ADAMOVIĆ VUKOJICA
TRŠOVA 10
050/432-336, 431-362, 432-948,
069/052-417
Adresar advokata
KURGAŠ FIKRET
VOJA LJEŠNJAKA B. B.
050/431-558, 067/375-210
E-mail: [email protected]
ŠUKURICA AMER
3. JANUARA 2
050/432-134, 069/051-970
E-mail: [email protected]
ILIĆ IVO
DOSITEJEVA 55
068/608-907
E-mail: [email protected]
LUKAČ HAJRUDIN
3. JANUARA B. B.
050/31-461, 069/083-498
ŠUKOVIĆ RADIVOJE
3. JANUARA B. B.
069/829-403
E-mail: [email protected]
KAVEDŽIĆ NIKOLA
ZGRADA „FRANETA“ (NOVI BULEVAR)
078/103-754, 067/441-113
E-mail:
[email protected]
MUZUROVIĆ REŠAD
RADOMIRA MEDOJEVIĆA B. B.
069/250-395
NOVAKOVIĆ SLOBODAN
TRŠOVA B. B.
069/693-322
NOVOVIĆ ALEKSANDAR
MUNIBA KUČEVIĆA
067/211-688
E-mail: [email protected]
NIŠAVIĆ MILOVAN
SLOBODE 2
050/431-407, 069/058-411
PAVIĆEVIĆ OBRAD
M. KUČEVIĆA 9
050/432-881, 432-889
068/022-276, 069/022-276
E-mail: [email protected]
PAVIĆEVIĆ PETAR
M. KUČEVIĆA B. B.
068/022-279
E-mail: [email protected]
POPOVIĆ RANISLAV
SLOBODE B. B.
050/432-544, 481-935,
069/060-616
E-mail: [email protected]
85310 BUDVA
BAJKOVIĆ DUŠAN
POSLOVNO-ZANATSKI CENTAR
II SPRAT, LOK. 46
033/458-761, 068/594-959
E-mail:
[email protected]
BOJOVIĆ MILORAD
JADRANSKI PUT B. B., P.O. BOX 60
033/456-312, 456-313, 456-314,
069/040-280
E-mail: [email protected]
BOŽOVIĆ-JOVOVIĆ NEVENKA
ROZINO B. B.
069/426-277
E-mail: [email protected]
BORETA ANDRIJANA
NASELJE ROZINO
ZGRADA „MODA-MODA“
078/102-588, 068/000-343
E-mail:
[email protected]
VUJOVIĆ NEVENKA
NIKOLE TESLE 4
033/452-177
SMOLOVIĆ MILORAD
ŽIVKA ŽIŽIĆA 9
050/795-245, 069/600-577
GARDAŠEVIĆ SLAVICA
TRG SUNCA B. B.
033/454-796, 069/027-638
E-mail: [email protected]
HAJDAROVIĆ ADMIR
MUNIBA KUČEVIĆA B. B.
050/478-203, 067/545-767
E-mail: [email protected]
DAPČEVIĆ DIMITRIJE
DOSITEJEVA 5/59
033/453-869, 067/469-939
CAMIĆ LUTVO
MUNIBA KUČEVIĆA B. B.
069/053-639
DAPČEVIĆ DRAŠKO
SLOVENSKA OBALA 19
033/451-172, 069/474-756
E-mail: [email protected]
ČINDRAK DŽ. KEMAL
ŽIVKA ŽIŽIĆA 24/1-4
050/421-901, 069/056-362
ŽIVKOVIĆ MIODRAG
NJEGOŠEVA 1
033/41-166, 067/319-667
ČOVIĆ VLADIMIR
MUNIBA KUČEVIĆA B. B.
050/433-280, 068/471-415
ZEČEVIĆ V. VOJISLAV
NJEGOŠEVA 28
069/024-798
KOVAČEVIĆ VESELIN
STARI GRAD, NJEGOŠEVA 13
TRG PJESNIKA – P.O. BOX 60
033/456-312, 456-313, 456-314
MILAŠEVIĆ PREDRAG
POSLOVNI CENTAR „BSP“
033/453-310, 069/330-783,
067/494-196
E-mail: lawoffice.milasevic.
[email protected]
MILIĆ JELENA
GOLUBOVINA S-47
033/453-199
MILIĆ ZORAN
TRG SUNCA 2
068/119-557
E-mail: [email protected]
MUČALICA NIKOLA
LUGOVI, ZGRADA „BSP“
069/332-782
E-mail: [email protected]
OROVIĆ MILOVAN
DOSITEJEVA 43/III
033/453-785, 453-786, 453-340,
069/030-785
PRIBILOVIĆ SUZANA
13. JULA, PC „BSP”
033/453-310, 069/444-898,
068/244-988
E-mail:
[email protected]
TOMANOVIĆ NIKOLA
JADRANSKI PUT B. B.
033/402-180, 402-183,
067/515-980
E-mail: [email protected]
TRIPKOVIĆ D. JOKO
POSLOVNI CENTAR BSP
069/035-339
ČOLOVIĆ BRANKO
LUGOVI, ZGRADA „BSP“
033/402-748, 069/598-869
E-mail: [email protected]
Adresar advokata
ĆOSOVIĆ DEJAN
13. JULA 1
020/451-398, 069/324-640
E-mail: [email protected]
UZELAC JADRANKA
TOPLIŠKI PUT B. B.
033/451-220, 069/012-376
E-mail: [email protected]
http: www.advokatbudva.com
FRANOVIĆ TATJANA
KRISTIFORA IVANOVIĆA 3
033/453-191
81410 DANILOVGRAD
VUKOVIĆ ŽELJKO
PAŽIĆI B. B.
067/250-261
E-mail: [email protected]
ZUVIĆ SNEŽANA
NJEGOŠEVA 3
020/813-403, 067/432-601
RAZIĆ SVETLANA
NJEGOŠEVA 3
020/813-403, 069/277-863
RASPOPOVIĆ VESELIN
NOVICE ŠKEROVIĆA 5
020/811-976, 067/271-330
ŠARANOVIĆ MILIJA
BAJA SEKULIĆA B. B.
068/638-532
E-mail:
[email protected]
84220 ŽABLJAK
STIJEPOVIĆ RAJKO
052/61-315
ŽUGIĆ SRETEN
BOŽIDARA ŽUGIĆA 35
069/550-544
85347 IGALO (031)
VUČETIĆ BILJANA
SKOJEVSKA 3
031/43-842
IVANOVIĆ MLADEN
SARAJEVSKA 45
031/332-196, 069/079-650
LAZAREVIĆ S. ZORAN
V CRNOGORSKE BRIGADE 9
031/55-779, 067/569-331
LATINOVIĆ GORAN
NORVEŠKA 3
031/331-563, 069/322-167
STANIŠIĆ PREDRAG
NOVO MJESTO 21
031/335-088, 067/283-265
81210 KOLAŠIN
GRUJIĆ BRANISLAV
GENERALA ANĐELIĆA B. B.
069/888-599
NOVAKOVIĆ VESNA
MOJKOVAČKA 48/A
020/98-268, 87-895
POPOVIĆ MIODRAG
TRG BORACA B. B.
020/865-081, 865-615,
069/448-977
RAKOČEVIĆ ZORAN
M. LAKIĆEVIĆA 2/I
020/865-081, 865-615
SIMONOVIĆ-BULATOVIĆ B.
VELIZARKA
TRG BORCA S-6
020/865-465, 069/023-057
E-mail: [email protected]
SIMONOVIĆ LJILJANA
BOŠKA RAŠOVIĆA B. B.
069/970-536, 068/380-717
85330 KOTOR
ANDROVIĆ OLGA
STARI GRAD 483
032/323-304, 323-699,
069/085-033
APRCOVIĆ ŽELJKO
ZLATNE NJIVE 2
032/334-830, 067/646-850
E-mail: [email protected]
BAROVIĆ BORIS
STARI GRAD 296
032/322-220, 069/043-090
E-mail: [email protected]
http: www.barovic.com
BEGOVIĆ VLADIMIR
NOVO NASELJE A-8, ŠKALJARI
032/323-453, 323-721,
069/041-651
E-mail: [email protected]
VUKŠIĆ DEJAN
ZLATNE NJIVE B. B.
032/334-798, 067/317-482
E-mail: [email protected]
VUKAŠINOVIĆ BORIS
STARI GRAD 303
032/325-362, 067/531-689
VULEKOVIĆ VLADIMIR
STARI GRAD 468, I SPRAT
032/301-322, 301-323, 325-434,
069/030-633
E-mail: [email protected]
VUČETIĆ MIROSLAV
KAVAČ B.B.
068/555-466
E-mail:
[email protected]
GAČIĆ MILAN
STARI GRAD 292
032/13-009
GRGUREVIĆ BOŠKO
BENOVO 584
032/302-648, 302-649,
069/019-379
E-mail: [email protected],
[email protected]
DAPČEVIĆ MARINA
ZLATNE NJIVE 2
032/520-982, 069/558-116
E-mail: [email protected]
DOBRIJEVIĆ-BRALIĆ RADA
STARI GRAD 463
032/323-880, 069/046-453
E-mail: [email protected]
ĐURĐEVAC ILIJA
SVETA VRAČA 1/1
032/302-477, 301- 040,
069/047-801
E-mail: [email protected]
ĐUROVIĆ BOJANA
ŠKALJARI 113
069/059-914
E-mail: [email protected]
ŽIVKOVIĆ JADRANKA
DOBROTA B. B.
069/469-289
IJAČIĆ SLAVO
STARI GRAD 444
032/322-270, 069/088-327
E-mail: [email protected]
Adresar advokata
IJAČIĆ DANIJEL
STARI GRAD 444
032/322-270, 069/450-844
E-mail: [email protected]
ILINČIĆ RATKO
STARI GRAD 490
032/322-279, 069/044-840,
067/211-808, 069/044-840
E-mail: [email protected]
ILIĆ SLAVICA
BENOVO B. B.
069/412-325
E-mail: [email protected]
KALUĐEROVIĆ U. VESELIN
LASTVA GRBALJSKA (BELGIJSKI
KONZULAT)
032/322-048, 069/047-585
E-mail:
[email protected]
KAŠĆELAN NOVICA
STARI GRAD 324
032/322-641, 067/470-075
E-mail: [email protected]
KORDIĆ NEVENKA
PRČANJ 13
032/336-162
KORDIĆ OLGA
PRČANJ 13
032/336-165, 069/044-342
E-mail: [email protected]
LAZOVIĆ RADOJICA
ZLATNE NJIVE 2
032/334-830, 067/641-193
E-mail: [email protected]
OMERAGIĆ MUNIRA
SVETA VRAČA III-L-2/1
067/319-576
OTAŠEVIĆ ALEKSANDAR
DOBROTA, PIONIR 2
032/13-071
PASKOVIĆ JOVANKA
DOBROTA
067/385-207
E-mail: [email protected]
PEROVANOVIĆ DRAGAN
DOBROTA, DAOŠINE B. B.
032/330-544, 069/046-288
E-mail:
[email protected]
[email protected]
POPOVIĆ RADOJKA
DOBROTA – SV. STASIJE B. B.
032/333-503, 069/087-002
POČANIĆ MIRJANA
STARI GRAD 324
032/322-641, 069/691-076
E-mail: [email protected]
RADANOVIĆ ANA
NJEGOŠEVA 169
067/540-704, 069/265-615
E-mail:
[email protected]
RADULOVIĆ DANIJELA
DOBROTA, SV. MATIJE B. B.
032/304-280, 069/044-905
E-mail: [email protected]
MILIĆ ĐORĐIJE
TABAČINA B. B.
032/15-667, 14-992, 069/046-023 SAMARDŽIĆ ALEKSA
STARI GRAD 316
MILOVIĆ MITAR
067/546-912
DOBROTA – DAOŠINE B. B.
E-mail:
032/330-860, 069/344-303
[email protected]
E-mail: [email protected]
84205 MOJKOVAC
BALTIĆ NIKOLA
SERDARA JANKA VUKOTIĆA B. B.
069/376-363
E-mail:
[email protected]
BOŠKOVIĆ DIMITRIJE
LJ. BAKOČA B. B.
050/72-331, 72-850, 067/531-438
BOŠKOVIĆ RADENKO
MALIŠE DAMJANOVIĆA B. B.
050/472-570, 067/615-333
ĐUROVIĆ RADOJICA
TUTIĆI B. B.
050/72-999
MINIĆ MILOJICA
DUŠANA TOMOVIĆA B. B.
050/72-709
RADENOVIĆ DANILO
SERDARA JANKA VUKOTIĆA B. B.
067/332-940
E-mail:
[email protected]
81400 NIKŠIĆ
ABAZOVIĆ DANIJELA
SERDARA ŠĆEPANA S-70
040/245-235, 069/386-384
E-mail:
[email protected]
ABRAMOVIĆ DARINKA
MRKOŠNICA B. B.
ZGRADA AUTOB. STANICE
067/520-747
ADŽIĆ NOVO
UL. 79 B.B.
040/234-422, 069/466-988
E-mail: [email protected]
SAMARDŽIĆ ZORAN
STARI GRAD 415
069/046-024
BAKOČ MIRJANA
MRKOŠNICA 17
067/284-060
E-mail: [email protected]
MIHOVIĆ DRAGAN
LASTVA GRBALJSKA B. B.
067/526-604
ĆIRKOVIĆ T. DUŠKO
ZLATNE NJIVE B. B., L-4
032/334-358, 069/719-900
E-mail: [email protected]
MUCK-RADIČEVIĆ RADMILA
DOBROTA 13
069/525-328
E-mail:
[email protected]
ĆIRKOVIĆ T. MIRELA
ZLATNE NJIVE B. B., L-4
032/334-924, 069/050-452
E-mail: [email protected]
BLAGOJEVIĆ BOŽO
MANASTIRSKA 2A
069/209-254
E-mail:
[email protected]
MILOŠEVIĆ MARIJAN
DOBROTA 85
032/335-057, 069/037-823
E-mail: [email protected]
BOŽOVIĆ SLAVOMIR
NJEGOŠEVA 10
040/23-345, 069/023-639
Adresar advokata
BOŽOVIĆ JAKŠA
RADOJA DAKIĆA B. B.
069/080-436
E-mail: [email protected]
KNEŽEVIĆ VLADIMIR
STARO PAZARIŠTE 26
040/243-960, 067/727-775
E-mail: kvladimir@t-com.me
VARAJIĆ R. ŽARKO
ALEKSE BACKOVIĆA B. B.
040/31-186
KOVAČEVIĆ DANILO
TRG SLOBODE 19
040/213-425, 069/014-693
MILETIĆ SLOBODANKA
IVANA MILUTINOVIĆA 11
067/765-999
E-mail: slobamiletic@live.com
VOJINOVIĆ MILAN
SERDARA ŠĆEPANA 2
040/245-100
KOVAČEVIĆ B. NIKOLA
TRG SLOBODE 19
040/213-428
MILIČEVIĆ PETAR
KLIČEVO B. B.
GLUŠČEVIĆ PERKO
JOLA PILETIĆA B. B.
040/213-434, 067/556-569
E-mail:
perko.gluscevic87@gmail.com
KOVAČEVIĆ PREDRAG
KARAĐORĐEVA 23
040/213-694, 069/424-212
E-mail: advpredrag@t-com.me
GOGIĆ MILISAV
GOJKA GARČEVIĆA (ZGRADA
AUTOBUSKE STANICE)
067/541-386, 068/126-258
KOSTIĆ DANILO
BAJE PIVLJANINA P-7/144
040/247-747, 069/067-974
DRAKULOVIĆ MILICA
TRG SLOBODE 19
068/401-192
KOSTIĆ SAVA
NIKA MILJANIĆA B. B.
040/212-059, 280-600,
068/527-482, 069/744-117
E-mail: savak7@gmail.com
DRAŠKOVIĆ DRAGAN
VUKA MIĆUNOVIĆA 18
040/214-939, 069/028-711
E-mail: dragan5@t-com.me
LABUDOVIĆ IVAN
NJEGOŠEVA 12
PC „ATRIUM“
067/536-005
DRAŠKOVIĆ MILORAD
NIKOLE TESLE B. B. (MONTEX)
040/248-140, 067/514-421
LALATOVIĆ NEBOJŠA
NIKOLE TESLE 115/II
040/258-367, 069/027-114
E-mail: adv.lalatovic@t-com.me
DRINČIĆ RADOVAN
NARODNIH HEROJA 1
040/213-258, 069/283-226
ĐOROJEVIĆ SLOBODAN
NJEGOŠEVA 15
069/438-220
ĐURASOVIĆ DRAGAN
DRAGICE PRAVICE 4
040/33-396, 067/566-428
JOVIĆEVIĆ MILENA
KARAĐORĐEVA 27
067/863-286
E-mail:
milena300683@yahoo.com
JOVOVIĆ VERA
NIKOLE TESLE B. B.
ZGRADA „MONTEKSA“
067/808-401
JOVOVIĆ MARINA
SERDARA ŠĆEPANA 2
040/245-100, 069/688-161
LEOVAC MARIJA
TRG SLOBODE 19
040/213-428, 067/802-647
LUKOVAC VESELIN
GOJKA GARČEVIĆA B. B.
ZGRADA AUTOB. STANICE
067/207-952
MATIJAŠEVIĆ MILODARKA
JOLA PILETIĆA 4
040/246-337, 069/346-077
E-mail: advmatijasevic@t-com.me
MAŠULOVIĆ RATKO
ĆEMENCE B. B.
MIJANOVIĆ VERA
VI CRNOGORSKE T-6
040/235-372, 069/474-199
MIJANOVIĆ ZORICA
MARKA MILJANOVA 3
040/235-372, 215-321
E-mail: vera.mi@t-com.me
MIJANOVIĆ JOVANKA
NOVICE CEROVIĆA 26
069/645-458
MITRIĆ DRAGAN
RADOJA DAKIĆA B. B.
069/085-612
E-mail: mitric.nk@t-com.me
MUJOVIĆ – RADOVIĆ
BRANISLAVKA
UL. 143 BR. 8
067/735-131
E-mail: vanjci975@gmail.com
NIKOLIĆ VLADIMIR
V PROLETERSKE 11
069/639-107
ODALOVIĆ RADOMIR
VUKA KARADŽIĆA 40
040/244-303, 069/660-302
PEJOVIĆ SIMO
VUKA KARADŽIĆA 1
069/342-354
PEROŠEVIĆ RAJKO
KARAĐORĐEVA 10
040/214-385, 253-264,
069/049-707
PERUNOVIĆ MIJOMIR
VI CRNOGORSKE B2-14/7
067/866-251
ROGANOVIĆ RATKO
NJEGOŠEVA 4
040/246-356, 231-560,
069/027-619
E-mail: adv.ratko@t-com.me
STANIŠIĆ DRAGAN
NOVAKA RAMOVA 13
069/087-956
STOJANOVIĆ DRAGIŠA
DRAGOVOLUČKA XII/68
069/235-278
ĆALASAN DRAGOMIR
JOLA PILETIĆA B. B.
040/244-721, 063/233-592
Adresar advokata
ČIZMOVIĆ ALEKSANDAR
MANASTIRSKA 12
040/213-367
DROBNJAK MILUN
VOJA ĐENISIJEVIĆA 22
069/513-376, 067/242-338
ASANOVIĆ ILIJA
OBALA RIBNICE 9
020/230-815, 069/017-681
ČIZMOVIĆ SLOBODAN
MANASTIRSKA 12
040/213-367
JOKSOVIĆ RADMILO
29. NOVEMBRA 14
052/81-347
ČIZMOVIĆ RADOVAN
PEKA PAVLOVIĆA P+7/2
040/31-587, 22-225, 069/227-806
KANDIĆ RADOJE
BOŠKA BUHE 7
069/064-893, 067/261-891
ASANOVIĆ NEBOJŠA
BRACANA BRACANOVIĆA 34
020/647-613, 069/076-076
E-mail: nebojsaa@t-com.me
ČOLAKOVIĆ DRAGUTIN
MIĆKOVIĆ JOSIF
NIKOLE TESLE B. B.
POSLOVNE PROSTORIJE „MONTEKS“ VUKA KNEŽEVIĆA 43
052/323-057, 352-087,
069/053-947
067/502-862, 063/417-331
UROŠEVIĆ SONJA
E-mail: josif@t-com.me,
V PROLETERSKE 16B
advokatmickovic.me
040/212-916, 069/418-134
E-mail: s.kasalica@gmail.com
NOVAKOVIĆ ZORICA
KRALJA PETRA I 74
ŠLJUKIĆ IVAN
052/322-977
NOVICE CEROVIĆA 17
040/251-907, 067/817-007
81000 PODGORICA
E-mail: adv.sljukic@t-com.me
84325 PLAV
DAŠIĆ BRANISLAV
RACINA B. B.
051/51-716, 067/811-416
ĐURIČANIN VUKAŠIN
BREZOJEVICA
069/592-669
PANTOVIĆ ELICA
RACINA B. B.
067/617-272, 068/882-272
E-mail: pantovicelica@gmail.com
HUSEINOVIĆ IBRAHIM
GLAVICE B. B.
051/52-315
84210 PLJEVLJA
VOJINOVIĆ NEBOJŠA
MILA PERUNIČIĆA B. B.
052/51-184, 067/410-045
GAČEVIĆ MOMIR
TRŠOVA 3
069/495-347
GOLUBOVIĆ MIODRAG
TRŠOVA B. B.
069/041-559
DROBNJAK MILOŠ
PRINCIPOVA B. B.
052/86-950, 067/575-452
E-mail:
adv.milos.drobnjak@gmail.com
ADAMOVIĆ VOJISLAV
KARAĐORĐEVA 16
020/664-963, 069/023-625,
067/344-657
AKOVIĆ LAZAR
KRALJA NIKOLE, P.C. „NIKIĆ“,
LOKAL 6
063/207-555
E-mail: lazarakovic@gmail.com
ANĐELIĆ BRANKO
SVETOZARA MARKOVIĆA 12
067/222-122
E-mail: aodad@ t-com.me
ANĐELIĆ VLADISLAV
13. JULA 33
020/238-171, 069/061-010
E-mail: vladoa@t-com.me
ANTOVIĆ NEVENKA
SVETOZARA MARKOVIĆA 14
069/078-663
E-mail:
nevenka.antovic@gmail.com
ANTUNOVIĆ JELENA
13. JULA, PC „ČELEBIĆ“, UL. 1
067/242-999
E-mail:
adv.jelenaantunovic@t-com.me
ARMENKO LAZAR
DALMATINSKA 2
069/324-284
AĆIMIĆ DANILO
13. JULA 3
067/629-004
ADŽIĆ MILADIN
VUKA KARADŽIĆA 4/IV
020/231-048, 230-646,
067/614-750
E-mail: advadzic@t-com.me
ADŽIĆ MIROSLAV
BUL. SV. PETRA CETINJSKOG 149
020/205-420, 068/422-233
E-mail: adzic_miro@yahoo.com
BABOVIĆ SAŠA
KRALJA NIKOLE 76
069/450-137
E-mail: advs.babovic@t-com.me
BAJČETA ZORICA
MILJANA VUKOVA 3
020/643-240, 067/272-119
E-mail:
zorica.bajceta@montenegrolaw.com
www.montenegrolaw.com
BAJIĆ SLAVICA
ĐOKA MIRAŠEVIĆA 9
067/551-773
E-mail: slavica.bajic@szz.gov.me
BAKRAČ ALEKSANDAR
BULEVAR SV. PETRA CETINJSKOG
54/I
069/456-083
E-mail: bakraca@gmail.com
BANOVIĆ BOŽINA
HERCEGOVAČKA 90
067/581-021
BATRIĆEVIĆ NEBOJŠA
OKTOBARSKE REVOLUCIJE 12
020/620-964, 069/081-777
BAĆOVIĆ VELJKO
SLOBODE 16
020/241-920, 231-085, 231-096,
067/331-449
E-mail: veljko.bacovic@jmv.co.me
Adresar advokata
BAŠIĆ AMRA
SLOBODE 16
020/241-920, 231-085, 231-096,
067/331-204
E-mail: amra.basic@jmv.co.me
BOJIĆ VLADIMIR
SERDARA JOLA PILETIĆA B. B.
020/245-631, 068/014-074
E-mail: vlado@lawyer.com
BRNOVIĆ M. IGOR
SVETOZARA MARKOVIĆA 9
020/224-198, 213-360,
069/073-360
BEGOVIĆ ZDRAVKO
SLOBODE 60/IV
020/220-223, 069/040-609
E-mail: advbegovic@t-com.me
BOJOVIĆ MIHAILO
SERDARA JOLA PILETIĆA 8/6
020/245-631, 069/401-003
E-mail:
bojovicmihailo@gmail.com
BRNOVIĆ MILENA
DALMATINSKA 10
069/920-282
E-mail:
adv.milenabrnovic@gmail.com
BEŠOVIĆ BOJANA
KRALJA NIKOLE 76
067/617-670
E-mail: bojana.cirovic@t-com.me
BOJOVIĆ R. RADOVAN
SLOBODE 5/II
020/244-156, 069/077-257
E-mail: advokanc@t-com.me
BJELANOVIĆ VUČKO
13. JULA 5/8
020/664-837, 069/040-516
BOJOVIĆ RAJKO
VELJKA VLAHOVIĆA 34
067/848-116, 067/555-564
E-mail: bojovicr@t-com.me
BROĆIĆ-NIKIĆ JELENA
TRG REPUBLIKE 3
020/664-471, 667-115,
069/058-698
E-mail: advjela@t-com.me
BLAGOJEVIĆ MARIJA
DŽORDŽA VAŠINGTONA 66
020/234-490, 067/418-350
E-mail: marijaquarius@gmail.com
BOGIĆEVIĆ MIRKO
BUL. REVOLUCIJE, IV-34
ZGRADA „VEKTRA“
069/646-333
E-mail: bogicevic@t-com.me
BOŽOVIĆ VESKO
MOSKOVSKA 99/II
020/235-183, 102-022,
068/220-999
E-mail: vesko.b.adv@t-com.me
BOŽOVIĆ RAJKO
ĐOKA MIRAŠEVIĆA 47
020/269-822, 069/017-838
BOŽOVIĆ SRETEN
CVIJETNA 32
068/890-513
BOŽOVIĆ MARIJA
ĐEČEVIĆA 7
069/515-989
E-mail:
marija_boz_nk@yahoo.com
BOJANIĆ S. MIODRAG
SVETOZARA MARKOVIĆA 4/I
020/224-156, 069/025-795
E-mail: advbojanic@t-com.me
BOJIĆ S. VLADAN
BUL. SV. PETRA CETINJSKOG 1/A/
VII
(P. C. EURO POINT)
020/247-711, 247-712, 247-713,
224-111, 069/080-774
E-mail: sekvenca@t-com.me
BOLJEVIĆ ILIJA
NOVAKA MILOŠEVA 37/II
020/633-958, 069/486-718
E-mail: advokati@aod.co.me
BORIČIĆ MARKO
JOLA PILETIĆA B. B.
067/884-886
E-mail: tomob@t-com.me
BOŠKOVIĆ MIKOSAV
BUL. SV. PETRA CETINJSKOG 101
020/237-876, 069/388-701
BOŠKOVIĆ NIKOLA
VASA RAIČKOVIĆA 2A
069/470-464
E-mail: nik_boskovic@yahoo.com
BOŠNJAK BOJANA
BUL. SV. PETRA CETINJSKOG 1A/
VII
067/333-526
E-mail: sekvenca@t-com.me
BRAJOVIĆ ANTONIO
OKTOBARSKE REVOLUCIJE 120
020/634-878, 069/367-210,
067/588-323
E-mail:
antoniobrajovic@yahoo.com
BRALETIĆ G. ŽELJKO
13. JULA 5
020/247-681, 247-682,
069/015-825
E-mail: braletic@t-com.me
BRAUNOVIĆ DRAGAN
JOVANA TOMAŠEVIĆA 33
020/640-707, 067/393-650
BUJIŠIĆ JOVAN
BUL. IVANA CRNOJEVIĆA 75
020/624-650, 067/230-519
BULATOVIĆ BRANKO
BUL. SV. PETRA CETINJSKOG 62
020/651-873, 067/284-320
E-mail:
brankobulatovic@t-com.me
BULATOVIĆ V. VOJKA
BOKEŠKA 6, I SPRAT
020/652-431, 069/055-417
E-mail: advkancvojka@t-com.me
BULATOVIĆ NIKOLA
MALO BRDO L2/3
020/227-320, 067/568-145
BULATOVIĆ MR SANDRA
VUKA KARADŽIĆA 4/IV
020/231-048, 078/105-012,
067/413-101
E-mail: adv.sandra.b@gmail.com
BULIĆ ESAD
BRATSTVA I JEDINSTVA 15/II
020/623-291, 067/275-543
BURZANOVIĆ DANIJEL
SVETOZARA MARKOVIĆA 15
020/244-516, 069/681-269
BURZANOVIĆ LIDIJA
SVETOZARA MARKOVIĆA 15
020/244-516, 067/513-472
VELIMIROVIĆ GORAN
JOLA PILETIĆA B. B.
020/245-630, 244-985,
069/020-314
VOJINOVIĆ DRAGANA
MOSKOVSKA 16
069/957-479, 067/525-290
Adresar advokata
VO INOVIĆ AL K ANDAR
BUL. SV. PETRA CETINJSKOG 130
KULA „NCO“, VII SPRAT
020/510-506, 228-563, 228-564,
510-507, 067/600-511
E-mail: av@prelevic.com http:
www.prelevic.com
VU OVIĆ DRAGANA
BUL. SAVE KOVAČEVIĆA 17/77
020/633-730, 067/376-386
VU OVIĆ MILAN
LAMELA 2A-5
020/656-356, 067/566-156
E-mail: adv.vujovic@yahoo.com
VO INOVIĆ NATAŠA
CITY KVART, ZGRADA „ČELEBIĆ“,
VU OŠ VIĆ MILAN
LAM. II, 28
BALŠIĆA 33
020/512-084, 069/509-255
E-mail: natasavojinovic@t-com.me 020/613-055, 069/605-604,
067/251-550
E-mail: m.ana@t-com.me
VO INOVIĆ RA KO
HERCEGOVAČKA 72
VUKADINOVIĆ DIVNA
067/812-863
JOSIPA BROZA TITA 67
020/445-515, 608-095,
VRATNICA V LINKA
069/643-220
TRG REPUBLIKE 13
E-mail: divna.vukadinovic@gmail.
020/664-409, 069/489-829
E-mail: adv.v.vratnica@t-com.me com
VU ANOVIĆ P. D AN
BOKEŠKA 10
020/665-665, 069/013-037
E-mail: dejanpv@t-com.me
VUKADINOVIĆ IGOR
BALŠIĆA 31
067/352-333, 069/720-281
E-mail: vukadinovic.i@t-com.me
VU AČIĆ Đ. AŠA
BULEVAR IVANA CRNOJEVIĆA 56/2
020/229-730, 229-725,
069/021-543
E-mail:
info@lawoffice-vujacic.com
www.lawoffice-vujacic.com
VUKANOVIĆ BO ANA
SVETLANE KANE RADOVIĆ 3
067/801-898
E-mail:
bojana.vukanovic@gmail.com
VU I IĆ GORICA
SERDARA JOLA PILETIĆA 6/31
069/016-523, 067/273-473
E-mail: vgorica@t-com.me
VU I IĆ L NA
BULEVAR IVANA CRNOJEVIĆA 56/2
020/229-725, 229-726, 067/664-774
E-mail: jelena.vujisic@lawofficevujacic.com
www.lawoffice-vujacic.com
VU I IĆ MIL NA
JOLA PILETIĆA 8/VI
020/245-631, 067/422-922
E-mail: milenavujisic@yahoo.com
VUKAŠINOVIĆ V LIMIR
P. C. „NIKIĆ“
067/240-335
VUK L IĆ LOBODAN
VIJENAC KOSOVSKIH JUNAKA 3
069/821-174
VUKIĆVIĆ ORAN
JOVANA TOMAŠEVIĆA 13
067/272-832
E-mail: zoranadv@t-com.me
VUKOVIĆ OVANKA
MALO BRDO, LAMELA 2
020/227-537, 067/289-469,
063/284-582
VUKOVIĆ MIL ANA
HERCEGOVAČKA 13
020/664-192, 664-193,
069/071-122
E-mail:
vukovicsmiljana@yahoo.com
VUKOTIĆ P TAR
NOVAKA MILOŠEVA 37/2
020/620-622, 633-958,
069/056-851
VUK ANOVIĆ BIL ANA
SERDARA JOLA PILETIĆA B. B.
067/206-218
E-mail:
biljana.vuksanovic@velimirovic.me
VUK ANOVIĆ MILOŠ
VUKA KARADŽIĆA 11
068/555-545
E-mail:
milosvuksanovic@yahoo.com
VUKČVIĆ BOŽIDAR
VASA RAIČKOVIĆA 2A
069/315-777
E-mail:
bozidarvukcevic@t-com.me
VUKČVIĆ DRAGANA
13. JULA 6/I, POSL. CENTAR
„ČELEBIĆ“
020/239-177, 067/237-339
VUKČVIĆ VLADIMIR
VASA RAIČKOVIĆA 2A
020/238-705, 625-356,
069/065-402
VUKČVIĆ ORAN
SLOBODE 10
020/231-073, 231-061
VUKMIROVIĆ-MIŠIĆ LANA
BULEVAR SV. PETRA CETINJSKOG 1A VUKČVIĆ RATKO
067/546-696
BULEVAR REVOLUCIJE 50/5
068/408-409
VUKOVIĆ BO AN
VU OVIĆ BO AN
VASA
RAIČKOVIĆA
6
VULIĆ L IL ANA
SERDARA JOLA PILETIĆA 66
069/421-668
MILOŠA OBILIĆA S2B
020/238-991, 067/224-880
E-mail: bojanvujovic@gmail.com E- mail: boki.vukovic83@yahoo.com 020/651-960, 068/561-667
E-mail: ljiljana.vulic@t-com.me
VUKOVIĆ VLADO
VU OVIĆ BORI
VUČINIĆ MIR ANA
PILOTA CVETKOVIĆA I MILOJEVIĆA SLOBODE 16
020/241-920, 231-085, 231-096,
NJEGOŠEVA 9
10/3
069/022-026
020/665-464, 067/660-642
020/656-055, 067/864-178
E-mail: boris777@t-com.me
E-mail: vlado.vukovic@jmv.co.me E-mail: mvucinic@t-com.me
Adresar advokata
VLAOVIĆ BORISAV
BUL. S. KOVAČEVIĆA 68/II
020/634-236, 069/072-153
E-mail: adv.b.vlaovic@t-com.me
VLAHOVIĆ ADRIJANA
BUL. SV. PETRA CETINJSKOG 1/A
ZGRADA „EUROPOINT”
067/434-879
E-mail: adrijanasoc@yahoo.com
DAMJANOVIĆ STEVAN
MOSKOVSKA 25
020/234-167, 069/029-256
DRAGOVIĆ BALŠA
VASA RAIČKOVIĆA 20/III
068/009-004
DAMJANOVIĆ MILOŠ
MILOŠA OBILIĆA 46
069/492-959
E-mail:
milos.damjanovic@live.com
DRAGOVIĆ DARKO
SVETOZARA MARKOVIĆA 12
069/524-003
E-mail: aodad@t-com.me
DAMJANOVIĆ MARKO
MOSKOVSKA 25
GAZIVODA SINIŠA
067/676-769
13. JULA 6/I
E-mail:
020/238-809, 069/124-539
E-mail: sinisa.gazivoda@t-com.me masha-damjanovic@yahoo.com
GANJOLA HAMID
13. JULA 11
067/664-010
E-mail: hamidg@t-com.me
DARMANOVIĆ BUDIMIR
VASA RAIČKOVIĆA 14
020/238-350, 069/066-163
E-mail: darmanovicb@yahoo.com
GARIĆ N. DRAGAN
SVETOZARA MARKOVIĆA 52
069/318-343
E-mail: advokatgari@t-com.me
DARMANOVIĆ ILIJA
OKTOBARSKE REVOLUCIJE 102
020/624-125, 067/264-001
E-mail:
advilijadarmanovic@gmail.com
GLOGIĆ DENIS
BUL. SV. PETRA CETINJSKOG 106
020/228-330, 068/258-217
GOLUBOVIĆ DOC. DR VUKOMAN
13. JULA 7
020/238-847, 067/901-63-49
E-mail:
vukoman.golubovic@gmail.com
DRAKULOVIĆ RADONJA
13. JULA 2
068/001-235
DRAŠKOVIĆ ZORICA
MOSKOVSKA 153/I
020/237-738, 069/016-651
E-mail:
adv.z.draskovic@gmail.com
DEVIĆ RADMILA
BLAŽA JOVANOVIĆA 7
020/266-144, 069/236-899
DRECUN VLADAN
VASA RAIČKOVIĆA 4 AB
068/042-047
E-mail: drecunv@hotmail.com
DEDIĆ Š. TOMISLAV
BUL. IVANA CRNOJEVIĆA 29
020/665-603, 069/013-569
DUJOVIĆ VALENTINA
KRALJA NIKOLE 1
PC „NIKIĆ“
067/601-836
DELEVIĆ N. DUŠAN
MEŠE SELIMOVIĆA 18
GOLUBOVIĆ NEBOJŠA
020/625-837 (USLUŽNI),
13. JULA 7
067/546-554
067/550-530
E-mail: gnebojsa.cg@hotmail.com DELETIĆ NATAŠA
BUL. SV. PETRA CETINJSKOG 1A/
GORANOVIĆ V. SENKA
VII
KARAĐORĐEVA 11
067/517-760
020/664-897, 069/071-040
E-mail: natasa.deletic@gmail.com
E-mail: velibor@t-com.me
DESPOTOVIĆ DRAGAN
GREGOVIĆ ANA
SLAVONSKA 28
DALMATINSKA 100A
020/270-739, 069/607-288
069/556-606, 067/556-606
E-mail: dragan1608@gmail.com
E-mail: ana.g@t-com.me
DESPOTOVIĆ IVAN
GRUBAČ MARIJA
VASA RAIČKOVIĆA 6
BUL. SV. PETRA CETINJSKOG 62
020/238-410, 238-455,
069/974-974
063/200-333
E-mail:
E-mail:
marija.grubac7@gmail.com
kancelarijadespotovic@gmail.com
DAKIĆ M. MARKO
VUKA KARADŽIĆA 4
020/225-223, 248-211,
069/083-555
DRAKULOVIĆ MAJA
SLOBODE 16
020/241-920, 231-085, 231-096,
067/331-362
E-mail: maja.drakulovic@jmv.me;
www.jmv.co.me
DOBROVIĆ ČEDO
CETINJSKI PUT I-II
ZGRADA „NORMAL“ 26
020/234-913, 067/872-191
DURKOVIĆ IVANA
SLOBODE 5/III
067/206-225
E-mail:
ivana_durkovic@hotmail.com
DURUTOVIĆ BRANISLAV
MOSKOVSKA B. B.
020/510-072, 069/025-065
DURUTOVIĆ TAMARA
NOVAKA MILOŠEVA 37/II
020/633-958, 069/015-960
E-mail: advokati@aod.co.me
ĐEDOVIĆ MILICA
BUL. SV. PETRA CETINJSKOG 112
ZGRADA „MAKSIM“
067/582-728
E-mail: adv.mdjedovic@gmail.com
ĐELEVIĆ NATAŠA
MOSKOVSKA 111,
ZGRADA „MAKSIM“ STAN 34
067/800-208
E-mail:
advokatnatasadjelevic@gmail.com
Adresar advokata
ĐOLEVIĆ JOVANA
SLOBODE 21/II
020/664-355, 069/335-980
E-mail: djolevic@t-com.me
ĐURĐIĆ JANKO
BUL. SV. PETRA CETINJSKOG 114/I
020/228-360, 067/583-700
E-mail: gaucus@gmail.com
ŽUGIĆ JOVANA
MEŠE SELIMOVIĆA 18
067/856-811
E-mail: jovana.coso@t-com.me
ĐOLEVIĆ LJILJANA
SLOBODE 21/II
020/664-355, 069/027-660
E-mail: djolevic@gmail.com
ĐURIŠIĆ ALEKSANDAR
POSL. CENT. KRUŠEVAC
020/244-258, 068/055-036
ZEČEVIĆ R. VOJISLAV
BEOGRADSKA 19
020/232-256, 232-226,
069/089-886
ĐOLEVIĆ PREDRAG
SLOBODE 21/II
020/664-355, 069/030-011
E-mail: djolevic@gmail.com
ĐURIŠIĆ VOJISLAV
RIMSKI TRG 71, P. FAH 31
020/234-655, 237-056, 069/056-739
E-mail:
adv.v.m.djurisic@gmail.com
IVANOVIĆ ALEKSANDRA
NJEGOŠEVA 45
069/120-444
E-mail: alex.i@t-com.me
ĐUKANOVIĆ ANA
BULEVAR SVETOG PETRA
CETINJSKOG I/3
020/205-420, 069/016-763
E-mail: anakol@t-com.me
ĐURIŠIĆ SLAVKA
TRG KRALJA NIKOLE 5
020/265-064, 811-680,
069/038-792
IVANOVIĆ ANJA
MOSKOVSKA 169
020/510-072, 067/514-397
E-mail:
anja.ivanovic@advokat.co.me
ĐURIŠIĆ SLOBODAN
TRG REPUBLIKE 13
069/065-661
E-mail: advdjurisic@t-com.me
IVANOVIĆ ĐORĐE
MOSKOVSKA 89/V/20
067/537-309
E-mail: djordjerajkov@yahoo.com
ĐURIŠIĆ M. SLOBODAN
VASA RAIČKOVIĆA 43/4
020/641-272, 069/452-204
IVANOVIĆ IGOR
SERDARA JOLA PILETIĆA 12
020/201-265, 201-266,
067/812-612
E-mail: i.igor@t-com.me
ĐUKANOVIĆ V. BORIVOJE
NJEGOŠEVA 7/III
020/264-079, 067/888-200,
067/379-350
www.advokatdjukanovic.com,
e-mail:
advokatdjukanovic@yahoo.com
ĐUKANOVIĆ DRAGOLJUB
MOSKOVSKA 169
020/510-072, 067/615-155
E-mail: adv.djukanovic@t-com.me
http: www.adv.ddjukanovic.com
ĐUKANOVIĆ ŽELJKO
NJEGOŠEVA 7
067/888-200
E-mail:
advokatdjukanovic@gmail.com
ĐURKOVIĆ VLADIMIR
MOSKOVSKA 25
067/573-137
E-mail: adv.djurkovic@gmail.com
ĐUROVIĆ Z. SANJA
JOVANA TOMAŠEVIĆA 1
020/245-559, 069/330-806
E-mail:
adv.sanjadjurovic@t-com.me
ĐUKANOVIĆ ZORICA
MOSKOVSKA 13, III/23
069/027-767
ZEKOVIĆ MAJA
MOSKOVSKA B. B.
020/510-052, 067/555-550
E-mail: majaraicevic8@gmail.com
ĐUKANOVIĆ PETAR
MOSKOVSKA 169
020/510-072, 069/413-080
E-mail: djus14@t-com.me
www.adv.ddjukanovic.com
ŽARIĆ SRĐAN
UL. SLOBODE 26
069/312-751
E-mail: srdjazaric@t-com.me
ĐUKANOVIĆ SPOMENKA
VASA RAIČKOVIĆA 9/IV
020/225-713, 067/489-429,
067/289-605
E-mail: spomdjuk@gmail.com
ĐURANOVIĆ VLADAN
BEOGRADSKA 9A
020/232-179, 069/316-849
E-mail: vladandj@t-com.me
ŽIVKOVIĆ-MILIĆ MARIJA
TRG REPUBLIKE 21/1
020/221-305, 067/530-352
E-mail: marija.zivkovic@me.com
ŽIVKOVIĆ TIJANA
BRATSTVA I JEDINSTVA (VOJNA
ZGRADA)
069/868-054, 067/417-331
E-mail:
tijanazivkovic@yahoo.com
IVANOVIĆ MARKO
VASA RAIČKOVIĆA 2B
020/245-631, 069/344-207
E-mail: advmarkoivanovic@
yahoo.com
IVANOVIĆ MILORAD
VASA RAIČKOVIĆA 53
067/624-989
E-mail:
advokatmivanovic@gmail.com
IVANOVIĆ NIKOLA
MARKA MILJANOVA 46/24
067/691-888
IVANOVIĆ TANJA
DOLJANI B. B.
067/289-480, 069/551-610
E-mail: tanja_ivanovic@live.com
IVKOVIĆ MARKO
BUL. SV. PETRA CETINJSKOG 130
ZGRADA „NCO“ VII SPRAT
020/238-991, 067/526-536
E-mail: ivkovicmarko@yahoo.com
IVOVIĆ NEDA
MIODRAGA BULATOVIĆA 42
068/242-526
E-mail: nivovic@yahoo.com
Adresar advokata
ILINČIĆ JELENA
JOVANA TOMAŠEVIĆA 9
067/600-515
E-mail: advilincic@t-com.me
JANJEVIĆ MILORAD
KARAĐORĐEVA 5
020/664-072, 069/825-005
E-mail:
miloradjanjevic@t-com.me
JANJEVIĆ ČEDOMIR
VELIMIRA STOJANOVIĆA 6
069/074-259
JAREDIĆ VUK
ZAGORIČ A-6, IV/IV
069/221-102
E-mail: vuk.jaredic@gmail.com
JASAVIĆ AZRA
LJUBOVIĆ 28
069/057-199
E-mail: irma@t-com.me
JELUŠIĆ IVANA
SERDARA JOLA PILETIĆA 6
067/475-333
E-mail: inijelusic@t-com.me
JOVANOVIĆ ZORAN
II CRNOGORSKOG BATALJONA 2E
(VEZIROV MOST)
069/016-682
E-mail: zj@t-com.me
JOVANOVIĆ SRĐA
CETINJSKI PUT
ZGRADA „ČELEBIĆ“
069/031-234, 067/331-234
E-mail: advokat.srdja.
jovanovic@t-com.me
JOVOVIĆ M. DUŠAN
BRATSTVA I JEDINSTVA
BLOK 7 – ZGRADA KRSTARICE
063/202-561
E-mail:
jovovic.dusan86@gmail.com
JOVOVIĆ LJUBICA
VUČEDOLSKA 1
020/664-172, 069/078-283
JOVOVIĆ M. MILENA
BUL. SV. PETRA CETINJSKOG 149
020/205-420, 063/202-562
E-mail:
milenaajovovic@gmail.com
JOVOVIĆ N. NOVICA
SLOBODE 16
020/241-920, 231-085, 231-096,
067/331-204
E-mail: advokanc@t-com.me,
novica.jovovic@jmv.co.me
www.jmv.co.me
JOVOVIĆ J. FILIP
JOLA PILETIĆA 7, MOMIŠIĆI
067/406-460
E-mail: filip.j.jovovic@g-mail.com
JOVOVIĆ N. FILIP
SLOBODE 16
020/241-920, 231-085, 231-096,
069/501-630
E-mail: filip.jovovic@jmv.co.me,
www.jmv.co.me
JOCOVIĆ V. STOJAN
SVETOZARA MARKOVIĆA 10
020/244-791, 069/019-772
E-mail: stoj@t-com.me
KAVARIĆ SLAĐANA
BUL. DŽORDŽA VAŠINGTONA 45
078/109-993, 067/234-820
E-mail: advsladjana@t-com.me
KADOVIĆ MILICA
ĐEČEVIĆA 7
067/818-545
KAŽIĆ LELA
VASA RAIČKOVIĆA 36
020/237-954, 068/002-010
E-mail: lela.kazic@gmail.com
KALEZIĆ SAVO
DŽORDŽA VAŠINGTONA 53
067/558-208
KALUĐEROVIĆ MILORAD
13. JULA B. B.
020/237-055, 069/013-571
KANKARAŠ MR PETAR
ZAGORIČ, KOD VOJNOG MOSTA
020/272-494, 272-328,
069/473-681
KARADŽIĆ NATALIJA
BUL. SV. PETRA CETINJSKOG 9
067/851-265
E-mail:
nkaradzicattorney@gmail.com
KARADŽIĆ TRIPKO
BUL. DŽORDŽA VAŠINGTONA 45
069/010-045
E-mail: tripko.karadzic@t-com.me
KASALICA JADRANKA
13. JULA 21
020/237-378, 067/523-062
E-mail: adv.jadrankak@t-com.me
KASALICA MAKEDONKA
STARI AERODROM 2A/5, LAMELA 3
JOČIĆ ŽELJKO
BUL. SV. PETRA CETINJSKOG 114/I 069/484-809
020/228-330, 229-555,
KASTRATOVIĆ M. RADOŠ
067/622-501
JOVANA TOMAŠEVIĆA 13
JOVANOVIĆ PLANA
020/202-616, 202-617, 202-618,
JONČIĆ
IVANA
IVA ANDRIĆA 37A
202-615, 067/212-151
MOSKOVSKA
89
067/306-956, 068/419-506
E-mail: advkastratovic@t-com.me
020/512-629,
067/241-094
E-mail:
E-mail:
ivaknezev@yahoo.com
plana.jovanovic@gmail.com
KEKER MILAN
SERDARA JOLA PILETIĆA B. B.
JUSIĆ JASNA
JOVIĆ SNEŽANA
T.C. „PALADA“ AP. 3, SPRAT II
CRNOGORSKIH SERDARA B. B.
RIMSKI TRG 44
068/676-064
020/650-209, 634-561, 634-421,
069/065-145, 068/835-537
E-mail: milankeker@t-com.me
067/568-178
E-mail:
E-mail:
jasna.jusic@t-com.me
advokat.jovicsnezana@yahoo.com
KEKOVIĆ PERKO
STUDENTSKA B. B.
KAVARIĆ DALIBOR
JOVIĆEVIĆ BRANIMIR
CITY KVART, LAMELA 3-5
BUL. IVANA CRNOJEVIĆA 123
BRANKA ĆOPIĆA 28
020/223-808, 069/311-923
020/265-094, 712-783, 069/408-974 E-mail: perko.kekovic@adv.co.me,
ZLATICA
E-mail: dacok@t-com.me
www.adv.co.me
020/612-958, 069/013-357
JOVETIĆ ZORAN
VELIŠE MUGOŠE I/9
020/272-990, 069/059-059
E-mail: z.jovetic@t-com.me
Adresar advokata
KLIKOVAC DEJAN
13. JULA 11
020/237-033, 067/442-098
E-mail: adv.dejank@gmail.com
KNEŽEVIĆ BOŽANA
JOVANA TOMAŠEVIĆA 35
020/238-578, 067/334-941
E-mail: adv.bozana@t-com.me
KNEŽEVIĆ VASILIJE
KRALJA NIKOLE 1, P.C. „NIKIĆ“
020/239-195, 069/484-949
E-mail:
vasilije.knezevic@gmail.com
KOMATINA VUKA
VLADIMIRA GRUJIĆA 8
020/651-457, 067/572-861
KOMNENIĆ MILOŠ
SLOBODE 16
020/241-920, 231-085, 231-096,
067/227-078
E-mail: milos.komnenic@jmv.
co.me, www.jmv.co.me
KORAĆ BOJAN
JOVANA TOMAŠEVIĆA 9
067/422-332
KNEŽEVIĆ DALIBORKA
NJEGOŠEVA 11
020/665-552, 069/504-620
E-mail: adv.daliborka@gmail.com
KOSOVIĆ MILJAN
BUL. SV. PETRA CETINJSKOG 54/I
067/9112-380, 068/706-457
E-mail:
miljan.kosovic86@gmail.com
KNEŽEVIĆ MILJAN
CRNOGORSKIH SERDARA B. B.
067/254-007
E-mail: miljanknezevic@t-com.me
KOSTIĆ LJUBOMIR
SVETOZARA MARKOVIĆA 33
020/238-157, 069/472-099
E-mail: kostic.adv@gmail.com
KNEŽEVIĆ MOMČILO
13. JULA 7/II
020/248-911, 069/014-812
KRALJEVIĆ ANJA
NOVAKA MILOŠEVA 37
020/633-958, 067/643-773
E-mail: advokati@aod.co.me
KOVAČ MARKO
MARKA MILJANOVA 46/24
067/635-779
KRASIĆ PREDRAG
BALŠIĆA 31
068/455-460, 068/087-520
E-mail: advkrasic@gmail.com
KOVAČEVIĆ DRAGAN
P.C. „KRUŠEVAC“ B. B.
020/234-531, 234-561,
067/320-681
E-mail:
dkovacevic.adv@gmail.com
KOVAČEVIĆ MILAN
SLOBODE 5
067/422-224
E-mail: adv.milankovacevic@
gmail.me
KOJIĆ IVANA
TC „PALADA“
SERDARA JOLA PILETIĆA B. B.
069/055-210
E-mail: i.kojic@yahoo.com
KOJOVIĆ MARKO
STEVA BOLJEVIĆA 18/15
067/371-733
E-mail: adv.kojovic@gmail.com
KOLDŽIĆ LJILJANA
LUKE BOLJEVIĆA 51
067/572-008
KRPOVIĆ JUGOSLAV
MALO BRDO N3/N4-VII-75
020/227-439, 067/535-333
E-mail: jugo73@t-com.me
KUJAČIĆ MIRKO
VASA RAIČKOVIĆA 19
067/801-710
KUZMANOVIĆ ZORAN
VASA RAIČKOVIĆA 2
067/214-555
LAKIĆ SRĐAN
BUL. SV. PETRA CETINJSKOG 149
069/681-049
LAKOVIĆ NIKOLA
VUKA KARADŽIĆA 29
020/624-263, 069/211-144
E-mail: advlakovic@t-com.me
LALIČIĆ BOŠKO
SLOBODE 64
020/230-098, 068/581-204
E-mail: sarap_b@hotmail.com
LEKIĆ ŠUĆO
KARAĐORĐEVA 15
069/313-541
E-mail: lekicsuco@yahoo.com
LOMPAR SVETLANA
13. JULA 6/I
020/238-809, 239-177,
067/443-388
E-mail: advokatrodic@t-com.me
LOPIČIĆ MLADEN
BOKEŠKA 6
067/485-200
E-mail:
mladen.lopicic@gmail.com
LUKŠIĆ B. DUŠAN
TRG REPUBLIKE 21/1
020/221-305, 067/212-104
E-mail:
adv.dusanluksic@gmail.com
LUTOVAC BRANISLAV
BUL. IVANA CRNOJEVIĆA 93
020/230-341, 230-323,
069/015-720
E-mail: advlut@t-com.me
http: www.aklutovac.com
LJEŠKOVIĆ SRĐAN
CETINJSKI PUT 36
069/211-691
E-mail: adv.s.ljeskovic@gmail.com
MANDIĆ RADOVAN
BUL. SV. PETRA CETINJSKOG 112
067/742-742
MARAŠ SLAVKO
HERCEGOVAČKA 10
020/665-142, 069/054-871
MARINOVIĆ BORIS
MILJANA VUKOVA 9
020/230-244, 228-438,
069/013-924
E-mail: justicija@t-com.me
MARIĆ STANKO
PIPERSKA 369/I
020/272-060, 069/032-757
E-mail: smaric@t-com.me
MARKOVIĆ VELIBOR
13. JULA 15/I
020/237-765, 069/041-593
MARKOVIĆ DRAGAN
13. JULA 7
020/238-430, 069/014-390
E-mail: advdraganm@t-com.me
Adresar advokata
MARKOVIĆ L NA
13. JULA 7
020/238-430
MARKOVIĆ . L UBOMIR
ĐOKA MIRAŠEVIĆA, KULA M-2
020/264-327, 069/083-614
M HOVIĆ DITA
BULEVAR IVANA CRNOJEVIĆA 56/2
020/229-725, 229-730,
067/664-775
E-mail: advokat3@lawofficevujacic.com
MI A LOVIĆ- TA IĆ L UBINKA
MARKOVIĆ MAR AN
ILIJE PLAMENCA 103, ULAZ 5, ST. 8 HERCEGOVAČKA 85
020/230-760, 067/424-220
020/662-033, 069/027-401
E-mail: stajic.lj@t-com.me
E-mail:
marjanmarkovic@t-com.me
MI ANOVIĆ MILI A
HERCEGOVAČKA 92
MARKOVIĆ ORL
067/254-333
JOVANA TOMAŠEVIĆA 15
020/246-378, 069/031-222
E-mail: advmm@t-com.me
E-mail: orlemarkovic@t-com.me
MI OVIĆ- TRAHIN A L NA
MARKOVIĆ ORAN
SVETOZARA MARKOVIĆA 52A
LUDVIKA KUBE 11
020/238-305, 069/614-954 , 129-974
067/864-331
E-mail:
adv.jelenamijovic@yahoo.com
MARKUŠ ĐORĐ
VASA RAIČKOVIĆA 4B
MI OVIĆ ORAN
020/237-694, 069/693-003
6
VASA R
E-mail:
069/445-665
djordje.markus@gmail.com
E-mail: zoran.mijovic@yahoo.com
MARTINOVIĆ IGOR
MILAČIĆ DRAŽ N
VAKA ĐUROVIĆA B. B.
13. JULA 3
020/407-278, 067/232-819
E-mail: igormartinovic@t-com.me 067/212-353
E-mail:
MARTINOVIĆ K. NIKOLA
advokatmilacic@gmail.com
JOVANA TOMAŠEVIĆA 13
020/202-616, 202-617, 202-618,
MILOVIĆ MALIŠA
202-615, 067/616-090
BUL. SV. PETRA CETINJSKOG 54,
E-mail:
STAN 4
nikola@montenegrolegal.me
020/242-319, 069/064-404
MATKOVIĆ AL K ANDAR
MILON IĆ V. BOŽO
STANKA DRAGOJEVIĆA 28
VOJVOĐANSKA 7
020/665-124, 069/017-013
020/262-610, 068/431-023
E-mail: anetao@t-com.me
M DO VIĆ DRAŽ N
NJEGOŠEVA 45
069/075-898
E-mail: drazenmedojevic67@
hotmail.com
MILOŠ VIĆ B. VLADIMIR
ZETSKOG ODREDA 15
020/613-405, 613-406,
067/870-605
E-mail: milosevicm@t-com.me
M DO VIĆ NIKOLA
ZGRADA SOLIDARNOSTI „B“
STARI AERODROM
(PORED P. C. „VOLI“, PRIZEMLJE,
STAN J 1)
069/012-793
E-mail: medojevic@t-com.me
MILOŠ VIĆ MARKO
JOVANA TOMAŠEVIĆA 13
069/053-993
M
DOVIĆ MARKO
TRG REPUBLIKE 13
069/317-197, 067/675-075
E-mail: advmarkom@t-com.me
MILOŠ VIĆ MILOVAN
VAKA ĐUROVIĆA B. B.
SJEVERNA TRIBINA GRAD.
STADIONA
020/664-394, 069/193-022
E-mail:
advokat.milosevic@t-com.me
MILOŠ VIĆ MILOŠ
ĐURA SALAJA 3
020/245-180
MILOŠ VIĆ NOVICA
JOVANA TOMAŠEVIĆA 35
020/238-578, 069/016-954
E-mail: novica@t-com.me
MINIĆ P TAR
STUDENTSKA B. B.
CITY KVART, LAMELA 3-5
020/223-808, 069/459-359
E-mail: petar.minic@adv.co.me
web: www.adv.co.me
MIRANOVIĆ TOMI LAV
DŽORDŽA VAŠINGTONA 51
067/210-130
MITRIĆ N BO ŠA
VASA RAIČKOVIĆA 32
069/873-996
MIĆANOVIĆ N ŽANA
VUKA KARADŽIĆA 11
020/231-908, 069/563-144
E-mail: adv.micanovic@gmail.com
MIĆOVIĆ DANILO
NJEGOŠEVA 12
020/650-167, 069/014-414
MIĆUNOVIĆ O. BORIŠA
NJEGOŠEVA 7/II
020/665-602, 069/405-439,
069/489-779
MIĆUNOVIĆ MIRKO
SLOBODE 63
078/109-709, 060/001-006
E-mail: kancelarijamicunovic@tcom.me
MIĆUNOVIĆ PA O
BUL. SV. PETRA CETINJSKOG 111/V
020/242-470, 069/257-718
MIHAILOVIĆ OL A
ILIJE PLAMENCA B. B.
069/040-454
E-mail:
olja@advokatmihailovic.me
MRVAL VIĆ LICA
JOVANA TOMAŠEVIĆA 13
020/202-616, 202-617, 202-618,
202-615, 067/501-496
E-mail: jelica.corovic@t-com.me
MRDAK P TAR
BUL. SV. PETRA CETINJSKOG 83
067/418-040
E-mail: peromrdak@t-com.me
Adresar advokata
MUGOŠA VANJA
SLOBODE 16/I
020/231-085, 231-096, 241-920,
069/012-494
E-mail: mvanja@t-com.me,
vanja.mugosa@jmv.co.me
www.adv.co.me
MUGOŠA MITAR
BUL. SV. PETRA CETINJSKOG 83
020/237-062, 067/675-610
MUGOŠA PREDRAG
JOVANA TOMAŠEVIĆA 21
067/235-303
NIKOČEVIĆ RUSMIN
SVETOZARA MARKOVIĆA 33/I
020/238-153, 067/812-980,
063/208-171
NIKČEVIĆ-GAZIVODA RAJKA
HERCEGOVAČKA 85
020/223-355, 067/688-257
E-mail: advokatrajka@t-com.me
PAVIĆEVIĆ LJILJANA
HERCEGOVAČKA 13
020/664-192, 664-193,
069/053-996
E-mail:
pavicevicljiljana58@gmail.com
PEŠIĆ NOVICA
MILJANA VUKOVA 3
020/643-241, 067/272-120
E-mail: novica.pesic@
montenegrolaw.com
www.montenegrolaw.com
PAVIĆEVIĆ NIKOLA
PIPEROVIĆ ZORAN
BUL. SV. PETRA CETINJSKOG 130/VII STUDENTSKA 16, ZGRADA
067/525-828
„ČELEBIĆ“
069/011-034
PAVLIČIĆ T. NENAD
NOVAKA MILOŠEVA 6/III
POLEKSIĆ JOVAN
020/230-838, 230-813
ADMIRALA ZMAJEVIĆA 71
067/225-566
020/650-068, 069/018-586
E-mail: advnenadp@t-com.me
E-mail: jole.p@t-com.me
http: www.lawfirm-pavlicic
PAVLIČIĆ TATJANA
BULEVAR DŽORDŽA VAŠINGTONA 57/29
067/388-454
E-mail: adv.tatjanapavlicic@
yahoo.com
PAVLOVIĆ JOVANA
SLOBODE 60
NOVAKOVIĆ R. LJUBIŠA
069/669-686
MOSKOVSKA 25, ZGRADA „VEKTRA“ E-mail: jpavlovic@yahoo.com
I SPRAT, ST. 3A
020/234-180, 069/015-417
PEJOVIĆ ELENA
BUL. SV. PETRA CETINJSKOG 130
NOVAKOVIĆ M. DR. NENAD
KULA „NCO“, VII SPRAT
BLAŽA JOVANOVIĆA 31/IV
067/609-857
020/512-552, 069/014-757
PEJOVIĆ MARIJA
NOVAKOVIĆ MARIKA
BULEVAR DŽORDŽA VAŠINGTONA 78
BUL. SV. PETRA CETINJSKOG 114/I 067/477-121
020/228-360, 228-350
E-mail: monapejovic@yahoo.com
E-mail:
marikanovakovic@gmail.com
PEKOVIĆ VERA
MILOŠA OBILIĆA B. B.
OTAŠEVIĆ ĐURO
S3B, ULAZ III, SPRAT II
MOSKOVSKA 89/V/20
020/650-357, 069/052-713
020/512-629, 069/457-214
E-mail: djotasevic@nko-law.com PEROVIĆ MITAR
BUL. SV. PETRA CETINJSKOG 1A/VII
OTAŠEVIĆ IVAN
068/545-404
JOVANA TOMAŠEVIĆA 9
E-mail: mitar.perovic@yahoo.com
067/829-913
E-mail: ivan.otasevic@yahoo.com PEROVIĆ L. PERIŠA
NOVAKA MILOŠEVA 6/III
OSTOJIĆ VERA
020/230-819, 231-804, 069/075-590
SLOBODE 64
E-mail: advperisa@t-com.me
020/230-132, 231-971,
069/066-797
PEROVIĆ V. RANKA
E-mail:
VASA RAIČKOVIĆA 42/II
advokat.ostojic@t-com.me
020/238-500, 237-600,
067/212-048
OSTOJIĆ RADMILA
GRADSKI STADION
PETROVIĆ DRAGOLJUB
JUŽNA TRIBINA, I SPRAT
13. JULA 11
020/207-300, 069/318-271
067/583-791
E-mail: kibernetika@t-com.me
E-mail: ana.dado@t-com.me
POPOVIĆ VESELIN
BUL. REVOLUCIJE, ZGRADA
„VEKTRA“
ULAZ IV, STAN 27/A, I SPRAT
020/234-115, 067/331-993
E-mail:
advokat_popovic@yahoo.com
POPOVIĆ LUKA
VUKA KARADŽIĆA 13/ I
020/230-396, 069/183-970
POPOVIĆ MILADIN
ĐOKA MIRAŠEVIĆA 21
020/213-136
POPOVIĆ SAVA
HERCEGOVAČKA 90
020/230-285, 069/073-718
E-mail:
advokatpopovic@t-com.me
POPOVIĆ SANDRA
BUL. SV. PETRA CETINJSKOG 114/I
020/228-360, 228-330,
067/835-705
POPOVIĆ-KUSTUDIĆ LJUBINKA
13. JULA 5
020/664-664, 067/596-112
PRELEVIĆ RADONJA
BORA TAMINDŽIĆA B. B.
069/504-496
PRELEVIĆ DR RADOMIR
BUL. SV. PETRA CETINJSKOG 130
KULA „NCO“, VII SPRAT
020/510-506, 228-563, 228-564,
510-507
067/600-507, 069/022-419
E-mail: rp@prelevic.com
http: www.prelevic.com
Adresar advokata
PRELEVIĆ R. DRAGAN
BUL. SV. PETRA CETINJSKOG 130
KULA „NCO“, VII SPRAT
020/510-506, 228-563, 228-564,
510-507, 067/600-505
E-mail: dp@prelevic.com
http: www.prelevic.com
RADINOVIĆ DEJAN
BUL. SV. PETRA CETINJSKOG B. B.
020/234-173, 234-174,
069/125-155
E-mail: kancelarija@t-com.me
RADOVIĆ KATARINA
HERCEGOVAČKA 92/II
067/331-334
E-mail: lawoffice.radovic@gmail.
com, kradovic@t-com.me
RADOVIĆ MARKO
BALŠIĆA 3
069/550-006
E-mail:
marko.v.radovic@gmail.com
RADOVIĆ SRĐAN
IVANA VUJOŠEVIĆA 56/IV
067/201-217
E-mail: adv.s.radovic@gmail.com
RADONJIĆ RADE
13. JULA 11
068/332-322, 067/237-668
RADONJIĆ RANKO
MOSKOVSKA 13, III/23
069/820-824
E-mail: rradonjic@gmail.com
RADONJIĆ N. VANJA
KARAĐORĐEVA 18
069/218-826
E-mail: vero.nika@t-com.me
RADONJIĆ PAVLE
BULEVAR REVOLUCIJE 50/5
069/449-939
E-mail: pradonjic4@gmail.com
RADONJIĆ R. SLAVKO
ĐOKA MIRAŠEVIĆA M-1
020/264-098, 067/261-479
RADONJIĆ RAŠKO
ANDRIJE PALTAŠIĆA 86
020/650-619, 069/054-219
E-mail: radonjic.r@t-com.me
RADONJIĆ VLADIMIR
BUL. SV. PETRA CETINJSKOG 1/A
067/227-717
E-mail:
vladimirradonjic@gmail.com
RADONJIĆ ZORAN
VASA RAIČKOVIĆA 4B
067/282-222
E-mail: radonjic-zoran@t-com.me
RAIČEVIĆ VESNA
13. JULA 15/I
020/237-765, 069/073-449
E-mail: v.raicevic@hotmail.com
RADOŠIĆ ZDRAVKO
SERDARA JOLA PILETIĆA B. B.
067/523-121
E-mail: zradosic@v-group.me
RAIČEVIĆ IVAN
BUL. SV. PETRA CETINJSKOG 130/
VII
067/225-435
E-mail: ivanraicevic@gmail.com
RADULOVIĆ BOŽIDAR
STUDENTSKA B. B. LAMELA 3/18
020/242-007, 242-801,
069/365-128
E-mail: bradulovic@
patentradulovic.me
RADULOVIĆ DANILO
MOSKOVSKA 111, ZGRADA
„MAKSIM” 34
067/530-740
E-mail:
advokatdaniloradulovic@gmail.com
RADULOVIĆ VESELIN
MILOJA PAVLOVIĆA 181
069/063-062
E-mail: adv.radulovic@gmail.com
RADULOVIĆ MARIJANA
13. JULA B. B.
020/237-158, 069/082-814
RADULOVIĆ MILAN
BALŠIĆA 3
067/242-222
E-mail: advradulovic@t-com.me
RAIČEVIĆ MILIVOJE
BUL. REVOLUCIJE 48
020/224-700, 620-783,
069/014-181
RAJKOVIĆ ANĐELA
SLOBODE 16
020/241-920, 231-085, 231-096,
067/331-443
E-mail:
andjela.rajkovic@jmv.co.me
www.jmv.co.me
RAJKOVIĆ BRANKA
8. MARTA B. B.
067/040-700
E-mail:
branka.rajkovic@gmail.com
RAJKOVIĆ VUKOTA
KARAĐORĐEVA 11
020/246-921, 216-213,
069/539-712
RASPOPOVIĆ ANDREJ
BUL. SV. PETRA CETINJSKOG 130/
VII
067/494-449
E-mail: andrej.r@t-com.me
RADULOVIĆ MILOŠ
SERDARA JOLA PILETIĆA 7
068/074-072
E-mail:
advokat.milosradulovic@gmail.com RASPOPOVIĆ MILENKO
DŽORDŽA VAŠINGTONA 53
RADUNOVIĆ ZORAN
020/234-574, 067/821-765
STUDENTSKA B. B., CITY KVART
LAMELA 3-5
RAŠOVIĆ BORISLAV
020/223-808, 069/472-557
13.
JULA B. B.
E-mail: zoran.radunovic@adv.
co.me, www.adv.co.me
020/237-037, 237-014, 227-536,
069/013-871
RAŽNATOVIĆ NOVAK
E-mail: advrasovic@t-com.me
13. JULA 11
067/201-004
RAŠČANIN SLOBODAN
E-mail: rnovak@t-com.me
MILOŠA OBILIĆA S2B III/11
STARI AERODROM
RAZIĆ ADRIJANA
020/652-484, 067/9180-798
13. JULA 6/I
020/239-177, 069/414-437
RODIĆ GORAN
E-mail: razicana@hotmail.com
VASA RAIČKOVIĆA 4A
020/238-809, 239-177,
RAIČEVIĆ DOBROSLAV
069/022-400
13. JULA 11
E-mail: advokatrodic@t-com.me
069/882-591
Adresar advokata
RONČEVIĆ MILENA
BUL. SV. PETRA CETINJSKOG 130/
VII
067/600-513
E-mail: advokacija@t-com.me
SIMOVIĆ BRANKO
KARAĐORĐEVA 14
020/664-947, 069/016-221
E-mail:
simovic_branko@t-com.me
TOMAŠEVIĆ SLAĐANA
VII OMLADINSKE 41, MALO BRDO
020/227-507, 067/818-515
E-mail:
tomasevicsladjana7@gmail.com
SAVELJIĆ TIJANA
BUL. SV. PETRA CETINJSKOG 130/
VII
067/226-008
E-mail: adv.tijana.s@gmail.com
SIMOVIĆ MINJA
KARAĐORĐEVA 14
020/664-947, 068/485-985
E-mail: simovicminja@t-com.me
TOMKOVIĆ R. DRAGAN
SVETOZARA MARKOVIĆA 33
020/238-157, 069/476-870
E-mail: kostic.adv@gmail.com
SMOLOVIĆ DRAGAN
BUL. IVANA CRNOJEVIĆA 75
020/230-379, 069/026-812
TOMKOVIĆ NIKOLA
BUL. SV. PETRA CETINJSKOG 106
067/521-844
SMOLOVIĆ SLOBODAN
JOVANA TOMAŠEVIĆ 13
020/202-616, 069/053-893
E-mail: advslobo@hotmail.com
TOMOVIĆ ŽELJKO
KEŠE ĐUROVIĆA 14
020/623-521, 067/628-304
E-mail:
z.tom.hum.right@t-com.me
SAVOVIĆ ŽIVKO
BRATSTVA I JEDINSTVA 37
020/634-328, 069/411-604
SAVKOVIĆ BRANKO
M. RADUNOVIĆA A36/II
020/239-165, 067/553-352
SAVKOVIĆ ŽARKO
MILANA RAIČKOVIĆA 53
020/280-221, 069/022-221
SAMARDŽIĆ JOVAN
CITY KVART 2/9
020/511-004, 067/230-456
E-mail:
jovansamardzic@t-com.me
STANKOVIĆ-MUGOŠA ANA
TRG REPUBLIKE 13
020/664-409, 069/023-139
E-mail: anast@t-com.me
TOMOVIĆ DALIBOR
BUL. SV. PETRA CETINJSKOG 130/VII
020/510-506, 228-563, 228-564,
510-507, 067/595-657
E-mail: darkoadv@t-com.me
SEKULOVIĆ SERGEJ
MOSKOVSKA 89/V
069/237-777
E-mail: sergej_sekulovic@
hotmail.com
STEVOVIĆ ALEKSANDRA
BULEVAR SV. PETRA CETINJSKOG
1A/VII
TOMOVIĆ MIRJANA
020/247-711, 067/252-885
PRIMORSKA 21
E-mail: saskastevovic@yahoo.com 020/660-096, 067/755-361
E-mail:
STIJEPOVIĆ LUKA
BUL. SV. PETRA CETINJSKOG 130/ mirjana.tomovic@yahoo.com
VII
TRIPKOVIĆ PAVLE
020/232-348, 067/282-720
BUL. SV. PETRA CETINJSKOG 130/VII
E-mail: lstijepovic@gmail.com
067/609-095
E-mail: pavle.t@prelevic.com
STIJOVIĆ ŽELJKO
BUL. DŽORDŽA VAŠINGTONA 3/4,
ĆORAC DRAGAN
ST. 12
BULEVAR IVANA CRNOJEVIĆA 56/2
067/587-629
020/229-725, 229-730,
E-mail: zstijovic@gmail.com
067/664-778
E-mail: dragan.corac@lawofficeSTRUGAR DRAGOLJUB
vujacic.com
VASA RAIČKOVIĆA 2A
020/237-067, 237-087,
ĆORSOVIĆ BORIS
069/013-389, 068/013-389
BALŠIĆA 3
E-mail: adv.dras@t-com.me
067/201-918, 067/344-652
E-mail: b.corsovic@gmail.com
TERZIĆ DEJAN
HERCEGOVAČKA 90/3
ĆOSOVIĆ GORAN
020/220-492, 067/841-814
E-mail: advokat.terzicd@t-com.me CEKLINSKA B. B.
020/280-040, 069/496-188
E-mail: gorancosovic@t-com.me
TERZIĆ NIKOLA
BRATSTVA I JEDINSTVA (VOJNA
ĆOSOVIĆ MIROSLAV
ZGRADA)
SLOBODE 74
067/604-094
069/503-030
E-mail: terzic@t-com.me
SIMIN BRANKA
MOJANOVIĆI B. B.
067/230-751
ĆIROVIĆ MIODRAG
TOMAŠEVIĆ N. ŽELJKO
ILIJE PLAMENCA 103, ULAZ 5, STAN 8 VASA RAIČKOVIĆA 6
020/238-572, 067/516-209
020/241-290, 069/021-315
SVRKOTA DANKO
BRATSTVA I JEDINSTVA 177
020/624-262, 067/548-835
E-mail: s.danko@t-com.me
SEKULIĆ MOMČILO
STUDENTSKA 2
069/032-427
E-mail: momo.sekulic@t-com.me
SEKULOVIĆ ŽELJKO
NOVAKA MILOŠEVA 6/3
020/230-819, 231-804,
067/609-017
E-mail: s.vuk@t-com.me
SEKULOVIĆ MILAN
PERA POČEKA 4
067/744-334
SEKULOVIĆ NOVICA
13. JULA 21
068/068-632
E-mail: nsekulovic@gmail.com
Adresar advokata
ĆUPIĆ BRANISLAV
DALMATINSKA 10
020/510-146, 510-147,
069/406-889
E-mail: brano@akcupic.com,
www.akcupic.com
ĆUPIĆ ZORICA
DALMATINSKA 10
069/246-325
E-mail: zorica@akcupic.com
ĆUPIĆ FILIP
DALMATINSKA 10
020/510-146, 068/513-008,
067/431-230
E-mail: filip@akcupic.com
ULIĆEVIĆ ĐORĐIJE
OKTOBARSKE REVOLUCIJE 106
020/621-400, 625-494,
069/029-043
ULIĆEVIĆ RADOVAN
HERCEGOVAČKA 90/3
020/220-492, 069/677-414
E-mail: adv.ulicevic-r@t-com.me
FILIPOVIĆ MILAN
GRADSKI STADION
JUŽNA TRIBINA, I SPRAT
020/665-838, 067/323-723
E-mail: advfilipovic@t-com.me
FRANOVIĆ BOJANA
MOSKOVSKA 169
020/510-072, 067/606-060
E-mail: bojanaf@t-com.me
FRANOVIĆ KSENIJA
MOSKOVSKA 169
020/510-072, 069/323-663,
067/323-663
E-mail: ksenijaf@t-com.me
HAJDUKOVIĆ MARKO
BUL. SV. PETRA CETINJSKOG 149
020/205-420, 067/302-520
E-mail:
marko.hajdukovic@yahoo.com
ČAĐENOVIĆ VUKADIN
BUL. SV. PETRA CETINJSKOG 56/V
067/580-600
ČAĐENOVIĆ SANJA
VIJENCI DANILA KIŠA 2/4
020/268-883
E-mail: sanjapc@t-com.me
ČAĐENOVIĆ VLADIMIR
BRANKA ĆOPIĆA 8
068/551-589
E-mail: adv.vladimirc@t-com.me
ČVOROVIĆ MAJA
STUDENTSKA B.B., CITY KVART,
LAMELA 3-5
020/510-052, 069/984-705
E-mail: maja.cvorovic@adv.co.me,
www.adv.co.me
ŠEVALJEVIĆ LAZAR
DALMATINSKA 4
020/237-149, 069/069-067
E-mail: advokatlazar@t-com.me
ŠĆEPANOVIĆ BRANKO
HERCEGOVAČKA 106
067/888-800
ŠĆEPANOVIĆ DRAGOLJUB
JOVANA TOMAŠEVIĆA 19
069/032-730, 068/032-730
ŠĆEPANOVIĆ LJUBOMIR
ĐOKA MIRAŠEVIĆA 53
020/264-530, 069/064-719
ŠOĆ DRAGAN
VASA RAIČKOVIĆA 14
020/238-350, 067/200-100
E-mail: soc_dragan@yahoo.com
ČEJOVIĆ VLADIMIR
13 JULA 21, I SPRAT
020/208-070, 208-071,
069/063-855
E-mail: cejovicv@t-com.me
ŠUNDIĆ DRAŽEN
BUL. DŽORDŽA VAŠINGTONA, ULAZ
I 314, BR. 12
068/412-908
ČELEBIĆ ZORAN
IVANA CRNOJEVIĆA 85
020/231-178, 069/329-966
E-mail:
advokat.zorancelebic@gmail.com
www.advokat-zorancelebic.com
BELOICA MILADIN
RIFATA BURDŽEVIĆA 19
067/466-597
ČOLOVIĆ MLADEN
CRNOGORSKIH SERDARA B. B.
020/623-198, 067/250-711
E-mail: madcolovic@yahoo.com
ČULJIĆ RAJKA
VOJISLAVLJEVIĆA 18/I
020/282-030, 067/212-453
ŠABOVIĆ ILHANA
LJUBOVIĆ 28
069/870-576
E-mail: ilhanapg@hotmail.com
ŠARANOVIĆ MILORAD
KOLAŠINSKA 4
020/612-229, 067/622-010
HODŽIĆ ISMET
KOSOVSKA 41
067/284-354, 069/143-001
E-mail: ismet@oki.me
ŠOFRANAC PREDRAG
TRG REPUBLIKE 1
020/664-495, 069/024-059
E-mail: predrags@t-com.me
CAMOVIĆ MIRJANA
BALŠIĆEVA 31
067/861-569
E-mail:
mirjanacamovic@yahoo.com
ŠOFRANAC SAVO
BUL. SV. PETRA CETINJSKOG 130/
VII
068/467-245, 069/992-797
E-mail: savo.sofranac@hotmail.rs
84310 ROŽAJE
KALAČ NUŠO
13. JULI 12
051/274-836
E-mail: adv.kalacnuso@gmail.com
KUČ MUNEVER
M. TITA 1
051/71-392, 274-410, 274-411
069/050-764, 067/508-550
MURIĆ VELIJA
RIFATA BURDŽEVIĆA 19
051/271-499, 069/041-639,
067/622-371
E-mail: avmr@t-com.me
NURKOVIĆ HAMID
TRG IX CRNOGORSKE BRIGADE
051/272-451, 067/550-767
SULJEVIĆ RAFET
30. SEPTEMBRA 5
067/546-346
HADŽIĆ V. UMER
M. TITA B. B.
051/73-710, 71-542, 069/025-117
ŠKRIJELJ BIDO
13. JULI 2/VII
051/71-425
Adresar advokata
ŠUTKOVIĆ AHMEDIN
PEŠTERSKA B. B.
051/271-251, 069/312-361
CAMAJ KOLЁ
020/875-879, 069/688-345
E-mail: camaj.k@gmail.com
REJZI MAKSUD
26. NOVEMBRA B. B.
030/81-284
85355 SUTOMORE
DR GOJÇAJ ANGJELL
068/524-101
E-mail: angjellgojcaj@yahoo.com
CUNGU IBRAHIM
26. NOVEMBRA B. B.
030/412-935, 421-519,
069/034-176
E-mail:
advokat_cungu@hotmail.com
ĆURČIJA J. IGOR
OBALA IVA NOVAKOVIĆA 3
030/373-976, 069/501-041
E-mail: advoigor@t-com.me
85320 TIVAT
BOŠKOVIĆ IVO
SELJANOVO II/4/11
067/279-811
KOVAČEVIĆ NENAD
MATKOVIĆI B. B.
069/293-233
E-mail: advokativ@t-com.me
LJESAR SPASOJE
SELJANOVO 13
032/671-478, 067/386-023
MILJANIĆ ZORAN
MAŽINA B. B.
032/671-717, 069/030-750
E-mail:
advokatmiljanic@t-com.me
MILJANIĆ NIKŠA
LUKE TOMANOVIĆA 3A
067/228-828
E-mail: niksa@lawmiljanic.com
PANTOVIĆ RATKO
OBALA B. B.
069/217-195
PETROVIĆ ANTONELA
KRAŠIĆI B. B.
067/586-514
E-mail:
antonela.petrovic@gmail.com
SAMARDŽIĆ PETAR
NIKOLE ĐURKOVIĆA 3
032/674-529, 069/043-399
E-mail: adv-psam@t-com.me
TODOROVIĆ-ČELANOVIĆ SUZANA
BELANI B. B.
069/537-482
E-mail: adv.suzanatc@gmail.com
81206 TUZI
PEPIĆ FERID
020/875-801, 875-802, 877-902,
069/019-323
E-mail: advpepic@hotmail.com
85360 ULCINJ
VUKMANOVIĆ RADOVAN
MUJO ULQINACU 16
030/423-040, 069/024-437
GAČEVIĆ-ROGOVA R. VESNA
IVANA MILUTINOVIĆA 1
030/422-393, 069/662-226,
067/747-168
E-mail:
vesna.g.rogova@gmail.com,
lilla0807@hotmail.rs
GUČI DŽ. SULEJMAN
BUL. REVOLUCIJE B. B.
030/412-067, 412-707, 455-387,
069/031-826
LAMEŽEVIĆ TALAT
26. NOVEMBRA B. B.
030/455-214, 068/536-705
E-mail:
advokattalat@hotmail.com
ČAPUNI MUSTAFA
ĐERANE B. B.
030/81-583, 52-339
ČAPUNOVIĆ BUDIMIR
BUL. MARŠALA TITA B. B.
030/412-432, 067/315-309
85340 HERCEG NOVI
BABIĆ PETAR
BIJELA 126/4
031/683-264, 069/342-209
BODIROGA BORIS
NIKOLE LJUBIBRATIĆA 19
031/342-128, 069/568-422
E-mail: boris.bodiroga@t-com.me
BULATOVIĆ BATRIĆ
NJEGOŠEVA 48
031/323-949, 324-143,
MARKIĆ ANTON
069/041-099
BUL. „VELLAZERIT FRASHERI“ B. B. E-mail: adv.bulatovic@t-com.me
030/401-128, 412-707,
069/032-839
VUJOVIĆ MIRA
E-mail: advanton@t-com.me
NJEGOŠEVA 10
http: www.advanton.me
031/321-551, 345-748,
069/597-150
MARKIĆ LORO
E-mail: vir@t-com.me
ĐERĐ KASTRIOTI – SKENDERBEU
B. B.
VUKOVIĆ DRAGOMIR
030/412-259, 069/062-391
NJEGOŠEVA 10
E-mail: loromark@t-com.me
031/22-106, 069/331-622
E-mail: dramilus19@gmail.com
MIŠERI SAMI
MARŠALA TITA B. B.
GAGOVIĆ BLAŽO
030/401-530
BRAĆE GRBIĆA 8
031/342-543, 067/558-295
MUČAJ RAMAZAN
MAJKE TEREZE B. B.
DABOVIĆ I. LJERKA
030/412-045, 067/882-757
STEPENIŠTE KRALJA TRVRTKA I, 11
031/26-476
MURATI JAKUP
BUL. BRATSTVA I JEDINSTVA B. B. ĐEKIĆ BORIVOJE
030/412-079, 412-925,
MIĆA VAVIĆA 3
069/031-601
069/451-004
RABRENOVIĆ MILAN
PINJEŠ B. B.
030/411-052, 069/492-184
ĐORĐEVIĆ B. NENAD
ŠETALIŠTE PET DANICA 18
031/25-893, 069/079-671
Adresar advokata
ZLOKOVIĆ Đ. PETAR
SAVE KOVAČEVIĆA 20
031/321-321, 067/858-485
E-mail: p.zlokovic@t-com.me
KALUĐEROVIĆ BRANKO
NJEGOŠEVA 52
031/322-747, 52-747, 069/039-881
E-mail: tajohn@t-com.me
SAMARDŽIĆ SLOBODAN
ZEMUNSKA 32
031/346-243, 069/046-705
SVRKOTA-ŠIRCELJ SANJA
MARKA CARA 1
031/321-410, 067/414-373
E-mail: legist_svrkota@t-com.me
ĆERANIĆ SAMIR
KISJELICA DARKA
BRAĆE GRAKALIĆA 5
NJEGOŠEVA 62/I
031/645-922, 067/818-256
031/324-007, 069/551-564
E-mail: darkakisjelica@yahoo.com
CICOVIĆ BLAGO
NJEGOŠEVA 52
KURTOVIĆ SANJA
031/323-224, 322-747, 069/045-646
BRAĆE GRAKALIĆA 5
E-mail: blago.cicovic@gmail.com
069/086-789
E-mail: sanjakurtovic@t-com.me
UKROPINA ŽIVKA
LAKIĆEVIĆ NEVENKA
NJEGOŠEVA 24
NJEGOŠEVA 20, I SPRAT
067/864-701
031/321-395, 069/079-678
E-mail: lakicevic.adv@t-com.me
ŠIMRAK VUKAŠIN
BRAĆE GRAKALIĆA 5
LEPETIĆ DRAGAN
031/345-922, 067/335-555,
M. VOJNOVIĆA 14
069/040-373
031/324-286, 069/041-974
E-mail: advsimrak@t-com.me
E-mail: advokatlepeticdragan@
yahoo.com
MASLOVARIĆ BRANKA
MARKA VOJINOVIĆA 17
031/342-431, 068/792-018
E-mail: bmaslovaric@
lawofficemontenegro.com
MATKOVIĆ LJUBIŠA
SAVE KOVAČEVIĆA 7
031/321-544, 069/342-342
E-mail: adv.matkovic2@t-com.me
81250 CETINJE
BELADA NIKOLA
BUL. CRNOGORSKIH JUNAKA 83
041/232-539, 069/459-712
E-mail: advbelada@t-com.me
VUJOVIĆ VLADIMIR
IVANBEGOVA 2
069/948-934
PEJOVIĆ JOVAN
ORJENSKOG BATALJONA 4/23
031/326-050, 067/646-213
VUJOVIĆ MILISAV
BAJICE 8
041/32-510, 231-560
PEROVIĆ ZORAN
STJEPE ŠARENCA 4
031/53-174
VUČINIĆ SRETEN
OBILIĆA POLJANA B. B.
041/32-510
RADOJIČIĆ MIRELA
PARTIZANSKI PUT 1
031/324-033, 067/537-553
DAMJANOVIĆ ŽELJKO
VUKA MIĆUNOVIĆA 2/1/6
041/33-790, 067/474-541
ĐAKONOVIĆ VIDO
BAJOVA 9
067/901-30-14
E-mail:
adv.djakonovic@gmail.com
ĐURIŠIĆ SOFIJA
LUKE IVANIŠEVIĆA S-57
067/807-503
JOVOVIĆ DUŠKO
CRNOGORSKIH JUNAKA 2
067/289-450
KOVAČEVIĆ ALEKSANDAR
KRUŽNI PUT B. B.
041/230-935, 230-936,
069/369-101
E-mail: aleksandar@advokati.me
LAGATOR IGOR
IVANBEGOVA 2
067/601-314
E-mail: igor.lagator@gmail.com
MARKOVIĆ NEBOJŠA
LUKE IVANIŠEVIĆA 17
069/067-050
MARTINOVIĆ M. PETAR
IVAN BEGOVA 24
068/602-725
E-mail: bajicepetar@gmail.com
RADOVIĆ V. BORISLAV
NASELJE GIPOS II 2/4
041/33-499, 069/022-606
E-mail: boboradovic@t-com.me
STANOJEVIĆ BRANKA
BAJOVA 21
067/379-987
E-mail:
brankastanojevic@gmail.com
81450 ŠAVNIK
PETRUŠIĆ MILJAN
ŠAVNIK B. B.
040/266-187, 069/491-848
E-mail: adv.petrusic@t-com.me
Download

Adresar advokata