STRATEŠKO POSLOVNO PODRUČJE SLATKO I SLANO
STRATEŠKO POSLOVNO
PODRUČJE SLATKO I
SLANO
Matjaţ Vodopivec
Stariji izvršni direktor
OPERACIJE BEBI
Gregor Höfferle
Direktor
OPERACIJE
Duško Brković
Direktor
PRODAJA
Nenad Simonović
Direktor
MALOPRODAJA
Alija Jašarević
Rukovoditelj
ADMINISTRATORI
MALOPRODAJE
POSLOVOĐE
PRODAVAONICA
PRODAVAČI
FINANCIJE
MARKETING
Sneţana Teodorović
Direktor
KORPORATIVNE
AKTIVNOSTI
ISTRAŢIVANJE I
RAZVOJ
Darja Janeţič
Direktor
SPP SIS – OPERACIJE BEBI
OPERACIJE BEBI
Gregor Höfferle
Direktor
Terezija Gregorčić
Tajnik
PROIZVODNJA
Elizabeta Grebenc
Rukovoditelj
LOGISTIKA MIRNA
Milan Zore
Rukovoditelj
RAZVOJ PROIZVODA I
OSIGURANJE
KVALITETE
Tatjana Jutraţ
Rukovoditelj
Janez Gole
Voditelj smjene
SKLADIŠNI RADNICI
Martina Rodič
Laboratorijski tehničar
Tina Tomič
Tehnolog kvalitete
Janez Kastelic
Voditelj smjene
VILIČARISTI
Erika Škarja
Laboratorijski tehničar
Tamara Puš
Tehnolog kvaliltete
Mitja Šircelj
Voditelj smjene
Rafko Tramte
Planer proizvodnje
Joţe Gračar
Voditelj smjene
RADNICI U
PROIZVODNJI
ODRŢAVANJE
Miroslav Dim
Rukvoditelj
Stanislav Banič
Kotlovničar
Franc Kos
Specijalist odrţavanja
Ladislav Ramovš
Specijalist odrţavanja
Aleksander Prijatelj
Odrţavatelj
Vladimir Resnik
Kotlovničar
Joţe Ravnikar
Kotlovničar
SPP SIS - OPERACIJE
OPERACIJE
Duško Brković
Direktor
PROIZVODNJA
BEOGRAD
Dragoslav Filipović
Direktor
PROIZVODNJA
LJUBOVIJA
Dragi Đurović
Rukovoditelj
TEHNIČKO
ODRŢAVANJE
Nenad Bojić
Rukovoditelj
OSIGURANJE
KVALITETE
Sneţana Milanović
Kostić
Rukovoditelj
OPERATIVNOLOGISTIČKA
PODRŠKA
Sneţana Mandić
Rukovoditelj
Dragana Jovanović
Stručni suradnik
operativno-logističke
podrške
Ljubomir Mišković
Stručni suradnik
planiranja zaliha
Zorica Jevtić
Administrator
SKLADIŠTENJE
Branko Petronijević
Rukovoditelj
SPP SIS – OPERACIJE - PROIZVODNJA BEOGRAD
PROIZVODNJA
BEOGRAD
Dragoslav Filipović
Direktor
SlaĎana Vasiljević
Ţivković
Planer proizvodnje
Milutin Grujičić
Stručni suradnik za
proizvodnu logistiku
Viloleta Rakić
Sanitarni radnik
Ana Milićević
Tehnolog u
proizvodnji
Sneţana Mandić
Tehnolog u
proizvodnji
RUKOVODITELJI
PROIZVODNIH LINIJA
RADNICI U
PROIZVODNJI
POSLOVOĐE
SPP SIS – OPERACIJE - PROIZVODNJA LJUBOVIJA
PROIZVODNJA
LJUBOVIJA
Dragi Đurović
Rukovoditelj
Radenka Đukić
Administrator
Miodrag Lukić
Rukovoditelj
odrţavanja
TEHNIČARI
ODRŢAVANJA
Dragan Pantić
Stručni suradnik za
proizvodnu logistiku
TEHNIČARI U
LABORATORIJU
SANITARNI RADNICI
HIGIJENIČARI
Krstić Tomislav
Glavni kuhar
KUHARI
RADNICI FTO
SKLADIŠNI RADNICI
RUKOVODITELJI
PROIZVODNIH LINIJA
POSLOVOĐE
RADNICI U
PROIZVODNJI
SPP SIS - OPERACIJE - TEHNIČKO ODRŢAVANJE
TEHNIČKO
ODRŢAVANJE
Nenad Bojić
Rukovoditelj
Dušan Rašić
Rukovoditelj elektro
odrţavanja
Dragoljub Gavrilović
Rukovoditelj
odrţavanja energetike
Aleksandar
Milosavljev
Rukovoditelj
mašinskog odrţavanja
POSLOVOĐE
ODRŢAVANJA
POSLOVOĐE
ODRŢAVANJA
POSLOVOĐE
ODRŢAVANJA
TEHNIČARI
ODRŢAVANJA
TEHNIČARI
ODRŢAVANJA
TEHNIČARI
ODRŢAVANJA
Goran Ţivković
Inţinjer tehničke
zaštite
Goran Kuzmanović
Skladištar
Jovan Vojvodić
Komercijalist za
nabavu
Miroslav Brankov
Komercijalist za
nabavu
SPP SIS – OSIGURANJE KVALITETE
OSIGURANJE
KVALITETE
Sneţana Milanović
Kostić
Rukovoditelj
Daniela Janković
Stručni suradnik
proizvodnog kvaliteta
Juliana Filipović
Rukovoditelj ulazne i
procesne kontrole
Olivera Pešić
Tehnolog kvalitete
kontrole gotovih
proizvoda
Vlastimir Janković
Tehnolog kontrole
kvalitete ambalaţe
Nada Ranković
Tehnolog kontrole
kvalitete sirovina
KONTROLORI
KVALITETE
TEHNIČARI
UZORKIVAČI
CENTRALNI
LABORATORIJ
SRBIJA
Svetlana Petković
Rukovoditelj
Biljana Marković
Mikrobilog
KONTROLORI
KVALITETE
SPP SIS – OPERACIJE - SKLADIŠTENJE
SKLADIŠTENJE
Branko Petronijević
Rukovoditelj
SKLADIŠTE GOTOVIH
PROIZVODA
Mladen Petrović
Voditelj
Dejan Vagić
Voditelj smjene
SKLADIŠNI RADNICI
SrĎan Bukumirović
Voditelj smjene
SKLADIŠNI RADNICI
SKLADIŠTA SIROVINA
I AMBALAŢE
Zoran Ţidić
Voditelj
Nenad AnĎelković
Dispečer
Zvjezdana Obradović
Administrator
Zoran Radosavljević
Automehaničar
SKLADIŠTARI
VOZAČI
SKLADIŠNI RADNICI
SPP SIS - PRODAJA
PRODAJA
Nenad Simonović
Direktor
Vinko Matić
Rukovoditelj prodaje
BIH
UNAPREĐIVAČI
PRODAJE
Zoran Polić
Rukovoditelj prodaje
Srbija
Duško Pavlović
Rukovoditelj prodaje
Crna Gora
Milena Jošanović
Koordinator prodajnih
i marketinških
aktivnosti
SLOVENIJA,
HRVATSKA,
MAKEDONIJA I
KOSOVO
SPP SIS - MARKETING
Dragana Gojković
Rukovoditelj plana i
analize
Milica Janjić
Stariji voditelj robne
marke
Radojka Ilić
Voditelj robne marke
MARKETING
Sneţana Teodorović
Direktor
Tanja Kartalija
Asistent
Stariji voditelj robne
marke
Jelena Petrović
Voditelj robne marke
Jovana Pavlica
Voditelj robne marke
Saša Stevanović
Stariji voditelj robne
marke
Nikolina Obradović
Voditelj robne marke
SPP SIS - ISTRAŢIVANJE I RAZVOJ
ISTRAŢIVANJE I
RAZVOJ
Darja Janeţić
Direktor
Biljana Milošević
Tehničar u razvoju
Gordana Kovačević
Stariji inţenjer
razvoja
Vidoslava Hlišć
Inţenjer razvoja
Dubravka
Nešovanović
Stariji inţenjer
razvoja
Kata Vučković
Inţenjer razvoja
Vesna Zgonjanin
Stariji inţenjer
razvoja
Inţenjer razvoja
Tatjana Trifunović
Stariji inţenjer
razvoja
Ljiljana Stojadinović
Inţenjer razvoja
Katarina Krel
Tanasković
Supervizor grafičkih
poslova
Milena Matić Dunjić
Supervizor grafičkih
poslova
Sanja Škrbić
Tehnolog u razvoju
Download

STRATEŠKO POSLOVNO PODRUČJE SLATKO I SLANO