UPRAVA, ZAPOSLENI, NASTAVNI I VANNASTAVNI KADAR
Boro Kašćelan
Miro Braić
Vjera Buzdovan
Jelena Avramović
Viktorija Mihović
Spomenka Kosić
Bruna Petrović
Radmila Perovanović
Danijela Vičević
Dijana Vlaović
Anita Masrtinović
Anita Perišić
Lidija Petrović
Irena Radonjić
Dragana Nikčević
Olivera Gluščević
Surdolog
Aleksandra Popović
Surdolog
Slavica Latković
Surdolog
Bojana Dudić
Surdolog
Meri Petrović
Surdolog
Sonja Gledić
Srednje stručno obrazovanje
Direktor škole
Pomoćnik direktora
Šef računovodstva
Pedagog - psiholog
Audiolog
Audiolog
Logoped
Logoped
Logoped – samo za predškolsko odjeljenje
Logoped
Blagajnik
Bibliotekar ICT koordinator
Administrator
Održavanje i popravka slušnih aparata i elektro akustičke
opreme u učionicama
Medicinska sestra
Crnogorski- srpski, bosanski, hrvatski jezik
Slušne vježbe
Logopedske vježbe
Priroda i društvo
Crnogorski- srpski, bosanski, hrvatski jezik
Slušne vježbe
Logopedske vježbe
Priroda i društvo II razred
Crnogorski- srpski, bosanski, hrvatski jezik
Logopedske vježbe
Slušne vježbe
Fonetska ritmika II-IV
Logopedske vježbe VIII razred
Crnogorski- srpski, bosanski, hrvatski jezik
Logopedske vježbe
Slušne vježbe
Slušne vježbe VIII razred
Logopedske vježbe VIII razred
Crnogorski- srpski, bosanski, hrvatski jezik VII razred
Crnogorski- srpski, bosanski, hrvatski jezik VIII razred
Slušne vježbe
Fonetska ritmika I razred
Likovna kultura I razred
Likovna kultura II-IV razred
Likovna kultura Vrazred
Likovna kultura VI razred
Likovna kultura VII razred
Likovna kultura VIII razred
Osnovni grafičke tehnike II
Priprema, štampa, dorada II
Estetika IV razred (Frizer)
Željko Vukasović
Surdolog
Aljoša Vukašinović
Srednje stručno obrazovanje
Danijela Tripinović
Srednja stručna škola
Milenko Dančulović
Srednje stručno obrazovanje
Priroda i tehnika IV razred
Priroda i tehnika VII razred
Tehnika i informatika V razred
Tehnika i informatika VI razred
Tehničko obrazovanje VII razred
Tehničko obrazovanje VIII razred
Matematika VII
Matematika VIII razred
Matematika I1
Matematika I2
Matematika II1
Matematika II2
Matematika III1
Matematika III2
Matematika IV1
Matematika IV2
Priroda V razred
Priroda VI razerd
Biologija sa ekologijom VII razred
Biologija VIII razred
Biologija sa ekologijom I1
Biologija sa ekologijom I2
Biologija sa ekologijom II1
Biologija sa ekologijom II2
Osnovni zdravstvenog obrazovanja I2 (Frizeri)
Osnovni zdravstvenog obrazovanja II2 (Frizeri)
Higijena II2 (Kuvar)
Opšta higijena I2 (Prodavac)
Opšta higijena II2 (Prodavac)
Zaštita životne sredine III2
Osnovi anatomije i fiziologije IV
Poznavanje društva IV razred
Poznavanje društva V razred
Istorija VI razred
Istorija VII razred
Istorija VIII razred
Geografija VI razred
Geografija VII razred
Geografija VIII razred
Istorija II1
Istorija II2
Geografija III1
Geografija III2
Turistićčka geografija IV (Kuvar)
Jelena Banićević
Srednje stručno obrazovanje
Darko Malović
Osnovno obrazovanje
Dejan Popović
Srednje stručno obrazovanje
Danica Živković
Srednje stručno obrazovanje
Velislavka Tešović
Osnovna škola
Srednje stručno obrazovanje
Crnogorski jezik i književnost I 1
Crnogorski jezik i književnost I 2
Crnogorski jezik i književnost II 1
Crnogorski jezik i književnost II 2
Crnogorski jezik i književnost III 1
Crnogorski jezik i književnost III 2
Crnogorski jezik i književnost IV 1
Crnogorski jezik i književnost IV 2
Fizičko vaspitanje I razred
Fizičko vaspitanje II - IV razred
Fizičko vaspitanje V razred
Fizičko vaspitanje VI razred
Fizičko vaspitanje VII razred
Fizičko vaspitanje VIII razred
Korektivni program
Fizičko vaspitanje I 1
Fizičko vaspitanje I 2
Fizičko vaspitanje II 1
Fizičko vaspitanje II 2
Fizičko vaspitanje III 1
Fizičko vaspitanje III 2
Fizičko vaspitanje IV1
Fizičko vaspitanje IV2
Fizičko vaspitanje I b, II b i IV b
Hemija VIII razred – osnovno obrazovanje
Hemija I1
Hemija I2
Hemija II1
Hemija II2
Poznavanje materijala II2 (Frizer)
Poznavanje materijala III2 (frizer)
Poznavanje robe III (Kuvar)
Poslastičarstvo III (Kuvar)
Poznavanje robe II (Prodavac)
Poznavanje robe III (Prodavac)
Poznavanje robe IV (Prodavac)
Tehnologija materijala II (Autolakirer)
Kuvarstvo II
Kuvarstvo III
Fizika VII razred
Fizika VIII razred
Fizika I1
Fizika I2
Fizika II1
Fizika II2
Borka Mirović
Osnovno obrazovanje
Srednje stručno obrazovanje
Vidna Matović
Osnovno obrazovanje
Jelena Avramović
Srednje stručno obrazovanje
Ivana Orbović
Božo Brkić
Mašinska grupa predmeta
Srednje stručno obrazovanje
Sandra Poljak
(Kombinovano odjeljenje)
Razredna nastava
Građansko vaspitanje VI
Građansko vaspitanje VII
Ugostiteljsko poslovanje (Kuvari)
Trgovinsko poslovanje I (Prodavac)
Trgovinsko poslovanje II (Prodavac)
Trgovinsko poslovanje IV (Prodavac)
Ekonom. i organizacija preduzeća IV
Informatika I1
Informatika I2
Knjigovodstvo IV (Frizer)
Kuvarstvo I
Domaćinstvo VIII
Psihologija rada I (Frizer)
Psihologija rada I (Prodavac)
Engleski jezik VII razred osnovno obrazovanje
Engleski jezik III1
Engleski jezik III2
Engleski jezik IV1
Engleski jezik IV2
Poznavanje mašina III (mašinci)
Tehničko crtanje III (mašinci)
Tehničko crtanje IV (mašinci)
Tehnologija obrade III1 (mašinci)
Tehnologija obrade IV(mašinci)
Mašinski elementi IV (mašinci)
Elektrotehnički materijali II
Osnovi elektrotehnike III
Osnovi elektrotehnike IV
Električne instalacije i osvjetljenja III
Električne instalacije i osvjetljenja IV
Električna mjerenja IV
Tehničko crtanje III (elektro)
Tehničko crtanje IV (elektro)
Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski
Državno uređenje
Matematika
Ekonomika i organizacija preduzeća
Higijena
Zaštita na radu i samozaštita
Govorne i slušne vježbe
Nastavnici praktične nastave
Mileva Krivokapić
Nikola Bulatović
Munira Pejanović
Anita Počanić
Đuro Stegić
Anita Radeta
Blagota Vujović
Goja Grgurević
Knjigovezac
Štamparski mašinista
Kuvar
Frizer
Obućar
Krojač
Krojač
Koordinator
Nada Tučević
Vidna Matović
Srđan Krunić
Stojanka Pićan
Dijana Lakonić
Vaspitačica
Vaspitačica-surdolog
Vaspitač
Vaspitačica
Vaspitačica-surdolog
Bogdan Ostojić
Elena Vujović
Tatjana Tujković
Neva Šaulić
Dančulović Brankica
Kašćelan Jovana
Mirjana Kašćelan
Žarko Petrović
Milenko Luković
Ismihana Bošković
Petra Punošević
Katica Kaštelanović
Mario Grgurević
Dušanka Dobriša
Dragica Antović
Ljiljana Peraš
Šuhra Miljenović
Marina Tahirović
Zorica Tomičić
Mira Kašćelan
Vesna kašćelan
Jovan Džeferdanović
Damjana Gavrilović
Janko Janjetković
Ivana Noveljić
Marijana Šćekić
Nikola Marković
Spoljni saradnici
dr Gordana Mićunović
dr Mato Petrović
dr
Rukovodilac štamparske radionice - reprofotograf
Domaćica
Domaćica
Njegovateljica
Njegovateljica
Noćna njegovateljica
Njegovateljica
Domar
Štamparski mašinsita
Knjigovezac
Kuvar
Kuvar
Vozač magacioner
Radnica na održavanju čistoće
Radnica na održavanju čistoće
Radnica na održavanju čistoće
Radnica na održavanju čistoće
Radnica na održavanju čistoće
Radnica na održavanju čistoće
Radnica na održavanju čistoće
Pranje rublja
Stražar
Frizerka
Pomoćni radnik u magacinu i kuhinj
Knjigovezac
Knjigovezac
Knjigovezac
Pedijatar
Otorinolaringolog
Neuropsihijatar
Download

uprava, zaposleni, nastavni i vannastavni kadar