Page 1
OBRAZAC ZA ZAKLJUČNE OCJENE
STUDIJSKI PROGRAM:
STUDIJE: OSNOVNE
NASTAVNIK:
PREDMET: LIDERSTVO U TURIZMU
Redni br. Evidencioni br.
1
1/12
2
2/12
3
3/12
4
4/12
5
5/12
6
6/12
7
7/12
8
8/12
9
9/12
10
10/12
11
11/12
12
12/12
13
13/12
14
15/12
15
16/12
16
17/12
17
18/12
18
19/12
19
21/12
20
22/12
21
23/12
22
24/12
PREZIME I IME STUDENTA
Redžepagić Ajla
Vukotić Marija
Mirković Nikolina
Brašanac Jelena
Boljević Aleksandar
Stevović Ivana
Dragojević Suzana
Mirović Ljiljana
Jolić Dragan
Radonjić Jelena
Nikolić Tamara
Maslovar Marija
Markoč Nikoleta
Vujović Biljana
Šekularac Ljiljana
Rutović Verica
Jukić Jovana
Pešić Milica
Bulatović Anñela
Svorcan Andrijana
Tomašević Bojana
Femić Aleksandra
BROJ ECTS KREDITA:
Vid
PRISUS.+ DOM.+
AKTIV.
PRVI
KOLOKVIJUM
POPRAVNI I
KOLOK.
13
15
14
15
15
5
13
13
15
10
14
14
11
13
10
15
13
13
5
15
11
13
8
DRUGI
KOLOKVIJUM
POPRAVNI II
KOLOK.
U TOKU
SEMESTRA
NA ZAVRŠNOM
ISPITU
POPRAVNI
ZAVRŠNI ISPIT
ZAKLJUČNI
BODOVI
ZAKLJUČNA
OCJENA
Page 2
23
25/12
24
26/12
25
28/12
26
29/12
27
30/12
28
31/12
29
32/12
30
33/12
31
34/12
32
35/12
33
36/12
34
37/12
35
38/12
36
39/12
37
40/12
38
41/12
39
44/12
40
45/12
41
46/12
42
47/12
43
48/12
44
49/12
45
50/12
46
52/12
47
53/12
48
54/12
49
55/12
50
57/12
51
58/12
52
59/12
53
61/12
Gačević Danilo
Popović Andjela
Popović Bojana
Popović Aleksandra
Titić Martina
Mitrović Mina
Bubanja Dragana
Novaković Dragana
Kato Nikoleta
Knežević Julija
Raković Mirjana
Stojanović Marko
Tufegdžić Vidoje
Perović Nina
Canović Samira
Srdić Zorana
Laban Jovana
Bubanja Danilo
Homen Andrea
Kaludjerović Dejan
Stijepović Ana
Begović Ernisa
Živaljević Strahinja
Stefanović Srdjan
Todorović Bojana
Barlović Vera
Novaković Veronika
Zanata Dajana
Čurović Kosta
Ivanović Dragana
Djordjević Aleksandra
15
12
15
8
4
10
15
8
12
11
14
5
14
13
10
14
10
6
8
15
13
7
10
7
12
11
9
13
10
15
14
3
10
6
8
8
9
12
5
9
Page 3
54
62/12
55
63/12
56
64/12
57
65/12
58
66/12
59
67/12
60
69/12
61
70/12
62
71/12
63
72/12
64
73/12
65
74/12
66
75/12
67
76/12
68
77/12
69
78/12
70
79/12
71
80/12
72
81/12
73
82/12
74
83/12
75
84/12
76
85/12
77
78
86/12
87/12
79
88/12
80
89/12
81
90/12
82
91/12
83
92/12
84
95/12
Paladin Nataša
Šturanović Ivana
Perović Stanka
Radović Marija
Ćeranić Jovana
Radović Dragana
Halilović Alen
Lukić Mrika
Šćekić Jovana
Čizmović Marko
Stanišić Stefani
Sindjić Nikolina
Lazarević Dragica
Grbić Dragana
Šabanović Milutin
Vujović Vinka
Malović Aleksandra
Milić Nikola
Ajković Jelena
Knežević Nataša
Moračanin Bojana
Milić Saška
Rakić Tamara
Gurešić Darko
Begović Marijana
Kilibarda Ivana
Bojanić Milica
Simić Jovana
Goranović Irena
Tauzović Ana
Krsmanović Stefan
12
13
9
11
14
7
11
10
9
11
10
15
11
12
12
9
2
8
10
11
14
8
10
3
14
12
1
11
11
13
12
8
10
4
Page 4
98/12
85
99/12
86
101/12
87
105/12
88
107/12
89
108/12
90
109/12
91
116/12
92
117/12
93
118/12
94
119/12
95
120/12
96
121/12
97
122/12
98
123/12
99
124/12
100
127/12
101
128/12
102
129/12
103
130/12
104
131/12
105
133/12
106
134/12
107
136/12
108
137/12
109
140/12
110
142/12
111
146/12
112
156/12
113
157/12
114
161/12
Hadrović Mersiha
Nikolić Marija
Popović Sanja
Lakonić Kristina
Vujošević Marijana
Bezmarević Sandra
Nedeljković Sandra
Lješnjanin Merima
Djukanović Tamara
Pedović Danijela
Asanović Svetlana
Roganović Nataša
Bulić Milica
Ilić Kristina
Djurdjić Kristina
Stefanović Milorad
Cvetković Stefan
Dabović Djuro
Bujiša Slobodan
Šuković Marija
Bogićević Ivana
Rakočević Dimitrije
Vušurović Vanja
Omeragić Almina
Perović Tomislav
Radonjić Jelena
Andesilić Jelena
Kovačević Lidija
Pravilović Sanja
Bulatović Olgica
Srdanović Svetlana
8
7
10
13
11
3
13
10
10
9
14
8
11
10
7
8
5
12
11
7
4
9
14
13
13
4
11
12
10
11
9
12
15
Page 5
115
163/12
116
165/12
117
167/12
118
10/11
119
55/11
120
62/11
121
81/11
94/11
122
97/11
123
100/11
124
105/11
125
117/11
126
118/11
127
123/11
128
162/11
129
167/11
130
169/11
131
172/11
132
175/11
133
33/10
134
54/10
135
59/10
136
79/10
137
87/10
138
105/10
139
160/10
140
164/10
141
168/10
142
198/10
143
30/09
144
217/09
Penov Aleksandra
Bašić Jelena
Aleksić Marko
Tomičić Sanja
Popović Jelena
Spalević Aleksandar
Grabovica Srećko
Popović ðuro
Avramović Ognjen
Nikolić Marija
Cvijović Kristina
Matijević Ivan
Borović Ivana
Blagojević Miloš
Drakula Milica
Drakula Anica
Skoko Dragana
Radović Vinka
Grujić Sanja
Gobović Natalija
Praščević Stefan
Bulatović Jana
Raičković Zorana
Osmajić Jelena
Djurašković Tanja
Maslovar Marina
Miković Ivan
Lješković Ana
Šimun Jovana
Lutovac Mirko
Kordić Tiana
15
15
13
10
9
12
8
2
8
7
4
14
11
6
12
12
8
13
13
1
8
11
11
8
12
0
8
6
13
Page 6
145
248/09
146
202/07
147
207/07
206/06
148
102/05
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
Kovačević Aleksandra
Vlahović Branko
Radović Marija
Bilafer Nikoleta
Svorcan Milica
14
11
13
Page 7
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
Page 8
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
0
0
224
0
0
225
0
0
226
0
0
227
0
0
228
0
0
229
0
0
230
0
0
231
0
0
232
0
0
233
0
0
234
0
0
235
0
0
Page 9
236
0
0
237
0
0
238
0
0
239
0
0
240
0
0
241
0
0
242
0
0
243
0
0
244
0
0
245
0
0
246
0
0
247
0
0
248
0
0
249
0
0
250
0
0
251
0
0
252
0
0
253
0
0
254
0
0
255
0
0
256
0
0
257
0
0
258
0
0
259
0
0
260
0
0
261
0
0
262
0
0
263
0
0
264
0
0
265
0
0
266
0
0
Page 10
267
0
0
268
0
0
269
0
0
270
0
0
271
0
0
272
0
0
273
0
0
274
0
0
275
0
0
276
0
0
277
0
0
278
0
0
279
0
0
280
0
0
281
0
0
282
0
0
283
0
0
284
0
0
285
0
0
286
0
0
287
0
0
288
0
0
289
0
0
290
0
0
291
0
0
292
0
0
293
0
0
294
0
0
295
0
0
296
0
0
297
0
0
Page 11
298
0
0
299
0
0
300
0
0
301
0
0
302
0
0
303
0
0
304
0
0
305
0
0
306
0
0
307
0
0
308
0
0
309
0
0
310
0
0
311
0
0
312
0
0
313
0
0
314
0
0
315
0
0
316
0
0
317
0
0
318
0
0
319
0
0
320
0
0
321
0
0
322
0
0
323
0
0
324
0
0
325
0
0
326
0
0
327
0
0
328
0
0
Page 12
329
0
0
330
0
0
331
0
0
332
0
0
333
0
0
334
0
0
335
0
0
336
0
0
337
0
0
338
0
0
339
0
0
340
0
0
341
0
0
342
0
0
343
0
0
344
0
0
345
0
0
346
0
0
347
0
0
348
0
0
349
0
0
350
0
0
351
0
0
352
0
0
353
0
0
354
0
0
355
0
0
356
0
0
357
0
0
358
0
0
359
0
0
Page 13
Popunjava se i potpisuje kao
odluka Vijeća
Download

OBRAZAC ZA ZAKLJUČNE OCJENE