NAGRAĐENI UČENICI NA XXXVIII FESTIVALU MLADI MUZIČARA CRNE GORE
ŠOSMO "VIDA MATJAN" KOTOR
R.br
.
Ime i prezime
Ocjena
Nagrada
Specijaln
a
nagrada
Specijaln
a
nagrada
Specijaln
a
nagrada
Specijaln
a
nagrada
Specijaln
a
nagrada
Disciplina (kategorija)
1
BULJANČEVIĆ RASTKO
100.00
2
SAMARDZIJA ALEKSANDRA
100
3
DRAGOVIĆ HRISTINA
100
4
MUHADINOVIĆ LAZAR
100
5
VUKASOVIĆ MIRKO
100
6
MUHADINOVIĆ IVANKA
99
Zlatna
lira
Flauta- II kategorija
7
VULIĆ VASIL
98,50
Zlatna
lira
saksofon- I kategorija
8
SEKULIĆ MILOŠ
98
Zlatna
lira
Truba - pretkategorija
9
SAMARDZIĆ DUNJA
98
Zlatna
lira
solo pjevanje- pretkategorija B
10
PUŠARA NIKOLINA
98
Zlatna
lira
solo pjevanje- pretkategorija B
11
12
13
14
15
16
TOMIČIĆ DARKO
ZIVKOVIĆ TAMARA
GAGOVIĆ VASILISA
MRŠULJA JOVANA
PERIČIĆ DOLORES
ĐUKIĆ KRSTO
97,95
Zlatna
lira
97,75
Zlatna
lira
97,75
Zlatna
lira
97,50
Zlatna
lira
97,30
Zlatna
lira
97,30
Zlatna
lira
Klavir - VI kategorija
Klasa
Lidija
Molčanova
Goran Turkalj
Klarinet - IV kategorija
Solo pjevanje -pretkategorija B
Aleksandra
Dobriša
Zana Lekić
Flauta - pretkategorija
Goran Turkalj
saksofon - II kategorija
Andrea
Petrović
Goran Turkalj
Sava Rajković
Aleksandra
Dobriša
Mirela Šćasni
klavir - II kategorija
Nataša
Tomović
Admir Šabović
Flauta - pretkategorija
Flauta- II kategorija
Zorana
Jovanović
Admir Šabović
Flauta -pretkategorija
Martin Hrćan
Horna - III kategorija
Sava Rajković
Truba- III kategorija
17
18
19
20
21
22
23
FRANOVIĆ IVAN
MARČETIĆ DANIJELA
MARKOVIĆ MARIJA
WALDEG EVA
JOVANOVIĆ ANDRIJANA
PERIČIĆ STEFAN
ĐURAŠEVIĆ SRĐANA
24
PETROVIĆ MATIJA
25
KS:Milivojević S;Proročić
B;Lalošević A
26
27
28
29
30
31
32
FABIAN KATJA
MJEŠOVITI ORKESTAR
RISTELJIĆ JOVANA
RADOMAN JOVANA
ŠĆEKIĆ ZOJA
KOVAČEVIĆ MARKO
MARKOVIČ DRAGAN
33
PAŠIĆ DRAGANA
34
Trio:Muhadinović
I;ĐurkovićA;Ercegović K;
35
TRIO:Samardzija A;Peričić
D;Buljančević R;
36
UTZCHNEIDER EVA
97,25
Zlatna
lira
97
Zlatna
lira
97
Zlatna
lira
97
Zlatna
lira
97
Zlatna
lira
97
Zlatna
lira
97
Zlatna
lira
97
Zlatna
lira
96,70
Zlatna
lira
96,33
Zlatna
lira
96,25
Zlatna
lira
96,13
Zlatna
lira
96
Zlatna
lira
95,33
Zlatna
lira
95
Zlatna
lira
94,60
Srebrna
lira
94,33
Srebrna
lira
94,25
Srebrna
lira
94
Srebrna
lira
93,87
Srebrna
lira
Klavir - I kategorija
Nataša
Tomović
Jelena Gobović
Klavir - V kategorija
Klavir- IV kategorija
Klavir - pretkategorija
Klavir- I kategorija
Nataša
Tomović
Andrea
Orlando
Andrea
Orlando
Admir Šabović
Flauta - III kategorija
Flauta - I kategorija
Andrea
Petrović
Goran Turkalj
Klarinet- pretkategorija
Kamerna muzika - II kategorija
Flauta -pretkategorija
II kategorija
Marija
Kondratenko
Andrea
Petrović
Goran
Ševaljević
Ljiljana Dončić
Klavir - pretkategorija
Flauta- I kategorija
Flauta - I kategorija
Andrea
Petrović
Andrea
Petrović
Marina Dedić
Solo pjevanje- pretkategorija B
Truba- pretkategorija
Flauta - II kategorija
Kamerna muzika - II kategorija
Momir
Petričević
Andrea
Petrović
Marija
Kondratenko
Goran Turkalj
Neklasični sastav - II kategorija
Jelena Gobović
Klavir -I kategorija
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
PETROVIĆ INES
FABIAN KATJA
MALEŠEVIĆ ANJA
KRIVOKAPIĆ MILICA
GJURGJEVIĆ CARLO
RADOJIČIĆ JOVANA
MARTINOVIĆ ANASTASIJA
KOVAČ BARBARA
VREĆO VANJA
PEJOVIĆ LUKA
JOKSIMOVIĆ ALEKSANDAR
POPOVIĆ MATEA
DABOVIĆ MAJA
VUKASOVIĆ NINA
ISLJAMOVIĆ ALEN
WILSON KYRA
ZIVKOVIĆ ANJA
ČOLAN KSENIJA
VUČKOVIĆ ALEKSANDRA
93,66
Srebrna
lira
93,25
Srebrna
lira
93
Srebrna
lira
93
Srebrna
lira
92,95
Srebrna
lira
92,75
Srebrna
lira
92,70
Srebrna
lira
92,33
Srebrna
lira
90,66
Srebrna
lira
90,60
Srebrna
lira
90,12
Srebrna
lira
88,25
Bronzana
lira
88
Bronzana
lira
88
Bronzana
lira
87,60
Bronzana
lira
87,12
Bronzana
lira
85,90
Bronzana
lira
85,80
Bronzana
lira
85,50
Bronzana
lira
Flauta -I kategorija
Andrea
Petrović
Ljiljana Dončić
Klavir - I kategorija
Ljiljana Dončić
Klavir- pretkategorija
Nadja Zeković
Solo pjevanje - pretkategorija A
Klavir -pretkategorija
Danijela
Filipović
Ljiljana Dončić
Klavir - I kategorija
Klavir - pretkategorija
Klavir- III kategorija
Solo pjevanje- I kategorija B
Truba - pretkategorija
Danijela
Filipović
Nataša
Tomović
Aleksandra
Dobriša
Momir
Petričević
Vesna Cicović
Klavir - pretkategorija
Flauta -pretkategorija
Solo pjevanje - I kategorija B
Zorana
Jovanović
Aleksandra
Dobriša
Aleksandra
Dobriša
Solo pjevanje - pretkategorija B
Truba- pretkategorija
Momir
Petričević
Jelena Gobović
Klavir- II kategorija
Klavir- II kategorija
Klavir - pretkategorija
Nataša
Tomović
Andrea
Orlando
Ana Mihaljevic
Klavir - IV kategorija
Download

NAGRAĐENI UČENICI NA XXXVIII FESTIVALU MLADI MUZIČARA