Bruna
Špiler
Sedmi međunarodni
festival solo pjevača
7th International
Competition
of Solo Singers
Herceg-Novi | Crna Gora
27 - 30. 03. 2014.
Katalog uredili:
Mirela Šćasni, direktor, Vidosava - Vitka Vujnović, novinar
design by Mirko Buljančević; print: Birokonto - Igalo
2
VII Festival solo pjevača “BRUNA ŠPILER”
tiraž: 300 kom.
CONTENT • СОДЕРЖАНИЕ SADRŽAJ
Bruna Špiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Jasne vizije mladog festivala. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
A young festival with a bright outlook. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Hercegnovski festival otvara evropske scene. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
The herceg novi festival opens european scenes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
VI međunarodni festival solo pjevača “Bruna Špiler” prvi put u muzičkoj školi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Nagrađeni konkurenti i žiri zatvorili festival . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
6th international competition of the solo singers “Bruna Špiler”
for the first time in music school . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Rewarded competitors and the jury closd the festival. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Odbor Festivala / Committee of the Festival. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Žiri VI Festivala solo pjevača / Jury of sixth festival . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Biografija članova žirija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Pravilnik takmičenja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Competition Regulation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Nagrade VII međunarodnog Festivala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Awards . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Pretkategorija / PRE-category A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
PPretkategorija / PRE-category B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
I kategorija A / 1ST category A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
I kategorija B / 1ST category B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
II kategorija / 2ND category. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
III kategorija / 3RD category. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
IV kategorija A / 4TH category A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
IV kategorija B/ 4TH category B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
V kategorija A / 5TH category A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
V kategorija B / 5TH category B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Spisak škola na Festivalu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
INDEKS TAKMIČARA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Raspored Festivala - satnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Bruna Špiler (Herceg Novi, 19.06.1921 - 06.02.1979.)
Bruna Špiler (rođ. Zimić), pjevački pedagog, studije pjevanja završila je na Muzičkoj akademiji u Beogradu (J. Rijavec); dodatno
obrazovanje u oblasti nastavnih metoda solo - pjevanja sticala je u Milanu (Conservatorio Vervi) i Rimu (Akademija Santa Cecilia).
Od 1953. u Sarajevu je radila kao nastavnica u Srednjoj muzičkoj školi, a od 1955. godine kao asistent, potom i profesor na
sarajevskoj Muzičkoj akademiji. Šef Odsjeka za solo – pjevanje postala je 1964. godine. Koncertirala je na solističkim recitalima i uz
orkestarsku pratnju u Beogradu, Sarajevu i Zagrebu, ali se zatim potpuno posvetila pedagoškom radu, i tu dala izvrsne rezultate. Njeni
su učenici Ljiljana Molnar - Talajić, Radmila Smiljanić, Milica Zečević, Ivica Šarić, i mnogi drugi danas poznati operski pjevači i pedagozi.
Bruna Špiler autor je priručnika Umjetnost solo - pjevanja, koji je objavljen 1972. godine, i još je nezaobilazan i dragocjen u
savladavanju solo pjevanja.
Bruna Špiler
(Herceg Novi, 19/06/1921 – 06/02/1979)
Bruna Špiler (maiden name Zimić), a singing pedagogue, finished her study of singing at Academy of Music in Belgrade (J.
Rijavec). In Milano (Conservatorio Vervi) and Rome (Accademia Nazionale di Santa Cecilia) she obtained additional education in the
area of teaching methods of solo-singing
From 1953, she worked as a teacher in High School of Music in Sarajevo. From 1955 she was an assistant and later a professor
at the Academy of Music in Sarajevo. She became Head of Department of solo-singing in 1964. She participated both at solstice recitals
and with orchestral accompaniment in Belgrade, Sarajevo and Zagreb, but after that she devoted herself completely to the role of a
teacher, where she had excellent results. Her students were Ljiljana Molnar - Talajić, Radmila Smiljanić, Milica Zečević, Ivica Šarić and
many others who are well known opera soloists and pedagogues today.
Bruna Špiler is an author of the textbook “The Art of Solo-singing” which was published in 1972, and which still is indispensable
and valuable for educating in solo-singing.
VII Festival solo pjevača “BRUNA ŠPILER”
5
U SUSRET SEDMOM FESTIVALU SOLO PJEVAČA “BRUNA ŠPILER”
Mirela Šćasnić
direktor Festivala
JASNE VIZIJE MLADOG FESTIVALA
Zahvaljujući živom sjećanju na Novljanku, vokalnog pedagoga Brunu Špiler rođen je festival sa njenim imenom.
Zahvaljujući saradnji sa lokalnom upravom koja je propoznala i podržala ovu manifestaciju rođene su ideje koje
tokom manifestacije realizujemo i činimo okupljanje, iz godine u godinu sve brojnijih mladih i talentovanih solo
pjevača iz regiona i Evrope, uspješnijim, privlačnijim, bogatijim.
Zahvaljujući njihovim nastupima, masterklasovima koje tokom trajanja festivala održe naši gosti sve je više mladih Novljana koji se opredjeljuju za solo pjevanje i sve više publike koja s razumjevanjem i ljubavlju prati festivalske
nastupe.
Zahvaljujući entuzijazmu I dobroj volji grupe ljudi okupljene oko NVO Bruna I realizacije festivala – on ima
izvjesnu budućnost.
Vidimo festival kao mjesto sa koga će s najboljim preporukama mladi otvarati evropske i svjetske operske scene.
Vidimo festival kao šansu za stabilnu muzičku, opersku produkciju.
Vidimo sve više takmičara, ugledne članove žirija, pouzdanog umjetničkog direktora, primadonu Radmilu Smiljanić.
Vidimo festival u Herceg Novom, jer smo tu u gradu umjetnosti I gradu sa deset festivala godišnje.
Vidimo da ćemo širiti mrežu saradnika i prijatelja, ali i da je teško sve planirano realizovati ove godine.
Sigurni smo da je već tokom prvih festivalskih susreta bilo jasno da su nastupi u Herceg Novom podsticaj za
pjevače, dobra promocija grada, njegove umjetničke tradicija ali povod za radost publike. To i ne čudi jer ljudski glas
jeste neponovljiv i jeste najljepši i najmoćniji instrument. Dokazaćemo to zajedno I ove godine.
Nakon šest godina ponosni zbog učinjenog i s mnogo novih planova pozivamo vas na sedmo izdanje Međunarodnog festivala solo pjevača “Bruna Špiler”.
Dobrodošli, srdačno Mirela Šćasni
6
VII Festival solo pjevača “BRUNA ŠPILER”
THE 7th INTERNATIONAL FESTIVAL OF SOLO SINGERS “BRUNA ŠPILER””
Mirela Šćasnić
director of International Festival of Solo Singers
A YOUNG FESTIVAL WITH A BRIGHT OUTLOOK
Festival ‘Bruna Špiler’ was named in honour of the memory of a professor of singing from herceg Novi by the
same name.
Our ideas were supported by the municipal authorities and thanks to that we are able to realize them each
year, making this Festival a place for gathering young talent from the region and wider Europe, thus making the
event richer and more attractive.
Thanks to their performances, and the master classes held by our guests, throughout the Festival, more and
more young Herceg Novi residents are dedicating themselves to solo singing, while audiences for classical singing
and the festival grows each year.
Thanks to the enthusiasm and goodwill of the group of people gathered around NGO “Bruna” and realization of
the Festival – its future is bright.
We see the festival as a place from where young singers will be able to move to the best European and world’s
opera stages, with the best recommendations.
We see the festival creating opportunities for classical music and opera productions.
We see more and more contestants, honored jury members, and a great artistic director prima donna Radmila
Smiljanić.
We see Herceg Novi as the right place for this Festival, because we are in a city that has ten other Festivals each
year.
We will expand our network of associates and friends, even though it is not easy to realize all our plans and
ambitions for this year
It was clear even in our first years that the performances in Herceg Novi were inspirational for singers and audiences, as well as good promotion of our town’s artistic tradition. Human voice, as a unique and the most beautiful
and powerful instrument will prove irresistible again this year.
We are proud of what has been done in the last six years. With lots of new plans we invite you to our seventh
edition of our international festival of solo singing “Bruna Špiler”
Welcome, and have fun.
Mirela Šćasni
VII Festival solo pjevača “BRUNA ŠPILER”
7
OSVRT NA ŠESTI MEĐUNARODNI FESTIVAL SOLO PJEVAČA “BRUNA ŠPILER”
Vitka Vujnović
novinar i PR festivala
HERCEGNOVSKI FESTIVAL OTVARA EVROPSKE SCENE
Šesti memeđunarodni festival solo pjevača “Bruna Špiler” održan je od 4. do 7. aprila a okupio je
skoro 70 takmičara iz regiona i Evrope. Manifestacija je kao i obično najavljena na konferenciji za novinare
na kojoj je Mirela Šćasni, direktor festivala i predsjednik NVO “Bruna” koja godinama uspješno organizuje
manifestaciju predstavila kreativni tim koji je i ove godine vodila umjetnički direktor primadona Radmila
Smiljanić, profesor emeritus. U međunarodnom žiriju su radili operski pjevači i profesori Snežana Nena
Brzaković iz Berlina, Miomira Vitas, iz Pariza, Deividas Staponkus iz Litvanije i Katarina Hataja koja je i
umjetnički direktor Operose iz Finske.
Prvi put 2013. Godine programi festivala, otvaranje, takmičarski dio i koncert “Belkanto za sjećanje”
održani umjesto u Mediteranskom centru i Dvorani Park, u hercegnovskoj Muzičkoj školi. Direktor ove
ustanove Nada Karadžić kazala je da su, u ovom kolektivu spremni na saradnju, i da ih raduju festivali i
projekti koji poput ovog unaprijeđuju i bogate muzičku scenu grada.
Tokom festivala realizovan je master klas Katarine Hatajeve .
Pokrovitelj festivala je Opština Herceg Novi.
8
VII Festival solo pjevača “BRUNA ŠPILER”
REFLECTION ON 6TH INTERNATIONAL SOLO SINGING FESTIVAL “BRUNA ŠPILER”
Vitka Vujnović
journalist and PR Festival
THE HERCEG NOVI FESTIVAL OPENS EUROPEAN SCENES
The Sixth International Solo Singing Festival “Bruna Špiler”, held from 4th to 7th of April 2013, attracted almost 70 competitors from all over Europe. The festival was announced to the press by Festival
Director Mirela Šćasni who is also the president of Bruna NGO which has been organizing the festival
successfully since its inception. She presented the creative team, led by prima donna Radmila Smiljanić,
professor emeritus.
The international jury included opera singers and professors - Snežana Nena Brzaković from Berlin,
Miomira Vitas from Paris, Deividas Staponkus from Lithuania and Katarina Hataja, the artistic director of
“Operosa” from Finland.
In 2013 the entire festival program, the competition part and the traditional “Belkanto za sjećanje”
concert were held in Herceg Novi Music School for the first time. The Music school Director, Nada Karadžić supports the Festival, saying that the projects of this kind enrich our town’s music scene.
Two master classes were held during the Festival, led by Katarina Hataja and Radmila Smiljanić.
The Festival was sponsored by the Municipality of Herceg Novi .
VII Festival solo pjevača “BRUNA ŠPILER”
9
OSVRT NA ŠESTI MEĐUNARODNI FESTIVAL SOLO PJEVAČA “BRUNA ŠPILER”
VI MEĐUNARODNI FESTIVAL SOLO PJEVAČA “BRUNA ŠPILER” PRVI PUT U MUZIČKOJ ŠKOLI
Program otvaranja festivala započeo je podsjećanjem na Pučinijevu operu “Sestra Anđelika” koja je
prošle godine producirana u saradnji festivala sa Kotorskom Muzičkom školom.
Umjetnički direktor hercegnovske manifestacije , profesor Emeritus, primadona Radmila Smiljanić,
potom članovi Žirija odlični saradnici i istrajni prijatelji festivala govorili su na otvaranju kao Nada Karadžić, direktor hercegnovske Muzičke škole, koja je po prvi but bila domaćin manifestacije. Šesti međunarodni festival solo pjevača Bruna Špiler otvorio je sekretar Sekretarijata za društvene djelatnosti Vladimir
Žutković.
10
VII Festival solo pjevača “BRUNA ŠPILER”
OSVRT NA ŠESTI MEĐUNARODNI FESTIVAL SOLO PJEVAČA “BRUNA ŠPILER”
NAGRAĐENI KONKURENTI I ŽIRI ZATVORILI FESTIVAL
Sve dobro što je uspostavljeno tokom šest godina koliko traje međunarodni festival solo pjevača
“Bruna Špiler” ni prošle godine nije zaboravljeno. Na završnom koncertu “Belcanto za sjećanje” učestvovalo je dvadeset najboljih od šezdesetak konkurenata koji su u
Herceg Novi stigli iz svih republika nekadašje Jugoslavije, iz Njemačke, Belgije, Rusije, Litvanije. Njima se na koncertu, nakon što
je festival zatvorio gradonačelnik Herceg Novog Dejan Mandić,
pridružio četvoročlani Žiri, umjetnički direktor festivala primadona Radmila Smiljanić, pa su zajedno, izveli, na oduševljenje
publike popularnu “Santa Luciju”.
Gradonačelnik Mandić ocijenio je festival kao veoma
uspješan i dodao da kvalitetu, uz organizatore, značajno doprinose i ugledni članovi Žirija. Potom ih je sve pozvao da se i
naredne godine okupe u Novom, gradu koji je opravdano dobio
priznanje šampiona kulturnog turizma Jugoistične Evrope. Mandić je uručio nagradu laureatu festivala Tamari Bakoč iz Podgorice. Prva nagrada u četvrtoj kategoriji pripala je Mariji Mitić iz
Berlina.
Miomira Vitas, učenica Brune Špiler ustanoivla je novo
festivalsko priznanje, sa imenom svoje profesorke, a za najbolji
mezosopran iz koncertnog faha. Ta nagrada pripala je Ekatarini
Platonovoj iz Rusije. Francuska asocijacija “Parade” obezbjedila
je stipendiju za Nikolinu Pušara iz Herceg Novog I tako nagradila najbolje izvođenje djela Erika Satija.Katarina Hataja direktor
“Operose” za troje takmičara, Aleksandru Alivojvodić iz Beograda, Gregora Ravnika iz Slovenije i Kšištofa Bondarenko iz LitvaVII Festival solo pjevača “BRUNA ŠPILER”
11
OSVRT NA ŠESTI MEĐUNARODNI FESTIVAL SOLO PJEVAČA “BRUNA ŠPILER”
nije, osigurala je uloge u projektu “Operose”. Pravo učestvovanja na njenim masterklasovima dobila je
Elizabeta Pavlova iz Makedonije.
Snežana Nena Brzaković uspjela je u namjeri da dva festivala, hercegnovski i njemčki (Oper-OderSpree) uspostave partnerske odnose. “Želim da u Njemačku prenesem dio atmosfere vašeg festivala i da
našim mladim ljudima otvorim vrata evropskih scena”, rekla je Brzaković. Tu mogućnost zaslužili su Ivan
Plazačić iz Beograda i Gregor Ravnik iz Slovenije.
Radmila Smiljanić je i ove godine nagradila najboljeg tenora, a prema njenoj ocjeni to je Vanja Biserčić iz Beograda.
Za najljepši ženski i muški glas, za Ekatarinu Platonovu iz
Rusije i Maria Filipovića iz Zagreba, nagrade (slike) su obezbjedile hercegnovske galerije “Spinaker” vlasnika Dragana Mračevića i
“Katurić”, vlasnika Toma Katurića.
Mirela Šćasni, direktor festivala, predsjednica NVO “Bruna”
i profesor solo pjevanja zadovoljna novim izdanjem festivala informisala je da će opera “Sestra Anđelika” u festivalskoj produkciji biti izvedena u Beču i LJubljani, a najavila je i premijeru druge
Pučinijeve jednočinke “Đani Skiki” čiji je libreto prilagođen Boki i
mentalitetu naših ljudi.
Prvi put nagrađen je korepetitor Uroš Ugarković iz Beograda koji je svoj dio posla obavio sa najviše
energije i najinspirativnijom podrškom izvođačima.
12
VII Festival solo pjevača “BRUNA ŠPILER”
REFLECTION ON 6TH INTERNATIONAL SOLO SINGING FESTIVAL “BRUNA ŠPILER”
6th INTERNATIONAL COMPETITION OF THE SOLO SINGERS “BRUNA ŠPILER”
FOR THE FIRST TIME IN MUSIC SCHOOL
Opening program started with recalling on Puccini’s Opera “Suor Angelica” which was produced last
year in cooperation between the Festival and Music school from Kotor.
On the opening ceremony you can hear professor Emeritus prima donna Radmila Smiljanić, jury of
the competition who are partners and persistent friends of the festival and also Nada Karadžić, director of
the Music school Herceg Novi which was for the first time host of the manifestation. The 6th international
festival has been opened by the Secretary for Social Affairs Vladimir Žutković.
VII Festival solo pjevača “BRUNA ŠPILER”
13
REFLECTION ON 6TH INTERNATIONAL SOLO SINGING FESTIVAL “BRUNA ŠPILER”
REWARDED COMPETITORS AND THE JURY CLOSD THE FESTIVAL
Last year’s Festival continued tradition of good achievement as it has been for the past six years. The
best twenty competitors from approximately sixty of them that were at competition in Herceg Novi from
all republics of ex Yugoslavia, Germany, Belgium, Russia and Lithuania sang on the final concert “Belcanto za sjećanje”. After final
words of mayor of Herceg Novi Dejan Mandić who closed the
Festival, four-member jury and prma donna Radmila Smiljanić
came to stage and with the winners on joy of all audience sang a
popular song “Santa Lucia”
Mayor of Herceg Novi D. Mandić described the Festival
as very successful and added that the success belongs to the
organizers and respected jury members. He invited everyone
to come again next year too in Herceg Novi, the city that has
been justifiably recognized as champion of the cultural tourism
in southeast Europe area . Mandić also give a prize to laureate
of the competition Tamara Bakoč from Podgorica. First place in
fourth category went to Marija Mitić from Berlin.
Miomira Vitas, student of Bruna Špiler made new festival
recognition, with the name of her professor and that is for the
best mezzo-soprano concerto stile. That prize went to Ekatarina
Platonova from Russia. France association “Parad” has provided
grant for Nikolina Pušara from Herceg Novi for the best performance of composition by Erik Santie. Director of “Operosa”
14
VII Festival solo pjevača “BRUNA ŠPILER”
REFLECTION ON 6TH INTERNATIONAL SOLO SINGING FESTIVAL “BRUNA ŠPILER”
Ketarina Hataja gave three prizes to Aleksandra Alivojvodić from Belgrade, Gregor Ravnika from Slovenia
and Kšištof Bondarenko from Lithuania, and by that they got role in “Operosa” project. Right to be on her
master classes has been given to Elizabeta Pavlova form Macedonia.
Snežana Nena Brzaković has success with her intention to make partnership between two Festivals,
Herceg Novi “Bruna Špiler” and German Oper-Oder-Spree.”My wish is to transfer a little energy from your
Festival to Germany, and to open European scenes to our young people” says Brzaković. This opportunity
was deserved by Ivan Plazačić from Belgrade and Gregor Ravnik from Slovenia.
As usually Radmila Smiljanić gave a prize to the best tenor
voice and in her opinion it was Vanja Biserčić from Belgrade
who deserved it .
For the most beautiful male and female voice prize went
to Ekatarina Platonova from Russia and to Mario Filipović from
Zagreb. Prizes (picture) was secured by Herceg Novi galleries Spinaker owned by Dragan Mračević and Katurić owned by Toma
Katurić
Mirela Šćasni, director of Festival, president of NGO “Bruna” and professor of solo singing, who was satisfied with the
Festival announced that the opera “Sour Angelica” in production
of the Festival will be presented in Vienna and Ljubljana and she
announced premier of other Puccini’s opera one-act plays “Gianni Schicchi” which libretto is (translated
and)adopted to Boka and mentality of people who live here
For the first time, this year one accompanist was awarded because he gave the most energy and
inspiration to competitors
VII Festival solo pjevača “BRUNA ŠPILER”
15
16
VII Festival solo pjevača “BRUNA ŠPILER”
ODBOR FESTIVALA
COMMITTEE OF THE FESTIVAL
Mirela Šćasni
direktor Festivala prof. solo pjevanja
director of International Festival of Solo Singers
Radmila Smiljanić,
umjetnički direktor Festivala - Profesor Emeritus
prvakinja beogradske opere
Festival artistic director
Darinka Matić-Marović,
Supervizor Festivala - dirigent - Profesor Emeritus
Suprvsor Festival - Conductor and professor Emeritus
Mirko Buljančević
realizator Festivala, obrada podataka i design
Vitka Vujnović
novinar - PR Festivala
journalist and PR of the festival
organizator Festivala
NVO „BRUNA“ Herceg Novi
VII Festival solo pjevača “BRUNA ŠPILER”
17
Mirela ŠĆASNI, direktor festivala
Festival Director
Profesor solo pjevanja, vokalne tehnike i kamerne muzike u školi za osnovno i srednje
muzičko obrazovanje „Vida Matjan” u Kotoru i ŠOMO Herceg Novi. Rođena je u Beogradu
1962. godine. Svoje muzičko školovanje započinje na odsjeku za klavir i flautu, a zatim
upisuje solo pjevanje. Diplomirala je 1988. na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu,
u klasi prof. Zvonimira Krnetića.
Od 1989. živi u Herceg Novom i osniva prvi solo pjevački odsjek u Crnoj Gori. U svom
pedagoškom radu je sa svojim đacima osvojila brojne nagrade na domaćim i međunarodnim takmičenjima (specijalne nagrade u Italiji, Bugarskoj, Srbiji i Crnoj Gori).
Osnivač je i direktor Međunarodnog festivala solo pjevača “Bruna Špiler” koji se
uspješno održava svakog proleća, počev od 2008. god. u Herceg Novom, a u svom pedagoškom radu je bila član žirija na mnogim takmičenjima solo pjevača u Crnoj Gori i okru-
ženju.
Dugogodišnji je predsjednik žirija Dječjeg festivala “Male skale” kao i član organizacionog odbora “Festivala klapa
-Perast” i umjetnički rukovodilac klape “Stari kapetan”. 2010 je muzički direktor prvog crnogorskog mjuzikla “Pepeljuga i rok zvijezda”, a od 2011. kao član grupe “Avenir”, postavila je na scenu dio iz muzičko scenskog djela “Les
Miserables” na francuskom jeziku.
Većina njenih učenika su uspješno nastavili školovanje na muzičkim akademijama širom bivše Jugoslavije, pjevaju
u Beogradskoj operi, samostalno koncertiraju ili se bave pedagoškim radom.
18
VII Festival solo pjevača “BRUNA ŠPILER”
Mirela ŠĆASNI, direktor festivala
the director of the festival • Директор фестиваля
Mirela Šćasni is a professor of solo-singing, vocal techniques and chamber music at
the school for elementary and secondary education in music “Vida Matjan” She was born
in Belgrade in 1962. She started her musical education at the department of piano and
flute, and later went on solo-singing. In 1988 she graduated at The Faculty of Musical Art
in Belgrade, in the class of the professor Zvonimir Krnetić.
She has lived in Herceg Novi since 1989, where she has founded the first department
of solo-singing in Montenegro. As a professor she has won many prizes with her students
on domestic and international contests (special prizes in Italy, Bulgaria, Serbia and Montenegro).
She is a founder and a director of The International Contest of Solo-singers “Bruna
Špiler” which has been successfully held in Herceg Novi every spring since 2008. She has
been a jury member of many contests in solo-singing in Montenegro and nearby countries. She is a long term president of the jury of The Kids Festival “Male skale” as well as a member of the organizing board of “The festival of male
vocal bands - Perast” and the art manager of the male vocal band “Stari kapetan”. In 2010 she became the music
director of the first musical in Montenegro “Pepeljuga i rok zvijezda” and in 2011 as a member of the group “Avenir”,
she set up a part from musical and theatrical play “Les Miserables” in French language.
Most of her students have successfully continued their education at academies all over former Yugoslavia, they
sing in Opera of Belgrade, perform solo concerts or are active as professors.
VII Festival solo pjevača “BRUNA ŠPILER”
19
Radmila SMILJANIĆ, profesor Emeritus, počasni umjetnički direktor festivala
Festival artistic director
Rođena je u Banja Luci i odrasla je u muzičkoj porodici.
Muzičku akademiju upisuje u Ljubljani 1959, u klasi profesora Julija Beteta. Posle
njegove smrti 1963, prelazi na sarajevsku Muzičku akademiju u klasu profesora Brune
Špiler, kod koje i diplomira 1965. Poslediplomske studije završila je 1967. godine.
Tokom svoje bogate i plodne karijere tumačila je brojne uloge na operskoj sceni Leonora (Trubadur), Aida(Aida), u operama Verdija, Toska (Toska), Mimi(Boemi),
Liu(Turandot), Ćo-Ćo-San(Madam Baterflaj) u operama Pučinija; Dona Ana (Don Đovani),
Grofica (Figarova ženidba) u operama Mocarta; Tatjana (Evgenije Onjegin), Liza (Pikova
dama) u operama Čajkovskog; Mařenka (Prodana nevesta) Smetane; Jenufa (Jenufa)
Janačeka; Bes(Porgi i Bes) Geršvina; Magda Sorel (Konzul) Menotija; Anđa (Otadžbina)
Konjovića; Đula (Ero s onoga sveta) Gotovca itd. U ovaj impozantan spisak svakako treba
uvrstiti i dela Riharda Vagnera koja je ova umetnica uspešno tumačila, što je retkost
među našim pevačima – uloga Senge u operi Holanđanin lutalica i uloga Siglinde u operi
Valkire.
Posebno mesto među ulogama zauzima Jenufa. Za tumačenje ove uloge dobila je prvu nagradu i medalju za
najbolju interpretaciju Janačekovih likova u svetu, u Pragu, 1978, kada je obeleženo pedeset godina od smrti Leoša
Janačeka.
Radmila Smiljanić je često i uspešno gostovala na scenama svetskih operskih kuća i nastupala je u Modeni,
Ferari, Barseloni, Lincu, Trstu, Solunu, Bratislavi, Odesi, Rimu, Beču, Minhenu, Frankfurtu, Londonu, Salcburgu, Pragu... Partneri na sceni su joj bili Mario del Monako, Đuzepe di Stefano, Plasido Domingo, Hoze Kareras, Petar Dvorski,
Đorđo Zankarano... Nastupala je pod dirigentskim palicama Oskara Danona, Lovre fon Matačića, Milana Horvata,
Živojina Zdravkovića, Nikše Bareze, Sama Hubada, Leopolda Hagera, Rajnera Švarca, Roberta Satanovskog, Dejva
Alena i Zubina Mehte.
Uz uspešnu solističku karijeru Radmila Smiljanić se sa jednakim uspehom bavi i pedagogijom. Od 1990 je
redovni profesor na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, a šef Katedre za solo pevanje na istom univerzitetu je
od 2001/02.
Takođe ima svoju klasu na Akademiji lepih umetnosti u Beogradu i na Akademiji umjetnosti u Banja Luci od
2000. godine.
Iz klase ove izuzetne umetnice i pedagoga izašli su sjajni operski umetnici kao što su Nikola Mijailović, Dunja
Simić, Milijana Nikolić, Snežana Savičić.
Radmila Smiljanić živi i radi u Beogradu.
20
VII Festival solo pjevača “BRUNA ŠPILER”
Radmila SMILJANIĆ, profesor Emeritus, umjetnički direktor festivala
Festival artistic director • художественный руководитель фестиваля
Radmila Smiljanić is a Serbian classical soprano who has had an active international
career in operas and concerts since 1965. She has sung leading romantic roles opposite
great artists like José Carreras, Mario del Monaco, Giuseppe Di Stefano, and Plácido
Domingo. She is particularly known for her portrayals of heroines from the operas of
Giuseppe Verdi and Giacomo Puccini. She is living in Belgrade, Serbia for more than 25
year now.
Smiljanić studied singing at the Sarajevo Conservatory where she was a pupil of
Brunay Spiler. She made her professional opera debut at the Sarajevo National Theatre in 1965 as Đula in Jakov Gotovac’s Ero s onoga svijeta. That same year she won
the international singing competition in Reggio Emilia, Italy; followed by competition
wins in Ljubljana (1966) and Zagreb (1967). The following are some of the roles which
Smiljanic has created on stage: Aida, Aida (Verdi) ; Agathe, Der Freischütz (Von Weber);
Amelia, Un ballo in maschera (Verdi); Antonida, A Life for the Tsar (Glinka); Cio-Cio San,
Madama Butterfly (Puccini); Countess Almaviva, The Marriage of Figaro (Mozart); Desdemona, Otello (Verdi); Fiordiligi, Così fan tutte (Mozart); Judith, Bluebeard’s Castle (Bartok); Leonara, Il trovatore
(Verdi); Lisa, The Queen of Spades (Tchaikovsky); Liu, Turandot (Puccini); Mařenka, The Bartered Bride (Smetna);
Marguerite, Faust (Gounod); Mimi, La Bohème (Puccini); Tatiana, Eugene Onegin (Tchaikovsky); Tosca, Tosca (Puccini); Turandot, Turandot (Puccini).
From early in her career, Smiljanić forged strong partnerships with both the Sarajevo National Theatre and the
National Theatre in Belgrade. She remained committed to those houses for more than 30 years. With the Belgrade
Opera she toured to Lausanne in 1969 and 1977 and several times to Zagreb and Trient. She also appeared as a
guest artist internationally with many important opera houses, including the Liceu (debut 1967), the Vienna State
Opera (debut 1970), the Teatro dell’Opera di Roma (debut 1976), and La Scala.
Smiljanić currently teaches on the voice faculty of the Academy of Fine Arts, Belgrade. She taught for more than
20 years at the University of Arts in Belgrade where one of her students was her own son, internationally acclaimed
baritone Nikola Mijailović.
She has been a member of the Menaging Board of the leading Serbian media group Politika AD since 2009. She
has also been a member of the Senate of the Republic of Srpska.
VII Festival solo pjevača “BRUNA ŠPILER”
21
ŽIRI SEDMOG MEĐUNARODNOG FESTIVALA SOLO PJEVAČA:
JURY OF 7TH FESTIVAL
Snežana SAVIČIĆ-SEKULIĆ - sopran
Edita GARČEVIĆ-KOŽELJ - mezzosopran
Prof. KS Peter MAUS - tenor
Deividas STAPONKUS - bariton
22
VII Festival solo pjevača “BRUNA ŠPILER”
Snežana SAVIČIĆ-SEKULIĆ
Prvakinja Opere Narodnog pozorišta u Beogradu
Snežana Savičić-Sekulić- sopran, završila je osnovne i postdiplomske studije na Akademiji muzičke umetnosti u Beogradu, u klasi primadone Radmile Smiljanić.
Kao student debituje na sceni Opere Narodnog Pozorišta u ulozi Gilde (Rigoletto), 2001. za koju dobija
nagradu Udruženja muzičkih umetnika Srbije, 2001. Iste godine debituje na sceni Opere i Teatra Madlenianum u Zemunu, u glavnoj ulozi Karoline (Dve Vdovy).
Stipendista je Kraljevskog doma Karađorđević, 2002.
Laureat je 33. Međunarodnog takmičenja „Jeunesses Musicales“ u Beogradu 2003. Dobitnica je nagrade iz fonda „Biserka Cvejić“, 2003. Sledi 3. nagrada na X Međunarodnom takmičenju „Ady Sari“, Poljska,
2003. Dobitnik je stipendije umetničke škole „Guildhall School of Music&Drama“ u Londonu (2003/04.).
Stipendista je „CEE Musiktheatra“ iz Beča (2004.-2007.) kao jedan od najuspešnijih mladih operskih
pevača Centralne i Istočne Evrope. To joj je omogućilo značajne koncerte, operske predstave, rad sa velikim
imenima operske umetnosti i izmedju ostalog učešće na jubilarnom koncertu najušpesnijih stipendista održanom u Bečkoj državnoj operi 2009.
Njena bogata izvođačka delatnost obuhvata nastupe u: Salle Gaveau (Pariz), Wiener Staatsoper (Beč), Janaček Teatar (Brno), Muziekcentrum De IJsbreker (Amsterdam), Aleksandrinski Teatar (Petrograd), Slovensko
narodno gledališče (Maribor), Nacionalni Teatari u Bukureštu i Temišvaru, „Concerti in Campidoglio“ (Rim),
HNK Zagreb, HNK Split, HNK Varaždin, CNP (Podgorica), Makedonska opera i balet (Skopje) kao i koncerti u Sarajevu, Londonu i Budimpesti.
Nekoliko godina unazad gostuje na sceni Opere i Teatra Madlenianum u Zemunu, kao i na sceni Srpskog Narodnog Pozorišta u Novom Sadu.
Na oprskoj sceni ostvarila vodeće uloge lirsko-koloraturnog faha: Lucia (Lucia di Lammermoor), Pamina (Die Zauberflote), Susanna (Le
Nozze di Figaro), Carolina (Dve Vdovy), Lauretta (Gianni Schicchi), Antonia (Les contes d’ Hoffmann), Adina (L’elisir d’amore), Ninette (L’amour
des trois Oranges), Musetta (La Boheme), Angelique (Angelique), Stanka (Na uranku), Rosina (Il Barbiere di Siviglia), Gilda (Rigoletto), Isabella
(Mandragola), Norina (Don Pasquale)... Uskoro debituje u ulozi Violetta-e (La Traviata).
Snežana Savičić-Sekulić je solistkinja koja je paralelno sa uspešnom operskom gradila i zavidnu koncertnu karijeru, praćenu najvišim ocenama kritike, te pored toga ostvarila značajne pedagoške rezultate. Na svom repertoaru ima preko 40 vokalno-instrumentalnih izvedenih dela:
Requiem, Kronungmesse, Exsultate Jubilate (Mozart), Carmina Burana (Orf), Die Schopfung, Nelson messe, Die Jahreszeiten (Haydn), Te Deum
(Bruckner), Stabat Mater (Pergolesi), Magnificat (Bach), Gloria, Nulla in mundo (Vivaldi), Stabat Mater (Schubert), Simphony No. 9 (Beethoven), Requiem (Faure), Das Paradies ud die Peri (Shumann), Deutsches Requiem (Brahms), Simphony No.8 (Mahler), Concerto Op. 82 (Gliere),
Dvoržak (Te Deum)...
Sarađivala je sa velikim brojem orkestara: Rimskim Simfonijskim orkestrom, Beogradskom filharmonijom, Fiharmonijom Brno, Makedonskom filharmonijom, Simfonijskim orkestrom RTS, Simfonijskim orkestrom „Stanislav Binički“, Crnogorskim Simfonijskim orkestrom, Banjalučkom filharmonijom, Gudačima Sv. Đorđa, Gudačkim orkestrom Dušan Skovran, Novosadskim kamernim orkestrom, Camerata Serbica...
Ostvarila je snimke za diskografsku kuću „Mandala-Harmonia Mundi“ u Parizu, izvodeci delo srpskog kompozitora Ivana Jevtica „Eissplitter“.
Imala je čast da nastupa kao gost na solističkom koncertu operske dive Montserrat Caballe, održanom u Beogradu 2011. godine.
Laureat je novoustanovljene nagrade „Oskar Danon“ koju dodeljuje Narodno Pozorište u Beogradu, za vrhunske umetničke kreacije u
sezoni 2010/2011., kao i dobitnik godišnje nagrade Narodnog Pozorišta za izuzetan sveukupni radni i umetnički doprinos repertoaru Opere za
sezonu 2010/2011.
Dobitnik je nagrade koju dodeljuje revija „Muzika Klasika“ u kategoriji „ženski izvodjač godine“, 2011.
Punih deset godina (2001.-2011.) je predavala na Akademiji Umjetnosti u Banja Luci, na Katedri za solo-pevanje stekavši zvanje Vanrednog
profesora.
Na Akademiji lepih umetnosti je radila kao gostujući profesor (2009.-2010).
Stalni je član Opere Narodnog pozorišta od 2005. godine.
VII Festival solo pjevača “BRUNA ŠPILER”
23
Snežana SAVIČIĆ-SEKULIĆ
Soprano Snezana Savicic-Sekulic has completed basic and postgraduate studies at the Academy of
Music Arts in Belgrade, in class of Professor Radmila Smiljanic.
She made her debut already as a student of the basic studies, at the stage of the National Theatre
Opera in Belgrade in role of Gilda (Rigoletto), 2001.
In the same year she also made debut at the stage of the Madlenianum Opera Theatre in Zemun
in leading role of Caroline (The Two Widows).
She was holder of the Royal House of Karadjordjevic scholarship for 2002. She is the Laureate of
the 33th International Competition Jeunesses Musicales in Belgrade, 2003. She was winner of Biserka
Cvejic reward, 2003.
Following, there is the third prize at the International Competition Ady Sari in Poland, 2003.
She was chosen for the full scholarship at the prestigious „Guildhall School of Music&Drama“,
London (2003/04).
She was holder of Scholarship of CEE Musiktheatre from Vienna (2004-2007) as one of the most
successful young opera singers of the Central and Eastern Europe. It enabled her to sing at important concerts, to accomplish new opera roles and performances, work with renowned names of the
Opera, to perform at Jubilee State Oper Concert in Vienna, 2009.
Her stunning performing career includes appearances in: Salle Gaveau (Paris), Wiener Staatsoper
(Vienna), Janaček Teatar (Brno), Muziekcentrum De IJsbreker (Amsterdam), Alexandrinsky Teatre
(Saint Petersburg), Slovensko narodno gledališče (Maribor), National Theatre of Bucharest, National Theatre of Timisoara, „Concerti in
Campidoglio“ (Roma), HNK Zagreb, HNK Split, HNK Varaždin, Montenegrin National Theatre (Podgorica), Macedonian opera and ballet
(Skopje), concerts in Sarajevo, London, Budapest.
Few years in a row she appears as guest soloist on the stage of Madlenianum Opera and Theatre in Zemun, as well as on the stage
of Serbian National Theatre in Novi Sad.
On the operatic stage she has accomplished the leading lyric-coloratura roles: Lucia (Lucia di Lammermoor), Pamina (Die Zauberflote), Susanna (Le Nozze di Figaro), Carolina (Dve Vdovy), Lauretta (Gianni Schicchi), Antonia (Les contes d’ Hoffmann), Adina (L’elisir
d’amore), Ninette (L’amour des trois Oranges), Musetta (La Boheme), Angelique (Angelique), Stanka (Na uranku), Rosina (Il Barbiere di
Siviglia), Gilda (Rigoletto), Isabella (Mandragola), Norina (Don Pasquale)... Next role she is about to debut is Violetta (La Traviata).
Snezana Savicic-Sekulic is soloist who in parallel with successful operatic career has also built a remarkable concert career, followed by the highest observations of the critics, and likewise she has accomplished notable results in pedagogy. Her repertoire
includes over 40 vocal-instrumental works, such as: Requiem, Kronungmesse, Exsultate Jubilate (Mozart), Carmina Burana (Orf), Die
Schopfung, Nelson messe, Die Jahreszeiten (Haydn), Te Deum (Bruckner), Stabat Mater (Pergolesi), Magnificat (Bach), Gloria, Nulla
in mundo (Vivaldi), Stabat Mater (Schubert), Simphony No. 9 (Beethoven), Requiem (Faure), Das Paradies ud die Peri (Shumann),
Deutsches Requiem (Brahms), Simphony No.8 (Mahler), Concerto Op. 82 (Gliere), Dvoržak (Te Deum)...
She liaised with numerous Orchestras worldwide: Roma Symphony Orchestra, Belgrade Philharmony, Brno Philharmony, Macedonian Philharmony, RTS Symphony Orchestra, „Stanislav Binički“ Symphony Orchestra, Montenegrin Symphony Orchestra, Philharmony
of Banja Luka, Saint George String Orchestra, Dušan Skovran String Orchestra, Chamber Orchestra of Novi Sad, Camerata Serbica...
Snezana has recordings for „Mandala-Harmonia Mundi“ label in Paris, singing the piece „Eissplitter“ of the Serbian composer Mr.
Ivan Jevtic.
She was honored to perform as guest soloist at the concert of the famous opera Diva Montserrat Caballe, which was held in Belgrade, 2011. She is the Laureate of the newly established award “Oskar Danon” given by National Theatre in Belgrade, for the highest
artistic creations in the season 2010/2011. as well as holder of the annual National Theatre award for the extraordinary working and
artistic contribution for the 2010/2011 Opera season repertoire.
Likewise, she is holder of the “Classical Music Magazine” in the category of “female artist of the year 2011”.
Whole ten years (2001-2011) she was teaching on the Academy of Arts in Banja Luka, department for soloist singing (voice-coaching), getting the title of associate Professor.
At Academy of fine Arts she worked as guest professor in the season 2009/2010.
She is full-time member of National Theatre in Belgrade since 2005.
24
VII Festival solo pjevača “BRUNA ŠPILER”
Edita GARČEVIĆ- KOŽELJ
Koncertna i operska pevačica, savetnica na području muzičkog obrazovanja, učitelj pevanja
na Konzervatoriju za glasbo in balet Ljubljana, asistentka pri predmetu didaktika pevanja i predavateljica vokalne tehnike na Akademiji za glasbo v Ljubljani, predsednica Društva slovenačkih
pevačkih pedagoga (DSPP).
Pošto je zaključila studij Prava na beogradskom Univerzitetu (Iura Graduate Diploma) i završila
srednje muzičke škole »Dr. Vojislav Vučković« (harmonika) u klasi prof. Dragana Radosavljevića
i »Josip Slavenski« (solo pevanje) u klasi prof. Doroteje Cestnik Spasić, nastavlja muzičko
školovanje u Ljubljani, na Akademiji za glasbo u klasi prof. Eve Novšak Houška, gde i diplomira
(suma cum laude). Umetničko usavršavanje je vodi u Beč, gde na Hochschule fur Musik und
darstellende Kunst, u klasi prof. Leopold Spitzer (Gesang) i prof. Michael Temme (Opern Schule),
diplomira sa još jednom izvodjačkom diplomom. Aktivno sudeluje na seminarima eminentnih
profesora pevanja i operskih pevača (Biserka Cvejić, Helena Lazarska, thomas Hampson, Kiri Te
Kanawa, Marijana Lipovšek, Alfred Burgstaller, Richard Miller, Kurt Widmer, Margarete Sparber,…)
Tokom studija saradjuje sa različitim pozorištima i ustanovama u Beču (Wiener Taschen Oper,
Oesterreichische Junges Opern Theater, Theresianum, Schoenbrunn Theater, Wiener Volks Oper,…), ostvarujući različite uloge u
operama (Medium, Gianni Schichi, Orfeus, Figaro’s Hochzeit, Hansel und Gretel, Wildschutz, Rienzi …)
Njena pevačka karijera je u osnovi pratila dva puta – koncertni i operski. Kao koncertna pevačica izvela je brojna vokalno-instrumentalna dela, solističke i mešovite koncerte u skoro svim većim centrima bivše Jugoslavije, kao i u inostranstvu (Nemačka,
Italija, Španija, SAD,…).
Kao solistkinja SNG Opera in balet Ljubljana je ostvarila niz operskih uloga (Dorabella, Paulina, Dryade, Lisinga, Fidalma,
Kascheyevna, Vanja, Tatjana, Marcellina, Fenena, Mercedes, Suzuki, Magdalena, Smeraldina, Linetta, Berta, …), gostovala u
mariborskoj Operi i HNK u Zagrebu.
Već dve decenije uspešno predaje solo pevanje na Konservatoriju za glasbo in balet u Ljubljani, a u poslednjih par godina
saradjuje i sa Akademijom za glasbo u Ljubljani, gde predaje vokalnu tehniku i asistent je pri predmetu specijalna didaktika
pevanja. Brojni koncerti i visoke nagrade njenih djaka i studenata na medjunarodnim takmičenjima i festivalima, kao i činjenica
da su mnogi od njih već u profesionalnom angažmanu u raznim operama u Sloveniji i u inostranstvu, govore o predanosti i
ozbiljnosti njenog pedagoškog rada. Sudeluje u žiriju mnogih medjunarodnih takmičenja i pevačkih festivala, vodi seminare i
tečajeve pevanja i vokalne tehnike za pevače, horske pevače i jazz pevače (medjunarodni festival Bled, Perpetuum Jazzile, APZ
Tone Tomšič,AVE….), organizuje pevačke seminare i predavanja u okviru DSPP za učitelje pevanja (»Slovenski pevski dnevi«,
World Voice Day – 16th of April,…) . Sudeluje u muzičkim projektima Komornog Zbora RTV Slovenije i Slovenskog Komornog
Zbora (SKZ) Slovenačke Filharmonije, KZ AVE kao solistkinja i članica hora, snima za arhiv RTVS. Pored toga saradjuje i peva
na koncertima jazz (Festival Lent, Strizzi), pop (Saša Lošić) i etno muzike (Etno clarinetno, Traja Brizani i Amala) i sudeluje u
pozorišnim predstavama i mjuziklima (The Ship, Red Apple,..)
Pored pedagoškog rada, bavi se i obrazovanjem i promocijom ozbiljne muzike, solo pesme i operske literature medju mladima, režirajući i učestvujući u različitim projektima i interaktivnim operskim predstavama, saradjujući sa Cankarjevim domom
i Glasbenom mladinom Slovenije (Janko i Metka, Mala morska vila, Čarobna gitara, Poruka u boci, Snežana i sedam patuljaka,
Madam Wolf i tri prasca, Quintet Cherubino…) za najmladju publiku u Ljubljani i širom Slovenije.
VII Festival solo pjevača “BRUNA ŠPILER”
25
Edita GARČEVIĆ- KOŽELJ
Concert and opera singer , advisor in the field of musical inclusive education , teacher of singing
at the Conservatory of Music and ballet in Ljubljana , assistent for special didactic of singing and vocal
technique at the Academy of Music in Ljubljana , president of the Society of Slovenian singing educator ( DSPP ) .
After conclusion of the studies at Belgrade University with Iura Graduate Diploma and finished
secondary music school “Dr. Vojislav Vuckovic “ (accordion ) with prof . Dragan Radosavljevic and “
Josip Slavenski “ ( solo singing ) with prof . Doroteja Cestnik Spasic , she decides to pursue a musical
education in Ljubljana , at the Academy of Music in the class of prof . Eve Novšak Houška , where she
graduated ( suma cum laude ) . Postgraduate study and artistic training leads her to Vienna , to the
Hochschule fur Music and Performing Arts , in the class of prof. Leopold Spitzer ( Gesang ) and prof .
Michael Temme ( the Opera Schule ) , graduating with another performer’s diploma. She participates
at seminars of eminent singing pedagogs and opera singers (Biserka Cvejić, Helena Lazarska, Marijana
Lipovšek, Alfred Burgstaller, Richard Miller, Thomas Hampson, Kiri Te Kanawa, Kurt Widmer, Margarete Sparber,…).
During the study is cooperating with various theaters and institutions in Vienna ( Wiener Taschen
Oper , Oesterreichische Junges the Opera Theater , Theresianum , Schoenbrunn Theater , Wiener Volks Oper , ... ) , providing a variety
of roles in operas (Medium , Gianni Schichi , Orfeus , Figaro ‘s Hochzeit , Hansel und Gretel , Wildschütz , Rienzi ... )
Her singing career is basically divided – on concert and opera field. As a concert singer, she performed a number of vocal and
instrumental works , conserts and recitals in almost all major cities of the former Yugoslavia , as well as abroad ( Germany , Italy ,
Spain , USA , ... ) As a soloist of SNG Opera and Ballet Ljubljana, she made a series of opera roles ( Dorabella, Paulina , Dryade , Lisinga
, Fidalma , Kascheyevna , Vanya , Tatiana , Marcellina , Fenena , Mercedes , Suzuki , Magdalena , Smeraldina , Linetta , Berta , ... ) , also
appeared in Maribor Opera and the National Theatre in Zagreb .
For almost two decades, she successfully taught solo singing at Conservatory of Music and Ballet in Ljubljana and in the last
couple of years she cooperates with the Academy of Music in Ljubljana , where she teaches vocal technique and is an assistant at the
special didactics of singing . Numerous concerts and successful participation of her pupils and students in various international competitions and festivals , as well as the fact that many of them are already in the professional involvement in various operas in Slovenia
and abroad , demonstrate highly commitment and seriousness of her educational work .
Participates in the jury of various international singing competitions and music festivals, leads seminars and courses of singing and
vocal techniques for singers , choral singers and jazz singers ( international festival of Bled , Perpetuum Jazzile, APZ Tone Tomsic , KZ
AVE ... ), organizes lectures and seminars of eminent lecturers and singers for singing educators and students on behalf of DSPP (»Slovenian Vocal Days«, World voice day,…). Participates in musical projects of the Chamber Choirs of RTV Slovenia as well as Slovenian
Philharmonia (SKZ) and Chamber Choir AVE as soloist and member of the choir , recorded for RTVS Archive , sings at concert of jazz
(at Festival Lent with Strizzi), pop (with Saša Lošić) and etno music (Etno clarinetno, Traja Brizani and Amala (gipsy music)) and theater
performances and musicals (The Ship, Red Apple,…)
In addition to pedagogical work , she deals with the education and promotion of classical music , solo songs and operatic literature
among young people , directing and participating in various projects and interactive opera performances for youngest slovenian public
( Janko and Metka , The Little Mermaid , Magic guitar, Message in the bottle, Snow White and the Seven Dwarfs , Madame Wolf and
three pigs , ... )
26
VII Festival solo pjevača “BRUNA ŠPILER”
Prof. KS Peter MAUS
Prof. KS Peter Maus je započeo svoje profesionalno bavljenje muzikom najpre
studijama Crkvene muzike u svom rodnom gradu Bajrojtu.Studije pevanja je završio u
Minhenu na Visokoj školi za muziku u klasi Prof. Hanno Blaschke a kasnije se usavršavao
kod Margarethe von Winterfeld u Berlinu.
Od 1976 je stalni član ansambla Deutsche Opere u Berlinu u tenorskom lirskom i
karakternom fahu.
Od 1982. do 2002. je stalni član čuvenog Wagner Festivala u Bajrojtu. Diskografija
obuhvata snimke iz Bajrojta između ostalog: Lohengrin, Parsifal, Tristan, Rheingold…Pevao je pod dirigentskom palicom D. Barenboima , Richtera, Rillinga, Guilinija, Mutija.
Pored brojnih gostovanja u zemlji i inostranstvu posvećuje se i koncertnoj delatnosti,
i to u oblasti nemačkog Lieda i Oratorijuma specijalno J. S. Baha. Njegove koncerte su
prenosile najvažnje radio stanice Nemačke.
Od 1986. je Peter Maus docent za pevanje na Univerzitetu umjetnosti u Berlinu a od 1995. je prozvan u honorarnog profesora. Za specijalne zasluge na polju vokalnog stvaralaštva dodeljena mu je prestižna titula „Berliner
Kammersänger “ koju dobijaju samo najznačajniji umjetnici Nemačke od strane Ministarstva kulture.
Brojni seminari i majstorsi kursevi kao npr. „Haus Marteau“ u bajerskom Lichtenbergu ili festival „Oper Oder
Spree“u Beeskowu , kao i rad u internacionalnim žirijima npr. „ Deutsche Studienstiftung“ ili Saveznom takmicenju
Nemačke u solo pevanju zaokružuju njegov pedagoški rad.
VII Festival solo pjevača “BRUNA ŠPILER”
27
Prof. KS Peter MAUS
Early training in church music in Bayreuth and Munich.
Vocal studies at the Munich Musikhochschule with Prof. Hanno Blaschke and privately
with Prof. Margarethe von Winterfeld.
Ensemble member of the Deutsche Oper Berlin since 1974, specialising in lyric and
character roles.
Member of the Bayreuth Festival Ensemble since the summer of 1982 to 2002 Sang
in the new productions of Tristan und Isolde (1993), the role of the Shepherd, under the
direction of Müller and Barenboim and of Die Meistersinger von Nürnberg(1997), under
Wagner and Barenboim.
Beside guest appearances in German and foreign opera houses, performances in
the concert hall are of equal importance, central to which are the oratorios of J.S.Bach
and the standard Classical concert works; conductors worked with include Karl Richter,
H.Rilling, C.M.Guilini and R. Muti.
Recordings, on both film and CD, include Falstaff (Verdi), directed by Götz Friedrich and Georg Solti and the
Bayreuth Meistersinger, Lohengrin, Parsifal and Tristan. More recently, sound recordings of Salome under Z. Mehta
and G. Sinopoli and Tristan under D. Barenboim.
World premiere performances at the Deutsche Oper Berlin include the role of Franz Schubert in M. Kagel’s opera
Aus Deutschland under the direction of M.Gielen, and that of the Teacher in A. Reimann’s The Castle (after Kafka),
directed by Boder and Dekker. Further roles include Aljeja in From the House of the Dead by Janacek (Neumann/
Friedrich), the Young Count in Soldaten by H.W. Zimmermann (Zagrosek/Neuenfels) and in Levins Mühle by U. Zimmerman in Leipzig (Jurovski/Neuenfels). More recent character roles, including the Fool in Boris Godunov, Monsieur
Triquet in Eugene Onegin, as well as the standard roles of the repertoire, such as Monostatos in The Magic Flute,
Pong in Turandot and the Dancing Master and Brighella in Ariadne auf Naxos, with guest performances in Zürich and
at the Staasoper and the Komische Oper, in Berlin.In the last two seasons he sung “Mime” in Rheingold by R.Wagner
conductet by Sir Simon Rattle and by the GMD of the German Opera Donald Runnicles.
Concert repertoire has been expanded from the standard works of Bach, Haydn, Mozart and Schubert to include
modern works.
Of great importance are also Lieder recitals, recordings and radio work. He took part in DGG’s complete recording
of the works of Beethoven, with songs of the early period.
Since 1986, Teacher of Voice and Music Theatre and, since 1995, Honorary Professor at the Hochschule der Künste, Berlin.
In July 2001, awarded with the title Berliner Kammersänger.
28
VII Festival solo pjevača “BRUNA ŠPILER”
Deividas STAPONKUS
Deividas Staponkus je diplomirao na Litvanskoj muzičkoj akademiji i Bechelor i Master diplomu dobio je u klasi Prof. Eduardas Kaniava. 2004. je završio postdiplomske
umetničke studije (Art Licentiate). Kasnije je učio kod poznatih vokalnih pedagoga: Prof.
Louis Manikas (Njemačka), Prof. Lilian Sukis (Austrija), Prof. Håkan Hågegard (Švedska) i
na ljetnim kursevima Beeskow (Nemačka) – vokalni pedagog S. Brzaković.
Od 2003. je primljen u operski studij u Litvanskom narodnom pozorištu opere i baleta
(NLOBT) pod mentorsvom profesora Prof. Virgilijus Noreika. Od 2004. pjevao je u NLOBT
i debitovao u ulozi Marullo u operi “Rigoletto”- G. Verdi i uspješno ostvario brojne druge
role. 2002. izveo je uloge Guglielm iz opere “Cosi fan tutte” - W.A. Mozart u Danskoj,
2008. ulogu Capuletti na svetskoj premijeri opere “Romeo and Juliet”- Emily Wong u Italia. Sa NLOBT gostovao je u Varšavi „Teatr Wielki Opera Narodova“ (Poljska), Mađarskoj,
u Litvanskoj operi u Čikagu (USA).
Staponkus sarađujući sa Litvanskim kamernim i simfonijskim orkestrom, sa ansamblom State Wind orkestrom “Trimitas”, učestvuje na raznim festivalima. Imao je koncerte
sa Szczecin (Poljska) Opera and Ballet Theatre Symphony, Brandenburg Frankfurt State Symphony (Nemacka), Stockholm Baroque (Svedska) orkestar Zalcburg Philharmonic Symphony Orchestra (Austria ). Sa ovim orkestrima pjevao
je “Ein Deutsches Requiem” - J. Brahms u Salzburgu 2007., i učestvovao na međunarodnom muzičkom operskom
festivalu na Sardiniji (Italija), a 2008. je imao koncert u S. Rachmaninovoj sali na Moskovskom konzervatorijumu P.
Tchaikovsky i odrzao koncert u Georg Enescu sali u Bukureštu (Rumunija).
Laureat je na takmičenju 2003 Stasys Baras (USA) i (II mesto) na međunarodnom takmičenju solo pevača 2006
u Finskoj; za interpretaciju na međunarodnom takmičenju opere „Oper Oder Spree 2007“ u Nemačkoj; laureat (I
mesto) na međunarodnom takmičenju solo pevača u Italiji 2010. Godine 2004 je nagrađen sertifikatom zahvalnosti
koji je potpisao litvanski predsjednik Minister Algirdas Brazauskas, potom 2007. priznanje potpisuje predsjednik
litvanske Vlade Valdas Adamkus, a 2011. i 2014. za međunaropdne uspjehe nagradio ga je i litvanski predsjednik Dali
Grybauskait. Od 2010. do 2012. Staponkus je bio zamjenik ministra kulture Litvanije
Staponkus je profesor na odsjeku za vokalne soliste na muzičkoj i dramskoj Litvanskoj Akademiji.Master class držao
u Weimar Higher, muzičkoj školi F. Liszt, na Minhenskom Univerzitetu muzike i drame (The Mannheim University of
Music and Performing Arts) (Nemačka), bio je član žirija na mnogim međunarodnim takmičenjima solo pevača a
prošle godine i na međunarodnom takmičenju solo pjevača Bruna Špiler (Crna Gora). U 2013. je pobedio na konkursu
za glavnog menadžera Litvanskog narodnog orkestra.
VII Festival solo pjevača “BRUNA ŠPILER”
29
Deividas STAPONKUS
Deividas Staponkus graduated from the Lithuanian Academy of Music under Prof. Eduardas
Kaniava and earned the Bachelor’s and Master’s degrees. In 2004, he completed postgraduate
art studies (Art Licentiate). Later D. Staponkus studied under famous vocal pedagogues Prof.
Louis Manikas (Germany), Prof. Lilian Sukis (Austria), Prof. Håkan Hågegard (Sweden) and in summer courses in Beeskow (Germany) – vocal pedagogue S. Brzakovic.
In 2003, D. Staponkus was admitted to the Opera Studio of the National Lithuanian Opera
and Ballet Theatre (NLOBT) under the vocal pedagogue Prof. Virgilijus Noreika. Since 2004, the
artist has been singing at the NLOBT, made his debut as Marullo in G. Verdi opera “Rigoletto”.
Other created roles: Belcore (G. Donizetti “L`elisir d`amore”), Count Almaviva (W.A. Mozart “Le
Nozze di Figaro”), Shaman (B. Kutavičius “Fire and Faith”), Doctor Cajus (O. Nicolai “Die lustigen
Weiber von Windsor”), Albert and Officer (F. Halevy “La juive”), Viscount Cascada (F. Lehar “Die
lustige Witwe”), Fiorello (G. Rossini “Il barbiere di Siviglia”), Onegin (P. Tchaikovsky “Eugene Onegin”), Baron (G. Verdi “La Traviata”), Dr. Falke (J.Strauss „Fledermaus“) and other.
In 2002, the artist performed the role of Guglielm in the opera “Cosi fan tutte” by W.A.
Mozart in Denmark, in 2008, - he sang the role of Capuletti in the world opera premier “Romeo
and Juliet” by Emily Wong in Italy. D. Staponkus was on tour with NLOBT in Warsaw „Teatr Wielki Opera Narodova“ (Poland),
Hungary, sang at the Lithuanian Opera in Chicago (USA).
D. Staponkus cooperates with Lithuanian chamber and symphony orchestras, ensembles, State Wind Orchestra “Trimitas”,
participates in different festivals (“Vilnius Festival”, “Opera Island Bornholm” (Denmark), International Miscolc Opera Festival
(Hungary) and others). The singer has given concerts with Szczecin (Poland) Opera and Ballet Theatre Symphony, Brandenburg
Frankfurt State Symphony (Germany), Stockholm Baroque (Sweden) orchestras, Zalcburg Philharmonic Symphony Orchestra
(Austria). With the mentioned orchestra the artist sang “Ein Deutsches Requiem” by J. Brahms in Zalcburg in 2007 and participated in the International Opera Music Festival in Sardinia (Italy), in 2008 gave the concert at the S. Rachmaninov Hall of the
P. Tchaikovsky Moscow Conservatoire and gave the concert at the Georg Enescu Hall in Bukarest (Romania).
D. Staponkus has won many competitions for vocal performers: laureate of Stasys Baras (USA) competition 2003; laureate
(I place) of International singers competition 2006 in Finland; was awarded with interpretation prize at international Opera
courses „Oper Oder Spree 2007“ in Germany; laureate (II place) of International singers competition 2010 in Italy. In year 2004
he was awarded with Certificate of Appreciation singed by Lithuania’s Prime Minister Algirdas Brazauskas for work in music field
in year 2003; in year 2007 he was awarded with Certificate of Appreciation singed by Lithuania’s President Valdas Adamkus for
international achievements, in year 2011, 2014 he was awarded with Certificate of Appreciation singed by Lithuania’s President
Dalia Grybauskaitė for international achievements. D. Staponkus was Vice Minister of Culture for Lithuania in 2010-2012.
Deividas Staponkus is a professor at the Department of Vocal Performance of the Lithuanian Academy of Music and Theatre. In 2008, he led masterclasses at the Weimar Higher F. Liszt Music School. In year 2010 gave singing master classes in The
Mannheim University of Music and Performing Arts (Germany). In years 2009 and 2010 he was jury member of International
Leoš Janáček singers competition (Czech Republic). In year 2013 he was jury member of International Bruna Spiler singers competition (Montenegro).
In 2013 D. Staponkus has won the competition to be the general manager of the Lithuanian State Orchestra.
30
VII Festival solo pjevača “BRUNA ŠPILER”
Milica ZDRAVKOVIĆ
sekretar žirija
Secretary of the Jury
Oleksiy Molchanov
oficijalni korepetitor
Official accompanist
Arsen Čarkić
oficijalni korepetitor
Official accompanist
VII Festival solo pjevača “BRUNA ŠPILER”
31
PRAVILNIK FESTIVALA
Član 1.
Takmičenje je otvoreno za sve zainteresovane pjevače.
DISCIPLINA - SOLISTI
DJEVOJKE
*Pretkategorija
*I kategorija
II kategorija
III kategorija
IV kategorija
takmičarke rođene 1996. i mlađe
takmičarke rođene 1994. i mlađe
takmičarke rođene 1992. i mlađe
takmičarke rođene 1990. i mlađe
takmičarke do 32 godine
MLADIĆI
*Pretkategorija
*I kategorija
II kategorija
III kategorija
IV kategorija
takmičari rođeni 1994. i mlađi
takmičari rođeni 1992. i mlađi
takmičari rođeni 1990. i mlađi
takmičari rođeni 1988. i mlađi
takmičari do 32 godine
DISCIPLINA - DUETI I KAMERNI SASTAVI
V kategorija - pravo učešća imaju kamerni sastavi kao i mješoviti dueti i ansambli / dame i gospoda do 32 godine
* NAPOMENA - Pretkategorija i I kategorija se prijavljuju u dvije podkategorije: A - za učenike niže škole i B - za učenike srednje škole
Član 2.
Takmičari su dužni da na takmičenju izvedu određeni program:
Pretkategorija: Stari majstor, Jedna solo pjesma po slobodnom izboru
I kategorija: Stari majstor, Dvije solo pjesme po slobodnom izboru
II kategorija: Stari majstor, Dvije solo pjesme po slobodnom izboru Arija iz opere
III kategorija: Stari majstor, Arija iz oratorijuma, Dvije solo pjesme po slobodnom izboru, Arija iz opere
IVa kategorija:
I etapa: Dvije operske arije (po slobodnom izboru)
II etapa: Dvije operske arije (po slobodnom izboru)
IVb kategorija:
I etapa: Stari majstor, Arija iz oratorijuma, mise ili kantate, Solo pjesma XIX vijeka, Solo pjesma slovenskog autora
II etapa: Solo pjesma XX vijeka, Ciklus ili najmanje 3 pjesme istog autora
Va kategorija: Kamerni dueti ili ansambli - 2 kompozicije različitog stilskog karaktera (klavirska saradnja učenik ili student)
Vb kategorija: Operski dueti ili ansambl -1 operski duet ili ansambl (uz pratnju korepetitora)
32
VII Festival solo pjevača “BRUNA ŠPILER”
PRAVILNIK FESTIVALA
Član 3.
Program IV kategorije se pjeva na originalnom jeziku.
Član 4.
Etape nisu eliminatorne, a plasman takmičara odlučiće bodovi iz obje etape.
Član 5.
Program se izvodi napamet.
Član 6.
Nastup takmičara je po azbučnom redu početnog slova prezimena, a počinje od slova izvučenog po prijemu prijava.
Član 7.
Izvedeni program učesnika ocjenjuje stručni žiri sastavljen od 3 člana za sve kategorije.
Član 8.
Svaki takmičar čije izvođenje bude ocjenjeno bodovima od 90 do 100 osvojiće prvu nagradu i biće mu dodjeljena diploma.
Svaki takmičar čije izvođenje bude ocjenjeno bodovima od 80 do 89 osvojiće drugu nagradu i biće mu dodjeljena diploma.
Svaki takmičar čije izvođenje bude ocjenjeno bodovima od 70 do 79 osvojiće treću nagradu i biće mu dodjeljena diploma.
Svaki takmičar čije izvođenje bude ocjenjeno bodovima od 60 do 69 osvojiće pohvalu i biće mu dodjeljena diploma.
Član 9.
1 - 3 plasirani takmičar u pretkategoriji, I, II i III kategoriji, ako bude ocjenjen bodovima za prvu nagradu, dobija knjigu. Prvoplasirani takmičar u IV kategoriji, ako bude ocjenjen bodovima za prvu nagradu, pored knjige dobiće i novčanu nagradu.
Član 10.
Prijave za takmičenje podnose se do 01. 03. 2014. godine direktno ili poštom uz fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih, fotografiju
i uplatu kotizacije koja iznosi 50€.
• Ukoliko takmičar nema svog korepetitora biće mu obezbjeđen oficijelni korepetitor.
• Naknada za dvije probe i nastup sa oficijelnim korepetitorom je 50€.
• Prijave (popunjene štampanim slovima), dokumenta, fotografiju poslati na adresu
NVO “BRUNA”
Mirela Šćasni
Dr. Svetozara Živojinovića 5
85347 Igalo Crna Gora
ili elektronskom poštom na WWW.brunaspiler.com
E-mail: [email protected]; [email protected]
• INFO TELEFON +382(0)69 461 581 i + 382 (0) 68 067 360
* Takmičari sami snose troškove puta i boravka u Herceg Novom a organizator se obavezuje da blagovremeno ponudi najpovoljnije uslove smještaja
Član 11.
Uručenje nagrada i diploma obaviće se na završnom koncertu, a po završenom takmičarskom danu biće održan okrugli sto sa članovima
žirija i takmičarima tog dana.
VII Festival solo pjevača “BRUNA ŠPILER”
33
COMPETITION REGULATION
Clause 1.
Competition in open for all interested singers.
GIRLS
* PRE-category
*1ST category
2ND category
3RD category
4TH category
Girls born in 1995 and younger.
Girls born in 1993 and younger.
Girls born in 1991 and younger.
Girls born in 1989 and younger.
Girls up to 32 years of.
BOYS
* PRE-category
*1ST category
2ND category
3RD category
4TH category
Boys born in 1993 and younger.
Boys born in 1991 and younger.
Boys born in 1989 and younger.
Boys born in 1987 and younger.
Boys up to 32 years of.
*ANNOTATION:
Pre-Category and First Category will be separated in two sub-category:
A - for medium school and B - for high school
In 5TH Category are duets - ladies and gentlemen not older than 32 years of age.
Clause 2.
All singers have to prepare certain music program:
One song by Renaissance or Baroque composer (Old Masters).
PRE-category 1.
2. Solo song of candidate’s choice.
One song by Renaissance or Baroque composer (Old Masters).
1ST category 1.
2. Two solo songs of candidate’s choice.
One song by Renaissance or Baroque composer (Old Masters).
2ND category 1.
2. Two solo songs of candidate’s choice. 3. Aria from opera
1. One song by Renaissance or Baroque composer (Old Masters).
3RD category 2. Aria from oratorio, 3. Two solo songs of candidate’s choice.
4. Aria from opera
first round - Two opera arias (chosen by the candidate)
4TH category A The
The second round - Two opera arias (chosen by the candidate)
The first round: 1. One song by Renaissance or Baroque composer (Old Masters), 2. Aria from oratorio,
4TH category B mass or cantata, 3. Piece by 19th century composer, 4. Piece by Slav composer
The second round: 1. Piece by 20th century composer, 2. Cycle or at least 3 songs by the same composer.
5TH category A Chamber duets or ensembles- Two chamber duets of different styles
5TH category B Opera duets or ensemble – One opera duet or ensemble with accompanist
34
VII Festival solo pjevača “BRUNA ŠPILER”
COMPETITION REGULATION
Clause 3.
Candidates in 4 th category should perform the program in the original language.Clause 4.
Rounds are not eliminatory, the final ranking will be decided after summarizing results from both rounds.
Clause 5.
Program should be performed from memory.
Clause 6.
The candidate will compete in alphabetical order. The initial letter will be drown at random.
Clause 7.
Candidates and their choice of program will be judged by three selected jurors for all of the categories.
Clause 8.
Each candidate whose performance is judged from 90-100 points will win the first prize and he or she will receive diploma.
Each candidate whose performance is judged from 80-89 points will win the second prize and he or she will receive diploma.
Each candidate whose performance is judged from 70-79 points will win the third prize and he or she will receive diploma.
Each candidate whose performance is judged from 60-69 points will win the commendation and he or she will receive diploma.
Clause 9.
The first, second and third placed candidates, in the junior, first, second and third category that are judged with point at 90 or
above will receive a book. If the first placed candidate in the fourth category achieved a score at 90 or above, he or she will also
receive a cash prize.
Clause 10.
Deadline for entry to the competition is 01 st of Marth 2014. Candidates can send application by hand, post, e-mail or trough our
official web site with photocopy of the birth certificate and receipt of payment of the 50 € should be enclosed.
***If the candidate doesn’t have own accompanist, they will be provided by official accompanist.
The fee for 2 rehearsals and performance at the Competition with the official accompanist is 50 €.
Applications (filled with print letters), documents, photos and proof of payment notice should be sent on:
NVO “BRUNA”
Mirela Šćasni
Dr.Svetozara Zivojinovica 5
85347 Igalo Montenegro
or trough our official web site: www.brunaspiler.com
e-mail: [email protected]
INFO LINE: + 381 (0) 69 461 581
+ 381 (0) 68 067 360
***
Candidate defray everything by their own (travel and accommodation), and organizer will provide best accommodation.
Clause 11.
The prizes will be presented at the final concert, and after the competition there will be a discussion meeting with the jury
members and the candidates.
VII Festival solo pjevača “BRUNA ŠPILER”
35
NAGRADE VII MEĐUNARODNOG FESTIVALA “BRUNA ŠPILER”
LAUREAT FESTIVALA novčana nagrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300,00 €
i “Herceg Novi - 22 sage o kulturnom blagu” autora Lazara Seferović
PRVA NAGRADA U IV KAT. / FIRST PRIZE IN IV CATEGORY novčana nagrada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300,00 €
NAJBOLJI DUET ili ANSAMBL novčana nagrada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300,00 €
NAGRADA RADMILE SMILJANIĆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300,00 €
Posebnu nagradu - vikend boravak za dvije osobe
za profesora koji pruži najznačajniji doprinos promociji Festivala dodjeljuje hotel “Lighthouse” - Igalo.
Najljepši ženski glas
slika, dar Galerije „Spinaker” - , Herceg Novi
Najljepši muški glas
slika, dar Galerije „Katurić” - Kamenari, Herceg Novi
Prvonagrađenim takmicarima NVO “BRUNA” dodjeljuje knjigu Brune Špiler: „UMJETNOST SOLO PJEVANJA”
2 STIPENDIJE ZA INTERNACIONALNI OPERSKI FESTIVAL „OPER - ODER – SPREE“ - Beeshow / Nemačka LIED/
OPERA
(stipendija obuhvata tronedeljni boravak u Nemačkoj, smještaj, časove pjevanja, tehnike disanja, glume i scenskog pokreta, koncert lida, 4 kolažne operske predstave i dva koncerta sa orkestrom)
Asocijacija „PARADE“ - Francuska dodeljuje najuspešnijoj interpretatorki francuske muzike stipendiju
(nagrada uključuje plaćenu avionsku kartu, boravak , učesce na kamernom koncertu, susreti sa poznatim muzičarima i
organizatorima drugih manifestacija...u okviru Festivala posvećenog Eriku Satie-u)
36
VII Festival solo pjevača “BRUNA ŠPILER”
AWARDS
FESTIVAL LAUREATE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300,00 €
and the book- „Herceg Novi- 22 sage o kulturnom blagu“ by Lazar Seferović
FIRST PRIZE IN IV CATEGORY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300,00 €
BEST DUET or ENSEMBLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300,00 €
Award from Art Director Radmila Smiljanić . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300,00 €
Special award- weekend stay for two persons
Hotel Lighthouse is giving this award for professor who gave the most significant contribution to the
promotion of the Festival.
Best Female Voice
Painting, gift from Gallery „Prijić“- Old town, Herceg Novi
Best Male Voice
Painting, gift from Gallery „Sue Ryder“ – Belavista, Herceg Novi
NGO “Bruna“ gives the book “UMJETNOST SOLO PJEVANJA” by Bruna Špiler to all award-winning
participants.
2 scholarships for International Festival of Opera “OPER – ODER – SPREE” in Beeshow/Germany
LIED/OPERA
(the scholarship includes 3-week stay in Germany, accommodation, classes of singing, breathing techniques, acting and
stage movement, concert lied, 4 collaged opera plays and 2 concerts with orchestra)
Association “Parade” – France gives a scholarship to the best interpretation of French music
(the prize includes paid airplane ticket, stay, participation at the chamber music concert, introduction with famous musicians and organizers of other manifestations… all as a part of the Festival dedicated to Erik Satie)
VII Festival solo pjevača “BRUNA ŠPILER”
37
PRETKATEGORIJA / PRE-category grupa A
petak - Friday 28. 03. 2014. - 0900 - 1015
1. Dabović Lana-Asija
sopran - 09.07.2001.
Klasa: Bojana Pejanović
Klavirski saradnik: Aleksej Molčanov
ŠOMO Budva
Budva- Crna Gora
J.B. Weckerlin: „Jeunes fillettes“
B. Marchello: „S’Io chiedo all’ amor mio“
2. Zeljug Miloš
tenor - 10.06.1997.
Klasa: Maja Đokić
Klavirski saradnik: Jovana Đorđević
Muzička škola “dr Vojislav Vučković”
Beograd - Srbija
A. Caldara: „Sebben crudele“
J. Hatze: „Serenada“
3. Janković Silvan
4. Kalezić Ajna
G. B. Pergolesi: „Siciliana“
R. Schumann: „Ich grolle nicht“
G. B. Pergolese: „Se tu m’ami“
Dhurate Zemre: „Kono“
bariton - 19. 06.1996.
Klasa: Natalija Radić
Klavirski saradnik: oficijalni korepetitor
Muzička škola “Josif Marinković”
Beograd - Srbija
5. Klarić Dora Jana
mezzosopran - 15.06. 2000.
Klasa: Božo Župić
Klavirski saradnik: Hana Vlaho
Glazbena škola Makarska
Makarska - Hrvatska
sopran - 18.11.1999.
Klasa: Gjylie Pelingu
Klavirski saradnik: Jelena Knežević
ŠOMO - Ulcinj
Ulcinj - Crna Gora
6. Kolar Gregor
bariton - 24.02.1994.
Klasa: Edita Garčević-Koželj
Klavirski saradnik: Vladimir Mlinarič
Konservatorij za glasbo in balet
Ljubljana - Slovenija
F. Gasparini: „Lasciar d amarti“
F. Loewe: „I loved you once in filence“
7. Mihelač Jaka
bariton - 09.08.1994.
Klasa: Edita Garčević-Koželj
Klavirski saradnik: Vladimir Mlinarič
Konservatorij za glasbo in balet
Ljubljana - Slovenija
G. Carissimi: „Vittoria, vittoria mio core“
А.И. Хачатуря́н: „Море Балтийское“
38
VII Festival solo pjevača “BRUNA ŠPILER”
W.A. Mozart: „Warnung“
G. Bononcini: „Per la gloria”
8. Nepužlan Gaja
sopran - 19.01.1998.
Klasa: Edita Garčević-Koželj
Klavirski saradnik: Vladimir Mlinarič
Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana - Slovenija
G. Paisiello: „Nel cor piu non mi sento“
V. Bellini: „Ma rendi pur contento“
grupa A PRE-category
/ PRETKATEGORIJA
petak - Friday 28. 03. 2014. - 0900 - 1015
9. Nikolić Isidora
sopran - 09.01.2000.
Klasa: Milica Zdravković
Klavirski saradnik: Dejan Krivokapić
ŠOSMO “Vida Matjan”
Kotor - Crna Gora
• D. Sarri: „Sen corre l‘agnelletta“
• M. Prebanda: „Skoči”
11. Pušnik Matevž
baritone - 31.01.1994.
Klasa: Edita Garčević-Koželj
Klavirski saradnik: Vladimir Mlinarič
Konservatorij za glasbo in balet
Ljubljana - Slovenija
• A. Scarlati: „Gia il sole dal Gange“
• A. Dvořák: „Struna naladena op. 55 no.5”
10. Pavlović Isidora
sopran - 05.08.1996.
Klasa: Bojana Kukić
Klavirski saradnik: Nikoleta Strugar
Muzička Škola ‘’Petar II Petrović Njegoš’’
Bar - Crna Gora
• G. Giordani: „Caro mio ben“
• M. Prebanda: „Bijeli dani“
12. Radonjić Anja
sopran - 19.07.1996.
Klasa: Dobriša Aleksandra
Klavirski saradnik: Lidija Molčanova
ŠOSMO “Vida Matjan”
Kotor - Crna Gora
• G. Caccini: „Cosi amor mi fai languir”
• M. Prebanda: „Djevojka i momak”
13. Rakonjac Sofija
14. Smokvoski Branko
• A. Scarlatti: „O cessate di piagarmi”
• J. Hatze: „ Veče na školju”
• A. Scarlatti: „Le Violette’’
• F. Schubert: „Die Forelle”
sopran - 18.05.1998.
Klasa: Stevan Tomašević
Klavirski saradnik: Dejan Krivokapić
Škola za osnovno muzičko obrazovanje
Herceg Novi - Crna Gora
15. Trifković Tea
sopran - 19.07.1996.
Klasa: Saša Čano
Klavirski saradnik: The official accompanist
Glasbena šola Moste - Ljubljana - Slovenija
• A. Vivaldi : „Io son quel Gelsomino“ Arsilda regina di Ponto
• F. Obradors: „Chiquitita la novia”
baritone - 06.04.1998.
Klasa: Aleksandra Kocevska
Klavirski saradnik: Biljana Petrovska
ДМБУЦ „Илија Николовски – Луј“
Скопје - Македонија
16. Baleski Vasko
baritone - 18. 04. 1998.
Klasa: Aleksandra Kocevska
Klavirski saradnik: Biljana Petrovska
ДМБУЦ „Илија Николовски – Луј“
Скопје - Македонија
• G. Giordani: „Caro mio ben“
• F. Schubert: „Halt!“
VII Festival solo pjevača “BRUNA ŠPILER”
39
PRETKATEGORIJA / PRE-category grupaB
petak - Friday 28. 03. 2014. - 1030 - 1200
1. Zakonjšek Matic
2. Janevska Mila
• F.P. Tosti: „Non t’amo piu“
• C. W. Gluck: „O del mio dolce ardor“
• G.B. Bononcini: ,,Per la gloria d’adorarvi‘‘
• R. Schumann: „Er der Herrlichste von allen“
tenor - 27.12.1994.
Klasa: Davor Mikulić
Klavirski saradnik: Primož Mavrič
Glasbena šola Celje
Celje - Slovenia
3. Krivokapić Jelena
sopran - 24.09.1996.
Klasa: Milica Zdravković
Klavirski saradnik: Dejan Krivokapić
ŠOSMO “Vida Matjan”
Kotor - Crna Gora
• A. Scarlatti: ,,Son tutta duolo‘‘
• M. Radović: „Majci“
4. Medenica Marija
sopran - 23.10.1997.
Klasa: Slavica Boljević
Klavirski saradnik: Slavica Boljević
Škola za muzičke talente ,,Andre Navara”
Podgorica - Crna Gora
• A. Caldara: „Sebben, crudele“
• F. Schubert: „Heidenröslein”
5. Miljenović Jovana
6. Peteshev Luka
• A. Scarlatti: „Sebben, crudele“
• S. Hristić: „Bila jednom ruza jedna”
• F. Durante: „Vergin tutto amor“
• Т. Скаловски: „Молитва“
sopran - 09.01.1998.
Klasa: Dobriša Aleksandra
Klavirski saradnik: Lidija Molčanova
ŠOSMO “Vida Matjan”
Kotor - Crna Gora
bariton - 07.01.1996.
Klasa: Violeta Arsovska
Klavirski saradnik: Trajce Roglev
ДМУЦ „Сергеј Михајлов“
Штип - Македонија
7. Petruseva Elena
8. Regimantas Mažulis
• G.B. Pergolesi: „Se tu m’ami,se sospiri“
• Н. А. Римский-Корсаков: „На холмах Грузии“
• G. F. Händel: ,,Sorge nel petto“
• J. Tallat-Kelpša: „Žaliojoj lankelėj“
sopran - 22.04.1996.
Klasa: Aleksandra Kocevska
Klavirski saradnik: Biljana Petrovska
ДМБУЦ „Илија Николовски – Луј“
Скопје - Македонија
40
sopran - 28.10.1996.
Klasa: Aleksandra Kocevska
Klavirski saradnik: Biljana Petrovska
ДМБУЦ „Илија Николовски – Луј“
Скопје - Македонија
VII Festival solo pjevača “BRUNA ŠPILER”
bass-baritone - 29.12.1994.
Klasa: Deividas Staponkus
Klavirski saradnik: The official accompanist
Lietuvos muzikos ir teatro akademija
Vilnius - Lietuva
grupa B PRE-category
/ PRETKATEGORIJA
petak - Friday 28. 03. 2014. - 1030 - 1200
9. Stevović Ksenija
10. Subašić Irina
• G Sarti: ,,Lungi dal caro bene“
• G. Fauré: „Le papillon et la fleur“
• P. Konjević: „Nane kazi tajku“
• A. Scarlatti: „Se Florindo e fedele ”
sopran - 22.01.1998.
Klasa: Marina Cuca Franović
Klavirski saradnik: Marija Vujanović
Umjetnička škola za muziku i balet „Vasa
Pavić” - Podgorica - Crna Gora
sopran - 28.10.1998.
Klasa: Karolina Mihajlović
Klavirski saradnik: Vlado Danić
Muzička škola „Vlado Milošević ”
Banja Luka - BiH
11. Tavić Florian
12. Hrastar Eva
• F. Schubert: „Ständchen“
• G. Martini: „Plaisir d‘amour“
• G.B. Pergolesi: „Se tu m’ami,se sospiri“
• K. Baranović: „Crn - bel“
bariton - 16.05.1995.
Klasa: Božo Župić
Klavirski saradnik: Hana Vlaho
Glazbena škola - Makarska
Makarska - Hrvatska
sopran - 24.10.1996.
Klasa: Jolanda Korat
Klavirski saradnik: Zvjezdana Pleško Aleksin
Konservatorij za glasbo in balet Maribor Slovenija
13. Šukalo Minja
14. Auguštan Darija
• G. Paisiello : ,,Chi vuol la zingarella“
• S. Binički: „Po polju je kiša“
• G.B. Pergolesi: „Se tu m’ami,se sospiri“
• G. Fauré: „Le papillon et la fleur“
sopran - 05.03.1997.
Klasa: Karolina Mihajlović
Klavirski saradnik: oficijalni korepetitor
Muzička škola „Vlado Milošević ”
Banja Luka - BiH
sopran - 04.01.1996.
Klasa: Nataša Šurina
Klavirski saradnik: oficijalni korepetitor
Glazbena škola „Pavla Markovća”
Zagreb - Hrvatska
15. Briški-Cirman Sara
16. Vasle Neža
• P. Konjević: „Nane kazi tajku“
• A. Scarlatti: „Se Florindo e fedele”
• A. Lotti: „Pur dicesti o bocca, bocca bella“
• А.С. Даргомыжский: „Шестнадцать лет“
mezzosopran - 26.04.1996.
Klasa: Leona Bašovič-Gerenčer
Klavirski saradnik: Metka Žižek
Konservatorij za glasbo in balet
Maribor - Slovenija
sopran - 26.06.1997.
Klasa: Edita Garčević Koželj
Klavirski saradnik: Vladimir Mlinarić
Konservatorij za glasbo in balet
Ljubljana - Slovenija
VII Festival solo pjevača “BRUNA ŠPILER”
41
PRETKATEGORIJA / PRE-category grupaB
petak - Friday 28. 03. 2014. - 1030 - 1200
17. Vulić Jelena
sopran - 07.01.1996.
Klasa: Lana Pržulj
Klavirski saradnik: oficijalni korepetitor
Srednja Muzička škola
Istočno Sarajevo - BiH
• G. Giordani: „Caro mio ben“
• J. Hatze: „Serenada“
19. Golob Rebeka
sopran - 26.10.1996.
Klasa: Jolanda Korat
Klavirski saradnik: Zvjezdana Pleško Aleksin
Konservatorij za glasbo in balet Maribor Slovenija
• F. Cavalli: „Dolce Amor, bendato Dio“
• H. Volarič: „Dekliška tožba“
BILJEŠKE /notes
42
VII Festival solo pjevača “BRUNA ŠPILER”
18. Gerendaj Jelena
sopran - 25. 09. 1997.
Klasa: Vesna Coufal-Jaić
Klavirski saradnik: Sandra Mikulandra-Tutavac
Glazbena škola „Franje Kuhača“
Osijek - Hrvatska
• S. Rosa: „Vado ben spesso cangiando loco“
• J. Brahms: „Vergebliches Ständchen“
grupa A 1st CATEGORY /
I KATEGORIJA
petak - Friday 28. 03. 2014. - 1300 - 1400
1. Jagodic Patrik
2. Pečečnik Rok
• G. Giordani: „Caro mio ben”
• W.A. Mozart: „An Chloe”
• V. Ruždjak: „Lehku noć“
• F. Durante: „Vergin tutto amor”
• П. И. Чайковский:: „Ни слова, о друг
мой!”
• F. Schubert : „Die nebensonnen“
tenor - 25.08.1992.
Klasa: Barbara Nagode
Klavirski saradnik: Vladimir Mlinarić
Glasbena šola Ljubljana Vič-Rudnik
Ljubljana - Slovenija
bariton - 12.9.1992.
Klasa: Edita Garčević Koželj
Klavirski saradnik: Vladimir Mlinarić
Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana Slovenija
3. Strmole Matjaž
4. Čolaković Katarina
• G. Bononcini: „Per la gloria d’adorarvi“
• F. Schubert: „Der Schiffer”
• F. Schubert: „An den Mond “
• S. de Luca: „Non posso disperar“
• F. Schubert : „Lachen und Weinen”
• Русская народная песня: „Не корите
меня, не браните”
bariton - 04.12.1992.
Klasa: Matjaž Robavs
Klavirski saradnik: Vladimir Mlinarić
Zavod Sv.Stanislava - Glasbena šola - Ljubljana - Slovenija
sopran - 24.06.1995.
Klasa: Maja Đokić
Klavirski saradnik: Jovana Đorđević
Muzička škola „Dr Vojislav Vučković”
Beograd - Srbija
5. Frleta Andrina
6. Šinigoj Anja
• G. Giordani: „Caro mio ben“
• V. Bellini: „Vaga luna che inargenti”
• J. Brahms: „Sonntag“
• A. Scarlatti: „Sento nel core”
• G. Fauré: „Chanson ‘amour”
• М.И. Гли́ нка: „Не искушай меня без
нужды“
sopran - 13.10.1995.
Klasa: Ariana Bossi
Klavirski saradnik: Josip Pernicki
Glazbena škola “Ivan Matetić Ronjgov”
Rijeka - Hrvatska
mezzosopran - 15.09.1994.
Klasa: Tatjana Vasle
Klavirski saradnik: Vladimir Mlinarić
Konservatorij za glasbo in balet
Ljubljana - Slovenija
VII Festival solo pjevača “BRUNA ŠPILER”
43
I KATEGORIJA / I CATEGORY grupa A
petak - Friday 28. 03. 2014. - 1300 - 1400
7. Bec Tine
tenor - 18.06.1993.
Klasa: Edita Garčević Koželj
Klavirski saradnik: Vladimir Mlinarić
Konservatorij za glasbo in balet
Ljubljana - Slovenija
• G.B. Pergolesi: „Nina“
• F.P. Tosti: „Malia”
• M. Kozina: „Zadnji dinar“
BILJEŠKE /notes
44
VII Festival solo pjevača “BRUNA ŠPILER”
grupa B 1st CATEGORY /
I KATEGORIJA
četvrtak - Thursday 27. 03. 2014. - 1800 - 1930
1. Jelušić Lucija
2. Jukić Marija-Katarina
• C.W. Gluck: „O del mio dolce ardor”
• V. Bellini: „Per pietà, bell’idol mio”
• С. В. Рахманинов: „Сон“
• G. Paisiello: „Chi vuol la zingarella”
• W. A. Mozart: „An chloe”
• E. Satie: „Je te veux“
sopran - 09.11.1995.
Klasa: Nataša Šurina
Klavirski saradnik: oficijalni korepetitor
Glazbena škola „Pavla Markovća”
Zagreb - Hrvatska
sopran - 15.12.1994.
Klasa: Dubravka Krušelj-Jurković
Klavirski saradnik: Ivan Pernicki
Glazbeno učilište “Elly Bašić”
Zagreb - Hrvatska
3. Matanović Krstinja
4. Perunović Olivera
• F. Gasparini: „Lasciar d’amarti“
• F. Obradors: „Del cabello mas sutil”
• S. Binički: „Po polju je kiša pala..“
• J.A. Hasse: „La tua virtù mi dice“
• B. Britten: „The Sally garden”
• П. И.Чайковский: „Ни слова, о друг
мой!”
sopran - 10.12.1996.
Klasa: Ivana Pekić
Klavirski saradnik: Marija Vujanović
Umjetnička škola za muziku i balet „Vasa
Pavić” - Podgorica - Crna Gora
sopran - 04.11.1995.
Klasa: Zorana Latković
Klavirski saradnik: Marija Vujanović
Umjetnička škola za muziku i balet „Vasa
Pavić” - Podgorica - Crna Gora
5. Petek Boštjan
6. Poljak Antea
• A. Scarlatti: „Gia il sole dal Gange“
• J. Brahms: „Salamander”
• W. A. Mozart: „Warnung”
• L. Vinci: „Si bella mercede“
• J. Brahms: „Immer leiser wird mein
Schlummer”
• R. Hahn: „L’enamouree”
baritone - 14. 10. 1993.
Klasa: Jolanda Korat
Klavirski saradnik: Zvezdana Plesko Aleksin
Konservatorij za glasbo in balet
Maribor - Slovenija
mezzosopran - 06.07.1994.
Klasa: Dubravka Krušelj-Jurković
Klavirski saradnik: Ivan Pernicki
Glazbeno učilište “Elly Bašić”
Zagreb - Hrvatska
VII Festival solo pjevača “BRUNA ŠPILER”
45
grupa B I CATEGORY /
I KATEGORIJA
četvrtak - Thursday 27. 03. 2014. - 1800 - 1930
7. Pušara Nikolina
8. Ćabak Vladimir
• G. Sarti: „Lungi dal caro bene“
• A. Vieri: „Non mi dir di no“
• J. Gotovac: „S dragim u svijet“
• D. Cimarosa: „Resta In Pace“
• E. Grieg: „Ich liebe dich”
• Н.Римский-Корсаков: „Не ветер, вея
с высоты“
sopran - 14.08.1994.
Klasa: Milica Zdravković
Klavirski saradnik: Dejan Krivokapić
ŠOSMO “Vida Matjan”
Kotor - Crna Gora
9. Frajnkovič Matevž
10. Šaranović Anja
• P.P. Bencini: „Tanto sospirero“
• R. Schumann: „Freisinn”
• B. Ipavec: „Vabilo”
• J.A. Hasse: „Ritornerai fra poco“
• R. Schumann: „Widmung”
• M. Prebanda: „Niz bašću”
tenor - 11.12.1993.
Klasa: Jolanda Korat
Klavirski saradnik: Zvezdana Plesko Aleksin
Konservatorij za glasbo in balet
Maribor - Slovenija
sopran - 11.11.1995.
Klasa: Marina Cuca Franović
Klavirski saradnik: Marija Vujanović
Umjetnička škola za muziku i balet „Vasa
Pavić” - Podgorica - Crna Gora
11. Šaranović Olja
12. Bredikhina Anja
• A. Vivaldi: „Un certo non so che“
• J. Brahms: „Liebestreu“
• M. Prebanda: „Oj jabuko, moja zeleniko“
• A. Scarlatti: „Sento nel core“
• J. Hatze: „Sereneda”
• П. И. Чайковский: „Средь шумного
бала“
sopran - 11.11.1995.
Klasa: Marina Cuca Franović
Klavirski saradnik: Marija Vujanović
Umjetnička škola za muziku i balet „Vasa
Pavić” - Podgorica - Crna Gora
46
baritone - 01.07.1996.
Klasa: Marina Cuca Franović
Klavirski saradnik: Marija Vujanović
Umjetnička škola za muziku i balet „Vasa
Pavić” - Podgorica - Crna Gora
VII Festival solo pjevača “BRUNA ŠPILER”
sopran - 13.10.1996.
Klasa: Ivana Pekić
Klavirski saradnik: Marija Vujanović
Umjetnička škola za muziku i balet „Vasa
Pavić” - Podgorica - Crna Gora
2nd CATEGORY / II
KATEGORIJA
subota / Saturday 29. 03. 2014. - 0900 - 1330
1. Dabović Maja
2. Jakovina Doris
• G. Sarti: „Lungi dal caro bene“
• J. Brahms: „Das madchen spricht”
• M. Prebanda: „Niz bašću“
• G. Verdi: Arija Oscara „Saper vorreste”
• A. Scarlatti: „Sento nel core“
• G. Bizet: „Ouvre mon coeur“
• K.Mašek: „Nezakonska mati”
• W. A. Mozart: arija Suzane iz opere „Le nozze di
Figaro“: „Deh vieni non tardar“
3. Jovanovič Tajda
4. Jovović Nataša
• A. Cesti: „Intorno all’idol mio“
• C.P. Léo Delibes: „Les filles de Cadix”
• P. Krstič: „Nimfa”
• C.M. Weber: „Kommt ein schlanker Bursch gegangen“ arija Aanchen iz opere „Der Freischütz”
• F. Durante: „Vergin tutto amor“
• F. Schubert: „An die musik”
• K. Babić: „Šašava pesma”
• G. Puccini: „Vissi d’arte“ arija Tosce iz opere
„Tosca”
sopran - 23.05.1993.
Klasa: Mirela Šćasni
Klavirski saradnik: Đuro Poznanović
private
Herceg Novi - Crna Gora
sopran - 31.05.1993.
Klasa: Matjaž Robavs
Klavirski saradnik: Vladimir Mlinarič
Akademija za glasbo
Ljubljana - Slovenija
sopran - 03.08.1993.
Klasa: Marcos Bajuk
Klavirski saradnik: Vladimir Mlinarić
Konservatorij za glasbo in balet
Ljubljana - Slovenija
sopran - 23.07.1994.
Klasa: Zorana Latković
Klavirski saradnik: Marija Vujanović
Umjetnička škola za muziku i balet „Vasa Pavić”
Podgorica - Crna Gora
VII Festival solo pjevača “BRUNA ŠPILER”
47
II KATEGORIJA / 2nd CATEGORY subota / Saturday 29. 03. 2014. - 0900 - 1330
5. Josić Nevena
sopran - 12.07.1993.
Klasa: Aneta Ilić
Klavirski saradnik: oficijalni korepetitor
Muzička akademija Beograd - Srbija
sopran - 21.07.1993.
Klasa: Dubravka Krušelj-Jurković
Klavirski saradnik: Ivan Pernicki
Glazbeno učilište “Elly Bašić” - Zagreb - Hrvatska
• A. Hasse: „Ritornerai fra poco“
• F. Gounod: „Air des bijoux“
• P. Krstić: „Nimfa”
• С. В. Рахманинов: „Не пой красавица, при мне“
• G. Sarti: „Lungi dal caro bene“
• W. A. Mozart: „Das Veilchen”
• F. Schubert: „Frulingsglaube“
• G. Puccini: „O mio babbino caro“
7. Križnar Miha
8. Ledić Karla
• G. Giordani: „Caro mio ben“
• J. Brahms: „Die Sonntag, op.47”
• H. Volarič: „Oj rožmarin“
• W. A. Mozart: „Ein Mädchen oder Weibchen“ arija Papagena iz opere „Zauberflöte“
• A. Scarlatti: „Gia il sole dal Gange“
• R. Schumann: „Widmung“
• I. Zajc: „Moja dika”
• W. A. Mozart: „In uomini, in soldati“ arija Despine
iz opere „Cosi fan tutte“
bariton - 23.09.1991.
Klasa: Saška Kolarič
Klavirski saradnik: Vladimir Mlinarić
Glasbena šola Škofja Loka - Slovenija
48
6. Katalinić Angela
VII Festival solo pjevača “BRUNA ŠPILER”
sopran - 23.09.1993.
Klasa: Dubravka Krušelj Jurković
Klavirski saradnik: Ivan Pernicki
Glazbeno učilište “Elly Bašić” - Zagreb - Hrvatska
2nd CATEGORY / II
KATEGORIJA
subota / Saturday 29. 03. 2014. - 0900 - 1330
9. Milisavljević Marko
10. Naraks Tilen
• G. Legrenzi: „Che fiero costume“
• С. В. Рахманинов: „Она, как полдень, хороша”
• S. S. Mokranjac: „Lem- Edim”
• C. Gounod: „Avant des quitter ces lieux“ arija
Valentina iz opere „Faust”
• A. Scarlatti: „Gia il sole dal Gange“
• П. И. Чайковский: „Средь шумного бала“
• B. Ipavec: „Gomila”
• W. A. Mozart: „Notte e giorno faticar“ arija
Leporella iz opere „Don Giovanni”
bariton - 04.02.1992.
Klasa: Aleksandra Ristić
Klavirski saradnik: Ingrid Janković
Fakultet umetnosti u Nišu - Srbija
11. Pereković Kristina Lovorka
sopran - 29.06.1993.
Klasa: Vesna Coufal-Jaić
Klavirski saradnik: Sandra Mikulandra-Tutavac
Glazbena škola “Franje Kuhača” - Osijek - Hrvatska
• N. Jomelli: „La Calandrina“
• J. Brahms: „Mädchenlied“
• H. Pettan: „Vrabec”
• G. Verdi: arija Oscara iz opere „Un ballo in
maschera“
bariton - 08. 12. 1991.
Klasa: Davor Mikulić
Klavirski saradnik: Primož Mavrič
Glasbena šola Celje - Slovenija
12. Pirc Peter Bernard
tenor - 13.8.1990.
Klasa: Barbara Nagode
Klavirski saradnik: Vladimir Mlinarić
Glasbena šola Ljubljana Vič-Ridnik - Slovenija
• A. Scarlatti: „Gia il sole dal Gange“
• R. Schumann: „Widmung”
• J. Hatze: „Serenada“
• G. Donizetti: „Quanto e bella, quanto e cara“
arija iz opere „L’elisir d’amore“
VII Festival solo pjevača “BRUNA ŠPILER”
49
II KATEGORIJA / 2nd CATEGORY subota / Saturday 29. 03. 2014. - 0900 - 1330
13. Potočnik Ema
sopran - 27.03.1992.
Klasa: Edita Garčević Koželj
Klavirski saradnik: Vladimir Mlinarić
Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana - Slovenija
• G.B.Pergolesi: „Se tu m’am, se sospirii“
• A. Dvořák: „Dobrú noc, má milá”
• P. Konjović: „Tri put ti čukna“
• W. A. Mozart: „In uomini, in soldati “ - arija
Despine iz opere „Cosi fan’ tutte“
tenor - 06.12.1990.
Klasa: Snježana Bujanović - Stanislav
Klavirski saradnik: oficijalni korepetitor
private
Nova Gradiška - Hrvatska
• G. Giordani: „Caro mio ben“
• F. Schubert: „An die musik”
• J. Hatze: „Serenada“
• G. Donizetti: „Quanto è bella, quanto è cara“ arija Nemorina iz opere „L’elisir d’amore“
15. Radovanović Katarina
16. Sviben Manda
• D. Paradies: „M’ha presa alla sua ragna“
• E. Grieg: „Ein Schwan“
• J. Turina: „Tu pupila es azul”
• W.A. Dvořák: arija Rusalke iz opere „Rusalka”
• M. A. Cesti: „Tu mancavi a tormentarmi“
• J. Rodrigo: „De donde venis, amore?”
• J. Brahms: „Dein blaues Auge”
• V. Bellini: „Eccomi in lieta vesta/Oh! quante
volte” recitativ i arija Giuliette iz opere „I
Capuleti e i Montecchi”
sopran - 22.11.1993.
Klasa: Milica Nikolić-Nešić
Klavirski saradnik: Dijana Đorić
Muzička škola “Davorin Jenko” - Beograd - Srbija
50
14. Predojević-Petrić Matej
VII Festival solo pjevača “BRUNA ŠPILER”
sopran - 26.09.1992.
Klasa: Miljenka Grđan
Klavirski saradnik: oficijalni korepetitor
Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu - Hrvatska
2nd CATEGORY / II
KATEGORIJA
subota / Saturday 29. 03. 2014. - 0900 - 1330
17. Stanković Aleksandra
sopran - 02.04.1992.
Klasa: Aneta Ilić
Klavirski saradnik: oficijalni korepetitor
Fakultet Muzičke Umetnosti - Beograd - Srbija
18. Ternifi Nadia
sopran - 01.03.1993.
Klasa: Edita Garčević Koželj
Klavirski saradnik: Vladimir Mlinarić
Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana - Slovenija
• D. Sarri : „Non ha raggione ingrato“
• Н. А. Римский-Корсаков: „Не ветер, вея с въісотъі…“
• M. Milojević: „Nimfa”
• G. Bizet: „Me voilā seule dans la nuit… Comme autre
fois“ arija Lejle iz opere „Les Pêcheurs de Perles”
• P. Bencini: „Tanto sospirero“
• H.Wolf: „Die Bekehrte“
• С. В. Рахманинов: „Здесь хорошо, op. 21, No 7”
• G. Verdi: „Caro nome“ arija Gilde iz opere „Rigoletto“
19. Cotman Andrej Emanuel
20. Šket Brina
• A. Vivaldi: „Se il cor guerriero (Tito Manlio, RV 738)“
• R. Schumann: „Die beiden Grenadiere, op.49/1”
• H. Dupac: „Chanson triste“
• П. И. Чайковский: arija iz opere „Евгений Онегин“
• F. Gasparini: „Lasciar d’amarti“
• А. Даргомижский: „Безумная”
• P. Konjović: „Niz čaršiju“
• A. Lortzing: „Wir armen, armen Madchen“ arija Marie iz opere „Der Waffenschmied“
bariton - 01.09.1990.
Klasa: Barbara Nagode
Klavirski saradnik: Vladimir Mlinarić
Ljubljana - Slovenija
sopran - 29.07.1993.
Klasa: Edita Garčević Koželj
Klavirski saradnik: Vladimir Mlinarić
Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana - Slovenija
VII Festival solo pjevača “BRUNA ŠPILER”
51
II KATEGORIJA / 2nd CATEGORY subota / Saturday 29. 03. 2014. - 0900 - 1330
21. Bečaj Iris
22. Bilanović Aleksandra
• D. Sarri: „Sen corre l’agnelletta“
• L. Delibes: „Les filles de cadix“
vM. Prebanda: „Oj, jabuko, moja zeleniko.. ”
• W. A. Mozart: „Una donna a quindici anni“ arija
Despine iz opere „Cosi fan tutte“
• H. Purcell: „Music for a while“
• R. Schumann: „Liebeslied”
• Н. А. Римский-Корсаков: „То было раннею
весной”
• C.W. Gluck: „Che fiero momento“ arija Euridike
iz opere „Orfeo ed Euridice”
sopran - 24.2.1993.
Klasa: Edita Garčević Koželj
Klavirski saradnik: Igor Vičentić
Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana - Slovenija
23. Blasina Valentino
tenor - 29.12.1990.
Klasa: Dubravka Krušelj-Jurković
Klavirski saradnik: Ivan Pernicki
Glazbeno učilište “Elly Bašić” - Zagreb - Hrvatska
• D. Scarlatti: „Qual farfalletta amante“
• J. Brahms: „Mädchenlied“
• R. Hahn : „A Chloris ”
• G. Verdi: „Questa o quella“ arija Duca di Mantova iz opere „RIgoletto”
52
VII Festival solo pjevača “BRUNA ŠPILER”
sopran - 03.04.1993.
Klasa: Martina Gojčeta-Silić
Klavirski saradnik: oficijalni korepetitor
Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu - Hrvatska
3RD CATEGORY / III
KATEGORIJA
petak / Friday 28. 03. 2014. - 1530 - 1830
1. Jovanović Aleksandra
2. Jerenec Valentina
• G. B. Pergolesi: „Nina“
• G. F. Händel : Josua „O hätt ich Jubals Harf“
• E. Dell`Acqua: „Villanelle“
• J. Offenbach: „Les contes d`Hoffmann”arija Olimpije iz opere „Les oiseaux dans la
charmille“
• С. В. Рахманинов: „Здесь хорошо“
• C.W. Gluck: „O del mio dolce ardor“
• H. Duparc: „Chanson triste”
• W.A. Mozart: „Als Luise die Briefe”(Unglückliche Liebe)
• J.S. Bach: „Quia respexit “ arija iz oratorija „Magnificat“
• W.A. Mozart: „Smanie implacabili“ arija
Dorabelle iz opere „Cosi fan tutte“
3. Kumprej Sara
4. Trček Nataša
• P.P. Bencini: „Tanto sospirero“
• W.A. Mozart: „Benedictus”
• W.A. Mozart: „Deh vieni non tardar”- recitativ
in arija Suzanne iz opere „Le nozze di Figaro“
• R. Schumann: „Er der Herrlichste von allen“
• C. Gounod: „Reverie“
• C.W. Gluck: „O del mio dolce ardor“
• C. Debussy: „Mandoline”
• M. Kozina: „Pomlad”
• J.S. Bach: „Et exultavit“ arija iz Magnificata u Dduru, BWV 234
• G.B. Pergolesi: „A Serpina penserete“ arija iz
opere „La serva padrona”
sopran - 01.06.1990.
Klasa: Aneta Ilić
Klavirski saradnik: oficijalni korepetitor
Fakultet muzičke umetnosti - Beograd - Srbija
sopran - 29.11.1991.
Klasa: Barbara Nagode
Klavirski saradnik: Vladimir Mlinarić
Glasbena šola Ljubljana Vič-Ridnik - Slovenija
mezzosopran - 02.01.1990.
Klasa: Barbara Nagode
Klavirski saradnik: Vladimir Mlinarić
Glasbena šola Ljubljana Vič-Ridnik - Slovenija
sopran - 30.06.1990.
Klasa: Barbara Jernejčič-Fürst
Klavirski saradnik: Vladimir Mlinarić
Akademija za glasbo - Ljubljana - Slovenija
VII Festival solo pjevača “BRUNA ŠPILER”
53
III KATEGORIJA
/ 3RD CATEGORY
petak / Friday 28. 03. 2014. - 1530 - 1830
5. Andrić Danica
6. Bajović Brana
• P.D. Paradies : „Ariette“
• E. Grieg: „Mit einer Primula veris“
• С. В. Рахманинов : „Здесь хорошо“
• G. F. Handel: „Solomon“ arija Nicaule (Queen of
Sheba) „Ev’ry sight these eyes behold“
• C.M. Weber: „Der Freischutc“ arija Enhen iz
opere „Kommt ein schlanker Bursch gegangen“
• G.B. Pergolese: „Se tu m‘ami“
• J.S. Bach: „Aus Liebe will mein Heiland sterben”
• С. В. Рахманинов: „Не пой, красавица, при
мне“
• P. Krstić: „Nimfa“
• V. Bellini: „Oh!quante volte…” arija Julije iz
opere „I Capuleti e i Montecchi“
7. Bole Miha
8. Gruden Sabina
• A. Scarlatti : „Gia il sole dal Gange“
• F. Schubert: „Der Wanderer“
• П. И. Чайковский: „Средь шумного бала“
• G.Verdi: „Il lacerato spirito” arija iz opere „Simon Boccanegra“
• F. Mendelssohn Bartholdy: „Ich danke dir Herr
mein Gott“ arija Julije iz opere „Paulus“
• J.P. Martini: „Plaisir d’amour“
• G.F Händel: „Messiah, He was despised”
• П. И. Чайковский: „Нет только тот кто знал”
• G. Fauré: „Chanson d’amour“
• J. Massenet: „Va! laisse couler mes larmes“ arija
Charlotte iz opere „Werther”
sopran - 29.03.1991.
Klasa: Dejan Pešić
Klavirski saradnik: oficijalni korepetitor
Muzička škola “Stanković” - Beograd - Srbija
basbariton - 5.4.1988.
Klasa: Janko Volčanšek
Klavirski saradnik: Vladimir Mlinarić
Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana - Slovenija
54
VII Festival solo pjevača “BRUNA ŠPILER”
sopran - 24.05.1991.
Klasa: Aleksandra Ristić
Klavirski saradnik: Ingrid Janković
Fakultet umetnosti u Nišu - Srbija
sopran - 08.01.1991.
Klasa: Barbara Jernejčič-Fürst
Klavirski saradnik: official accompanist
Akademija za glasbo - Ljubljana - Slovenija
grupa A
4TH CATEGORY / IV
I etapa - petak / Friday 28. 03. 2014. - 1900- 2130 1. Župić Božo
bass - 14.06.1981.
Klasa: Nelli Manuilenko ,Giorgio Surjan
Klavirski saradnik: oficijalni korepetitor
Diplomirao glazbenu akademiju u Splitu i Zagrebu - Hrvatska
I etapa
• G. Donizetti: „Lucia di Lammermoor“, arija Raimonda
iz „Dalle stanze ove Lucia“
• G. Verdi: „Don Carlo“, arija Filippa „Ella giammai
m’amo“
II etapa
• М. И. Гли́ нка: „Иван Сусанин”, arija Susanjina „Чуют
правду“
• G. Verdi : „Nabucco“, arija Zaccaria „Sperate o figli“
KATEGORIJA
II etapa - subota / Saturday 29. 03. 2014. - 1700- 1930
2. Kerkez Biljana
sopran - 12.08.1985.
Klasa: Radmila Smiljanić
Klavirski saradnik: Arsen Čarkić
Muzička akademija sveučilišta u Zagrebu, Akademija umjetnosti u Banja Luci
I etapa
• G. Verdi: „Pace, pace mio Dio!“, „La forza del destino“
• P. Mascagni : „Cavalleria Rusticana”, arija „Voi lo sapete,
o Mamma“
II etapa
• G. Verdi: „Un ballo in maschera“ arija „Morro, ma
prima in grazia“
• G. Puccini: „Manon Lescaut“ arija „Sola, perduta, abbandonata ...“
3. Krušić Iva
mezzosopran - 04.08.1988.
Klasa: Martina Zadro
Klavirski saradnik: službeni korepetitor
Muzička akademija sveučilišta u Zagrebu
Zagreb - Hrvatska
I etapa
• G.F. Händel: „Julije Cezar“, arija „Svegliatevi nel
core“
• W.A. Mozart: „Le nozze di Figaro”, arija
Cherubina „Non so più cosa son cosa faccio“
II etapa
• H. Purcell: „Dido and Aeneas“ arija Didone
„Thy hand, Belinda...When I am laid“
• П. И. Чайковский: „Ivana Orleanska“, arija
Ivane „Da,čas nastal“
VII Festival solo pjevača “BRUNA ŠPILER”
55
IV KATEGORIJA / 4TH CATEGORY
I etapa - petak / Friday 28. 03. 2014. - 1900- 2130 4. Marijanski Vanda
mezzosopran - 30.08.1990.
Klasa: Milica Stojadinovć
Klavirski saradnik: oficijelni korepetitor
private
Beograd - Srbija
I etapa
• A. Ponchielli: „La Gioconda“, arija „Voce di donna“
• G. Verdi: „Il Trovatore”, arija „Stride la vampa“
II etapa
• J. Massenet: „Werther“ , arija „Va! Laisse couler mes
larmes“
• G. Donizetti: „La favorita“, arija „O mio Fernando!“
grupa A
II etapa - subota / Saturday 29. 03. 2014. - 1700- 1930
5. Markovič Melanija
sopran - 13.06.1987.
Klasa: Barbara Nagode
Klavirski saradnik: Vladimir Mlinarić
Glasbena šola Ljubljana Vič-Ridnik - Slovenija
I etapa
• W. A. Mozart: „Le nozze di Figaro“, arija „Porgi Amor“
• C.F. Gounod: „Romeo et Juliette“ arija „Je veux vivre“
I etapa
• G.B. Pergolesi: „La serva padrona“, arija „Stizzoso, mio
stizzoso“
• G. Puccini: „La bohème”, arija „Quando men vo“
6. Martin-Garrido, Ester
sopran - 08.12.1986.
Klasa: Darina Takova
Klavirski saradnik: oficijelni korepetitor
Music School Antoni Coll - Barcelona
Barcelona - España
I etapa
• G. Donizetti: „L’Elisir d’Amore“, arija „Prendi
per me sei libero“
• W. A. Mozart: „Die Zauberflöte”, arija „Ach,
Ich fühl’s“
56
VII Festival solo pjevača “BRUNA ŠPILER”
II etapa
• G. Donizetti: „La Fille du Régiment“ , arija „Il
faut partir“
• V. Bellini: „I Capuleti e i Montecchi“, arija
„Eccomi in lieta vesta….Oh quante volte “
grupa A
4TH CATEGORY / IV
KATEGORIJA
I etapa - petak / Friday 28. 03. 2014. - 1900- 2130 II etapa - subota / Saturday 29. 03. 2014. - 1700- 1930
7. Pajić Siniša
8. Raičević Milica
bariton - 15.03.1987.
Klasa: Radmila Smiljanić
Klavirski saradnik: Arsen Carkić
private
sopran - 24.04.1989.
Klasa: /
Klavirski saradnik: Marija Vujanović
private
Podgorica - Crna Gora
I etapa
I etapa
• W. A. Mozart: „Le nozze di Figaro“, arija „Non piu andrai“
• G. Donizetti: „La figlia del reggimento“, arija „Convien
• G. Verdi: „Simon Boccanegra”, arija „Il lacerato spirito“
partir“
•
A.
Gretry: „Le tableau parlant“, arija „Je suis Jeune“
II etapa
• W. A. Mozart: „Le nozze di Figaro“, arija „Se voul ballare“
I etapa
• G. Bizet: „Carmen“, arija „Votre tost“
• P. Mascagni: „L`amico Fritz“, arija „Son pochi fiori“
• G. Verdi: „Un ballo in maschera“, arija „Morro,ma
prima in grazia“
9. Rašić Nataša
mezzosopran - 26.09.1987.
Klasa: Milica Stojadinović
Klavirski saradnik: Daša Raičević
Akademija Umetnosti Novi Sad
Novi Sad - Srbija
I etapa
• W. A. Mozart: „La clemenza di Tito“, arija
„Deh per questo istante solo“
• G. Bizet: „Carmen”, arija „Seguidilla“
II etapa
• G. Rossini: „Le Barbier de Séville“, arija
„Contro un cor che accende amore“
• J. Massenet: „Werther“, arija „Werther! Qui
m’aurait dit?“
VII Festival solo pjevača “BRUNA ŠPILER”
57
IV KATEGORIJA / 4TH CATEGORY grupa A
I etapa - petak / Friday 28. 03. 2014. - 1900- 2130 10. Slokar Aljaž
58
II etapa - subota / Saturday 29. 03. 2014. - 1700- 1930
11. Cindrič Nikolina
bass - 17.1.1986.
Klasa: Barbara Nagode
Klavirski saradnik: Vladimir Mlinarič
Glasbena šola Ljubljana Vič-Ridnik - Slovenija
sopran - 03.06.1987.
Klasa: Edita Garčević Koželj
Klavirski saradnik: Vladimir Mlinarić
private
I etapa
• W. A. Mozart : „Don Giovanni“, arija „Notte e giorno
faticar“
• G. Verdi: „Simon Boccanegra“, arija „Il lacerato spirito“
II etapa
• W. A. Mozart: „Le nozze di Figaro“, arija „Non più
andrai“
• П. И. Чайковский: „Евгений Онегин”, arija kneza
Греминa
I etapa
• R.Leoncavallo: „La Boheme“, arija „Musette svaria
sulla bocca viva“
• P. Mascagny: „L’amico Fritz”, arija „Son pochi fiori“
I etapa
• W. A. Mozart: „Le nozze di Figaro“, arija „Porgi amor“
• G. Puccini: „La Boheme“, arija „Donde lieta usci“
VII Festival solo pjevača “BRUNA ŠPILER”
grupa B
4TH CATEGORY / IV
I etapa - petak / Friday 28. 03. 2014. - 1900- 2130 1. Kastelic Eva
sopran - 30.07.1986.
Klasa: Barbara Jernejčič-Fürst
Klavirski saradnik: Tadej Podobnik
Akademija za glasbo Ljubljana - Slovenija
I etapa
• H. Purcell: „Dear pretty youth“ (The Temptest)
• G. F. Händel: „Rejoice Greatly“ (Messiah)
• F. Schubert: „Rastlose Liebe“
• А. А. Аля́бьев: „Соловей“
II etapa
• E. Satie: „Je te veux“
• C. Debussy: „Zephyr“
• C. Debussy: „Fleur des bles”
• C. Debussy: „Nuit d’etoiles“
KATEGORIJA
II etapa - subota / Saturday 29. 03. 2014. - 1700- 1930
2. Križnar Katja
sopran - 04.10.1988.
Klasa: Edita Garčević Koželj
Klavirski saradnik: Vladimir Mlinarić
Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana - Slovenija
I etapa
• B. Marcello: „Quella fiamma che m’accende“
• H. Wolf: „Begegnung“
• G. F. Händel: „ Thou didst blow“ iz oratorijuma „Israel in Egypt“
• I. Zajc: „Na gondoli“ op.4,no.4
II etapa
• R. Simoniti: „Ples v rdečem“
• Н. А. Римский-Корсаков: „Звонче жаворонка пенье“
• Н. А. Римский-Корсаков: „Не ветер вея с высоты“
• Н. А. Римский-Корсаков: „Еврейская песня“
3. Roberto Jachini Virgili
tenor - 29. 05 1984.
Klasa: /
Klavirski saradnik: oficijelni korepetitor
private
Italija
I etapa
• G. Puccini: „Messa di Gloria“, „Gratias“
• G. Verdi: „Rigoletto“, „Questa o Quella“
• S. Hristić: „Elegija“,
• A. Vivaldi: „Ercole sul Termodonte“„Non fia
della vittoria“
II etapa
• N. Rota: „Cappello di Paglia di Firenze“ , „Parto
alle sette dal villaggio“
• G. Donizetti: Arie da Camera
„L’amor funesto”
„L’Amante spagnolo“
„Amore e Morte“
VII Festival solo pjevača “BRUNA ŠPILER”
59
IV KATEGORIJA / 4TH CATEGORY grupa B
I etapa - petak / Friday 28. 03. 2014. - 1900- 2130 4. Rađen Silvija
sopran - 16.07.1989.
Klasa: Dubravka Krušelj-Jurković
Klavirski saradnik: Ivan Pernicki
Završena GŠ “Pavao Markovac” - Zagreb - Hrvatska
• G. Paisiello: „Nel cor più non mi sento“,
• J.S. Bach: „Phoebus eilt mit schnellen Pferden“
• J. Brahms: „Mädchenlied“
• K. Odak: „Mura voda teče“
II etapa
• R. Strauss: „Allerseelen“
• H. Wolf: „Mörike Lieder”
• H. Wolf: „Verborgenheit”
• H. Wolf: „Nimmersatte Liebe”
• H. Wolf: „Auf einer Wanderung”
• H. Wolf: „Er ist’s”
60
VII Festival solo pjevača “BRUNA ŠPILER”
II etapa - subota / Saturday 29. 03. 2014. - 1700- 1930
5. Cindrič Nikolina
sopran - 03.06.1987.
Klasa: Edita Garčević Koželj
Klavirski saradnik: Vladimir Mlinarić
private
I etapa
• F. Cavalli: „Delizie contente“,
• W.A. Mozart: „Cronation mass agnus dei“
• H. Wolf: „Verborgenheit”
• А.Н. Верстóвский: „Старый муж - грозный муж“
II etapa
• P. Konjović: „Imala baba“
• R. Strauss: „Zueignung No1”
• R. Strauss: „Die Nacht No 3”
• R. Strauss: „Allerseelen No8”
grupa A
5TH CATEGORY / V
KATEGORIJA
subota / Saturday 29. 03. 2014. - 1500 - 1630
1.
Kamerni ansambl “Naissa”
Natalija Rašić
klavir - 22.01.1993.
Marko Milisavljević
bariton - 04.02.1992.
Brana Bajović
sopran - 24.05.1991.
Fakultet umetnosti u Nišu - Srbija
Klasa: Dragana Đorđević
L. Delibes: „Agnus Dei“
П. И. Чайковский: „Шотландская баллада“ Оp.46, No2
2.
Kamerni ansambl “Misterioso”
Dimitrijević Marija
sopran - 23.03.1990.
Stojilović Jelena
sopran - 16.03.1994.
Simonović Stefan
tenor - 06.02.1988.
Stanković Anđela
klavir - 30.01.1993.
Fakultet umetnosti u Nišu - Srbija
Klasa: Ana Veličković- Igić
F.J. Haydn: „An den Vetter“
J. Massenet: „La poème des fleurs- Prèlude“
VII Festival solo pjevača “BRUNA ŠPILER”
61
V KATEGORIJA / 5TH CATEGORY
grupa A
subota / Saturday 29. 03. 2014. - 1500 - 1630
3.
Kamerni ansambl “Belcanto”
Krasić Milica
sopran - 14.10.1993.
Rakić Marija
sopran - 31.03.1993.
Stojković Lazar
tenor - 29.07.1992.
Stanković Anđela
klavir - 30.01.1993.
Marković Stefan
klavir - 12.10.1993.
Fakultet umetnosti u Nišu - Srbija
Klasa: Ana Veličković- Igić
J.Suk: „Žal, Tužba“
R. Schumann: Spanische Liebes - Lieder „Cubrid me di flores“
4.
Kamerni ansambl “Incantesimo”
Davinić Marijana
sopran - 17.05.1991.
Torbica Ana
06.03.1991.
Nikodijević Marta
17.07.1992.
Fakultet umetnosti u Nišu - Srbija
Klasa: Ana Veličković- Igić
L. Cherubini: „Dite almeno, amiche fronde“
C. Saint-Saëns: „El Desdichado“
62
VII Festival solo pjevača “BRUNA ŠPILER”
grupa A
5TH CATEGORY / V
KATEGORIJA
subota / Saturday 29. 03. 2014. - 1500 - 1630
5.
Pereković Lovorka Kristina
sopran - 29.06.1993.
Gerendaj Jelena
sopran - 25.09.1997.
Kozina Ana
klavir - 18.10.1997.
Glazbena škola Franje Kuhača - Osijek - Hrvatska
Klasa: Edita Garčević Koželj
A. Vivaldi: „Magnificat – Esurientes“
F. Mendelsohn: „Ich harrete des Herrn“
6.
Vasle Neža
sopran
26.06.1997.
Šinigoj Anja
mezzosopran
15.09.1994.
Bec Tine
tenor-klavir
18.06.1993.
Mihelač Jaka
bariton-gitara
09.08.1994.
Gregor Kolar
bas
24.02.1994.
Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana - Slovenija
Klasa: Edita Garčević Koželj
G.Rossini: „Ridiamo, cantiamo“
klavir:Tine Bec
J.Dowland: „Come again“
gitara:Jaka Mihelač
VII Festival solo pjevača “BRUNA ŠPILER”
63
V KATEGORIJA / 5TH CATEGORY
subota / Saturday 29. 03. 2014. - 1500 - 1630
7.
Rističević Milica
sopran - 23.07.1999.
Boca Bojana
sopran - 03.08.1998.
Tušup Marina
klavir
ŠOMO Herceg Novi - Crna Gora
Klasa: Mustur Jovana
F.Mendelson : „Wie kann ich froh und lustig sein“
H.Purcell: „Let us wonder“
8.
Kamerni ansambl “Riu Riu Chiu”
• Eva Erjavec
• Marjana Jocif
• Nika Volčjak
kljunasta flauta - 11.08.1996. kljunasta flauta - 02.10.1997. kljunasta flauta - 28.11.1996.
• Una Košir
kljunasta flauta - 07.07.1994.
• Doris Jakovina
cantus ,alto - 03.08.1993.
• Tadeja Mlakar
cantus - 28.09.1992.
• Tom Varl
tenor - 05.05.1998.
• Marinka Šarc
medius - 30.05.1995.
• Miha Križnar
bas (ground) i gitara (lutnja)
Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana - Slovenija
Klasa: Edita Garčević Koželj
Anonimus (c.1600): „Sweet was the song the virgin sung“
Anonimus (c.1550): „Riu, Riu chiu la guarda ribera“
Thomas Morley (c.1595): „Now is the Month of Maying“
64
VII Festival solo pjevača “BRUNA ŠPILER”
grupa A
grupa B
5TH CATEGORY / V
KATEGORIJA
subota / Saturday 29. 03. 2014. - 1500 - 1630
1.
Knežević Tanja
Andrić Danica
sopran - 17.01.1993.
sopran - 29.03.1991.
Muzička škola “Stanković” - Beograd - Srbija
Klasa: Erna Stipanić
W. A. Mozart: „Sull’ aria“ duet Suzane i Grofice iz opere „Le nozze di Figaro“
Klavirski saradnik: Sara Savović
2.
Kumprej Sara
sopran - 06.07.1994.
Andrej Emanuel Cotman
bariton - 23.09.1992.
Glasbena šola Ljubljana Vič - Rudnik - Slovenija
Klasa: Barbara Nagode
W. A. Mozart: „La ci darem la mano“ recitativ in arija Don Giovannia in Zerline
iz opere „Don Giovanni“
Klavirski saradnik: Vladimir Mlinarič
VII Festival solo pjevača “BRUNA ŠPILER”
65
V KATEGORIJA / 5TH CATEGORY
subota / Saturday 29. 03. 2014. - 1500 - 1630
3.
“Old Lady”
• Manca Vidic
• Nadia Ternifi
• Tine Bec
• Jaka Mihelač
• Miha Križnar
• Rok Pečečnik
• Gregor Kolar
• Miha Bole
• Tom Varl
Old Lady
Cunegonde
bariton
tenor
bariton
bas
bariton
bas
tenor
Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana - Slovenija
Klasa: Edita Garčević Koželj
L.Bernstein: „The Old Lady‘s Tango“- scena iz operete „Candide“
Klavirski saradnik: Vladimir Mlinarič
4.
Sviben Manda
sopran - 26. 09. 1992.
Krušić Iva
mezzosopran - 04. 08. 1988.
Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu - Hrvatska
Klasa: Miljenka Grđan i Martina Zadro
W. A. Mozart: „Aprite, presto, aprite- duettino “ duettino Susanne i Cherubina
iz opere „Le nozze di Figaro“
Klavirski saradnik: službeni korepetitor
66
VII Festival solo pjevača “BRUNA ŠPILER”
grupa A
grupa B
5TH CATEGORY / V
KATEGORIJA
subota / Saturday 29. 03. 2014. - 1500 - 1630
5.
Con Anima
Bole Miha
bass - 05.4.1988.
Šinigoj Anja
mezzosopran - 15.9.1994.
Ternifi Nadia
sopran - 01.3.1993
Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana - Slovenija
Klasa: Edita Garčević Koželj
W. A. Mozart: tercet „Soave sia il vento“- Don Alfonso, Dorabella i Fiordiligi
Klavirski saradnik: Vladimir Mlinarič
BILJEŠKE /notes
VII Festival solo pjevača “BRUNA ŠPILER”
67
CRNA GORA
broj
učesnika
Škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje
„Vida Matjan” - Kotor
5
JU Umjetnička škola za muziku i balet
„Vasa Pavić” - Podgorica
8
JU ŠOMO „Petar II Petrović Njegoš” - Bar
1
Škola za osnovno muzičko obrazovanje - Budva
1
Škola za osnovno muzičko obrazovanje - Ulcinj
1
Škola za osnovno muzičko obrazovanje - Herceg Nov
2
Umjetnička škola “Andre Navara” - Podgorica
1
private
2
Muzička Akademija u Beogradu
2
Akademija Umetnosti Novi Sad
1
Fakultet umetnosti u Nišu
6
M.Š. “Stanković”, Beograd
2
M.Š. ”Josif Marinković” - Beograd
1
M.Š. “Dr Vojislav Vučković” , Beograd
2
MŠ”Davorin Jenko”, Beograd
1
private
1
Академија умјетности Универзитета у Бањој Луци
1
Srednja muzička škola Istočno Sarajevo
1
Muzička škola “Vlado Milošević” Banja Luka
2
private
1
Lietuvos muzikos ir teatro akademija - Vilnius
1
LI
BiH
SRBIJA
Škola - Akademija/ Music School – Academy
68
VII Festival solo pjevača “BRUNA ŠPILER”
ukupno
učesnika
21
16
5
1
broj
učesnika
Akademija za glasbo Ljubljana
4
Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana
20
Glasbena in baletna šola - Maribor
5
Glasbena šola Celje
2
Glasbena šola Ljubljana Vič-Rudnik - Ljubljana
7
Glasbena Šola Moste - Ljubljana
1
Glasbena šola Škofja Loka
1
Zavod Sv.Stanislava - Glasbena šola, Ljubljana
1
Muzička akademija sveučilišta u Zagrebu
4
Glazbeno učilište “Elly Bašić” - Zagreb
5
Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova - Rijeka
1
Glazbena škola Franje Kuhača, Osijek
3
Glazbena škola Makarska
2
Glazbena škola Pavla Markovća, Zagreb
3
private
2
ДМУЦ „Сергеј Михајлов“ - Штип
1
ДМБУЦ „Илија Николовски – Луј“ - Скопје
4
E
Music School Antoni Coll - Teacher Rafael Blanc
1
1
I
private
1
1
МK
HRVATSKA
SLOVENIJA
Škola - Akademija/ Music School - Academy
ukupno
učesnika
41
20
5
VII Festival solo pjevača “BRUNA ŠPILER”
69
INDEKS TAKMIČARA
A
Andrić Dаnicа
Auguštаn Dаrijа
B
Bаjović Brаnа
Bаleski Vаsko
Bec Tine
Bečаj Iris
Bilаnović Aleksаndrа
Blаsinа Vаlentino
Bole Mihа
Boca Bojana
Bredikhinа Anjа
Briški Cirmаn Sаrа
V
Vаlentinа Jerenec
Varl Tom
Vаsle Nežа
Vidic Manca
Volčjak Nika
Vulić Jelena
G
Gerendаj Jelenа
Golob Rebekа
Gruden Sаbinа
D
Dаbović Lаnа-Asijа
Dаbović Mаjа
Dаvinić Mаrijаnа
Dimitrijević Mаrijа
70
(str. 53,65)
(str. 41)
E
Erjаvec Evа
(str. 54)
Ž
Župić Božo
(str. 39)
(str. 44,64,66)
(str. 52)
(str. 52)
(str. 52)
(str. 54,66,67)
(str. 63)
(str. 46)
(str. 41)
(str. 54)
(str. 64,66)
(str. 41,64)
(str. 66)
(str. 64)
(str. 38)
(str. 42,63)
(str. 42)
(str. 54)
(str. 38)
(str. 47)
(str. 62)
(str. 61)
VII Festival solo pjevača “BRUNA ŠPILER”
Z
Zаkonjšek Mаtic
Zeljug Miloš
J
Jаgodic Pаtrik
Jаkovinа Doris
Jаnevskа Milа
Jаnković Silvаn
Jelušić Lucijа
Jovаnović Aleksаndrа
Jovаnovič Tаjdа
Jovović Nаtаšа
Josić Nevenа
Jocif Mаrjаnа
Jukić Mаrijа-Kаtаrinа
K
Kаlezić Ajnа
Kаstelic Evа
Kаtаlinić Angelа
Kerkez Biljаnа
Klаrić Dorа Jаnа
Knežević Tаnjа
Kozinа Anа
Kolаr Gregor
(str. 64)
(str. 55)
(str. 40)
(str. 38)
(str. 43)
(str. 47,64)
(str. 40)
(str. 38)
(str. 45)
(str. 53)
(str. 47)
(str. 47)
(str. 48)
(str. 64)
(str. 45)
(str. 38)
(str. 59)
(str. 48)
(str. 55)
(str. 38)
(str. 65)
(str. 63)
(str. 38,64,66)
Košir Unа
Krаsić Milicа
Krivokаpić Jelenа
Križnаr Kаtjа
Križnаr Mihа
Krušić Ivа
Kumprej Sаrа
L
Ledić Kаrlа
M
Mаrijаnski Vаndа
Mаrković Stefаn
Mаrkovič Melаnijа
Mаrtin Gаrrido, Ester
Mаtаnović Krstinjа
Medenicа Mаrijа
Milisаvljević Mаrko
Miljenović Jovana
Mihelаč Jаkа
Mlаkаr Tаdejа
N
Nаrаks Tilen
Nepužlаn Gаjа
Nikodijević Mаrtа
Nikolić Isidorа
P
Pаvlović Isidorа
Pаjić Sinišа
Pereković Lovorkа Kristinа
Perunović Oliverа
(str. ,64)
(str. 62)
(str. 40)
(str. 59)
(str. 48,64,66)
(str. 55,66)
(str. 53, 65)
(str. 48)
(str. 56)
(str. 62)
(str. 56)
(str. 56)
(str. 45)
(str. 40)
(str. 49,61)
(str. 40)
(str. 38,66)
(str. 64)
(str. 49)
(str. 38)
(str. 62)
(str. 39)
(str. 39)
(str. 57)
(str. 49,63)
(str. 45)
INDEKS TAKMIČARA
Petek Boštjаn
Peteshev Lukа
Petrusevа Elenа
Pečečnik Rok
Pirc Peter Bernаrd
Poljаk Anteа
Potočnik Emа
Predojević-Petrić Matej
Pušаrа Nikolinа
Pušnik Mаtevž
R
Rаdovаnović Kаtаrinа
Rаdonjić Anjа
Rаđen Silvijа
Rаičević Milicа
Rаkić Mаrijа
Rakonjac Sofija
Rаsić Nаtаšа
Rаšić Nаtаlijа
Regimаntаs Mаžulis
Roberto Jаchini Virgili
S
Sviben Mаndа
Simonović Stefаn
Slokаr Aljаž
Smokvoski Brаnko
Stаnković Aleksаndrа
Stаnković Anđelа
Stevović Ksenijа
Stojilović Jelenа
Stojković Lаzаr
Strmole Mаtjаž
(str. 45)
Subаšić Irinа
(str. 40)
T
Tаvić Floriаn
Ternifi Nаdiа
Torbicа Anа
Trifković Teа
Tušup Marina
Trček Nаtаšа
(str. 40)
(str. 43,66)
(str. 49)
(str. 45)
(str. 50)
(str. 50)
(str. 46)
(str. 39)
(str. 50)
(str. 39)
(str. 60)
(str. 57)
(str. 62)
(str. 39)
(str. 57)
(str. 61)
(str. 40)
(str. 59)
(str. 50,66)
(str. 61)
(str. 58)
(str. 39)
(str. 51)
(str. 61,62)
(str. 41)
(str. 61)
(str. 62)
Ć
Ćаbаk Vlаdimir
F
Frаjnkovič Mаtevž
Frletа Andrinа
H
Hrаstаr Evа
(str. 41)
(str. 41)
(str. 51,66,67)
(str. 62)
(str. 39)
(str. 63)
(str. 53)
(str. 46)
(str. 46)
(str. 43)
(str. 41)
C
Cindrič Nikolinа
(str. 58,60)
Cotmаn Andrej Emаnuel
(str. 51,65)
Č
Čolаković Kаtаrinа
Š
Šаrаnović Anjа
Šаrаnović Oljа
Šаrc Mаrinkа
Šinigoj Anjа
Šket Brinа
Šukаlo Minjа
(str. 43)
(str. 46)
(str. 46)
(str. 64)
(str. 43,67)
(str. 51)
(str. 41)
(str. 43)
VII Festival solo pjevača “BRUNA ŠPILER”
71
SATNICA FESTIVALA / FESTIVAL TIMETABLE
ČETVRTAK / THURSDAY 27. 03. 2014.
Polaganje cvijeća na grob Brune Špiler
12
30
I B kategorija
1ST category B
18 - 19
00
00
2000
12
Svečano otvaranje Festivala / Opening ceremony of the Festival
Muzička škola Herceg Novi / Music School of Herceg Novi
PETAK / FRIDAY 28. 03. 2014.
0900 - 1015
1030 - 1200
1200 - 1300
1300 - 1400
1400 - 1530
1530 - 1830
1800 - 1900
1900- 2130
2130
pretkategorija A
PRE-category A
pretkategorija B
žiriranje
PRE-category B
Jury + pause
I A kategorija
1ST category A
žiriranje + pauza za ručak
7
Jury + pause
žiriranje
3RD category
Jury + pause
IV A+B kategorija I etapa
4TH category A+B: The first round
III kategorija
16
19
8
11+6
Okrugli sto sa članovima žirija SUBOTA / SATURDAY 29. 03. 2014.
0900 - 1330
1330 - 1500
1500 - 1630
1630 - 1700
1700 - 1930
1930 - 2030
II kategorija
žiriranje + pauza za ručak
V kategorija
pauza za ručak
IV A+B kategorija II etapa
Žiriranje
2030
2230
2ND category
Jury + pause
23
5TH category
Jury + pause
8+5
4TH category A+B : The second round
Jury
11+6
KONCERT “BELCANTO ZA SJEĆANJE”
Muzička škola Herceg Novi / Music School of Herceg Novi
Koktel i dodjela diploma / Cocktail - Hotel LIGHTHOUSE
NEDELJA / SUNDAY 30. 03. 2014.
1100
72
VII Festival solo pjevača “BRUNA ŠPILER”
Master class - Radmile Smiljanić
Muzička škola Herceg Novi / Music School of Herceg Novi
Download

Sedmi međunarodni festival solo pjevača 7th